ICQ ਸਪੂਫ

ICQ ਸਪੂਫ

ICQ Spoof ਇੱਕ AOL ਪੈਰਾਸਾਈਟ ਹੈ ਜੋ ICQ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਇੱਕ IP ਦੀ ਪੈਰੋਡੀ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਵਿੱਚ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਪ੍ਰੋਟੋਕੋਲ (ਆਈਪੀ) ਐਡਰੈੱਸ ਸਪੂਫਿੰਗ ਇੱਕ ਜਾਅਲੀ ਸਰੋਤ IP ਐਡਰੈੱਸ ਦੇ ਨਾਲ IP ਪੈਕੇਟ ਬਣਾਉਣ ਦਾ ਹਵਾਲਾ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਭੇਜਣ ਵਾਲੇ ਦੀ ਪਛਾਣ ਛੁਪਾਉਣ ਜਾਂ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਨਕਲ ਕਰਨ ਦੇ ਸਪਸ਼ਟ ਉਦੇਸ਼ ਨਾਲ ਬਣਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਫਾਇਲ ਸਿਸਟਮ ਵੇਰਵਾ

ICQ ਸਪੂਫ ਹੇਠ ਲਿਖੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ:
# ਫਾਈਲ ਦਾ ਨਾਮ Detections
1. -1697678538.txt ਐਨ / ਏ
Loading...