ICQ giả mạo

ICQ giả mạo

ICQ Spoof là một ký sinh trùng AOL được sử dụng để nhại lại một IP trong khi sử dụng ICQ. Trong mạng máy tính, giả mạo địa chỉ Giao thức Internet (IP) đề cập đến việc tạo ra các gói IP với địa chỉ IP nguồn giả mạo. Chúng được tạo ra với mục đích rõ ràng là che giấu danh tính của người gửi hoặc mạo danh một hệ thống máy tính khác.

Chi tiết hệ thống tệp

ICQ giả mạo tạo (các) tệp sau:
# Tên tệp Detections
1. -1697678538.txt N / A
Loading...