Yêu cầu và phản hồi

Cảm ơn bạn đã quan tâm đến EnigmaSoft Limited. Đối với các câu hỏi chung, báo chí hoặc kinh doanh về công ty và sản phẩm của chúng tôi, vui lòng điền toàn bộ vào biểu mẫu để cung cấp cho chúng tôi tất cả thông tin cần thiết. Các trường có dấu hoa thị (*) là bắt buộc.

Bạn quan tâm đến một thỏa thuận kinh doanh hoặc quan hệ đối tác với EnigmaSoft? Liên hệ với chúng tôi nếu có các thắc mắc kinh doanh sau:

Quan hệ đối tác quảng cáo

EnigmaSoft quan tâm đến quan hệ đối tác quảng cáo với các tập đoàn Internet có uy tín và thành lập với kinh nghiệm nhiều năm. Nếu bạn quan tâm đến việc bán quảng cáo cho EnigmaSoft, vui lòng sử dụng biểu mẫu bên dưới để liên hệ với nhóm phát triển kinh doanh của chúng tôi.

Quan hệ đối tác quốc tế

Nếu công ty của bạn có trụ sở tại 20 quốc gia có Internet thâm nhập hàng đầu và bạn muốn hợp tác với EnigmaSoft để tung ra phiên bản bản địa hóa của các sản phẩm bảo mật của chúng tôi, vui lòng liên hệ với nhóm EnigmaSoft International của chúng tôi.

Quan hệ đối tác chiến lược

Nếu bạn có công nghệ hoặc mô hình kinh doanh có thể nâng cao đề xuất của EnigmaSoft đối với khách hàng của chúng tôi hoặc là một nhà xuất bản Web lớn muốn xác định cách thức EnigmaSoft có thể giúp bạn nâng cao lợi nhuận của mình, vui lòng liên hệ với nhóm phát triển kinh doanh của chúng tôi.

Submit Inquiry