کلاهبرداری ICQ

کلاهبرداری ICQ Description

ICQ Spoof یک انگل AOL است که برای تقلید یک IP در حین استفاده از ICQ استفاده می شود. در شبکه های کامپیوتری، جعل آدرس پروتکل اینترنت (IP) به ایجاد بسته های IP با آدرس IP منبع جعلی اشاره دارد. اینها با هدف آشکار پنهان کردن هویت فرستنده یا جعل هویت یک سیستم رایانه ای دیگر ایجاد می شوند.

Technical Information

File System Details

کلاهبرداری ICQ creates the following file(s):
# File Name Detection Count
1 -1697678538.txt N/A