ICQ Spoof

ICQ Spoof Popis

ICQ Spoof je parazit AOL používaný na parodovanie IP pri používaní ICQ. V počítačových sieťach sa podsúvanie adries internetového protokolu (IP) vzťahuje na vytváranie paketov IP s falošnou zdrojovou IP adresou. Tieto sú vytvorené s výslovným účelom utajenia identity odosielateľa alebo vydávania sa za iný počítačový systém.

Technická informácia

Podrobnosti o súborovom systéme

ICQ Spoof vytvorí nasledujúce súbory:
# Názov súboru Počet detekcií
1 -1697678538.txt N/A