ICQ Spoof

ICQ Spoof Description

Ang ICQ Spoof ay isang AOL parasite na ginamit upang patawarin ang isang IP habang gumagamit ng ICQ. Sa computer networking, ang Internet Protocol (IP) address spoofing ay tumutukoy sa paglikha ng mga IP packet na may pekeng source IP address. Ang mga ito ay nilikha na may malinaw na layunin ng pagtatago ng pagkakakilanlan ng nagpadala o pagpapanggap bilang ibang computer system.

Technical Information

File System Details

ICQ Spoof creates the following file(s):
# File Name Bilang ng Deteksyon
1 -1697678538.txt N/A