มีอะไรใหม่

อีเมลหลอกลวง 'เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่'

หลังจากการตรวจสอบอย่างครอบคลุม นักวิจัยด้านความปลอดภัยทางไซเบอร์ได้สรุปว่าอีเมล 'เปลี่ยนเป็นเวอร์ชันใหม่' มีจุดประสงค์ในการหลอกลวง โดยมีจุดมุ่งหมายเพื่อชักจูงผู้รับให้เปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของตน อีเมลเหล่านี้จัดอยู่ในหมวดหมู่ของการพยายามฟิชชิ่ง และในสถานการณ์เฉพาะนี้...

AdAssistant

AdAssistant เป็นแอปพลิเคชันซอฟต์แวร์ที่ได้รับความสนใจจากนักวิจัยในระหว่างการตรวจสอบเว็บไซต์หลอกลวง หลังจากการตรวจสอบซอฟต์แวร์นี้อย่างละเอียดถี่ถ้วน...
กำลังโหลด...