Làm cách nào để hủy bỏ Bản dùng thử SpyHunter của tôi?

Bạn có thể hủy Bản dùng thử của mình bằng cách liên hệ với bộ xử lý thanh toán của EnigmaSoft (được xác định trong email xác nhận của bạn) hoặc trực tiếp EnigmaSoft không muộn hơn hai ngày làm việc trước khi Thời hạn dùng thử hết hạn để tránh bị tính phí và được xử lý ngay sau Bản dùng thử của bạn. (Thông báo hai ngày làm việc trước khi Thời gian dùng thử hết hạn là do yêu cầu quản lý tài khoản Dùng thử của bạn để cho phép các yêu cầu hủy được xử lý.) Nếu bạn quyết định hủy trong Thời gian dùng thử, bạn sẽ ngay lập tức mất quyền truy cập vào SpyHunter. Nếu, vì bất kỳ lý do gì, bạn tin rằng một khoản phí đã được xử lý mà bạn không muốn thực hiện (ví dụ: có thể xảy ra dựa trên quản trị hệ thống), bạn cũng có thể hủy và nhận được khoản hoàn trả đầy đủ cho khoản phí bất kỳ lúc nào trong vòng 30 ngày kể từ ngày tính phí mua hàng.

Nếu Bản dùng thử SpyHunter của bạn đã được đăng ký qua MyCommerce, bạn có thể hủy bản dùng thử qua MyCommerce bằng cách đăng nhập vào phần MyAccount của MyCommerce (xem email xác nhận của bạn để biết thêm chi tiết). Bạn cũng có thể liên hệ với MyCommerce qua điện thoại hoặc email để hủy. Để liên hệ với MyCommerce qua điện thoại, bạn có thể gọi + 1-800-406-4966 (miễn phí) hoặc + 1-952-646-5022 (24x7x356). Bạn có thể liên hệ với MyCommerce qua e-mail tại orderupport@mycommerce.com . Bạn có thể dễ dàng xác định xem bản dùng thử của mình có được đăng ký qua MyCommerce hay không bằng cách kiểm tra email xác nhận đã được gửi cho bạn khi đăng ký.

Ngoài ra, tất cả người dùng cũng có thể liên hệ trực tiếp với EnigmaSoft Limited. Người dùng có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ kỹ thuật của chúng tôi bằng cách gửi email tới support@enigmasoftware.com , bằng cách mở một vé trong HelpDesk của SpyHunter hoặc bằng cách gọi + 1-888-360-0646 . Bạn có thể truy cập HelpDesk của SpyHunter từ màn hình chính của SpyHunter. Để mở phiếu hỗ trợ, hãy nhấp vào biểu tượng "HelpDesk". Trong cửa sổ xuất hiện, nhấp vào tab "Vé mới". Điền vào biểu mẫu và nhấp vào nút "Gửi". Nếu bạn không chắc chắn về "Loại Vấn đề" cần chọn, vui lòng chọn tùy chọn "Câu hỏi Chung". Các nhân viên hỗ trợ của chúng tôi sẽ nhanh chóng xử lý yêu cầu của bạn và phản hồi cho bạn.

THÔNG BÁO CHO NGƯỜI TIÊU DÙNG CALIFORNIA: Theo Đạo luật Gia hạn California, bạn có thể hủy đăng ký như sau:

  1. Truy cập www.enigmasoftware.com và nhấp vào nút "Đăng nhập" ở góc trên cùng bên phải.
  2. Đăng nhập với Tên truy nhập và mật khẩu của bạn.
  3. Trong menu điều hướng, chuyển đến "Đặt hàng / Giấy phép" . Bên cạnh đơn đặt hàng / giấy phép của bạn, có một nút để hủy đăng ký của bạn nếu có. Lưu ý: Nếu bạn có nhiều đơn đặt hàng / sản phẩm, bạn sẽ cần phải hủy chúng trên cơ sở cá nhân.

Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi hoặc vấn đề nào, bạn có thể liên hệ với nhóm hỗ trợ EnigmaSoft của chúng tôi qua số điện thoại +1 (888) 360-0646 (Hoa Kỳ) / +353 76 680 3523 (Ireland / Quốc tế) hoặc qua email tại support@enigmasoftware.com . Vui lòng xem EULA / TOS .

Đang tải...