SpyHunter 5 και SpyHunter για Mac Πρόσθετοι Όροι και Προϋποθέσεις

ΣΗΜΕΙΩΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Ο κωδικός τρίτων μπορεί να συγκεντρωθεί ή να διανεμηθεί με το ιδιόκτητο λογισμικό και το λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα της EnigmaSoft. Οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων και οι όροι άδειας χρήσης για τέτοιους κωδικούς τρίτων αναλύονται παρακάτω.

ΔΙΑΝΟΜΗ ΚΩΔΙΚΟΣ ΠΗΓΗΣ

Ορισμένες άδειες τρίτων μπορεί να απαιτούν διανομή του αντίστοιχου πηγαίου κώδικα.

Μπορείτε να λάβετε τον πλήρη αντίστοιχο πηγαίο κώδικα από εμάς για μια περίοδο τριών ετών μετά την τελευταία μας παράδοση αυτού του προϊόντος, στέλνοντας μια χρηματική εντολή ή επιταγή 5 € στη διεύθυνση:

EnigmaSoft Ltd.
Προσοχή: Προσφορά συμμόρφωσης GPL
1 Castle Street
Δουβλίνο D02 XD82
ΙΡΛΑΝΔΙΑ

Γράψτε "Πηγή συμμόρφωσης GPL" στη γραμμή σημείωσης της πληρωμής σας. Αυτή η προσφορά ισχύει για οποιονδήποτε λαμβάνει αυτές τις πληροφορίες.

ΚΑΤΑΛΟΓΟΣ ΣΥΣΤΑΤΙΚΩΝ ΑΝΑ ΠΡΟΪΟΝ

Λίστα αδειών χρήσης στοιχείων τρίτων ανά προϊόν:

ΠΡΟΪΟΝ (ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl and Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPPh. Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter για Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite και Zlib)

ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΤΡΙΤΩΝ ΜΕΡΩΝ ΚΑΙ ΟΡΟΙ ΑΔΕΙΑΣ

4.4BSD

Όλη η τεκμηρίωση και το λογισμικό που περιλαμβάνονται στις εκδόσεις 4.4BSD και 4.4 BSD-Lite προστατεύονται από πνευματικά δικαιώματα από το The Regents του Πανεπιστημίου της Καλιφόρνια.

Πνευματικά δικαιώματα 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. [Αυτή η συνθήκη καταργήθηκε. δείτε https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ούτε το όνομα του Πανεπιστημίου ούτε τα ονόματα των συντελεστών του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ REGENTS ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ REGENT Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟ ΔΟΚΙΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

BIND 4.9.5

Ο κωδικός επίλυσης DNS, που προέρχεται από το BIND 4.9.5, προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα τόσο από το UC Berkeley όσο και από την Digital Equipment Corporation. Οι μερίδες DEC είναι υπό την ακόλουθη άδεια:

Πνευματικά δικαιώματα μερίδων (C) 1993 από την Digital Equipment Corporation.

Με το παρόν χορηγείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό με ή χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα και ότι το όνομα της Digital Equipment Corporation δεν χρησιμοποιείται στο διαφήμιση ή δημοσιότητα που σχετίζεται με τη διανομή του εγγράφου ή του λογισμικού χωρίς συγκεκριμένη, γραπτή προηγούμενη άδεια.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΣΙΩΠΗΡΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Η ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΥ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΙΚΗ, ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, Ή ΣΥΝΕΠΕΣΗ ΖΗΜΙΑ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΛΛΗΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΣΥΝΕΧΕΙΑ, ΣΤΟΙΧΕΙΑ, Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Πνευματικά δικαιώματα μερίδων (C) από το UC Berkeley

Πνευματικά δικαιώματα 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. [Αυτή η συνθήκη καταργήθηκε. δείτε https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ούτε το όνομα του Πανεπιστημίου ούτε τα ονόματα των συντελεστών του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ REGENTS ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ REGENT Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟ ΔΟΚΙΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

Ωθηση

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο ή οργανισμό που αποκτά αντίγραφο του λογισμικού και της συνοδευτικής τεκμηρίωσης που καλύπτεται από αυτή την άδεια (το "Λογισμικό") για χρήση, αναπαραγωγή, εμφάνιση, διανομή, εκτέλεση και μετάδοση του Λογισμικού και να προετοιμάσει παράγωγα Έργα του Λογισμικού και να επιτρέψει σε τρίτους στους οποίους παρέχεται το Λογισμικό να το πράξουν, όλα με την επιφύλαξη των εξής:

Οι σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων στο Λογισμικό και ολόκληρη αυτή η δήλωση, συμπεριλαμβανομένης της παραπάνω παραχώρησης άδειας χρήσης, αυτού του περιορισμού και της ακόλουθης αποποίησης ευθύνης, πρέπει να περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα του Λογισμικού, εν όλω ή εν μέρει, και σε όλα τα παράγωγα έργα του Λογισμικού, εκτός εάν τα αντίγραφα ή τα παράγωγα έργα είναι αποκλειστικά με τη μορφή εκτελέσιμου από μηχανή κώδικα αντικειμένου που δημιουργείται από έναν επεξεργαστή γλώσσας πηγής.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ, ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΣΔΗΠΟΤΕ ΔΙΑΝΟΜΕΙ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΩΜΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΕΚΤΟΣ ΑΥΤΟΥ.

Botan

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Τζάστιν Καρνέγκες
2004 Vaclav Ovsik
2005 Μάθιου Γκρέγκαν
2005-2006 Ματ Τζόνστον
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Μάρτιν Ντόερινγκ
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Πάτρικ Σόνα
2010 Olivier de Gaalon

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ ΙΔΙΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο/ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ Ή Ο/ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗΣ/ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΔΕΔΟΜΕΝΑ Ή ΚΕΡΔΗ Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΜΩΣ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΑΝ ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΣΥΣΤΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗ ΑΜΕΛΕΙΑ Ή ΑΛΛΙΩΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΠΙΘΑΝΟΤΗΤΑ ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

*7-Zip

Οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει, να μεταγλωττίσει, να πουλήσει ή να διανείμει τον αρχικό κώδικα LZMA SDK, είτε σε μορφή πηγαίου κώδικα είτε ως μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο, για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, και με οποιοδήποτε μέσο.

Curl και Libcurl

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, και πολλοί συνεισφέροντες, δείτε το αρχείο THANKS.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Με το παρόν χορηγείται άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού για οποιονδήποτε σκοπό με ή χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Εκτός από όσα περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση, το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται σε διαφήμιση ή με άλλο τρόπο για την προώθηση της πώλησης, χρήσης ή άλλων συναλλαγών σε αυτό το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

BusyBox

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει το BusyBox το οποίο έχει άδεια χρήσης βάσει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 2, ένα αντίγραφο της οποίας μαζί με τον πηγαίο κώδικα για το BusyBox είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://busybox.net/.

Bzip2

(Γ) 1996-2010 Julian R Seward. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Η προέλευση αυτού του λογισμικού δεν πρέπει να παραποιηθεί. δεν πρέπει να ισχυριστείτε ότι γράψατε το αρχικό λογισμικό. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό σε ένα προϊόν, μια επιβεβαίωση στην τεκμηρίωση του προϊόντος θα εκτιμηθεί αλλά δεν απαιτείται.
 3. Οι τροποποιημένες εκδόσεις πηγής πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια ως έχουν και δεν πρέπει να παρουσιάζονται λανθασμένα ως το αρχικό λογισμικό.
 4. Το όνομα του συγγραφέα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η.Π.Α. ) ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 έκδοση 1.0.6 της 6ης Σεπτεμβρίου 2010

CppSQLite

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004 Rob Groves. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

rob.groves@btinternet.com

Η άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό, χωρίς αμοιβή και χωρίς γραπτή συμφωνία, παρέχεται με το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτή η παράγραφος και οι δύο ακόλουθες παράγραφοι εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα , τροποποιήσεις και διανομές.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΕ ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΜΕΡΗ ΓΙΑ ΑΜΕΣΕΣ, ΕΜΜΕΣΕΣ, ΕΙΔΙΚΕΣ, ΤΥΠΑΤΙΚΕΣ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΖΗΜΙΕΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΑΠΩΛΕΜΕΝΩΝ ΚΕΡΔΩΝ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΩΝ ΚΑΙ ΑΥΤΩΝ ΑΥΤΩΝ, ΤΕΤΟΙΑΣ ΖΗΜΙΑΣ.

Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΚΑΙ Η ΣΥΝΟΔΕΥΤΙΚΗ ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ, ΕΑΝ ΥΠΑΡΧΕΙ, ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΠΑΡΑΚΑΤΩ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΠΑΡΕΧΕΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ, ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ, ΕΝΗΜΕΡΩΣΕΙΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΕΙΣ Ή ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.

Χαρτογράφηση συσκευής

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει χαρτογράφηση συσκευών που διαθέτει άδεια χρήσης βάσει της άδειας χρήσης GNU Lesser General Public License Version 2.1 και GNU General Public License Version 2.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει dmraid (εργαλείο και βιβλιοθήκη RAID αντιστοίχισης συσκευής) που έχει άδεια χρήσης σύμφωνα με την άδεια GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2, και τις άδειες που αναφέρονται παρακάτω, αντίγραφα των οποίων μαζί με τον πηγαίο κώδικα για το dmraid είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(Γ) πνευματικά δικαιώματα 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ανάντη ΑΔΕΙΑ

****

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004 NVidia Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Αυτός ο κώδικας dmraid είναι δωρεάν λογισμικό. μπορείτε να το αναδιανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU όπως δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. είτε την έκδοση 2 της Άδειας χρήσης, είτε (κατ' επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.

Το dmraid διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. χωρίς καν την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU για περισσότερες λεπτομέρειες.

Θα έπρεπε να έχετε λάβει ένα αντίγραφο της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU (Μικρότερη) μαζί με αυτόν τον κώδικα dmraid. Εάν όχι, γράψτε στο Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Στα συστήματα Ubuntu/Debian GNU/Linux, το πλήρες κείμενο της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU βρίσκεται στο '/usr/share/common-licenses/GPL'. Το πλήρες κείμενο της Lesser General Public License GNU βρίσκεται στο '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Η συσκευασία του Debian είναι © 2008, Giuseppe Iuculano και διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με την GPL, βλέπε '/usr/share/common-licenses/GPL'.

ΑΣΦΑΛΕΙΑ ΗΛΕΚΤΡΙΚΗ

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει το FUSE το οποίο διαθέτει άδεια χρήσης με την άδεια GNU Lesser General Public License Version 2 και GNU General Public License Version 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Αυτό το λογισμικό μπορεί να έχει χρησιμοποιήσει τη συλλογή μεταγλωττιστών GNU (GCC) η οποία έχει άδεια χρήσης σύμφωνα με την έκδοση 3 της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU, την έκδοση 3.1 της Εξαίρεσης Βιβλιοθήκης χρόνου εκτέλεσης GCC και τις άδειες που αναφέρονται παρακάτω, αντίγραφα των οποίων, μαζί με τον πηγαίο κώδικα για το GCC, είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://gcc.gnu.org/. (οι άδειες είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

Το GCC είναι Πνευματικά Δικαιώματα (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 20202, 2020, 2020, 2020 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

Το GCC είναι ελεύθερο λογισμικό. μπορείτε να το αναδιανείμετε ή/και να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU όπως δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. είτε έκδοση 3, είτε (κατά την επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.

Το GCC διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμο, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. χωρίς καν την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU για περισσότερες λεπτομέρειες.
Τα αρχεία που έχουν ρήτρες εξαίρεσης αδειοδοτούνται σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU. είτε έκδοση 3, είτε (κατά την επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.

Στα συστήματα Debian GNU/Linux, το πλήρες κείμενο της Γενικής Δημόσιας Άδειας Χρήσης GNU βρίσκεται στο '/usr/share/common-licenses/GPL', έκδοση 3 αυτής της άδειας στο '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Οι ακόλουθες βιβλιοθήκες χρόνου εκτέλεσης διαθέτουν άδεια χρήσης σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU (έκδοση 3 ή μεταγενέστερη) με την έκδοση 3.1 της Εξαίρεσης βιβλιοθήκης χρόνου εκτέλεσης του GCC.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Η βιβλιοθήκη υποστήριξης libgnat-4.4 Ada και η βιβλιοθήκη libgnatvsn.
 • Διάφορα αρχεία ρυθμίσεων στο gcc/config/ που χρησιμοποιούνται σε βιβλιοθήκες χρόνου εκτέλεσης

Αντίθετα, το libgnatprj αδειοδοτείται σύμφωνα με τους όρους της καθαρής άδειας γενικής δημόσιας άδειας GNU.

Η βιβλιοθήκη libgcj αδειοδοτείται σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU, με μια ειδική εξαίρεση:

Η σύνδεση αυτής της βιβλιοθήκης στατικά ή δυναμικά με άλλες ενότητες δημιουργεί μια συνδυασμένη εργασία που βασίζεται σε αυτήν τη βιβλιοθήκη. Έτσι, οι όροι και οι προϋποθέσεις της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU καλύπτουν ολόκληρο τον συνδυασμό.

Ως ειδική εξαίρεση, οι κάτοχοι πνευματικών δικαιωμάτων αυτής της βιβλιοθήκης σάς δίνουν την άδεια να συνδέσετε αυτήν τη βιβλιοθήκη με ανεξάρτητες μονάδες για να δημιουργήσετε ένα εκτελέσιμο αρχείο, ανεξάρτητα από τους όρους άδειας χρήσης αυτών των ανεξάρτητων λειτουργικών μονάδων, και να αντιγράψετε και να διανείμετε το εκτελέσιμο αρχείο που προκύπτει με όρους της επιλογής σας, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε επίσης, για κάθε συνδεδεμένη ανεξάρτητη ενότητα, τους όρους και τις προϋποθέσεις της άδειας χρήσης αυτής της ενότητας. Μια ανεξάρτητη ενότητα είναι μια ενότητα που δεν προέρχεται ή δεν βασίζεται σε αυτήν τη βιβλιοθήκη. Εάν τροποποιήσετε αυτήν τη βιβλιοθήκη, μπορείτε να επεκτείνετε αυτήν την εξαίρεση στην έκδοση της βιβλιοθήκης σας, αλλά δεν είστε υποχρεωμένοι να το κάνετε. Εάν δεν θέλετε να το κάνετε, διαγράψτε αυτήν τη δήλωση εξαίρεσης από την έκδοσή σας.

Βιβλιοθήκη GNU C

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη GNU C η οποία διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με την έκδοση 2.1 Lesser General Public License GNU, την έκδοση 2 της Γενικής Άδειας Χρήσης GNU και τις άδειες που αναφέρονται παρακάτω, αντίγραφα των οποίων μαζί με τον πηγαίο κώδικα για τη βιβλιοθήκη GNU C είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση http://www.gnu.org/software/libc/.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει Grub4Dos το οποίο διαθέτει άδεια χρήσης βάσει της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU Έκδοση 2, ένα αντίγραφο της οποίας μαζί με τον πηγαίο κώδικα για το Grub4Dos είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Το αρχείο if_ppp.h είναι κάτω από την ακόλουθη άδεια CMU:

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. Ούτε το όνομα του Πανεπιστημίου ούτε τα ονόματα των συντελεστών του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ CARNEGIE MELLON ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ ΕΜΠΟΡΕΥΜΑΤΩΝ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΕΣ, ΠΑΡΑΔΕΙΚΤΕΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΕΣ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟ ΔΟΚΙΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

Άδεια Εσωτερικού Δικτύου

Τα αρχεία inet/getnameinfo.c και sysdeps/posix/getaddrinfo.c αποτελούν πνευματικά δικαιώματα (C) από τον Craig Metz και διανέμονται με την ακόλουθη άδεια χρήσης:

/* The Inner Net License, Έκδοση 2.00

Οι δημιουργοί χορηγούν άδεια για αναδιανομή και χρήση σε μορφή πηγής και δυαδικής μορφής, με ή χωρίς τροποποίηση, του λογισμικού και της τεκμηρίωσης, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

0. Εάν λάβετε μια έκδοση του λογισμικού που φέρει την ειδική επισήμανση ότι δεν προορίζεται για αναδιανομή (ελέγξτε το μήνυμα έκδοσης ή/και README), δεν επιτρέπεται να αναδιανείμετε αυτήν την έκδοση του λογισμικού με οποιονδήποτε τρόπο ή μορφή.

 1. Πρέπει να τηρούνται όλοι οι όροι όλων των άλλων ισχυόντων πνευματικών δικαιωμάτων και αδειών.
 2. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 3. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων των δημιουργών, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 4. [Ο κάτοχος των πνευματικών δικαιωμάτων έχει εξουσιοδοτήσει την κατάργηση αυτής της ρήτρας.]
 5. Ούτε τα ονόματα των δημιουργών ούτε τα ονόματα των συντελεστών του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΚΌΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟ ΔΟΚΙΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

Intel

Η ακόλουθη άδεια χρήσης καλύπτει τα αρχεία από τη συλλογή "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium" της Intel:

Συμφωνία άδειας χρήσης Intel

Πνευματικά δικαιώματα (c) 2000, Intel Corporation Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

* Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

* Το όνομα της Intel Corporation δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ Η INTEL Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΑΙΤΙΑ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙΣ, ΔΙΑΚΟΠΗ) ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ.

ΕΞΑΓΩΓΙΚΟΙ ΝΟΜΟΙ: ΑΥΤΗ Η ΑΔΕΙΑ ΔΕΝ ΠΡΟΣΘΕΤΕΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΥΣ ΣΤΟΥΣ ΝΟΜΟΥΣ ΕΞΑΓΩΓΩΝ ΤΗΣ ΔΙΚΑΙΟΔΟΣΙΑΣ ΣΑΣ.

Είναι ευθύνη του αδειούχου να συμμορφώνεται με τυχόν εξαγωγικούς κανονισμούς που ισχύουν στη δικαιοδοσία του δικαιοδόχου. Σύμφωνα με τους ΤΡΕΧΟΝΤΕΣ (Μάιος 2000) κανονισμούς εξαγωγών των ΗΠΑ, αυτό το λογισμικό είναι κατάλληλο για εξαγωγή από τις ΗΠΑ και μπορεί να μεταφορτωθεί από ή με άλλο τρόπο να εξαχθεί ή να επανεξαχθεί σε όλο τον κόσμο ΕΚΤΟΣ σε προορισμούς με εμπάργκο των ΗΠΑ, όπως Κούβα, Ιράκ, Λιβύη, Βόρεια Κορέα, Ιράν, Συρία, Σουδάν , το Αφγανιστάν και οποιαδήποτε άλλη χώρα στην οποία οι ΗΠΑ έχουν επιβάλει εμπάργκο σε αγαθά και υπηρεσίες.

JsonCpp

Ο πηγαίος κώδικας της βιβλιοθήκης JsonCpp, συμπεριλαμβανομένης της συνοδευτικής τεκμηρίωσης, των δοκιμών και των εφαρμογών επίδειξης, αδειοδοτείται υπό τους ακόλουθους όρους.

Οι Baptiste Lepilleur και The JsonCpp Authors αποποιούνται ρητά τα πνευματικά δικαιώματα σε όλες τις δικαιοδοσίες που αναγνωρίζουν μια τέτοια αποποίηση ευθυνών. Σε τέτοιες δικαιοδοσίες, αυτό το λογισμικό κυκλοφορεί στον Δημόσιο Τομέα.

Σε δικαιοδοσίες που δεν αναγνωρίζουν ιδιοκτησία Δημόσιου Τομέα (π.χ. Γερμανία από το 2010), αυτό το λογισμικό είναι πνευματικά δικαιώματα (c) 2007-2010 από τους Baptiste Lepilleur και The JsonCpp Authors και κυκλοφορεί σύμφωνα με τους όρους της άδειας MIT (βλ. παρακάτω).

Σε δικαιοδοσίες που αναγνωρίζουν ιδιοκτησία Δημόσιου Τομέα, ο χρήστης αυτού του λογισμικού μπορεί να επιλέξει να το αποδεχτεί είτε ως 1) Δημόσιο Τομέα, 2) υπό τους όρους της άδειας MIT (δείτε παρακάτω), είτε 3) υπό τους όρους του διπλού Δημόσιου Τομέα/ Οι όροι άδειας MIT που περιγράφονται εδώ, όπως επιλέγουν.

Η Άδεια MIT είναι τόσο κοντά στον Δημόσιο Τομέα όσο μπορεί να αποκτήσει μια άδεια και περιγράφεται με σαφείς, συνοπτικούς όρους στη διεύθυνση:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Το πλήρες κείμενο της άδειας MIT έχει ως εξής:

Πνευματικά δικαιώματα (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur and The JsonCpp Συγγραφείς

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να ασχολείται με το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσιεύουν, διανέμουν, εκχωρούν υπό άδεια ή/και πωλούν αντίγραφα του Λογισμικού και να επιτρέπουν σε άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το κάνουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Η άδεια MIT είναι συμβατή τόσο με την GPL όσο και με το εμπορικό λογισμικό, παρέχοντας ένα από όλα τα δικαιώματα του Δημόσιου Τομέα με τη μικρή ενόχληση της υποχρέωσης διατήρησης της παραπάνω ειδοποίησης πνευματικών δικαιωμάτων και του κειμένου άδειας στον πηγαίο κώδικα. Σημειώστε επίσης ότι με την αποδοχή της «άδειας» Δημόσιου Τομέα μπορείτε να αδειοδοτήσετε εκ νέου το αντίγραφό σας χρησιμοποιώντας όποια άδεια θέλετε. Εκτός από όσα περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση, το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιείται σε διαφήμιση ή με άλλο τρόπο για την προώθηση της πώλησης, χρήσης ή άλλων συναλλαγών σε αυτό το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων.

Klibc.utils

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει το Klibc.utils το οποίο έχει άδεια χρήσης βάσει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 2 και με την άδεια που αναφέρεται παρακάτω.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2004-2006 The Regents of the University of California. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. Ούτε το όνομα του Πανεπιστημίου ούτε τα ονόματα των συντελεστών του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ REGENTS ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΙΔΙΚΗΣ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ REGENT Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΙΚΗ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟ ΔΟΚΙΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

LevelDB

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2011 Οι Συντάκτες του LevelDB. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

* Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

* Ούτε το όνομα της Google Inc. ούτε τα ονόματα των συντελεστών της μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

Libffi

Αυτό το λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη libffi η οποία υπόκειται στα ακόλουθα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα:

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc και άλλοι (Δείτε τα αρχεία πηγής για λεπτομέρειες)

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να ασχολείται με το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσιεύουν, διανέμουν, εκχωρούν υπό άδεια ή/και πωλούν αντίγραφα του Λογισμικού και να επιτρέπουν σε άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το κάνουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

LevelDB

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2011 Οι Συντάκτες του LevelDB. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

* Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

* Ούτε το όνομα της Google Inc. ούτε τα ονόματα των συντελεστών της μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

Libarchive

Archive_entry.h:

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2003-2008 Tim Kientzle
Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2016 Martin Matuska
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ''ΩΣ ΕΧΕΙ'' ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο/ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

Archive.h:

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2003-2010 Tim Kientzle
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ ''ΩΣ ΕΧΕΙ'' ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ.

ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο/ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΑΓΓΕΛΙΚΕΣ ΖΗΜΙΕΣ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΕΤΑΙ ΣΕ ΤΙΣ ΠΡΟΜΗΘΕΥΣΕΙΣ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

LibLIEF

Άδεια Apache
Έκδοση 2.0, Ιανουάριος 2004
http://www.apache.org/licenses/

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Ορισμοί.

"Άδεια χρήσης" σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, αναπαραγωγής και διανομής όπως ορίζονται από τις Ενότητες 1 έως 9 του παρόντος εγγράφου.

"Χορηγός άδειας χρήσης" σημαίνει τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή την οντότητα εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που χορηγεί την Άδεια.

"Νομική οντότητα" σημαίνει την ένωση της ενεργούσας οντότητας και όλων των άλλων οντοτήτων που ελέγχουν, ελέγχονται ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτήν την οντότητα. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, "έλεγχος" σημαίνει (i) την εξουσία, άμεση ή έμμεση, να προκαλέσει την διεύθυνση ή τη διαχείριση αυτής της οντότητας, είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, ή (ii) ιδιοκτησία του πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερες από τις μετοχές που κυκλοφορούν, ή (iii) την πραγματική ιδιοκτησία αυτής της οντότητας.

"Εσείς" (ή "Σας") θα σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί άδειες που χορηγούνται από την παρούσα Άδεια.

Η φόρμα "Πηγή" σημαίνει την προτιμώμενη φόρμα για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πηγαίου κώδικα λογισμικού, της προέλευσης τεκμηρίωσης και των αρχείων διαμόρφωσης.

Η φόρμα "αντικείμενο" σημαίνει κάθε φόρμα που προκύπτει από μηχανικό μετασχηματισμό ή μετάφραση μιας φόρμας πηγής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μεταγλωττισμένου αντικειμένου, τεκμηρίωσης που δημιουργείται και μετατροπών σε άλλους τύπους μέσων.

"Έργο" σημαίνει το έργο του δημιουργού, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικειμένου, που διατίθεται βάσει της Άδειας Χρήσης, όπως υποδεικνύεται από μια σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο έργο (ένα παράδειγμα παρέχεται στο Παράρτημα παρακάτω).

"Παράγωγα Έργα" σημαίνει κάθε έργο, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικειμένου, που βασίζεται (ή προέρχεται από) το Έργο και για το οποίο οι εκδοτικές αναθεωρήσεις, σχολιασμοί, επεξεργασίες ή άλλες τροποποιήσεις αντιπροσωπεύουν, στο σύνολό τους, ένα πρωτότυπο έργο της συγγραφής. Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας, τα Παράγωγα Έργα δεν θα περιλαμβάνουν έργα που παραμένουν διαχωρισμένα από ή απλώς συνδέονται (ή συνδέονται με το όνομα) με τις διεπαφές του Έργου και των Παράγωγων Έργων τους.

"Συμβολή" σημαίνει οποιοδήποτε έργο δημιουργού, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής έκδοσης του Έργου και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή προσθηκών σε αυτό το Έργο ή Παράγωγα Έργα του, που υποβάλλεται σκόπιμα στον Αδειοπάροχο για συμπερίληψη στο Έργο από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή από άτομο ή Νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να υποβάλλει για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, "υποβλήθηκε" σημαίνει κάθε μορφή ηλεκτρονικής, προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας που αποστέλλεται στον Δικαιοπάροχο ή στους εκπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της επικοινωνίας σε λίστες ηλεκτρονικών αλληλογραφίας, συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα και συστήματα παρακολούθησης εκδόσεων που διαχειρίζονται ή εκ μέρους του Δικαιοπάροχου με σκοπό τη συζήτηση και τη βελτίωση του Έργου, αλλά αποκλείεται η επικοινωνία που επισημαίνεται ευδιάκριτα ή δηλώνεται με άλλο τρόπο γραπτώς από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ως "Μη συνεισφορά".

Ως "Συνεισφέρων" νοείται ο Δικαιοπάροχος και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει λάβει συνεισφορά από τον χορηγό άδειας και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο Έργο.

2. Χορήγηση Άδειας Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συντελεστής σας παραχωρεί δια του παρόντος μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή, προετοιμασία Παράγωγων Έργων, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, υποάδεια χρήσης και διανομή του Έργου και αυτών των Παράγωγων Έργων σε μορφή Πηγής ή Αντικειμένου.

3. Χορήγηση Άδειας Ευρεσιτεχνίας.

Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συνεισφέρων σας παραχωρεί δια του παρόντος μια αέναη, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς επιβάρυνση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη (εκτός όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα) άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας για να κάνετε, χρήση, προσφορά πώλησης, πώλησης, εισαγωγής και με άλλο τρόπο μεταβίβασης του Έργου, όπου αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τις αξιώσεις ευρεσιτεχνίας που επιτρέπονται από τον εν λόγω Συνεισφέροντα και που κατ' ανάγκη παραβιάζονται από τη Συνεισφορά τους μόνο ή από συνδυασμό της Συνεισφοράς τους με το Έργο στο οποίο υποβλήθηκε αυτή η Συνεισφορά. Εάν εγείρετε προσφυγή για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά οποιουδήποτε νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένης αντεπίθεσης ή ανταγωγής σε αγωγή) που ισχυρίζεται ότι το Έργο ή μια Συνεισφορά που ενσωματώνεται στο Έργο συνιστά άμεση ή συνεισφέρουσα παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τότε τυχόν άδειες ευρεσιτεχνίας που σας έχουν χορηγηθεί βάσει αυτής της άδειας Οι εργασίες θα τερματιστούν από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω προσφυγής.

4. Αναδιανομή.

Μπορείτε να αναπαράγετε και να διανέμετε αντίγραφα του Έργου ή των Παράγωγων Έργων του σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς τροποποιήσεις, και σε μορφή πηγής ή αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρέπει να δώσετε σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αντίγραφο αυτής της Άδειας. και

Πρέπει να κάνετε τα τροποποιημένα αρχεία να φέρουν εμφανείς ειδοποιήσεις που να δηλώνουν ότι αλλάξατε τα αρχεία. και

Πρέπει να διατηρήσετε, στη μορφή Πηγή οποιωνδήποτε Παράγωγων Έργων που διανέμετε, όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και απόδοσης από τη φόρμα Πηγή του Έργου, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν οποιοδήποτε μέρος των Παράγωγων Έργων. και εάν το Έργο περιλαμβάνει ένα αρχείο κειμένου "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" ως μέρος της διανομής του, τότε κάθε Παράγωγο Έργο που διανέμετε πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναγνώσιμο αντίγραφο των ειδοποιήσεων απόδοσης που περιέχονται σε αυτό το αρχείο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν οποιοδήποτε μέρος του τα Παράγωγα Έργα, σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέρη: σε ένα αρχείο κειμένου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ που διανέμεται ως μέρος του Παράγωγου Έργου. εντός της φόρμας ή της τεκμηρίωσης Πηγή, εάν παρέχεται μαζί με τα Παράγωγα Έργα. ή, μέσα σε μια οθόνη που δημιουργείται από το Παράγωγο Έργο, εάν και όπου εμφανίζονται συνήθως τέτοιες ειδοποιήσεις τρίτων. Τα περιεχόμενα του αρχείου NOTICE προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν την Άδεια χρήσης. Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ειδοποιήσεις απόδοσης στα Παράγωγα Έργα που διανέμετε, μαζί ή ως προσθήκη στο κείμενο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ από το Έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες ειδοποιήσεις απόδοσης δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως τροποποίηση της Άδειας. Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων στις τροποποιήσεις σας και να παρέχετε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης, αναπαραγωγής ή διανομής των τροποποιήσεών σας ή για οποιαδήποτε τέτοια Παράγωγα Έργα στο σύνολό τους, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση, η αναπαραγωγή και η διανομή του το έργο κατά τα άλλα συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια.

5. Υποβολή Εισφορών.

Εκτός εάν δηλώνετε ρητά το αντίθετο, οποιαδήποτε Συνεισφορά που υποβάλλεται σκόπιμα για συμπερίληψη στο Έργο από εσάς στον Χορηγό Άδειας Χρήσης θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης, χωρίς πρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις. Παρά τα παραπάνω, τίποτα στο παρόν δεν θα αντικαταστήσει ή θα τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε χωριστής συμφωνίας άδειας χρήσης που ενδέχεται να έχετε συνάψει με τον Αδειοπαρόχο σχετικά με αυτές τις Συνεισφορές.

6. Εμπορικά σήματα.

Αυτή η Άδεια δεν παρέχει άδεια χρήσης των εμπορικών ονομάτων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών ή των ονομάτων προϊόντων του Δικαιοπαρόχου, εκτός εάν απαιτείται για λογική και συνήθη χρήση για την περιγραφή της προέλευσης του Έργου και την αναπαραγωγή του περιεχομένου του αρχείου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

7. Αποποίηση Εγγύησης.

Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή συμφωνηθεί εγγράφως, ο Δικαιοπάροχος παρέχει το Έργο (και κάθε Συντελεστής παρέχει τις Συνεισφορές του) σε ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης ή αναδιανομής του Έργου και αναλαμβάνετε τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την άσκηση των αδειών σας βάσει αυτής της Άδειας.

8. Περιορισμός Ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με καμία νομική θεωρία, είτε με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως σκόπιμες και βαριά αμέλειες) ή έχει συμφωνηθεί γραπτώς, οποιοσδήποτε Συνεισφέρων θα είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών οποιουδήποτε χαρακτήρα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παρούσας Άδειας χρήσης ή από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Έργου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών λόγω απώλειας υπεραξίας, διακοπής εργασίας , αστοχία ή δυσλειτουργία του υπολογιστή ή οποιαδήποτε και όλες τις άλλες εμπορικές ζημιές ή απώλειες), ακόμη και αν ο εν λόγω Συνεισφέρων έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

9. Αποδοχή εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

Κατά την αναδιανομή του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αυτού, μπορείτε να επιλέξετε να προσφέρετε και να χρεώσετε μια αμοιβή για την αποδοχή υποστήριξης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλες υποχρεώσεις και/ή δικαιώματα ευθύνης σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Ωστόσο, αποδεχόμενοι τέτοιες υποχρεώσεις, μπορείτε να ενεργείτε μόνο για δικό σας λογαριασμό και με αποκλειστική σας ευθύνη, όχι για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Συνεισφέροντος, και μόνο εάν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε κάθε Συνεισφέροντα αβλαβή για οποιαδήποτε ευθύνη αναλαμβάνεται από ή αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον αυτού του Συνεισφέροντος λόγω της αποδοχής οποιασδήποτε τέτοιας εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

LibYara

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2007-2016. Οι Συγγραφείς YARA. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. Ούτε το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ούτε τα ονόματα των συντελεστών του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΚΑΤΟΧΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

LibSELinux

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει το πακέτο libselinux Debian το οποίο διαθέτει άδεια χρήσης βάσει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 2. Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το πακέτο Debian είναι διαθέσιμες στη διεύθυνση http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Πνευματικά δικαιώματα 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Αυτή η βιβλιοθήκη είναι δωρεάν λογισμικό. μπορείτε να το αναδιανείμετε και/ή να το τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της άδειας GNU Lesser General Public License όπως δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. είτε την έκδοση 2.1 της Άδειας χρήσης, είτε (κατ' επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.

Αυτή η βιβλιοθήκη διανέμεται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμη, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. χωρίς καν την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Ανατρέξτε στην άδεια GNU Lesser General Public License για περισσότερες λεπτομέρειες.

Libx86

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει το πακέτο libx86 το οποίο διαθέτει άδεια χρήσης βάσει των αδειών που αναφέρονται παρακάτω.

Αρχεία: debian/*

Πνευματικά δικαιώματα: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Άδεια: MIT

Αρχεία: *

Πνευματικά δικαιώματα: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Άδεια: MIT

Αρχεία: x86emu/*

Πνευματικά δικαιώματα: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Άδεια: Άλλη

Η άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, διανομής και πώλησης αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του για οποιονδήποτε σκοπό χορηγείται δια του παρόντος χωρίς χρέωση, υπό την προϋπόθεση ότι η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων εμφανίζεται σε όλα τα αντίγραφα και ότι τόσο αυτή η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και αυτή η σημείωση άδειας εμφανίζονται στην υποστηρικτική τεκμηρίωση , και ότι το όνομα των δημιουργών δεν χρησιμοποιείται σε διαφήμιση ή δημοσιότητα σχετικά με τη διανομή του λογισμικού χωρίς συγκεκριμένη, γραπτή προηγούμενη άδεια. Οι συγγραφείς δεν κάνουν δηλώσεις σχετικά με την καταλληλότητα αυτού του λογισμικού για οποιοδήποτε σκοπό. Παρέχεται "ως έχει" χωρίς ρητή ή σιωπηρή εγγύηση.

Οι συγγραφείς αποποιούνται όλες τις εγγυήσεις σχετικά με αυτό το λογισμικό, συμπεριλαμβανομένων όλων των σιωπηρών εγγυήσεων εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, σε καμία περίπτωση οι συγγραφείς δεν ευθύνονται για τυχόν ειδικές, έμμεσες ή επακόλουθες ζημίες ή οποιαδήποτε ζημιά που προκύπτουν από την απώλεια χρήσης, δεδομένων ή κερδών. ΕΙΤΕ ΣΕ ΕΝΕΡΓΕΙΑ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΗ ΑΣΧΟΛΙΚΗ ΕΝΕΡΓΕΙΑ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ Ή ΣΕ ΣΥΝΔΕΣΗ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΤΗΝ ΑΠΟΔΟΣΗ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Άδεια: MIT

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να ασχολείται με το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσιεύουν, διανέμουν, εκχωρούν υπό άδεια ή/και πωλούν αντίγραφα του Λογισμικού και να επιτρέπουν σε άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το κάνουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο JOSH VANDERHOOF ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ, ΕΚΤΟΣ Ή ΣΕ ΑΛΛΗ ΣΥΝΔΕΣΗ.

Πυρήνας Linux

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει τον πυρήνα Linux που έχει άδεια χρήσης σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU Έκδοση 2, αντίγραφο της οποίας μαζί με τον πηγαίο κώδικα για την έκδοση του πυρήνα Linux είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://git.kernel.org/.

Λούα

Πνευματικά δικαιώματα © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να ασχολείται με το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσιεύουν, διανέμουν, εκχωρούν υπό άδεια ή/και πωλούν αντίγραφα του Λογισμικού και να επιτρέπουν σε άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το κάνουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Mach

Η ακόλουθη άδεια CMU καλύπτει μέρος του κώδικα υποστήριξης για Mach, που προέρχεται από Mach 3.0: Mach Operating System

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1991, 1990, 1989 Πανεπιστήμιο Carnegie Mellon. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Η άδεια χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης και διανομής αυτού του λογισμικού και της τεκμηρίωσής του χορηγείται με το παρόν, υπό την προϋπόθεση ότι τόσο η σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων όσο και αυτή η σημείωση άδειας εμφανίζονται σε όλα τα αντίγραφα του λογισμικού, τα παράγωγα έργα ή τις τροποποιημένες εκδόσεις και τυχόν τμήματα αυτού, και ότι και τα δύο ειδοποιήσεις εμφανίζονται στα δικαιολογητικά.

Η CARNEGIE MELLON ΕΠΙΤΡΕΠΕΙ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ ΣΤΗΝ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΟΥ "ΩΣ ΕΧΕΙ". Η CARNEGIE MELLON ΑΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΖΗΜΙΑ ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.

Η Carnegie Mellon ζητά από τους χρήστες αυτού του λογισμικού να επιστρέψουν στο
Συντονιστής διανομής λογισμικού
Σχολή Πληροφορικής
Πανεπιστήμιο Κάρνεγκυ Μέλλον
Pittsburgh PA 15213-3890
ή Software.Distribution@CS.CMU.EDU τυχόν βελτιώσεις ή επεκτάσεις που κάνουν και παραχωρούν στην Carnegie Mellon τα δικαιώματα αναδιανομής αυτών των αλλαγών.

Nurses

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει τη βιβλιοθήκη ncurses η οποία υπόκειται στα ακόλουθα πνευματικά δικαιώματα και δικαιώματα: Πνευματικά δικαιώματα (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Η άδεια χορηγείται με το παρόν, δωρεάν, σε οποιοδήποτε άτομο αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και τα σχετικά αρχεία τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), για τη διαχείριση του Λογισμικού χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης, δημοσίευσης, διανομής, διανομής με τροποποιήσεις, υποαδειών χρήσης και/ή πώλησης αντιγράφων του Λογισμικό και να επιτραπεί σε άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το κάνουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΚΑΜΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΑΝΩΤΕΡΩ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ, ΕΚΤΟΣ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟΥ ΣΥΜΒΑΣΗΣ .

Εκτός από όσα περιέχονται στην παρούσα ειδοποίηση, τα ονόματα των παραπάνω κατόχων πνευματικών δικαιωμάτων δεν θα χρησιμοποιηθούν σε διαφήμιση ή με άλλο τρόπο για την προώθηση της πώλησης, χρήσης ή άλλων συναλλαγών σε αυτό το Λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή εξουσιοδότηση.

NTFS-3G

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει το πρόγραμμα οδήγησης NTFS-3G το οποίο διαθέτει άδεια σύμφωνα με τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU Έκδοση 2 και GNU BIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE αντίγραφα των οποίων μαζί με τον πηγαίο κώδικα για το NTFS-3G είναι διαθέσιμα στη διεύθυνση https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Πνευματικά δικαιώματα: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Η συσκευασία του Debian είναι πνευματική ιδιοκτησία (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) και διαθέτει άδεια χρήσης σύμφωνα με την GPL, βλέπε παραπάνω.

OpenSSL

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1998-2017 The OpenSSL Project. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. Όλο το διαφημιστικό υλικό που αναφέρει χαρακτηριστικά ή χρήση αυτού του λογισμικού πρέπει να εμφανίζει την ακόλουθη επιβεβαίωση:
  "Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Τα ονόματα "OpenSSL Toolkit" και "OpenSSL Project" δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια. Για γραπτή άδεια, επικοινωνήστε με το openssl-core@openssl.org.
 5. Τα προϊόντα που προέρχονται από αυτό το λογισμικό δεν πρέπει να ονομάζονται "OpenSSL" ούτε να εμφανίζονται "OpenSSL" στα ονόματά τους χωρίς προηγούμενη γραπτή άδεια του OpenSSL Project.
 6. Οι αναδιανομές οποιασδήποτε μορφής πρέπει να διατηρούν την ακόλουθη επιβεβαίωση:

"Αυτό το προϊόν περιλαμβάνει λογισμικό που αναπτύχθηκε από το OpenSSL Project για χρήση στο OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟ ΕΡΓΟ OpenSSL "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΤΟ ΕΡΓΟ OpenSSL Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΤΟΥ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΡΟΣΦΟΡΙΚΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ; Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΑ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ .

RapidJSON

Η Tencent είναι στην ευχάριστη θέση να υποστηρίζει την κοινότητα ανοιχτού κώδικα καθιστώντας το RapidJSON διαθέσιμο.

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2015 THL A29 Limited, εταιρεία Tencent και Milo Yip. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Εάν έχετε κατεβάσει ένα αντίγραφο του δυαδικού αρχείου RapidJSON από την Tencent, σημειώστε ότι το δυαδικό αρχείο RapidJSON έχει άδεια χρήσης βάσει της άδειας MIT.

Εάν έχετε κατεβάσει ένα αντίγραφο του πηγαίου κώδικα RapidJSON από την Tencent, σημειώστε ότι ο πηγαίος κώδικας RapidJSON διαθέτει άδεια χρήσης βάσει της άδειας MIT, εκτός από τα στοιχεία τρίτων που αναφέρονται παρακάτω, τα οποία υπόκεινται σε διαφορετικούς όρους άδειας χρήσης. Η ενσωμάτωση του RapidJSON στα δικά σας έργα ενδέχεται να απαιτεί συμμόρφωση με την άδεια MIT, καθώς και με τις άλλες άδειες που ισχύουν για τα στοιχεία τρίτων που περιλαμβάνονται στο RapidJSON. Για να αποφύγετε την προβληματική άδεια JSON στα δικά σας έργα, αρκεί να εξαιρέσετε τον κατάλογο bin/jsonchecker/, καθώς είναι ο μόνος κωδικός στην άδεια JSON.

Ένα αντίγραφο της άδειας MIT περιλαμβάνεται σε αυτό το αρχείο.

Άλλες εξαρτήσεις και άδειες:

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα με άδεια χρήσης βάσει της άδειας BSD:

-------------------------------------------------- -------------------

Οι msinttypes r29

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2006-2013 Alexander Chemeris
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

* Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

* Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

* Ούτε το όνομα του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων ούτε τα ονόματα των συντελεστών του μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ REGENTS ΚΑΙ ΣΥΝΕΜΕΤΕΧΟΥΣ «ΩΣ ΕΧΕΙ» ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΤΕΧΝΙΚΗΣ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ REGENT ΚΑΙ ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, ΚΑΤΑΧΩΡΗΣΗ. ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΩΣΤΟΣΟ ΠΟΥ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟ ΔΟΚΙΜΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΜΕ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΕΚΤΟΣ ΑΠΟ ΑΥΤΟΥΣ.

Λογισμικό ανοιχτού κώδικα με άδεια χρήσης υπό την άδεια JSON:

-------------------------------------------------- -------------------

json.org

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2002 JSON.org
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

JSON_checker

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2002 JSON.org
Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Όροι της Άδειας χρήσης JSON:

-------------------------------------------------- -

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να ασχολείται με το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσιεύουν, διανέμουν, εκχωρούν υπό άδεια ή/και πωλούν αντίγραφα του Λογισμικού και να επιτρέπουν σε άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το κάνουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

Το Λογισμικό θα χρησιμοποιείται για Καλό, όχι Κακό.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Όροι της άδειας MIT:

-------------------------------------------------- -------------------

Με το παρόν χορηγείται άδεια, δωρεάν, σε οποιοδήποτε πρόσωπο που αποκτά αντίγραφο αυτού του λογισμικού και των σχετικών αρχείων τεκμηρίωσης (το "Λογισμικό"), να ασχολείται με το Λογισμικό χωρίς περιορισμούς, συμπεριλαμβανομένων χωρίς περιορισμό των δικαιωμάτων χρήσης, αντιγραφής, τροποποίησης, συγχώνευσης , δημοσιεύουν, διανέμουν, εκχωρούν υπό άδεια ή/και πωλούν αντίγραφα του Λογισμικού και να επιτρέπουν σε άτομα στα οποία παρέχεται το Λογισμικό να το κάνουν, υπό τους ακόλουθους όρους:

Η παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων και αυτή η σημείωση άδειας θα περιλαμβάνονται σε όλα τα αντίγραφα ή σημαντικά τμήματα του Λογισμικού.

ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ΡΗΤΗ Ή ΣΙΩΠΗΡΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΟ ΣΤΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ, ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ ΚΑΙ ΜΗ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΟΙ ΣΥΓΓΡΑΦΕΙΣ Ή ΟΙ ΚΑΤΟΧΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΔΕΝ ΕΧΟΥΝ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΠΑΙΤΗΣΗ, ΖΗΜΙΑ Ή ΑΛΛΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΠΡΑΞΗ ΣΥΜΒΑΣΗΣ, αδικοπραξία Ή ΑΛΛΙΩΣ, ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΕΚΤΟΣ ΧΡΗΣΗΣ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ.

Simdjson

Άδεια Apache

Έκδοση 2.0, Ιανουάριος 2004

http://www.apache.org/licenses/

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Ορισμοί.

"Άδεια χρήσης" σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, αναπαραγωγής και διανομής όπως ορίζονται από τις Ενότητες 1 έως 9 του παρόντος εγγράφου.

"Χορηγός άδειας χρήσης" σημαίνει τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή την οντότητα εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που χορηγεί την Άδεια.

"Νομική οντότητα" σημαίνει την ένωση της ενεργούσας οντότητας και όλων των άλλων οντοτήτων που ελέγχουν, ελέγχονται ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτήν την οντότητα. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, "έλεγχος" σημαίνει (i) την εξουσία, άμεση ή έμμεση, να προκαλέσει την διεύθυνση ή τη διαχείριση αυτής της οντότητας, είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, ή (ii) ιδιοκτησία του πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερες από τις μετοχές που κυκλοφορούν, ή (iii) την πραγματική ιδιοκτησία αυτής της οντότητας.

"Εσείς" (ή "Σας") θα σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί άδειες που χορηγούνται από την παρούσα Άδεια.

Η φόρμα "Πηγή" σημαίνει την προτιμώμενη φόρμα για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πηγαίου κώδικα λογισμικού, της προέλευσης τεκμηρίωσης και των αρχείων διαμόρφωσης.

Η φόρμα "αντικείμενο" σημαίνει κάθε φόρμα που προκύπτει από μηχανικό μετασχηματισμό ή μετάφραση μιας φόρμας πηγής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά μεταγλωττισμένου αντικειμένου, τεκμηρίωσης που δημιουργείται και μετατροπών σε άλλους τύπους μέσων.

"Έργο" σημαίνει το έργο του δημιουργού, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικειμένου, που διατίθεται βάσει της Άδειας Χρήσης, όπως υποδεικνύεται από μια σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο έργο (ένα παράδειγμα παρέχεται στο Παράρτημα παρακάτω).

"Παράγωγα Έργα" σημαίνει κάθε έργο, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικειμένου, που βασίζεται (ή προέρχεται από) το Έργο και για το οποίο οι εκδοτικές αναθεωρήσεις, σχολιασμοί, επεξεργασίες ή άλλες τροποποιήσεις αντιπροσωπεύουν, στο σύνολό τους, ένα πρωτότυπο έργο της συγγραφής. Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας, τα Παράγωγα Έργα δεν θα περιλαμβάνουν έργα που παραμένουν διαχωρισμένα από ή απλώς συνδέονται (ή συνδέονται με το όνομα) με τις διεπαφές του Έργου και των Παράγωγων Έργων τους.

"Συμβολή" σημαίνει οποιοδήποτε έργο δημιουργού, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής έκδοσης του Έργου και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή προσθηκών σε αυτό το Έργο ή Παράγωγα Έργα του, που υποβάλλεται σκόπιμα στον Αδειοπάροχο για συμπερίληψη στο Έργο από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή από άτομο ή Νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να υποβάλλει για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, "υποβλήθηκε" σημαίνει κάθε μορφή ηλεκτρονικής, προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας που αποστέλλεται στον Δικαιοπάροχο ή στους εκπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της επικοινωνίας σε λίστες ηλεκτρονικών αλληλογραφίας, συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα και συστήματα παρακολούθησης εκδόσεων που διαχειρίζονται ή εκ μέρους του Δικαιοπάροχου με σκοπό τη συζήτηση και τη βελτίωση του Έργου, αλλά αποκλείεται η επικοινωνία που επισημαίνεται ευδιάκριτα ή δηλώνεται με άλλο τρόπο γραπτώς από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ως "Μη συνεισφορά".

Ως "Συνεισφέρων" νοείται ο Δικαιοπάροχος και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει λάβει συνεισφορά από τον χορηγό άδειας και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο Έργο.

2. Χορήγηση Άδειας Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συντελεστής σας παραχωρεί δια του παρόντος μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή, προετοιμασία Παράγωγων Έργων, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, υποάδεια χρήσης και διανομή του Έργου και αυτών των Παράγωγων Έργων σε μορφή Πηγής ή Αντικειμένου.

3. Χορήγηση Άδειας Ευρεσιτεχνίας.

Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συνεισφέρων σας παραχωρεί δια του παρόντος μια αέναη, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς επιβάρυνση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη (εκτός όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα) άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας για να κάνετε, χρήση, προσφορά πώλησης, πώλησης, εισαγωγής και με άλλο τρόπο μεταβίβασης του Έργου, όπου αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τις αξιώσεις ευρεσιτεχνίας που δικαιούνται από τον εν λόγω Συνεισφέροντα και οι οποίες αναγκαστικά παραβιάζονται από τη Συνεισφορά τους μόνο ή από το συνδυασμό της Συνεισφοράς τους με το Έργο στο οποίο υποβλήθηκε αυτή η Συνεισφορά. Εάν εγείρετε προσφυγή για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά οποιουδήποτε νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένης αντεπίθεσης ή ανταγωγής σε αγωγή) που ισχυρίζεται ότι το Έργο ή μια Συνεισφορά που ενσωματώνεται στο Έργο συνιστά άμεση ή συνεισφέρουσα παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τότε τυχόν άδειες ευρεσιτεχνίας που σας έχουν χορηγηθεί βάσει αυτής της Άδειας Οι εργασίες θα τερματιστούν από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω προσφυγής.

4. Αναδιανομή.

Μπορείτε να αναπαράγετε και να διανέμετε αντίγραφα του Έργου ή των Παράγωγων Έργων του σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς τροποποιήσεις, και σε μορφή πηγής ή αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρέπει να δώσετε σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αντίγραφο αυτής της Άδειας. και

Πρέπει να κάνετε τα τροποποιημένα αρχεία να φέρουν εμφανείς ειδοποιήσεις που να δηλώνουν ότι αλλάξατε τα αρχεία. και

Πρέπει να διατηρήσετε, στη μορφή Πηγή οποιωνδήποτε Παράγωγων Έργων που διανέμετε, όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και απόδοσης από τη φόρμα Πηγή του Έργου, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν οποιοδήποτε μέρος των Παράγωγων Έργων. και εάν το Έργο περιλαμβάνει ένα αρχείο κειμένου "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" ως μέρος της διανομής του, τότε κάθε Παράγωγο Έργο που διανέμετε πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναγνώσιμο αντίγραφο των ειδοποιήσεων απόδοσης που περιέχονται σε αυτό το αρχείο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν οποιοδήποτε μέρος του τα Παράγωγα Έργα, σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέρη: σε ένα αρχείο κειμένου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ που διανέμεται ως μέρος του Παράγωγου Έργου. εντός της φόρμας ή της τεκμηρίωσης Πηγή, εάν παρέχεται μαζί με τα Παράγωγα Έργα. ή, μέσα σε μια οθόνη που δημιουργείται από το Παράγωγο Έργο, εάν και όπου εμφανίζονται συνήθως τέτοιες ειδοποιήσεις τρίτων. Τα περιεχόμενα του αρχείου NOTICE προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν την Άδεια χρήσης. Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ειδοποιήσεις απόδοσης στα Παράγωγα Έργα που διανέμετε, μαζί ή ως προσθήκη στο κείμενο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ από το Έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες ειδοποιήσεις απόδοσης δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως τροποποίηση της Άδειας. Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων στις τροποποιήσεις σας και να παρέχετε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης, αναπαραγωγής ή διανομής των τροποποιήσεών σας ή για οποιαδήποτε τέτοια Παράγωγα Έργα στο σύνολό τους, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση, η αναπαραγωγή και η διανομή του το έργο κατά τα άλλα συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια.

5. Υποβολή Εισφορών.

Εκτός εάν δηλώνετε ρητά το αντίθετο, οποιαδήποτε Συνεισφορά που υποβάλλεται σκόπιμα για συμπερίληψη στο Έργο από εσάς στον Χορηγό Άδειας Χρήσης θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης, χωρίς πρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις. Παρά τα παραπάνω, τίποτα στο παρόν δεν θα αντικαταστήσει ή θα τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε χωριστής συμφωνίας άδειας χρήσης που ενδέχεται να έχετε συνάψει με τον Αδειοπαρόχο σχετικά με αυτές τις Συνεισφορές.

6. Εμπορικά σήματα.

Αυτή η Άδεια δεν παρέχει άδεια χρήσης των εμπορικών ονομάτων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών ή των ονομάτων προϊόντων του Δικαιοπαρόχου, εκτός εάν απαιτείται για λογική και συνήθη χρήση για την περιγραφή της προέλευσης του Έργου και την αναπαραγωγή του περιεχομένου του αρχείου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

7. Αποποίηση Εγγύησης.

Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή συμφωνηθεί εγγράφως, ο Δικαιοπάροχος παρέχει το Έργο (και κάθε Συντελεστής παρέχει τις Συνεισφορές του) σε ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης ή αναδιανομής του Έργου και αναλαμβάνετε τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την άσκηση των αδειών σας βάσει αυτής της Άδειας.

8. Περιορισμός Ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με καμία νομική θεωρία, είτε με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως εσκεμμένες και βαριά αμελείς πράξεις) ή συμφωνηθεί γραπτώς, οποιοσδήποτε Συνεισφέρων θα είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών οποιουδήποτε χαρακτήρα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παρούσας Άδειας χρήσης ή από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Έργου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών λόγω απώλειας υπεραξίας, διακοπής εργασίας , αστοχία ή δυσλειτουργία υπολογιστή ή οποιαδήποτε και όλες τις άλλες εμπορικές ζημιές ή απώλειες), ακόμη και αν ο εν λόγω Συνεισφέρων έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

9. Αποδοχή εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

Κατά την αναδιανομή του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αυτού, μπορείτε να επιλέξετε να προσφέρετε και να χρεώσετε μια αμοιβή για την αποδοχή υποστήριξης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλες υποχρεώσεις και/ή δικαιώματα ευθύνης σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Ωστόσο, αποδεχόμενοι τέτοιες υποχρεώσεις, μπορείτε να ενεργείτε μόνο για δικό σας λογαριασμό και με αποκλειστική σας ευθύνη, όχι για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Συνεισφέροντος, και μόνο εάν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε κάθε Συνεισφέροντα αβλαβή για οποιαδήποτε ευθύνη αναλαμβάνεται από ή αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον αυτού του Συνεισφέροντος λόγω της αποδοχής οποιασδήποτε τέτοιας εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

QT

Το QT είναι διαθέσιμο με την έκδοση 3 της Lesser General Public License GNU. Το QT Toolkit είναι πνευματικά δικαιώματα © 2016. Η QT Company Ltd. και άλλοι συνεισφέροντες.

Η τρίτη έκδοση Lesser General Public License GNU είναι διαθέσιμη στη διεύθυνση https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleεφαρμογή

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2013 Digia Plc ή/και θυγατρική(-ές) της.

Επικοινωνία: https://www.qt.io/terms-conditions/

Αυτό το λογισμικό αποτελεί μέρος του στοιχείου QT Solutions.

Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο σύμφωνα με τους όρους της άδειας χρήσης BSD ως εξής:

«Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

• Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

• Ούτε το όνομα της Digia Plc και των Θυγατρικών της ούτε τα ονόματα των συντελεστών της μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

Επανεκτύπωση Πυρήνα

Άδεια Apache
Έκδοση 2.0, Ιανουάριος 2004
http://www.apache.org/licenses/

ΟΡΟΙ ΚΑΙ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΧΡΗΣΗΣ, ΑΝΑΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΚΑΙ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

1. Ορισμοί.

"Άδεια χρήσης" σημαίνει τους όρους και τις προϋποθέσεις χρήσης, αναπαραγωγής και διανομής όπως ορίζονται από τις Ενότητες 1 έως 9 του παρόντος εγγράφου.

"Χορηγός άδειας χρήσης" σημαίνει τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ή την οντότητα εξουσιοδοτημένη από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων που χορηγεί την Άδεια.

"Νομική οντότητα" σημαίνει την ένωση της ενεργούσας οντότητας και όλων των άλλων οντοτήτων που ελέγχουν, ελέγχονται ή βρίσκονται υπό κοινό έλεγχο με αυτήν την οντότητα. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, "έλεγχος" σημαίνει (i) την εξουσία, άμεση ή έμμεση, να προκαλέσει την διεύθυνση ή τη διαχείριση αυτής της οντότητας, είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, ή (ii) ιδιοκτησία του πενήντα τοις εκατό (50%) ή περισσότερες από τις μετοχές που κυκλοφορούν, ή (iii) την πραγματική ιδιοκτησία αυτής της οντότητας.

"Εσείς" (ή "Σας") θα σημαίνει ένα φυσικό ή νομικό πρόσωπο που ασκεί άδειες που χορηγούνται από την παρούσα Άδεια.

Η φόρμα "Πηγή" σημαίνει την προτιμώμενη φόρμα για την πραγματοποίηση τροποποιήσεων, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, του πηγαίου κώδικα λογισμικού, της προέλευσης τεκμηρίωσης και των αρχείων διαμόρφωσης.

Η φόρμα "αντικείμενο" σημαίνει κάθε φόρμα που προκύπτει από μηχανικό μετασχηματισμό ή μετάφραση μιας φόρμας Πηγή, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, μεταγλωττισμένου αντικειμένου, τεκμηρίωσης που δημιουργείται και μετατροπών σε άλλους τύπους μέσων.

"Έργο" σημαίνει το έργο του δημιουργού, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικειμένου, που διατίθεται βάσει της Άδειας Χρήσης, όπως υποδεικνύεται από μια σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων που περιλαμβάνεται ή επισυνάπτεται στο έργο (ένα παράδειγμα παρέχεται στο Παράρτημα παρακάτω).

"Παράγωγα Έργα" σημαίνει κάθε έργο, είτε σε μορφή Πηγής είτε σε μορφή Αντικειμένου, που βασίζεται (ή προέρχεται από) το Έργο και για το οποίο οι εκδοτικές αναθεωρήσεις, σχολιασμοί, επεξεργασίες ή άλλες τροποποιήσεις αντιπροσωπεύουν, στο σύνολό τους, ένα πρωτότυπο έργο της συγγραφής. Για τους σκοπούς της παρούσας Άδειας, τα Παράγωγα Έργα δεν θα περιλαμβάνουν έργα που παραμένουν διαχωρισμένα από ή απλώς συνδέονται (ή συνδέονται με το όνομα) με τις διεπαφές του Έργου και των Παράγωγων Έργων τους.

"Συμβολή" σημαίνει οποιοδήποτε έργο δημιουργού, συμπεριλαμβανομένης της αρχικής έκδοσης του Έργου και οποιωνδήποτε τροποποιήσεων ή προσθηκών σε αυτό το Έργο ή Παράγωγα Έργα του, που υποβάλλεται σκόπιμα στον Αδειοπάροχο για συμπερίληψη στο Έργο από τον κάτοχο πνευματικών δικαιωμάτων ή από άτομο ή Νομικό πρόσωπο εξουσιοδοτημένο να υποβάλλει για λογαριασμό του κατόχου των πνευματικών δικαιωμάτων. Για τους σκοπούς αυτού του ορισμού, "υποβλήθηκε" σημαίνει κάθε μορφή ηλεκτρονικής, προφορικής ή γραπτής επικοινωνίας που αποστέλλεται στον Δικαιοπάροχο ή στους εκπροσώπους του, συμπεριλαμβανομένης ενδεικτικά της επικοινωνίας σε λίστες ηλεκτρονικών αλληλογραφίας, συστήματα ελέγχου πηγαίου κώδικα και συστήματα παρακολούθησης εκδόσεων που διαχειρίζονται ή εκ μέρους του Δικαιοπάροχου με σκοπό τη συζήτηση και τη βελτίωση του Έργου, αλλά αποκλείεται η επικοινωνία που επισημαίνεται ευδιάκριτα ή δηλώνεται με άλλο τρόπο γραπτώς από τον κάτοχο των πνευματικών δικαιωμάτων ως "Μη συνεισφορά".

Ως "Συνεισφέρων" νοείται ο Δικαιοπάροχος και κάθε φυσικό ή νομικό πρόσωπο για λογαριασμό του οποίου έχει λάβει συνεισφορά από τον χορηγό άδειας και στη συνέχεια ενσωματώθηκε στο Έργο.

2. Χορήγηση Άδειας Πνευματικών Δικαιωμάτων.

Με την επιφύλαξη των όρων και προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συντελεστής σας παραχωρεί δια του παρόντος μια διαρκή, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς χρέωση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη άδεια πνευματικών δικαιωμάτων για αναπαραγωγή, προετοιμασία Παράγωγων Έργων, δημόσια προβολή, δημόσια εκτέλεση, υποάδεια χρήσης και διανομή του Έργου και αυτών των Παράγωγων Έργων σε μορφή Πηγής ή Αντικειμένου.

3. Χορήγηση Άδειας Ευρεσιτεχνίας.

Με την επιφύλαξη των όρων και των προϋποθέσεων αυτής της Άδειας, κάθε Συνεισφέρων σας παραχωρεί δια του παρόντος μια αέναη, παγκόσμια, μη αποκλειστική, χωρίς επιβάρυνση, χωρίς δικαιώματα, αμετάκλητη (εκτός όπως αναφέρεται στην παρούσα ενότητα) άδεια διπλώματος ευρεσιτεχνίας για να κάνετε, χρήση, προσφορά πώλησης, πώλησης, εισαγωγής και με άλλο τρόπο μεταβίβασης του Έργου, όπου αυτή η άδεια ισχύει μόνο για τις αξιώσεις ευρεσιτεχνίας που δικαιούνται από τον εν λόγω Συνεισφέροντα και οι οποίες αναγκαστικά παραβιάζονται από τη Συνεισφορά τους μόνο ή από το συνδυασμό της Συνεισφοράς τους με το Έργο στο οποίο υποβλήθηκε αυτή η Συνεισφορά. Εάν εγείρετε προσφυγή για διπλώματα ευρεσιτεχνίας κατά οποιουδήποτε νομικού προσώπου (συμπεριλαμβανομένης αντεπίθεσης ή ανταγωγής σε αγωγή) που ισχυρίζεται ότι το Έργο ή μια Συνεισφορά που ενσωματώνεται στο Έργο συνιστά άμεση ή συνεισφέρουσα παραβίαση διπλωμάτων ευρεσιτεχνίας, τότε τυχόν άδειες ευρεσιτεχνίας που σας έχουν χορηγηθεί βάσει αυτής της Άδειας Οι εργασίες θα τερματιστούν από την ημερομηνία κατάθεσης της εν λόγω προσφυγής.

4. Αναδιανομή.

Μπορείτε να αναπαράγετε και να διανέμετε αντίγραφα του Έργου ή των Παράγωγων Έργων του σε οποιοδήποτε μέσο, με ή χωρίς τροποποιήσεις, και σε μορφή πηγής ή αντικειμένου, υπό την προϋπόθεση ότι πληροίτε τις ακόλουθες προϋποθέσεις:

Πρέπει να δώσετε σε οποιονδήποτε άλλο παραλήπτη του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αντίγραφο αυτής της Άδειας. και

Πρέπει να κάνετε τα τροποποιημένα αρχεία να φέρουν εμφανείς ειδοποιήσεις που να δηλώνουν ότι αλλάξατε τα αρχεία. και

Πρέπει να διατηρήσετε, στη μορφή Πηγή οποιωνδήποτε Παράγωγων Έργων που διανέμετε, όλες τις ειδοποιήσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και απόδοσης από τη φόρμα Πηγή του Έργου, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν οποιοδήποτε μέρος των Παράγωγων Έργων. και εάν το Έργο περιλαμβάνει ένα αρχείο κειμένου "ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ" ως μέρος της διανομής του, τότε κάθε Παράγωγο Έργο που διανέμετε πρέπει να περιλαμβάνει ένα αναγνώσιμο αντίγραφο των ειδοποιήσεων απόδοσης που περιέχονται σε αυτό το αρχείο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ, εξαιρουμένων εκείνων των ειδοποιήσεων που δεν αφορούν οποιοδήποτε μέρος του τα Παράγωγα Έργα, σε τουλάχιστον ένα από τα ακόλουθα μέρη: σε ένα αρχείο κειμένου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ που διανέμεται ως μέρος του Παράγωγου Έργου. εντός της φόρμας ή της τεκμηρίωσης Πηγή, εάν παρέχεται μαζί με τα Παράγωγα Έργα. ή, μέσα σε μια οθόνη που δημιουργείται από το Παράγωγο Έργο, εάν και όπου εμφανίζονται συνήθως τέτοιες ειδοποιήσεις τρίτων. Τα περιεχόμενα του αρχείου NOTICE προορίζονται μόνο για ενημερωτικούς σκοπούς και δεν τροποποιούν την Άδεια χρήσης. Μπορείτε να προσθέσετε τις δικές σας ειδοποιήσεις απόδοσης στα Παράγωγα Έργα που διανέμετε, μαζί ή ως προσθήκη στο κείμενο ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗΣ από το Έργο, υπό την προϋπόθεση ότι αυτές οι πρόσθετες ειδοποιήσεις απόδοσης δεν μπορούν να ερμηνευθούν ως τροποποίηση της Άδειας. Μπορείτε να προσθέσετε τη δική σας δήλωση πνευματικών δικαιωμάτων στις τροποποιήσεις σας και να παρέχετε πρόσθετους ή διαφορετικούς όρους και προϋποθέσεις άδειας χρήσης, αναπαραγωγής ή διανομής των τροποποιήσεών σας ή για οποιαδήποτε τέτοια Παράγωγα Έργα στο σύνολό τους, υπό την προϋπόθεση ότι η χρήση, η αναπαραγωγή και η διανομή του το έργο κατά τα άλλα συμμορφώνεται με τους όρους που αναφέρονται στην παρούσα Άδεια.

5. Υποβολή Εισφορών.

Εκτός εάν δηλώνετε ρητά το αντίθετο, οποιαδήποτε Συνεισφορά που υποβάλλεται σκόπιμα για συμπερίληψη στο Έργο από εσάς στον Χορηγό Άδειας Χρήσης θα υπόκειται στους όρους και τις προϋποθέσεις της παρούσας Άδειας Χρήσης, χωρίς πρόσθετους όρους ή προϋποθέσεις. Παρά τα παραπάνω, τίποτα στο παρόν δεν θα αντικαταστήσει ή θα τροποποιήσει τους όρους οποιασδήποτε χωριστής συμφωνίας άδειας χρήσης που ενδέχεται να έχετε συνάψει με τον Αδειοπαρόχο σχετικά με αυτές τις Συνεισφορές.

6. Εμπορικά σήματα.

Αυτή η Άδεια δεν παρέχει άδεια χρήσης των εμπορικών ονομάτων, των εμπορικών σημάτων, των σημάτων υπηρεσιών ή των ονομάτων προϊόντων του Δικαιοπαρόχου, εκτός εάν απαιτείται για λογική και συνήθη χρήση για την περιγραφή της προέλευσης του Έργου και την αναπαραγωγή του περιεχομένου του αρχείου ΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ.

7. Αποποίηση Εγγύησης.

Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή συμφωνηθεί εγγράφως, ο Δικαιοπάροχος παρέχει το Έργο (και κάθε Συντελεστής παρέχει τις Συνεισφορές του) σε ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ", ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητές ή σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, χωρίς περιορισμό, εγγυήσεις ή προϋποθέσεις ΤΙΤΛΟΣ, ΜΗ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗΣ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Είστε αποκλειστικά υπεύθυνοι για τον καθορισμό της καταλληλότητας χρήσης ή αναδιανομής του Έργου και αναλαμβάνετε τυχόν κινδύνους που σχετίζονται με την άσκηση των αδειών σας βάσει αυτής της Άδειας.

8. Περιορισμός Ευθύνης.

Σε καμία περίπτωση και σύμφωνα με καμία νομική θεωρία, είτε με αδικοπραξία (συμπεριλαμβανομένης της αμέλειας), είτε με σύμβαση είτε με άλλο τρόπο, εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία (όπως σκόπιμες και βαριά αμέλειες) ή έχει συμφωνηθεί γραπτώς, οποιοσδήποτε Συνεισφέρων θα είναι υπεύθυνος απέναντί σας για ζημιές, συμπεριλαμβανομένων οποιωνδήποτε άμεσων, έμμεσων, ειδικών, τυχαίων ή επακόλουθων ζημιών οποιουδήποτε χαρακτήρα που προκύπτουν ως αποτέλεσμα της παρούσας Άδειας χρήσης ή από τη χρήση ή αδυναμία χρήσης του Έργου (συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, ζημιών λόγω απώλειας υπεραξίας, διακοπής εργασίας , αστοχία ή δυσλειτουργία του υπολογιστή ή οποιαδήποτε και όλες τις άλλες εμπορικές ζημιές ή απώλειες), ακόμη και αν ο εν λόγω Συνεισφέρων έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

9. Αποδοχή εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

Κατά την αναδιανομή του Έργου ή των Παράγωγων Έργων αυτού, μπορείτε να επιλέξετε να προσφέρετε και να χρεώσετε μια αμοιβή για την αποδοχή υποστήριξης, εγγύησης, αποζημίωσης ή άλλες υποχρεώσεις και/ή δικαιώματα ευθύνης σύμφωνα με την παρούσα Άδεια. Ωστόσο, αποδεχόμενοι τέτοιες υποχρεώσεις, μπορείτε να ενεργείτε μόνο για δικό σας λογαριασμό και με αποκλειστική σας ευθύνη, όχι για λογαριασμό οποιουδήποτε άλλου Συνεισφέροντος, και μόνο εάν συμφωνείτε να αποζημιώσετε, να υπερασπιστείτε και να κρατήσετε κάθε Συνεισφέροντα αβλαβή για οποιαδήποτε ευθύνη αναλαμβάνεται από ή αξιώσεις που προβάλλονται εναντίον αυτού του Συνεισφέροντος λόγω της αποδοχής οποιασδήποτε τέτοιας εγγύησης ή πρόσθετης ευθύνης.

SQLCipher

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2008-2012, Zetetic LLC.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

• Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.

• Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση και/ή σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.

• Ούτε το όνομα της ZETETIC LLC ούτε τα ονόματα των συντελεστών της μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ZETETIC LLC "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΕΤΑΙΡΙΚΗ ΔΥΝΑΤΟΤΗΤΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΗ Η ZETETIC LLC ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ ΣΕ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΤΩΝ ΗΠΑ. ) ΟΠΩΣ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ ΠΑΡΟΥΣΑΣ.

SQLite

Όλος ο κώδικας και η τεκμηρίωση στο SQLite έχει αφιερωθεί στον δημόσιο τομέα από τους συγγραφείς. Όλοι οι συντάκτες κωδικών και οι εκπρόσωποι των εταιρειών για τις οποίες εργάζονται, έχουν υπογράψει ένορκες βεβαιώσεις που αφιερώνουν τις συνεισφορές τους στον δημόσιο τομέα και τα πρωτότυπα αυτών των υπογεγραμμένων ένορκων βεβαιώσεων αποθηκεύονται σε ένα πυροσβεστικό στα κεντρικά γραφεία της Hwaci. Οποιοσδήποτε είναι ελεύθερος να αντιγράψει, να τροποποιήσει, να δημοσιεύσει, να χρησιμοποιήσει, να μεταγλωττίσει, να πουλήσει ή να διανείμει τον αρχικό κώδικα SQLite, είτε σε μορφή πηγαίου κώδικα είτε ως μεταγλωττισμένο δυαδικό αρχείο, για οποιονδήποτε σκοπό, εμπορικό ή μη, και με οποιοδήποτε μέσο.

Sun RPC

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Το Sun RPC είναι προϊόν της Sun Microsystems, Inc. και παρέχεται για απεριόριστη χρήση, υπό την προϋπόθεση ότι αυτό το υπόμνημα περιλαμβάνεται σε όλα τα μέσα κασέτας και ως μέρος του προγράμματος λογισμικού εν όλω ή εν μέρει. Οι χρήστες μπορούν να αντιγράψουν ή να τροποποιήσουν το Sun RPC χωρίς χρέωση, αλλά δεν είναι εξουσιοδοτημένοι να το χορηγούν άδεια χρήσης ή να το διανέμουν σε οποιονδήποτε άλλο παρά μόνο ως μέρος ενός προϊόντος ή προγράμματος που έχει αναπτυχθεί από τον χρήστη.

Το SUN RPC ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΟΠΩΣ ΕΧΕΙ ΔΕΝ ΠΑΡΕΧΕΙ ΚΑΝΕΝΑΣ ΕΙΔΟΥΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ ΕΓΓΥΗΣΕΩΝ ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΥ, ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ Ή ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΟΥΝ ΑΠΟ ΜΑΘΗΜΑ ΠΡΑΓΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗΣ ΤΩΝ ΗΠΑ.

Το Sun RPC δεν παρέχεται χωρίς υποστήριξη και χωρίς καμία υποχρέωση εκ μέρους της Sun Microsystems, Inc. να βοηθήσει στη χρήση, διόρθωση, τροποποίηση ή βελτίωσή του.

Η SUN MICROSYSTEMS, INC. ΔΕΝ ΕΧΕΙ ΚΑΜΙΑ ΕΥΘΥΝΗ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΒΙΑΣΗ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ, ΕΜΠΟΡΙΚΩΝ ΑΠΟΡΡΗΤΩΝ Ή ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑΣ ΑΠΟ ΤΗ SUN RPC Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΤΜΗΜΑ ΑΥΤΩΝ.

Σε καμία περίπτωση η Sun Microsystems, Inc. δεν φέρει ευθύνη για τυχόν διαφυγόντα έσοδα ή κέρδη ή άλλες ειδικές, έμμεσες και αποθετικές ζημίες, ακόμη και αν η Sun έχει ενημερωθεί για την πιθανότητα τέτοιων ζημιών.

Ubuntu

Αυτό το Λογισμικό μπορεί να περιλαμβάνει το Ubuntu το οποίο διαθέτει άδεια χρήσης βάσει της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU Έκδοση 2, ένα αντίγραφο της οποίας μαζί με τον πηγαίο κώδικα για το Ubuntu είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση http://www.ubuntu.com/.

Udev

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2013, Sam Truzjan

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 • Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης.
 • Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 • Ούτε το όνομα του Sam Truzjan ούτε τα ονόματα άλλων συντελεστών μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΚΑΤΟΧΟΥΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΖΟΝΤΑΙ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΚΑΙ ΤΗΣ ΕΜΠΟΡΙΚΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΙΔΙΟΚΤΗΣ ΤΗΣ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΔΙΚΑΙΩΜΑΤΟΣ Ή ΟΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΕΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΗ, ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΗ, ΠΡΟΣΦΟΡΑ, Ή ΔΙΑΚΟΠΗ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ) ΟΣΟ ΠΡΟΚΛΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΣΕ ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, ΕΙΤΕ ΑΔΙΚΟ ΔΙΚΑΙΟ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΑΠΟ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΥΘΥΝΗ.

UPX/UPL

Το UPX και το UCL είναι λογισμικό που προστατεύεται από πνευματικά δικαιώματα. Όλα τα δικαιώματα παραμένουν στους δημιουργούς.

Το UPX είναι πνευματικά δικαιώματα (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

Το UPX είναι πνευματικά δικαιώματα (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

Το UCL είναι πνευματικά δικαιώματα (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU ΓΕΝΙΚΗ ΔΗΜΟΣΙΑ ΑΔΕΙΑ

Το UPX και η βιβλιοθήκη του UCL είναι ελεύθερο λογισμικό. μπορείτε να τα αναδιανείμετε ή/και να τα τροποποιήσετε σύμφωνα με τους όρους της Γενικής Άδειας Δημόσιας Χρήσης GNU όπως δημοσιεύεται από το Ίδρυμα Ελεύθερου Λογισμικού. είτε την έκδοση 2 της Άδειας χρήσης, είτε (κατ' επιλογή σας) οποιαδήποτε μεταγενέστερη έκδοση.

Τα UPX και UCL διανέμονται με την ελπίδα ότι θα είναι χρήσιμα, αλλά ΧΩΡΙΣ ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ. χωρίς καν την σιωπηρή εγγύηση ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ή ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΟ ΣΚΟΠΟ. Δείτε τη Γενική Δημόσια Άδεια GNU για περισσότερες λεπτομέρειες.

ΕΙΔΙΚΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΣΥΜΠΙΕΣΕΙΣ ΕΚΤΕΛΕΣΤΕΣ

Το στέλεχος που είναι ενσωματωμένο σε κάθε συμπιεσμένο πρόγραμμα UPX είναι μέρος των UPX και UCL και περιέχει κώδικα που ανήκει στα πνευματικά μας δικαιώματα. Οι όροι της Γενικής Δημόσιας Άδειας GNU εξακολουθούν να ισχύουν καθώς η συμπίεση ενός προγράμματος είναι μια ειδική μορφή σύνδεσης με το στέλεχος μας.

Δια του παρόντος, οι Markus FXJ Oberhumer και Laszlo Molnar σάς παρέχουν ειδική άδεια να χρησιμοποιείτε και να διανέμετε ελεύθερα όλα τα συμπιεσμένα προγράμματα UPX (συμπεριλαμβανομένων των εμπορικών), με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

 1. Πρέπει να συμπιέσετε το πρόγραμμά σας με μια εντελώς μη τροποποιημένη έκδοση UPX. είτε με την προμεταγλωττισμένη μας έκδοση, είτε (κατ' επιλογή σας) με μια αυτο-μεταγλωττισμένη έκδοση των μη τροποποιημένων πηγών UPX όπως διανέμονται από εμάς.
 2. Αυτό σημαίνει επίσης ότι το στέλεχος UPX πρέπει να είναι εντελώς μη τροποποιημένο, δηλαδή το στέλεχος που είναι ενσωματωμένο στο συμπιεσμένο σας πρόγραμμα πρέπει να είναι ίδιο με το στέλεχος που παράγεται από την επίσημη μη τροποποιημένη έκδοση UPX.
 3. Ο αποσυμπιεστής και οποιοσδήποτε άλλος κωδικός από το στέλεχος πρέπει να χρησιμοποιούνται αποκλειστικά από το μη τροποποιημένο στέλεχος UPX για την αποσυμπίεση του προγράμματός σας κατά την εκκίνηση του προγράμματος. Κανένα τμήμα του στελέχους δεν μπορεί να διαβαστεί, να αντιγραφεί, να κληθεί ή με άλλον τρόπο να χρησιμοποιηθεί ή να προσπελαστεί από το πρόγραμμά σας.

WTL

Το WTL αδειοδοτείται σύμφωνα με τη δημόσια άδεια χρήσης της Microsoft (MS-PL).

Αυτή η άδεια διέπει τη χρήση του συνοδευτικού λογισμικού. Εάν χρησιμοποιείτε το λογισμικό, αποδέχεστε αυτήν την άδεια χρήσης. Εάν δεν αποδέχεστε την άδεια χρήσης, μην χρησιμοποιήσετε το λογισμικό.

1. Ορισμοί

Οι όροι "αναπαραγωγή", "αναπαραγωγή", "παράγωγα έργα" και "διανομή" έχουν εδώ την ίδια σημασία με τη νομοθεσία περί πνευματικών δικαιωμάτων των ΗΠΑ.

Μια "συνεισφορά" είναι το αρχικό λογισμικό ή τυχόν προσθήκες ή αλλαγές στο λογισμικό.

Ως "συνεισφέρων" είναι κάθε πρόσωπο που διανέμει τη συνεισφορά του βάσει αυτής της άδειας.

Τα "αδειοδοτημένα διπλώματα ευρεσιτεχνίας" είναι οι αξιώσεις ευρεσιτεχνίας ενός συνεισφέροντος που αναφέρονται απευθείας στη συνεισφορά του.

2. Παραχώρηση Δικαιωμάτων

(Α) Επιχορήγηση πνευματικών δικαιωμάτων- Με την επιφύλαξη των όρων αυτής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων άδειας και των περιορισμών στην ενότητα 3, κάθε συνεργάτης σας χορηγεί μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας άδεια πνευματικής ιδιοκτησίας για την αναπαραγωγή της συνεισφοράς του, την προετοιμασία παράγωγων έργων του συνεισφορά και διανείμετε τη συνεισφορά της ή οποιαδήποτε παράγωγα έργα που δημιουργείτε.

(Β) Χορήγηση διπλώματος ευρεσιτεχνίας- Με την επιφύλαξη των όρων αυτής της άδειας, συμπεριλαμβανομένων των προϋποθέσεων άδειας και των περιορισμών στην ενότητα 3, κάθε συνεισφέρων σάς χορηγεί μια μη αποκλειστική, παγκόσμια, χωρίς δικαιώματα άδεια χρήσης σύμφωνα με τις αδειοδοτημένες πατέντες του για να κάνετε, να έχετε κάνει, να χρησιμοποιήσετε , πωλεί, προσφέρει προς πώληση, εισάγει ή/και με άλλον τρόπο διαθέτει τη συνεισφορά του στο λογισμικό ή παράγωγα έργα της συνεισφοράς στο λογισμικό.

3. Προϋποθέσεις και Περιορισμοί

(Α) Χωρίς άδεια εμπορικού σήματος - Αυτή η άδεια δεν σας παρέχει δικαιώματα χρήσης του ονόματος, του λογότυπου ή των εμπορικών σημάτων οποιουδήποτε συνεισφέροντος.

(Β) Εάν υποβάλετε αξίωση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας κατά οποιουδήποτε συνεισφέροντος για διπλώματα ευρεσιτεχνίας που ισχυρίζεστε ότι παραβιάζονται από το λογισμικό, η άδεια ευρεσιτεχνίας σας από αυτόν τον συνεισφέροντα στο λογισμικό λήγει αυτόματα

(Γ) Εάν διανέμετε οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού, πρέπει να διατηρήσετε όλες τις σημειώσεις πνευματικών δικαιωμάτων, ευρεσιτεχνιών, εμπορικών σημάτων και απόδοσης που υπάρχουν στο λογισμικό.

(Δ) Εάν διανέμετε οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού σε μορφή πηγαίου κώδικα, μπορείτε να το κάνετε μόνο υπό αυτήν την άδεια, συμπεριλαμβάνοντας ένα πλήρες αντίγραφο αυτής της άδειας στη διανομή σας. Εάν διανέμετε οποιοδήποτε τμήμα του λογισμικού σε μορφή μεταγλωττισμένου ή αντικειμενικού κώδικα, μπορείτε να το κάνετε μόνο με άδεια χρήσης που συμμορφώνεται με αυτήν την άδεια χρήσης.

(Ε) Το λογισμικό έχει άδεια χρήσης "ως έχει". Εσείς αναλαμβάνετε τον κίνδυνο να το χρησιμοποιήσετε. Οι συνεισφέροντες δεν παρέχουν ρητές εγγυήσεις, εγγυήσεις ή όρους. Ενδέχεται να έχετε πρόσθετα δικαιώματα καταναλωτή σύμφωνα με τους τοπικούς νόμους σας, τα οποία αυτή η άδεια δεν μπορεί να αλλάξει. Στο βαθμό που επιτρέπεται από την τοπική νομοθεσία, οι συνεισφέροντες αποκλείουν τις σιωπηρές εγγυήσεις εμπορευσιμότητας, καταλληλότητας για συγκεκριμένο σκοπό και μη παραβίασης.

UnRAR

UnRAR - δωρεάν βοηθητικό πρόγραμμα για αρχεία RAR

Άδεια χρήσης και διανομής ΔΩΡΕΑΝ φορητής έκδοσης

Ο πηγαίος κώδικας του βοηθητικού προγράμματος UnRAR είναι δωρεάν λογισμικό. Αυτό σημαίνει:

 1. Όλα τα πνευματικά δικαιώματα του RAR και του βοηθητικού προγράμματος UnRAR ανήκουν αποκλειστικά στον συγγραφέα - Alexander Roshal.
 2. Ο πηγαίος κώδικας UnRAR μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε οποιοδήποτε λογισμικό για το χειρισμό αρχείων RAR χωρίς περιορισμούς χωρίς χρέωση, αλλά δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανάπτυξη συμβατού αρχειοθέτη με RAR (WinRAR) και για την εκ νέου δημιουργία αλγορίθμου συμπίεσης RAR, ο οποίος είναι αποκλειστικός. Επιτρέπεται η διανομή τροποποιημένου πηγαίου κώδικα UnRAR σε ξεχωριστή μορφή ή ως μέρος άλλου λογισμικού, υπό την προϋπόθεση ότι το πλήρες κείμενο αυτής της παραγράφου, ξεκινώντας από τις λέξεις "πηγαίος κώδικας UnRAR", περιλαμβάνεται στην άδεια χρήσης ή στην τεκμηρίωση εάν δεν είναι διαθέσιμη άδεια, και στα σχόλια του πηγαίου κώδικα του προκύπτοντος πακέτου.
 3. Το βοηθητικό πρόγραμμα UnRAR μπορεί να διανεμηθεί ελεύθερα. Επιτρέπεται η διανομή UnRAR μέσα σε άλλα πακέτα λογισμικού.
 4. ΤΟ RAR ARCHIVER ΚΑΙ ΤΟ UnRAR UTILITY ΔΙΑΝΟΜΙΖΟΝΤΑΙ "ΩΣ ΕΧΟΥΝ". ΚΑΜΙΑ ΕΓΓΥΗΣΗ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ ΔΕΝ ΕΚΦΕΡΕΤΑΙ Ή ΣΙΩΠΗΡΕΤΑΙ. ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙΤΕ ΜΕ ΔΙΚΗ ΣΑΣ ΕΥΘΥΝΗ. Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΘΑ ΕΧΕΙ ΕΥΘΥΝΗ ΓΙΑ ΑΠΩΛΕΙΑ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ, ΖΗΜΙΕΣ, ΑΠΩΛΕΙΑ ΚΕΡΔΩΝ Ή ΟΠΟΙΟΔΗΠΟΤΕ ΑΛΛΟ ΕΙΔΟΥΣ ΖΗΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ Ή ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟΥ.
 5. Η εγκατάσταση και η χρήση του βοηθητικού προγράμματος UnRAR σημαίνει αποδοχή αυτών των όρων και προϋποθέσεων της άδειας χρήσης.
 6. Εάν δεν συμφωνείτε με τους όρους της άδειας χρήσης, πρέπει να αφαιρέσετε τα αρχεία UnRAR από τις συσκευές αποθήκευσης και να σταματήσετε να χρησιμοποιείτε το βοηθητικό πρόγραμμα.

Σας ευχαριστούμε για το ενδιαφέρον σας για το RAR και το UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2002, Frank Vanden Berghen

Με άδεια χρήσης βάσει της άδειας χρήσης Apache, Έκδοση 2.0 (η "Άδεια χρήσης"). δεν μπορείτε να χρησιμοποιήσετε αυτό το αρχείο παρά μόνο σε συμμόρφωση με την Άδεια χρήσης. Μπορείτε να αποκτήσετε ένα αντίγραφο της Άδειας στη διεύθυνση http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Εκτός εάν απαιτείται από την ισχύουσα νομοθεσία ή συμφωνηθεί γραπτώς, το λογισμικό που διανέμεται βάσει της Άδειας Χρήσης διανέμεται σε ΒΑΣΗ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ Ή ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΕΙΣ ΟΠΟΙΟΥΔΗΠΟΤΕ ΕΙΔΟΥΣ, ρητές ή σιωπηρές. Δείτε την Άδεια χρήσης για τη συγκεκριμένη γλώσσα που διέπει τα δικαιώματα και τους περιορισμούς βάσει της Άδειας.

Ζλιμπ

Πνευματικά δικαιώματα (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly και Mark Adler

Αυτό το λογισμικό παρέχεται "ως έχει", χωρίς καμία ρητή ή σιωπηρή εγγύηση. Σε καμία περίπτωση οι δημιουργοί δεν θα θεωρηθούν υπεύθυνοι για τυχόν ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση αυτού του λογισμικού.

Παραχωρείται άδεια σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιεί αυτό το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εφαρμογών, και να το τροποποιεί και να το αναδιανέμει ελεύθερα, με την επιφύλαξη των ακόλουθων περιορισμών:

 1. Η προέλευση αυτού του λογισμικού δεν πρέπει να παραποιηθεί. δεν πρέπει να ισχυριστείτε ότι γράψατε το αρχικό λογισμικό. Εάν χρησιμοποιείτε αυτό το λογισμικό σε ένα προϊόν, μια επιβεβαίωση στην τεκμηρίωση του προϊόντος θα εκτιμηθεί αλλά δεν απαιτείται.
 2. Οι τροποποιημένες εκδόσεις πηγής πρέπει να επισημαίνονται με σαφήνεια ως έχουν και δεν πρέπει να παρουσιάζονται λανθασμένα ως το αρχικό λογισμικό.
 3. Αυτή η ειδοποίηση δεν μπορεί να αφαιρεθεί ή να τροποποιηθεί από οποιαδήποτε διανομή πηγής.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Τροποποίηση για Unzip για Zip64

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 1990-2009 Info-ZIP. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Για τους σκοπούς αυτών των πνευματικών δικαιωμάτων και της άδειας χρήσης, το "Info-ZIP" ορίζεται ως το ακόλουθο σύνολο ατόμων:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Αυτό το λογισμικό παρέχεται "ως έχει", χωρίς κανενός είδους εγγύηση, ρητή ή σιωπηρή. Σε καμία περίπτωση η Info-ZIP ή οι συνεργάτες της δεν φέρουν ευθύνη για άμεσες, έμμεσες, τυχαίες, ειδικές ή αποθετικές ζημίες που προκύπτουν από τη χρήση ή την αδυναμία χρήσης αυτού του λογισμικού.

Παραχωρείται άδεια σε οποιονδήποτε να χρησιμοποιήσει αυτό το λογισμικό για οποιονδήποτε σκοπό, συμπεριλαμβανομένων εμπορικών εφαρμογών, και να το τροποποιήσει και να το αναδιανείμει ελεύθερα, με την επιφύλαξη της παραπάνω δήλωσης αποποίησης ευθύνης και των ακόλουθων περιορισμών:

1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα (εν όλω ή εν μέρει) πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, τον ορισμό, τη δήλωση αποποίησης ευθύνης και αυτή τη λίστα όρων.

2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή (μεταγλωττισμένα εκτελέσιμα αρχεία και βιβλιοθήκες) πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, τον ορισμό, τη δήλωση αποποίησης ευθύνης και αυτόν τον κατάλογο όρων στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή. Δεν απαιτείται πρόσθετη τεκμηρίωση για εκτελέσιμα αρχεία όπου μια επιλογή άδειας χρήσης γραμμής εντολών τα παρέχει και μια σημείωση σχετικά με αυτήν την επιλογή βρίσκεται στο banner εκκίνησης του εκτελέσιμου αρχείου.
Η μόνη εξαίρεση σε αυτήν την συνθήκη είναι η αναδιανομή ενός τυπικού δυαδικού UnZipSFX (συμπεριλαμβανομένου του SFXWiz) ως μέρος ενός αρχείου αυτοεξαγωγής. Αυτό επιτρέπεται χωρίς τη συμπερίληψη αυτής της άδειας, εφόσον το κανονικό banner SFX δεν έχει αφαιρεθεί από το δυαδικό ή απενεργοποιημένο.

1. Οι τροποποιημένες εκδόσεις -- συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των θυρών για νέα λειτουργικά συστήματα, των υπαρχουσών θυρών με νέες γραφικές διεπαφές, των εκδόσεων με τροποποιημένη ή προστιθέμενη λειτουργικότητα και των εκδόσεων δυναμικής, κοινής ή στατικής βιβλιοθήκης που δεν προέρχονται από το Info-ZIP -- πρέπει να επισημαίνονται ξεκάθαρα ως έχουν και δεν πρέπει να παρουσιάζονται λανθασμένα ως η αρχική πηγή ή, εάν είναι δυαδικά, να έχουν μεταγλωττιστεί από την αρχική πηγή. Τέτοιες τροποποιημένες εκδόσεις δεν πρέπει επίσης να παραποιούνται ως εκδόσεις Info-ZIP -- συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, της επισήμανσης των τροποποιημένων εκδόσεων με τα ονόματα "Info-ZIP" (ή οποιαδήποτε παραλλαγή τους, συμπεριλαμβανομένων, αλλά χωρίς περιορισμό, διαφορετικών κεφαλαία), "Pocket UnZip", "WiZ" ή "MacZip" χωρίς τη ρητή άδεια του Info-ZIP. Τέτοιες τροποποιημένες εκδόσεις απαγορεύεται περαιτέρω από παραπλανητική χρήση των διευθύνσεων ηλεκτρονικού ταχυδρομείου Zip-Bugs ή Info-ZIP ή των διευθύνσεων URL Info-ZIP, όπως υπονοείται ότι το Info-ZIP θα παρέχει υποστήριξη για τις τροποποιημένες εκδόσεις.

2. Το Info-ZIP διατηρεί το δικαίωμα να χρησιμοποιεί τα ονόματα "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" και "MacZip" για δικής πηγής και δυαδικών εκδόσεων.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006 IBM, με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Γράφτηκε από τον Darrick Wong , τον James Simshaw και τον Adam DiCarlo

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται

ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2007 Intel Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

Νοέμβριος, 2007 - προσθήκες για το Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004 NVidia Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2005-2006 IBM, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Γράφτηκε από τον Darrick Wong , τον James Simshaw και τον Adam DiCarlo
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.
επεκτάσεις dmraid:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
επεκτάσεις dmraid:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
Συγγραφείς: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam στο intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis στο intel dot com >
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2000,2001 Søren Schmidt Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
τροποποιήσεις dmraid:

Πνευματικά δικαιώματα (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται

ΑΔΕΙΑ:

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης, χωρίς τροποποίηση, αμέσως στην αρχή του αρχείου.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. Το όνομα του συγγραφέα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

ΑΥΤΟ ΤΟ ΛΟΓΙΣΜΙΚΟ ΠΑΡΕΧΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΟΝ ΣΥΓΓΡΑΦΕΑ "ΩΣ ΕΧΕΙ" ΚΑΙ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΡΗΤΗΣ Ή ΣΙΩΠΗΡΩΜΕΝΗ ΕΓΓΥΗΣΗ, ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΩΝ, ΑΛΛΑ ΟΧΙ ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΕΝΩΝ ΣΕ, ΤΙΣ ΣΙΩΠΗΡΕΣ ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΕΜΠΟΡΕΥΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΚΑΤΑΛΛΗΛΟΤΗΤΑΣ ΓΙΑ ΜΙΑ ΣΥΝΕΧΕΙΑ. ΣΕ ΚΑΜΙΑ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ Ο ΣΥΓΓΡΑΦΕΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΥΠΕΥΘΥΝΟΣ ΓΙΑ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΑΜΕΣΗ, ΕΜΜΕΣΗ, ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΙΚΗ, ΕΙΔΙΚΗ, ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΙΚΗ Ή ΣΥΝΕΠΕΙΡΗ ΖΗΜΙΑ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ, ΑΛΛΑ ΔΕΝ ΠΕΡΙΟΡΙΣΕΤΑΙ, ΤΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑΣ Η.Π.Α. ) ΩΣΤΟΣΟ ΚΑΙ ΝΑ ΠΡΟΚΛΗΘΕΙ ΚΑΙ ΣΕ ΟΠΟΙΑΔΗΠΟΤΕ ΘΕΩΡΙΑ ΕΥΘΥΝΗΣ, ΕΙΤΕ ΣΕ ΣΥΜΒΑΣΗ, ΑΥΣΤΗΡΗ ΕΥΘΥΝΗ, Ή ΑΔΙΚΟΠΟΙΗΣΗ (ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΗΣ ΑΜΕΛΕΙΑΣ Ή ΑΛΛΙΩΣ) ΠΟΥ ΠΡΟΚΥΠΤΕΙ ΟΠΟΙΟΝΔΗΠΟΤΕ ΤΡΟΠΟ ΑΠΟ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΑΥΤΟΥ.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2005-2006 IBM (πραγματικές αλλαγές κώδικα από τον Darrick Wong)

Πνευματικά δικαιώματα (γ) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται.

ΑΔΕΙΑ:

Επιτρέπεται η αναδιανομή και η χρήση σε πηγαία και δυαδική μορφή, με ή χωρίς τροποποίηση, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται οι ακόλουθες προϋποθέσεις:

 1. Οι αναδιανομές του πηγαίου κώδικα πρέπει να διατηρούν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτήν τη λίστα όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης, χωρίς τροποποίηση, αμέσως στην αρχή του αρχείου.
 2. Οι αναδιανομές σε δυαδική μορφή πρέπει να αναπαράγουν την παραπάνω σημείωση πνευματικών δικαιωμάτων, αυτόν τον κατάλογο όρων και την ακόλουθη δήλωση αποποίησης ευθύνης στην τεκμηρίωση ή/και σε άλλο υλικό που παρέχεται με τη διανομή.
 3. Το όνομα του συγγραφέα δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την έγκριση ή την προώθηση προϊόντων που προέρχονται από αυτό το λογισμικό χωρίς συγκεκριμένη προηγούμενη γραπτή άδεια.

Εναλλακτικά, αυτό το λογισμικό μπορεί να διανεμηθεί σύμφωνα με τους όρους της GNU General Public License ("GPL") έκδοση 2, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2005-2006 IBM, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Γράφτηκε από τον Darrick Wong
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2005-2006 IBM, Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.
Γράφτηκε από τον James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
Πνευματικά δικαιώματα (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Ολα τα δικαιώματα διατηρούνται
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω
debian/dmraid-activate:
(γ) 2008 Canonical Ltd.
ΑΔΕΙΑ: GPL, βλέπε παρακάτω

ΔΙΑΦΟΡΟΙ ΟΡΟΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΗΣ ΙΔΙΟΚΤΗΣΙΑΣ

Το Mac είναι εμπορικό σήμα της Apple Inc., κατοχυρωμένο στις ΗΠΑ και σε άλλες χώρες.