ICQ Spoof

ICQ Spoof je parazit AOL používaný na parodovanie IP pri používaní ICQ. V počítačových sieťach sa podsúvanie adries internetového protokolu (IP) vzťahuje na vytváranie paketov IP s falošnou zdrojovou IP adresou. Tieto sú vytvorené s výslovným účelom utajenia identity odosielateľa alebo vydávania sa za iný počítačový systém.

Podrobnosti o súborovom systéme

ICQ Spoof môže vytvoriť nasledujúce súbory:
# Názov súboru Detekcie
1. -1697678538.txt

Trendy

Najviac videné

Načítava...