Tòa soạn

EnigmaSoft news, announcements, press releases, and other updates, including third-party product tests and certifications.

Chứng chỉ

Dấu kiểm được chứng nhận

SpyHunter 5 is certified by CHECKMARK CERTIFIED, a comprehensive testing and certification labs for information security products and services.

Thành viên Điều lệ CleanApps

As a CleanApps Charter Member, EnigmaSoft maintains its continuing work with a network of experts in the privacy, security, advertising, government and consumer advocacy arenas to help provide a safe and secure Internet. The dedicated efforts of EnigmaSoft help supporters of a clean Internet work jointly towards a common goal of Internet security for consumers. Charter Members of CleanApps.org, including EnigmaSoft, encourage development and distribution of clean apps while discouraging fraudulent practices that harm consumers.

Read more

Đối tác được chứng nhận OPSWAT và Chứng nhận vàng về Chống phần mềm độc hại

SpyHunter 5 đã giành được chứng nhận cấp Vàng về chống phần mềm độc hại từ Chương trình Chứng nhận Kiểm soát Truy cập của OPSWAT . OPSWAT cung cấp các chỉ số đáng tin cậy và nhất quán để xác thực tính hiệu quả của các sản phẩm chống phần mềm độc hại và thiết lập sự tin cậy của thiết bị.

Máy bay chiến đấu Deceptor được chứng nhận bởi AppEsteem

SpyHunter 5 được AppEsteem chứng nhận là Máy bay chiến đấu đánh chặn. Bài kiểm tra chứng nhận xử lý phần mềm không mong muốn năm 2021 của AppEsteem đã chứng minh rằng SpyHunter 5 là một giải pháp chống phần mềm độc hại hoàn thiện có khả năng chặn 100% Deceptor và nhận dạng 100% ứng dụng được chứng nhận. Chứng nhận này cho thấy SpyHunter 5 có thể bảo vệ người dùng một cách hiệu quả trước các chương trình không mong muốn tiềm ẩn (PUP) và phần mềm không mong muốn (UwS).

Read more

Chứng nhận Chương trình Tải xuống Tin cậy của TRUSTe

SpyHunter 5 and RegHunter are certified by TRUSTe's Trusted Download Program. TRUSTe is an independent third party verification agent and the leading data privacy management solution provider. With TRUSTe certification and monitoring, we ensure to consumers and business partners that we are committed to online privacy, customer satisfaction and conducting trustworthy business practices.

Read more

Được chứng nhận bởi AppEsteem

By becoming Certified by AppEsteem, SpyHunter 5 and RegHunter have met the 100+ App Certification Requirements (ACRs) demanded by AppEsteem for its strict guidelines for clean software while keeping in mind the values of transparency and consumer-protection as part of its design policies.

Read more

Báo cáo thử nghiệm độc lập

Enigma Software Group’s SpyHunter® Receives Top Score from AV-TEST

Tập đoàn phần mềm Enigma Hoa Kỳ, LLC ("ESG") hôm nay công bố rằng sản phẩm chủ lực của họ, phần mềm chống phần mềm độc hại SpyHunter 4, đã nhận được điểm số cao nhất từ AV-TEST GmbH, còn được gọi là "Viện AV-TEST", là một tổ chức quốc tế hàng đầu và nhà cung cấp dịch vụ độc lập trong các lĩnh vực bảo mật CNTT và nghiên cứu diệt virus ...

Read more

Enigma Software Group’s SpyHunter® Receives 100% Effectiveness Score from AV-TEST

Tập đoàn phần mềm Enigma Hoa Kỳ, LLC ("ESG") hôm nay thông báo rằng sản phẩm chống phần mềm độc hại SpyHunter 4 hàng đầu của họ đã nhận được điểm hiệu quả hoàn hảo 100% trong bài kiểm tra phát hiện và khắc phục phần mềm độc hại do AV-Test GmbH ...

Read more

Enigma Software Group’s SpyHunter® Receives Favorable Review from AV-Comparatives

Tập đoàn phần mềm Enigma Hoa Kỳ, LLC (ESG) hôm nay thông báo rằng sản phẩm chống phần mềm độc hại SpyHunter 4 hàng đầu của họ đã nhận được đánh giá và khuyến nghị thuận lợi từ AV-Comparatives. Báo cáo nhấn mạnh rằng SpyHunter 4 cài đặt nhanh chóng và dễ dàng ...

Read more

EnigmaSoft’s SpyHunter 5 Receives a 100% Result in AV-TEST Malware Remediation Test

EnigmaSoft Limited đã công bố hôm nay rằng ứng dụng khắc phục và bảo vệ phần mềm độc hại thích ứng SpyHunter 5 của họ đã đạt được kết quả hoàn hảo 100% trong cả hai phần của bài kiểm tra khắc phục hai phần do AV-TEST quản lý ...

Read more

Enigma Software Group’s SpyHunter® Beats Malwarebytes Anti-Malware in Comparative AV-TEST

Tập đoàn phần mềm Enigma Hoa Kỳ, LLC (ESG) hôm nay công bố rằng sản phẩm chống phần mềm độc hại hàng đầu SpyHunter 4 của họ vượt trội so với các sản phẩm cạnh tranh do Malwarebytes Inc., Emsisoft Ltd. và những người khác cung cấp trong một thử nghiệm phát hiện và khắc phục phần mềm độc hại so sánh do AV-TEST quản lý .. .

Read more