SpyHunter 5 at SpyHunter para sa Mac Mga Karagdagang Tuntunin at Kundisyon

PAUNAWA SA COPYRIGHT

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Nakalaan ang lahat ng karapatan.

Maaaring pinagsama-sama o ipamahagi ang code ng third party sa pagmamay-ari at naka-copyright na software ng EnigmaSoft. Ang mga abiso sa copyright at mga tuntunin ng lisensya para sa naturang third party na code ay nakadetalye sa ibaba.

DISTRIBUTION NG SOURCE CODE

Ang ilang partikular na lisensya ng third party ay maaaring mangailangan ng pamamahagi ng kaukulang source code.

Maaari mong makuha ang kumpletong kaukulang source code mula sa amin sa loob ng tatlong taon pagkatapos ng aming huling provisioning ng produktong ito sa pamamagitan ng pagpapadala ng money order o tseke para sa €5 sa:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: Alok sa Pagsunod sa GPL
1 Castle Street
Dublin D02 XD82
IRELAND

Pakisulat ang "GPL Compliance Source" sa linya ng memo ng iyong pagbabayad. Ang alok na ito ay may bisa sa sinumang nakatanggap ng impormasyong ito.

LISTAHAN NG MGA COMPONENT BAWAT PRODUKTO

Listahan ng mga third party component license bawat produkto:

PRODUCT (COMPONENTS)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl and Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter para sa Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; at Zlib)

THIRD PARTY COMPONENT COPYRIGHT NOTICES AT LICENSE TERMS

4.4BSD

Ang lahat ng dokumentasyon at software na kasama sa 4.4BSD at ang 4.4 BSD-Lite Releases ay naka-copyright ng The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Mga Regent ng Unibersidad ng California. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. [Ang kundisyong ito ay inalis; tingnan ang https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ang pangalan ng Unibersidad o ang mga pangalan ng mga nag-aambag nito ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MGA REGENTS AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAKALKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY TINANGGITAN. HINDI MANANAGOT ANG MGA REGENTS O CONTRIBUTOR PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTONG, NAGSASAMA, ESPESYAL, HUWAG, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO, DOS; PAGKAWALA NG USOR. BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA NABIBIGAY.

BIND 4.9.5

Ang DNS resolver code, na kinuha mula sa BIND 4.9.5, ay parehong naka-copyright ng UC Berkeley at ng Digital Equipment Corporation. Ang mga bahagi ng DEC ay nasa ilalim ng sumusunod na lisensya:

Mga Bahagi ng Copyright (C) 1993 ng Digital Equipment Corporation.

Ang pahintulot na gamitin, kopyahin, baguhin, at ipamahagi ang software na ito para sa anumang layunin na mayroon o walang bayad ay ipinagkaloob dito, sa kondisyon na ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay lalabas sa lahat ng mga kopya, at ang pangalan ng Digital Equipment Corporation ay hindi gagamitin sa advertising o publisidad na nauukol sa pamamahagi ng dokumento o software nang walang tiyak, nakasulat na paunang pahintulot.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS" AT DIGITAL EQUIPMENT CORP. TINATAWALA ANG LAHAT NG WARRANTY TUNGKOL SA SOFTWARE NA ITO, KASAMA ANG LAHAT NG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYAHAN AT KAANGKUPAN. HINDI MANANAGOT ANG DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION SA ANUMANG ESPESYAL, DIREKTA, DIREKTO, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA O ANUMANG MGA PINSALA NA RESULTA MULA SA PAGKAWALA NG PAGGAMIT, DATA O KITA, MAGING SA PAGKILOS NG IBA NG KONTRATA, KAHIT NA O KAUGNAY SA PAGGAMIT O PAGGANAP NG SOFTWARE NA ITO.

Mga Bahagi ng Copyright (C) ng UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Mga Regent ng Unibersidad ng California. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. [Ang kundisyong ito ay inalis; tingnan ang https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ang pangalan ng Unibersidad o ang mga pangalan ng mga nag-aambag nito ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MGA REGENTS AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAKALKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY TINANGGITAN. HINDI MANANAGOT ANG MGA REGENTS O CONTRIBUTOR PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTONG, NAGSASAMA, ESPESYAL, HUWAG, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO, DOS; PAGKAWALA NG USOR. BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA NABIBIGAY.

Palakasin

Ang pahintulot ay ibinibigay, nang walang bayad, sa sinumang tao o organisasyong kumukuha ng kopya ng software at kasamang dokumentasyong sakop ng lisensyang ito (ang "Software") na gamitin, magparami, magpakita, ipamahagi, isagawa, at ipadala ang Software, at upang maghanda ng mga hinangong Mga Gawa ng Software, at upang pahintulutan ang mga third-party na kung saan ang Software ay ibinigay na gawin ito, lahat ay napapailalim sa mga sumusunod:

Ang mga abiso sa copyright sa Software at ang buong pahayag na ito, kabilang ang pagbibigay ng lisensya sa itaas, ang paghihigpit na ito at ang sumusunod na disclaimer, ay dapat isama sa lahat ng kopya ng Software, sa kabuuan o sa bahagi, at lahat ng mga hinangong gawa ng Software, maliban kung ganoon. ang mga kopya o derivative na gawa ay nasa anyo lamang ng machine-executable object code na nabuo ng isang source language processor.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS," WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, HAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, TITULO AT HINDI PAGLABAG. KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANANG PANANAGUTAN ANG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT O SINUMANG NAGPAPAHABIGAY NG SOFTWARE PARA SA ANUMANG MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA KONTRATA MAN, TORT O IBA PA, NA MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT.

Botan

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon, at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon, at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG (Mga) MAY-AKDA "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, AY TINATAWALA. SA KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANG (Mga) MAY-AKDA O (Mga) CONTRIBUTOR AY MANANAGOT PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG PANGHALIP NA MGA KALID O SERBISYO; DATA, O KITA; O PAGTATAGAL SA NEGOSYO) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA) NA MAGMUMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG ADVIS NA ITO, EDVIS IFT. POSIBILIDAD NG GANITONG PINSALA.

*7-Zip

Sinuman ay libre upang kopyahin, baguhin, i-publish, gamitin, i-compile, ibenta, o ipamahagi ang orihinal na LZMA SDK code, alinman sa source code form o bilang isang pinagsama-samang binary, para sa anumang layunin, komersyal o hindi komersyal, at sa anumang paraan.

Kulot at Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, at maraming contributor, tingnan ang THANKS file.

Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang pahintulot na gamitin, kopyahin, baguhin, at ipamahagi ang software na ito para sa anumang layunin na mayroon man o walang bayad ay ipinagkaloob, sa kondisyon na ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay lalabas sa lahat ng mga kopya.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS," WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, HAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYENTA, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG NG MGA KARAPATAN NG THIRD PARTY. HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA O MAY COPYRIGHT SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT. SOFTWARE.

Maliban sa nilalaman ng notice na ito, ang pangalan ng isang may-ari ng copyright ay hindi dapat gamitin sa advertising o kung hindi man para i-promote ang pagbebenta, paggamit o iba pang mga deal sa Software na ito nang walang paunang nakasulat na awtorisasyon ng may-ari ng copyright.

BusyBox

Maaaring kasama sa Software na ito ang BusyBox na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License Bersyon 2, isang kopya nito kasama ang source code para sa BusyBox ay makukuha sa http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang pinagmulan ng software na ito ay hindi dapat na maling representasyon; hindi mo dapat i-claim na isinulat mo ang orihinal na software. Kung gagamitin mo ang software na ito sa isang produkto, ang isang pagkilala sa dokumentasyon ng produkto ay pahahalagahan ngunit hindi kinakailangan.
 3. Ang mga binagong bersyon ng pinagmulan ay dapat na malinaw na minarkahan bilang ganoon, at hindi dapat ipagkakaila bilang orihinal na software.
 4. Ang pangalan ng may-akda ay hindi maaaring gamitin upang mag-endorso o mag-promote ng mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na paunang nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MAY-AKDA "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KAKAYKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY ITINATAWALA. HINDI MANANAGOT ANG MAY-AKDA PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTONG, NAGSASAMA, ESPESYAL, HUWALI, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG PANGHALIP NA MGA KALANDA O SERBISYO; PAGKAWALA NG PAGGAMIT, DATOS, O BUSYO. ) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA AY AY NABIBISYO NG KASUNDUAN NG KASAMAAN.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 bersyon 1.0.6 ng Setyembre 6, 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

rob.groves@btinternet.com

Ang pahintulot na gamitin, kopyahin, baguhin, at ipamahagi ang software na ito at ang dokumentasyon nito para sa anumang layunin, nang walang bayad, at walang nakasulat na kasunduan, ay ipinagkaloob, sa kondisyon na ang abiso sa copyright sa itaas, ang talatang ito at ang sumusunod na dalawang talata ay lalabas sa lahat ng mga kopya , mga pagbabago, at pamamahagi.

HINDI MANANAGOT ANG MAY-AKDA SA ANUMANG PARTIDO PARA SA DIREKTA, DI DIREKTA, ESPESYAL, NAGSASAMA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA, KASAMA ANG NAWANG KITA, NA NAGMULA SA PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO AT DOKUMENTASYON NITO, KAHIT ANG MAY-AKDA ANG MAY MAY AWTOR. NG GANITONG PINSALA.

ANG MAY-AKDA ESPEPISYAL NA TINANGGITAN ANG ANUMANG MGA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYAHAN AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. ANG SOFTWARE AT KASAMANG DOKUMENTASYON, KUNG MERON, IBINIGAY DITO AY IBINIGAY "AS IS". WALANG OBLIGASYON ANG MAY-AKDA NA MAGBIGAY NG MAINTENANCE, SUPPORT, UPDATE, ENHANCEMENT, O MODIFICATIONS.

Mapper ng device

Maaaring kasama sa Software na ito ang device-mapper na lisensyado sa ilalim ng GNU Lesser General Public License Bersyon 2.1 at GNU General Public License Bersyon 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Maaaring kasama sa Software na ito ang dmraid (Device-mapper RAID tool at library) na lisensyado sa ilalim ng GNU Lesser General Public License Bersyon 2.1, GNU General Public License Bersyon 2, at ang mga lisensyang nakalista sa ibaba, mga kopya nito kasama ang source code para sa dmraid ay makukuha sa http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)opyright 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

upstream LICENSE

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang dmraid code na ito ay libreng software; maaari mong muling ipamahagi at/o baguhin ito sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU General Public License na inilathala ng Free Software Foundation; alinman sa bersyon 2 ng Lisensya, o (sa iyong opsyon) anumang mas bagong bersyon.

Ang dmraid ay ipinamahagi sa pag-asa na ito ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit WALANG ANUMANG WARRANTY; nang walang kahit na ipinahiwatig na warranty ng MERCHANTABILITY o FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Tingnan ang GNU General Public License para sa higit pang mga detalye.

Dapat ay nakatanggap ka ng kopya ng GNU (Lesser) General Public License kasama ng dmraid code na ito; kung hindi, sumulat sa Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Sa Ubuntu/Debian GNU/Linux system, ang kumpletong teksto ng GNU General Public License ay makikita sa '/usr/share/common-licenses/GPL'. Ang kumpletong teksto ng GNU Lesser General Public License ay matatagpuan sa '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Ang Debian packaging ay © 2008, Giuseppe Iuculano at lisensyado sa ilalim ng GPL, tingnan ang '/usr/share/common-licenses/GPL'.

FUSE

Maaaring kasama sa Software na ito ang FUSE na lisensyado sa ilalim ng GNU Lesser General Public License Bersyon 2 at GNU General Public License Bersyon 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Maaaring ginamit ng software na ito ang GNU compiler collection (GCC) na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License bersyon 3, GCC Runtime Library Exception bersyon 3.1, at mga lisensyang nakalista sa ibaba, ang mga kopya nito, kasama ang source code para sa GCC, ay available. sa http://gcc.gnu.org/. (magagamit ang mga lisensya sa ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

Ang GCC ay Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 20, 4 2008, 2009 Libreng Software Foundation, Inc.

Ang GCC ay libreng software; maaari mo itong muling ipamahagi at/o baguhin ito sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU General Public License na inilathala ng Free Software Foundation; alinman sa bersyon 3, o (sa iyong opsyon) anumang mas bagong bersyon.

Ang GCC ay ipinamahagi sa pag-asang ito ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit WALANG ANUMANG WARRANTY; nang walang kahit na ipinahiwatig na warranty ng MERCHANTABILITY o FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Tingnan ang GNU General Public License para sa higit pang mga detalye.
Ang mga file na may exception clause ay lisensyado sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU General Public License; alinman sa bersyon 3, o (sa iyong opsyon) anumang mas bagong bersyon.

Sa mga sistema ng Debian GNU/Linux, ang kumpletong teksto ng GNU General Public License ay nasa '/usr/share/common-licenses/GPL', bersyon 3 ng lisensyang ito sa '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Ang mga sumusunod na runtime library ay lisensyado sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU General Public License (v3 o mas bago) na may bersyon 3.1 ng GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Ang libgnat-4.4 Ada support library at libgnatvsn library.
 • Iba't ibang config file sa gcc/config/ na ginagamit sa mga runtime library

Sa kabaligtaran, ang libgnatprj ay lisensyado sa ilalim ng mga tuntunin ng purong GNU General Public License.

Ang libgcj library ay lisensyado sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU General Public License, na may espesyal na pagbubukod:

Ang pag-uugnay sa library na ito nang static o dynamic sa iba pang mga module ay gumagawa ng pinagsamang gawain batay sa library na ito. Kaya, ang mga tuntunin at kundisyon ng GNU General Public License ay sumasaklaw sa buong kumbinasyon.

Bilang isang espesyal na pagbubukod, ang mga may hawak ng copyright ng library na ito ay nagbibigay sa iyo ng pahintulot na i-link ang library na ito sa mga independiyenteng module upang makabuo ng isang executable, anuman ang mga tuntunin ng lisensya ng mga independiyenteng module na ito, at upang kopyahin at ipamahagi ang resultang executable sa ilalim ng mga tuntunin na iyong pinili, sa kondisyon na matugunan mo rin, para sa bawat naka-link na independiyenteng module, ang mga tuntunin at kundisyon ng lisensya ng module na iyon. Ang isang independiyenteng modyul ay isang modyul na hindi hinango o batay sa aklatang ito. Kung babaguhin mo ang library na ito, maaari mong palawigin ang pagbubukod na ito sa iyong bersyon ng library, ngunit hindi ka obligadong gawin ito. Kung hindi mo gustong gawin ito, tanggalin ang exception statement na ito mula sa iyong bersyon.

GNU C Library

Maaaring kasama sa Software na ito ang GNU C library na lisensyado sa ilalim ng GNU Lesser General Public License Bersyon 2.1, GNU General Public License Bersyon 2, at ang mga lisensyang nakalista sa ibaba, ang mga kopya nito kasama ang source code para sa GNU C library ay makukuha sa http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Maaaring kasama sa Software na ito ang Grub4Dos na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License Bersyon 2, isang kopya nito kasama ang source code para sa Grub4Dos ay available sa https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Ang file if_ppp.h ay nasa ilalim ng sumusunod na lisensya ng CMU:

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. Ang pangalan ng Unibersidad o ang mga pangalan ng mga nag-ambag nito ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG CARNEGIE MELLON UNIVERSITY AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KALIDAD AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI MANANAGOT ANG UNIBERSIDAD O MGA CONTRIBUTOR PARA SA ANUMANG DIREKTA, DIREKTO, NAGSASAMA, ESPESYAL, HUWAG, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO, DILI; PAGKAWALA; BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA NABIBIGAY.

Inner Net License

Ang mga file na inet/getnameinfo.c at sysdeps/posix/getaddrinfo.c ay copyright (C) ni Craig Metz at ipinamamahagi sa ilalim ng sumusunod na lisensya:

/* Ang Inner Net License, Bersyon 2.00

Ang (mga) may-akda ay nagbibigay ng pahintulot para sa muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ng software at dokumentasyon sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

0. Kung nakatanggap ka ng bersyon ng software na partikular na may label na hindi para sa muling pamamahagi (tingnan ang bersyon ng mensahe at/o README), hindi ka pinahihintulutang muling ipamahagi ang bersyong iyon ng software sa anumang paraan o anyo.

 1. Dapat sundin ang lahat ng tuntunin ng lahat ng iba pang naaangkop na copyright at lisensya.
 2. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang (mga) abiso sa copyright ng mga may-akda, ang listahang ito ng mga kundisyon, at ang sumusunod na disclaimer.
 3. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang (mga) abiso sa copyright ng mga may-akda, ang listahan ng mga kundisyon na ito, at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 4. [Pinahintulutan ng may-ari ng copyright ang pag-alis ng sugnay na ito.]
 5. Hindi maaaring gamitin ang (mga) pangalan ng (mga) may-akda o ang mga pangalan ng mga nag-ambag nito upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na paunang nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MGA MAY-AKDA AT MGA CONTRIBUTOR NITO "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KAKAYKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA O MGA NAG-AAMMBOT PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, NAGSASAMA, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG MGA KAPALIT NA KALANDA O SERBISYO, PAGKAWALA; PAGKAWALA; BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA NABIBIGAY.

Intel

Sinasaklaw ng sumusunod na lisensya ang mga file mula sa koleksyon ng Intel na "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium":

Kasunduan sa Lisensya ng Intel

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

* Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.

* Ang mga muling pamamahagi sa binary na anyo ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

* Ang pangalan ng Intel Corporation ay hindi maaaring gamitin upang mag-endorso o mag-promote ng mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na paunang nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIBIGAY NG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KALIDAD AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI MANANAGOT ANG INTEL O MGA CONTRIBUTOR PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTONG, INSIDENTAL, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO; PAGKAWALA, PAGGAMIT, DAGDAG; PAGBABOL) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN SA PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT KUNG NAAYUHAN NG SUCH.

MGA BATAS SA PAG-EXPORT: ANG LISENSYONG ITO AY WALANG NAGDADAGDAG NG MGA PAGHIHIGPIT SA MGA BATAS SA PAG-EXPORT NG IYONG HURISDIKSYON.

Responsibilidad ng may lisensya na sumunod sa anumang mga regulasyon sa pag-export na naaangkop sa hurisdiksyon ng may lisensya. Sa ilalim ng KASALUKUYANG (Mayo 2000) na mga regulasyon sa pag-export ng US ay karapat-dapat ang software na ito para sa pag-export mula sa US at maaaring i-download ng o kung hindi man ay i-export o muling i-export sa buong mundo MALIBAN sa US na embargo na mga destinasyon na kinabibilangan ng Cuba, Iraq, Libya, North Korea, Iran, Syria, Sudan , Afghanistan at anumang iba pang bansa kung saan na-embargo ng US ang mga produkto at serbisyo.

JsonCpp

Ang source code ng library ng JsonCpp, kabilang ang kasamang dokumentasyon, mga pagsubok at mga aplikasyon ng pagpapakita, ay lisensyado sa ilalim ng mga sumusunod na kundisyon.

Baptiste Lepilleur at The JsonCpp Authors ay tahasang itinatanggi ang copyright sa lahat ng hurisdiksyon na kumikilala sa naturang disclaimer. Sa ganitong mga hurisdiksyon, ang software na ito ay inilabas sa Pampublikong Domain.

Sa mga hurisdiksyon na hindi kinikilala ang pag-aari ng Public Domain (hal. Germany noong 2010), ang software na ito ay Copyright (c) 2007-2010 ni Baptiste Lepilleur at The JsonCpp Authors, at inilabas sa ilalim ng mga tuntunin ng MIT License (tingnan sa ibaba).

Sa mga hurisdiksyon na kumikilala sa pag-aari ng Public Domain, maaaring piliin ng user ng software na ito na tanggapin ito bilang 1) Public Domain, 2) sa ilalim ng mga kondisyon ng MIT License (tingnan sa ibaba), o 3) sa ilalim ng mga tuntunin ng dual Public Domain/ Inilarawan dito ang mga kundisyon ng Lisensya ng MIT, ayon sa kanilang pinili.

Ang Lisensya ng MIT ay halos kasinglapit sa Pampublikong Domain gaya ng makukuha ng isang lisensya, at inilalarawan sa malinaw, maigsi na mga termino sa:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Ang buong teksto ng Lisensya ng MIT ay sumusunod:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur at The JsonCpp Authors

Ipinagkaloob dito ang pahintulot, nang walang bayad, sa sinumang tao na kumukuha ng kopya ng software na ito at mga nauugnay na file ng dokumentasyon (ang "Software"), na makitungo sa Software nang walang paghihigpit, kasama nang walang limitasyon ang mga karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, pagsamahin. , mag-publish, mamahagi, mag-sublicense, at/o magbenta ng mga kopya ng Software, at upang pahintulutan ang mga taong binigyan ng Software na gawin ito, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay dapat isama sa lahat ng mga kopya o malalaking bahagi ng Software.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS," WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG. HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA O MAY COPYRIGHT SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT. SOFTWARE.

Ang lisensya ng MIT ay katugma sa parehong GPL at komersyal na software, na nagbibigay sa isa ng lahat ng mga karapatan ng Public Domain na may kaunting istorbo na kinakailangan na panatilihin ang nasa itaas na abiso sa copyright at teksto ng lisensya sa source code. Tandaan din na sa pamamagitan ng pagtanggap sa "lisensya" ng Pampublikong Domain, maaari mong muling i-lisensya ang iyong kopya gamit ang anumang lisensyang gusto mo. Maliban sa nilalaman ng notice na ito, ang pangalan ng isang may-ari ng copyright ay hindi dapat gamitin sa advertising o kung hindi man para i-promote ang pagbebenta, paggamit o iba pang mga deal sa Software na ito nang walang paunang nakasulat na awtorisasyon ng may-ari ng copyright.

Klibc.utils

Maaaring kasama sa Software na ito ang Klibc.utils na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License Bersyon 2 at sa ilalim ng lisensyang nakalista sa ibaba.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 The Regents of the University of California. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. Ang pangalan ng Unibersidad o ang mga pangalan ng mga nag-aambag nito ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MGA REGENTS AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAKALKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY TINANGGITAN. HINDI MANANAGOT ANG MGA REGENTS O CONTRIBUTOR PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTONG, NAGSASAMA, ESPESYAL, HUWAG, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO, DOS; PAGKAWALA NG USOR. BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA NABIBIGAY.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

* Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.

* Ang mga muling pamamahagi sa binary na anyo ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

* Ang pangalan ng Google Inc. o ang mga pangalan ng mga nag-ambag nito ay hindi maaaring gamitin upang mag-endorso o mag-promote ng mga produktong hinango mula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIBIGAY NG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KALIDAD AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI MANANAGOT ANG MAY-ARI O MGA CONTRIBUTOR NG COPYRIGHT PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALID, O MGA SERBISYO; D. OR BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA KASUNDUAN.

Libffi

Maaaring kasama sa Software na ito ang libffi library na napapailalim sa sumusunod na copyright at mga pahintulot:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc at iba pa (Tingnan ang mga source file para sa mga detalye)

Ipinagkaloob dito ang pahintulot, nang walang bayad, sa sinumang tao na kumukuha ng kopya ng software na ito at mga nauugnay na file ng dokumentasyon (ang "Software"), na makitungo sa Software nang walang paghihigpit, kasama nang walang limitasyon ang mga karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, pagsamahin. , mag-publish, mamahagi, mag-sublicense, at/o magbenta ng mga kopya ng Software, at upang pahintulutan ang mga taong binigyan ng Software na gawin ito, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay dapat isama sa lahat ng mga kopya o malalaking bahagi ng Software.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS," WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG. HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA O MAY COPYRIGHT SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT. SOFTWARE.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

* Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.

* Ang mga muling pamamahagi sa binary na anyo ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

* Ang pangalan ng Google Inc. o ang mga pangalan ng mga nag-ambag nito ay hindi maaaring gamitin upang mag-endorso o mag-promote ng mga produktong hinango mula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIBIGAY NG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KALIDAD AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI MANANAGOT ANG MAY-ARI O MGA CONTRIBUTOR NG COPYRIGHT PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALID, O MGA SERBISYO; D. OR BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA KASUNDUAN.

Libarchive

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG (Mga) MAY-AKDA ''AS IS'' AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYENTA AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY ITINATAWANG.

KAHIT HINDI MANANAGOT ANG (Mga) MAY-AKDA PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTONG, NAGSASAAD, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG MGA KAPALIT NA KALANDA O SERBISYO; PAGKAWALA NG PAGGAMIT, DOS; OR BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA KASUNDUAN.

Archive.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG (Mga) MAY-AKDA ''AS IS'' AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYENTA AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY ITINATAWANG.

KAHIT HINDI MANANAGOT ANG (Mga) MAY-AKDA PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI-DIREKTONG, NAGSASAAD, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG MGA KAPALIT NA KALANDA O SERBISYO; PAGKAWALA NG PAGGAMIT, DOS; OR BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA KASUNDUAN.

LibLIEF

Lisensya ng Apache
Bersyon 2.0, Enero 2004
http://www.apache.org/licenses/

MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON PARA SA PAGGAMIT, PAG-REPRODUKSI, AT PAmamahagi

1. Mga Kahulugan.

Ang "Lisensya" ay nangangahulugang ang mga tuntunin at kundisyon para sa paggamit, pagpaparami, at pamamahagi gaya ng tinukoy ng Seksyon 1 hanggang 9 ng dokumentong ito.

Ang ibig sabihin ng "Licensor" ay ang may-ari ng copyright o entity na pinahintulutan ng may-ari ng copyright na nagbibigay ng Lisensya.

Ang ibig sabihin ng "Legal na Entidad" ay ang unyon ng kumikilos na entity at lahat ng iba pang entity na kumokontrol, kinokontrol ng, o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa entity na iyon. Para sa mga layunin ng kahulugang ito, ang ibig sabihin ng "kontrol" ay (i) ang kapangyarihan, direkta o hindi direkta, upang maging sanhi ng direksyon o pamamahala ng naturang entity, sa pamamagitan man ng kontrata o kung hindi man, o (ii) pagmamay-ari ng limampung porsyento (50%) o higit pa sa mga natitirang bahagi, o (iii) kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ng naturang entity.

Ang ibig sabihin ng "Ikaw" (o "Iyo") ay isang indibidwal o Legal na Entidad na gumagamit ng mga pahintulot na ibinigay ng Lisensyang ito.

Ang form na "Pinagmulan" ay nangangahulugang ang gustong form para sa paggawa ng mga pagbabago, kabilang ngunit hindi limitado sa software source code, documentation source, at configuration file.

Ang form na "Object" ay nangangahulugang anumang anyo na nagreresulta mula sa mekanikal na pagbabago o pagsasalin ng isang Source form, kabilang ngunit hindi limitado sa pinagsama-samang object code, nabuong dokumentasyon, at mga conversion sa iba pang uri ng media.

Ang ibig sabihin ng "Trabaho" ay ang gawa ng may-akda, sa anyo man ng Pinagmulan o Bagay, na ginawang available sa ilalim ng Lisensya, gaya ng ipinahiwatig ng isang abiso sa copyright na kasama o nakalakip sa gawa (isang halimbawa ay ibinigay sa Appendix sa ibaba).

Ang ibig sabihin ng "Mga Derivative Works" ay anumang akda, sa anyo man ng Pinagmulan o Bagay, na nakabatay sa (o hinango mula) sa Trabaho at kung saan ang mga rebisyon ng editoryal, anotasyon, elaborasyon, o iba pang pagbabago ay kumakatawan, sa kabuuan, isang orihinal na gawa ng akda. Para sa mga layunin ng Lisensyang ito, ang mga Derivative Works ay hindi dapat magsama ng mga gawa na nananatiling mapaghihiwalay mula sa, o nag-uugnay lamang (o nagbibigkis sa pangalan) sa mga interface ng, ang Trabaho at Mga Derivative Works nito.

Ang ibig sabihin ng "kontribusyon" ay anumang gawa ng may-akda, kabilang ang orihinal na bersyon ng Trabaho at anumang mga pagbabago o pagdaragdag sa Trabaho na iyon o Mga Hinangong Gawa nito, na sadyang isinumite sa Licensor para isama sa Trabaho ng may-ari ng copyright o ng isang indibidwal o Pinahintulutan ang Legal na Entity na magsumite sa ngalan ng may-ari ng copyright. Para sa mga layunin ng kahulugang ito, ang ibig sabihin ng "isinusumite" ay anumang anyo ng electronic, verbal, o nakasulat na komunikasyon na ipinadala sa Licensor o sa mga kinatawan nito, kabilang ngunit hindi limitado sa komunikasyon sa mga electronic mailing list, source code control system, at issue tracking system na ay pinamamahalaan ng, o sa ngalan ng, Licensor para sa layunin ng pagtalakay at pagpapabuti ng Trabaho, ngunit hindi kasama ang komunikasyon na kitang-kitang minarkahan o kung hindi man ay itinalaga ng may-ari ng copyright bilang "Hindi isang Kontribusyon."

Ang ibig sabihin ng "Contributor" ay Licensor at sinumang indibidwal o Legal na Entidad sa ngalan kung saan ang isang Kontribusyon ay natanggap ng Licensor at pagkatapos ay isinama sa loob ng Trabaho.

2. Pagbibigay ng Lisensya sa Copyright.

Alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, ang bawat Contributor ay nagbibigay sa Iyo ng panghabang-buhay, sa buong mundo, hindi eksklusibo, walang bayad, walang royalty, hindi na mababawi na lisensya sa copyright para magparami, maghanda ng Mga Hinangong Gawa ng, ipapakita sa publiko, isagawa sa publiko, i-sublisensya, at ipamahagi ang Trabaho at ang naturang Derivative Works sa Source o Object form.

3. Pagbibigay ng Lisensya ng Patent.

Alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, ang bawat Contributor ay nagbibigay sa Iyo ng panghabang-buhay, sa buong mundo, hindi eksklusibo, walang bayad, walang royalty, hindi mababawi (maliban sa nakasaad sa seksyong ito) na lisensya ng patent na gumawa, gumawa, gamitin, alok na ibenta, ibenta, i-import, at kung hindi man ay ilipat ang Trabaho, kung saan ang nasabing lisensya ay nalalapat lamang sa mga claim sa patent na lisensyado ng naturang Contributor na kinakailangang nilabag ng kanilang (mga) Kontribusyon nang nag-iisa o sa pamamagitan ng kumbinasyon ng kanilang (mga) Kontribusyon sa ang Gawain kung saan isinumite ang naturang (mga) Kontribusyon. Kung ikaw ay nagpasimula ng paglilitis ng patent laban sa anumang entity (kabilang ang isang cross-claim o counterclaim sa isang demanda) na nagpaparatang na ang Trabaho o isang Kontribusyon na kasama sa loob ng Trabaho ay bumubuo ng direkta o nag-aambag na paglabag sa patent, kung gayon ang anumang mga lisensya ng patent na ipinagkaloob sa Iyo sa ilalim ng Lisensyang ito para doon Ang trabaho ay dapat wakasan sa petsa na ang naturang paglilitis ay isinampa.

4. Muling pamamahagi.

Maaari kang magparami at magpamahagi ng mga kopya ng Trabaho o Mga Hinangong Gawa nito sa anumang medium, mayroon man o walang mga pagbabago, at sa anyo ng Pinagmulan o Bagay, basta't natutugunan Mo ang mga sumusunod na kundisyon:

Dapat mong bigyan ang sinumang iba pang tatanggap ng Work o Derivative Works ng kopya ng Lisensyang ito; at

Dapat mong maging sanhi ng anumang binagong mga file na magdala ng mga kilalang abiso na nagsasaad na binago Mo ang mga file; at

Dapat mong panatilihin, sa anyo ng Pinagmulan ng anumang Derivative Works na Ibinabahagi Mo, ang lahat ng copyright, patent, trademark, at attribution notice mula sa Source form ng Trabaho, hindi kasama ang mga notice na iyon na hindi nauugnay sa anumang bahagi ng Derivative Works; at Kung ang Trabaho ay may kasamang text file na "NOTICE" bilang bahagi ng pamamahagi nito, ang anumang Derivative Works na Iyong ipinamahagi ay dapat magsama ng isang nababasang kopya ng mga abiso sa pagpapatungkol na nilalaman sa loob ng naturang NOTICE file, hindi kasama ang mga notice na iyon na hindi nauugnay sa anumang bahagi ng ang Derivative Works, sa kahit isa sa mga sumusunod na lugar: sa loob ng NOTICE text file na ibinahagi bilang bahagi ng Derivative Works; sa loob ng Source form o dokumentasyon, kung ibinigay kasama ng Derivative Works; o, sa loob ng isang display na nabuo ng Derivative Works, kung at saanman karaniwang lumalabas ang mga naturang third-party na notice. Ang mga nilalaman ng NOTICE file ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi binabago ang Lisensya. Maaari kang magdagdag ng Iyong sariling mga abiso sa pagpapatungkol sa loob ng Mga Derivative Works na Iyong ipinamahagi, kasama o bilang isang addendum sa teksto ng NOTICE mula sa Trabaho, sa kondisyon na ang mga karagdagang abiso sa pagpapatungkol ay hindi maaaring ituring bilang pagbabago sa Lisensya. Maaari mong idagdag ang Iyong sariling pahayag sa copyright sa Iyong mga pagbabago at maaaring magbigay ng karagdagang o ibang mga tuntunin at kundisyon ng lisensya para sa paggamit, pagpaparami, o pamamahagi ng Iyong mga pagbabago, o para sa alinmang mga Derivative Works sa kabuuan, kung ang Iyong paggamit, pagpaparami, at pamamahagi ng ang Trabaho kung hindi man ay sumusunod sa mga kondisyong nakasaad sa Lisensyang ito.

5. Pagsusumite ng mga Kontribusyon.

Maliban kung tahasan Mong magsasaad ng iba, ang anumang Kontribusyon na sadyang isinumite para maisama sa Trabaho mo sa Licensor ay nasa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, nang walang anumang karagdagang tuntunin o kundisyon. Sa kabila ng nasa itaas, wala dito ang hahalili o babaguhin ang mga tuntunin ng anumang hiwalay na kasunduan sa lisensya na maaaring naisakatuparan mo kasama ng Licensor patungkol sa naturang mga Kontribusyon.

6. Mga trademark.

Ang Lisensyang ito ay hindi nagbibigay ng pahintulot na gamitin ang mga trade name, trademark, service mark, o mga pangalan ng produkto ng Licensor, maliban kung kinakailangan para sa makatwiran at kaugalian na paggamit sa paglalarawan ng pinagmulan ng Trabaho at muling paggawa ng nilalaman ng NOTICE file.

7. Disclaimer ng Warranty.

Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas o sinang-ayunan ng nakasulat, ibinibigay ng Licensor ang Trabaho (at ang bawat Contributor ay nagbibigay ng mga Kontribusyon nito) sa isang "AS IS" na BATAYAN, WALANG WARRANTY O ANUMANG URI, alinman sa ipinahayag o ipinahiwatig, kabilang ang, nang walang limitasyon, anumang mga warranty o kundisyon ng TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, o FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Ikaw ang tanging may pananagutan sa pagtukoy sa kaangkupan ng paggamit o muling pamamahagi ng Trabaho at ipagpalagay ang anumang mga panganib na nauugnay sa Iyong paggamit ng mga pahintulot sa ilalim ng Lisensyang ito.

8. Limitasyon ng Pananagutan.

Sa anumang pagkakataon at sa ilalim ng walang legal na teorya, kung sa tort (kabilang ang kapabayaan), kontrata, o kung hindi man, maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas (tulad ng sinadya at labis na kapabayaan na mga gawa) o sinang-ayunan nang nakasulat, ay mananagot sa Iyo ang sinumang Contributor para sa mga pinsala, kabilang ang anumang direkta, hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya, o kinahinatnang pinsala ng anumang karakter na nagmumula bilang resulta ng Lisensya na ito o sa labas ng paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang Trabaho (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga pinsala para sa pagkawala ng mabuting kalooban, pagtigil sa trabaho , pagkabigo o malfunction ng computer, o anuman at lahat ng iba pang komersyal na pinsala o pagkalugi), kahit na ang nasabing Contributor ay pinayuhan ng posibilidad ng mga naturang pinsala.

9. Pagtanggap ng Warranty o Karagdagang Pananagutan.

Habang muling ipinamamahagi ang Trabaho o Derivative Works nito, maaari mong piliing mag-alok, at maningil ng bayad para sa, pagtanggap ng suporta, warranty, indemnity, o iba pang obligasyon at/o mga karapatan sa pananagutan na naaayon sa Lisensyang ito. Gayunpaman, sa pagtanggap ng mga naturang obligasyon, maaari Ka lamang kumilos sa Iyong ngalan at sa Iyong nag-iisang responsibilidad, hindi sa ngalan ng sinumang iba pang Kontribyutor, at kung sumasang-ayon Ka lamang na bayaran ang danyos, ipagtanggol, at pawalang-sala ang bawat Kontribyutor para sa anumang pananagutan na natamo ng, o mga paghahabol na iginiit laban sa, naturang Contributor dahil sa iyong pagtanggap ng anumang naturang warranty o karagdagang pananagutan.

LibYara

Copyright (c) 2007-2016. Ang mga May-akda ng YARA. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. Ang pangalan ng may-ari ng copyright o ang mga pangalan ng mga nag-ambag nito ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KAKAYENTA AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. SA KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT HINDI MANANAGOT ANG NAGHAWAK NG COPYRIGHT O MGA CONTRIBUTOR PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, NAGSASAMA, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALID, SERBISYO; D, MGA SERBISYO; O BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT KUNG SABIBILIDAD.

LibSELinux

Maaaring kasama sa Software na ito ang libselinux Debian package na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License Bersyon 2. Higit pang impormasyon tungkol sa Debian package ay available sa http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Ang library na ito ay libreng software; maaari mo itong muling ipamahagi at/o baguhin ito sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU Lesser General Public License na inilathala ng Free Software Foundation; alinman sa bersyon 2.1 ng Lisensya, o (sa iyong opsyon) anumang mas bagong bersyon.

Ang library na ito ay ipinamahagi sa pag-asang ito ay magiging kapaki-pakinabang, ngunit WALANG ANUMANG WARRANTY; nang walang kahit na ipinahiwatig na warranty ng MERCHANTABILITY o FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Tingnan ang GNU Lesser General Public License para sa higit pang mga detalye.

Libx86

Maaaring kasama sa Software na ito ang libx86 package na lisensyado sa ilalim ng mga lisensyang nakalista sa ibaba.

Mga file: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Lisensya: MIT

Mga file: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Lisensya: MIT

Mga file: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Lisensya: iba pa

Ang pahintulot na gamitin, kopyahin, baguhin, ipamahagi, at ibenta ang software na ito at ang dokumentasyon nito para sa anumang layunin ay ibinibigay nang walang bayad, sa kondisyon na ang abiso sa copyright sa itaas ay lilitaw sa lahat ng mga kopya at ang parehong abiso sa copyright at ang abiso ng pahintulot na ito ay lalabas sa pagsuporta sa dokumentasyon , at ang pangalan ng mga may-akda ay hindi gagamitin sa advertising o publisidad na nauukol sa pamamahagi ng software nang walang tiyak, nakasulat na paunang pahintulot. Ang mga may-akda ay hindi gumagawa ng mga representasyon tungkol sa pagiging angkop ng software na ito para sa anumang layunin. Ito ay ibinigay "as is" nang walang hayag o ipinahiwatig na warranty.

TINATANGGI NG MGA MAY-AKDA ANG LAHAT NG MGA WARRANTY TUNGKOL SA SOFTWARE NA ITO, KASAMA ANG LAHAT NG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KAKAYENTA AT KAANGKUPAN, SA KAHIT KAHIT HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA PARA SA ANUMANG ESPESYAL, DI DIREKTA, O HINUNGDANG NA MGA PINSALA NG PAGGAMIT, O MGA PINSALA NG PAGGAMIT. MAGING SA ISANG PAGKILOS NG KONTRATA, kapabayaan O IBA PANG MABUTI NA PAGKILOS, NA NAGMULA SA O KAUGNAY SA PAGGAMIT O PAGGANAP NG SOFTWARE NA ITO.

Lisensya: MIT

Ipinagkaloob dito ang pahintulot, nang walang bayad, sa sinumang tao na kumukuha ng kopya ng software na ito at mga nauugnay na file ng dokumentasyon (ang "Software"), na makitungo sa Software nang walang paghihigpit, kasama nang walang limitasyon ang mga karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, pagsamahin. , mag-publish, mamahagi, mag-sublicense, at/o magbenta ng mga kopya ng Software, at upang pahintulutan ang mga taong binigyan ng Software na gawin ito, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay dapat isama sa lahat ng mga kopya o malalaking bahagi ng Software.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS," WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG. KAHIT HINDI MANANAGOT SI JOSH VANDERHOOF PARA SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA PAGGAMIT O SA IBANG SOFTWARE.

Linux Kernel

Maaaring kasama sa Software na ito ang Linux kernel na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License Bersyon 2, isang kopya nito kasama ang source code para sa Linux kernel na bersyon ay makukuha sa http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Ipinagkaloob dito ang pahintulot, nang walang bayad, sa sinumang tao na kumukuha ng kopya ng software na ito at mga nauugnay na file ng dokumentasyon (ang "Software"), na makitungo sa Software nang walang paghihigpit, kasama nang walang limitasyon ang mga karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, pagsamahin. , mag-publish, mamahagi, mag-sublicense, at/o magbenta ng mga kopya ng Software, at upang pahintulutan ang mga taong binigyan ng Software na gawin ito, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay dapat isama sa lahat ng mga kopya o malalaking bahagi ng Software.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS," WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG. HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA O MAY COPYRIGHT SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT. SOFTWARE.

Mach

Ang sumusunod na lisensya ng CMU ay sumasaklaw sa ilan sa support code para sa Mach, na nagmula sa Mach 3.0: Mach Operating System

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Ang pahintulot na gamitin, kopyahin, baguhin at ipamahagi ang software na ito at ang dokumentasyon nito ay ipinagkaloob, sa kondisyon na ang parehong abiso sa copyright at ang abiso ng pahintulot na ito ay lilitaw sa lahat ng mga kopya ng software, mga gawang hinango o binagong bersyon, at anumang bahagi nito, at na parehong lumilitaw ang mga paunawa sa mga sumusuportang dokumentasyon.

PINAPAYAGAN NG CARNEGIE MELLON ANG LIBRENG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO SA KANYANG "AS IS" KONDISYON. ITINANGGI NG CARNEGIE MELLON ANG ANUMANG PANANAGUTAN NG ANUMANG URI PARA SA ANUMANG MGA PINSALA KAHIT ANONG RESULTA MULA SA PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO.

Hinihiling ni Carnegie Mellon ang mga user ng software na ito na bumalik sa
Coordinator ng Pamamahagi ng Software
Paaralan ng Computer Science
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890
o Software.Distribution@CS.CMU.EDU anumang mga pagpapahusay o extension na kanilang ginagawa at binibigyan si Carnegie Mellon ng mga karapatang muling ipamahagi ang mga pagbabagong ito.

Ncurses

Maaaring kabilang sa Software na ito ang ncurses library na napapailalim sa sumusunod na copyright at mga pahintulot: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Ang pahintulot ay ipinagkaloob, nang walang bayad, sa sinumang tao na kumukuha ng kopya ng software na ito at mga nauugnay na file ng dokumentasyon (ang "Software"), upang makitungo sa Software nang walang paghihigpit, kasama nang walang limitasyon ang mga karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, pagsamahin, i-publish, ipamahagi, ipamahagi na may mga pagbabago, sublicense, at/o magbenta ng mga kopya ng Software, at upang pahintulutan ang mga taong binigyan ng Software na gawin ito, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay dapat isama sa lahat ng mga kopya o malalaking bahagi ng Software.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS," WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG. KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT SA ITAAS AY MANANAGOT PARA SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY SA SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT O SA SOFTWARE. .

Maliban sa nilalaman ng abisong ito, ang (mga) pangalan ng mga may hawak ng copyright sa itaas ay hindi dapat gamitin sa pag-advertise o kung hindi man para i-promote ang pagbebenta, paggamit o iba pang mga deal sa Software na ito nang walang paunang nakasulat na awtorisasyon.

NTFS-3G

Maaaring kasama sa Software na ito ang driver ng NTFS-3G na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License Bersyon 2 at mga kopya ng GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE na kasama ang source code para sa NTFS-3G ay available sa https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPYA
Copyright: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Ang Debian packaging ay Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) at lisensyado sa ilalim ng GPL, tingnan sa itaas.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. Ang lahat ng mga materyales sa advertising na nagbabanggit ng mga tampok o paggamit ng software na ito ay dapat magpakita ng sumusunod na pagkilala:
  "Kabilang sa produktong ito ang software na binuo ng OpenSSL Project para gamitin sa OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Ang mga pangalang "OpenSSL Toolkit" at "OpenSSL Project" ay hindi dapat gamitin upang mag-endorso o mag-promote ng mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang paunang nakasulat na pahintulot. Para sa nakasulat na pahintulot, mangyaring makipag-ugnayan sa openssl-core@openssl.org.
 5. Ang mga produktong hinango mula sa software na ito ay hindi maaaring tawaging "OpenSSL" o maaaring lumitaw ang "OpenSSL" sa kanilang mga pangalan nang walang paunang nakasulat na pahintulot ng OpenSSL Project.
 6. Ang mga muling pamamahagi ng anumang anyo ay dapat panatilihin ang sumusunod na pagkilala:

"Kabilang sa produktong ito ang software na binuo ng OpenSSL Project para gamitin sa OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG OpenSSL PROJECT "AS IS" AT ANUMANG IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KALIDAD AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY ITINATAWANG. SA KAHIT KAHIT KAHIT KAHIT ANG PROYEKTO NG OpenSSL O ANG MGA NAG-AAMMBOT NITO AY MANANAGOT PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, NAGSASAMA, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG PANGHALIP NA MGA KALID, MGA SERBISYO, MGA SERBISYO; D. ; O BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA ITO, KAHIT NA KASUNDUAN. .

RapidJSON

Nalulugod si Tencent na suportahan ang open source na komunidad sa pamamagitan ng paggawa ng RapidJSON na magagamit.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, isang kumpanya ng Tencent, at Milo Yip. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Kung nag-download ka ng kopya ng RapidJSON binary mula sa Tencent, pakitandaan na ang RapidJSON binary ay lisensyado sa ilalim ng MIT License.

Kung nag-download ka ng kopya ng RapidJSON source code mula sa Tencent, pakitandaan na ang RapidJSON source code ay lisensyado sa ilalim ng MIT License, maliban sa mga third-party na bahagi na nakalista sa ibaba na napapailalim sa iba't ibang mga tuntunin ng lisensya. Ang iyong pagsasama ng RapidJSON sa sarili mong mga proyekto ay maaaring mangailangan ng pagsunod sa Lisensya ng MIT, pati na rin ang iba pang mga lisensyang naaangkop sa mga bahagi ng third-party na kasama sa RapidJSON. Para maiwasan ang problemang JSON na lisensya sa sarili mong mga proyekto, sapat na na ibukod ang bin/jsonchecker/ directory, dahil ito lang ang code sa ilalim ng lisensya ng JSON.

Ang isang kopya ng MIT License ay kasama sa file na ito.

Iba pang mga dependency at lisensya:

Open Source Software na Lisensyado sa ilalim ng BSD License:

------------------------------------------------- -------------------

Ang msinttypes r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

* Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.

* Ang mga muling pamamahagi sa binary na anyo ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

* Ang pangalan ng may-ari ng copyright o ang mga pangalan ng mga nag-ambag nito ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIBIGAY NG MGA REGENTS AT MGA CONTRIBUTOR ``AS IS'' AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KAKAYKAL AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY TINANGGITAN. HINDI MANANAGOT ANG MGA REGENTS AT NAG-AAMMBOT PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, NAGSASAMA, ESPESYAL, HUWAG, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALANDA O SERBISYO, DOS, PAGGAMIT; BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA NABIBIGAY.

Open Source Software na Lisensyado sa ilalim ng Lisensya ng JSON:

------------------------------------------------- -------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Lahat ng Karapatan ay Nakalaan.

Mga Tuntunin ng Lisensya ng JSON:

------------------------------------------------- -

Ipinagkaloob dito ang pahintulot, nang walang bayad, sa sinumang tao na kumukuha ng kopya ng software na ito at mga nauugnay na file ng dokumentasyon (ang "Software"), na makitungo sa Software nang walang paghihigpit, kasama nang walang limitasyon ang mga karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, pagsamahin. , mag-publish, mamahagi, mag-sublicense, at/o magbenta ng mga kopya ng Software, at upang pahintulutan ang mga taong binigyan ng Software na gawin ito, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay dapat isama sa lahat ng mga kopya o malalaking bahagi ng Software.

Ang Software ay dapat gamitin para sa Kabutihan, hindi sa Kasamaan.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS", WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG. HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA O MAY COPYRIGHT SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT. SOFTWARE.

Mga Tuntunin ng Lisensya ng MIT:

------------------------------------------------- -------------------

Ipinagkaloob dito ang pahintulot, nang walang bayad, sa sinumang tao na kumukuha ng kopya ng software na ito at mga nauugnay na file ng dokumentasyon (ang "Software"), na makitungo sa Software nang walang paghihigpit, kasama nang walang limitasyon ang mga karapatang gamitin, kopyahin, baguhin, pagsamahin. , mag-publish, mamahagi, mag-sublicense, at/o magbenta ng mga kopya ng Software, at upang pahintulutan ang mga taong binigyan ng Software na gawin ito, napapailalim sa mga sumusunod na kundisyon:

Ang abiso sa copyright sa itaas at ang abiso ng pahintulot na ito ay dapat isama sa lahat ng mga kopya o malalaking bahagi ng Software.

ANG SOFTWARE AY IBINIGAY "AS IS", WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI, PAHAYAG O IPINAHIWATIG, KASAMA NGUNIT HINDI LIMITADO SA MGA WARRANTY NG KAKAYKAL, KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AT HINDI PAGLABAG. HINDI MANANAGOT ANG MGA MAY-AKDA O MAY COPYRIGHT SA ANUMANG CLAIM, MGA PINSALA O IBA PANG PANANAGUTAN, SA PAGKILOS MAN NG KONTRATA, TORT O IBA PA, MULA SA, LABAS O KAUGNAY NG SOFTWARE O SA IBANG PAGGAMIT. SOFTWARE.

Simdjson

Lisensya ng Apache

Bersyon 2.0, Enero 2004

http://www.apache.org/licenses/

MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON PARA SA PAGGAMIT, PAG-REPRODUKSIO, AT PAmamahagi

1. Mga Kahulugan.

Ang "Lisensya" ay nangangahulugang ang mga tuntunin at kundisyon para sa paggamit, pagpaparami, at pamamahagi gaya ng tinukoy ng Seksyon 1 hanggang 9 ng dokumentong ito.

Ang ibig sabihin ng "Licensor" ay ang may-ari ng copyright o entity na pinahintulutan ng may-ari ng copyright na nagbibigay ng Lisensya.

Ang ibig sabihin ng "Legal na Entidad" ay ang unyon ng kumikilos na entity at lahat ng iba pang entity na kumokontrol, kinokontrol ng, o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa entity na iyon. Para sa mga layunin ng kahulugang ito, ang ibig sabihin ng "kontrol" ay (i) ang kapangyarihan, direkta o hindi direkta, upang maging sanhi ng direksyon o pamamahala ng naturang entity, sa pamamagitan man ng kontrata o kung hindi man, o (ii) pagmamay-ari ng limampung porsyento (50%) o higit pa sa mga natitirang bahagi, o (iii) kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ng naturang entity.

Ang ibig sabihin ng "Ikaw" (o "Iyo") ay isang indibidwal o Legal na Entidad na gumagamit ng mga pahintulot na ibinigay ng Lisensyang ito.

Ang form na "Pinagmulan" ay nangangahulugang ang gustong form para sa paggawa ng mga pagbabago, kabilang ngunit hindi limitado sa software source code, documentation source, at configuration file.

Ang form na "Object" ay nangangahulugang anumang anyo na nagreresulta mula sa mekanikal na pagbabago o pagsasalin ng isang Source form, kabilang ngunit hindi limitado sa pinagsama-samang object code, nabuong dokumentasyon, at mga conversion sa iba pang uri ng media.

Ang ibig sabihin ng "Trabaho" ay ang gawa ng may-akda, sa anyo man ng Pinagmulan o Bagay, na ginawang available sa ilalim ng Lisensya, gaya ng ipinahiwatig ng isang abiso sa copyright na kasama o nakalakip sa gawa (isang halimbawa ay ibinigay sa Appendix sa ibaba).

Ang ibig sabihin ng "Mga Derivative Works" ay anumang akda, sa anyo man ng Pinagmulan o Bagay, na nakabatay sa (o hinango mula) sa Trabaho at kung saan ang mga rebisyon ng editoryal, anotasyon, elaborasyon, o iba pang pagbabago ay kumakatawan, sa kabuuan, isang orihinal na gawa ng pagiging may-akda. Para sa mga layunin ng Lisensyang ito, ang mga Derivative Works ay hindi dapat magsama ng mga gawa na nananatiling mapaghihiwalay mula sa, o nag-uugnay lamang (o nagbibigkis sa pangalan) sa mga interface ng, ang Trabaho at Mga Derivative Works nito.

Ang ibig sabihin ng "kontribusyon" ay anumang gawa ng may-akda, kabilang ang orihinal na bersyon ng Trabaho at anumang mga pagbabago o pagdaragdag sa Trabaho na iyon o Mga Hinangong Gawa nito, na sadyang isinumite sa Licensor para isama sa Trabaho ng may-ari ng copyright o ng isang indibidwal o Pinahintulutan ang Legal na Entity na magsumite sa ngalan ng may-ari ng copyright. Para sa mga layunin ng kahulugang ito, ang ibig sabihin ng "isinusumite" ay anumang anyo ng electronic, verbal, o nakasulat na komunikasyon na ipinadala sa Licensor o sa mga kinatawan nito, kabilang ngunit hindi limitado sa komunikasyon sa mga electronic mailing list, source code control system, at issue tracking system na ay pinamamahalaan ng, o sa ngalan ng, Licensor para sa layunin ng pagtalakay at pagpapabuti ng Trabaho, ngunit hindi kasama ang komunikasyon na kitang-kitang minarkahan o kung hindi man ay itinalaga ng may-ari ng copyright bilang "Hindi isang Kontribusyon."

Ang ibig sabihin ng "Contributor" ay Licensor at sinumang indibidwal o Legal na Entidad sa ngalan kung saan ang isang Kontribusyon ay natanggap ng Licensor at pagkatapos ay isinama sa loob ng Trabaho.

2. Pagbibigay ng Lisensya sa Copyright.

Alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, ang bawat Contributor ay nagbibigay sa Iyo ng panghabang-buhay, sa buong mundo, hindi eksklusibo, walang bayad, walang royalty, hindi na mababawi na lisensya sa copyright para magparami, maghanda ng Mga Hinangong Gawa ng, ipapakita sa publiko, isagawa sa publiko, i-sublisensya, at ipamahagi ang Trabaho at ang naturang Derivative Works sa Source o Object form.

3. Pagbibigay ng Lisensya ng Patent.

Alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, ang bawat Contributor ay nagbibigay sa Iyo ng panghabang-buhay, sa buong mundo, hindi eksklusibo, walang bayad, walang royalty, hindi mababawi (maliban sa nakasaad sa seksyong ito) na lisensya ng patent na gumawa, gumawa, gamitin, alok na ibenta, ibenta, i-import, at kung hindi man ay ilipat ang Trabaho, kung saan ang nasabing lisensya ay nalalapat lamang sa mga claim sa patent na lisensyado ng naturang Contributor na kinakailangang nilabag ng kanilang (mga) Kontribusyon nang nag-iisa o sa pamamagitan ng kumbinasyon ng kanilang (mga) Kontribusyon sa ang Gawain kung saan isinumite ang naturang (mga) Kontribusyon. Kung ikaw ay nagpasimula ng paglilitis ng patent laban sa anumang entity (kabilang ang isang cross-claim o counterclaim sa isang demanda) na nagpaparatang na ang Trabaho o isang Kontribusyon na kasama sa loob ng Trabaho ay bumubuo ng direkta o nag-aambag na paglabag sa patent, kung gayon ang anumang mga lisensya ng patent na ipinagkaloob sa Iyo sa ilalim ng Lisensyang ito para doon Ang trabaho ay dapat wakasan sa petsa na ang naturang paglilitis ay isinampa.

4. Muling pamamahagi.

Maaari kang magparami at magpamahagi ng mga kopya ng Trabaho o Mga Hinangong Gawa nito sa anumang medium, mayroon man o walang mga pagbabago, at sa anyo ng Pinagmulan o Bagay, basta't natutugunan Mo ang mga sumusunod na kundisyon:

Dapat mong bigyan ang sinumang iba pang tatanggap ng Work o Derivative Works ng kopya ng Lisensyang ito; at

Dapat mong maging sanhi ng anumang binagong mga file na magdala ng mga kilalang abiso na nagsasaad na binago Mo ang mga file; at

Dapat mong panatilihin, sa anyo ng Pinagmulan ng anumang Derivative Works na Ibinabahagi Mo, ang lahat ng copyright, patent, trademark, at attribution notice mula sa Source form ng Trabaho, hindi kasama ang mga notice na iyon na hindi nauugnay sa anumang bahagi ng Derivative Works; at Kung ang Trabaho ay may kasamang text file na "NOTICE" bilang bahagi ng pamamahagi nito, ang anumang Derivative Works na Iyong ipinamahagi ay dapat magsama ng isang nababasang kopya ng mga abiso sa pagpapatungkol na nilalaman sa loob ng naturang NOTICE file, hindi kasama ang mga notice na iyon na hindi nauugnay sa anumang bahagi ng ang Derivative Works, sa kahit isa sa mga sumusunod na lugar: sa loob ng NOTICE text file na ibinahagi bilang bahagi ng Derivative Works; sa loob ng Source form o dokumentasyon, kung ibinigay kasama ng Derivative Works; o, sa loob ng isang display na nabuo ng Derivative Works, kung at saanman karaniwang lumalabas ang mga naturang third-party na notice. Ang mga nilalaman ng NOTICE file ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi binabago ang Lisensya. Maaari kang magdagdag ng Iyong sariling mga abiso sa pagpapatungkol sa loob ng Mga Derivative Works na Iyong ipinamahagi, kasama o bilang isang addendum sa teksto ng NOTICE mula sa Trabaho, sa kondisyon na ang mga karagdagang abiso sa pagpapatungkol ay hindi maaaring ituring bilang pagbabago sa Lisensya. Maaari mong idagdag ang Iyong sariling pahayag sa copyright sa Iyong mga pagbabago at maaaring magbigay ng karagdagang o ibang mga tuntunin at kundisyon ng lisensya para sa paggamit, pagpaparami, o pamamahagi ng Iyong mga pagbabago, o para sa alinmang mga Derivative Works sa kabuuan, kung ang Iyong paggamit, pagpaparami, at pamamahagi ng ang Trabaho kung hindi man ay sumusunod sa mga kondisyong nakasaad sa Lisensyang ito.

5. Pagsusumite ng mga Kontribusyon.

Maliban kung tahasan Mong magsasaad ng iba, ang anumang Kontribusyon na sadyang isinumite para maisama sa Trabaho mo sa Licensor ay nasa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, nang walang anumang karagdagang tuntunin o kundisyon. Sa kabila ng nasa itaas, wala dito ang hahalili o babaguhin ang mga tuntunin ng anumang hiwalay na kasunduan sa lisensya na maaaring naisakatuparan mo kasama ng Licensor patungkol sa naturang mga Kontribusyon.

6. Mga trademark.

Ang Lisensyang ito ay hindi nagbibigay ng pahintulot na gamitin ang mga trade name, trademark, service mark, o mga pangalan ng produkto ng Licensor, maliban kung kinakailangan para sa makatwiran at kaugalian na paggamit sa paglalarawan ng pinagmulan ng Trabaho at muling paggawa ng nilalaman ng NOTICE file.

7. Disclaimer ng Warranty.

Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas o sinang-ayunan ng nakasulat, ibinibigay ng Licensor ang Trabaho (at ang bawat Contributor ay nagbibigay ng mga Kontribusyon nito) sa isang "AS IS" na BATAYAN, WALANG WARRANTY O ANUMANG URI, alinman sa ipinahayag o ipinahiwatig, kabilang ang, nang walang limitasyon, anumang mga warranty o kundisyon ng TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, o FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Ikaw ang tanging may pananagutan sa pagtukoy sa kaangkupan ng paggamit o muling pamamahagi ng Trabaho at ipagpalagay ang anumang mga panganib na nauugnay sa Iyong paggamit ng mga pahintulot sa ilalim ng Lisensyang ito.

8. Limitasyon ng Pananagutan.

Sa anumang pagkakataon at sa ilalim ng walang legal na teorya, kung sa tort (kabilang ang kapabayaan), kontrata, o kung hindi man, maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas (tulad ng sinadya at labis na kapabayaan na mga gawa) o sinang-ayunan nang nakasulat, ay mananagot sa Iyo ang sinumang Contributor para sa mga pinsala, kabilang ang anumang direkta, hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya, o kinahinatnang pinsala ng anumang karakter na nagmumula bilang resulta ng Lisensya na ito o sa labas ng paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang Trabaho (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga pinsala para sa pagkawala ng mabuting kalooban, pagtigil sa trabaho , pagkabigo o malfunction ng computer, o anuman at lahat ng iba pang komersyal na pinsala o pagkalugi), kahit na ang nasabing Contributor ay pinayuhan ng posibilidad ng mga naturang pinsala.

9. Pagtanggap ng Warranty o Karagdagang Pananagutan.

Habang muling ipinamamahagi ang Trabaho o Derivative Works nito, maaari mong piliing mag-alok, at maningil ng bayad para sa, pagtanggap ng suporta, warranty, indemnity, o iba pang obligasyon at/o mga karapatan sa pananagutan na naaayon sa Lisensyang ito. Gayunpaman, sa pagtanggap ng mga naturang obligasyon, maaari Ka lamang kumilos sa Iyong ngalan at sa Iyong nag-iisang responsibilidad, hindi sa ngalan ng sinumang iba pang Kontribyutor, at kung sumasang-ayon Ka lamang na bayaran ang danyos, ipagtanggol, at pawalang-sala ang bawat Kontribyutor para sa anumang pananagutan na natamo ng, o mga paghahabol na iginiit laban sa, naturang Contributor dahil sa iyong pagtanggap ng anumang naturang warranty o karagdagang pananagutan.

QT

Available ang QT sa ilalim ng bersyon 3 ng GNU Lesser General Public License. Ang QT Toolkit ay Copyright © 2016. Ang QT Company Ltd. at iba pang mga contributor.

Ang GNU Lesser General Public License na bersyon tatlong ay makukuha sa https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplication

Copyright (C) 2013 Digia Plc at/o subsidiary(-ies) nito.

Makipag-ugnayan sa: https://www.qt.io/terms-conditions/

Ang software na ito ay bahagi ng bahagi ng QT Solutions.

Maaari mong gamitin ang file na ito sa ilalim ng mga tuntunin ng lisensya ng BSD gaya ng sumusunod:

"Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

• Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang nabanggit na abiso sa copyright, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.

• Ang mga muling pamamahagi sa binary na anyo ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahan ng mga kundisyon na ito at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

• Hindi maaaring gamitin ang pangalan ng Digia Plc at ang Subsidiary(-ies) nito o ang mga pangalan ng mga contributor nito upang mag-endorso o mag-promote ng mga produkto mula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KAKAYENTA AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI MANANAGOT ANG MAY-ARI NG COPYRIGHT O MGA CONTRIBUTOR PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALID, O MGA SERBISYO; D; SERBISYO; O BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT KUNG SABIBILIDAD.

Muling i-print ang Core

Lisensya ng Apache
Bersyon 2.0, Enero 2004
http://www.apache.org/licenses/

MGA TUNTUNIN AT KUNDISYON PARA SA PAGGAMIT, PAG-REPRODUKSI, AT PAmamahagi

1. Mga Kahulugan.

Ang "Lisensya" ay nangangahulugang ang mga tuntunin at kundisyon para sa paggamit, pagpaparami, at pamamahagi gaya ng tinukoy ng Seksyon 1 hanggang 9 ng dokumentong ito.

Ang ibig sabihin ng "Licensor" ay ang may-ari ng copyright o entity na pinahintulutan ng may-ari ng copyright na nagbibigay ng Lisensya.

Ang ibig sabihin ng "Legal na Entidad" ay ang unyon ng kumikilos na entity at lahat ng iba pang entity na kumokontrol, kinokontrol ng, o nasa ilalim ng karaniwang kontrol sa entity na iyon. Para sa mga layunin ng kahulugang ito, ang ibig sabihin ng "kontrol" ay (i) ang kapangyarihan, direkta o hindi direkta, upang maging sanhi ng direksyon o pamamahala ng naturang entity, sa pamamagitan man ng kontrata o kung hindi man, o (ii) pagmamay-ari ng limampung porsyento (50%) o higit pa sa mga natitirang bahagi, o (iii) kapaki-pakinabang na pagmamay-ari ng naturang entity.

Ang ibig sabihin ng "Ikaw" (o "Iyo") ay isang indibidwal o Legal na Entidad na gumagamit ng mga pahintulot na ibinigay ng Lisensyang ito.

Ang form na "Pinagmulan" ay nangangahulugang ang gustong form para sa paggawa ng mga pagbabago, kabilang ngunit hindi limitado sa software source code, documentation source, at configuration file.

Ang form na "Object" ay nangangahulugang anumang anyo na nagreresulta mula sa mekanikal na pagbabago o pagsasalin ng isang Source form, kabilang ngunit hindi limitado sa pinagsama-samang object code, nabuong dokumentasyon, at mga conversion sa iba pang uri ng media.

Ang ibig sabihin ng "Trabaho" ay ang gawa ng may-akda, sa anyo man ng Pinagmulan o Bagay, na ginawang available sa ilalim ng Lisensya, gaya ng ipinahiwatig ng isang abiso sa copyright na kasama o nakalakip sa gawa (isang halimbawa ay ibinigay sa Appendix sa ibaba).

Ang ibig sabihin ng "Mga Derivative Works" ay anumang akda, sa anyo man ng Pinagmulan o Bagay, na nakabatay sa (o hinango mula) sa Trabaho at kung saan ang mga rebisyon ng editoryal, anotasyon, elaborasyon, o iba pang pagbabago ay kumakatawan, sa kabuuan, isang orihinal na gawa ng akda. Para sa mga layunin ng Lisensyang ito, ang mga Derivative Works ay hindi dapat magsama ng mga gawa na nananatiling mapaghihiwalay mula sa, o nag-uugnay lamang (o nagbibigkis sa pangalan) sa mga interface ng, ang Trabaho at Mga Derivative Works nito.

Ang ibig sabihin ng "kontribusyon" ay anumang gawa ng may-akda, kabilang ang orihinal na bersyon ng Trabaho at anumang mga pagbabago o pagdaragdag sa Trabaho na iyon o Mga Hinangong Gawa nito, na sadyang isinumite sa Licensor para isama sa Trabaho ng may-ari ng copyright o ng isang indibidwal o Ang Legal na Entity ay pinahintulutan na magsumite sa ngalan ng may-ari ng copyright. Para sa mga layunin ng kahulugang ito, ang ibig sabihin ng "isinusumite" ay anumang anyo ng electronic, verbal, o nakasulat na komunikasyon na ipinadala sa Licensor o sa mga kinatawan nito, kabilang ngunit hindi limitado sa komunikasyon sa mga electronic mailing list, source code control system, at issue tracking system na ay pinamamahalaan ng, o sa ngalan ng, Licensor para sa layunin ng pagtalakay at pagpapabuti ng Trabaho, ngunit hindi kasama ang komunikasyon na kitang-kitang minarkahan o kung hindi man ay itinalaga ng may-ari ng copyright bilang "Hindi isang Kontribusyon."

Ang ibig sabihin ng "Contributor" ay Licensor at sinumang indibidwal o Legal na Entidad sa ngalan kung saan ang isang Kontribusyon ay natanggap ng Licensor at pagkatapos ay isinama sa loob ng Trabaho.

2. Pagbibigay ng Lisensya sa Copyright.

Alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, ang bawat Contributor ay nagbibigay sa Iyo ng panghabang-buhay, sa buong mundo, hindi eksklusibo, walang bayad, walang royalty, hindi na mababawi na lisensya sa copyright para magparami, maghanda ng Mga Hinangong Gawa ng, ipapakita sa publiko, isagawa sa publiko, i-sublisensya, at ipamahagi ang Trabaho at ang mga naturang Derivative Works sa Source o Object form.

3. Pagbibigay ng Lisensya ng Patent.

Alinsunod sa mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, ang bawat Contributor ay nagbibigay sa Iyo ng panghabang-buhay, sa buong mundo, hindi eksklusibo, walang bayad, walang royalty, hindi mababawi (maliban sa nakasaad sa seksyong ito) na lisensya ng patent na gumawa, gumawa, gamitin, alok na ibenta, ibenta, i-import, at kung hindi man ay ilipat ang Trabaho, kung saan ang nasabing lisensya ay nalalapat lamang sa mga claim sa patent na lisensyado ng naturang Contributor na kinakailangang nilabag ng kanilang (mga) Kontribusyon nang nag-iisa o sa pamamagitan ng kumbinasyon ng kanilang (mga) Kontribusyon sa ang Gawain kung saan isinumite ang naturang (mga) Kontribusyon. Kung ikaw ay nagpasimula ng paglilitis ng patent laban sa anumang entity (kabilang ang isang cross-claim o counterclaim sa isang demanda) na nagpaparatang na ang Trabaho o isang Kontribusyon na kasama sa loob ng Trabaho ay bumubuo ng direkta o nag-aambag na paglabag sa patent, kung gayon ang anumang mga lisensya ng patent na ipinagkaloob sa Iyo sa ilalim ng Lisensyang ito para doon Ang trabaho ay dapat wakasan sa petsa na ang naturang paglilitis ay isinampa.

4. Muling pamamahagi.

Maaari kang magparami at magpamahagi ng mga kopya ng Trabaho o Mga Hinangong Gawa nito sa anumang medium, mayroon man o walang mga pagbabago, at sa anyo ng Pinagmulan o Bagay, basta't natutugunan Mo ang mga sumusunod na kundisyon:

Dapat mong bigyan ang sinumang iba pang tatanggap ng Work o Derivative Works ng kopya ng Lisensyang ito; at

Dapat mong maging sanhi ng anumang binagong mga file na magdala ng mga kilalang abiso na nagsasaad na binago Mo ang mga file; at

Dapat mong panatilihin, sa anyo ng Pinagmulan ng anumang Derivative Works na Ibinabahagi Mo, ang lahat ng copyright, patent, trademark, at attribution notice mula sa Source form ng Trabaho, hindi kasama ang mga notice na iyon na hindi nauugnay sa anumang bahagi ng Derivative Works; at Kung ang Trabaho ay may kasamang text file na "NOTICE" bilang bahagi ng pamamahagi nito, ang anumang Derivative Works na Iyong ipinamahagi ay dapat magsama ng isang nababasang kopya ng mga abiso sa pagpapatungkol na nilalaman sa loob ng naturang NOTICE file, hindi kasama ang mga notice na iyon na hindi nauugnay sa anumang bahagi ng ang Derivative Works, sa kahit isa sa mga sumusunod na lugar: sa loob ng NOTICE text file na ibinahagi bilang bahagi ng Derivative Works; sa loob ng Source form o dokumentasyon, kung ibinigay kasama ng Derivative Works; o, sa loob ng isang display na nabuo ng Derivative Works, kung at saanman karaniwang lumalabas ang mga naturang third-party na notice. Ang mga nilalaman ng NOTICE file ay para sa mga layuning pang-impormasyon lamang at hindi binabago ang Lisensya. Maaari kang magdagdag ng Iyong sariling mga abiso sa pagpapatungkol sa loob ng Mga Derivative Works na Iyong ipinamahagi, kasama o bilang isang addendum sa teksto ng NOTICE mula sa Trabaho, sa kondisyon na ang mga karagdagang abiso sa pagpapatungkol ay hindi maaaring ituring bilang pagbabago sa Lisensya. Maaari mong idagdag ang Iyong sariling pahayag sa copyright sa Iyong mga pagbabago at maaaring magbigay ng karagdagang o ibang mga tuntunin at kundisyon ng lisensya para sa paggamit, pagpaparami, o pamamahagi ng Iyong mga pagbabago, o para sa alinmang mga Derivative Works sa kabuuan, kung ang Iyong paggamit, pagpaparami, at pamamahagi ng ang Trabaho kung hindi man ay sumusunod sa mga kondisyong nakasaad sa Lisensyang ito.

5. Pagsusumite ng mga Kontribusyon.

Maliban kung tahasan Mong magsasaad ng iba, ang anumang Kontribusyon na sadyang isinumite para maisama sa Trabaho mo sa Licensor ay nasa ilalim ng mga tuntunin at kundisyon ng Lisensyang ito, nang walang anumang karagdagang tuntunin o kundisyon. Sa kabila ng nasa itaas, wala dito ang hahalili o babaguhin ang mga tuntunin ng anumang hiwalay na kasunduan sa lisensya na maaaring naisakatuparan mo kasama ng Licensor patungkol sa naturang mga Kontribusyon.

6. Mga trademark.

Ang Lisensyang ito ay hindi nagbibigay ng pahintulot na gamitin ang mga trade name, trademark, service mark, o mga pangalan ng produkto ng Licensor, maliban kung kinakailangan para sa makatwiran at kaugalian na paggamit sa paglalarawan ng pinagmulan ng Trabaho at muling paggawa ng nilalaman ng NOTICE file.

7. Disclaimer ng Warranty.

Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas o sinang-ayunan ng nakasulat, ibinibigay ng Licensor ang Trabaho (at ang bawat Contributor ay nagbibigay ng mga Kontribusyon nito) sa isang "AS IS" na BATAYAN, WALANG WARRANTY O ANUMANG URI, alinman sa ipinahayag o ipinahiwatig, kabilang ang, nang walang limitasyon, anumang mga warranty o kundisyon ng TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY, o FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Ikaw ang tanging may pananagutan sa pagtukoy sa kaangkupan ng paggamit o muling pamamahagi ng Trabaho at ipagpalagay ang anumang mga panganib na nauugnay sa Iyong paggamit ng mga pahintulot sa ilalim ng Lisensyang ito.

8. Limitasyon ng Pananagutan.

Sa anumang pagkakataon at sa ilalim ng walang legal na teorya, kung sa tort (kabilang ang kapabayaan), kontrata, o kung hindi man, maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas (tulad ng sinadya at labis na kapabayaan na mga gawa) o sinang-ayunan nang nakasulat, ay mananagot sa Iyo ang sinumang Contributor para sa mga pinsala, kabilang ang anumang direkta, hindi direkta, espesyal, hindi sinasadya, o kinahinatnang pinsala ng anumang karakter na nagmumula bilang resulta ng Lisensya na ito o sa labas ng paggamit o kawalan ng kakayahang gamitin ang Trabaho (kabilang ang ngunit hindi limitado sa mga pinsala para sa pagkawala ng mabuting kalooban, pagtigil sa trabaho , pagkabigo o malfunction ng computer, o anuman at lahat ng iba pang komersyal na pinsala o pagkalugi), kahit na ang nasabing Contributor ay pinayuhan ng posibilidad ng mga naturang pinsala.

9. Pagtanggap ng Warranty o Karagdagang Pananagutan.

Habang muling ipinamamahagi ang Trabaho o Derivative Works nito, maaari mong piliing mag-alok, at maningil ng bayad para sa, pagtanggap ng suporta, warranty, indemnity, o iba pang obligasyon at/o mga karapatan sa pananagutan na naaayon sa Lisensyang ito. Gayunpaman, sa pagtanggap ng mga naturang obligasyon, maaari Ka lamang kumilos sa Iyong ngalan at sa Iyong nag-iisang responsibilidad, hindi sa ngalan ng sinumang iba pang Contributor, at kung sumasang-ayon Ka na magbayad ng danyos, ipagtanggol, at gawing hindi nakakapinsala ang bawat Contributor para sa anumang pananagutan na natamo ng, o mga paghahabol na iginiit laban sa, naturang Contributor dahil sa iyong pagtanggap ng anumang naturang warranty o karagdagang pananagutan.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

• Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang nabanggit na abiso sa copyright, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.

• Ang mga muling pamamahagi sa binary na anyo ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahan ng mga kundisyon na ito at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.

• Ang pangalan ng ZETETIC LLC o ang mga pangalan ng mga nag-ambag nito ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIBIGAY NG ZETETIC LLC "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KALIGTASAN AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY TINATAWALA. HINDI MANANAGOT ANG ZETETIC LLC SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, NAGSASABI, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, PERO HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG PANGHALIP NA MGA KALANDA O SERBISYO; PAGKAWALA NG PAGGAMIT, DATA SA BUONG NEGOSYO; ) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA PINAYuhan ANG PAGKAKAROON NG PALIWANAG.

SQLite

Ang lahat ng code at dokumentasyon sa SQLite ay nakatuon sa pampublikong domain ng mga may-akda. Ang lahat ng mga may-akda ng code, at mga kinatawan ng mga kumpanyang pinagtatrabahuhan nila, ay nilagdaan ang mga affidavit na naglalaan ng kanilang mga kontribusyon sa pampublikong domain at ang mga orihinal ng mga nilagdaang affidavit na iyon ay naka-imbak sa isang firesafe sa mga pangunahing tanggapan ng Hwaci. Sinuman ay malayang kopyahin, baguhin, i-publish, gamitin, i-compile, ibenta, o ipamahagi ang orihinal na SQLite code, alinman sa source code form o bilang isang pinagsama-samang binary, para sa anumang layunin, komersyal o hindi pang-komersyal, at sa anumang paraan.

Sun RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Ang Sun RPC ay isang produkto ng Sun Microsystems, Inc. at ibinibigay para sa hindi pinaghihigpitang paggamit sa kondisyon na ang alamat na ito ay kasama sa lahat ng tape media at bilang bahagi ng software program sa kabuuan o bahagi. Maaaring kopyahin o baguhin ng mga user ang Sun RPC nang walang bayad, ngunit hindi pinahihintulutan na maglisensya o ipamahagi ito sa iba maliban bilang bahagi ng isang produkto o program na binuo ng user.

ANG SUN RPC AY IBINIGAY NA WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI KASAMA ANG MGA WARRANTY OF DESIGN, MERCHANTIBILITY AT FITNESS PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN, O NAGMULA SA ISANG KURSO NG PAGTUNGKOL, PAGGAMIT, O TRADE PRACTICE.

Ang Sun RPC ay binibigyan ng walang suporta at walang anumang obligasyon sa bahagi ng Sun Microsystems, Inc. na tumulong sa paggamit nito, pagwawasto, pagbabago o pagpapahusay.

ANG SUN MICROSYSTEMS, INC. AY WALANG PANANAGUTAN MAY KAILANGANG SA PAGLABAG SA MGA COPYRIGHTS, TRADE SECRETS O ANUMANG PATENTS NG SUN RPC O ANUMANG BAHAGI NITO.

Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang Sun Microsystems, Inc. para sa anumang nawalang kita o kita o iba pang espesyal, hindi direkta at kinahihinatnan na mga pinsala, kahit na ang Sun ay pinayuhan ng posibilidad ng mga naturang pinsala.

Ubuntu

Maaaring kasama sa Software na ito ang Ubuntu na lisensyado sa ilalim ng GNU General Public License Bersyon 2, isang kopya nito kasama ang source code para sa Ubuntu ay makukuha sa http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 • Dapat panatilihin ng mga muling pamamahagi ng source code ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer.
 • Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 • Ni ang pangalan ni Sam Truzjan o ang mga pangalan ng iba pang mga nag-aambag ay hindi maaaring gamitin upang i-endorso o i-promote ang mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIBIGAY NG MGA NAGHAWA NG COPYRIGHT AT MGA CONTRIBUTOR "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG MGA IPINAHIWATIG NA WARRANTY NG KALIDAD AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN. HINDI MANANAGOT ANG MAY-ARI O MGA CONTRIBUTOR NG COPYRIGHT PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, INCIDENTAL, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG KAPALIT NA MGA KALID, O MGA SERBISYO; D. OR BUSINESS INTERRUPTION) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA KASUNDUAN.

UPX/UPL

Ang UPX at UCL ay may copyright na software. Ang lahat ng mga karapatan ay nananatili sa mga may-akda.

Ang UPX ay Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

Ang UPX ay Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

Ang UCL ay Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU PANGKALAHATANG PUBLIC LICENSE

Ang UPX at ang UCL library ay libreng software; maaari mong muling ipamahagi ang mga ito at/o baguhin ang mga ito sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU General Public License na inilathala ng Free Software Foundation; alinman sa bersyon 2 ng Lisensya, o (sa iyong opsyon) anumang mas bagong bersyon.

Ang UPX at UCL ay ipinamamahagi sa pag-asang magiging kapaki-pakinabang ang mga ito, ngunit WALANG ANUMANG WARRANTY; nang walang kahit na ipinahiwatig na warranty ng MERCHANTABILITY o FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE. Tingnan ang GNU General Public License para sa higit pang mga detalye.

ESPESYAL NA EXCEPTION PARA SA COMPRESSED EXECUTABLE

Ang stub na naka-embed sa bawat UPX compressed program ay bahagi ng UPX at UCL, at naglalaman ng code na nasa ilalim ng aming copyright. Ang mga tuntunin ng GNU General Public License ay nalalapat pa rin dahil ang pag-compress ng isang programa ay isang espesyal na paraan ng pag-link sa aming stub.

Sa pamamagitan nito, binibigyan ka ni Markus FXJ Oberhumer at Laszlo Molnar ng espesyal na pahintulot na malayang gamitin at ipamahagi ang lahat ng mga naka-compress na programa ng UPX (kabilang ang mga komersyal), napapailalim sa mga sumusunod na paghihigpit:

 1. Dapat mong i-compress ang iyong program na may ganap na hindi binagong bersyon ng UPX; alinman sa aming precompiled na bersyon, o (sa iyong opsyon) na may sariling compiled na bersyon ng hindi nabagong mga pinagmumulan ng UPX na ibinahagi namin.
 2. Ipinahihiwatig din nito na ang UPX stub ay dapat na ganap na hindi nabago, ibig sabihin, ang stub na naka-embed sa iyong compressed program ay dapat na byte-pareho sa stub na ginawa ng opisyal na hindi binagong bersyon ng UPX.
 3. Ang decompressor at anumang iba pang code mula sa stub ay dapat na eksklusibong magamit ng hindi nabagong UPX stub para sa pag-decompress ng iyong programa sa pagsisimula ng programa. Walang bahagi ng stub ang maaaring basahin, kopyahin, tawagan o kung hindi man ay magamit o ma-access ng iyong programa.

WTL

Ang WTL ay lisensyado alinsunod sa Microsoft Public License (MS-PL).

Ang lisensyang ito ay namamahala sa paggamit ng kasamang software. Kung gagamitin mo ang software, tinatanggap mo ang lisensyang ito. Kung hindi mo tinanggap ang lisensya, huwag gamitin ang software.

1. Mga Kahulugan

Ang mga terminong "reproduce," "reproduction," "derivative works," at "distribution" ay may parehong kahulugan dito tulad ng sa ilalim ng batas sa copyright ng US.

Ang "kontribusyon" ay ang orihinal na software, o anumang mga karagdagan o pagbabago sa software.

Ang "contributor" ay sinumang tao na namamahagi ng kontribusyon nito sa ilalim ng lisensyang ito.

Ang "Mga lisensyadong patent" ay mga claim ng patent ng isang kontribyutor na direktang bumabasa sa kontribusyon nito.

2. Pagbibigay ng mga Karapatan

(A) Copyright Grant- Napapailalim sa mga tuntunin ng lisensyang ito, kabilang ang mga kundisyon ng lisensya at mga limitasyon sa seksyon 3, binibigyan ka ng bawat kontribyutor ng hindi eksklusibo, pandaigdigan, walang royalty na lisensya sa copyright upang kopyahin ang kontribusyon nito, maghanda ng mga hinangong gawa nito. kontribusyon, at ipamahagi ang kontribusyon nito o anumang derivative na gawa na iyong nilikha.

(B) Patent Grant- Napapailalim sa mga tuntunin ng lisensyang ito, kabilang ang mga kundisyon ng lisensya at mga limitasyon sa seksyon 3, ang bawat kontribyutor ay nagbibigay sa iyo ng isang hindi eksklusibo, pandaigdigan, walang royalty na lisensya sa ilalim ng mga lisensyadong patent nito upang gumawa, gumawa, gumamit , ibenta, alok para sa pagbebenta, pag-import, at/o kung hindi man ay itapon ang kontribusyon nito sa software o mga hinangong gawa ng kontribusyon sa software.

3. Kundisyon at Limitasyon

(A) Walang Lisensya sa Trademark - Ang lisensyang ito ay hindi nagbibigay sa iyo ng mga karapatang gumamit ng anumang pangalan, logo, o mga trademark ng mga nag-aambag.

(B) Kung magdadala ka ng claim ng patent laban sa sinumang nag-ambag sa mga patent na inaangkin mong nilabag ng software, awtomatikong matatapos ang iyong lisensya ng patent mula sa naturang kontribyutor sa software.

(C) Kung namahagi ka ng anumang bahagi ng software, dapat mong panatilihin ang lahat ng copyright, patent, trademark, at attribution notice na nasa software.

(D) Kung namahagi ka ng anumang bahagi ng software sa source code form, maaari mo lamang itong gawin sa ilalim ng lisensyang ito sa pamamagitan ng pagsasama ng kumpletong kopya ng lisensyang ito kasama ng iyong pamamahagi. Kung namamahagi ka ng anumang bahagi ng software sa compiled o object code form, maaari mo lamang itong gawin sa ilalim ng lisensyang sumusunod sa lisensyang ito.

(E) Ang software ay lisensyado "as-is." Nasa iyo ang panganib na gamitin ito. Ang mga kontribyutor ay hindi nagbibigay ng malinaw na garantiya, garantiya o kundisyon. Maaaring mayroon kang karagdagang mga karapatan ng consumer sa ilalim ng iyong mga lokal na batas na hindi mababago ng lisensyang ito. Sa lawak na pinahihintulutan sa ilalim ng iyong mga lokal na batas, ibinubukod ng mga kontribyutor ang ipinahiwatig na mga garantiya ng kakayahang maikalakal, kaangkupan para sa isang partikular na layunin at hindi paglabag.

UnRAR

UnRAR - libreng utility para sa RAR archive

Lisensya para sa paggamit at pamamahagi ng LIBRENG portable na bersyon

Ang source code ng UnRAR utility ay freeware. Ibig sabihin nito:

 1. Ang lahat ng mga copyright sa RAR at ang utility na UnRAR ay eksklusibong pag-aari ng may-akda - Alexander Roshal.
 2. Maaaring gamitin ang UnRAR source code sa anumang software upang pangasiwaan ang mga RAR archive nang walang limitasyon nang walang bayad, ngunit hindi magagamit upang bumuo ng RAR (WinRAR) compatible archiver at upang muling lumikha ng RAR compression algorithm, na pagmamay-ari. Ang pamamahagi ng binagong UnRAR source code sa magkahiwalay na anyo o bilang bahagi ng ibang software ay pinahihintulutan, sa kondisyon na ang buong teksto ng talatang ito, simula sa mga salitang "UnRAR source code," ay kasama sa lisensya, o sa dokumentasyon kung walang lisensya, at sa mga komento ng source code ng nagresultang pakete.
 3. Ang UnRAR utility ay maaaring malayang ipamahagi. Pinapayagan na ipamahagi ang UnRAR sa loob ng iba pang mga pakete ng software.
 4. ANG RAR ARCHIVER AT ANG UnRAR UTILITY AY IPINAHAGI "AS IS". WALANG WARRANTY NG ANUMANG URI ANG IPINAHAYAG O IPINAHIWATIG. GAMITIN MO SA IYONG SARILING RISK. HINDI MANANAGOT ANG MAY-AKDA PARA SA PAGKAWALA NG DATA, MGA PINSALA, PAGKAWALA NG KITA O ANUMANG URI NG PAGKAWALA HABANG GINAGAMIT O MALING GINAGAMIT ANG SOFTWARE NA ITO.
 5. Ang pag-install at paggamit ng UnRAR utility ay nangangahulugan ng pagtanggap sa mga tuntunin at kundisyon na ito ng lisensya.
 6. Kung hindi ka sumasang-ayon sa mga tuntunin ng lisensya, dapat mong alisin ang mga UnRAR na file mula sa iyong mga storage device at itigil ang paggamit ng utility.

Salamat sa iyong interes sa RAR at UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Lisensyado sa ilalim ng Lisensya ng Apache, Bersyon 2.0 (ang "Lisensya"); hindi mo maaaring gamitin ang file na ito maliban sa pagsunod sa Lisensya. Maaari kang makakuha ng kopya ng Lisensya sa http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Maliban kung kinakailangan ng naaangkop na batas o sinang-ayunan nang nakasulat, ang software na ibinahagi sa ilalim ng Lisensya ay ibinahagi sa "AS IS" na BASIS NA WALANG WARRANTY O ANUMANG URI, alinman sa ipinahayag o ipinahiwatig. Tingnan ang Lisensya para sa partikular na wikang namamahala sa mga pahintulot at limitasyon sa ilalim ng Lisensya.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly at Mark Adler

Ang software na ito ay ibinigay "as-is," nang walang anumang hayag o ipinahiwatig na warranty. Sa anumang pagkakataon ay mananagot ang mga may-akda para sa anumang mga pinsalang dulot ng paggamit ng software na ito.

Ang pahintulot ay ibinibigay sa sinuman na gamitin ang software na ito para sa anumang layunin, kabilang ang mga komersyal na aplikasyon, at upang baguhin ito at muling ipamahagi ito nang malaya, napapailalim sa mga sumusunod na paghihigpit:

 1. Ang pinagmulan ng software na ito ay hindi dapat na maling representasyon; hindi mo dapat i-claim na isinulat mo ang orihinal na software. Kung gagamitin mo ang software na ito sa isang produkto, ang isang pagkilala sa dokumentasyon ng produkto ay pahahalagahan ngunit hindi kinakailangan.
 2. Ang mga binagong bersyon ng pinagmulan ay dapat na malinaw na minarkahan bilang ganoon, at hindi dapat ipagkakaila bilang orihinal na software.
 3. Ang abisong ito ay hindi maaaring alisin o baguhin mula sa anumang pamamahagi ng pinagmulan.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Pagbabago para sa Unzip para sa Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Para sa mga layunin ng copyright at lisensyang ito, ang "Info-ZIP" ay tinukoy bilang sumusunod na hanay ng mga indibidwal:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Ang software na ito ay ibinigay "as is," nang walang anumang uri ng warranty, hayag o ipinahiwatig. Sa anumang pagkakataon, ang Info-ZIP o ang mga nag-ambag nito ay mananagot para sa anumang direkta, hindi direkta, hindi sinasadya, espesyal o kinahinatnang mga pinsala na nagmumula sa paggamit ng o kawalan ng kakayahan na gamitin ang software na ito.

Ang pahintulot ay ibinibigay sa sinuman na gamitin ang software na ito para sa anumang layunin, kabilang ang mga komersyal na aplikasyon, at upang baguhin ito at muling ipamahagi ito nang malaya, napapailalim sa disclaimer sa itaas at sa mga sumusunod na paghihigpit:

1. Ang mga muling pamamahagi ng source code (sa kabuuan o bahagi) ay dapat panatilihin ang nasa itaas na abiso sa copyright, kahulugan, disclaimer, at ang listahang ito ng mga kundisyon.

2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form (compile na mga executable at library) ay dapat na kopyahin ang nabanggit na abiso sa copyright, kahulugan, disclaimer, at ang listahang ito ng mga kundisyon sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi. Hindi kailangan ng karagdagang dokumentasyon para sa mga executable kung saan ang isang opsyon sa lisensya ng command line ay nagbibigay ng mga ito at isang tala tungkol sa opsyong ito ay nasa startup banner ng executable.
Ang tanging pagbubukod sa kundisyong ito ay muling pamamahagi ng isang karaniwang UnZipSFX binary (kabilang ang SFXWiz) bilang bahagi ng isang self-extracting archive; na pinahihintulutan nang walang pagsasama ng lisensyang ito, hangga't ang normal na banner ng SFX ay hindi naalis sa binary o hindi pinagana.

1. Mga binagong bersyon--kabilang, ngunit hindi limitado sa, mga port sa mga bagong operating system, mga kasalukuyang port na may mga bagong graphical na interface, mga bersyon na may binago o idinagdag na functionality, at dynamic, shared, o static na mga bersyon ng library na hindi mula sa Info-ZIP--dapat malinaw na mamarkahan bilang ganoon at hindi dapat ilarawan nang mali bilang orihinal na pinagmulan o, kung binary, pinagsama-sama mula sa orihinal na pinagmulan. Ang nasabing mga binagong bersyon ay hindi rin dapat ipagkamali bilang mga paglabas ng Info-ZIP--kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, pag-label ng mga binagong bersyon na may mga pangalang "Info-ZIP" (o anumang pagkakaiba-iba nito, kabilang ang, ngunit hindi limitado sa, iba't ibang capitalizations), "Pocket UnZip," "WiZ" o "MacZip" nang walang tahasang pahintulot ng Info-ZIP. Ang nasabing mga binagong bersyon ay higit na ipinagbabawal mula sa maling paggamit ng mga Zip-Bug o Info-ZIP na e-mail address o ang (mga) URL ng Info-ZIP, gaya ng pagpapahiwatig na ang Info-ZIP ay magbibigay ng suporta para sa mga binagong bersyon.

2. Pinapanatili ng Info-ZIP ang karapatang gamitin ang mga pangalang "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," at "MacZip" para sa sariling source at binary release.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, nakalaan ang lahat ng karapatan.

Isinulat ni Darrick Wong , James Simshaw , at Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan

LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Lahat ng karapatan ay nakalaan.

Nobyembre, 2007 - mga karagdagan para sa Create, Delete, Rebuild at Raid 10.

LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Lahat ng karapatan ay nakalaan
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Lahat ng karapatan ay nakalaan.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, All rights reserved.
Isinulat ni Darrick Wong , James Simshaw , at Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH All rights reserved
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Lahat ng karapatan ay nakalaan.
mga extension ng dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
mga extension ng dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan
Mga May-akda: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Nakalaan ang lahat ng karapatan.
mga pagbabago sa dmraid:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan

LISENSYA:

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang nasa itaas na abiso sa copyright, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer, nang walang pagbabago, kaagad sa simula ng file.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. Ang pangalan ng may-akda ay hindi maaaring gamitin upang mag-endorso o mag-promote ng mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na paunang nakasulat na pahintulot.

ANG SOFTWARE NA ITO AY IBINIGAY NG MAY-AKDA "AS IS" AT ANUMANG TAHAS O IPINAHIWATIG NA MGA WARRANTY, KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, ANG IPINAHIWATIT NA WARRANTY NG KALIGTASAN AT KAANGKUPAN PARA SA ISANG PARTIKULAR NA LAYUNIN AY TINATAWALA. HINDI MANANAGOT ANG MAY-AKDA PARA SA ANUMANG DIREKTA, DI DIREKTA, NAGSASABI, ESPESYAL, HALIMBAWA, O KINAHIHINUNGANG MGA PINSALA (KASAMA, NGUNIT HINDI LIMITADO SA, PAGBIBIGAY NG PANGHALIP NA MGA KALANDA O SERBISYO; PAGKAWALA NG PAGGAMIT, DATA SA BUONG BUKAS, O SERBISYO. ) GAANO MAN ANG SANHI AT SA ANUMANG TEORYA NG PANANAGUTAN, KUNG SA KONTRATA MAN, MAHIGPIT NA PANANAGUTAN, O TORT (KASAMA ANG PAGPAPABAYA O IBA PA) NA NAGMULA SA ANUMANG PARAAN NG PAGGAMIT NG SOFTWARE NA ITO, KAHIT NA PINAYuhan ANG PAGKAKAROON NG PALIWANAG.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (aktwal na pagbabago sa code ni Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Lahat ng karapatan ay nakalaan.

LISENSYA:

Ang muling pamamahagi at paggamit sa pinagmulan at binary na mga form, mayroon man o walang pagbabago, ay pinahihintulutan sa kondisyon na ang mga sumusunod na kundisyon ay natutugunan:

 1. Ang mga muling pamamahagi ng source code ay dapat panatilihin ang nasa itaas na abiso sa copyright, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer, nang walang pagbabago, kaagad sa simula ng file.
 2. Ang mga muling pamamahagi sa binary form ay dapat na kopyahin ang abiso sa copyright sa itaas, ang listahang ito ng mga kundisyon at ang sumusunod na disclaimer sa dokumentasyon at/o iba pang materyal na ibinigay kasama ng pamamahagi.
 3. Ang pangalan ng may-akda ay hindi maaaring gamitin upang mag-endorso o mag-promote ng mga produkto na nagmula sa software na ito nang walang tiyak na paunang nakasulat na pahintulot.

Bilang kahalili, ang software na ito ay maaaring ipamahagi sa ilalim ng mga tuntunin ng GNU General Public License ("GPL") bersyon 2, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, All rights reserved.
Isinulat ni Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH All rights reserved
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, All rights reserved.
Isinulat ni James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH All rights reserved
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Lahat ng karapatan ay nakalaan
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Lahat ng karapatan ay nakalaan
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LISENSYA: GPL, tingnan sa ibaba

IBA'T IBANG MGA TERMINO NG INTELEKTUWAL NA PAG-AARI

Ang Mac ay isang trademark ng Apple Inc., na nakarehistro sa US at iba pang mga bansa.

Naglo-load...