ICQ giả mạo

ICQ giả mạo Description

ICQ Spoof là một ký sinh trùng AOL được sử dụng để nhại lại một IP trong khi sử dụng ICQ. Trong mạng máy tính, giả mạo địa chỉ Giao thức Internet (IP) đề cập đến việc tạo ra các gói IP với địa chỉ IP nguồn giả mạo. Chúng được tạo ra với mục đích rõ ràng là che giấu danh tính của người gửi hoặc mạo danh một hệ thống máy tính khác.

Technical Information

File System Details

ICQ giả mạo creates the following file(s):
# File Name Detection Count
1 -1697678538.txt N/A