ICQ parodi

ICQ parodi Beskrivning

ICQ Spoof är en AOL-parasit som används för att parodiera en IP medan du använder ICQ. I datornätverk hänvisar IP-adressförfalskning till skapandet av IP-paket med en förfalskad käll-IP-adress. Dessa skapas med det uttryckliga syftet att dölja avsändarens identitet eller att utge sig för ett annat datorsystem.

Teknisk information

Filsysteminformation

ICQ parodi skapar följande fil (er):
# Filnamn Detektionsantal
1 -1697678538.txt Ej tillämpligt