ICQ स्पूफ

ICQ स्पूफ

ICQ Spoof एक AOL परजीवी हो जुन ICQ प्रयोग गर्दा IP को प्यारोडी गर्न प्रयोग गरिन्छ। कम्प्युटर सञ्जालमा, इन्टरनेट प्रोटोकल (आईपी) ठेगाना स्पूफिङले नक्कली स्रोत आईपी ठेगानाको साथ आईपी प्याकेटहरूको सिर्जनालाई जनाउँछ। यी प्रेषकको पहिचान लुकाउने वा अर्को कम्प्युटर प्रणालीको नक्कल गर्ने स्पष्ट उद्देश्यका साथ सिर्जना गरिएको हो।

फाइल प्रणाली विवरणहरू

ICQ स्पूफ ले निम्न फाइलहरू सिर्जना गर्दछ:
# फाइल नाम Detections
1. -1697678538.txt N/A
Loading...