ICQ Spoof

ICQ Spoof

Ang ICQ Spoof ay isang AOL parasite na ginamit upang patawarin ang isang IP habang gumagamit ng ICQ. Sa computer networking, ang Internet Protocol (IP) address spoofing ay tumutukoy sa paglikha ng mga IP packet na may pekeng source IP address. Ang mga ito ay nilikha na may malinaw na layunin ng pagtatago ng pagkakakilanlan ng nagpadala o pagpapanggap bilang ibang computer system.

Mga Detalye ng File System

Lumilikha ang ICQ Spoof ng sumusunod na (mga) file:
# Pangalan ng File Detections
1. -1697678538.txt N/A
Loading...