„SpyHunter 5“ ir „SpyHunter for Mac“ papildomos sąlygos ir sąlygos

AUTORIŲ TEISĖS PRANEŠIMAS

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Visos teisės saugomos.

Trečiosios šalies kodas gali būti apibendrintas arba platinamas naudojant „EnigmaSoft“ patentuotą ir autorių teisių saugomą programinę įrangą. Tokio trečiosios šalies kodo autorių teisių įspėjimai ir licencijos sąlygos yra išsamiai aprašytos toliau.

ŠALTINIO KODO PLATINIMAS

Tam tikroms trečiųjų šalių licencijoms gali reikėti platinti atitinkamą šaltinio kodą.

Visą atitinkamą šaltinio kodą iš mūsų galite gauti trejus metus po paskutinio šio produkto aprūpinimo, išsiųsdami pinigų pavedimą arba čekį už 5 € adresu:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: GPL atitikties pasiūlymas
1 Pilies gatvė
Dublinas D02 XD82
AIRIJA

Mokėjimo atmintinės eilutėje parašykite „GPL atitikties šaltinis“. Šis pasiūlymas galioja visiems, kurie gauna šią informaciją.

PRODUKTO KOMPONENTŲ SĄRAŠAS

Trečiųjų šalių komponentų licencijų vienam produktui sąrašas:

PRODUKTAS (KOMPONENTAI)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl ir Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C biblioteka; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux branduolys; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu Udev; /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/formatas.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter for Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; ir Zlib)

TREČIŲJŲ ŠALIŲ KOMPONENTŲ AUTORIŲ TEISĖS PRANEŠIMAI IR LICENCIJOS SĄLYGOS

4.4BSD

Visos dokumentacijos ir programinės įrangos, įtrauktos į 4.4BSD ir 4.4 BSD-Lite leidimus, autorių teisės priklauso Kalifornijos universiteto Regents.

Autorių teisės 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Kalifornijos universiteto regentai. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. [Ši sąlyga buvo pašalinta; žr. https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Nei Universiteto pavadinimas, nei jo bendradarbių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA REGENTAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PREKYBOS TINKAMUMO IR TINKAMUMO GARANTIJAS TIKRAI TIKRAI. JOKIU ATVEJU REGENTAI AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMESNIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant, PREKIŲ PAKEITIMO ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, AR AR SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ KITŲ), KILDANČIŲ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINIĄ PROGRAMĄJĄ PROGRAMĄ.

BIND 4.9.5

DNS sprendimo kodo, paimto iš BIND 4.9.5, autorių teisės priklauso UC Berkeley ir Digital Equipment Corporation. DEC dalys yra pagal šią licenciją:

Dalių autorių teisės (C) 1993, „Digital Equipment Corporation“.

Leidimas naudoti, kopijuoti, modifikuoti ir platinti šią programinę įrangą bet kokiam tikslui už mokestį arba be jo suteikiamas su sąlyga, kad aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą yra visose kopijose ir kad Digital Equipment Corporation pavadinimas nebus naudojamas reklama ar viešinimas, susijęs su dokumento ar programinės įrangos platinimu be specialaus raštiško išankstinio leidimo.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKI, KOKIA YRA“ IR DIGITAL EQUIPMENT CORP. ATSISAKO VISŲ GARANTIJŲ, DĖL ŠIAI PROGRAMINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO. JOKIU ATVEJU SKAITMENINĖ ĮRANGA CORPORACIJA NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALIUS, TIESIOGINĖS, NETIESIOGINĖS AR ATSELIAUSIOS ŽALOS ARBA BET KOKIĄ ŽALĄ, KURIĄ DĖL NAUDOJIMO, DUOMENŲ AR PELNO, ATSIŽVELGIANT AR KITO KITO ĮSTAIGOS, NESUTEIKIMO. ARBA SUSIJĘS SU ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR VEIKSMAIS.

Dalių autorių teisės (C) priklauso UC Berkeley

Autorių teisės 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Kalifornijos universiteto regentai. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. [Ši sąlyga buvo pašalinta; žr. https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Nei Universiteto pavadinimas, nei jo bendradarbių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA REGENTAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PREKYBOS TINKAMUMO IR TINKAMUMO GARANTIJAS TIKRAI TIKRAI. JOKIU ATVEJU REGENTAI AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMESNIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant, PREKIŲ PAKEITIMO ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, AR AR SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ KITŲ), KILDANČIŲ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINIĄ PROGRAMĄJĄ PROGRAMĄ.

Padidinti

Šiuo dokumentu nemokamai suteikiamas leidimas bet kuriam asmeniui ar organizacijai, gaunančiam programinės įrangos kopiją ir pridedamus dokumentus, kuriems taikoma ši licencija (toliau – Programinė įranga), naudoti, atgaminti, rodyti, platinti, vykdyti ir perduoti Programinę įrangą ir parengti išvestinius Programinės įrangos kūrinius ir leisti tai daryti trečiosioms šalims, kurioms yra pateikta Programinė įranga, laikantis šių sąlygų:

Programinės įrangos autorių teisių įspėjimai ir visas šis pareiškimas, įskaitant pirmiau nurodytą licencijos suteikimą, šį apribojimą ir toliau pateiktą atsakomybės atsisakymą, turi būti įtrauktos į visas Programinės įrangos kopijas arba jos dalis ir visus išvestinius Programinės įrangos kūrinius, nebent kopijos arba išvestiniai kūriniai yra tik mašininiu būdu vykdomo objekto kodo, sugeneruoto šaltinio kalbos procesoriaus, forma.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKI, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ RŪŠIŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI, PAVADINIMO IR NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJŲ AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI AR KAS PLATINTOJAS PROGRAMINĖS ĮRANGOS JOKIAIS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, SKIRTA SUTARTĮ, NESKELBTĄ AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KELIAMI DĖL, NAUDOJANT SU KITOMIS PROGRAMINĖS ĮRANGOS ARBA SU SUSIJUSIU.

Botanas

Autorių teisės (C) 1999–2011 Jack Lloyd

2001 m. Peteris J Jonesas
2004-2007 Justinas Karnegesas
2004 Vaclavas Ovsikas
2005 m. Matthew Gregan
2005-2006 Mattas Johnstonas
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martinas Doeringas
2007 Manuelis Hartlas
2007 Christoph Ludwig
2007 m. Patrick Sona
2010 m. Olivier de Gaalonas

Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIUS (-AI) "TOKIAI, KOKIA YRA" IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PARDAVIMO IR TINKAMUMO KONKREČIAI TIKRAI GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIUS (-AI) AR PADALĖJAS (-AI) NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMUSIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, PASLAUGŲ PASLAUGŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ, PATEIKIMO ARBA PARDAVIMĄ; DUOMENYS ARBA PELNAS; AR VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIA NAUDOJIMO NAUDOJIMO BŪDA. TOKIOS ŽALOS GALIMYBĖ.

*7-Zip

Kiekvienas gali laisvai kopijuoti, modifikuoti, publikuoti, naudoti, kompiliuoti, parduoti arba platinti originalų LZMA SDK kodą šaltinio kodo forma arba kaip sudarytą dvejetainį kodą bet kokiais komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir bet kokiomis priemonėmis.

Curl ir Libcurl

Autorių teisės (c) 1996–2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se ir daugelis bendradarbių, žr. AČIŪ failą.

Visos teisės saugomos.

Leidimas naudoti, kopijuoti, modifikuoti ir platinti šią programinę įrangą bet kokiais tikslais už mokestį arba be jo suteikiamas su sąlyga, kad aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą yra visose kopijose.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKI, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ RŪŠIŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL PARDUOTA, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR TEISĖS NEPAŽEIDIMO GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NESKELIMUS AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KILMĘ DĖL, NAUDOJIMO AR SU KITAIS SU JAIS PROGRAMINĖ ĮRANGA.

Išskyrus šiame pranešime nurodytus atvejus, autorių teisių savininko vardas negali būti naudojamas reklamuojant ar kitaip skatinant šios programinės įrangos pardavimą, naudojimą ar kitus sandorius be išankstinio raštiško autorių teisių turėtojo leidimo.

BusyBox

Šioje programinėje įrangoje gali būti BusyBox, kuri yra licencijuota pagal GNU General Public License 2 versiją, kurios kopiją kartu su BusyBox šaltinio kodu rasite adresu http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996–2010 Julian R Seward. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 2. Šios programinės įrangos kilmė neturi būti klaidingai pateikta; neturite tvirtinti, kad parašėte originalią programinę įrangą. Jei gaminyje naudojate šią programinę įrangą, būtų dėkingi, kad produkto dokumentacijoje būtų pateiktas patvirtinimas, tačiau tai nėra būtina.
 3. Pakeistos šaltinio versijos turi būti aiškiai pažymėtos ir neturi būti klaidingai pristatomos kaip originali programinė įranga.
 4. Autoriaus vardas negali būti naudojamas reklamuoti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIUS, TOKIĄ, KOKIA YRA, IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PARDUOTAMO IR TINKAMUMO TAM TAM TAM TAM TIKSLUI GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIUS NEATSAKO UŽ JOKIĄ TIESIOGIĄ, NETIESIOGINĘ, ATTIKTĮ, SPECIALIĄJĄ, PAVYZDINĮ ARBA SEKMĖS ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, PAKEITŲ PREKIŲ ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; PASLAUGŲ ARBA PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ; ) TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, ARBA SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ BŪDŲ), KELIAUS JOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEI BŪTINA NAUDOJIMAS.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 1.0.6 versija, 2010 m. rugsėjo 6 d.

CppSQLite

Autorių teisės (C) 2004 Robas Grovesas. Visos teisės saugomos.

rob.groves@btinternet.com

Leidimas naudoti, kopijuoti, modifikuoti ir platinti šią programinę įrangą ir jos dokumentaciją bet kokiais tikslais, neatlygintinai ir be raštiško susitarimo, suteikiamas su sąlyga, kad aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, ši pastraipa ir kitos dvi pastraipos yra visose kopijose. , modifikacijos ir paskirstymai.

JOKIU ATVEJU AUTORIUS NEATSAKO JOKIAI ŠALIUI UŽ TIESIOGINĘ, NETIESIOGINĘ, SPECIALIĄ, ATSITIKTĄ AR ATSITIKTĄ ŽALĄ, ĮSKAITANT NEPRASTĄĄ PELNĄ, SUSIKUSIUSĄ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ IR JOS SKELBIMĄ ARBA JOS PRIEMONĖS DOKUMENTĄ DĖL TOKIOS ŽALOS.

AUTORIUS SPRENDIMAI ATSISAKO JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS NEAPSIribojant, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO TAM TAM TAM TIKSLUI. ČIA PATEIKTA PROGRAMINĖ ĮRANGA IR PRIEDANTIEJI DOKUMENTAI, JEI YRA, PATEIKIAMI „TOKIAI, KOKIA YRA“. AUTORIUS NEPRIVALO PATEIKTI PRIEŽIŪROS, PAGALBOS, ATNAUJINIMŲ, PAtobulinimų AR MODIFIKACIJŲ.

Įrenginio žemėlapių sudarytojas

Šioje programinėje įrangoje gali būti įrenginio atvaizdavimo priemonė, kuri licencijuota pagal GNU Lesser General Public License 2.1 versiją ir GNU General Public License 2 versiją.

Autorių teisės (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Autorių teisės (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Šioje programinėje įrangoje gali būti dmraid (įrenginio žemėlapių sudarymo RAID įrankis ir biblioteka), kuri yra licencijuota pagal GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2, ir toliau išvardytas licencijas, kurių kopijas kartu su dmraid šaltinio kodu. galima rasti adresu http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)autorių teisės, 2004–2011 m. Heinzas Mauelshagenas, „Red Hat GmbH“. Visos teisės saugomos.

prieš srovę LICENCIJA

****

Autorių teisės (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Autorių teisės (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Autorių teisės (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Autorių teisės (C) 2004 NVidia Corporation. Visos teisės saugomos.

Visos teisės saugomos.

Šis dmraid kodas yra nemokama programinė įranga; galite ją perskirstyti ir (arba) modifikuoti pagal GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygas, paskelbtas Free Software Foundation; 2 licencijos versija arba (jūsų pasirinkimu) bet kuri vėlesnė versija.

dmraid platinamas tikintis, kad jis bus naudingas, bet BE JOKIOS GARANTIJOS; net be numanomos TINKAMUMO PARDUOTI ar TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI garantijos. Daugiau informacijos rasite GNU bendrojoje viešojoje licencijoje.

Kartu su šiuo dmraid kodu turėjote gauti GNU (mažesnės) bendrosios viešosios licencijos kopiją; jei ne, parašykite Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, JAV.

****

Ubuntu/Debian GNU/Linux sistemose visą GNU bendrosios viešosios licencijos tekstą galima rasti '/usr/share/common-licenses/GPL'. Visą GNU Lesser General Public License tekstą galima rasti „/usr/share/common-licenses/LGPL“.

Debian pakuotė yra © 2008, Giuseppe Iuculano ir yra licencijuota pagal GPL, žr. '/usr/share/common-licenses/GPL'.

LYDUSIS SAUGIKLIS

Šioje programinėje įrangoje gali būti FUSE, kuri yra licencijuota pagal GNU Lesser General Public License 2 versiją ir GNU General Public License 2 versiją.

Autorių teisės priklauso 2001–2006 Miklosui Szeredi

GCC

Ši programinė įranga galėjo naudoti GNU kompiliatorių rinkinį (GCC), kuris yra licencijuotas pagal GNU bendrosios viešosios licencijos 3 versiją, GCC vykdymo bibliotekos išimties versiją 3.1 ir toliau išvardytas licencijas, kurių kopijas kartu su GCC šaltinio kodu galima rasti. adresu http://gcc.gnu.org/. (licencijas galima rasti adresu ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC yra autorių teisės (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 20,20,20,20,20,20,20,20 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC yra nemokama programinė įranga; galite jį platinti ir (arba) modifikuoti pagal GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygas, paskelbtas Laisvosios programinės įrangos fondo; 3 versija arba (jūsų pasirinkimu) bet kuri vėlesnė versija.

GCC platinamas tikintis, kad tai bus naudinga, bet BE JOKIOS GARANTIJOS; net be numanomos TINKAMUMO PARDUOTI ar TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI garantijos. Daugiau informacijos rasite GNU bendrojoje viešojoje licencijoje.
Failai, kuriuose yra išimčių, yra licencijuojami pagal GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygas; 3 versija arba (jūsų pasirinkimu) bet kuri vėlesnė versija.

Debian GNU/Linux sistemose visas GNU bendrosios viešosios licencijos tekstas yra „/usr/share/common-licenses/GPL“, 3 šios licencijos versija – „/usr/share/common-licenses/GPL-3 “.

Toliau nurodytos vykdymo bibliotekos yra licencijuotos pagal GNU bendrosios viešosios licencijos (v3 arba naujesnės versijos) sąlygas su GCC vykdymo bibliotekos išimties 3.1 versija.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumeris
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • „Libgnat-4.4 Ada“ palaiko biblioteką ir „libgnatvsn“ biblioteką.
 • Įvairūs konfigūracijos failai gcc/config/, naudojami vykdymo bibliotekose

Priešingai, libgnatprj yra licencijuota pagal grynosios GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygas.

Libgcj biblioteka yra licencijuota pagal GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygas, su ypatinga išimtimi:

Statiškai arba dinamiškai susiejus šią biblioteką su kitais moduliais, šios bibliotekos pagrindu sukuriamas kombinuotas darbas. Taigi GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygos apima visą derinį.

Išimties tvarka šios bibliotekos autorių teisių turėtojai suteikia jums leidimą susieti šią biblioteką su nepriklausomais moduliais, kad būtų sukurtas vykdomasis failas, neatsižvelgiant į šių nepriklausomų modulių licencijos sąlygas, ir kopijuoti bei platinti gautą vykdomąjį failą pagal jūsų pasirinktas sąlygas, su sąlyga, kad kiekvienam susietam nepriklausomam moduliui taip pat atitinkate to modulio licencijos sąlygas. Nepriklausomas modulis yra modulis, kuris nėra kilęs iš šios bibliotekos arba nėra ja pagrįstas. Jei pakeisite šią biblioteką, galite išplėsti šią išimtį savo bibliotekos versijai, bet neprivalote to daryti. Jei nenorite to daryti, ištrinkite šį išimties teiginį iš savo versijos.

GNU C biblioteka

Ši programinė įranga gali apimti GNU C biblioteką, kuri yra licencijuota pagal GNU Lesser General Public License 2.1 versiją, GNU General Public License Version 2, ir toliau išvardytas licencijas, kurių kopijas kartu su GNU C bibliotekos šaltinio kodu galite rasti adresu http://www.gnu.org/software/libc/.

Autorių teisės (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Ši programinė įranga gali apimti Grub4Dos, kuri yra licencijuota pagal GNU General Public License 2 versiją, kurios kopiją kartu su Grub4Dos šaltinio kodu rasite adresu https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Failas if_ppp.h yra pagal šią CMU licenciją:

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. Nei Universiteto pavadinimas, nei jo bendradarbių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA KARNEGIE MELLON UNIVERSITETAS IR PADALĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“, IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS NEAPSIribojant, NUMANOMAS GARANTIJAS DĖL PARDAVIMO IR TINKAMUMO. JOKIU ATVEJU UNIVERSITETAS AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIŲ TIESIOGIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTŲ, SPECIALIŲJŲ, PAVYZDINIŲ AR PASEKMESNIŲ ŽALŲ (ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, PASLAUGŲ, PASLAUGŲ PAKEITIMO ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, AR AR SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITĄ KITĄ KITĄ), KELIAUS BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINIĄ PROGRAMĄ.

Vidinė tinklo licencija

Failų inet/getnameinfo.c ir sysdeps/posix/getaddrinfo.c autorių teisės (C) priklauso Craig Metz ir platinami pagal šią licenciją:

/* Vidinė tinklo licencija, 2.00 versija

Autorius (-iai) suteikia leidimą perskirstyti ir naudoti šaltinio ir dvejetainėmis formomis, modifikuojant arba be pakeitimų, programinę įrangą ir dokumentus, jei tenkinamos šios sąlygos:

0. Jei gaunate programinės įrangos versiją, kuri yra specialiai pažymėta kaip neskirta platinti (patikrinkite versijos pranešimą ir (arba) README), jums neleidžiama jokiu būdu ar forma platinti tos programinės įrangos versijos.

 1. Turi būti laikomasi visų kitų taikomų autorių teisių ir licencijų sąlygų.
 2. Perskirstant šaltinio kodą turi būti pateiktas (-i) autorių autorių teisių pranešimas (-ai), šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. Perskirstant dvejetainiu formatu dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas (-i) autorių pranešimas (-ai) apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 4. [Autorių teisių savininkas leido pašalinti šią sąlygą.]
 5. Nei autoriaus (-ių) vardas (-ai), nei jo bendradarbių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA JOS AUTORIAI IR PRANEŠĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PARDUOTAMO IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖMS GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIAI AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIŲ TIESIOGIŲ, NETIESIOGINIŲ, ATSITIKTŲ, SPECIALIŲJŲ, PAVYZDINIŲ AR PASEKMESNIŲ ŽALŲ (ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, PIRKIMĄ, PASLAUGŲ PAKEITIMO ARBA PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ ARBA PIRKIMĄ; VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, AR AR SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ KITŲ), KILDANČIŲ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINIĄ PROGRAMĄJĄ PROGRAMĄ.

Intel

Ši licencija apima failus iš „Intel“ rinkinio „Labai optimizuotos Itanium matematinės funkcijos“:

„Intel“ licencijos sutartis

Autorių teisės (c) 2000, Intel Corporation Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

* Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* Perskirstant dvejetainiu formatu dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* „Intel Corporation“ pavadinimas negali būti naudojamas siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PREKYBOS IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖS GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU INTEL AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALUS, PAVYZDINIUS ARBA PASELMIUSIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant, B, PREKIŲ PASLAUGŲ, PASLAUGŲ PAKEITIMO AR PASLAUGŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; PERTRAUKIMAS) TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, ARBA SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS JOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, JEI PATEIKTA PRANEŠIMAS.

EKSPORTO ĮSTATYMAI: ŠI LICENCIJA JOKIŲ JŪSŲ JURISDIKCIJOS EKSPORTO ĮSTATYMŲ APRIBOJIMŲ.

Licenciatas yra atsakingas už bet kokių eksporto taisyklių, taikomų licencijos turėtojo jurisdikcijoje, laikymąsi. Pagal DABARTINIUS (2000 m. gegužės mėn.) JAV eksporto reglamentus šią programinę įrangą galima eksportuoti iš JAV ir ją galima atsisiųsti arba kitaip eksportuoti ar reeksportuoti visame pasaulyje, IŠSKYRUS JAV embargo paskirties vietas, įskaitant Kubą, Iraką, Libiją, Šiaurės Korėją, Iraną, Siriją, Sudaną. , Afganistanas ir bet kuri kita šalis, kuriai JAV įvedė prekių ir paslaugų embargą.

JsonCpp

JsonCpp bibliotekos šaltinio kodas, įskaitant pridedamą dokumentaciją, bandymus ir demonstracines programas, licencijuojamas tokiomis sąlygomis.

Baptiste Lepilleur ir The JsonCpp Authors aiškiai atsisako autorių teisių visose jurisdikcijose, kurios pripažįsta tokį atsisakymą. Tokiose jurisdikcijose ši programinė įranga išleidžiama viešai.

Jurisdikcijose, kurios nepripažįsta viešojo domeno nuosavybės (pvz., Vokietijoje nuo 2010 m.), šios programinės įrangos autorių teisės (c) 2007–2010 priklauso Baptiste Lepilleur ir The JsonCpp Authors ir yra išleista pagal MIT licencijos sąlygas (žr. toliau).

Jurisdikcijose, kuriose pripažįstama viešojo domeno nuosavybė, šios programinės įrangos naudotojas gali nuspręsti priimti ją kaip 1) viešąjį domeną, 2) pagal MIT licencijos sąlygas (žr. toliau) arba 3) pagal dvigubo viešojo domeno/ Čia aprašytos MIT licencijos sąlygos, kurias jie pasirenka.

MIT licencija yra taip arti viešojo domeno, kiek gali gauti licencija, ir yra aiškiai, glaustai aprašyta adresu:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Visas MIT licencijos tekstas yra toks:

Autorių teisės (c) 2007–2010 Baptiste Lepilleur ir „JsonCpp“ autoriai

Bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – Programinė įranga) kopiją, suteikiamas nemokamas leidimas be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti. , skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas ir leisti tai daryti asmenims, kuriems ši programinė įranga buvo pristatyta, laikantis šių sąlygų:

Aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtrauktas į visas Programinės įrangos kopijas arba svarbias dalis.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS RŪŠIO, AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR NEPAŽEIDIMO. JOKIU ATVEJU AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NESKELIMUS AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KILMĘ DĖL, NAUDOJIMO AR SU KITAIS SU JAIS PROGRAMINĖ ĮRANGA.

MIT licencija yra suderinama ir su GPL, ir su komercine programine įranga, todėl suteikiamos visos viešojo domeno teisės su nedideliu nepatogumu, nes pirmiau minėtą pranešimą apie autorių teises ir licencijos tekstą reikia laikyti šaltinio kode. Taip pat atminkite, kad priimdami viešojo domeno „licenciją“, galite iš naujo licencijuoti savo kopiją naudodami bet kokią jums patinkančią licenciją. Išskyrus šiame pranešime nurodytus atvejus, autorių teisių savininko vardas negali būti naudojamas reklamuojant ar kitaip skatinant šios programinės įrangos pardavimą, naudojimą ar kitus sandorius be išankstinio raštiško autorių teisių turėtojo leidimo.

Klibc.utils

Ši programinė įranga gali apimti Klibc.utils, kuri yra licencijuota pagal GNU General Public License 2 versiją ir pagal toliau nurodytą licenciją.

Autorių teisės 2004–2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Autorių teisės (c) 2004–2006 Kalifornijos universiteto regentai. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. Nei Universiteto pavadinimas, nei jo bendradarbių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA REGENTAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PREKYBOS TINKAMUMO IR TINKAMUMO GARANTIJAS TIKRAI TIKRAI. JOKIU ATVEJU REGENTAI AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMESNIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant, PREKIŲ PAKEITIMO ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, AR AR SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ KITŲ), KILDANČIŲ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINIĄ PROGRAMĄJĄ PROGRAMĄ.

LevelDB

Autorių teisės (c) 2011 The LevelDB autoriai. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

* Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* Perskirstant dvejetainiu formatu dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* Nei Google Inc. pavadinimas, nei jos bendraautorių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PREKYBOS IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖS GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAS AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PASLAUGĄ, NAUDOJIMĄ, PRODUKTĄ ARBA PASLAUGĄ, PASLAUGĄ ARBA PASLAUGĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIOMIS BŪDAIS NAUDOJANT ŠIĄ TEISĄ.

Libffi

Ši programinė įranga gali apimti libffi biblioteką, kuriai taikomos šios autorių teisės ir leidimai:

Autorių teisės (c) 1996–2014 Anthony Green, Red Hat, Inc ir kiti (išsamiau žr. šaltinio failus)

Bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – Programinė įranga) kopiją, suteikiamas nemokamas leidimas be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti. , skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas ir leisti tai daryti asmenims, kuriems ši programinė įranga buvo pristatyta, laikantis šių sąlygų:

Aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtrauktas į visas Programinės įrangos kopijas arba svarbias dalis.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS RŪŠIO, AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR NEPAŽEIDIMO. JOKIU ATVEJU AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NESKELIMUS AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KILMĘ DĖL, NAUDOJIMO AR SU KITAIS SU JAIS PROGRAMINĖ ĮRANGA.

LevelDB

Autorių teisės (c) 2011 The LevelDB autoriai. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

* Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* Perskirstant dvejetainiu formatu dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* Nei Google Inc. pavadinimas, nei jos bendraautorių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PREKYBOS IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖS GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAS AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PASLAUGĄ, NAUDOJIMĄ, PRODUKTĄ ARBA PASLAUGĄ, PASLAUGĄ ARBA PASLAUGĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIOMIS BŪDAIS NAUDOJANT ŠIĄ TEISĄ.

Libarchyvas

Archyvas_entry.h:

Autorių teisės (c) 2003–2008 Tim Kientzle
Autorių teisės (c) 2016 Martin Matuska
Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIUS (-AI) TOKIĄ, KOKIA YRA IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS NEAPSIribojant, NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO KONKREČIAMS TIKRAI GARANTIJAS.

JOKIU ATVEJU AUTORIUS (-AI) NEATSAKO (-AI) UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAvyzdinius ARBA PASEKMESNIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant, PAKEITŲ PREKIŲ, NAUDOJAMŲ AR PASLAUGŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIOMIS BŪDAIS NAUDOJANT ŠIĄ TEISĄ.

Archyvas.h:

Autorių teisės (c) 2003–2010 Tim Kientzle
Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIUS (-AI) TOKIĄ, KOKIA YRA IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS NEAPSIribojant, NUMANOMAS TINKAMUMO PARDUOTI IR TINKAMUMO KONKREČIAMS TIKRAI GARANTIJAS.

JOKIU ATVEJU AUTORIUS (-AI) NEATSAKO (-AI) UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAvyzdinius ARBA PASEKMESNIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NEAPSIribojant, PAKEITŲ PREKIŲ, NAUDOJAMŲ AR PASLAUGŲ PASLAUGŲ PIRKIMĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIOMIS BŪDAIS NAUDOJANT ŠIĄ TEISĄ.

LibLIEF

Apache licencija
2.0 versija, 2004 m. sausio mėn
http://www.apache.org/licenses/

NAUDOJIMO, ATGAVIMO IR PLATINIMO SĄLYGOS IR SĄLYGOS

1. Apibrėžimai.

„Licencija“ reiškia naudojimo, atkūrimo ir platinimo sąlygas, kaip apibrėžta šio dokumento 1–9 skyriuose.

„Licencijos išdavėjas“ reiškia autorių teisių savininką arba autorių teisių savininko įgaliotą subjektą, suteikiantį licenciją.

„Juridinis asmuo“ reiškia veikiančio subjekto ir visų kitų subjektų, kurie kontroliuoja, yra jo kontroliuojami arba yra bendrai su tuo subjektu kontroliuojami, sąjunga. Šiame apibrėžime „kontrolė“ reiškia i) tiesioginę ar netiesioginę galią pagal sutartį ar kitu būdu priversti tokį subjektą vadovauti arba valdyti, arba ii) nuosavybės teisę į penkiasdešimt procentų (50 %) arba daugiau neapmokėtų akcijų arba (iii) tikrosios tokios įmonės savininkės.

„Jūs“ (arba „Jūsų“) reiškia asmenį arba juridinį asmenį, kuris naudojasi šia Licencija suteiktais leidimais.

„Šaltinio“ forma reiškia pageidaujamą pakeitimų formą, įskaitant programinės įrangos šaltinio kodą, dokumentų šaltinį ir konfigūracijos failus, bet tuo neapsiribojant.

„Objekto“ forma reiškia bet kokią formą, gautą mechaniniu būdu pakeitus arba išvertus šaltinio formą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sukompiliuotą objekto kodą, sugeneruotą dokumentaciją ir konvertavimą į kitų tipų laikmenas.

„Kūrinys“ reiškia autorystės kūrinį, tiek šaltinio, tiek objekto pavidalu, prieinamą pagal Licenciją, kaip nurodyta pranešime apie autorių teises, kuris yra įtrauktas į kūrinį arba pridedamas prie jo (pavyzdys pateiktas toliau esančiame priede).

„Išvestiniai kūriniai“ reiškia bet kokį šaltinio arba objekto formos kūrinį, kuris yra pagrįstas (arba išvestas iš) kūriniu ir kurio redakcinės pataisos, anotacijos, papildymai ar kiti pakeitimai yra originalus kūrinys. autorystės. Šios Licencijos tikslais išvestiniai kūriniai neapima kūrinių, kuriuos galima atskirti nuo kūrinio ir jo išvestinių kūrinių sąsajomis arba tik susiejančius (arba susiejančius pavadinimu) su jomis.

„Indėlis“ reiškia bet kokį autorystės kūrinį, įskaitant originalią Kūrinio versiją ir bet kokius to Kūrinio ar Išvestinių kūrinių pakeitimus ar papildymus, kurį autorių teisių savininkas arba asmuo arba asmuo tyčia pateikia Licenciatui įtraukti į Kūrinį. Juridinis asmuo, įgaliotas pateikti informaciją autorių teisių savininko vardu. Šiame apibrėžime „pateikta“ reiškia bet kokią elektroninio, žodinio ar rašytinio pranešimo formą, siunčiamą Licencijos davėjui ar jo atstovams, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus elektroninių adresų sąrašuose, šaltinio kodo valdymo sistemas ir laidų sekimo sistemas, kurios yra valdomos Licencijos išdavėjo arba jo vardu, siekdamas aptarti ir tobulinti Kūrinį, tačiau neįskaitant komunikacijos, kurią autorių teisių savininkas aiškiai pažymėjo ar kitaip raštu nurodė kaip „Ne įnašas“.

„Bendraautojas“ reiškia Licencijos išdavėją ir bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kurio vardu Licencijos davėjas gavo Įnašą ir vėliau įtraukė jį į darbą.

2. Autorių teisių licencijos suteikimas.

Pagal šios Licencijos sąlygas, kiekvienas bendradarbis suteikia jums nuolatinę, pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą, nemokamą, neatšaukiamą autorių teisių licenciją atgaminti, rengti Išvestinius kūrinius, viešai rodyti, viešai atlikti, sublicencijuoti ir platinti Kūrinį bei tokius Išvestinius kūrinius šaltinio arba objekto forma.

3. Patentinės licencijos išdavimas.

Atsižvelgdamas į šios Licencijos sąlygas, kiekvienas bendradarbis suteikia jums nuolatinę, pasaulinę, neišskirtinę, be mokesčio, nemokamą, neatšaukiamą (išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus) patentinę licenciją, suteikiančią, suteikė naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ir kitaip perduoti Kūrinį, kai tokia licencija taikoma tik toms patentinėms pretenzijoms, kurias licencijuoja toks Bendraautojas ir kurios būtinai pažeidžiamos vien tik jų įnašo (-ų) arba jų indėlio (-ų) derinio su Darbas, kuriam toks (-iai) buvo pateiktas (-ai). Jei pradedate patentų bylinėjimąsi prieš bet kurį subjektą (įskaitant kryžminį ieškinį ar priešieškinį ieškinyje), teigdami, kad Kūrinys arba į jį įtrauktas įnašas yra tiesioginis ar prisidedantis patento pažeidimas, tada visos pagal šią Licenciją jums suteiktos patento licencijos. Darbai baigiasi nuo tokio ieškinio pateikimo dienos.

4. Perskirstymas.

Galite atkurti ir platinti Kūrinio ar Išvestinių kūrinių kopijas bet kokia laikmena, su pakeitimais arba be jų, šaltinio arba objekto forma, jei atitinkate šias sąlygas:

Visiems kitiems Kūrinio ar Išvestinių kūrinių gavėjams privalote pateikti šios Licencijos kopiją; ir

Turite pasirūpinti, kad ant bet kokių pakeistų failų būtų aiškiai matomi pranešimai, nurodantys, kad pakeitėte failus; ir

Bet kokių išvestinių kūrinių, kuriuos platinate, šaltinio formoje privalote išsaugoti visus pranešimus apie autorių teises, patentus, prekės ženklus ir priskyrimą iš Kūrinio šaltinio formos, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia Išvestinių kūrinių dalimi; ir jei kūrinyje yra tekstinis failas „PRANEŠIMAS“ kaip jo platinimo dalis, į visus išvestinius kūrinius, kuriuos platinate, turi būti įtraukta skaitoma tokiame PRANEŠIMO faile esančių priskyrimo pranešimų kopija, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia išvestinius kūrinius, bent vienoje iš šių vietų: PRANEŠIMO tekstiniame faile, platinamame kaip išvestinių kūrinių dalis; šaltinio formoje arba dokumentacijoje, jei pateikiama kartu su išvestiniais darbais; arba išvestinių kūrinių sukurtame ekrane, jei ir kur tokie trečiųjų šalių pranešimai paprastai rodomi. PRANEŠIMO failo turinys skirtas tik informaciniams tikslams ir nekeičia Licencijos. Išvestiniuose kūriniuose, kuriuos platinate, galite pridėti savo priskyrimo pranešimus kartu su Kūrinio PRANEŠIMO tekstu arba kaip priedą prie jo, su sąlyga, kad tokie papildomi priskyrimo pranešimai negali būti suprantami kaip Licencijos keitimas. Prie modifikacijų galite pridėti savo autorių teisių pareiškimą ir pateikti papildomas arba kitokias licencijos sąlygas, skirtas jūsų modifikacijų naudojimui, atkūrimui ar platinimui arba bet kokiems tokiems Išvestiniams darbams kaip visumai, jei jūs naudojate, atgaminate ir platinate Kitu atveju darbas atitinka šioje Licencijoje nurodytas sąlygas.

5. Įnašų pateikimas.

Jei aiškiai nenurodysite kitaip, bet koks indėlis, kurį tyčia pateikėte Licencijos davėjui įtraukti į darbą, bus taikomas pagal šios Licencijos sąlygas ir be jokių papildomų sąlygų. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, niekas čia nepakeičia ir nepakeis bet kokios atskiros licencijos sutarties, kurią galbūt sudarėte su Licencijos išdavėju, sąlygų dėl tokių įnašų.

6. Prekių ženklai.

Ši Licencija nesuteikia leidimo naudoti Licencijos davėjo prekių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų ar produktų pavadinimų, išskyrus atvejus, kai to reikia protingai ir įprastai, aprašant Kūrinio kilmę ir atkuriant PRANEŠIMO failo turinį.

7. Garantijos atsisakymas.

Išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai arba susitarta raštu, Licencijos davėjas teikia Kūrinį (o kiekvienas bendradarbis pateikia savo indėlį) „TOK, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, nei aiškių, nei numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garantijas ar sąlygas, susijusias su NUOSAVYBĖS, NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI arba TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI garantijas ar sąlygas. Tik jūs esate atsakingi už Kūrinio naudojimo ar perskirstymo tinkamumo nustatymą ir prisiimate bet kokią riziką, susijusią su jūsų naudojimusi leidimais pagal šią Licenciją.

8. Atsakomybės ribojimas.

Jokiu atveju ir pagal jokią teisinę teoriją, tiek pagal deliktą (įskaitant aplaidumą), tiek pagal sutartį, ar kitaip, nebent to reikalauja taikytini įstatymai (pvz., tyčiniai ir labai aplaidūs veiksmai) arba susitarta raštu, bet kuris bendradarbis nebus atsakingas jums už žala, įskaitant bet kokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl šios Licencijos arba dėl Kūrinio naudojimo ar negalėjimo naudoti (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl prestižo praradimo, darbo sustabdymo , kompiuterio gedimas ar gedimas arba bet kokia kita komercinė žala ar nuostoliai), net jei toks Bendraautojas buvo informuotas apie tokių nuostolių galimybę.

9. Garantijos arba papildomos atsakomybės priėmimas.

Perskirstydami Kūrinį arba Išvestinius jo kūrinius, galite pasirinkti siūlyti ir imti mokestį už paramos, garantijos, žalos atlyginimo ar kitų atsakomybės įsipareigojimų ir (arba) teisių, susijusių su šia Licencija, priėmimą. Tačiau priimdami tokius įsipareigojimus galite veikti tik savo vardu ir prisiimdami savo atsakomybę, o ne bet kurio kito Bendraautojo vardu, ir tik tuo atveju, jei sutinkate atlyginti žalą, ginti kiekvieną Bendraautoją ir apsaugoti jį nuo bet kokios atsakomybės, kylančios dėl arba pretenzijos, pareikštos tokiam bendraautoriui dėl to, kad prisiimate bet kokią tokią garantiją ar papildomą atsakomybę.

LibYara

Autorių teisės (c) 2007–2016 m. YARA autoriai. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. Nei autorių teisių turėtojo vardai, nei jo bendradarbių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS GARANTIJAS, DĖL PARDUOTUVĖS IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖS. JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAS AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAVYZDŽIUS ARBA ATLIEKUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PASLAUGĄ, PASLAUGĄ, NAUDOJIMĄ ARBA PASLAUGŲ ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOKOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ TEISĄ.

LibSELinux

Ši programinė įranga gali apimti libselinux Debian paketą, kuris yra licencijuotas pagal GNU General Public License 2 versiją. Daugiau informacijos apie Debian paketą rasite adresu http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Autorių teisės 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepolis

Autorių teisės (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Autorių teisės (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Autorių teisės (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Autorių teisės (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Ši biblioteka yra nemokama programinė įranga; galite jį perskirstyti ir (arba) modifikuoti pagal GNU Lesser General Public License sąlygas, paskelbtas Free Software Foundation; Licencijos 2.1 versija arba (jūsų pasirinkimu) bet kuri vėlesnė versija.

Ši biblioteka platinama tikintis, kad ji bus naudinga, bet BE JOKIOS GARANTIJOS; net be numanomos TINKAMUMO PARDUOTI ar TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI garantijos. Daugiau informacijos rasite GNU Lesser General Public License.

Libx86

Šioje programinėje įrangoje gali būti paketas libx86, kuris yra licencijuotas pagal toliau išvardytas licencijas.

Failai: debian/*

Autoriaus teisės: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licencija: MIT

Failai: *

Autoriaus teisės: © 2005–2006, Matthew Garrett

© 2005–2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licencija: MIT

Failai: x86emu/*

Autoriaus teisės: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licencija: kita

Leidimas naudoti, kopijuoti, modifikuoti, platinti ir parduoti šią programinę įrangą ir jos dokumentaciją bet kokiais tikslais suteikiamas nemokamai, su sąlyga, kad aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises yra visose kopijose ir kad tiek tas autorių teisių pranešimas, tiek šis leidimo pranešimas yra patvirtinamuosiuose dokumentuose. , ir kad autorių vardai nebūtų naudojami reklamoje ar viešumoje, susijusioje su programinės įrangos platinimu, be specialaus raštiško išankstinio leidimo. Autoriai nepretenduoja į šios programinės įrangos tinkamumą jokiems tikslams. Jis pateikiamas „toks, koks yra“ be aiškios ar numanomos garantijos.

AUTORIAI NESUTEIKIA VISŲ GARANTIJŲ, DĖL ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS, ĮSKAITANT VISAS NUMANOMAS PARDUOTUVĖS IR TINKAMUMO GARANTIJAS, JOKIU ATVEJU AUTORIAI NEATSAKO UŽ JOKIUS SPECIALUS, NETEISINGOS NAUDOJIMO GARANTIJUS ARBA GARANTIJUS DĖL SUTARTIES VEIKSMŲ, APLAIDYMO AR KITŲ NETURIŲ VEIKSMŲ, SUSIJUSIŲ DĖL ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS NAUDOJIMO AR ATVEIKIMO ARBA SU SU.

Licencija: MIT

Bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – Programinė įranga) kopiją, suteikiamas nemokamas leidimas be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti. , skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas ir leisti tai daryti asmenims, kuriems ši programinė įranga buvo pristatyta, laikantis šių sąlygų:

Aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtrauktas į visas Programinės įrangos kopijas arba svarbias dalis.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS RŪŠIO, AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR NEPAŽEIDIMO. JOSH VANDERHOOF JOKIU ATVEJU NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NESKELTOSIAS AR KITAIP, KELIAUSIĄ DĖL KITOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS AR SU JI SUSIJUSIUS.

Linux branduolys

Šioje programinėje įrangoje gali būti Linux branduolio, kuris licencijuotas pagal GNU General Public License 2 versiją, kurios kopiją kartu su Linux branduolio versijos šaltinio kodu rasite adresu http://git.kernel.org/.

Lua

Autorių teisės © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – Programinė įranga) kopiją, suteikiamas nemokamas leidimas be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti. , skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas ir leisti tai daryti asmenims, kuriems ši programinė įranga buvo pristatyta, laikantis šių sąlygų:

Aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtrauktas į visas Programinės įrangos kopijas arba svarbias dalis.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS RŪŠIO, AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR NEPAŽEIDIMO. JOKIU ATVEJU AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NESKELIMUS AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KILMĘ DĖL, NAUDOJIMO AR SU KITAIS SU JAIS PROGRAMINĖ ĮRANGA.

Mach

Ši CMU licencija apima kai kuriuos „Mach“ palaikymo kodus, gautus iš „Mach 3.0“: „Mach“ operacinė sistema

Autorių teisės (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon universitetas. Visos teisės saugomos.

Leidimas naudoti, kopijuoti, modifikuoti ir platinti šią programinę įrangą ir jos dokumentaciją suteikiamas su sąlyga, kad ir įspėjimas apie autorių teises, ir šis leidimo pranešimas yra visose programinės įrangos kopijose, išvestiniuose kūriniuose ar modifikuotose versijose ir visose jų dalyse ir pranešimai pateikiami patvirtinamuosiuose dokumentuose.

CARNEGIE MELLON LEIDŽIA NEMOKAMAI NAUDOTI ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ JOS BŪKLĖS, TOKIOS, KOKIA YRA. CARNEGIE MELLON ATSISAKO JOKIOS ATSAKOMYBĖS UŽ JOKIĄ ŽALĄ, KURIĄ DĖL NAUDOJANT ŠIOS PROGRAMINĖS ĮRANGOS.

Carnegie Mellon prašo šios programinės įrangos naudotojų sugrįžti
Programinės įrangos platinimo koordinatorius
Informatikos mokykla
Carnegie Mellon universitetas
Pittsburgh PA 15213-3890
arba Software.Distribution@CS.CMU.EDU bet kokius jų padarytus patobulinimus ar plėtinius ir suteikia Carnegie Mellon teises platinti šiuos pakeitimus.

Ncurses

Ši programinė įranga gali apimti ncurses biblioteką, kuriai taikomos šios autorių teisės ir leidimai: Autorių teisės (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Leidimas suteikiamas nemokamai bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos kopiją. ir susijusius dokumentacijos failus (toliau – Programinė įranga), be apribojimų, įskaitant, be apribojimų, teises naudoti, kopijuoti, modifikuoti, sujungti, skelbti, platinti, platinti su pakeitimais, sublicencijuoti ir (arba) parduoti programinės įrangos kopijas. programinę įrangą ir leisti tai daryti asmenims, kuriems ši programinė įranga teikiama, laikantis šių sąlygų:

Aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtrauktas į visas Programinės įrangos kopijas arba svarbias dalis.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKOKIA, KOKIA YRA“, BE JOKIOS RŪŠIO, AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR NEPAŽEIDIMO. JOKIU ATVEJU AUKŠČIAU MINĖTI AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NEKALYKUS AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KELIAMI DĖL, NAUDOJANT KITĄ PROGRAMĄ ARBA SU SU SUSIJUSIU. .

Išskyrus šiame pranešime nurodytus atvejus, pirmiau minėtų autorių teisių turėtojų vardai (-ai) negali būti naudojami reklamuojant ar kitaip skatinant šios programinės įrangos pardavimą, naudojimą ar kitus sandorius be išankstinio raštiško leidimo.

NTFS-3G

Šioje programinėje įrangoje gali būti NTFS-3G tvarkyklė, licencijuota pagal GNU General Public License 2 versiją ir GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, kurių kopijas kartu su NTFS-3G šaltinio kodu galima rasti adresu https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Autorių teisės: (C) 2000-2006 ntfs-3g plėtros komanda

„Debian“ pakuotė yra autorių teisių (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) ir yra licencijuota pagal GPL, žr. aukščiau.

OpenSSL

Autorių teisės (c) 1998–2017 „OpenSSL Project“. Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. Visoje reklaminėje medžiagoje, kurioje minimos šios programinės įrangos funkcijos ar naudojimas, turi būti nurodytas šis patvirtinimas:
  "Šiame gaminyje yra programinė įranga, sukurta OpenSSL projekto, skirta naudoti OpenSSL įrankių rinkinyje. (http://www.openssl.org/)"
 4. Pavadinimai „OpenSSL Toolkit“ ir „OpenSSL Project“ negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be išankstinio raštiško leidimo. Dėl raštiško leidimo kreipkitės į openssl-core@openssl.org.
 5. Produktai, gauti iš šios programinės įrangos, negali būti vadinami „OpenSSL“ ir „OpenSSL“ negali būti jų pavadinimuose be išankstinio raštiško OpenSSL projekto leidimo.
 6. Bet kokios formos perskirstymas turi turėti tokį patvirtinimą:

„Šiame gaminyje yra programinė įranga, sukurta OpenSSL projekto, skirta naudoti OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)“

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIA, KOKIA YRA OpenSSL PROJEKTAS IR JOKIOS IŠRAŠĖS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NEAPSIribojant, NUMANOMAS PARDUOTAMUMO IR TINKAMUMO KONKREČIAMS TIKRAI GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU OpenSSL PROJEKTAS AR JO PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMUSIUS ŽALOS (ĮSKAITANT, BET APSIribojant, PASLAUGŲ, DUOMENŲ, PROJEKTŲ PAKEITIMO PIRKIMĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, ARBA SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIU BŪDU, NAUDOJANT NAUDOJANT SIŲ SĄLYGŲ. .

RapidJSON

Tencent džiaugiasi galėdamas palaikyti atvirojo kodo bendruomenę, suteikdamas RapidJSON prieinamą.

Autorių teisės (C) 2015 THL A29 Limited, Tencent bendrovė ir Milo Yip. Visos teisės saugomos.

Jei atsisiuntėte RapidJSON dvejetainės programos kopiją iš Tencent, atkreipkite dėmesį, kad RapidJSON dvejetainis failas yra licencijuotas pagal MIT licenciją.

Jei atsisiuntėte RapidJSON šaltinio kodo kopiją iš Tencent, atkreipkite dėmesį, kad RapidJSON šaltinio kodas yra licencijuotas pagal MIT licenciją, išskyrus toliau išvardytus trečiųjų šalių komponentus, kuriems taikomos skirtingos licencijos sąlygos. Norint integruoti RapidJSON į savo projektus, gali reikėti laikytis MIT licencijos, taip pat kitų licencijų, taikomų trečiųjų šalių komponentams, įtrauktiems į RapidJSON. Kad išvengtumėte probleminės JSON licencijos savo projektuose, pakanka išskirti bin/jsonchecker/ katalogą, nes tai vienintelis kodas pagal JSON licenciją.

Į šį failą įtraukta MIT licencijos kopija.

Kitos priklausomybės ir licencijos:

Atvirojo kodo programinė įranga, licencijuota pagal BSD licenciją:

-------------------------------------------------- ------------------

Msinttypes r29

Autorių teisės (c) 2006–2013 Alexander Chemeris
Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

* Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* Perskirstant dvejetainiu formatu dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

* Nei autorių teisių turėtojo vardai, nei jo bendradarbių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA REGENTAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PARDUOTAMO IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖMS GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU REGENTAI IR PADĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAvyzdinius, ARBA PASEKMESNIUS ŽALUS (ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, PASLAUGŲ PAKEITIMO ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOMIS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, AR AR SUTARTIES, GRIEŽTOSIOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ KITŲ), KILDANČIŲ NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINIĄ PROGRAMĄJĄ PROGRAMĄ.

Atvirojo kodo programinė įranga, licencijuota pagal JSON licenciją:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Autorių teisės (c) 2002 JSON.org
Visos teisės saugomos.

JSON_checker

Autorių teisės (c) 2002 JSON.org
Visos teisės saugomos.

JSON licencijos sąlygos:

-------------------------------------------------- -

Bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – Programinė įranga) kopiją, suteikiamas nemokamas leidimas be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti. , skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas ir leisti tai daryti asmenims, kuriems ši programinė įranga buvo pristatyta, laikantis šių sąlygų:

Aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtrauktas į visas Programinės įrangos kopijas arba svarbias dalis.

Programinė įranga turi būti naudojama gėriui, o ne blogiui.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKI, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ RŪŠIŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR NEPAŽEIDIMO. JOKIU ATVEJU AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NESKELIMUS AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KILMĘ DĖL, NAUDOJIMO AR SU KITAIS SU JAIS PROGRAMINĖ ĮRANGA.

MIT licencijos sąlygos:

-------------------------------------------------- ------------------

Bet kuriam asmeniui, įsigijusiam šios programinės įrangos ir susijusių dokumentacijos failų (toliau – Programinė įranga) kopiją, suteikiamas nemokamas leidimas be apribojimų, įskaitant be apribojimų teises naudoti, kopijuoti, keisti, sujungti. , skelbti, platinti, sublicencijuoti ir (arba) parduoti Programinės įrangos kopijas ir leisti tai daryti asmenims, kuriems ši programinė įranga buvo pristatyta, laikantis šių sąlygų:

Aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises ir šis pranešimas apie leidimą turi būti įtrauktas į visas Programinės įrangos kopijas arba svarbias dalis.

PROGRAMINĖ ĮRANGA TEIKIAMA „TOKI, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ RŪŠIŲ, AIŠKIŲ AR NUMANOMŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT, BET JOMIS, JOMIS GARANTIJAS, DĖL TINKAMUMO PARDUOTI, TINKAMUMO KONKREČIAM TIKSLU IR NEPAŽEIDIMO. JOKIU ATVEJU AUTORIAI AR AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS REIKALAVIMUS, ŽALĄ AR KITĄ ATSAKOMYBĘ, ATSIŽVELGIANT Į SUTARTIES VEIKSMUS, NESKELIMUS AR KITĄ KITĄ ATSAKOMYBĘ, KILMĘ DĖL, NAUDOJIMO AR SU KITAIS SU JAIS PROGRAMINĖ ĮRANGA.

Simdjson

Apache licencija

2.0 versija, 2004 m. sausio mėn

http://www.apache.org/licenses/

NAUDOJIMO, ATGAVIMO IR PLATINIMO SĄLYGOS IR SĄLYGOS

1. Apibrėžimai.

„Licencija“ reiškia naudojimo, atkūrimo ir platinimo sąlygas, kaip apibrėžta šio dokumento 1–9 skyriuose.

„Licencijos išdavėjas“ reiškia autorių teisių savininką arba autorių teisių savininko įgaliotą subjektą, suteikiantį licenciją.

„Juridinis asmuo“ reiškia veikiančio subjekto ir visų kitų subjektų, kurie kontroliuoja, yra jo kontroliuojami arba yra bendrai su tuo subjektu kontroliuojami, sąjunga. Šiame apibrėžime „kontrolė“ reiškia i) tiesioginę ar netiesioginę galią pagal sutartį ar kitu būdu priversti tokį subjektą vadovauti arba valdyti, arba ii) nuosavybės teisę į penkiasdešimt procentų (50 %) arba daugiau neapmokėtų akcijų arba (iii) tikrosios tokios įmonės savininkės.

„Jūs“ (arba „Jūsų“) reiškia asmenį arba juridinį asmenį, kuris naudojasi šia Licencija suteiktais leidimais.

„Šaltinio“ forma reiškia pageidaujamą pakeitimų formą, įskaitant programinės įrangos šaltinio kodą, dokumentų šaltinį ir konfigūracijos failus, bet tuo neapsiribojant.

„Objekto“ forma reiškia bet kokią formą, gautą mechaniniu būdu pakeitus arba išvertus šaltinio formą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sukompiliuotą objekto kodą, sugeneruotą dokumentaciją ir konvertavimą į kitų tipų laikmenas.

„Kūrinys“ reiškia autorystės kūrinį, tiek šaltinio, tiek objekto pavidalu, prieinamą pagal Licenciją, kaip nurodyta pranešime apie autorių teises, kuris yra įtrauktas į kūrinį arba pridedamas prie jo (pavyzdys pateiktas toliau esančiame priede).

„Išvestiniai kūriniai“ reiškia bet kokį šaltinio arba objekto formos kūrinį, kuris yra pagrįstas (arba išvestas iš) kūriniu ir kurio redakcinės pataisos, anotacijos, papildymai ar kiti pakeitimai yra originalus kūrinys. autorystės. Šios Licencijos tikslais išvestiniai kūriniai neapima kūrinių, kuriuos galima atskirti nuo kūrinio ir jo išvestinių kūrinių sąsajomis arba tik susiejančius (arba susiejančius pavadinimu) su jomis.

„Indėlis“ reiškia bet kokį autorystės kūrinį, įskaitant originalią Kūrinio versiją ir bet kokius to Kūrinio ar Išvestinių kūrinių pakeitimus ar papildymus, kurį autorių teisių savininkas arba asmuo arba asmuo tyčia pateikia Licenciatui įtraukti į Kūrinį. Juridinis asmuo, įgaliotas pateikti informaciją autorių teisių savininko vardu. Šiame apibrėžime „pateikta“ reiškia bet kokią elektroninio, žodinio ar rašytinio pranešimo formą, siunčiamą Licencijos davėjui ar jo atstovams, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus elektroninių adresų sąrašuose, šaltinio kodo valdymo sistemas ir laidų sekimo sistemas, kurios yra valdomos Licencijos išdavėjo arba jo vardu, siekdamas aptarti ir tobulinti Kūrinį, tačiau neįskaitant komunikacijos, kurią autorių teisių savininkas aiškiai pažymėjo ar kitaip raštu nurodė kaip „Ne įnašas“.

„Bendraautojas“ reiškia Licencijos išdavėją ir bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kurio vardu Licencijos davėjas gavo Įnašą ir vėliau įtraukė jį į darbą.

2. Autorių teisių licencijos suteikimas.

Pagal šios Licencijos sąlygas, kiekvienas bendradarbis suteikia jums nuolatinę, pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą, nemokamą, neatšaukiamą autorių teisių licenciją atgaminti, rengti Išvestinius kūrinius, viešai rodyti, viešai atlikti, sublicencijuoti ir platinti Kūrinį bei tokius Išvestinius kūrinius šaltinio arba objekto forma.

3. Patentinės licencijos išdavimas.

Atsižvelgdamas į šios Licencijos sąlygas, kiekvienas bendradarbis suteikia jums nuolatinę, pasaulinę, neišskirtinę, be mokesčio, nemokamą, neatšaukiamą (išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus) patentinę licenciją, suteikiančią, suteikė naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ir kitaip perduoti Kūrinį, kai tokia licencija taikoma tik toms patentinėms pretenzijoms, kurias licencijuoja toks Bendraautojas ir kurios būtinai pažeidžiamos vien tik jų įnašo (-ų) arba jų indėlio (-ų) derinio su Darbas, kuriam toks (-iai) buvo pateiktas (-ai). Jei pradedate patentų bylinėjimąsi prieš bet kurį subjektą (įskaitant kryžminį ieškinį ar priešieškinį ieškinyje), teigdami, kad Kūrinys arba į jį įtrauktas įnašas yra tiesioginis ar prisidedantis patento pažeidimas, tada visos pagal šią Licenciją jums suteiktos patento licencijos. Darbai baigiasi nuo tokio ieškinio pateikimo dienos.

4. Perskirstymas.

Galite atkurti ir platinti Kūrinio ar Išvestinių kūrinių kopijas bet kokia laikmena, su pakeitimais arba be jų, šaltinio arba objekto forma, jei atitinkate šias sąlygas:

Visiems kitiems Kūrinio ar Išvestinių kūrinių gavėjams privalote pateikti šios Licencijos kopiją; ir

Turite pasirūpinti, kad ant bet kokių pakeistų failų būtų aiškiai matomi pranešimai, nurodantys, kad pakeitėte failus; ir

Bet kokių išvestinių kūrinių, kuriuos platinate, šaltinio formoje privalote išsaugoti visus pranešimus apie autorių teises, patentus, prekės ženklus ir priskyrimą iš Kūrinio šaltinio formos, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia Išvestinių kūrinių dalimi; ir jei kūrinyje yra tekstinis failas „PRANEŠIMAS“ kaip jo platinimo dalis, į visus išvestinius kūrinius, kuriuos platinate, turi būti įtraukta skaitoma tokiame PRANEŠIMO faile esančių priskyrimo pranešimų kopija, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia išvestinius kūrinius, bent vienoje iš šių vietų: PRANEŠIMO tekstiniame faile, platinamame kaip išvestinių kūrinių dalis; Šaltinio formoje arba dokumentuose, jei jie pateikiami kartu su Išvestiniais darbais; arba išvestinių kūrinių sukurtame ekrane, jei ir kur tokie trečiųjų šalių pranešimai paprastai rodomi. PRANEŠIMO failo turinys yra skirtas tik informaciniams tikslams ir nekeičia Licencijos. Išvestiniuose kūriniuose, kuriuos platinate, galite pridėti savo priskyrimo pranešimus kartu su Kūrinio PRANEŠIMO tekstu arba kaip priedą prie jo, su sąlyga, kad tokie papildomi priskyrimo pranešimai negali būti suprantami kaip Licencijos keitimas. Prie modifikacijų galite pridėti savo autorių teisių pareiškimą ir pateikti papildomas arba kitokias licencijos sąlygas, skirtas jūsų modifikacijų naudojimui, atkūrimui ar platinimui arba bet kokiems tokiems Išvestiniams darbams kaip visumai, jei jūs naudojate, atgaminate ir platinate Kitu atveju darbas atitinka šioje Licencijoje nurodytas sąlygas.

5. Įnašų pateikimas.

Jei aiškiai nenurodysite kitaip, bet koks indėlis, kurį tyčia pateikėte Licencijos davėjui įtraukti į darbą, bus taikomas pagal šios Licencijos sąlygas ir be jokių papildomų sąlygų. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, niekas čia nepakeičia ir nepakeis bet kokios atskiros licencijos sutarties, kurią galbūt sudarėte su Licencijos išdavėju, sąlygų dėl tokių įnašų.

6. Prekių ženklai.

Ši Licencija nesuteikia leidimo naudoti Licencijos davėjo prekių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų ar produktų pavadinimų, išskyrus atvejus, kai to reikia protingai ir įprastai, aprašant Kūrinio kilmę ir atkuriant PRANEŠIMO failo turinį.

7. Garantijos atsisakymas.

Išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai arba susitarta raštu, Licencijos davėjas teikia Kūrinį (o kiekvienas bendradarbis pateikia savo indėlį) „TOK, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, nei aiškių, nei numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garantijas ar sąlygas, susijusias su NUOSAVYBĖS, NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI arba TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI garantijas ar sąlygas. Tik jūs esate atsakingi už Kūrinio naudojimo ar perskirstymo tinkamumo nustatymą ir prisiimate bet kokią riziką, susijusią su jūsų naudojimusi leidimais pagal šią Licenciją.

8. Atsakomybės ribojimas.

Jokiu atveju ir pagal jokią teisinę teoriją, tiek pagal deliktą (įskaitant aplaidumą), tiek pagal sutartį, ar kitaip, nebent to reikalauja taikytini įstatymai (pvz., tyčiniai ir labai aplaidūs veiksmai) arba susitarta raštu, bet kuris bendradarbis nebus atsakingas jums už žala, įskaitant bet kokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl šios Licencijos arba dėl Kūrinio naudojimo ar negalėjimo naudoti (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl prestižo praradimo, darbo sustabdymo , kompiuterio gedimas ar gedimas arba bet kokia kita komercinė žala ar nuostoliai), net jei toks Bendraautojas buvo informuotas apie tokių nuostolių galimybę.

9. Garantijos arba papildomos atsakomybės priėmimas.

Perskirstydami Kūrinį ar Išvestinius jo kūrinius, galite pasirinkti siūlyti ir imti mokestį už paramos, garantijos, žalos atlyginimo ar kitų atsakomybės įsipareigojimų ir (arba) teisių, susijusių su šia Licencija, priėmimą. Tačiau priimdami tokius įsipareigojimus galite veikti tik savo vardu ir prisiimdami savo atsakomybę, o ne bet kurio kito Bendraautojo vardu, ir tik tuo atveju, jei sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti kiekvieną Bendraautoją už bet kokią atsakomybę, susijusią su: arba pretenzijos, pareikštos tokiam bendraautoriui dėl to, kad prisiimate bet kokią tokią garantiją ar papildomą atsakomybę.

QT

QT galima įsigyti pagal GNU Lesser General Public License 3 versiją. QT įrankių rinkinio autorių teisės priklauso © 2016. QT Company Ltd. ir kiti bendradarbiai.

GNU Lesser General Public License trečioji versija pasiekiama adresu https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QT viena programa

Autorių teisės (C) 2013 Digia Plc ir (arba) jos dukterinė (-ės) įmonė (-ės).

Susisiekite: https://www.qt.io/terms-conditions/

Ši programinė įranga yra QT Solutions komponento dalis.

Šį failą galite naudoti pagal BSD licencijos sąlygas taip:

„Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

• Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

• Perskirstant dvejetainiu formatu dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.

• Nei „Digia Plc“ ir jos dukterinės (-ių) įmonės (-ių), nei jos bendraautorių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PREKYBOS IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖS GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAS AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAVYZDINIUS ARBA PASEKMUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT PASLAUGĄ, NAUDOJIMĄ, PRODUKTĄ ARBA PASLAUGĄ, PASLAUGĄ ARBA PASLAUGĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIOMIS BŪDAIS NAUDOJANT ŠIĄ TEISĄ.

Perspausdinti šerdį

Apache licencija
2.0 versija, 2004 m. sausio mėn
http://www.apache.org/licenses/

NAUDOJIMO, ATGAVIMO IR PLATINIMO SĄLYGOS IR SĄLYGOS

1. Apibrėžimai.

„Licencija“ reiškia naudojimo, atkūrimo ir platinimo sąlygas, kaip apibrėžta šio dokumento 1–9 skyriuose.

„Licencijos išdavėjas“ reiškia autorių teisių savininką arba autorių teisių savininko įgaliotą subjektą, suteikiantį licenciją.

„Juridinis asmuo“ reiškia veikiančio subjekto ir visų kitų subjektų, kurie kontroliuoja, yra jo kontroliuojami arba yra bendrai su tuo subjektu kontroliuojami, sąjunga. Šiame apibrėžime „kontrolė“ reiškia i) tiesioginę ar netiesioginę galią pagal sutartį ar kitu būdu priversti tokį subjektą vadovauti arba valdyti, arba ii) nuosavybės teisę į penkiasdešimt procentų (50 %) arba daugiau neapmokėtų akcijų arba (iii) tikrosios tokios įmonės savininkės.

„Jūs“ (arba „Jūsų“) reiškia asmenį arba juridinį asmenį, kuris naudojasi šia Licencija suteiktais leidimais.

„Šaltinio“ forma reiškia pageidaujamą pakeitimų formą, įskaitant programinės įrangos šaltinio kodą, dokumentų šaltinį ir konfigūracijos failus, bet tuo neapsiribojant.

„Objekto“ forma reiškia bet kokią formą, gautą mechaniniu būdu pakeitus arba išvertus šaltinio formą, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, sukompiliuotą objekto kodą, sugeneruotą dokumentaciją ir konvertavimą į kitų tipų laikmenas.

„Kūrinys“ reiškia autorystės kūrinį, tiek šaltinio, tiek objekto pavidalu, prieinamą pagal Licenciją, kaip nurodyta pranešime apie autorių teises, kuris yra įtrauktas į kūrinį arba pridedamas prie jo (pavyzdys pateiktas toliau esančiame priede).

„Išvestiniai kūriniai“ reiškia bet kokį šaltinio arba objekto formos kūrinį, kuris yra pagrįstas (arba išvestas iš) kūriniu ir kurio redakcinės pataisos, anotacijos, papildymai ar kiti pakeitimai yra originalus kūrinys. autorystės. Šios Licencijos tikslais išvestiniai kūriniai neapima kūrinių, kuriuos galima atskirti nuo kūrinio ir jo išvestinių kūrinių sąsajomis arba tik susiejančius (arba susiejančius pavadinimu) su jomis.

„Indėlis“ reiškia bet kokį autorystės kūrinį, įskaitant originalią Kūrinio versiją ir bet kokius to Kūrinio ar Išvestinių kūrinių pakeitimus ar papildymus, kurį autorių teisių savininkas arba asmuo arba asmuo tyčia pateikia Licenciatui įtraukti į Kūrinį. Juridinis asmuo, įgaliotas pateikti informaciją autorių teisių savininko vardu. Šiame apibrėžime „pateikta“ reiškia bet kokią elektroninio, žodinio ar rašytinio pranešimo formą, siunčiamą Licencijos davėjui ar jo atstovams, įskaitant, bet neapsiribojant, pranešimus elektroninių adresų sąrašuose, šaltinio kodo valdymo sistemas ir laidų sekimo sistemas, kurios yra valdomos Licencijos išdavėjo arba jo vardu, siekdamas aptarti ir tobulinti Kūrinį, tačiau neįskaitant komunikacijos, kurią autorių teisių savininkas aiškiai pažymėjo ar kitaip raštu nurodė kaip „Ne įnašas“.

„Bendraautojas“ reiškia Licencijos išdavėją ir bet kurį fizinį ar juridinį asmenį, kurio vardu Licencijos davėjas gavo Įnašą ir vėliau įtraukė jį į darbą.

2. Autorių teisių licencijos suteikimas.

Pagal šios Licencijos sąlygas, kiekvienas bendradarbis suteikia jums nuolatinę, pasaulinę, neišskirtinę, nemokamą, nemokamą, neatšaukiamą autorių teisių licenciją atgaminti, rengti Išvestinius kūrinius, viešai rodyti, viešai atlikti, sublicencijuoti ir platinti Kūrinį bei tokius Išvestinius kūrinius šaltinio arba objekto forma.

3. Patentinės licencijos išdavimas.

Atsižvelgdamas į šios Licencijos sąlygas, kiekvienas bendradarbis suteikia jums nuolatinę, pasaulinę, neišskirtinę, be mokesčio, nemokamą, neatšaukiamą (išskyrus šiame skyriuje nurodytus atvejus) patentinę licenciją, suteikiančią, suteikė naudoti, siūlyti parduoti, parduoti, importuoti ir kitaip perduoti Kūrinį, kai tokia licencija taikoma tik toms patentinėms pretenzijoms, kurias licencijuoja toks Bendraautojas ir kurios būtinai pažeidžiamos vien tik jų įnašo (-ų) arba jų indėlio (-ų) derinio su Darbas, kuriam toks (-iai) buvo pateiktas (-ai). Jei pradedate patentų bylinėjimąsi prieš bet kurį subjektą (įskaitant kryžminį ieškinį ar priešieškinį ieškinyje), teigdami, kad Kūrinys arba į jį įtrauktas įnašas yra tiesioginis ar prisidedantis patento pažeidimas, tada visos pagal šią Licenciją jums suteiktos patento licencijos. Darbai baigiasi nuo tokio ieškinio pateikimo dienos.

4. Perskirstymas.

Galite atkurti ir platinti Kūrinio ar Išvestinių kūrinių kopijas bet kokia laikmena, su pakeitimais arba be jų, šaltinio arba objekto forma, jei atitinkate šias sąlygas:

Visiems kitiems Kūrinio ar Išvestinių kūrinių gavėjams privalote pateikti šios Licencijos kopiją; ir

Turite pasirūpinti, kad ant bet kokių pakeistų failų būtų aiškiai matomi pranešimai, nurodantys, kad pakeitėte failus; ir

Bet kokių išvestinių kūrinių, kuriuos platinate, šaltinio formoje privalote išsaugoti visus pranešimus apie autorių teises, patentus, prekės ženklus ir priskyrimą iš Kūrinio šaltinio formos, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia Išvestinių kūrinių dalimi; ir jei kūrinyje yra tekstinis failas „PRANEŠIMAS“ kaip jo platinimo dalis, į visus išvestinius kūrinius, kuriuos platinate, turi būti įtraukta skaitoma tokiame PRANEŠIMO faile esančių priskyrimo pranešimų kopija, išskyrus tuos pranešimus, kurie nesusiję su jokia išvestinius kūrinius, bent vienoje iš šių vietų: PRANEŠIMO tekstiniame faile, platinamame kaip išvestinių kūrinių dalis; šaltinio formoje arba dokumentacijoje, jei pateikiama kartu su išvestiniais darbais; arba išvestinių kūrinių sukurtame ekrane, jei ir kur tokie trečiųjų šalių pranešimai paprastai rodomi. PRANEŠIMO failo turinys skirtas tik informaciniams tikslams ir nekeičia Licencijos. Išvestiniuose kūriniuose, kuriuos platinate, galite pridėti savo priskyrimo pranešimus kartu su Kūrinio PRANEŠIMO tekstu arba kaip priedą prie jo, su sąlyga, kad tokie papildomi priskyrimo pranešimai negali būti suprantami kaip Licencijos keitimas. Prie modifikacijų galite pridėti savo autorių teisių pareiškimą ir pateikti papildomas arba kitokias licencijos sąlygas, skirtas jūsų modifikacijų naudojimui, atkūrimui ar platinimui arba bet kokiems tokiems Išvestiniams darbams kaip visumai, jei jūs naudojate, atgaminate ir platinate Kitu atveju darbas atitinka šioje Licencijoje nurodytas sąlygas.

5. Įnašų pateikimas.

Jei aiškiai nenurodysite kitaip, bet koks indėlis, kurį tyčia pateikėte Licencijos davėjui įtraukti į darbą, bus taikomas pagal šios Licencijos sąlygas ir be jokių papildomų sąlygų. Nepaisant to, kas išdėstyta pirmiau, niekas čia nepakeičia ir nepakeis bet kokios atskiros licencijos sutarties, kurią galbūt sudarėte su Licencijos išdavėju, sąlygų dėl tokių įnašų.

6. Prekių ženklai.

Ši Licencija nesuteikia leidimo naudoti Licencijos davėjo prekių pavadinimų, prekių ženklų, paslaugų ženklų ar produktų pavadinimų, išskyrus atvejus, kai to reikia protingai ir įprastai, aprašant Kūrinio kilmę ir atkuriant PRANEŠIMO failo turinį.

7. Garantijos atsisakymas.

Išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikytini įstatymai arba susitarta raštu, Licencijos davėjas teikia Kūrinį (o kiekvienas bendradarbis pateikia savo indėlį) „TOK, KOKIA YRA“, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, nei aiškių, nei numanomų, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokias garantijas ar sąlygas, susijusias su NUOSAVYBĖS, NEPAŽEIDIMO, TINKAMUMO PARDUOTI arba TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI garantijas ar sąlygas. Tik jūs esate atsakingi už Kūrinio naudojimo ar perskirstymo tinkamumo nustatymą ir prisiimate bet kokią riziką, susijusią su jūsų naudojimusi leidimais pagal šią Licenciją.

8. Atsakomybės ribojimas.

Jokiu atveju ir pagal jokią teisinę teoriją, tiek pagal deliktą (įskaitant aplaidumą), tiek pagal sutartį, ar kitaip, nebent to reikalauja taikytini įstatymai (pvz., tyčiniai ir labai aplaidūs veiksmai) arba susitarta raštu, bet kuris bendradarbis nebus atsakingas jums už žala, įskaitant bet kokią tiesioginę, netiesioginę, specialią, atsitiktinę ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl šios Licencijos arba dėl Kūrinio naudojimo ar negalėjimo naudoti (įskaitant, bet neapsiribojant, nuostolius dėl prestižo praradimo, darbo sustabdymo , kompiuterio gedimas ar gedimas arba bet kokia kita komercinė žala ar nuostoliai), net jei toks Bendraautojas buvo informuotas apie tokių nuostolių galimybę.

9. Garantijos arba papildomos atsakomybės priėmimas.

Perskirstydami Kūrinį ar Išvestinius jo kūrinius, galite pasirinkti siūlyti ir imti mokestį už paramos, garantijos, žalos atlyginimo ar kitų atsakomybės įsipareigojimų ir (arba) teisių, susijusių su šia Licencija, priėmimą. Tačiau priimdami tokius įsipareigojimus galite veikti tik savo vardu ir prisiimdami savo atsakomybę, o ne bet kurio kito Bendraautojo vardu, ir tik tuo atveju, jei sutinkate atlyginti žalą, ginti ir apsaugoti kiekvieną Bendraautoją už bet kokią atsakomybę, susijusią su: arba pretenzijos, pareikštos tokiam bendraautoriui dėl to, kad prisiimate bet kokią tokią garantiją ar papildomą atsakomybę.

SQLCipher

Autorių teisės (c) 2008–2012, Zetetic LLC.

Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

• Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas įspėjimas dėl autorių teisių, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.

• Perskirstant dvejetainiu formatu dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, šis sąlygų sąrašas ir toliau nurodytas atsakomybės atsisakymas.

• Nei ZETETIC LLC, nei jos bendraautorių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA TOKIA, KOKIA YRA, IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS NEAPSIribojant, NUMANOMAS PARDUOTAMUMO IR TINKAMUMO TAM TAM TAM TIKSLUI GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU ZETETIC LLC NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALUS, PAVYZDŽIUS ARBA PASEKMUSIĄ ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, PAKEITŲ PREKIŲ ARBA PASLAUGŲ, PASLAUGŲ ARBA PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ; ) TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, ARBA SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ BŪDŲ), KURIŲ BET KURIŲ BŪDŲ KILYSTĖS NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEI NAUDOJANT SUTEIKIMO.

SQLite

Visą SQLite kodą ir dokumentaciją autoriai skyrė viešai. Visi kodo autoriai ir įmonių, kuriose jie dirba, atstovai pasirašė pareiškimus, kuriuose skiria savo indėlį viešai, o pasirašytų pareiškimų originalai yra saugomi pagrindinių Hwaci biurų saugykloje. Kiekvienas gali laisvai kopijuoti, modifikuoti, publikuoti, naudoti, kompiliuoti, parduoti arba platinti originalų SQLite kodą šaltinio kodo forma arba kaip sudarytą dvejetainį kodą bet kokiais komerciniais ar nekomerciniais tikslais ir bet kokiomis priemonėmis.

Saulės RPC

Autorių teisės (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

„Sun RPC“ yra „Sun Microsystems, Inc.“ produktas ir yra numatytas neribotam naudojimui, jei ši legenda yra ant visos juostos laikmenos ir kaip visa ar dalis programinės įrangos dalis. Vartotojai gali nemokamai kopijuoti arba modifikuoti „Sun RPC“, bet neturi teisės licencijuoti ar platinti jo niekam kitam, išskyrus kaip vartotojo sukurto produkto ar programos dalį.

SUN RPC TEIKIAMAS TOKIA, KOKIA YRA, BE JOKIŲ GARANTIJŲ, ĮSKAITANT DIZAINO, TINKAMUMO PREKYBAI IR TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI ARBA DĖL PREKYBOS, NAUDOJIMO AR PREKYBOS PROKTO GARANTIJŲ.

„Sun RPC“ nesuteikia jokios paramos ir „Sun Microsystems, Inc.“ neįsipareigoja padėti jį naudoti, taisyti, modifikuoti ar tobulinti.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NETAUKIA JOKIOS ATSAKOMYBĖS DĖL SUN RPC AR JOKIŲ JŲ DALIES ATLYGUS AUTORIŲ TEISĖS, KOMERCINĖS PASLAPTIES AR BET KOKIO PATENTŲ PAŽEIDIMO.

„Sun Microsystems, Inc.“ jokiu būdu nebus atsakinga už prarastas pajamas ar pelną ar kitą specialią, netiesioginę ir pasekminę žalą, net jei „Sun“ buvo įspėta apie tokių nuostolių galimybę.

Ubuntu

Ši programinė įranga gali apimti Ubuntu, kuri licencijuota pagal GNU General Public License 2 versiją, kurios kopiją kartu su Ubuntu šaltinio kodu rasite adresu http://www.ubuntu.com/.

Udevas

Autorių teisės (c) 2013, Sam Truzjan

Visos teisės saugomos.

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 • Perskirstant šaltinio kodą turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 • Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 • Nei Sam Truzjan, nei kitų bendraautorių vardai negali būti naudojami siekiant patvirtinti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIŲ TEISIŲ TURĖTOJAI IR PADĖJĖJAI „TOKIAI, KOKIA YRA“ IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS GARANTIJAS, DĖL PARDUOTUVĖS IR TINKAMUMO PARDUOTUVĖS. JOKIU ATVEJU AUTORIŲ TEISIŲ SAVININKAS AR PADALĖJAI NEATSAKO UŽ JOKIUS TIESIOGIUS, NETIESIOGINIUS, ATSITIKTINIUS, SPECIALIUS, PAVYZDINIUS ARBA ATLIEKAMUS ŽALUS (ĮSKAITANT PASLAUGĄ, PASLAUGĄ, PADALINIMĄ ARBA PAKAITALĄ, PASLAUGĄ ARBA PASLAUGĄ; ARBA VERSLO NUTRAUKIMAS), TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOKOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, SKIRTO SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITAIP), KELIAUS BET KOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ TEISĄ.

UPX/UPL

UPX ir UCL yra autorių teisių saugoma programinė įranga. Visos teisės lieka autoriams.

UPX yra autorių teisės (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX yra autorių teisės (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL yra autorių teisės (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU BENDROJI VIEŠOJI LICENCIJA

UPX ir UCL biblioteka yra nemokama programinė įranga; galite juos platinti ir (arba) modifikuoti pagal GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygas, paskelbtas Laisvosios programinės įrangos fondo; 2 licencijos versija arba (jūsų pasirinkimu) bet kuri vėlesnė versija.

UPX ir UCL platinami tikintis, kad jie bus naudingi, bet BE JOKIOS GARANTIJOS; net be numanomos TINKAMUMO PARDUOTI ar TINKAMUMO TAM TAM TIKSLUI garantijos. Daugiau informacijos rasite GNU bendrojoje viešojoje licencijoje.

SPECIALIEJI IŠIMTIS SUspaustiems VYKDOMIEJMS

Į kiekvieną UPX suglaudintą programą įterptas stulpelis yra UPX ir UCL dalis ir jame yra kodas, kuriam priklauso mūsų autorių teisės. GNU bendrosios viešosios licencijos sąlygos vis dar galioja, nes programos glaudinimas yra ypatinga susiejimo su mūsų stuburo forma.

Markus FXJ Oberhumer ir Laszlo Molnar suteikia jums specialų leidimą laisvai naudoti ir platinti visas UPX suglaudintas programas (įskaitant komercines), atsižvelgiant į šiuos apribojimus:

 1. Turite suspausti savo programą naudodami visiškai nepakeistą UPX versiją; arba su mūsų iš anksto sudaryta versija, arba (jūsų pasirinkimu) su mūsų platinamų nepakeistų UPX šaltinių pačių sudaryta versija.
 2. Tai taip pat reiškia, kad UPX stubas turi būti visiškai nepakeistas, ty į jūsų suspaustą programą įterptas stubas turi būti baitais identiškas stubui, kurį sukuria oficiali nemodifikuota UPX versija.
 3. Dekompresorius ir bet koks kitas stuburo kodas turi būti naudojamas tik nemodifikuotame UPX skiltyje, kad būtų galima išskleisti programą paleidžiant programą. Jūsų programa negali perskaityti, kopijuoti, iškviesti ar kitaip priprasti ar pasiekti jokios stuburo dalies.

WTL

WTL licencijuota pagal „Microsoft“ viešąją licenciją (MS-PL).

Ši licencija reglamentuoja pridedamos programinės įrangos naudojimą. Jei naudojate programinę įrangą, sutinkate su šia licencija. Jei nesutinkate su licencija, nenaudokite programinės įrangos.

1. Apibrėžimai

Sąvokos „atgaminti“, „atgaminti“, „išvestiniai kūriniai“ ir „platinimas“ turi tą pačią reikšmę kaip ir pagal JAV autorių teisių įstatymą.

„Indėlis“ yra originali programinė įranga arba bet kokie programinės įrangos papildymai ar pakeitimai.

„Indėlių teikėjas“ yra bet kuris asmuo, platinantis savo įnašą pagal šią licenciją.

„Licencijuoti patentai“ yra bendraautorio patento paraiška, tiesiogiai susijusi su jo įnašu.

2. Teisių suteikimas

(A) Autorių teisių suteikimas – pagal šios licencijos sąlygas, įskaitant licencijos sąlygas ir apribojimus 3 skirsnyje, kiekvienas bendradarbis suteikia jums neišskirtinę, pasaulinę, nemokamą autorių teisių licenciją atkurti savo indėlį, parengti išvestinius savo kūrinius. indėlį ir platinti jo indėlį ar bet kokius jūsų sukurtus išvestinius kūrinius.

(B) Patento suteikimas – pagal šios licencijos sąlygas, įskaitant licencijos sąlygas ir apribojimus 3 skirsnyje, kiekvienas bendradarbis suteikia jums neišskirtinę, pasaulinę, nemokamą licenciją pagal savo licencijuotus patentus, kad galėtumėte gaminti, pagaminti, naudoti. , parduoti, siūlyti parduoti, importuoti ir (arba) kitaip disponuoti savo įnašu į programinę įrangą arba išvestinius įnašo į programinę įrangą kūrinius.

3. Sąlygos ir apribojimai

(A) Prekės ženklo licencijos nėra – ši licencija nesuteikia jums teisių naudoti jokių bendraautorių vardų, logotipų ar prekių ženklų.

(B) Jei pareiškiate patento pretenziją bet kuriam bendradarbiui dėl patentų, kuriuos, jūsų nuomone, pažeidžia programinė įranga, jūsų patento licencija iš tokio programinės įrangos kūrėjo baigiasi automatiškai.

(C) Jei platinate bet kurią programinės įrangos dalį, turite išsaugoti visus programinėje įrangoje esančius pranešimus apie autorių teises, patentus, prekės ženklus ir priskyrimą.

(D) Jei platinate bet kurią programinės įrangos dalį šaltinio kodo forma, galite tai daryti tik pagal šią licenciją, kartu su platinimu įtraukdami visą šios licencijos kopiją. Jei platinate bet kurią programinės įrangos dalį kompiliuoto arba objektinio kodo forma, galite tai daryti tik pagal šią licenciją atitinkančią licenciją.

(E) Programinė įranga licencijuota tokia, kokia yra. Jūs prisiimate riziką juo naudotis. Pagalbininkai nesuteikia jokių aiškių garantijų, garantijų ar sąlygų. Pagal vietinius įstatymus galite turėti papildomų vartotojų teisių, kurių ši licencija negali pakeisti. Tiek, kiek leidžiama pagal jūsų vietinius įstatymus, bendraautoriai nesuteikia numanomų perkamumo, tinkamumo konkrečiam tikslui ir nepažeidimo garantijų.

UnRAR

UnRAR - nemokama programa RAR archyvams

Licencija naudoti ir platinti NEMOKAMĄ nešiojamąją versiją

UnRAR programos šaltinio kodas yra nemokama. Tai reiškia:

 1. Visos autorių teisės į RAR ir komunalinę paslaugą UnRAR priklauso išimtinai autoriui - Aleksandrui Roshalui.
 2. UnRAR šaltinio kodas gali būti naudojamas bet kurioje programinėje įrangoje, kad būtų galima nemokamai tvarkyti RAR archyvus be apribojimų, tačiau jo negalima naudoti kuriant su RAR (WinRAR) suderinamą archyvatorių ir iš naujo sukurti RAR glaudinimo algoritmą, kuris yra patentuotas. Leidžiama platinti modifikuotą UnRAR šaltinio kodą atskira forma arba kaip kitos programinės įrangos dalį, jei visas šios pastraipos tekstas, pradedant nuo „UnRAR šaltinio kodo“ žodžių, yra įtrauktas į licenciją arba dokumentaciją, jei licencijos nėra, ir gauto paketo šaltinio kodo komentaruose.
 3. „UnRAR“ programa gali būti laisvai platinama. Leidžiama platinti UnRAR kituose programinės įrangos paketuose.
 4. RAR ARCHYVAS IR UNRAR PASLAUGOS PASLATINIMAS „TOKIOS, KOKIA YRA“. JOKIOS RŪŠIO GARANTIJOS NĖRA IŠAIŠKOS AR NUMANOMOS. NAUDOJATE SAVO RIZIKA. AUTORIUS NEBUS ATSAKOMYBĖS UŽ DUOMENŲ NURAŠYMĄ, ŽALĄ, PELNO AR JOKIUS KITUS NUOSTOLIUS NAUDOJANT AR NETIKTAI NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ.
 5. Įdiegę ir naudodami UnRAR paslaugų programą, sutinkate su šiomis licencijos sąlygomis.
 6. Jei nesutinkate su licencijos sąlygomis, turite pašalinti UnRAR failus iš savo saugojimo įrenginių ir nustoti naudotis šia priemone.

Dėkojame, kad domitės RAR ir UnRAR.

Aleksandras L. Rošalas

XMLParser

Autorių teisės (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licencijuota pagal „Apache“ licenciją, 2.0 versiją („Licencija“); Jūs negalite naudoti šio failo, išskyrus Licencijos reikalavimus. Licencijos kopiją galite gauti adresu http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Išskyrus atvejus, kai to reikalauja taikomi įstatymai arba susitarta raštu, programinė įranga, platinama pagal Licenciją, yra platinama tokia, kokia yra, BE JOKIŲ GARANTIJŲ AR SĄLYGŲ, nei aiškių, nei numanomų. Žr. Licenciją, kad sužinotumėte konkrečią kalbą, kuri reglamentuoja licencijos leidimus ir apribojimus.

Zlib

Autorių teisės (C) 1995–2017 Jean-loup Gailly ir Mark Adler

Ši programinė įranga teikiama tokia, kokia yra, be jokios aiškios ar numanomos garantijos. Autoriai jokiu būdu nebus laikomi atsakingais už žalą, atsiradusią naudojant šią programinę įrangą.

Kiekvienam asmeniui suteikiamas leidimas naudoti šią programinę įrangą bet kokiam tikslui, įskaitant komercines programas, ir ją keisti bei laisvai platinti, laikantis šių apribojimų:

 1. Šios programinės įrangos kilmė neturi būti klaidingai pateikta; neturite tvirtinti, kad parašėte originalią programinę įrangą. Jei naudojate šią programinę įrangą gaminyje, būtų dėkingi, kad produkto dokumentacijoje būtų pateiktas patvirtinimas, bet tai nėra būtina.
 2. Pakeistos šaltinio versijos turi būti aiškiai pažymėtos ir neturi būti klaidingai pristatomos kaip originali programinė įranga.
 3. Šis pranešimas negali būti pašalintas ar pakeistas iš jokio šaltinio platinimo.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Markas Adleris: madler@alumni.caltech.edu

„Unzip“, skirto „Zip64“, modifikacija

Autorių teisės (c) 1990–2009 Info-ZIP. Visos teisės saugomos.

Šių autorių teisių ir licencijos tikslais „Info-ZIP“ apibrėžiamas kaip toliau nurodytas asmenų rinkinys:

Markas Adleris, Johnas Bushas, Karlas Davisas, Haraldas Denkeris, Jeanas-Michelis Dubois, Jean-loup Gailly, Hunteris Goatley, Edas Gordonas, Ianas Gormanas, Chrisas Herborthas, Dirkas Haase'as, Gregas Hartwigas, Robertas Heathas, Jonathanas Hudsonas, Paulas Kienitzas, Davidas Kirschbaumas, Johnny Lee, Onno van der Lindenas, Igoris Mandrichenko, Steve'as P. Milleris, Sergio Monesi, Keithas Owensas, George'as Petrovas, Gregas Roelofsas, Kai Uwe Rommel, Steve'as Salisbury, Dave'as Smithas, Stevenas M. Schweda, Christianas Spieleris, Cosmin Truta , Antoine'as Verheijenas, Paulas von Behrenas, Rich Wales, Mike'as White'as.

Ši programinė įranga teikiama tokia, kokia yra, be jokios aiškios ar numanomos garantijos. „Info-ZIP“ ar jos bendradarbiai jokiu būdu neatsako už jokią tiesioginę, netiesioginę, atsitiktinę, specialią ar pasekminę žalą, atsiradusią dėl šios programinės įrangos naudojimo ar negalėjimo naudoti.

Kiekvienam asmeniui suteikiamas leidimas naudoti šią programinę įrangą bet kokiais tikslais, įskaitant komercines programas, ir ją keisti bei laisvai platinti, atsižvelgiant į aukščiau pateiktą atsakomybės atsisakymą ir šiuos apribojimus:

1. Perskirstant šaltinio kodą (visą ar jo dalį), turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, apibrėžimas, atsakomybės atsisakymas ir šis sąlygų sąrašas.

2. Perskirstant dvejetainiu formatu (sudaryti vykdomieji failai ir bibliotekos) dokumentuose ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, apibrėžimas, atsakomybės atsisakymas ir šis sąlygų sąrašas. Papildoma dokumentacija vykdomiesiems failams nereikalinga, kai komandų eilutės licencijos parinktis tai suteikia, o pastaba apie šią parinktį yra vykdomojo failo paleidimo juostoje.
Vienintelė šios sąlygos išimtis yra standartinio UnZipSFX dvejetainio failo (įskaitant SFXWiz) perskirstymas kaip savaiminio išskleidimo archyvo dalis; Tai leidžiama neįtraukiant šios licencijos, jei įprasta SFX reklamjuostė nebuvo pašalinta iš dvejetainio arba išjungta.

1. Pakeistas versijas, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, prievadus į naujas operacines sistemas, esamus prievadus su naujomis grafinėmis sąsajomis, versijas su modifikuotomis ar papildomomis funkcijomis ir dinamines, bendrinamos arba statinės bibliotekos versijas ne iš Info-ZIP. turi būti aiškiai pažymėtas kaip toks ir negali būti klaidingai pateikiamas kaip pirminis šaltinis arba, jei dvejetainis, sudarytas iš pirminio šaltinio. Tokios pakeistos versijos taip pat neturi būti klaidingai pristatomos kaip Info-ZIP leidimai, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, pakeistų versijų pavadinimais "Info-ZIP" (arba bet kokiu jų variantu, įskaitant, bet neapsiribojant, skirtingus didžiosiomis raidėmis), „Pocket UnZip“, „WiZ“ arba „MacZip“ be aiškaus Info-ZIP leidimo. Tokiose pakeistose versijose taip pat draudžiama klaidingai naudoti „Zip-Bugs“ arba „Info-ZIP“ el. pašto adresus arba „Info-ZIP“ URL (-us), kad būtų galima suprasti, kad „Info-ZIP“ palaikys pakeistas versijas.

2. „Info-ZIP“ pasilieka teisę naudoti pavadinimus „Info-ZIP“, „Zip“, „UnZip“, „UnZipSFX“, „WiZ“, „Pocket UnZip“, „Pocket Zip“ ir „MacZip“. nuosavo šaltinio ir dvejetainių leidimų.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Autorių teisės (C) 2006 IBM, visos teisės saugomos.

Parašė Darrickas Wongas , Jamesas Simshaw ir Adamas DiCarlo

Autorių teisės (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visos teisės saugomos

LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Autorių teisės (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visos teisės saugomos

Autorių teisės (C) 2007 Intel Corporation. Visos teisės saugomos.

2007 m. lapkričio mėn. – „Create, Delete“, „Rebuild & Raid 10“ papildymai.

LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Autorių teisės (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Visos teisės saugomos
Autorių teisės (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visos teisės saugomos
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Autorių teisės (C) 2004 NVidia Corporation. Visos teisės saugomos.
Autorių teisės (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visos teisės saugomos
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Autorių teisės (C) 2005–2006 IBM, Visos teisės saugomos.
Parašė Darrickas Wongas , Jamesas Simshaw ir Adamas DiCarlo
Autoriaus teisės (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Visos teisės saugomos
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Autorių teisės (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Visos teisės saugomos.
dmraid plėtiniai:
Autorių teisės (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Autorių teisės (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid plėtiniai:
Autorių teisės (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visos teisės saugomos
Autoriai: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Autorių teisės (c) 2000,2001 Søren Schmidt Visos teisės saugomos.
dmraid modifikacijos:

Autorių teisės (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visos teisės saugomos

LICENCIJA:

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą, failo pradžioje turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas be pakeitimų.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. Autoriaus vardas negali būti naudojamas reklamuoti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ PATEIKIA AUTORIUS, TOKIĄ, KOKIA YRA, IR JOKIOS AIŠKIOS AR NUMANOMOS GARANTIJOS, ĮSKAITANT, BET JOMIS, NUMANOMAS PARDUOTAMO IR TINKAMUMO TAM TAM TAM TAM TIKSLUI GARANTIJAS. JOKIU ATVEJU AUTORIUS NEATSAKO UŽ JOKIĄ TIESIOGIĄ, NETIESIOGINĘ, ATTIKTĮ, SPECIALIĄJĄ, PAVYZDINĮ ARBA SEKMĖS ŽALĄ (ĮSKAITANT, BET NE APSIRIBOJANT, PAKEITŲ PREKIŲ ARBA PASLAUGŲ PIRKIMĄ; PASLAUGŲ ARBA PASLAUGŲ NAUDOJIMĄ; ) TAČIAU PRIEŽASTIS IR DĖL BET KOKIOS ATSAKOMYBĖS TEORIJOS, ARBA SUTARTIES, GRIEŽTOS ATSAKOMYBĖS AR ATSAKOMYBĖS (ĮSKAITANT APLAIDYMĄ AR KITŲ KITŲ BŪDŲ), KELIAUS JOKIU BŪDU NAUDOJANT ŠIĄ PROGRAMINĘ ĮRANGĄ, NET JEI BŪTINA NAUDOJIMAS.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Autorių teisės (c) 2005–2006 IBM (realūs kodo pakeitimai, kuriuos padarė Darrickas Wongas)

Autorių teisės (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Visos teisės saugomos.

LICENCIJA:

Perskirstymas ir naudojimas šaltinio ir dvejetainėmis formomis, su pakeitimais arba be jų, leidžiamas, jei laikomasi šių sąlygų:

 1. Perskirstant šaltinio kodą, failo pradžioje turi būti išsaugotas aukščiau pateiktas autorių teisių pranešimas, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas be pakeitimų.
 2. Perskirstant dvejetaine forma dokumentacijoje ir (arba) kitoje su platinimu pateiktoje medžiagoje turi būti pateiktas aukščiau pateiktas pranešimas apie autorių teises, šis sąlygų sąrašas ir toliau pateiktas atsakomybės atsisakymas.
 3. Autoriaus vardas negali būti naudojamas reklamuoti ar reklamuoti produktus, gautus iš šios programinės įrangos be specialaus išankstinio raštiško leidimo.

Arba ši programinė įranga gali būti platinama pagal GNU bendrosios viešosios licencijos („GPL“) 2 versijos sąlygas, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Autorių teisės (C) 2005–2006 IBM, Visos teisės saugomos.
Parašė Darrickas Wongas
Autoriaus teisės (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Visos teisės saugomos
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Autorių teisės (C) 2005–2006 IBM, Visos teisės saugomos.
Parašė James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Autoriaus teisės (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Visos teisės saugomos
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Autorių teisės (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Visos teisės saugomos
Autorių teisės (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Visos teisės saugomos
LICENCIJA: GPL, žr. toliau
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 m. Canonical Ltd.
LICENCIJA: GPL, žr. toliau

ĮVAIRIOS INTELEKTINĖS NUOSAVYBĖS SĄLYGOS

„Mac“ yra „Apple Inc.“ prekės ženklas, registruotas JAV ir kitose šalyse.