Threat Database AOL Parasites کلاهبرداری ICQ

کلاهبرداری ICQ

ICQ Spoof یک انگل AOL است که برای تقلید یک IP در حین استفاده از ICQ استفاده می شود. در شبکه های کامپیوتری، جعل آدرس پروتکل اینترنت (IP) به ایجاد بسته های IP با آدرس IP منبع جعلی اشاره دارد. اینها با هدف آشکار پنهان کردن هویت فرستنده یا جعل هویت یک سیستم رایانه ای دیگر ایجاد می شوند.

جزئیات سیستم فایل

کلاهبرداری ICQ ممکن است فایل(های) زیر را ایجاد کند:
# نام فایل تشخیص ها
1. -1697678538.txt

پرطرفدار

پربیننده ترین

بارگذاری...