SpyHunter 5 och SpyHunter för Mac Ytterligare villkor

MEDDELANDE OM UPPHOVSRÄTT

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Med ensamrätt.

Tredjepartskod kan aggregeras eller distribueras med EnigmaSofts proprietära och upphovsrättsskyddade programvara. Upphovsrättsmeddelanden och licensvillkoren för sådan tredje parts kod beskrivs nedan.

DISTRIBUTION AV KÄLLKOD

Vissa tredjepartslicenser kan kräva distribution av motsvarande källkod.

Du kan få den fullständiga motsvarande källkoden från oss under en period av tre år efter vår senaste leverans av denna produkt genom att skicka en postanvisning eller check på 5 € till:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: GPL-efterlevnadserbjudande
Slottsgatan 1
Dublin D02 XD82
IRLAND

Vänligen skriv "GPL Compliance Source" i memoraden för din betalning. Detta erbjudande är giltigt för alla som tar emot denna information.

LISTA ÖVER KOMPONENTER PER PRODUKT

Lista över tredje parts komponentlicenser per produkt:

PRODUKT (KOMPONENTER)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl och Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter för Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; och Zlib)

TREDJE PARTSKOMPONENT UPPHOVSRÄTT OCH LICENSVILLKOR

4.4BSD

All dokumentation och programvara som ingår i 4.4BSD- och 4.4 BSD-Lite-utgåvan är upphovsrättsskyddad av The Regents vid University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. [Detta villkor togs bort; se https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Varken universitetets namn eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd i förväg.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV REGENTERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SÄRSKILT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA REGENTARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSTATTANDE VAROR ELLER ERSÄTTANDE VAROR ELLER ERSÄTTARE; AFFÄRSAVBROTT) HUR DET HELST ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM, ELLER MED DENNA PROGRAM.

BIND 4.9.5

DNS-resolverkoden, hämtad från BIND 4.9.5, är upphovsrättsskyddad både av UC Berkeley och av Digital Equipment Corporation. DEC-delarna är under följande licens:

Delar Copyright (C) 1993 av Digital Equipment Corporation.

Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna programvara för vilket ändamål som helst med eller utan avgift ges härmed, förutsatt att ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande förekommer i alla kopior, och att namnet Digital Equipment Corporation inte används i reklam eller publicitet som hänför sig till distribution av dokumentet eller programvaran utan specifikt, skriftligt tillstånd.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK" OCH DIGITAL EQUIPMENT CORP. FRÅSÄGER SIG ALLA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DENNA PROGRAM, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON SPECIELLA, DIREKT, INDIREKTA ELLER FÖLJDSKADOR ELLER NÅGON SKADOR OAVSETT SOM RESULTAT FRÅN FÖRLUST AV ANVÄNDNING, DATA ELLER VINST, OAVSETT I KONTRAKTION, UTAN ANDRA ANVÄNDNING ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV DENNA PROGRAM.

Delar Copyright (C) av UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. [Detta villkor togs bort; se https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Varken universitetets namn eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd i förväg.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV REGENTERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SÄRSKILT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA REGENTARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSTATTANDE VAROR ELLER ERSÄTTANDE VAROR ELLER ERSÄTTARE; AFFÄRSAVBROTT) HUR DET HELST ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM, ELLER MED DENNA PROGRAM.

Lyft

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person eller organisation som skaffar en kopia av programvaran och medföljande dokumentation som omfattas av denna licens ("Programvaran") att använda, reproducera, visa, distribuera, exekvera och överföra programvaran, och att förbereda härledda verk av programvaran och att tillåta tredje part som programvaran tillhandahålls att göra det, allt med förbehåll för följande:

Upphovsrättsmeddelandena i programvaran och hela detta uttalande, inklusive ovanstående licensbeviljande, denna begränsning och följande ansvarsfriskrivning, måste inkluderas i alla kopior av programvaran, helt eller delvis, och alla härledda verk av programvaran, såvida inte sådana kopior eller härledda verk är enbart i form av maskinkörbar objektkod som genereras av en källspråksprocessor.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, TITEL OCH ICKE-INTRÄDE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL UPPHOVSRÄTTSinnehavarna ELLER NÅGON SOM DISTRIBUERAR PROGRAMVARAN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, OAVSETT I KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UTAN ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER ANVÄNDA MJUKVARAN.

Botan

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV FÖRFATTAREN(ARNA) "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTAREN ELLER BIDRAGSGIVAREN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV SUBSTITUTERAT SERVICE, SERVICE; DATA, ELLER VINST; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER OAVSETT OAVSETT OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT AV ANNONS MÖJLIGHET FÖR SÅDAN SKADA.

*7-Zip

Vem som helst är fri att kopiera, modifiera, publicera, använda, kompilera, sälja eller distribuera den ursprungliga LZMA SDK-koden, antingen i källkodsform eller som en kompilerad binär, för vilket ändamål som helst, kommersiellt eller icke-kommersiellt, och på alla sätt.

Curl och Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, och många bidragsgivare, se TACK-filen.

Alla rättigheter förbehållna.

Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna programvara för vilket ändamål som helst med eller utan avgift ges härmed, förutsatt att ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande förekommer i alla kopior.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKLIGT ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH ICKE INTRÄNGNING AV TREDJE PART. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARE ELLER UPPHAVSRÄTTSinnehavare VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER MJUKVARAN. PROGRAMVARA.

Förutom vad som anges i detta meddelande, får namnet på en upphovsrättsinnehavare inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljning, användning eller annan handel med denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

BusyBox

Denna programvara kan innehålla BusyBox som är licensierad under GNU General Public License Version 2, varav en kopia tillsammans med källkoden för BusyBox finns på http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Ursprunget till denna programvara får inte framställas felaktigt; du får inte hävda att du skrev den ursprungliga programvaran. Om du använder den här programvaran i en produkt skulle en bekräftelse i produktdokumentationen uppskattas men är inte nödvändig.
 3. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana och får inte missvisas som originalprogramvaran.
 4. Författarens namn får inte användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV FÖRFATTAREN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTAREN VARA ANSVARIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER FRÅN OSS; ) OAVSETT ORSAKET OCH PÅ NÅGON TEORI OM ANSVAR, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DET HAR ORDET.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 version 1.0.6 av 6 september 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Alla rättigheter förbehållna.

rob.groves@btinternet.com

Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna programvara och dess dokumentation för vilket ändamål som helst, utan avgift och utan skriftligt avtal, ges härmed, förutsatt att ovanstående copyrightmeddelande, detta stycke och följande två stycken förekommer i alla kopior , ändringar och distributioner.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTAREN VARA ANSVARIG MOT NÅGON PART FÖR DIREKTA, INDIREKTA, SPECIELLA, OAVSIKTLIGA ELLER FÖLJDSKADOR, INKLUSIVE FÖRLÖDDA VINST, SOM UPPSTÅR UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM OCH DESS DOKUMENTATION, EVENTUELLT SOM HELST DET AV SÅDAN SKADA.

FÖRFATTAREN AVSÄKER SÄRSKILT ALLA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. PROGRAMVARAN OCH MEDFÖLJANDE DOKUMENTATION, I FÖREKOMMANDE FALL, SOM TILLHANDAHÅLLS HÄR NEDAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK". FÖRFATTAREN HAR INTE SKYLDIGHET ATT TILLHANDAHÅLLA UNDERHÅLL, SUPPORT, UPPDATERINGAR, FÖRBÄTTRINGAR ELLER MODIFIKATIONER.

Device Mapper

Denna programvara kan innehålla enhetsmapper som är licensierad under GNU Lesser General Public License Version 2.1 och GNU General Public License Version 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Denna programvara kan inkludera dmraid (Device-mapper RAID-verktyg och bibliotek) som är licensierad under GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2 och licenserna nedan, varav kopior tillsammans med källkoden för dmraid finns på http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)upphovsrätt 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna.

uppströms LICENS

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

Alla rättigheter förbehållna.

Denna dmraid-kod är fri programvara; du kan omdistribuera och/eller modifiera den enligt villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen eller (efter eget val) någon senare version.

dmraid distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; utan ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.

Du borde ha fått en kopia av GNU (Lesser) General Public License tillsammans med denna dmraid-kod; Om inte, skriv till Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

På Ubuntu/Debian GNU/Linux-system kan den fullständiga texten till GNU General Public License hittas i '/usr/share/common-licenses/GPL'. Den fullständiga texten till GNU Lesser General Public License finns i '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Debianpaketet är © 2008, Giuseppe Iuculano och är licensierat under GPL, se '/usr/share/common-licenses/GPL'.

SÄKRING

Denna programvara kan inkludera FUSE som är licensierad under GNU Lesser General Public License Version 2 och GNU General Public License Version 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Denna programvara kan ha använt GNU-kompilatorsamlingen (GCC) som är licensierad under GNU General Public License version 3, GCC Runtime Library Exception version 3.1 och licenser som anges nedan, vars kopior, tillsammans med källkoden för GCC, är tillgängliga på http://gcc.gnu.org/. (licenser tillgängliga på ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC är Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC är fri programvara; du kan omdistribuera den och/eller modifiera den enligt villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 3 eller (efter eget val) någon senare version.

GCC distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; utan ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.
Filer som har undantagsklausuler är licensierade under villkoren i GNU General Public License; antingen version 3 eller (efter eget val) någon senare version.

På Debian GNU/Linux-system finns den fullständiga texten till GNU General Public License i '/usr/share/common-licenses/GPL', version 3 av denna licens i '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Följande runtime-bibliotek är licensierade under villkoren i GNU General Public License (v3 eller senare) med version 3.1 av GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emuls .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • libgnat-4.4 Ada-stödbiblioteket och libgnatvsn-biblioteket.
 • Olika konfigurationsfiler i gcc/config/ som används i runtime-bibliotek

Däremot är libgnatprj licensierad under villkoren för den rena GNU General Public Licensen.

libgcj-biblioteket är licensierat under villkoren i GNU General Public License, med ett särskilt undantag:

Att länka detta bibliotek statiskt eller dynamiskt med andra moduler är att skapa ett kombinerat arbete baserat på detta bibliotek. Således täcker villkoren för GNU General Public License hela kombinationen.

Som ett särskilt undantag ger upphovsrättsinnehavarna till detta bibliotek dig tillåtelse att länka detta bibliotek med oberoende moduler för att producera en körbar fil, oavsett licensvillkoren för dessa oberoende moduler, och att kopiera och distribuera den resulterande körbara filen enligt villkor som du väljer, förutsatt att du också uppfyller, för varje länkad oberoende modul, villkoren för licensen för den modulen. En oberoende modul är en modul som inte är härledd från eller baserad på detta bibliotek. Om du ändrar detta bibliotek kan du utöka detta undantag till din version av biblioteket, men du är inte skyldig att göra det. Om du inte vill göra det, ta bort denna undantagssats från din version.

GNU C bibliotek

Denna programvara kan inkludera GNU C-biblioteket som är licensierat under GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2 och licenserna nedan, vars kopior tillsammans med källkoden för GNU C-biblioteket finns tillgängliga på http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Denna programvara kan inkludera Grub4Dos som är licensierad under GNU General Public License version 2, varav en kopia tillsammans med källkoden för Grub4Dos finns tillgänglig på https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Filen if_ppp.h är under följande CMU-licens:

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. Varken universitetets namn eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd i förväg.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV CARNEGIE MELLON UNIVERSITY OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT PARTI. UNDER INGA HÄNDELSER SKA UNIVERSITET ELLER BIDRAGARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSTATTANDE VAROR ELLER ERSÄTTANDE VAROR ELLER ANVÄNDARE; AFFÄRSAVBROTT) HUR DET HELST ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM, ELLER MED DENNA PROGRAM.

Inner Net License

Filerna inet/getnameinfo.c och sysdeps/posix/getaddrinfo.c är copyright (C) av Craig Metz och distribueras under följande licens:

/* The Inner Net License, version 2.00

Författaren/författarna ger tillstånd för vidaredistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, av programvaran och dokumentationen förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

0. Om du får en version av programvaran som är specifikt märkt som att den inte är för vidaredistribution (kontrollera versionsmeddelandet och/eller README), har du inte tillåtelse att distribuera den versionen av programvaran på något sätt eller i någon form.

 1. Alla villkor för alla andra tillämpliga upphovsrätter och licenser måste följas.
 2. Vidaredistribution av källkod måste innehålla författarnas upphovsrättsmeddelande(n), denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 3. Omdistributioner i binär form måste återge författarnas upphovsrättsmeddelande(n), denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen.
 4. [Upphovsrättsinnehavaren har godkänt borttagningen av denna klausul.]
 5. Varken namnen på författaren eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV DESS FÖRFATTARE OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTARE ELLER BIDRAGARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SÄRSKILDA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSTATTANDE VAROR ELLER ANVÄNDARE; AFFÄRSAVBROTT) HUR DET HELST ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM, ELLER MED DENNA PROGRAM.

Intel

Följande licens täcker filerna från Intels samling "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium":

Intels licensavtal

Copyright (c) 2000, Intel Corporation. Alla rättigheter förbehålls.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

* Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

* Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

* Namnet på Intel Corporation får inte användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT OFFENTLIGHET. INTEL ELLER BIDRAGSGIVARER SKALL UNDER INGEN HÄNDELSE HA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER SERVICES AV US ELLER TJÄNSTER; AVBROTT) OAVSETT ORSAKET OCH PÅ NÅGON TEORI OM ANSVAR, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNINGEN AV DENNA PROGRAMVARAN, ÄVEN OM DET ÄR OM DENNA PROGRAMVARAN.

EXPORTLAGAR: DEN HÄR LICENSEN LÄGER INGA RESTRIKTIONER FÖR EXPORTLAGAREN I DIN JURISDIKTION.

Det är licensinnehavarens ansvar att följa alla exportbestämmelser som är tillämpliga i licensinnehavarens jurisdiktion. Enligt AKTUELLA (maj 2000) amerikanska exportbestämmelser är denna programvara kvalificerad för export från USA och kan laddas ner av eller på annat sätt exporteras eller återexporteras över hela världen UTOM till destinationer som omfattas av USA:s embargo, som inkluderar Kuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan , Afghanistan och alla andra länder till vilka USA har ett embargo för varor och tjänster.

JsonCpp

JsonCpp-bibliotekets källkod, inklusive medföljande dokumentation, tester och demonstrationsapplikationer, är licensierade under följande villkor.

Baptiste Lepilleur och The JsonCpp Authors avsäger sig uttryckligen upphovsrätten i alla jurisdiktioner som erkänner en sådan ansvarsfriskrivning. I sådana jurisdiktioner släpps denna programvara i Public Domain.

I jurisdiktioner som inte erkänner Public Domain-egendom (t.ex. Tyskland från och med 2010), är denna programvara Copyright (c) 2007-2010 av Baptiste Lepilleur och The JsonCpp Authors, och släpps under villkoren i MIT-licensen (se nedan).

I jurisdiktioner som erkänner Public Domain-egendom kan användaren av denna programvara välja att acceptera den antingen som 1) Public Domain, 2) under villkoren i MIT-licensen (se nedan), eller 3) under villkoren för dual Public Domain/ MIT Licensvillkor som beskrivs här, som de väljer.

MIT-licensen är ungefär så nära Public Domain som en licens kan komma, och beskrivs i tydliga, kortfattade termer på:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Den fullständiga texten av MIT-licensen följer:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur och The JsonCpp Authors

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman , publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARE ELLER UPPHAVSRÄTTSinnehavare VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER MJUKVARAN. PROGRAMVARA.

MIT-licensen är kompatibel med både GPL och kommersiell programvara, och ger en av alla rättigheterna för Public Domain med den mindre olägenheten att behöva behålla ovanstående copyrightmeddelande och licenstext i källkoden. Observera också att genom att acceptera "Public Domain"-licensen kan du återlicensiera din kopia med vilken licens du vill. Förutom vad som anges i detta meddelande, får namnet på en upphovsrättsinnehavare inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljning, användning eller annan handel med denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd från upphovsrättsinnehavaren.

Klibc.utils

Denna programvara kan inkludera Klibc.utils som är licensierad under GNU General Public License version 2 och under licensen som anges nedan.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 The Regents of University of California. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. Varken universitetets namn eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd i förväg.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV REGENTERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT SÄRSKILT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA REGENTARNA ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSTATTANDE VAROR ELLER ERSÄTTANDE VAROR ELLER ERSÄTTARE; AFFÄRSAVBROTT) HUR DET HELST ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM, ELLER MED DENNA PROGRAM.

NivåDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

* Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

* Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

* Varken namnet på Google Inc. eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT OFFENTLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSSERVATOR, PROFILER AV ERSÄTTNINGSVAROR, DATA; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA ANVÄNDNING, ELLER DETTA ELLER DETTA.

Libffi

Denna programvara kan inkludera libffi-biblioteket som är föremål för följande upphovsrätt och tillstånd:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc och andra (se källfiler för detaljer)

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman , publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARE ELLER UPPHAVSRÄTTSinnehavare VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER MJUKVARAN. PROGRAMVARA.

NivåDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

* Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

* Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

* Varken namnet på Google Inc. eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT OFFENTLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSSERVATOR, PROFILER AV ERSÄTTNINGSVAROR, DATA; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA ANVÄNDNING, ELLER DETTA ELLER DETTA.

Bibliotek

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV FÖRFATTAREN(ARNA) ''I BEFINTLIGT SKICK'' OCH ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD AVSÄTTNING.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTAREN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, FÖR ANVÄNDNING; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA ANVÄNDNING, ELLER DETTA ELLER DETTA.

Archive.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV FÖRFATTAREN(ARNA) ''I BEFINTLIGT SKICK'' OCH ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR EN SÄRSKILD AVSÄTTNING.

UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA FÖRFATTAREN VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER, FÖR ANVÄNDNING; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA ANVÄNDNING, ELLER DETTA ELLER DETTA.

LibLIEF

Apache-licens
Version 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

1. Definitioner.

"Licens" avser villkoren för användning, reproduktion och distribution enligt definitionen i avsnitt 1 till 9 i detta dokument.

"Licensgivare" avser upphovsrättsinnehavaren eller den enhet som auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren som beviljar licensen.

"Juridisk enhet" avser sammanslutningen av den agerande enheten och alla andra enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den enheten. I denna definition avser "kontroll" (i) makten, direkt eller indirekt, att leda eller leda en sådan enhet, antingen genom kontrakt eller på annat sätt, eller (ii) ägande av femtio procent (50 %) eller fler av de utestående aktierna, eller (iii) verkligt ägande av en sådan enhet.

"Du" (eller "din") avser en individ eller juridisk person som utövar tillstånd som beviljats av denna licens.

"Källform" avser den föredragna formen för att göra ändringar, inklusive men inte begränsat till programvarans källkod, dokumentationskälla och konfigurationsfiler.

"Objekt"-formulär ska avse varje form som är ett resultat av mekanisk transformation eller översättning av en källform, inklusive men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation och konverteringar till andra mediatyper.

"Verk" avser det verk av författarskap, oavsett om det är i käll- eller objektform, som görs tillgängligt under licensen, vilket anges av ett upphovsrättsmeddelande som ingår i eller bifogas verket (ett exempel finns i bilagan nedan).

"Härledda verk" avser varje verk, oavsett om det är i käll- eller objektform, som är baserat på (eller härlett från) Verket och för vilket de redaktionella revisionerna, anteckningarna, fördjupningarna eller andra modifieringar representerar, som helhet, ett originalverk. av författarskap. För ändamålen med denna licens, ska härledda verk inte inkludera verk som förblir separerbara från, eller bara länkar (eller binder med namn) till gränssnitten för, verket och härledda verk därav.

"Bidrag" avser alla upphovsrättsverk, inklusive originalversionen av Verket och eventuella ändringar eller tillägg till det Verket eller härledda Verk därav, som avsiktligt skickas till Licensgivaren för införande i Verket av upphovsrättsinnehavaren eller av en individ eller Juridisk enhet behörig att skicka in på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren. I denna definition avser "inlämnad" varje form av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation som skickas till licensgivaren eller dess representanter, inklusive men inte begränsat till kommunikation på elektroniska e-postlistor, källkodskontrollsystem och emissionsspårningssystem som hanteras av, eller på uppdrag av, licensgivaren i syfte att diskutera och förbättra verket, men exklusive kommunikation som är påfallande markerad eller på annat sätt skriftligen betecknad av upphovsrättsinnehavaren som "Inte ett bidrag."

"Bidragsgivare" avser licensgivaren och varje individ eller juridisk person på uppdrag av vilken ett bidrag har tagits emot av licensgivaren och därefter införlivats i Verket.

2. Beviljande av upphovsrättslicens.

I enlighet med villkoren i denna licens, ger varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig upphovsrättslicens för att reproducera, förbereda härledda verk av, offentligt visa, offentligt framföra, underlicensiera och distribuera Verket och sådana härledda verk i käll- eller objektform.

3. Beviljande av patentlicens.

I enlighet med villkoren i denna licens, beviljar varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig (förutom vad som anges i detta avsnitt) patentlicens att göra, ha gjort, använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket, där sådan licens endast gäller de patentanspråk som licensieras av en sådan Bidragsgivare och som nödvändigtvis kränks av enbart deras Bidrag eller genom kombination av deras Bidrag med det arbete som sådana bidrag lämnades till. Om du inleder patenttvister mot någon enhet (inklusive ett korskrav eller genkäromål i en rättegång) som hävdar att verket eller ett bidrag som ingår i verket utgör direkt eller bidragande patentintrång, då alla patentlicenser som beviljats till dig under denna licens för det Arbetet ska upphöra från och med den dag då en sådan rättstvist lämnas in.

4. Omfördelning.

Du får reproducera och distribuera kopior av verket eller härledda verk därav i vilket medium som helst, med eller utan ändringar, och i käll- eller objektform, förutsatt att du uppfyller följande villkor:

Du måste ge alla andra mottagare av verket eller härledda verk en kopia av denna licens; och

Du måste låta alla modifierade filer bära framträdande meddelanden om att du har ändrat filerna; och

Du måste behålla, i källformen för alla härledda verk som du distribuerar, alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken och attribution från verkets källform, exklusive de meddelanden som inte hänför sig till någon del av de härledda verken; och om verket inkluderar en "NOTICE"-textfil som en del av dess distribution, måste alla härledda verk som du distribuerar inkludera en läsbar kopia av tillskrivningsmeddelandena som finns i sådan NOTICE-fil, exklusive de meddelanden som inte hänför sig till någon del av de härledda verken, på minst en av följande platser: inom en textfil med NOTICE som distribueras som en del av de härledda verken; i källformuläret eller dokumentationen, om den tillhandahålls tillsammans med de härledda verken; eller, inom en display som genereras av de härledda verken, om och varhelst sådana meddelanden från tredje part normalt visas. Innehållet i NOTICE-filen är endast i informationssyfte och ändrar inte licensen. Du kan lägga till dina egna tillskrivningsmeddelanden inom härledda verk som du distribuerar, vid sidan av eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från verket, förutsatt att sådana ytterligare tillskrivningsmeddelanden inte kan tolkas som att de ändrar licensen. Du kan lägga till din egen upphovsrättsförklaring till dina ändringar och kan tillhandahålla ytterligare eller andra licensvillkor för användning, reproduktion eller distribution av dina ändringar, eller för sådana härledda verk som helhet, förutsatt att du använder, reproduktion och distribution av verket uppfyller i övrigt de villkor som anges i denna licens.

5. Inlämning av bidrag.

Såvida du inte uttryckligen anger något annat, ska alla bidrag som avsiktligt skickas in för inkludering i arbetet av dig till licensgivaren omfattas av villkoren i denna licens, utan några ytterligare villkor eller villkor. Utan hinder av ovanstående ska ingenting häri ersätta eller ändra villkoren i något separat licensavtal som du kan ha tecknat med licensgivaren angående sådana bidrag.

6. Varumärken.

Denna licens ger inte tillåtelse att använda licensgivarens handelsnamn, varumärken, tjänstemärken eller produktnamn, förutom vad som krävs för rimlig och sedvanlig användning för att beskriva verkets ursprung och reproducera innehållet i NOTICE-filen.

7. Garantifriskrivning.

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller skriftligen godkänns, tillhandahåller Licensgivaren Verket (och varje Bidragsgivare tillhandahåller sina Bidrag) "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier eller villkor för TITEL, ICKE INTRÄNG, SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att bestämma lämpligheten av att använda eller omdistribuera Verket och ta på dig alla risker som är förknippade med ditt utövande av tillstånd enligt denna licens.

8. Ansvarsbegränsning.

Under inga omständigheter och under ingen juridisk teori, vare sig det rör sig om skadestånd (inklusive vårdslöshet), kontrakt eller på annat sätt, såvida det inte krävs av tillämplig lag (såsom avsiktliga och grovt oaktsamma handlingar) eller skriftligen samtyckts till, ska någon bidragsgivare vara ansvarig gentemot dig för skador, inklusive direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador av vilken karaktär som helst som uppstår till följd av denna licens eller till följd av användningen eller oförmågan att använda Verket (inklusive men inte begränsat till skadestånd för förlust av goodwill, arbetsavbrott , datorfel eller felfunktion, eller alla andra kommersiella skador eller förluster), även om en sådan bidragsgivare har informerats om möjligheten till sådana skador.

9. Godkännande av garanti eller ytterligare ansvar.

När du omdistribuerar verket eller härledda verk därav kan du välja att erbjuda och ta ut en avgift för acceptans av support, garanti, gottgörelse eller andra ansvarsförpliktelser och/eller rättigheter i enlighet med denna licens. När du accepterar sådana förpliktelser får du dock endast agera för din egen räkning och på ditt ensamma ansvar, inte för någon annan bidragsgivares räkning, och endast om du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla varje bidragsgivare skadeslös för eventuellt ansvar som uppstår av, eller anspråk som görs gällande mot en sådan bidragsgivare på grund av att du accepterar en sådan garanti eller ytterligare ansvar.

LibYara

Copyright (c) 2007-2016. YARA-författarna. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. Varken namnet på upphovsrättsinnehavaren eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan särskilt skriftligt tillstånd i förväg.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT OFFENTLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHAVSRÄTTSINNEHAVAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSSERVATOR, ELLER US; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA ANVÄNDNING, ELLER DETTA ELLER DETTA.

LibSELinux

Denna programvara kan innehålla libselinux Debian-paketet som är licensierat under GNU General Public License version 2. Mer information om Debian-paketet finns tillgängligt på http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Detta bibliotek är fri programvara; du kan distribuera det och/eller modifiera det enligt villkoren i GNU Lesser General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2.1 av licensen eller (efter eget val) någon senare version.

Detta bibliotek distribueras i hopp om att det ska vara användbart, men UTAN NÅGON GARANTI; utan ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU Lesser General Public License för mer information.

Libx86

Denna programvara kan innehålla paketet libx86 som är licensierat under licenser som anges nedan.

Filer: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licens: MIT

Filer: *

Upphovsrätt: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licens: MIT

Filer: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licens: annat

Tillstånd att använda, kopiera, modifiera, distribuera och sälja denna programvara och dess dokumentation för alla ändamål ges härmed utan avgift, förutsatt att ovanstående upphovsrättsmeddelande förekommer i alla kopior och att både det upphovsrättsmeddelandet och detta tillståndsmeddelande finns i stöddokumentationen , och att författarnas namn inte används i reklam eller publicitet som hänför sig till distribution av programvaran utan specifikt, skriftligt tillstånd. Författarna gör inga utfästelser om lämpligheten av denna programvara för något syfte. Den tillhandahålls "i befintligt skick" utan uttrycklig eller underförstådd garanti.

FÖRFATTARE FRÅSÄR SIG ALLA GARANTIER MED AVSEENDE PÅ DENNA PROGRAMVARA, INKLUSIVE ALLA UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER OM SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET. OAVSETT I EN ÅTGÄRD AV KONTRAKT, FÖRSÖLLIGHET ELLER ANNAN SKADLIG ÅTGÄRD, SOM UPPSTÅR UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNING ELLER PRESTANDA AV DENNA PROGRAM.

Licens: MIT

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman , publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. JOSH VANDERHOOF SKA UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER VARA ANSVARIGT FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING AV ANVÄNDNINGEN.

Linux kärna

Denna programvara kan innehålla Linux-kärnan som är licensierad under GNU General Public License Version 2, en kopia av vilken tillsammans med källkoden för Linux-kärnversionen finns tillgänglig på http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman , publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARE ELLER UPPHAVSRÄTTSinnehavare VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER MJUKVARAN. PROGRAMVARA.

Mach

Följande CMU-licens täcker en del av supportkoden för Mach, härledd från Mach 3.0: Mach Operating System

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Alla rättigheter förbehållna.

Tillstånd att använda, kopiera, modifiera och distribuera denna programvara och dess dokumentation ges härmed, förutsatt att både copyrightmeddelandet och detta tillståndsmeddelande förekommer i alla kopior av programvaran, härledda verk eller modifierade versioner, och alla delar därav, och att både meddelanden finns i stöddokumentationen.

CARNEGIE MELLON TILLÅTER FRI ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM I DET SOM DET ÄR. CARNEGIE MELLON FRÅSÄGER SIG ALLT ANSVAR AV NÅGOT SLAG FÖR EVENTUELLA SKADOR SOM RESULTAT FRÅN ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA.

Carnegie Mellon ber användare av denna programvara att återvända till
Programvarudistributionskoordinator
Skolan för datavetenskap
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890
eller Software.Distribution@CS.CMU.EDU eventuella förbättringar eller tillägg som de gör och ger Carnegie Mellon rätten att omfördela dessa ändringar.

Ncurses

Denna programvara kan inkludera ncurses-biblioteket som är föremål för följande upphovsrätt och tillstånd: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till alla personer som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran"), för att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman, publicera, distribuera, distribuera med ändringar, underlicensiera och/eller sälja kopior av Programvara och att tillåta personer till vilka Programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning att följande villkor uppfylls:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA Ovanstående upphovsrättsinnehavare vara ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADA ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UTSÄTTS FRÅN, UTAN ELLER I SAMBAND MED PROGRAMVARAN ELLER ANVÄNDNING AV PROGRAMVARAN. .

Förutom vad som anges i detta meddelande, får namnen/namnen på ovanstående upphovsrättsinnehavare inte användas i reklam eller på annat sätt för att främja försäljning, användning eller annan handel med denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd.

NTFS-3G

Denna programvara kan innehålla NTFS-3G-drivrutinen som är licensierad under GNU General Public License Version 2 och GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE kopior av vilka tillsammans med källkoden för NTFS-3G finns tillgängliga på https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPIERING
Upphovsrätt: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Debianpaketet är Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) och är licensierat under GPL, se ovan.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. Allt reklammaterial som nämner funktioner eller användning av denna programvara måste visa följande bekräftelse:
  "Denna produkt inkluderar programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Namnen "OpenSSL Toolkit" och "OpenSSL Project" får inte användas för att stödja eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan föregående skriftligt tillstånd. För skriftligt tillstånd, kontakta openssl-core@openssl.org.
 5. Produkter som härrör från denna programvara får inte kallas "OpenSSL" och inte heller får "OpenSSL" visas i deras namn utan föregående skriftligt tillstånd från OpenSSL-projektet.
 6. Vidaredistributioner av någon form måste behålla följande bekräftelse:

"Denna produkt inkluderar programvara utvecklad av OpenSSL Project för användning i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV OpenSSL-PROJEKTET "I BEFINTLIGT SKICK" OCH ALLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA OpenSSL-PROJEKTET ELLER DESS BIDRAGARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR, ERSÄTTNINGSVAROR, SUBSTITUTE SERVATAV, US; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR, ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSÖLIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA, OM DETTA OM DETTA .

RapidJSON

Tencent är glada över att kunna stödja öppen källkod genom att göra RapidJSON tillgängligt.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, ett Tencent-företag, och Milo Yip. Alla rättigheter förbehållna.

Om du har laddat ner en kopia av RapidJSON-binären från Tencent, observera att RapidJSON-binären är licensierad under MIT-licensen.

Om du har laddat ner en kopia av RapidJSON-källkoden från Tencent, vänligen notera att RapidJSON-källkoden är licensierad under MIT-licensen, förutom de tredjepartskomponenter som anges nedan som är föremål för andra licensvillkor. Din integrering av RapidJSON i dina egna projekt kan kräva efterlevnad av MIT-licensen, såväl som de andra licenserna som är tillämpliga på tredjepartskomponenterna som ingår i RapidJSON. För att undvika den problematiska JSON-licensen i dina egna projekt räcker det att utesluta bin/jsonchecker/-katalogen, eftersom det är den enda koden under JSON-licensen.

En kopia av MIT-licensen ingår i denna fil.

Andra beroenden och licenser:

Programvara med öppen källkod licensierad under BSD-licensen:

-------------------------------------------------- ------------------

msinttypes r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

* Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

* Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

* Varken namnet på upphovsrättsinnehavaren eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV REGENTARNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR NÅGOT SÄRSKILT. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA REGENTARNA OCH BIDRAGARE VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN EJ BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSTATTANDE VAROR ELLER ERSÄTTANDE VAROR ELLER ANVÄNDARE; AFFÄRSAVBROTT) HUR DET HELST ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAM, ELLER MED DENNA PROGRAM.

Programvara med öppen källkod licensierad under JSON-licensen:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alla rättigheter förbehållna.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alla rättigheter förbehållna.

Villkor för JSON-licensen:

-------------------------------------------------- -

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman , publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

Programvaran ska användas på gott, inte för ont.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARE ELLER UPPHAVSRÄTTSinnehavare VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER MJUKVARAN. PROGRAMVARA.

Villkor för MIT-licensen:

-------------------------------------------------- ------------------

Tillstånd ges härmed kostnadsfritt till varje person som skaffar en kopia av denna programvara och tillhörande dokumentationsfiler ("Programvaran") att handla med programvaran utan begränsningar, inklusive utan begränsning rätten att använda, kopiera, modifiera, slå samman , publicera, distribuera, underlicensiera och/eller sälja kopior av programvaran och att tillåta personer till vilka programvaran tillhandahålls att göra det, under förutsättning av följande villkor:

Ovanstående copyrightmeddelande och detta tillståndsmeddelande ska inkluderas i alla kopior eller väsentliga delar av programvaran.

PROGRAMVARAN TILLHANDAHÅLLS "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER AV NÅGOT SLAG, UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA, INKLUSIVE MEN INTE BEGRÄNSAT TILL GARANTIER FÖR SÄLJBARHET, LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL OCH INTRÄNGNING. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTARE ELLER UPPHAVSRÄTTSinnehavare VARA ANSVARIGA FÖR NÅGOT ANSVAR, SKADOR ELLER ANNAT ANSVAR, VARKEN I EN ANVÄNDNING AV KONTRAKT, TORT ELLER ANNAT SÄTT, SOM UPPSTÅR FRÅN, UR ELLER I SAMBAND MED ANVÄNDNINGEN ELLER MJUKVARAN. PROGRAMVARA.

Simdjson

Apache-licens

Version 2.0, januari 2004

http://www.apache.org/licenses/

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

1. Definitioner.

"Licens" avser villkoren för användning, reproduktion och distribution enligt definitionen i avsnitt 1 till 9 i detta dokument.

"Licensgivare" avser upphovsrättsinnehavaren eller den enhet som auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren som beviljar licensen.

"Juridisk enhet" avser sammanslutningen av den agerande enheten och alla andra enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den enheten. I denna definition avser "kontroll" (i) makten, direkt eller indirekt, att leda eller leda en sådan enhet, antingen genom kontrakt eller på annat sätt, eller (ii) ägande av femtio procent (50 %) eller fler av de utestående aktierna, eller (iii) verkligt ägande av en sådan enhet.

"Du" (eller "din") avser en individ eller juridisk person som utövar tillstånd som beviljats av denna licens.

"Källform" avser den föredragna formen för att göra ändringar, inklusive men inte begränsat till programvarans källkod, dokumentationskälla och konfigurationsfiler.

"Objekt"-formulär ska avse varje form som är ett resultat av mekanisk transformation eller översättning av en källform, inklusive men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation och konverteringar till andra mediatyper.

"Verk" avser det verk av författarskap, oavsett om det är i käll- eller objektform, som görs tillgängligt under licensen, vilket anges av ett upphovsrättsmeddelande som ingår i eller bifogas verket (ett exempel finns i bilagan nedan).

"Härledda verk" avser varje verk, oavsett om det är i käll- eller objektform, som är baserat på (eller härlett från) Verket och för vilket de redaktionella revisionerna, anteckningarna, fördjupningarna eller andra modifieringar representerar, som helhet, ett originalverk. av författarskap. För ändamålen med denna licens, ska härledda verk inte inkludera verk som förblir separerbara från, eller bara länkar (eller binder med namn) till gränssnitten för, verket och härledda verk därav.

"Bidrag" avser alla upphovsrättsverk, inklusive originalversionen av Verket och eventuella ändringar eller tillägg till det Verket eller härledda Verk därav, som avsiktligt skickas till Licensgivaren för införande i Verket av upphovsrättsinnehavaren eller av en individ eller Juridisk enhet behörig att skicka in på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren. I denna definition avser "inlämnad" varje form av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation som skickas till licensgivaren eller dess representanter, inklusive men inte begränsat till kommunikation på elektroniska e-postlistor, källkodskontrollsystem och emissionsspårningssystem som hanteras av, eller på uppdrag av, licensgivaren i syfte att diskutera och förbättra verket, men exklusive kommunikation som är påfallande markerad eller på annat sätt skriftligen betecknad av upphovsrättsinnehavaren som "Inte ett bidrag."

"Bidragsgivare" avser licensgivaren och varje individ eller juridisk person på uppdrag av vilken ett bidrag har tagits emot av licensgivaren och därefter införlivats i Verket.

2. Beviljande av upphovsrättslicens.

I enlighet med villkoren i denna licens, ger varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig upphovsrättslicens för att reproducera, förbereda härledda verk av, offentligt visa, offentligt framföra, underlicensiera och distribuera Verket och sådana härledda verk i käll- eller objektform.

3. Beviljande av patentlicens.

I enlighet med villkoren i denna licens, beviljar varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig (förutom vad som anges i detta avsnitt) patentlicens att göra, ha gjort, använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket, där sådan licens endast gäller de patentanspråk som licensieras av en sådan Bidragsgivare och som nödvändigtvis kränks av enbart deras Bidrag eller genom kombination av deras Bidrag med det arbete som sådana bidrag lämnades till. Om du inleder patenttvister mot någon enhet (inklusive ett korskrav eller genkäromål i en rättegång) som hävdar att verket eller ett bidrag som ingår i verket utgör direkt eller bidragande patentintrång, då alla patentlicenser som beviljats till dig under denna licens för det Arbetet ska upphöra från och med den dag då en sådan rättstvist lämnas in.

4. Omfördelning.

Du får reproducera och distribuera kopior av verket eller härledda verk därav i vilket medium som helst, med eller utan ändringar, och i käll- eller objektform, förutsatt att du uppfyller följande villkor:

Du måste ge alla andra mottagare av verket eller härledda verk en kopia av denna licens; och

Du måste låta alla modifierade filer bära framträdande meddelanden om att du har ändrat filerna; och

Du måste behålla, i källformen för alla härledda verk som du distribuerar, alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken och attribution från verkets källform, exklusive de meddelanden som inte hänför sig till någon del av de härledda verken; och om verket inkluderar en "NOTICE"-textfil som en del av dess distribution, måste alla härledda verk som du distribuerar inkludera en läsbar kopia av tillskrivningsmeddelandena som finns i sådan NOTICE-fil, exklusive de meddelanden som inte hänför sig till någon del av de härledda verken, på minst en av följande platser: inom en textfil med NOTICE som distribueras som en del av de härledda verken; i källformuläret eller dokumentationen, om den tillhandahålls tillsammans med de härledda verken; eller, inom en display som genereras av de härledda verken, om och varhelst sådana meddelanden från tredje part normalt visas. Innehållet i NOTICE-filen är endast i informationssyfte och ändrar inte licensen. Du kan lägga till dina egna tillskrivningsmeddelanden inom härledda verk som du distribuerar, vid sidan av eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från verket, förutsatt att sådana ytterligare tillskrivningsmeddelanden inte kan tolkas som att de ändrar licensen. Du kan lägga till din egen upphovsrättsförklaring till dina ändringar och kan tillhandahålla ytterligare eller andra licensvillkor för användning, reproduktion eller distribution av dina ändringar, eller för sådana härledda verk som helhet, förutsatt att du använder, reproduktion och distribution av verket uppfyller i övrigt de villkor som anges i denna licens.

5. Inlämning av bidrag.

Såvida du inte uttryckligen anger något annat, ska alla bidrag som avsiktligt skickas in för inkludering i arbetet av dig till licensgivaren omfattas av villkoren i denna licens, utan några ytterligare villkor eller villkor. Utan hinder av ovanstående ska ingenting häri ersätta eller ändra villkoren i något separat licensavtal som du kan ha tecknat med licensgivaren angående sådana bidrag.

6. Varumärken.

Denna licens ger inte tillåtelse att använda licensgivarens handelsnamn, varumärken, tjänstemärken eller produktnamn, förutom vad som krävs för rimlig och sedvanlig användning för att beskriva verkets ursprung och reproducera innehållet i NOTICE-filen.

7. Garantifriskrivning.

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller skriftligen godkänns, tillhandahåller Licensgivaren Verket (och varje Bidragsgivare tillhandahåller sina Bidrag) "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier eller villkor för TITEL, ICKE INTRÄNG, SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att bestämma lämpligheten av att använda eller omdistribuera Verket och ta på dig alla risker som är förknippade med ditt utövande av tillstånd enligt denna licens.

8. Ansvarsbegränsning.

Under inga omständigheter och under ingen juridisk teori, vare sig det rör sig om skadestånd (inklusive vårdslöshet), kontrakt eller på annat sätt, såvida det inte krävs av tillämplig lag (såsom avsiktliga och grovt oaktsamma handlingar) eller skriftligen samtyckts till, ska någon bidragsgivare vara ansvarig gentemot dig för skador, inklusive direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador av vilken karaktär som helst som uppstår till följd av denna licens eller till följd av användningen eller oförmågan att använda Verket (inklusive men inte begränsat till skadestånd för förlust av goodwill, arbetsavbrott , datorfel eller felfunktion, eller alla andra kommersiella skador eller förluster), även om en sådan bidragsgivare har informerats om möjligheten till sådana skador.

9. Godkännande av garanti eller ytterligare ansvar.

När du omdistribuerar verket eller härledda verk därav kan du välja att erbjuda och ta ut en avgift för acceptans av support, garanti, gottgörelse eller andra ansvarsförpliktelser och/eller rättigheter i enlighet med denna licens. När du accepterar sådana förpliktelser får du dock endast agera för din egen räkning och på ditt ensamma ansvar, inte för någon annan bidragsgivares räkning, och endast om du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla varje bidragsgivare skadeslös för eventuellt ansvar som uppstår av, eller anspråk som görs gällande mot en sådan bidragsgivare på grund av att du accepterar en sådan garanti eller ytterligare ansvar.

QT

QT är tillgängligt under GNU Lesser General Public License version 3. QT Toolkit är Copyright © 2016. The QT Company Ltd. och andra bidragsgivare.

GNU Lesser General Public License version tre är tillgänglig på https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplikation

Copyright (C) 2013 Digia Plc och/eller dess dotterbolag.

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

Denna programvara är en del av QT Solutions-komponenten.

Du får använda den här filen under villkoren i BSD-licensen enligt följande:

"Omdistribution och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

• Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

• Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

• Varken namnet på Digia Plc och dess dotterbolag eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT OFFENTLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSSERVATOR, PROFILER AV ERSÄTTNINGSVAROR, DATA; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA ANVÄNDNING, ELLER DETTA ELLER DETTA.

Återtryck Core

Apache-licens
Version 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

VILLKOR FÖR ANVÄNDNING, REPRODUKTION OCH DISTRIBUTION

1. Definitioner.

"Licens" avser villkoren för användning, reproduktion och distribution enligt definitionen i avsnitt 1 till 9 i detta dokument.

"Licensgivare" avser upphovsrättsinnehavaren eller den enhet som auktoriserats av upphovsrättsinnehavaren som beviljar licensen.

"Juridisk enhet" avser sammanslutningen av den agerande enheten och alla andra enheter som kontrollerar, kontrolleras av eller står under gemensam kontroll med den enheten. I denna definition avser "kontroll" (i) makten, direkt eller indirekt, att leda eller leda en sådan enhet, antingen genom kontrakt eller på annat sätt, eller (ii) ägande av femtio procent (50 %) eller fler av de utestående aktierna, eller (iii) verkligt ägande av en sådan enhet.

"Du" (eller "din") avser en individ eller juridisk person som utövar tillstånd som beviljats av denna licens.

"Källform" avser den föredragna formen för att göra ändringar, inklusive men inte begränsat till programvarans källkod, dokumentationskälla och konfigurationsfiler.

"Objekt"-formulär ska avse varje form som är ett resultat av mekanisk transformation eller översättning av en källform, inklusive men inte begränsat till kompilerad objektkod, genererad dokumentation och konverteringar till andra mediatyper.

"Verk" avser det verk av författarskap, oavsett om det är i käll- eller objektform, som görs tillgängligt under licensen, vilket anges av ett upphovsrättsmeddelande som ingår i eller bifogas verket (ett exempel finns i bilagan nedan).

"Härledda verk" avser varje verk, oavsett om det är i käll- eller objektform, som är baserat på (eller härlett från) Verket och för vilket de redaktionella revisionerna, anteckningarna, fördjupningarna eller andra modifieringar representerar, som helhet, ett originalverk. av författarskap. För ändamålen med denna licens, ska härledda verk inte inkludera verk som förblir separerbara från, eller bara länkar (eller binder med namn) till gränssnitten för, verket och härledda verk därav.

"Bidrag" avser alla upphovsrättsverk, inklusive originalversionen av Verket och eventuella ändringar eller tillägg till det Verket eller härledda Verk därav, som avsiktligt skickas till Licensgivaren för införande i Verket av upphovsrättsinnehavaren eller av en individ eller Juridisk enhet behörig att skicka in på uppdrag av upphovsrättsinnehavaren. I denna definition avser "inlämnad" varje form av elektronisk, muntlig eller skriftlig kommunikation som skickas till licensgivaren eller dess representanter, inklusive men inte begränsat till kommunikation på elektroniska e-postlistor, källkodskontrollsystem och emissionsspårningssystem som hanteras av, eller på uppdrag av, licensgivaren i syfte att diskutera och förbättra verket, men exklusive kommunikation som är påfallande markerad eller på annat sätt skriftligen betecknad av upphovsrättsinnehavaren som "Inte ett bidrag."

"Bidragsgivare" avser licensgivaren och varje individ eller juridisk person på uppdrag av vilken ett bidrag har tagits emot av licensgivaren och därefter införlivats i Verket.

2. Beviljande av upphovsrättslicens.

I enlighet med villkoren i denna licens, ger varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig upphovsrättslicens för att reproducera, förbereda härledda verk av, offentligt visa, offentligt framföra, underlicensiera och distribuera Verket och sådana härledda verk i käll- eller objektform.

3. Beviljande av patentlicens.

I enlighet med villkoren i denna licens, beviljar varje bidragsgivare dig härmed en evig, världsomspännande, icke-exklusiv, avgiftsfri, royaltyfri, oåterkallelig (förutom vad som anges i detta avsnitt) patentlicens att göra, ha gjort, använda, erbjuda att sälja, sälja, importera och på annat sätt överföra Verket, där sådan licens endast gäller de patentanspråk som licensieras av en sådan Bidragsgivare och som nödvändigtvis kränks av enbart deras Bidrag eller genom kombination av deras Bidrag med det arbete som sådana bidrag lämnades till. Om du inleder patenttvister mot någon enhet (inklusive ett korskrav eller genkäromål i en rättegång) som hävdar att verket eller ett bidrag som ingår i verket utgör direkt eller bidragande patentintrång, då alla patentlicenser som beviljats till dig under denna licens för det Arbetet ska upphöra från och med den dag då en sådan rättstvist lämnas in.

4. Omfördelning.

Du får reproducera och distribuera kopior av verket eller härledda verk därav i vilket medium som helst, med eller utan ändringar, och i käll- eller objektform, förutsatt att du uppfyller följande villkor:

Du måste ge alla andra mottagare av verket eller härledda verk en kopia av denna licens; och

Du måste låta alla modifierade filer bära framträdande meddelanden om att du har ändrat filerna; och

Du måste behålla, i källformen för alla härledda verk som du distribuerar, alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken och attribution från verkets källform, exklusive de meddelanden som inte hänför sig till någon del av de härledda verken; och om verket inkluderar en "NOTICE"-textfil som en del av dess distribution, måste alla härledda verk som du distribuerar inkludera en läsbar kopia av tillskrivningsmeddelandena som finns i sådan NOTICE-fil, exklusive de meddelanden som inte hänför sig till någon del av de härledda verken, på minst en av följande platser: inom en textfil med NOTICE som distribueras som en del av de härledda verken; i källformuläret eller dokumentationen, om den tillhandahålls tillsammans med de härledda verken; eller, inom en display som genereras av de härledda verken, om och varhelst sådana meddelanden från tredje part normalt visas. Innehållet i NOTICE-filen är endast i informationssyfte och ändrar inte licensen. Du kan lägga till dina egna tillskrivningsmeddelanden inom härledda verk som du distribuerar, vid sidan av eller som ett tillägg till MEDDELANDE-texten från verket, förutsatt att sådana ytterligare tillskrivningsmeddelanden inte kan tolkas som att de ändrar licensen. Du kan lägga till din egen upphovsrättsförklaring till dina ändringar och kan tillhandahålla ytterligare eller andra licensvillkor för användning, reproduktion eller distribution av dina ändringar, eller för sådana härledda verk som helhet, förutsatt att du använder, reproduktion och distribution av verket uppfyller i övrigt de villkor som anges i denna licens.

5. Inlämning av bidrag.

Såvida du inte uttryckligen anger något annat, ska alla bidrag som avsiktligt skickas in för inkludering i arbetet av dig till licensgivaren omfattas av villkoren i denna licens, utan några ytterligare villkor eller villkor. Utan hinder av ovanstående ska ingenting häri ersätta eller ändra villkoren i något separat licensavtal som du kan ha tecknat med licensgivaren angående sådana bidrag.

6. Varumärken.

Denna licens ger inte tillåtelse att använda licensgivarens handelsnamn, varumärken, tjänstemärken eller produktnamn, förutom vad som krävs för rimlig och sedvanlig användning för att beskriva verkets ursprung och reproducera innehållet i NOTICE-filen.

7. Garantifriskrivning.

Såvida det inte krävs enligt tillämplig lag eller skriftligen godkänns, tillhandahåller Licensgivaren Verket (och varje Bidragsgivare tillhandahåller sina Bidrag) "I BEFINTLIGT SKICK", UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, utan begränsning, garantier eller villkor för TITEL, ICKE INTRÄNG, SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Du är ensam ansvarig för att bestämma lämpligheten av att använda eller omdistribuera Verket och ta på dig alla risker som är förknippade med ditt utövande av tillstånd enligt denna licens.

8. Ansvarsbegränsning.

Under inga omständigheter och under ingen juridisk teori, vare sig det rör sig om skadestånd (inklusive vårdslöshet), kontrakt eller på annat sätt, såvida det inte krävs av tillämplig lag (såsom avsiktliga och grovt oaktsamma handlingar) eller skriftligen samtyckts till, ska någon bidragsgivare vara ansvarig gentemot dig för skador, inklusive direkta, indirekta, speciella, tillfälliga eller följdskador av vilken karaktär som helst som uppstår till följd av denna licens eller till följd av användningen eller oförmågan att använda Verket (inklusive men inte begränsat till skadestånd för förlust av goodwill, arbetsavbrott , datorfel eller felfunktion, eller alla andra kommersiella skador eller förluster), även om en sådan bidragsgivare har informerats om möjligheten till sådana skador.

9. Godkännande av garanti eller ytterligare ansvar.

När du omdistribuerar verket eller härledda verk därav kan du välja att erbjuda och ta ut en avgift för acceptans av support, garanti, gottgörelse eller andra ansvarsförpliktelser och/eller rättigheter i enlighet med denna licens. När du accepterar sådana förpliktelser får du dock endast agera för din egen räkning och på ditt ensamma ansvar, inte för någon annan bidragsgivares räkning, och endast om du samtycker till att gottgöra, försvara och hålla varje bidragsgivare skadeslös för eventuellt ansvar som uppstår av, eller anspråk som görs gällande mot en sådan bidragsgivare på grund av att du accepterar en sådan garanti eller ytterligare ansvar.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

• Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.

• Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.

• Varken namnet på ZETETIC LLC eller namnen på dess bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV ZETETIC LLC "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA ZETETIC LLC VARA ANSVARIGT FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPLARISKA ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER FRÅN OSS; ) OAVSETT ORSAKET OCH PÅ NÅGON TEORI OM ANSVAR, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DET HAR ORDET.

SQLite

All kod och dokumentation i SQLite har tillägnats det offentliga området av författarna. Alla kodförfattare, och representanter för företagen de arbetar för, har undertecknat intyg som tillägnar sina bidrag till det offentliga och originalen av dessa undertecknade intygelser förvaras i ett brandsafe på Hwacis huvudkontor. Vem som helst är fri att kopiera, modifiera, publicera, använda, kompilera, sälja eller distribuera den ursprungliga SQLite-koden, antingen i källkodsform eller som en kompilerad binär, för alla ändamål, kommersiellt eller icke-kommersiellt, och på alla sätt.

Sun RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC är en produkt från Sun Microsystems, Inc. och tillhandahålls för obegränsad användning förutsatt att denna förklaring finns på alla bandmedia och som en del av programvaran helt eller delvis. Användare får kopiera eller modifiera Sun RPC utan kostnad, men är inte behöriga att licensiera eller distribuera det till någon annan förutom som en del av en produkt eller ett program som utvecklats av användaren.

SUN RPC TILLHANDAHÅLLS I BEFINTLIGT SKICK UTAN INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG, INKLUSIVE GARANTIER OM DESIGN, SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL, ELLER SOM HAR UPPSTÅR FRÅN HANDLING, ANVÄNDNING ELLER HANDEL.

Sun RPC tillhandahålls utan support och utan någon skyldighet från Sun Microsystems, Inc. att hjälpa till med användning, korrigering, modifiering eller förbättring.

SUN MICROSYSTEMS, INC. SKA HA INGET ANSVAR MED REPETERANDE TILL INTRÄDEN AV UPPHOVSRÄTT, HANDELSHEMLIGHETER ELLER NÅGRA PATENT AV SUN RPC ELLER NÅGON DEL DÄRAV.

Under inga omständigheter kommer Sun Microsystems, Inc. att hållas ansvarigt för förlorade intäkter eller vinster eller andra speciella, indirekta och följdskador, även om Sun har informerats om möjligheten till sådana skador.

Ubuntu

Denna programvara kan innehålla Ubuntu som är licensierad under GNU General Public License version 2, en kopia av vilken tillsammans med källkoden för Ubuntu finns tillgänglig på http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Alla rättigheter förbehållna.

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 • Vidaredistribution av källkod måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning.
 • Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 • Varken namnet på Sam Truzjan eller namnen på andra bidragsgivare får användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV UPPHOVSRÄTTSINNEHAVARERNA OCH BIDRAGARE "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT OFFENTLIGHET. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKA UPPHOVSRÄTTSÄGAREN ELLER BIDRAGSGIVARNA VARA ANSVARIGA FÖR NÅGON DIREKTA, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSSERVATOR, PROFILER AV ERSÄTTNINGSVAROR, DATA; ELLER AFFÄRSAVBROTT ELLER ORSAKADE OCH PÅ NÅGON ANSVARSTEORI, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DETTA ANVÄNDNING, ELLER DETTA ELLER DETTA.

UPX/UPL

UPX och UCL är upphovsrättsskyddad programvara. Alla rättigheter kvarstår hos författarna.

UPX är Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX är Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL är Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU GENERAL OFFENTLIG LICENS

UPX och UCL-biblioteket är fri programvara; du kan omdistribuera dem och/eller modifiera dem under villkoren i GNU General Public License som publicerats av Free Software Foundation; antingen version 2 av licensen eller (efter eget val) någon senare version.

UPX och UCL distribueras i hopp om att de ska vara användbara, men UTAN NÅGON GARANTI; utan ens den underförstådda garantin för SÄLJBARHET eller LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT SYFTE. Se GNU General Public License för mer information.

SPECIELLT UNDANTAG FÖR KOMPRIMERADE KÖRBAR

Stubben som är inbäddad i varje UPX-komprimerat program är en del av UPX och UCL, och innehåller kod som är under vår upphovsrätt. Villkoren för GNU General Public License gäller fortfarande eftersom komprimering av ett program är en speciell form av länkning med vår stubb.

Härmed ger Markus FXJ Oberhumer och Laszlo Molnar dig särskilt tillstånd att fritt använda och distribuera alla UPX-komprimerade program (inklusive kommersiella), med förbehåll för följande begränsningar:

 1. Du måste komprimera ditt program med en helt omodifierad UPX-version; antingen med vår förkompilerade version, eller (efter eget val) med en egenkompilerad version av de omodifierade UPX-källorna som distribueras av oss.
 2. Detta innebär också att UPX-stubben måste vara helt omodifierad, dvs. stubben som är inbäddad i ditt komprimerade program måste vara byte-identisk med stubben som produceras av den officiella omodifierade UPX-versionen.
 3. Dekomprimeraren och eventuell annan kod från stubben måste uteslutande användas av den omodifierade UPX-stubben för att dekomprimera ditt program vid programstart. Ingen del av stubben får läsas, kopieras, anropas eller på annat sätt användas eller nås av ditt program.

WTL

WTL är licensierad i enlighet med Microsoft Public License (MS-PL).

Denna licens reglerar användningen av den medföljande programvaran. Om du använder programvaran accepterar du denna licens. Om du inte accepterar licensen, använd inte programvaran.

1. Definitioner

Termerna "reproducera", "reproduktion", "derivata verk" och "distribution" har samma betydelse här som enligt amerikansk upphovsrättslagstiftning.

Ett "bidrag" är den ursprungliga programvaran, eller eventuella tillägg eller ändringar av programvaran.

En "bidragsgivare" är varje person som distribuerar sitt bidrag under denna licens.

"Licenserade patent" är en bidragsgivares patentanspråk som läses direkt på dess bidrag.

2. Upplåtelse av rättigheter

(A) Upphovsrättsbeviljande - Med förbehåll för villkoren i denna licens, inklusive licensvillkoren och begränsningarna i avsnitt 3, ger varje bidragsgivare dig en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri upphovsrättslicens för att reproducera dess bidrag, förbereda härledda verk av dess bidrag och distribuera dess bidrag eller eventuella härledda verk som du skapar.

(B) Patentbeviljande - I enlighet med villkoren i denna licens, inklusive licensvillkoren och begränsningarna i avsnitt 3, ger varje bidragsgivare dig en icke-exklusiv, världsomspännande, royaltyfri licens under dess licensierade patent för att göra, ha gjort, använda , sälja, erbjuda till försäljning, importera och/eller på annat sätt förfoga över sitt bidrag i programvaran eller härledda verk av bidraget i programvaran.

3. Villkor och begränsningar

(A) Ingen varumärkeslicens - Denna licens ger dig inte rättigheter att använda någon bidragsgivares namn, logotyp eller varumärken.

(B) Om du gör ett patentanspråk mot någon bidragsgivare för patent som du hävdar görs intrång av programvaran, upphör din patentlicens från sådan bidragsgivare till programvaran automatiskt

(C) Om du distribuerar någon del av programvaran måste du behålla alla meddelanden om upphovsrätt, patent, varumärken och attribution som finns i programvaran.

(D) Om du distribuerar någon del av programvaran i källkodsform får du endast göra det under denna licens genom att inkludera en fullständig kopia av denna licens med din distribution. Om du distribuerar någon del av programvaran i kompilerad eller objektkodsform får du endast göra det under en licens som överensstämmer med denna licens.

(E) Programvaran är licensierad "i befintligt skick." Du bär risken med att använda den. Bidragsgivarna ger inga uttryckliga garantier, garantier eller villkor. Du kan ha ytterligare konsumenträttigheter enligt dina lokala lagar som denna licens inte kan ändra. I den utsträckning det är tillåtet enligt dina lokala lagar, utesluter bidragsgivarna de underförstådda garantierna om säljbarhet, lämplighet för ett visst ändamål och icke-intrång.

UnRAR

UnRAR - gratis verktyg för RAR-arkiv

Licens för användning och distribution av GRATIS bärbar version

Källkoden för UnRAR-verktyget är gratisprogram. Detta betyder:

 1. Alla upphovsrätter till RAR och verktyget UnRAR ägs exklusivt av författaren - Alexander Roshal.
 2. UnRAR-källkod kan användas i vilken programvara som helst för att hantera RAR-arkiv utan begränsningar utan kostnad, men kan inte användas för att utveckla RAR (WinRAR)-kompatibel arkiverare och för att återskapa RAR-komprimeringsalgoritm, som är proprietär. Distribution av modifierad UnRAR-källkod i separat form eller som en del av annan programvara är tillåten, förutsatt att den fullständiga texten i denna paragraf, med början från orden "UnRAR-källkod", ingår i licensen eller i dokumentationen om licensen inte är tillgänglig, och i källkodskommentarer för det resulterande paketet.
 3. UnRAR-verktyget kan distribueras fritt. Det är tillåtet att distribuera UnRAR inuti andra mjukvarupaket.
 4. RAR-ARCHIVERET OCH UNRAR-VERKTYGET DISTRIBUERAS "I BEFINTLIGT SKICK". INGEN GARANTI AV NÅGOT SLAG ÄR UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA. DU ANVÄNDER PÅ EGEN RISK. FÖRFATTAREN ÄR INTE ANSVARIG FÖR DATAFÖRLUSTER, SKADA, FÖRLUST AV VINST ELLER NÅGON ANNAN SLAG AV FÖRLUST VID ANVÄNDNING ELLER MISBRUK AV DENNA PROGRAM.
 5. Att installera och använda UnRAR-verktyget innebär att du accepterar dessa villkor och villkor för licensen.
 6. Om du inte godkänner villkoren i licensen måste du ta bort UnRAR-filer från dina lagringsenheter och sluta använda verktyget.

Tack för ditt intresse för RAR och UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licensierad under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); du får inte använda den här filen förutom i enlighet med licensen. Du kan få en kopia av licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Såvida det inte krävs av tillämplig lag eller skriftligen godkänts, distribueras programvara som distribueras under licensen "I BEFINTLIGT SKICK" UTAN GARANTIER ELLER VILLKOR AV NÅGOT SLAG, varken uttryckliga eller underförstådda. Se Licensen för det specifika språket som styr behörigheter och begränsningar under Licensen.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly och Mark Adler

Denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick" utan någon uttrycklig eller underförstådd garanti. Under inga omständigheter kommer författarna att hållas ansvariga för skador som uppstår från användningen av denna programvara.

Tillåtelse ges till vem som helst att använda denna programvara för alla ändamål, inklusive kommersiella applikationer, och att ändra den och distribuera den fritt, med förbehåll för följande begränsningar:

 1. Ursprunget till denna programvara får inte framställas felaktigt; du får inte hävda att du skrev den ursprungliga programvaran. Om du använder den här programvaran i en produkt skulle en bekräftelse i produktdokumentationen uppskattas men är inte nödvändig.
 2. Ändrade källversioner måste tydligt markeras som sådana och får inte missvisas som originalprogramvaran.
 3. Detta meddelande får inte tas bort eller ändras från någon källdistribution.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modifiering för Unzip för Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Alla rättigheter förbehållna.

I samband med denna upphovsrätt och licens definieras "Info-ZIP" som följande uppsättning individer:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Denna programvara tillhandahålls "i befintligt skick" utan garantier av något slag, uttryckliga eller underförstådda. Info-ZIP eller dess bidragsgivare ska under inga omständigheter hållas ansvariga för några direkta, indirekta, tillfälliga, speciella eller följdskador som uppstår till följd av användningen av eller oförmågan att använda denna programvara.

Tillåtelse ges till vem som helst att använda denna programvara för vilket ändamål som helst, inklusive kommersiella applikationer, och att ändra den och distribuera den fritt, med förbehåll för ovanstående ansvarsfriskrivning och följande begränsningar:

1. Vidaredistribution av källkod (helt eller delvis) måste innehålla ovanstående copyrightmeddelande, definition, ansvarsfriskrivning och denna lista med villkor.

2. Vidaredistributioner i binär form (kompilerade körbara filer och bibliotek) måste återge ovanstående copyrightmeddelande, definition, ansvarsfriskrivning och denna lista med villkor i dokumentation och/eller annat material som tillhandahålls med distributionen. Ytterligare dokumentation behövs inte för körbara filer där ett kommandoradslicensalternativ tillhandahåller dessa och en anteckning om detta alternativ finns i den körbaras startbanner.
Det enda undantaget från detta villkor är omdistribution av en standard UnZipSFX-binär (inklusive SFXWiz) som en del av ett självextraherande arkiv; som är tillåtet utan inkludering av denna licens, så länge som den normala SFX-bannern inte har tagits bort från binären eller inaktiverats.

1. Ändrade versioner – inklusive, men inte begränsat till, portar till nya operativsystem, befintliga portar med nya grafiska gränssnitt, versioner med modifierad eller tillagd funktionalitet och dynamiska, delade eller statiska biblioteksversioner som inte kommer från Info-ZIP – måste vara tydligt markerad som sådan och får inte felaktigt framställas som den ursprungliga källan eller, om binärer, kompileras från den ursprungliga källan. Sådana ändrade versioner får inte heller felaktigt framställas som Info-ZIP-utgåvor – inklusive, men inte begränsat till, märkning av de ändrade versionerna med namnen "Info-ZIP" (eller någon variant därav, inklusive, men inte begränsat till, olika versaler), "Pocket UnZip", "WiZ" eller "MacZip" utan uttryckligt tillstånd från Info-ZIP. Sådana ändrade versioner är vidare förbjudna från felaktig användning av Zip-Bugs eller Info-ZIP e-postadresser eller Info-ZIP URL(er), som till exempel att antyda Info-ZIP kommer att ge stöd för de ändrade versionerna.

2. Info-ZIP förbehåller sig rätten att använda namnen "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" och "MacZip" för sina egen källa och binära utgåvor.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, alla rättigheter förbehålls.

Skrivet av Darrick Wong , James Simshaw och Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna

LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Alla rättigheter förbehållna.

November 2007 - tillägg för Skapa, ta bort, bygga om och raid 10.

LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alla rättigheter förbehållna
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna
LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alla rättigheter förbehållna.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna
LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alla rättigheter förbehålles.
Skrivet av Darrick Wong , James Simshaw och Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehålls
LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Alla rättigheter förbehållna.
dmraid-tillägg:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid-tillägg:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna
Författare: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Med ensamrätt.
dmraid modifieringar:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna

LICENS:

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste behålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning, utan ändringar, omedelbart i början av filen.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. Författarens namn får inte användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

DENNA PROGRAM TILLHANDAHÅLLS AV FÖRFATTAREN "I BEFINTLIGT SKICK" OCH EVENTUELLA UTTRYCKTA ELLER UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER, INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSADE TILL, UNDERFÖRSTÅDDA GARANTIER FÖR SÄLJBARHET OCH LÄMPLIGHET FÖR ETT SÄRSKILT ÄNDAMÅL. UNDER INGA OMSTÄNDIGHETER SKALL FÖRFATTAREN VARA ANSVARIG FÖR NÅGON DIREKT, INDIREKTA, OAVSIKTLIGA, SPECIELLA, EXEMPELSKADOR ELLER FÖLJDSKADOR (INKLUSIVE, MEN INTE BEGRÄNSAT TILL, UPPHANDLING AV ERSÄTTNINGSVAROR ELLER TJÄNSTER ELLER TJÄNSTER FRÅN OSS; ) OAVSETT ORSAKET OCH PÅ NÅGON TEORI OM ANSVAR, OAVSETT I KONTRAKT, STIKT ANSVAR ELLER SKADESTÅND (INKLUSIVE FÖRSIKTIGHET ELLER ANNAT SÄTT) SOM UPPSTÅR PÅ NÅGOT SÄTT UR ANVÄNDNING AV DENNA PROGRAMVARA, ÄVEN OM DET HAR ORDET.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (faktiska kodändringar av Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Alla rättigheter förbehållna.

LICENS:

Omfördelning och användning i källform och binär form, med eller utan modifiering, är tillåten förutsatt att följande villkor är uppfyllda:

 1. Vidaredistribution av källkod måste behålla ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande ansvarsfriskrivning, utan ändringar, omedelbart i början av filen.
 2. Vidaredistributioner i binär form måste återge ovanstående copyrightmeddelande, denna lista med villkor och följande friskrivningsklausul i dokumentationen och/eller annat material som medföljer distributionen.
 3. Författarens namn får inte användas för att rekommendera eller marknadsföra produkter som härrör från denna programvara utan specifikt skriftligt tillstånd.

Alternativt kan denna programvara distribueras under villkoren i GNU General Public License ("GPL") version 2, se nedan

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alla rättigheter förbehålles.
Skrivet av Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehålls
LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alla rättigheter förbehålles.
Skrivet av James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Alla rättigheter förbehållna
LICENS: GPL, se nedan

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alla rättigheter förbehållna
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Alla rättigheter förbehållna
LICENS: GPL, se nedan
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENS: GPL, se nedan

ÖVRIGA IMMATERIELLA VILLKOR

Mac är ett varumärke som tillhör Apple Inc., registrerat i USA och andra länder.

Läser in...