ICQ זיוף

ICQ זיוף

ICQ Spoof הוא טפיל AOL המשמש לפרודיה על IP תוך שימוש ב-ICQ. ברשת מחשבים, זיוף כתובת פרוטוקול האינטרנט (IP) מתייחס ליצירת מנות IP עם כתובת IP מזויפת מקור. אלה נוצרים במטרה מפורשת להסתיר את זהות השולח או להתחזות למערכת מחשב אחרת.

פרטי מערכת הקבצים

ICQ זיוף יוצר את הקבצים הבאים:
# שם קובץ זיהויים
1. -1697678538.txt לא

מגמות

טוען...