ICQ mashtrim

ICQ mashtrim Përshkrimi

ICQ Spoof është një parazit AOL që përdoret për të parodizuar një IP gjatë përdorimit të ICQ. Në rrjetet kompjuterike, mashtrimi i adresës së Protokollit të Internetit (IP) i referohet krijimit të paketave IP me një adresë IP të falsifikuar të burimit. Këto janë krijuar me qëllim të qartë për të fshehur identitetin e dërguesit ose për të imituar një sistem tjetër kompjuterik.

Informacion teknik

Detajet e sistemit të skedarit

ICQ mashtrim krijon skedarin (et) e mëposhtëm:
# Emri i skedarit Numri i zbulimit
1 -1697678538.txt N/A