چه خبر

مایکروسافت Ending Promotion Award Email Scam

پس از بررسی کامل ایمیل‌های «جایزه ارتقای پایان دادن به مایکروسافت»، متخصصان امنیت سایبری به یک الگوی نگران‌کننده پی برده‌اند: این پیام‌ها بی‌تردید جعلی هستند و به عنوان ارتباطات قانونی مایکروسافت ظاهر می‌شوند. در پشت این ایمیل‌های فریبنده، کلاهبردارانی هستند که از حقه‌ای استفاده می‌کنند که در آن...

کلاهبرداری ایمیل "تغییر به نسخه جدید".

پس از یک بررسی جامع، محققان امنیت سایبری به این نتیجه رسیده‌اند که ایمیل‌های «تغییر به نسخه جدید» هدفی فریبنده دارند و هدف آن دستکاری گیرندگان برای افشای اطلاعات شخصی آنهاست. این ایمیل‌ها در دسته تلاش‌های فیشینگ قرار می‌گیرند و در این سناریوی خاص، مهاجمان جعل هویت یک ارائه‌دهنده خدمات ایمیل...
بارگذاری...