Điều khoản ưu đãi giảm giá có giới hạn của EnigmaSoft

Sửa đổi lần cuối: ngày 21 tháng 3 năm 2019

1.1 Đôi khi, chúng tôi có thể cung cấp ưu đãi giảm giá đặc biệt để người dùng có thể truy cập và dùng thử các tính năng cao cấp / trả phí cụ thể hoặc các tính năng và nội dung khác của một trong các sản phẩm của chúng tôi trong khoảng thời gian nhất định do chúng tôi xác định. Ưu đãi giảm giá đặc biệt được cung cấp bởi EnigmaSoft Limited cho người dùng mới và cũ đủ điều kiện. Các điều khoản và điều kiện cụ thể (bao gồm giá cả và thời hạn) liên quan đến ưu đãi giảm giá có thể xuất hiện trên trang web của chúng tôi, trong quá trình đăng ký hoặc trong các tin nhắn / thư từ khác mà chúng tôi gửi. Tất cả các điều khoản và điều kiện liên quan đến ưu đãi chiết khấu này được đưa vào Thỏa thuận của bạn với chúng tôi và có giá trị pháp lý ràng buộc.
1,2 Bằng cách sử dụng ưu đãi giảm giá đặc biệt, bạn: (a) thừa nhận và đồng ý với Thỏa thuận Cấp phép Người dùng Cuối , Chính sách Bảo mật của chúng tôi, Điều khoản Ưu đãi Giảm giá Đặc biệt này và các điều khoản và chính sách khác của chúng tôi, tất cả được nêu trên trang web của chúng tôi www.enigmasoftware.com ; và (b) đồng ý sử dụng thông tin bạn gửi cho chúng tôi theo Chính sách Bảo mật của chúng tôi.
1,3 Ưu đãi giảm giá đặc biệt bắt đầu khi bạn kích hoạt ưu đãi. Nếu bạn không muốn tiếp tục với bất kỳ tính năng cao cấp / trả phí nào, bạn phải hủy đăng ký trả phí của mình trước khi kết thúc bất kỳ khoảng thời gian ưu đãi nào. Chúng tôi sẽ lập hóa đơn cho phương thức thanh toán ưa thích của bạn đối với phí đăng ký ứng dụng vào cuối thời gian ưu đãi theo định kỳ nếu bạn không hủy đăng ký của mình trước khi kết thúc thời gian ưu đãi.
1,4 Chúng tôi bảo lưu quyền quyết định tính đủ điều kiện nhận ưu đãi chiết khấu theo quyết định riêng của chúng tôi. Để kích hoạt bất kỳ ưu đãi nào, bạn có thể cần phải gửi một số thông tin mà chúng tôi yêu cầu khi đăng ký. Chúng tôi có thể sử dụng thông tin như địa chỉ, email, thông tin thanh toán, số nhận dạng thiết bị, ID phần cứng và địa chỉ IP để giúp chúng tôi xác định tính đủ điều kiện.
1,5 Nếu bạn có đăng ký hiện tại hoặc gần đây cho một sản phẩm hoặc dịch vụ, bạn không đủ điều kiện để nhận ưu đãi giảm giá này. Để giúp ngăn chặn lạm dụng, chúng tôi có thể giới hạn thời gian của ưu đãi chiết khấu hoặc giới hạn tính đủ điều kiện. Nếu chúng tôi xác định rằng lạm dụng đang xảy ra hoặc người dùng không đủ điều kiện, chúng tôi có thể thu hồi ưu đãi giảm giá và đình chỉ quyền truy cập của người dùng vào các sản phẩm và dịch vụ của chúng tôi. Theo quyết định của chúng tôi, chúng tôi có thể rút lại, hủy bỏ hoặc thay đổi nội dung hoặc tính năng của ưu đãi chiết khấu (hoặc các điều khoản ưu đãi giảm giá đặc biệt này) bất kỳ lúc nào bằng cách cung cấp thông báo và không chịu trách nhiệm pháp lý đối với bạn.
1,6 Bạn chỉ có thể được hưởng lợi từ ưu đãi giảm giá đặc biệt một lần. Ưu đãi giảm giá mang tính cá nhân và không thể chuyển nhượng. Bạn không thể đổi phiếu mua hàng chiết khấu thành tiền mặt. Ưu đãi giảm giá có sẵn trong khoảng thời gian do chúng tôi quyết định. Ưu đãi giảm giá không thể được sử dụng cùng với bất kỳ ưu đãi nào khác và có thể không có sẵn cho tất cả người dùng ở tất cả các khu vực hoặc tất cả các quốc gia.

EnigmaSoft Limited
1 Phố Castle, Tầng 3
Dublin 2
Ireland, D02 XD82

Đang tải...