SpyHunter 5 en SpyHunter voor Mac Aanvullende voorwaarden

COPYRIGHT MELDING

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Alle rechten voorbehouden.

Code van derden kan worden samengevoegd of gedistribueerd met de eigen en auteursrechtelijk beschermde software van EnigmaSoft. De copyrightkennisgevingen en licentievoorwaarden voor dergelijke code van derden worden hieronder beschreven.

BRONCODE DISTRIBUTIE

Voor bepaalde licenties van derden is mogelijk de distributie van de bijbehorende broncode vereist.

U kunt de volledige corresponderende broncode van ons verkrijgen voor een periode van drie jaar na onze laatste levering van dit product door een postwissel of cheque van €5 te sturen naar:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: GPL-nalevingsaanbieding
1 Kasteelstraat
Dublin D02 XD82
IERLAND

Schrijf "GPL Compliance Source" in de memoregel van uw betaling. Deze aanbieding is geldig voor iedereen die deze informatie ontvangt.

LIJST MET COMPONENTEN PER PRODUCT

Lijst met licenties voor componenten van derden per product:

PRODUCT (COMPONENTEN)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl en Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net-licentie; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/formaat.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter voor Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; en Zlib)

AUTEURSRECHTVERKLARINGEN EN LICENTIEVOORWAARDEN VAN DERDEN

4.4BSD

Alle documentatie en software in de 4.4BSD en de 4.4 BSD-Lite Releases is auteursrechtelijk beschermd door The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regenten van de Universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. [Deze voorwaarde is verwijderd; zie https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Noch de naam van de universiteit, noch de namen van haar medewerkers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE REGENTEN EN BIJDRAGERS "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE REGENTEN OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF WINST ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN) DIE OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN OVEREENKOMSTIG, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HET GEADVISEERD IS.

BIND 4.9.5

De DNS-resolvercode, overgenomen uit BIND 4.9.5, is auteursrechtelijk beschermd door zowel UC Berkeley als Digital Equipment Corporation. De DEC-porties vallen onder de volgende licentie:

Gedeelten Copyright (C) 1993 door Digital Equipment Corporation.

Hierbij wordt toestemming verleend voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software voor welk doel dan ook, met of zonder vergoeding, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding en deze toestemmingsverklaring in alle kopieën voorkomen en dat de naam van Digital Equipment Corporation niet wordt gebruikt in reclame of publiciteit met betrekking tot de distributie van het document of de software zonder specifieke, schriftelijke voorafgaande toestemming.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS" EN DIGITALE APPARATUUR CORP. WIJST ALLE GARANTIES AF MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID. IN GEEN GEVAL ZAL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF ENIGE SCHADE ALS GEVOLG VAN GEBRUIKSVERLIES, GEGEVENS OF WINST, IN EEN OVEREENKOMST OF ANDERE OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE.

Gedeelten Copyright (C) door UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regenten van de Universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. [Deze voorwaarde is verwijderd; zie https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Noch de naam van de universiteit, noch de namen van haar medewerkers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE REGENTEN EN BIJDRAGERS "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE REGENTEN OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF WINST ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN) DIE OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN OVEREENKOMSTIG, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HET GEADVISEERD IS.

Boost

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon of organisatie die een kopie verkrijgt van de software en bijbehorende documentatie die onder deze licentie valt (de "Software") om de Software te gebruiken, te reproduceren, weer te geven, te distribueren, uit te voeren en te verzenden, en om afgeleide Werken van de Software voor te bereiden en om derden aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, allemaal met inachtneming van het volgende:

De copyrightvermeldingen in de Software en deze volledige verklaring, inclusief de bovenstaande licentieverlening, deze beperking en de volgende disclaimer, moeten worden opgenomen in alle kopieën van de Software, geheel of gedeeltelijk, en alle afgeleide werken van de Software, tenzij dergelijke kopieën of afgeleide werken zijn uitsluitend in de vorm van machine-uitvoerbare objectcode gegenereerd door een brontaalprocessor.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, TITEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZIJN DE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT OF IEMAND DIE DE SOFTWARE VERSPREIDT AANSPRAKELIJK VOOR ENIGE SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, ONRECHTMATIGE OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK IN DE SOFTWARE-OVEREENKOMSTEN.

Botanisch

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEUR(S) "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR(S) OF BIJDRAGER(S) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF VERLIES VAN DIENSTEN; GEGEVENS OF WINST, OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENEENS VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE ADVERTENTIE VOORTVLOEIT, MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE SCHADE.

*7-Zip

Het staat iedereen vrij om de originele LZMA SDK-code te kopiëren, wijzigen, publiceren, gebruiken, compileren, verkopen of distribueren, hetzij in broncodevorm of als een gecompileerd binair bestand, voor elk doel, commercieel of niet-commercieel, en op welke manier dan ook.

Krul en Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, en vele medewerkers, zie het THANKS-bestand.

Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software voor welk doel dan ook, met of zonder vergoeding, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving in alle kopieën voorkomen.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK VAN RECHTEN VAN DERDEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK IN OF DE ANDERE HANDELINGEN SOFTWARE.

Behalve zoals vermeld in deze kennisgeving, mag de naam van een houder van het auteursrecht niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere transacties in deze software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

BusyBox

Deze Software kan BusyBox bevatten die is gelicentieerd onder de GNU General Public License Version 2, waarvan een kopie samen met de broncode voor BusyBox beschikbaar is op http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. De oorsprong van deze software mag niet verkeerd worden voorgesteld; u mag niet beweren dat u de originele software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, wordt een vermelding in de productdocumentatie op prijs gesteld, maar dit is niet vereist.
 3. Gewijzigde bronversies moeten duidelijk als zodanig worden gemarkeerd en mogen niet verkeerd worden voorgesteld als zijnde de originele software.
 4. De naam van de auteur mag niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEUR "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST ) ECHTER VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE DOORDEEL IS.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versie 1.0.6 van 6 september 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Alle rechten voorbehouden.

rob.groves@btinternet.com

Hierbij wordt toestemming verleend om deze software en de bijbehorende documentatie te gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren voor welk doel dan ook, zonder vergoeding en zonder schriftelijke overeenkomst, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightvermelding, deze paragraaf en de volgende twee paragrafen in alle kopieën voorkomen , wijzigingen en distributies.

IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN JEGENS ENIGE PARTIJ VOOR DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTELE OF GEVOLGSCHADE, MET INBEGRIP VAN WINSTVERLIES, DIE VOORTVLOEIEN UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE EN HAAR DOCUMENTATIE, ZELFS ALS DE AUTEUR VAN DE AUTEUR UITVOERING HEEFT GEWEEST VAN DERGELIJKE SCHADE.

DE AUTEUR WIJST SPECIFIEK ALLE GARANTIES AF, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. DE HIERONDER GELEVERDE SOFTWARE EN BIJBEHORENDE DOCUMENTATIE WORDT GELEVERD "AS IS". DE AUTEUR IS NIET VERPLICHT OM ONDERHOUD, ONDERSTEUNING, UPDATES, VERBETERINGEN OF WIJZIGINGEN TE BIEDEN.

Apparaattoewijzer

Deze software kan device-mapper bevatten die is gelicentieerd onder de GNU Lesser General Public License Version 2.1 en GNU General Public License Version 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (VK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Deze software kan dmraid (Device-mapper RAID-tool en bibliotheek) bevatten die is gelicentieerd onder de GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2, en de onderstaande licenties, waarvan kopieën samen met de broncode voor dmraid zijn beschikbaar op http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)opyright 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden.

stroomopwaartse LICENTIE

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alle rechten voorbehouden.

Alle rechten voorbehouden.

Deze dmraid-code is gratis software; u kunt het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van de Licentie, of (naar uw keuze) een latere versie.

dmraid wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

U zou samen met deze dmraid-code een kopie van de GNU (Lesser) General Public License moeten hebben ontvangen; zo niet, schrijf dan naar de Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, VS.

****

Op Ubuntu/Debian GNU/Linux-systemen is de volledige tekst van de GNU General Public License te vinden in '/usr/share/common-licenses/GPL'. De volledige tekst van de GNU Lesser General Public License is te vinden in '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

De Debian-verpakking is © 2008, Giuseppe Iuculano en is gelicentieerd onder de GPL, zie '/usr/share/common-licenses/GPL'.

LONT

Deze software kan FUSE bevatten, die is gelicentieerd onder de GNU Lesser General Public License Version 2 en GNU General Public License Version 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Deze software heeft mogelijk gebruik gemaakt van de GNU-compilercollectie (GCC) die is gelicentieerd onder de GNU General Public License versie 3, GCC Runtime Library Exception versie 3.1, en de onderstaande licenties, waarvan kopieën, samen met de broncode voor GCC, beschikbaar zijn op http://gcc.gnu.org/. (licenties beschikbaar op ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC is Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC is gratis software; u kunt het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 3, of (naar uw keuze) een latere versie.

GCC wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.
Bestanden met uitzonderingsclausules worden in licentie gegeven onder de voorwaarden van de GNU General Public License; ofwel versie 3, of (naar uw keuze) een latere versie.

Op Debian GNU/Linux-systemen staat de volledige tekst van de GNU General Public License in '/usr/share/common-licenses/GPL', versie 3 van deze licentie in '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

De volgende runtime-bibliotheken zijn gelicentieerd onder de voorwaarden van de GNU General Public License (v3 of hoger) met versie 3.1 van de GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnummer
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • De libgnat-4.4 Ada-ondersteuningsbibliotheek en libgnatvsn-bibliotheek.
 • Verschillende configuratiebestanden in gcc/config/ gebruikt in runtime-bibliotheken

Daarentegen is libgnatprj gelicentieerd onder de voorwaarden van de pure GNU General Public License.

De libgcj-bibliotheek is gelicentieerd onder de voorwaarden van de GNU General Public License, met een speciale uitzondering:

Deze bibliotheek statisch of dynamisch koppelen met andere modules is een gecombineerd werk maken op basis van deze bibliotheek. De algemene voorwaarden van de GNU General Public License dekken dus de hele combinatie.

Als speciale uitzondering geven de auteursrechthouders van deze bibliotheek u toestemming om deze bibliotheek te koppelen aan onafhankelijke modules om een uitvoerbaar bestand te produceren, ongeacht de licentievoorwaarden van deze onafhankelijke modules, en om het resulterende uitvoerbare bestand te kopiëren en te verspreiden onder voorwaarden van uw keuze, op voorwaarde dat u voor elke gekoppelde onafhankelijke module ook voldoet aan de voorwaarden van de licentie van die module. Een onafhankelijke module is een module die niet is afgeleid van of gebaseerd op deze bibliotheek. Als u deze bibliotheek wijzigt, kunt u deze uitzondering uitbreiden naar uw versie van de bibliotheek, maar u bent hiertoe niet verplicht. Indien u dit niet wenst, verwijder dan deze uitzonderingsverklaring uit uw versie.

GNU C-bibliotheek

Deze Software kan de GNU C-bibliotheek bevatten die is gelicentieerd onder de GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2, en de onderstaande licenties, waarvan kopieën samen met de broncode voor de GNU C-bibliotheek beschikbaar zijn op http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Deze software kan Grub4Dos bevatten die is gelicentieerd onder de GNU General Public License Version 2, waarvan een kopie samen met de broncode voor Grub4Dos beschikbaar is op https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Het bestand if_ppp.h valt onder de volgende CMU-licentie:

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. Noch de naam van de universiteit, noch de namen van haar medewerkers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR CARNEGIE MELLON UNIVERSITY EN BIJDRAGERS "AS IS" EN ENIGE EXPLICIETE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. IN GEEN GEVAL ZAL DE UNIVERSITEIT OF DE BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF WINST, VERLIES VAN ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN) DIE OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN OVEREENKOMSTIG, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HET GEADVISEERD IS.

Inner Net Licentie

De bestanden inet/getnameinfo.c en sysdeps/posix/getaddrinfo.c zijn copyright (C) van Craig Metz en worden verspreid onder de volgende licentie:

/* De Inner Net-licentie, versie 2.00

De auteur(s) verlenen toestemming voor herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, van de software en documentatie op voorwaarde dat aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

0. Als u een versie van de software ontvangt die specifiek is gemarkeerd als niet voor herdistributie (controleer het versiebericht en/of README), mag u die versie van de software op geen enkele manier of in welke vorm dan ook opnieuw distribueren.

 1. Alle voorwaarden van alle andere toepasselijke auteursrechten en licenties moeten worden gevolgd.
 2. Herdistributies van de broncode moeten de copyrightvermelding(en), deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer van de auteur bevatten.
 3. Herdistributies in binaire vorm moeten de copyrightvermelding(en), deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer van de auteur reproduceren in de documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie wordt geleverd.
 4. [De auteursrechthebbende heeft toestemming gegeven voor het verwijderen van deze clausule.]
 5. Noch de naam(namen) van de auteur(s) noch de namen van de medewerkers mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR HAAR AUTEURS EN BIJDRAGERS "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFWIJZING. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF WINST, VERLIES VAN ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN) DIE OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN OVEREENKOMSTIG, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HET GEADVISEERD IS.

Intel

De volgende licentie dekt de bestanden uit Intel's "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium"-collectie:

Intel-licentieovereenkomst

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.

* Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

* De naam Intel Corporation mag niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS EN BIJDRAGERS VAN HET AUTEURSRECHT "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN INTEL OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES, BUSGEBRUIK, DATA; ONDERBREKING) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS ER OP DE HOOGTE VAN DE MOGELIJKHEID VAN DAT IS GEADVISEERD.

EXPORTWETGEVING: DEZE LICENTIE VOEGT GEEN BEPERKINGEN TOE AAN DE EXPORTWETGEVING VAN UW JURISDICTIE.

Het is de verantwoordelijkheid van de licentienemer om te voldoen aan alle exportvoorschriften die van toepassing zijn in het rechtsgebied van de licentienemer. Onder HUIDIGE (mei 2000) Amerikaanse exportregelgeving komt deze software in aanmerking voor export vanuit de VS en kan worden gedownload door of op een andere manier worden geëxporteerd of opnieuw geëxporteerd over de hele wereld BEHALVE naar bestemmingen onder embargo van de VS, waaronder Cuba, Irak, Libië, Noord-Korea, Iran, Syrië, Soedan , Afghanistan en elk ander land waartegen de VS een embargo heeft ingesteld voor goederen en diensten.

JsonCpp

De broncode van de JsonCpp-bibliotheek, inclusief bijbehorende documentatie, tests en demonstratietoepassingen, wordt gelicentieerd onder de volgende voorwaarden.

Baptiste Lepilleur en The JsonCpp Authors wijzen uitdrukkelijk het auteursrecht af in alle rechtsgebieden die een dergelijke disclaimer erkennen. In dergelijke rechtsgebieden wordt deze software vrijgegeven in het publieke domein.

In rechtsgebieden die eigendom van het publieke domein niet erkennen (bijv. Duitsland vanaf 2010), valt deze software onder Copyright (c) 2007-2010 van Baptiste Lepilleur en The JsonCpp Authors, en wordt deze vrijgegeven onder de voorwaarden van de MIT-licentie (zie hieronder).

In rechtsgebieden die eigendom van het openbare domein erkennen, kan de gebruiker van deze software ervoor kiezen om het te accepteren als 1) openbaar domein, 2) onder de voorwaarden van de MIT-licentie (zie hieronder), of 3) onder de voorwaarden van dual Public Domain/ MIT Licentievoorwaarden die hier worden beschreven, naar keuze.

De MIT-licentie komt ongeveer zo dicht bij het publieke domein als een licentie kan krijgen, en wordt in duidelijke, beknopte bewoordingen beschreven op:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

De volledige tekst van de MIT-licentie volgt:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur en de JsonCpp-auteurs

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK IN OF DE ANDERE HANDELINGEN SOFTWARE.

De MIT-licentie is compatibel met zowel de GPL als commerciële software, en biedt een van alle rechten van het Publieke Domein met de kleine overlast van het feit dat de bovenstaande copyrightvermelding en licentietekst in de broncode moeten worden bewaard. Merk ook op dat door het accepteren van de Public Domain "licentie" u uw exemplaar opnieuw kunt licentiëren met elke gewenste licentie. Behalve zoals vermeld in deze kennisgeving, mag de naam van een houder van het auteursrecht niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere transacties in deze software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de houder van het auteursrecht.

Klibc.utils

Deze Software kan Klibc.utils bevatten dat is gelicentieerd onder de GNU General Public License Version 2 en onder de onderstaande licentie.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 De regenten van de Universiteit van Californië. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. Noch de naam van de universiteit, noch de namen van haar medewerkers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE REGENTEN EN BIJDRAGERS "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE REGENTEN OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF WINST ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN) DIE OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN OVEREENKOMSTIG, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HET GEADVISEERD IS.

NiveauDB

Copyright (c) 2011 De LevelDB-auteurs. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.

* Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

* Noch de naam van Google Inc., noch de namen van zijn bijdragers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS EN BIJDRAGERS VAN HET AUTEURSRECHT "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEURSRECHTEIGENAAR OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; D; VERLIES VAN DIENSTEN; D; OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN HET GOED GEADVISEERD IS.

Libffi

Deze software kan de libffi-bibliotheek bevatten die onderhevig is aan de volgende auteursrechten en machtigingen:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc en anderen (zie bronbestanden voor details)

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK IN OF DE ANDERE HANDELINGEN SOFTWARE.

NiveauDB

Copyright (c) 2011 De LevelDB-auteurs. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.

* Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

* Noch de naam van Google Inc., noch de namen van zijn bijdragers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS EN BIJDRAGERS VAN HET AUTEURSRECHT "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEURSRECHTEIGENAAR OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; D; VERLIES VAN DIENSTEN; D; OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN HET GOED GEADVISEERD IS.

bibliotheken

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEUR(S) ''AS IS'' EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN.

IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR(S) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN OF WINST, GEGEVENS; OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN HET GOED GEADVISEERD IS.

Archief.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEUR(S) ''AS IS'' EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN.

IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR(S) AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN OF WINST, GEGEVENS; OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN HET GOED GEADVISEERD IS.

LibLIEF

Apache-licentie
Versie 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK, REPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE

1. Definities.

"Licentie" betekent de algemene voorwaarden voor gebruik, reproductie en distributie zoals gedefinieerd in secties 1 tot en met 9 van dit document.

"Licentiegever" betekent de eigenaar van het auteursrecht of de entiteit die is gemachtigd door de eigenaar van het auteursrecht die de Licentie verleent.

"Juridische entiteit" betekent de vereniging van de handelende entiteit en alle andere entiteiten die zeggenschap hebben over, gecontroleerd worden door of onder gemeenschappelijke controle staan met die entiteit. Voor de toepassing van deze definitie betekent "controle" (i) de bevoegdheid, direct of indirect, om de leiding of het management van een dergelijke entiteit te veroorzaken, hetzij door een contract of anderszins, of (ii) eigendom van vijftig procent (50%) of meer van de uitstaande aandelen, of (iii) economisch eigendom van een dergelijke entiteit.

"U" (of "Uw") betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door deze Licentie verleende machtigingen uitoefent.

"Bron"-formulier betekent het voorkeursformulier voor het aanbrengen van wijzigingen, inclusief maar niet beperkt tot softwarebroncode, documentatiebron en configuratiebestanden.

"Objectvorm" betekent elke vorm die het resultaat is van mechanische transformatie of vertaling van een Bronvorm, inclusief maar niet beperkt tot gecompileerde objectcode, gegenereerde documentatie en conversies naar andere mediatypen.

"Werk" betekent het werk van auteurschap, hetzij in Bron- of Objectvorm, beschikbaar gesteld onder de Licentie, zoals aangegeven door een copyrightvermelding die is opgenomen in of gehecht aan het werk (een voorbeeld wordt gegeven in de Bijlage hieronder).

"Afgeleide werken" betekent elk werk, hetzij in bron- of objectvorm, dat is gebaseerd op (of is afgeleid van) het werk en waarvoor de redactionele revisies, annotaties, uitwerkingen of andere wijzigingen, als geheel, een origineel werk vertegenwoordigen van auteurschap. Voor de doeleinden van deze Licentie zullen Afgeleide werken geen werken omvatten die scheidbaar blijven van, of slechts een link vormen (of bij naam binden) aan de interfaces van het Werk en de Afgeleide werken daarvan.

"Bijdrage" betekent elk werk van auteurschap, inclusief de originele versie van het Werk en alle wijzigingen of toevoegingen aan dat Werk of afgeleide werken daarvan, dat opzettelijk aan de Licentiegever is ingediend voor opname in het Werk door de eigenaar van het auteursrecht of door een persoon of Juridische entiteit die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht in te dienen. Voor de toepassing van deze definitie betekent "ingediend" elke vorm van elektronische, mondelinge of schriftelijke communicatie die wordt verzonden naar de licentiegever of zijn vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot communicatie op elektronische mailinglijsten, broncodecontrolesystemen en uitgiftevolgsystemen die worden beheerd door of namens de Licentiegever met het doel het Werk te bespreken en te verbeteren, maar met uitzondering van communicatie die opvallend is gemarkeerd of anderszins schriftelijk is aangeduid door de eigenaar van het auteursrecht als "Geen Bijdrage".

"Bijdrager" betekent Licentiegever en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon namens wie een Bijdrage is ontvangen door Licentiegever en vervolgens in het Werk is opgenomen.

2. Toekenning van auteursrechtlicentie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze licentie, verleent elke bijdrager u hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke auteursrechtlicentie om te reproduceren, afgeleide werken voor te bereiden, publiekelijk weer te geven, in het openbaar uit te voeren, het Werk en dergelijke Afgeleide werken in sublicentie geven en distribueren in bron- of objectvorm.

3. Toekenning van octrooilicentie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Licentie, verleent elke Bijdrager U hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke (behalve zoals vermeld in deze sectie) patentlicentie om te maken, hebben gemaakt, het Werk gebruiken, aanbieden om te verkopen, verkopen, importeren en anderszins over te dragen, waarbij een dergelijke licentie alleen van toepassing is op die octrooiclaims die in licentie kunnen worden gegeven door een dergelijke Bijdrager en die noodzakelijkerwijs worden geschonden door hun Bijdrage(n) alleen of door een combinatie van hun Bijdrage(n) met het Werk waaraan deze Bijdrage(n) is/zijn ingediend. Als U een octrooigeschil aanspant tegen een entiteit (inclusief een tegenvordering of tegenvordering in een rechtszaak) die beweert dat het Werk of een Bijdrage in het Werk een directe of bijdragende octrooi-inbreuk vormt, dan zullen alle octrooilicenties die aan U onder deze Licentie zijn verleend voor dat Het werk wordt beëindigd vanaf de datum waarop een dergelijk geschil is ingediend.

4. Herverdeling.

U mag kopieën van het werk of de afgeleide werken daarvan reproduceren en verspreiden op elk medium, met of zonder aanpassingen, en in bron- of objectvorm, op voorwaarde dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U moet alle andere ontvangers van het werk of de afgeleide werken een kopie van deze licentie geven; en

U moet ervoor zorgen dat gewijzigde bestanden prominente berichten bevatten waarin staat dat u de bestanden hebt gewijzigd; en

U moet, in de bronvorm van alle afgeleide werken die u distribueert, alle auteursrecht-, octrooi-, handelsmerk- en attributiekennisgevingen van de bronvorm van het werk bewaren, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op enig deel van de afgeleide werken; en als het Werk een "KENNISGEVING"-tekstbestand bevat als onderdeel van de distributie, dan moeten alle Afgeleide Werken die U verspreidt een leesbare kopie bevatten van de attributiekennisgevingen in een dergelijk NOTICE-bestand, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op enig deel van de Afgeleide werken, op ten minste een van de volgende plaatsen: in een NOTICE-tekstbestand dat wordt gedistribueerd als onderdeel van de Afgeleide werken; binnen het Bronformulier of de documentatie, indien verstrekt samen met de Afgeleide werken; of, binnen een weergave gegenereerd door de Afgeleide Werken, als en waar dergelijke kennisgevingen van derden normaal gesproken verschijnen. De inhoud van het NOTICE-bestand is alleen voor informatieve doeleinden en wijzigt de Licentie niet. U mag uw eigen naamsvermeldingen toevoegen aan Afgeleide werken die u verspreidt, naast of als aanvulling op de KENNISGEVING van het Werk, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende vermeldingen niet kunnen worden opgevat als wijziging van de Licentie. U mag uw eigen copyrightverklaring aan uw wijzigingen toevoegen en aanvullende of andere licentievoorwaarden verstrekken voor gebruik, reproductie of distributie van uw wijzigingen, of voor dergelijke afgeleide werken als geheel, op voorwaarde dat uw gebruik, reproductie en distributie van het Werk voor het overige voldoet aan de voorwaarden vermeld in deze Licentie.

5. Indiening van bijdragen.

Tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft, valt elke Bijdrage die opzettelijk door u aan de Licentiegever is ingediend voor opname in het Werk onder de voorwaarden van deze Licentie, zonder enige aanvullende voorwaarden. Niettegenstaande het bovenstaande zal niets hierin de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst die u mogelijk met de Licentiegever hebt gesloten met betrekking tot dergelijke Bijdragen, vervangen of wijzigen.

6. Handelsmerken.

Deze Licentie geeft geen toestemming om de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of productnamen van de Licentiegever te gebruiken, behalve zoals vereist voor redelijk en gebruikelijk gebruik bij het beschrijven van de oorsprong van het Werk en het reproduceren van de inhoud van het NOTICE-bestand.

7. Afwijzing van garantie.

Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, levert Licentiegever het Werk (en elke Bijdrager levert zijn Bijdragen) op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, garanties of voorwaarden van TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik of de herdistributie van het Werk en aanvaardt alle risico's die verband houden met uw uitoefening van toestemmingen onder deze Licentie.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval en onder geen enkele juridische theorie, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving (zoals opzettelijke en grove nalatigheid) of schriftelijk overeengekomen, zal een Bijdrager aansprakelijk zijn jegens U voor schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze licentie of uit het gebruik of het onvermogen om het werk te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van goodwill, werkonderbreking , computerstoringen of -storingen, of enige andere commerciële schade of verlies), zelfs als een dergelijke Bijdrager op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9. Acceptatie van garantie of aanvullende aansprakelijkheid.

Bij het herdistribueren van het werk of de afgeleide werken daarvan, kunt u ervoor kiezen om ondersteuning, garantie, schadeloosstelling of andere aansprakelijkheidsverplichtingen en/of rechten in overeenstemming met deze licentie aan te bieden en hiervoor een vergoeding in rekening te brengen. Bij het aanvaarden van dergelijke verplichtingen mag u echter alleen handelen namens uzelf en onder uw eigen verantwoordelijkheid, niet namens een andere bijdrager, en alleen als u ermee instemt elke bijdrager te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid die is ontstaan door, of claims tegen een dergelijke Bijdrager op grond van uw aanvaarding van een dergelijke garantie of aanvullende aansprakelijkheid.

LibYara

Auteursrecht (c) 2007-2016. De YARA-auteurs. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. Noch de naam van de houder van het auteursrecht, noch de namen van zijn medewerkers mogen worden gebruikt om producten die zijn afgeleid van deze software te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS EN BIJDRAGERS VAN HET AUTEURSRECHT "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE HOUDER VAN HET AUTEURSRECHT OF DE BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; D; OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN HET GOED GEADVISEERD IS.

LibSELinux

Deze software kan het libselinux Debian-pakket bevatten dat is gelicentieerd onder de GNU General Public License Version 2. Meer informatie over het Debian-pakket is beschikbaar op http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Deze bibliotheek is gratis software; u kunt het herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU Lesser General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2.1 van de Licentie, of (naar uw keuze) een latere versie.

Deze bibliotheek wordt verspreid in de hoop dat het nuttig zal zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU Lesser General Public License voor meer details.

Libx86

Deze Software kan het libx86-pakket bevatten dat is gelicentieerd onder de onderstaande licenties.

Bestanden: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licentie: MIT

Bestanden: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licentie: MIT

Bestanden: x86emu/*

Auteursrecht: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licentie: anders

Toestemming om deze software en de bijbehorende documentatie voor welk doel dan ook te gebruiken, kopiëren, wijzigen, distribueren en verkopen voor welk doel dan ook, wordt hierbij kosteloos verleend, op voorwaarde dat de bovenstaande copyrightmelding in alle exemplaren voorkomt en dat zowel die copyrightmelding als deze toestemmingsmelding in ondersteunende documentatie wordt weergegeven , en dat de naam van de auteurs niet wordt gebruikt in advertenties of publiciteit met betrekking tot de distributie van de software zonder specifieke, schriftelijke voorafgaande toestemming. De auteurs doen geen uitspraken over de geschiktheid van deze software voor welk doel dan ook. Het wordt geleverd "zoals het is" zonder uitdrukkelijke of impliciete garantie.

DE AUTEURS WIJZEN ALLE GARANTIES MET BETREKKING TOT DEZE SOFTWARE AF, INCLUSIEF ALLE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID, IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE SPECIALE, INDIRECTE OF GEVOLGSCHADE OF GEVOLGSCHADE HETZIJ IN EEN HANDELING VAN CONTRACT, NALATIGHEID OF ANDERE ONRECHTMATIGE HANDELING, VOORTVLOEIEND UIT OF IN VERBAND MET HET GEBRUIK OF DE PRESTATIES VAN DEZE SOFTWARE.

Licentie: MIT

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZAL JOSH VANDERHOOF AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN HANDELING VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE HANDELINGEN IN DE SOFTWARE.

Linux-kernel

Deze Software kan de Linux-kernel bevatten die is gelicentieerd onder de GNU General Public License Version 2, waarvan een kopie samen met de broncode voor de Linux-kernelversie beschikbaar is op http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK IN OF DE ANDERE HANDELINGEN SOFTWARE.

Macho

De volgende CMU-licentie dekt een deel van de ondersteuningscode voor Mach, afgeleid van Mach 3.0: Mach-besturingssysteem

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Alle rechten voorbehouden.

Hierbij wordt toestemming verleend voor het gebruiken, kopiëren, wijzigen en distribueren van deze software en de bijbehorende documentatie, op voorwaarde dat zowel de copyrightvermelding als deze toestemmingsverklaring in alle kopieën van de software, afgeleide werken of gewijzigde versies en alle delen daarvan voorkomen, en dat beide mededelingen verschijnen in ondersteunende documentatie.

CARNEGIE MELLON STAAT GRATIS GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE IN ZIJN "AS IS" STAAT TOE. CARNEGIE MELLON WIJST ELKE AANSPRAKELIJKHEID VAN WELKE AANSPRAKELIJKHEID VOOR ENIGE SCHADE AF, DIE OOK VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.

Carnegie Mellon verzoekt gebruikers van deze software om terug te keren naar:
Coördinator softwaredistributie
School voor informatica
Carnegie Mellon Universiteit
Pittsburgh PA 15213-3890
of Software.Distribution@CS.CMU.EDU eventuele verbeteringen of uitbreidingen die ze aanbrengen en Carnegie Mellon het recht verlenen om deze wijzigingen opnieuw te distribueren.

Ncurses

Deze software kan de ncurses-bibliotheek bevatten die onderhevig is aan de volgende auteursrechten en machtigingen: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Hierbij wordt gratis toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software verkrijgt en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software"), om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om kopieën van de software te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen, publiceren, distribueren, distribueren met wijzigingen, Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE BOVENSTAANDE HOUDERS VAN HET AUTEURSRECHT AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN ACTIE VAN CONTRACT, ONRECHTMATIGE OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK OF ANDERE SOFT-HANDELINGEN IN DE .

Behalve zoals vermeld in deze kennisgeving, mogen de namen van de bovenstaande auteursrechthouders niet worden gebruikt in advertenties of anderszins om de verkoop, het gebruik of andere transacties in deze Software te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

NTFS-3G

Deze software kan het NTFS-3G-stuurprogramma bevatten dat is gelicentieerd onder de GNU General Public License Version 2 en GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE waarvan kopieën samen met de broncode voor NTFS-3G beschikbaar zijn op https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Copyright: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

De Debian-verpakking is Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) en is gelicentieerd onder de GPL, zie hierboven.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 Het OpenSSL-project. Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. Al het reclamemateriaal waarin functies of gebruik van deze software worden vermeld, moet de volgende vermelding bevatten:
  "Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. De namen "OpenSSL Toolkit" en "OpenSSL Project" mogen niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming. Neem voor schriftelijke toestemming contact op met openssl-core@openssl.org.
 5. Producten die van deze software zijn afgeleid, mogen niet "OpenSSL" worden genoemd, noch mag "OpenSSL" in hun naam voorkomen zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van het OpenSSL-project.
 6. Herdistributies in welke vorm dan ook moeten de volgende erkenning bevatten:

"Dit product bevat software die is ontwikkeld door het OpenSSL Project voor gebruik in de OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR HET OpenSSL-PROJECT "AS IS" EN ALLE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL HET OpenSSL-PROJECT OF ZIJN BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; ; OF BEDRIJFSONDERBREKING) EVENWEL VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE WIJZE VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN DE MOGELIJKHEID WORDT GEADVISEERD .

RapidJSON

Tencent is verheugd de open source-community te ondersteunen door RapidJSON beschikbaar te stellen.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, een Tencent-bedrijf, en Milo Yip. Alle rechten voorbehouden.

Als u een kopie van het RapidJSON-binaire bestand van Tencent hebt gedownload, houd er dan rekening mee dat het RapidJSON-binaire bestand is gelicentieerd onder de MIT-licentie.

Als u een kopie van de RapidJSON-broncode van Tencent hebt gedownload, houd er dan rekening mee dat de RapidJSON-broncode is gelicentieerd onder de MIT-licentie, met uitzondering van de hieronder vermelde componenten van derden waarvoor andere licentievoorwaarden gelden. Uw integratie van RapidJSON in uw eigen projecten vereist mogelijk naleving van de MIT-licentie, evenals de andere licenties die van toepassing zijn op de componenten van derden die zijn opgenomen in RapidJSON. Om de problematische JSON-licentie in uw eigen projecten te vermijden, volstaat het om de map bin/jsonchecker/ uit te sluiten, aangezien dit de enige code is onder de JSON-licentie.

Een kopie van de MIT-licentie is in dit bestand opgenomen.

Andere afhankelijkheden en licenties:

Open source-software gelicentieerd onder de BSD-licentie:

-------------------------------------------------- ------------------

De msinttypes r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

* Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.

* Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

* Noch de naam van de houder van het auteursrecht, noch de namen van zijn medewerkers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE REGENTEN EN BIJDRAGERS 'AS IS'' EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL ZIJN AFWIJZING. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE REGENTEN EN BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN, VERLIES VAN OF WINST ONDERBREKING VAN ZAKELIJKE ONDERBREKINGEN) DIE OP ENIGE WIJZE UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN OVEREENKOMSTIG, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGE AANSPRAKELIJKHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS INDIEN HET GEADVISEERD IS.

Open source software gelicentieerd onder de JSON-licentie:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alle rechten voorbehouden.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alle rechten voorbehouden.

Voorwaarden van de JSON-licentie:

-------------------------------------------------- -

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

De software wordt gebruikt voor het goede, niet voor het kwade.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK IN OF DE ANDERE HANDELINGEN SOFTWARE.

Voorwaarden van de MIT-licentie:

-------------------------------------------------- ------------------

Hierbij wordt kosteloos toestemming verleend aan elke persoon die een kopie van deze software en bijbehorende documentatiebestanden (de "Software") verkrijgt, om zonder beperking in de Software te handelen, inclusief maar niet beperkt tot de rechten om te gebruiken, kopiëren, wijzigen, samenvoegen , publiceren, distribueren, in sublicentie geven en/of verkopen van kopieën van de Software, en om personen aan wie de Software wordt geleverd toe te staan dit te doen, onder de volgende voorwaarden:

De bovenstaande copyrightkennisgeving en deze toestemmingskennisgeving zullen worden opgenomen in alle kopieën of substantiële delen van de Software.

DE SOFTWARE WORDT GELEVERD "AS IS", ZONDER ENIGE GARANTIE, EXPLICIET OF IMPLICIET, INCLUSIEF MAAR NIET BEPERKT TOT DE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID, GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL EN NIET-INBREUK. IN GEEN GEVAL ZULLEN DE AUTEURS OF AUTEURSRECHTHOUDERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE CLAIM, SCHADE OF ANDERE AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN EEN OVEREENKOMST, ONRECHTMATIGHEID OF ANDERSZINS, VOORTVLOEIEND UIT, UIT OF IN VERBAND MET DE SOFTWARE OF HET GEBRUIK IN OF DE ANDERE HANDELINGEN SOFTWARE.

Simdjson

Apache-licentie

Versie 2.0, januari 2004

http://www.apache.org/licenses/

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK, REPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE

1. Definities.

"Licentie" betekent de algemene voorwaarden voor gebruik, reproductie en distributie zoals gedefinieerd in secties 1 tot en met 9 van dit document.

"Licentiegever" betekent de eigenaar van het auteursrecht of de entiteit die is gemachtigd door de eigenaar van het auteursrecht die de Licentie verleent.

"Juridische entiteit" betekent de vereniging van de handelende entiteit en alle andere entiteiten die zeggenschap hebben over, gecontroleerd worden door of onder gemeenschappelijke controle staan met die entiteit. Voor de toepassing van deze definitie betekent "controle" (i) de bevoegdheid, direct of indirect, om de leiding of het management van een dergelijke entiteit te veroorzaken, hetzij door een contract of anderszins, of (ii) eigendom van vijftig procent (50%) of meer van de uitstaande aandelen, of (iii) economisch eigendom van een dergelijke entiteit.

"U" (of "Uw") betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door deze Licentie verleende machtigingen uitoefent.

"Bron"-formulier betekent het voorkeursformulier voor het aanbrengen van wijzigingen, inclusief maar niet beperkt tot softwarebroncode, documentatiebron en configuratiebestanden.

"Objectvorm" betekent elke vorm die het resultaat is van mechanische transformatie of vertaling van een Bronvorm, inclusief maar niet beperkt tot gecompileerde objectcode, gegenereerde documentatie en conversies naar andere mediatypen.

"Werk" betekent het werk van auteurschap, hetzij in Bron- of Objectvorm, beschikbaar gesteld onder de Licentie, zoals aangegeven door een copyrightvermelding die is opgenomen in of gehecht aan het werk (een voorbeeld wordt gegeven in de Bijlage hieronder).

"Afgeleide werken" betekent elk werk, hetzij in bron- of objectvorm, dat is gebaseerd op (of is afgeleid van) het werk en waarvoor de redactionele revisies, annotaties, uitwerkingen of andere wijzigingen, als geheel, een origineel werk vertegenwoordigen van auteurschap. Voor de doeleinden van deze Licentie zullen Afgeleide werken geen werken omvatten die scheidbaar blijven van, of slechts een link vormen (of bij naam binden) aan de interfaces van het Werk en de Afgeleide werken daarvan.

"Bijdrage" betekent elk werk van auteurschap, inclusief de originele versie van het Werk en alle wijzigingen of toevoegingen aan dat Werk of afgeleide werken daarvan, dat opzettelijk aan de Licentiegever is ingediend voor opname in het Werk door de eigenaar van het auteursrecht of door een persoon of Juridische entiteit die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht in te dienen. Voor de toepassing van deze definitie betekent "ingediend" elke vorm van elektronische, mondelinge of schriftelijke communicatie die wordt verzonden naar de licentiegever of zijn vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot communicatie op elektronische mailinglijsten, broncodecontrolesystemen en uitgiftevolgsystemen die worden beheerd door of namens de Licentiegever met het doel het Werk te bespreken en te verbeteren, maar met uitzondering van communicatie die opvallend is gemarkeerd of anderszins schriftelijk is aangeduid door de eigenaar van het auteursrecht als "Geen Bijdrage".

"Bijdrager" betekent Licentiegever en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon namens wie een Bijdrage is ontvangen door Licentiegever en vervolgens in het Werk is opgenomen.

2. Toekenning van auteursrechtlicentie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze licentie, verleent elke bijdrager u hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke auteursrechtlicentie om te reproduceren, afgeleide werken voor te bereiden, publiekelijk weer te geven, in het openbaar uit te voeren, het Werk en dergelijke Afgeleide werken in sublicentie geven en distribueren in bron- of objectvorm.

3. Toekenning van octrooilicentie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Licentie, verleent elke Bijdrager U hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke (behalve zoals vermeld in deze sectie) patentlicentie om te maken, hebben gemaakt, het Werk gebruiken, aanbieden om te verkopen, verkopen, importeren en anderszins over te dragen, waarbij een dergelijke licentie alleen van toepassing is op die octrooiclaims die in licentie kunnen worden gegeven door een dergelijke Bijdrager en die noodzakelijkerwijs worden geschonden door hun Bijdrage(n) alleen of door een combinatie van hun Bijdrage(n) met het Werk waaraan deze Bijdrage(n) is/zijn ingediend. Als U een octrooigeschil aanspant tegen een entiteit (inclusief een tegenvordering of tegenvordering in een rechtszaak) die beweert dat het Werk of een Bijdrage in het Werk een directe of bijdragende octrooi-inbreuk vormt, dan zullen alle octrooilicenties die aan U onder deze Licentie zijn verleend voor dat Het werk wordt beëindigd vanaf de datum waarop een dergelijk geschil is ingediend.

4. Herverdeling.

U mag kopieën van het werk of de afgeleide werken daarvan reproduceren en verspreiden op elk medium, met of zonder aanpassingen, en in bron- of objectvorm, op voorwaarde dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U moet alle andere ontvangers van het werk of de afgeleide werken een kopie van deze licentie geven; en

U moet ervoor zorgen dat gewijzigde bestanden prominente berichten bevatten waarin staat dat u de bestanden hebt gewijzigd; en

U moet, in de bronvorm van alle afgeleide werken die u distribueert, alle auteursrecht-, octrooi-, handelsmerk- en attributiekennisgevingen van de bronvorm van het werk bewaren, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op enig deel van de afgeleide werken; en als het Werk een "KENNISGEVING"-tekstbestand bevat als onderdeel van de distributie, dan moeten alle Afgeleide Werken die U verspreidt een leesbare kopie bevatten van de attributiekennisgevingen in een dergelijk NOTICE-bestand, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op enig deel van de Afgeleide werken, op ten minste een van de volgende plaatsen: in een NOTICE-tekstbestand dat wordt gedistribueerd als onderdeel van de Afgeleide werken; binnen het Bronformulier of de documentatie, indien verstrekt samen met de Afgeleide werken; of, binnen een weergave gegenereerd door de Afgeleide Werken, als en waar dergelijke kennisgevingen van derden normaal gesproken verschijnen. De inhoud van het NOTICE-bestand is alleen voor informatieve doeleinden en wijzigt de Licentie niet. U mag uw eigen naamsvermeldingen toevoegen aan Afgeleide werken die u verspreidt, naast of als aanvulling op de KENNISGEVING van het Werk, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende vermeldingen niet kunnen worden opgevat als wijziging van de Licentie. U mag uw eigen copyrightverklaring aan uw wijzigingen toevoegen en aanvullende of andere licentievoorwaarden verstrekken voor gebruik, reproductie of distributie van uw wijzigingen, of voor dergelijke afgeleide werken als geheel, op voorwaarde dat uw gebruik, reproductie en distributie van het Werk voor het overige voldoet aan de voorwaarden vermeld in deze Licentie.

5. Indiening van bijdragen.

Tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft, valt elke Bijdrage die opzettelijk door u aan de Licentiegever is ingediend voor opname in het Werk onder de voorwaarden van deze Licentie, zonder enige aanvullende voorwaarden. Niettegenstaande het bovenstaande zal niets hierin de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst die u mogelijk met de Licentiegever hebt gesloten met betrekking tot dergelijke Bijdragen, vervangen of wijzigen.

6. Handelsmerken.

Deze Licentie geeft geen toestemming om de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of productnamen van de Licentiegever te gebruiken, behalve zoals vereist voor redelijk en gebruikelijk gebruik bij het beschrijven van de oorsprong van het Werk en het reproduceren van de inhoud van het NOTICE-bestand.

7. Afwijzing van garantie.

Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, levert Licentiegever het Werk (en elke Bijdrager levert zijn Bijdragen) op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, garanties of voorwaarden van TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik of de herdistributie van het Werk en aanvaardt alle risico's die verband houden met uw uitoefening van toestemmingen onder deze Licentie.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval en onder geen enkele juridische theorie, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving (zoals opzettelijke en grove nalatigheid) of schriftelijk overeengekomen, zal een Bijdrager aansprakelijk zijn jegens U voor schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze licentie of uit het gebruik of het onvermogen om het werk te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van goodwill, werkonderbreking , computerstoringen of -storingen, of enige andere commerciële schade of verlies), zelfs als een dergelijke Bijdrager op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9. Acceptatie van garantie of aanvullende aansprakelijkheid.

Bij het herdistribueren van het werk of de afgeleide werken daarvan, kunt u ervoor kiezen om ondersteuning, garantie, schadeloosstelling of andere aansprakelijkheidsverplichtingen en/of rechten in overeenstemming met deze licentie aan te bieden en hiervoor een vergoeding in rekening te brengen. Bij het aanvaarden van dergelijke verplichtingen mag u echter alleen handelen namens uzelf en onder uw eigen verantwoordelijkheid, niet namens een andere bijdrager, en alleen als u ermee instemt elke bijdrager te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid die is ontstaan door, of claims tegen een dergelijke Bijdrager op grond van uw aanvaarding van een dergelijke garantie of aanvullende aansprakelijkheid.

QT

QT is beschikbaar onder de GNU Lesser General Public License versie 3. De QT Toolkit is Copyright © 2016. The QT Company Ltd. en andere bijdragers.

GNU Lesser General Public License versie drie is beschikbaar op https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingle-applicatie

Copyright (C) 2013 Digia Plc en/of haar dochteronderneming(en).

Contactpersoon: https://www.qt.io/terms-conditions/

Deze software maakt deel uit van de QT Solutions-component.

U mag dit bestand als volgt gebruiken onder de voorwaarden van de BSD-licentie:

"Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Herdistributies van broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.

• Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

• Noch de naam van Digia Plc en haar dochteronderneming(en) noch de namen van haar bijdragers mogen worden gebruikt om producten die uit deze software zijn afgeleid, goed te keuren of te promoten zonder specifieke voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS EN BIJDRAGERS VAN HET AUTEURSRECHT "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEURSRECHTEIGENAAR OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; D; VERLIES VAN DIENSTEN; D; OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN HET GOED GEADVISEERD IS.

Herdruk kern

Apache-licentie
Versie 2.0, januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

ALGEMENE VOORWAARDEN VOOR GEBRUIK, REPRODUCTIE EN DISTRIBUTIE

1. Definities.

"Licentie" betekent de algemene voorwaarden voor gebruik, reproductie en distributie zoals gedefinieerd in secties 1 tot en met 9 van dit document.

"Licentiegever" betekent de eigenaar van het auteursrecht of de entiteit die is gemachtigd door de eigenaar van het auteursrecht die de Licentie verleent.

"Juridische entiteit" betekent de vereniging van de handelende entiteit en alle andere entiteiten die zeggenschap hebben over, gecontroleerd worden door of onder gemeenschappelijke controle staan met die entiteit. Voor de toepassing van deze definitie betekent "controle" (i) de bevoegdheid, direct of indirect, om de leiding of het management van een dergelijke entiteit te veroorzaken, hetzij door een contract of anderszins, of (ii) eigendom van vijftig procent (50%) of meer van de uitstaande aandelen, of (iii) economisch eigendom van een dergelijke entiteit.

"U" (of "Uw") betekent een natuurlijke persoon of rechtspersoon die de door deze Licentie verleende toestemmingen uitoefent.

"Bron"-formulier betekent het voorkeursformulier voor het aanbrengen van wijzigingen, inclusief maar niet beperkt tot softwarebroncode, documentatiebron en configuratiebestanden.

"Object"-formulier betekent elke vorm die het resultaat is van mechanische transformatie of vertaling van een Bronformulier, inclusief maar niet beperkt tot gecompileerde objectcode, gegenereerde documentatie en conversies naar andere mediatypen.

"Werk" betekent het werk van auteurschap, hetzij in Bron- of Objectvorm, beschikbaar gesteld onder de Licentie, zoals aangegeven door een copyrightvermelding die is opgenomen in of gehecht aan het werk (een voorbeeld wordt gegeven in de Bijlage hieronder).

"Afgeleide werken" betekent elk werk, hetzij in bron- of objectvorm, dat is gebaseerd op (of is afgeleid van) het werk en waarvoor de redactionele revisies, annotaties, uitwerkingen of andere wijzigingen, als geheel, een origineel werk vertegenwoordigen van auteurschap. Voor de doeleinden van deze Licentie zullen Afgeleide werken geen werken omvatten die scheidbaar blijven van, of slechts een link vormen (of bij naam binden) aan de interfaces van het Werk en de Afgeleide werken daarvan.

"Bijdrage" betekent elk werk van auteurschap, inclusief de originele versie van het Werk en alle wijzigingen of toevoegingen aan dat Werk of afgeleide werken daarvan, dat opzettelijk aan de Licentiegever is ingediend voor opname in het Werk door de eigenaar van het auteursrecht of door een persoon of Juridische entiteit die gemachtigd is om namens de eigenaar van het auteursrecht in te dienen. Voor de toepassing van deze definitie betekent "ingediend" elke vorm van elektronische, mondelinge of schriftelijke communicatie die wordt verzonden naar de licentiegever of zijn vertegenwoordigers, inclusief maar niet beperkt tot communicatie op elektronische mailinglijsten, broncodecontrolesystemen en uitgiftevolgsystemen die worden beheerd door of namens de Licentiegever met het doel het Werk te bespreken en te verbeteren, maar met uitzondering van communicatie die opvallend is gemarkeerd of anderszins schriftelijk is aangeduid door de eigenaar van het auteursrecht als "Geen Bijdrage".

"Bijdrager" betekent Licentiegever en elke natuurlijke persoon of rechtspersoon namens wie een Bijdrage is ontvangen door Licentiegever en vervolgens in het Werk is opgenomen.

2. Toekenning van auteursrechtlicentie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze licentie, verleent elke bijdrager u hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke auteursrechtlicentie om te reproduceren, afgeleide werken voor te bereiden, publiekelijk weer te geven, in het openbaar uit te voeren, het Werk en dergelijke Afgeleide werken in sublicentie geven en distribueren in bron- of objectvorm.

3. Toekenning van octrooilicentie.

Onder voorbehoud van de voorwaarden van deze Licentie, verleent elke Bijdrager U hierbij een eeuwigdurende, wereldwijde, niet-exclusieve, kosteloze, royaltyvrije, onherroepelijke (behalve zoals vermeld in deze sectie) patentlicentie om te maken, hebben gemaakt, het Werk gebruiken, aanbieden om te verkopen, verkopen, importeren en anderszins over te dragen, waarbij een dergelijke licentie alleen van toepassing is op die octrooiclaims die in licentie kunnen worden gegeven door een dergelijke Bijdrager en die noodzakelijkerwijs worden geschonden door hun Bijdrage(n) alleen of door een combinatie van hun Bijdrage(n) met het Werk waaraan deze Bijdrage(n) is/zijn ingediend. Als U een octrooigeschil aanspant tegen een entiteit (inclusief een tegenvordering of tegenvordering in een rechtszaak) die beweert dat het Werk of een Bijdrage in het Werk een directe of bijdragende octrooi-inbreuk vormt, dan zullen alle octrooilicenties die aan U onder deze Licentie zijn verleend voor dat Het werk wordt beëindigd vanaf de datum waarop een dergelijk geschil is ingediend.

4. Herverdeling.

U mag kopieën van het werk of de afgeleide werken daarvan reproduceren en verspreiden op elk medium, met of zonder aanpassingen, en in bron- of objectvorm, op voorwaarde dat u aan de volgende voorwaarden voldoet:

U moet alle andere ontvangers van het werk of de afgeleide werken een kopie van deze licentie geven; en

U moet ervoor zorgen dat gewijzigde bestanden prominente berichten bevatten waarin staat dat u de bestanden hebt gewijzigd; en

U moet, in de bronvorm van alle afgeleide werken die u distribueert, alle auteursrecht-, octrooi-, handelsmerk- en attributiekennisgevingen van de bronvorm van het werk bewaren, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op enig deel van de afgeleide werken; en als het Werk een "KENNISGEVING"-tekstbestand bevat als onderdeel van de distributie, dan moeten alle Afgeleide Werken die U verspreidt een leesbare kopie bevatten van de attributiekennisgevingen in een dergelijk NOTICE-bestand, met uitzondering van die kennisgevingen die geen betrekking hebben op enig deel van de Afgeleide werken, op ten minste een van de volgende plaatsen: in een NOTICE-tekstbestand dat wordt gedistribueerd als onderdeel van de Afgeleide werken; binnen het Bronformulier of de documentatie, indien verstrekt samen met de Afgeleide werken; of, binnen een weergave gegenereerd door de Afgeleide Werken, als en waar dergelijke kennisgevingen van derden normaal gesproken verschijnen. De inhoud van het NOTICE-bestand is alleen voor informatieve doeleinden en wijzigt de Licentie niet. U mag uw eigen naamsvermeldingen toevoegen aan Afgeleide werken die u verspreidt, naast of als aanvulling op de KENNISGEVING van het Werk, op voorwaarde dat dergelijke aanvullende vermeldingen niet kunnen worden opgevat als wijziging van de Licentie. U mag uw eigen copyrightverklaring aan uw wijzigingen toevoegen en aanvullende of andere licentievoorwaarden verstrekken voor gebruik, reproductie of distributie van uw wijzigingen, of voor dergelijke afgeleide werken als geheel, op voorwaarde dat uw gebruik, reproductie en distributie van het Werk voor het overige voldoet aan de voorwaarden vermeld in deze Licentie.

5. Indiening van bijdragen.

Tenzij u uitdrukkelijk anders aangeeft, valt elke Bijdrage die opzettelijk door u aan de Licentiegever is ingediend voor opname in het Werk onder de voorwaarden van deze Licentie, zonder enige aanvullende voorwaarden. Niettegenstaande het bovenstaande zal niets hierin de voorwaarden van een afzonderlijke licentieovereenkomst die u mogelijk met de Licentiegever hebt gesloten met betrekking tot dergelijke Bijdragen, vervangen of wijzigen.

6. Handelsmerken.

Deze Licentie geeft geen toestemming om de handelsnamen, handelsmerken, dienstmerken of productnamen van de Licentiegever te gebruiken, behalve zoals vereist voor redelijk en gebruikelijk gebruik bij het beschrijven van de oorsprong van het Werk en het reproduceren van de inhoud van het NOTICE-bestand.

7. Afwijzing van garantie.

Tenzij vereist door toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, levert Licentiegever het Werk (en elke Bijdrager levert zijn Bijdragen) op een "AS IS"-BASIS, ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN, expliciet of impliciet, inclusief, zonder beperking, garanties of voorwaarden van TITEL, NIET-INBREUK, VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. U bent als enige verantwoordelijk voor het bepalen van de geschiktheid van het gebruik of de herdistributie van het Werk en aanvaardt alle risico's die verband houden met uw uitoefening van toestemmingen onder deze Licentie.

8. Beperking van aansprakelijkheid.

In geen geval en onder geen enkele juridische theorie, hetzij uit onrechtmatige daad (inclusief nalatigheid), contract of anderszins, tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving (zoals opzettelijke en grove nalatigheid) of schriftelijk overeengekomen, zal een Bijdrager aansprakelijk zijn jegens U voor schade, inclusief directe, indirecte, speciale, incidentele of gevolgschade van welke aard dan ook die voortvloeit uit deze licentie of uit het gebruik of het onvermogen om het werk te gebruiken (inclusief maar niet beperkt tot schade voor verlies van goodwill, werkonderbreking , computerstoringen of -storingen, of enige andere commerciële schade of verlies), zelfs als een dergelijke Bijdrager op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

9. Acceptatie van garantie of aanvullende aansprakelijkheid.

Bij het herdistribueren van het werk of de afgeleide werken daarvan, kunt u ervoor kiezen om ondersteuning, garantie, schadeloosstelling of andere aansprakelijkheidsverplichtingen en/of rechten in overeenstemming met deze licentie aan te bieden en hiervoor een vergoeding in rekening te brengen. Bij het aanvaarden van dergelijke verplichtingen mag u echter alleen handelen namens uzelf en onder uw eigen verantwoordelijkheid, niet namens een andere bijdrager, en alleen als u ermee instemt elke bijdrager te vrijwaren, verdedigen en schadeloos te stellen voor enige aansprakelijkheid die is ontstaan door, of claims tegen een dergelijke Bijdrager omdat u een dergelijke garantie of aanvullende aansprakelijkheid aanvaardt.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

• Herdistributies van broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.

• Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.

• Noch de naam van ZETETIC LLC, noch de namen van haar medewerkers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid, te onderschrijven of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR ZETTIC LLC "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL ZETETIC LLC AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST ) ECHTER VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE DOORDEEL IS.

SQLite

Alle code en documentatie in SQLite is door de auteurs aan het publieke domein gewijd. Alle code-auteurs en vertegenwoordigers van de bedrijven waarvoor ze werken, hebben beëdigde verklaringen ondertekend waarin zij hun bijdragen aan het publieke domein opdragen en de originelen van deze ondertekende beëdigde verklaringen worden bewaard in een brandkast op het hoofdkantoor van Hwaci. Het staat iedereen vrij om de originele SQLite-code te kopiëren, aan te passen, te publiceren, te gebruiken, te compileren, te verkopen of te distribueren, hetzij in de vorm van de broncode of als een gecompileerd binair bestand, voor elk doel, commercieel of niet-commercieel, en op welke manier dan ook.

Zon RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC is een product van Sun Microsystems, Inc. en is bedoeld voor onbeperkt gebruik, op voorwaarde dat deze legenda op alle tapemedia is opgenomen en als geheel of gedeeltelijk deel uitmaakt van het softwareprogramma. Gebruikers mogen Sun RPC kosteloos kopiëren of wijzigen, maar zijn niet gemachtigd om het aan iemand anders in licentie te geven of te distribueren, behalve als onderdeel van een product of programma dat door de gebruiker is ontwikkeld.

SUN RPC WORDT ALS ZODANIG GELEVERD, ZONDER ENIGE GARANTIE, INCLUSIEF DE GARANTIES VAN ONTWERP, VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL, OF DIE VOORTVLOEIEN UIT EEN HANDEL, GEBRUIK OF HANDELSPRAKTIJK.

Sun RPC wordt geleverd zonder ondersteuning en zonder enige verplichting van de kant van Sun Microsystems, Inc. om te helpen bij het gebruik, de correctie, wijziging of verbetering ervan.

SUN MICROSYSTEMS, INC. IS NIET AANSPRAKELIJK MET BETREKKING TOT DE INBREUK OP AUTEURSRECHTEN, HANDELSGEHEIMEN OF ENIGE OCTROOI DOOR SUN RPC OF ENIG DEEL DAARVAN.

In geen geval is Sun Microsystems, Inc. aansprakelijk voor gederfde inkomsten of winst of andere speciale, indirecte en gevolgschade, zelfs als Sun op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid van dergelijke schade.

Ubuntu

Deze Software kan Ubuntu bevatten dat is gelicentieerd onder de GNU General Public License Version 2, waarvan een kopie samen met de broncode voor Ubuntu beschikbaar is op http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Alle rechten voorbehouden.

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 • Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer bevatten.
 • Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 • Noch de naam van Sam Truzjan, noch de namen van andere bijdragers mogen worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE HOUDERS EN BIJDRAGERS VAN HET AUTEURSRECHT "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEURSRECHTEIGENAAR OF BIJDRAGERS AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELD- OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, VERKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; D; VERLIES VAN DIENSTEN; D; OF ONDERBREKING VAN HET BEDRIJF) EVENTUEEL VEROORZAAKT EN OP EEN THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE VOORTVLOEIT, ZELFS INDIEN HET GOED GEADVISEERD IS.

UPX/UPL

UPX en UCL zijn auteursrechtelijk beschermde software. Alle rechten blijven bij de auteurs.

UPX is Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX is Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL is Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU ALGEMENE PUBLIEKE LICENTIE

UPX en de UCL-bibliotheek zijn gratis software; u kunt ze herdistribueren en/of wijzigen onder de voorwaarden van de GNU General Public License zoals gepubliceerd door de Free Software Foundation; ofwel versie 2 van de Licentie, of (naar uw keuze) een latere versie.

UPX en UCL worden verspreid in de hoop dat ze nuttig zullen zijn, maar ZONDER ENIGE GARANTIE; zonder zelfs de impliciete garantie van VERKOOPBAARHEID of GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL. Zie de GNU General Public License voor meer details.

SPECIALE UITZONDERING VOOR GECOMPRIMEERDE UITVOERBARE FUNCTIES

De stub die is ingebed in elk gecomprimeerd UPX-programma maakt deel uit van UPX en UCL en bevat code die onder ons copyright valt. De voorwaarden van de GNU General Public License zijn nog steeds van toepassing, aangezien het comprimeren van een programma een speciale vorm van koppeling met onze stub is.

Hierbij verlenen Markus FXJ Oberhumer en Laszlo Molnar u speciale toestemming om alle gecomprimeerde UPX-programma's (inclusief commerciële) vrijelijk te gebruiken en te verspreiden, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 1. U moet uw programma comprimeren met een volledig ongewijzigde UPX-versie; ofwel met onze voorgecompileerde versie, of (naar uw keuze) met een zelfgecompileerde versie van de ongewijzigde UPX-bronnen zoals door ons gedistribueerd.
 2. Dit houdt ook in dat de UPX-stub volledig ongewijzigd moet zijn, dat wil zeggen dat de in uw gecomprimeerde programma ingebedde stub byte-identiek moet zijn aan de stub die wordt geproduceerd door de officiële ongewijzigde UPX-versie.
 3. De decompressor en elke andere code van de stub mogen uitsluitend worden gebruikt door de ongewijzigde UPX-stub voor het decomprimeren van uw programma bij het opstarten van het programma. Geen enkel deel van de stub mag worden gelezen, gekopieerd, aangeroepen of op een andere manier worden gebruikt of geopend door uw programma.

WTL

WTL is gelicentieerd volgens de Microsoft Public License (MS-PL).

Deze licentie is van toepassing op het gebruik van de bijbehorende software. Als u de software gebruikt, accepteert u deze licentie. Gebruik de software niet als u de licentie niet accepteert.

1. Definities

De termen "reproduceren", "reproductie", "afgeleide werken" en "distributie" hebben hier dezelfde betekenis als onder de Amerikaanse auteursrechtwetgeving.

Een "bijdrage" is de originele software, of eventuele toevoegingen of wijzigingen aan de software.

Een "bijdrager" is elke persoon die zijn bijdrage onder deze licentie distribueert.

"Gelicentieerde octrooien" zijn de octrooiclaims van een bijdrager die rechtstreeks op zijn bijdrage lezen.

2. Toekenning van rechten

(A) Copyright Grant- Onderhevig aan de voorwaarden van deze licentie, inclusief de licentievoorwaarden en beperkingen in sectie 3, verleent elke bijdrager u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije copyrightlicentie om zijn bijdrage te reproduceren, afgeleide werken van zijn bijdrage, en de bijdrage ervan of alle afgeleide werken die u maakt, distribueren.

(B) Octrooiverlening- Onderhevig aan de voorwaarden van deze licentie, inclusief de licentievoorwaarden en beperkingen in sectie 3, verleent elke bijdrager u een niet-exclusieve, wereldwijde, royaltyvrije licentie onder zijn gelicentieerde octrooien om te maken, laten maken, gebruiken zijn bijdrage in de software of afgeleide werken van de bijdrage in de software verkopen, te koop aanbieden, importeren en/of anderszins vervreemden.

3. Voorwaarden en beperkingen

(A) Geen handelsmerklicentie - Deze licentie verleent u geen rechten om de naam, het logo of de handelsmerken van de bijdragers te gebruiken.

(B) Als u een octrooiclaim indient tegen een bijdrager over octrooien waarvan u beweert dat deze door de software worden geschonden, eindigt uw octrooilicentie van een dergelijke bijdrager op de software automatisch

(C) Als u een deel van de software distribueert, moet u alle copyright-, octrooi-, handelsmerk- en attributiekennisgevingen die in de software aanwezig zijn, behouden.

(D) Als u enig deel van de software in broncodevorm distribueert, mag u dit alleen doen onder deze licentie door een volledige kopie van deze licentie bij uw distributie te voegen. Als u een deel van de software distribueert in gecompileerde of objectcodevorm, mag u dit alleen doen onder een licentie die in overeenstemming is met deze licentie.

(E) De software is gelicentieerd "zoals het is". U draagt het risico van het gebruik ervan. De bijdragers geven geen uitdrukkelijke garanties, garanties of voorwaarden. Mogelijk hebt u aanvullende consumentenrechten onder uw lokale wetgeving die deze licentie niet kan wijzigen. Voor zover toegestaan onder uw lokale wetgeving, sluiten de bijdragers de impliciete garanties van verkoopbaarheid, geschiktheid voor een bepaald doel en niet-inbreuk uit.

UnRAR

UnRAR - gratis hulpprogramma voor RAR-archieven

Licentie voor gebruik en distributie van GRATIS draagbare versie

De broncode van het hulpprogramma UnRAR is freeware. Dit betekent:

 1. Alle auteursrechten op RAR en het hulpprogramma UnRAR zijn exclusief eigendom van de auteur - Alexander Roshal.
 2. UnRAR-broncode mag in elke software worden gebruikt om RAR-archieven zonder beperkingen gratis te verwerken, maar kan niet worden gebruikt om RAR (WinRAR)-compatibele archiver te ontwikkelen en om het RAR-compressie-algoritme opnieuw te creëren, dat eigendom is. Distributie van gewijzigde UnRAR-broncode in afzonderlijke vorm of als onderdeel van andere software is toegestaan, op voorwaarde dat de volledige tekst van deze paragraaf, beginnend met de woorden "UnRAR-broncode", is opgenomen in de licentie, of in de documentatie als er geen licentie beschikbaar is, en in broncode-opmerkingen van het resulterende pakket.
 3. Het hulpprogramma UnRAR mag vrij worden verspreid. Het is toegestaan om UnRAR binnen andere softwarepakketten te verspreiden.
 4. DE RAR ARCHIVER EN DE UnRAR UTILITY WORDEN GEDISTRIBUEERD "AS IS". GEEN ENKELE GARANTIE WORDT UITDRUKKELIJK OF IMPLICIET. U GEBRUIKT OP EIGEN RISICO. DE AUTEUR IS NIET AANSPRAKELIJK VOOR GEGEVENSVERLIES, SCHADE, WINSTVERLIES OF ENIGE ANDERE VERLIES TIJDENS HET GEBRUIK OF MISBRUIK VAN DEZE SOFTWARE.
 5. Het installeren en gebruiken van het UnRAR-hulpprogramma betekent acceptatie van deze voorwaarden van de licentie.
 6. Als u niet akkoord gaat met de voorwaarden van de licentie, moet u UnRAR-bestanden van uw opslagapparaten verwijderen en het hulpprogramma niet meer gebruiken.

Bedankt voor uw interesse in RAR en UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Gelicentieerd onder de Apache-licentie, versie 2.0 (de "Licentie"); u mag dit bestand alleen gebruiken in overeenstemming met de licentie. U kunt een kopie van de Licentie verkrijgen op http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Tenzij vereist door de toepasselijke wetgeving of schriftelijk overeengekomen, wordt software die onder de Licentie wordt gedistribueerd, gedistribueerd op een "AS IS"-BASIS ZONDER ENIGE GARANTIE OF VOORWAARDEN, expliciet of impliciet. Zie de Licentie voor de specifieke taal die machtigingen en beperkingen onder de Licentie regelt.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly en Mark Adler

Deze software wordt geleverd "zoals het is", zonder enige uitdrukkelijke of impliciete garantie. De auteurs kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die voortvloeit uit het gebruik van deze software.

Iedereen krijgt toestemming om deze software voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief commerciële toepassingen, en om deze vrijelijk te wijzigen en te verspreiden, met inachtneming van de volgende beperkingen:

 1. De oorsprong van deze software mag niet verkeerd worden voorgesteld; u mag niet beweren dat u de originele software hebt geschreven. Als u deze software in een product gebruikt, wordt een vermelding in de productdocumentatie op prijs gesteld, maar dit is niet vereist.
 2. Gewijzigde bronversies moeten duidelijk als zodanig worden gemarkeerd en mogen niet verkeerd worden voorgesteld als zijnde de originele software.
 3. Deze kennisgeving mag niet worden verwijderd of gewijzigd van enige brondistributie.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Aanpassing voor Unzip voor Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Alle rechten voorbehouden.

Voor de doeleinden van dit auteursrecht en deze licentie wordt "Info-ZIP" gedefinieerd als de volgende groep personen:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Deze software wordt geleverd "zoals ze is", zonder enige vorm van garantie, expliciet of impliciet. Info-ZIP of zijn medewerkers kunnen in geen geval aansprakelijk worden gesteld voor enige directe, indirecte, incidentele, speciale of gevolgschade die voortvloeit uit het gebruik van of het niet kunnen gebruiken van deze software.

Toestemming wordt verleend aan iedereen om deze software voor welk doel dan ook te gebruiken, inclusief commerciële toepassingen, en om deze vrijelijk te wijzigen en opnieuw te verspreiden, met inachtneming van de bovenstaande disclaimer en de volgende beperkingen:

1. Herdistributies van de broncode (geheel of gedeeltelijk) moeten de bovenstaande copyrightvermelding, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden bevatten.

2. Herdistributies in binaire vorm (gecompileerde uitvoerbare bestanden en bibliotheken) moeten de bovenstaande copyrightvermelding, definitie, disclaimer en deze lijst met voorwaarden reproduceren in documentatie en/of ander materiaal dat bij de distributie wordt geleverd. Aanvullende documentatie is niet nodig voor uitvoerbare bestanden waar een opdrachtregellicentieoptie deze biedt en een opmerking over deze optie staat in de opstartbanner van het uitvoerbare bestand.
De enige uitzondering op deze voorwaarde is herdistributie van een standaard UnZipSFX binair bestand (inclusief SFXWiz) als onderdeel van een zelfuitpakkend archief; dat is toegestaan zonder deze licentie, zolang de normale SFX-banner niet uit het binaire bestand is verwijderd of is uitgeschakeld.

1. Gewijzigde versies - inclusief, maar niet beperkt tot, poorten naar nieuwe besturingssystemen, bestaande poorten met nieuwe grafische interfaces, versies met gewijzigde of toegevoegde functionaliteit en dynamische, gedeelde of statische bibliotheekversies die niet van Info-ZIP zijn - moeten worden duidelijk als zodanig gemarkeerd en mogen niet verkeerd worden voorgesteld als zijnde de originele bron of, indien binaries, gecompileerd uit de originele bron. Dergelijke gewijzigde versies mogen ook niet verkeerd worden voorgesteld als zijnde Info-ZIP-releases - inclusief, maar niet beperkt tot, het labelen van de gewijzigde versies met de namen "Info-ZIP" (of enige variatie daarvan, inclusief, maar niet beperkt tot, verschillende hoofdletters), "Pocket UnZip", "WiZ" of "MacZip" zonder de uitdrukkelijke toestemming van Info-ZIP. Dergelijke gewijzigde versies mogen verder geen verkeerd representatief gebruik maken van de Zip-Bugs of Info-ZIP e-mailadressen of de Info-ZIP URL('s), zoals impliceren dat Info-ZIP ondersteuning zal bieden voor de gewijzigde versies.

2. Info-ZIP behoudt zich het recht voor om de namen "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" en "MacZip" te gebruiken voor zijn eigen bron en binaire releases.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, alle rechten voorbehouden.

Geschreven door Darrick Wong , James Simshaw en Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden

LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Alle rechten voorbehouden.

November 2007 - toevoegingen voor Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alle rechten voorbehouden
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden
LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alle rechten voorbehouden.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden
LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rechten voorbehouden.
Geschreven door Darrick Wong , James Simshaw en Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Alle rechten voorbehouden
LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Alle rechten voorbehouden.
dmraid-extensies:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid-extensies:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden
Auteurs: Boji Tony Kannanthanam < boji punt t punt kannanthanam op intel dot com > Martins Krikis < martins punt krikis op intel dot com >
LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Alle rechten voorbehouden.
dmraid-aanpassingen:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden

LICENTIE:

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer, zonder wijziging, onmiddellijk aan het begin van het bestand bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. De naam van de auteur mag niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

DEZE SOFTWARE WORDT GELEVERD DOOR DE AUTEUR "AS IS" EN ELKE UITDRUKKELIJKE OF IMPLICIETE GARANTIES, MET INBEGRIP VAN, MAAR NIET BEPERKT TOT, DE IMPLICIETE GARANTIES VAN VERKOOPBAARHEID EN GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN AFGEWEZEN. IN GEEN GEVAL ZAL DE AUTEUR AANSPRAKELIJK ZIJN VOOR ENIGE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTELE, SPECIALE, VOORBEELDSCHADE OF GEVOLGSCHADE (INCLUSIEF, MAAR NIET BEPERKT TOT, AANKOOP VAN VERVANGENDE GOEDEREN OF DIENSTEN; VERLIES VAN GEBRUIK, GEGEVENS OF WINST ) ECHTER VEROORZAAKT EN OP ENIGE THEORIE VAN AANSPRAKELIJKHEID, HETZIJ IN CONTRACT, STRIKTE AANSPRAKELIJKHEID OF ONRECHTMATIGHEID (INCLUSIEF NALATIGHEID OF ANDERSZINS) DIE OP ENIGE MANIER VOORTVLOEIT UIT HET GEBRUIK VAN DEZE SOFTWARE, ZELFS ALS DE MOGELIJKHEID VAN DERGELIJKE DOORDEEL IS.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (feitelijke codewijzigingen door Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Alle rechten voorbehouden.

LICENTIE:

Herdistributie en gebruik in bron- en binaire vorm, met of zonder wijziging, is toegestaan mits aan de volgende voorwaarden wordt voldaan:

 1. Herdistributies van de broncode moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer, zonder wijziging, onmiddellijk aan het begin van het bestand bevatten.
 2. Herdistributies in binaire vorm moeten de bovenstaande copyrightvermelding, deze lijst met voorwaarden en de volgende disclaimer reproduceren in de documentatie en/of andere materialen die bij de distributie worden geleverd.
 3. De naam van de auteur mag niet worden gebruikt om producten die van deze software zijn afgeleid goed te keuren of te promoten zonder voorafgaande schriftelijke toestemming.

Als alternatief kan deze software worden gedistribueerd onder de voorwaarden van de GNU General Public License ("GPL") versie 2, zie hieronder:

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rechten voorbehouden.
Geschreven door Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Alle rechten voorbehouden
LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rechten voorbehouden.
Geschreven door James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Alle rechten voorbehouden
LICENTIE: GPL, zie hieronder

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alle rechten voorbehouden
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Alle rechten voorbehouden
LICENTIE: GPL, zie hieronder
debian/dmraid-activeren:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENTIE: GPL, zie hieronder

DIVERSE INTELLECTUELE EIGENDOMSVOORWAARDEN

Mac is een handelsmerk van Apple Inc., geregistreerd in de VS en andere landen.

Bezig met laden...