ICQ ஸ்பூஃப்

ICQ ஸ்பூஃப்

ICQ ஸ்பூஃப் என்பது ICQ ஐப் பயன்படுத்தும் போது IP ஐ பகடி செய்யப் பயன்படும் AOL ஒட்டுண்ணி ஆகும். கணினி வலையமைப்பில், இன்டர்நெட் புரோட்டோகால் (ஐபி) முகவரி ஏமாற்றுதல் என்பது போலியான மூல ஐபி முகவரியுடன் ஐபி பாக்கெட்டுகளை உருவாக்குவதைக் குறிக்கிறது. அனுப்புபவரின் அடையாளத்தை மறைக்க அல்லது மற்றொரு கணினி அமைப்பை ஆள்மாறாட்டம் செய்யும் வெளிப்படையான நோக்கத்துடன் இவை உருவாக்கப்படுகின்றன.

கோப்பு முறை விவரங்கள்

ICQ ஸ்பூஃப் பின்வரும் கோப்பை (களை) உருவாக்குகிறது:
# கோப்பு பெயர் Detections
1. -1697678538.txt பொ/இ
Loading...