SpyHunter 5 og SpyHunter til Mac Yderligere vilkår og betingelser

OPHAVSRET MEDDELELSE

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Alle rettigheder forbeholdes.

Tredjepartskode kan samles eller distribueres med EnigmaSofts proprietære og ophavsretligt beskyttede software. Ophavsretsmeddelelserne og licensvilkårene for en sådan tredjepartskode er beskrevet nedenfor.

KILDEKODE DISTRIBUTION

Visse tredjepartslicenser kan kræve distribution af den tilsvarende kildekode.

Du kan få den komplette tilsvarende kildekode fra os i en periode på tre år efter vores sidste levering af dette produkt ved at sende en postanvisning eller check på €5 til:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: GPL Compliance Offer
Slotsgade 1
Dublin D02 XD82
IRLAND

Skriv venligst "GPL Compliance Source" i notatlinjen for din betaling. Dette tilbud er gyldigt for alle, der modtager disse oplysninger.

LISTE OVER KOMPONENTER PR. PRODUKT

Liste over tredjeparts komponentlicenser pr. produkt:

PRODUKT (KOMPONENTER)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl and Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter til Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; og Zlib)

OPHAVSRET MED TREDJEPARTSKOMPONENTER OG LICENSVILKÅR

4.4BSD

Al dokumentation og software inkluderet i 4.4BSD- og 4.4 BSD-Lite-udgivelserne er ophavsretligt beskyttet af The Regents fra University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. [Denne betingelse blev fjernet; se https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Hverken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter, der er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF REGENTERNE OG BIDRAGØRERNE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN BESTEMT UDSÆTTELSE. I INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN REGENTERNE ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TILFØRENDE VARER ELLER TILFØRENDE; VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE.

BIND 4.9.5

DNS-resolverkoden, hentet fra BIND 4.9.5, er ophavsretligt beskyttet af både UC Berkeley og Digital Equipment Corporation. DEC-portionerne er under følgende licens:

Dele Copyright (C) 1993 af Digital Equipment Corporation.

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne software til ethvert formål med eller uden gebyr gives hermed, forudsat at ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse vises i alle kopier, og at navnet på Digital Equipment Corporation ikke bruges i reklame eller reklame vedrørende distribution af dokumentet eller softwaren uden specifik, skriftlig forudgående tilladelse.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", OG DIGITAL EQUIPMENT CORP. FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE SOFTWARE, HERUNDER ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED. I INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SÆRLIG, DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER NOGEN SKADER SOM FØLGER AF BRUGSTAB, DATA ELLER FORTJENESTER, UDEN I ANDRE ANDRE AKTIONER ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF DENNE SOFTWARE.

Dele Copyright (C) af UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. [Denne betingelse blev fjernet; se https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Hverken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter, der er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF REGENTERNE OG BIDRAGØRERNE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN BESTEMT UDSÆTTELSE. I INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN REGENTERNE ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TILFØRENDE VARER ELLER TILFØRENDE; VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE.

Boost

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person eller organisation, der anskaffer en kopi af softwaren og medfølgende dokumentation dækket af denne licens ("Softwaren") til at bruge, reproducere, vise, distribuere, udføre og transmittere Softwaren, og at udarbejde afledte værker af softwaren og at tillade tredjeparter, som softwaren er leveret til, at gøre det, alt under forbehold af følgende:

Ophavsretsmeddelelserne i softwaren og hele denne erklæring, inklusive ovenstående licensbevilling, denne begrænsning og følgende ansvarsfraskrivelse, skal inkluderes i alle kopier af softwaren, helt eller delvist, og alle afledte værker af softwaren, medmindre sådanne kopier eller afledte værker er udelukkende i form af maskineksekverbar objektkode genereret af en kildesprogsprocessor.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL, titel og IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSHEDHEDERNE ELLER NOGEN, DER DISTRIBERER SOFTWAREN, VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSÆT I KONTRAKT, TORT ELLER ANDEN MÅDE, SOM OPSTÅR AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DE ANDRE SOFTWAREN I SOFTWAREN.

Botan

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTEN(ERNE) "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTEREN(E) ELLER BIDRAGENDE(E) VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSSERVICE, UDVIKLING AF USS; DATA, ELLER FORTJENESTE; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVAD ELLER FORÅRSAGET OG UNDER ENHVER ANSVARSTEORI, HVAD DEN ER I KONTRAKTER, STRIKT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ ENHVER MÅDE DER ER UD AF ANVENDELSEN. MULIGHED FOR SÅDAN SKADE.

*7-Zip

Enhver er fri til at kopiere, ændre, udgive, bruge, kompilere, sælge eller distribuere den originale LZMA SDK-kode, enten i kildekodeform eller som en kompileret binær, til ethvert formål, kommercielt eller ikke-kommercielt, og på enhver måde.

Curl og Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, og mange bidragydere, se TAK-filen.

Alle rettigheder forbeholdes.

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne software til ethvert formål med eller uden gebyr gives hermed, forudsat at ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse vises i alle kopier.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE AF TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETSHEDHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSYN I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DET ANDRE SOFTWARE. SOFTWARE.

Bortset fra som indeholdt i denne meddelelse, må navnet på en copyright-indehaver ikke bruges i reklamer eller på anden måde til at fremme salget, brugen eller anden handel med denne software uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyright-indehaveren.

BusyBox

Denne software kan omfatte BusyBox, som er licenseret under GNU General Public License Version 2, hvoraf en kopi sammen med kildekoden til BusyBox er tilgængelig på http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Oprindelsen af denne software må ikke være forkert repræsenteret; du må ikke hævde, at du har skrevet den originale software. Hvis du bruger denne software i et produkt, vil en anerkendelse i produktdokumentationen blive værdsat, men er ikke påkrævet.
 3. Ændrede kildeversioner skal tydeligt markeres som sådanne og må ikke misrepræsenteres som værende den originale software.
 4. Forfatterens navn må ikke bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTEN "SOM DEN ER", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPEL- ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER FRA OS; ) HVORDAN DET ER FORÅRSAGT OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKTER, STRIKT ANSVAR ELLER STORT ANSVAR (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ OM DET ANBEFALES.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 version 1.0.6 af 6. september 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Alle rettigheder forbeholdes.

rob.groves@btinternet.com

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne software og dens dokumentation til ethvert formål, uden gebyr og uden en skriftlig aftale, gives hermed, forudsat at ovenstående copyright-meddelelse, dette afsnit og de følgende to afsnit vises i alle kopier , ændringer og distributioner.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG OVER FOR NOGEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SÆRLIGE, TILFÆLDELIGE ELLER FØLGESKADER, HERUNDER TASTE FORTJENESTE, SOM OPSTÅR AF BRUG AF DENNE SOFTWARE OG DENNE DOKUMENTATION, ELLER UDVIKLING AF DENNE SOFTWARE. AF SÅDAN SKADE.

FORFATTEREN FRASKRIVER SIG SPECIFIKKE ENHVER GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. SOFTWAREN OG MEDFØLGENDE DOKUMENTATION, HVIS NOGEN, LEVERET HERUNDER, LEVERES "SOM DEN ER". FORFATTEREN HAR IKKE FORPLIGTELSE TIL AT LEVERE VEDLIGEHOLDELSE, SUPPORT, OPDATERINGER, FORBEDRINGER ELLER ÆNDRINGER.

Device Mapper

Denne software kan omfatte device-mapper, som er licenseret under GNU Lesser General Public License Version 2.1 og GNU General Public License Version 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Denne software kan omfatte dmraid (Device-mapper RAID-værktøj og bibliotek), som er licenseret under GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2 og licenserne nedenfor, hvoraf kopier sammen med kildekoden til dmraid er tilgængelige på http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)ophavsret 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes.

opstrøms LICENS

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Alle rettigheder forbeholdes.

Denne dmraid-kode er gratis software; du kan omdistribuere og/eller ændre det i henhold til betingelserne i GNU General Public License som udgivet af Free Software Foundation; enten version 2 af licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.

dmraid distribueres i håb om, at det vil være nyttigt, men UDEN NOGEN GARANTI; uden selv den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.

Du skulle have modtaget en kopi af GNU (Lesser) General Public License sammen med denne dmraid-kode; hvis ikke, skriv til Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

På Ubuntu/Debian GNU/Linux-systemer kan den komplette tekst til GNU General Public License findes i '/usr/share/common-licenses/GPL'. Den komplette tekst til GNU Lesser General Public License kan findes i '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Debian-pakken er © 2008, Giuseppe Iuculano og er licenseret under GPL, se '/usr/share/common-licenses/GPL'.

SIKRING

Denne software kan omfatte FUSE, som er licenseret under GNU Lesser General Public License Version 2 og GNU General Public License Version 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Denne software kan have brugt GNU-kompilersamlingen (GCC), som er licenseret under GNU General Public License version 3, GCC Runtime Library Exception version 3.1 og licenser anført nedenfor, hvoraf kopier sammen med kildekoden til GCC er tilgængelige på http://gcc.gnu.org/. (licenser tilgængelige på ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC er ophavsret (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02,02, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC er gratis software; du kan videredistribuere det og/eller ændre det i henhold til betingelserne i GNU General Public License som udgivet af Free Software Foundation; enten version 3 eller (efter eget valg) enhver senere version.

GCC distribueres i håb om, at det vil være nyttigt, men UDEN NOGEN GARANTI; uden selv den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.
Filer, der har undtagelsesklausuler, er licenseret i henhold til vilkårene i GNU General Public License; enten version 3 eller (efter eget valg) enhver senere version.

På Debian GNU/Linux-systemer er den fulde tekst af GNU General Public License i '/usr/share/common-licenses/GPL', version 3 af denne licens i '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Følgende runtime-biblioteker er licenseret under vilkårene i GNU General Public License (v3 eller nyere) med version 3.1 af GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emuls .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • libgnat-4.4 Ada-understøttelsesbiblioteket og libgnatvsn-biblioteket.
 • Forskellige konfigurationsfiler i gcc/config/ brugt i runtime-biblioteker

I modsætning hertil er libgnatprj licenseret under betingelserne i den rene GNU General Public License.

libgcj-biblioteket er licenseret under betingelserne i GNU General Public License, med en særlig undtagelse:

At forbinde dette bibliotek statisk eller dynamisk med andre moduler er at lave et kombineret arbejde baseret på dette bibliotek. Således dækker vilkårene og betingelserne for GNU General Public License hele kombinationen.

Som en særlig undtagelse giver ophavsretsindehaverne af dette bibliotek dig tilladelse til at forbinde dette bibliotek med uafhængige moduler for at producere en eksekverbar, uanset licensbetingelserne for disse uafhængige moduler, og til at kopiere og distribuere den resulterende eksekverbare under betingelser efter dit valg, forudsat at du også opfylder vilkårene og betingelserne for det pågældende moduls licens for hvert tilknyttede uafhængige modul. Et selvstændigt modul er et modul, som ikke er afledt af eller baseret på dette bibliotek. Hvis du ændrer dette bibliotek, kan du udvide denne undtagelse til din version af biblioteket, men du er ikke forpligtet til at gøre det. Hvis du ikke ønsker at gøre det, skal du slette denne undtagelseserklæring fra din version.

GNU C bibliotek

Denne software kan omfatte GNU C-biblioteket, som er licenseret under GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2, og licenserne anført nedenfor, hvoraf kopier sammen med kildekoden til GNU C-biblioteket er tilgængelige på http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Denne software kan omfatte Grub4Dos, som er licenseret under GNU General Public License Version 2, hvoraf en kopi sammen med kildekoden til Grub4Dos er tilgængelig på https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Filen if_ppp.h er under følgende CMU-licens:

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. Hverken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter, der er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF CARNEGIE MELLON UNIVERSITY OG BIDRAGØRER "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG PERSONLIG EGNETHED TIL EN DELVIS. UNIVERSITETET ELLER BIDRAGØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TILFØRENDE VARER ELLER FØLGENDE; VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE.

Indre Net Licens

Filerne inet/getnameinfo.c og sysdeps/posix/getaddrinfo.c er copyright (C) af Craig Metz og distribueres under følgende licens:

/* The Inner Net License, Version 2.00

Forfatteren/forfatterne giver tilladelse til omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, af softwaren og dokumentationen, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

0. Hvis du modtager en version af softwaren, der specifikt er mærket som værende ikke til videredistribution (tjek versionsmeddelelsen og/eller README), har du ikke tilladelse til at videredistribuere denne version af softwaren på nogen måde eller form.

 1. Alle vilkår for alle andre gældende ophavsrettigheder og licenser skal følges.
 2. Videredistribution af kildekode skal beholde forfatternes copyright-meddelelse(r), denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 3. Videredistributioner i binær form skal gengive forfatternes ophavsretsmeddelelse(r), denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der følger med distributionen.
 4. [Ophavsretsindehaveren har godkendt fjernelse af denne klausul.]
 5. Hverken navnene på forfatteren(e) eller navnene på dens bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF DETS FORFATTER OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN BESTEMT BESTEMMELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERNE ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER UDSATTE VARER ELLER UDSATTE; VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE.

Intel

Følgende licens dækker filerne fra Intels "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium"-samling:

Intels licensaftale

Copyright (c) 2000, Intel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

* Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Omdistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

* Navnet på Intel Corporation må ikke bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETSHEDHEDERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN EVENTUELLE PARTI. INTEL ELLER BIDRAGØRER KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPEL- ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER SERVICES, ELLER SERVICES; AFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSETT I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ ENHVER MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWAREN, OGSÅ ELLER ELLER UDVISET.

EKSPORTLOV: DENNE LICENS FØJER INGEN BEGRÆNSNINGER TIL DIN JURISDIKTIONS EKSPORTLOV.

Det er licenstagers ansvar at overholde alle eksportregler, der gælder i licenstagers jurisdiktion. I henhold til AKTUELLE (maj 2000) amerikanske eksportregler er denne software berettiget til eksport fra USA og kan downloades af eller på anden måde eksporteres eller reeksporteres over hele verden, UNDTAGET til amerikansk embargodestinationer, som omfatter Cuba, Irak, Libyen, Nordkorea, Iran, Syrien, Sudan , Afghanistan og ethvert andet land, som USA har embargo på varer og tjenesteydelser.

JsonCpp

JsonCpp-bibliotekets kildekode, inklusive medfølgende dokumentation, test og demonstrationsapplikationer, er licenseret under følgende betingelser.

Baptiste Lepilleur og The JsonCpp Authors fraskriver sig udtrykkeligt copyright i alle jurisdiktioner, der anerkender en sådan ansvarsfraskrivelse. I sådanne jurisdiktioner frigives denne software til det offentlige domæne.

I jurisdiktioner, som ikke anerkender Public Domain-ejendom (f.eks. Tyskland fra 2010), er denne software Copyright (c) 2007-2010 af Baptiste Lepilleur og The JsonCpp Authors og udgives under vilkårene i MIT-licensen (se nedenfor).

I jurisdiktioner, der anerkender Public Domain-ejendom, kan brugeren af denne software vælge at acceptere den enten som 1) Public Domain, 2) under betingelserne i MIT-licensen (se nedenfor), eller 3) under vilkårene for dual Public Domain/ MIT-licensbetingelser beskrevet her, efter eget valg.

MIT-licensen er omtrent så tæt på Public Domain, som en licens kan komme, og er beskrevet i klare, kortfattede vendinger på:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Den fulde tekst af MIT-licensen følger:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur and The JsonCpp Authors

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der anskaffer sig en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette , offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren og tillade personer, som softwaren er udleveret til, at gøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETSHEDHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSYN I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DET ANDRE SOFTWARE. SOFTWARE.

MIT-licensen er kompatibel med både GPL og kommerciel software, og giver alle rettighederne til Public Domain med den mindre gener, at det er nødvendigt at beholde ovenstående copyright-meddelelse og licenstekst i kildekoden. Bemærk også, at ved at acceptere "Public Domain"-"licensen" kan du genlicensere din kopi ved at bruge den licens, du ønsker. Bortset fra som indeholdt i denne meddelelse, må navnet på en copyright-indehaver ikke bruges i reklamer eller på anden måde til at fremme salget, brugen eller anden handel med denne software uden forudgående skriftlig tilladelse fra copyright-indehaveren.

Klibc.utils

Denne software kan omfatte Klibc.utils, som er licenseret under GNU General Public License Version 2 og under licensen angivet nedenfor.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 The Regents of the University of California. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. Hverken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter, der er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF REGENTERNE OG BIDRAGØRERNE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN BESTEMT UDSÆTTELSE. I INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN REGENTERNE ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TILFØRENDE VARER ELLER TILFØRENDE; VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE.

NiveauDB

Copyright (c) 2011 LevelDB-forfatterne. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

* Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Omdistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

* Hverken navnet på Google Inc. eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETSHEDHEDERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN EVENTUELLE PARTI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSEJEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSSERVICE GODER, DATA; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER STORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED ANVENDELSE AF DENNE ANVENDELSE, ELLER DETTE ELLER DET.

Libffi

Denne software kan omfatte libffi-biblioteket, som er underlagt følgende ophavsret og tilladelser:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc og andre (se kildefiler for detaljer)

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der anskaffer sig en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette , offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren og tillade personer, som softwaren er udleveret til, at gøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETSHEDHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSYN I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DET ANDRE SOFTWARE. SOFTWARE.

NiveauDB

Copyright (c) 2011 LevelDB-forfatterne. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

* Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Omdistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

* Hverken navnet på Google Inc. eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETSHEDHEDERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN EVENTUELLE PARTI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSEJEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSSERVICE GODER, DATA; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER STORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED ANVENDELSE AF DENNE ANVENDELSE, ELLER DETTE ELLER DET.

Bibliotek

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTEREN(E) ''SOM DEN ER'' OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN BESTEMT AVSÆTTELSE.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTEREN(E) VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELSKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTEYDELSER, PRODUKTER; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER STORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED ANVENDELSE AF DENNE ANVENDELSE, ELLER DETTE ELLER DET.

Archive.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTEREN(E) ''SOM DEN ER'' OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN BESTEMT AVSÆTTELSE.

UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTEREN(E) VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELSKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTEYDELSER, PRODUKTER; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER STORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED ANVENDELSE AF DENNE ANVENDELSE, ELLER DETTE ELLER DET.

LibLIEF

Apache-licens
Version 2.0, januar 2004
http://www.apache.org/licenses/

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, REPRODUKTION OG DISTRIBUTION

1. Definitioner.

"Licens" betyder vilkårene og betingelserne for brug, reproduktion og distribution som defineret i afsnit 1 til 9 i dette dokument.

"Licensgiver" betyder ophavsretsejeren eller den enhed, der er autoriseret af ophavsretsejeren, der giver licensen.

"Juridisk enhed" betyder sammenslutningen af den handlende enhed og alle andre enheder, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med den pågældende enhed. I denne definition betyder "kontrol" (i) beføjelsen, direkte eller indirekte, til at foranledige ledelsen eller ledelsen af en sådan enhed, enten ved kontrakt eller på anden måde, eller (ii) ejerskab af halvtreds procent (50 %) eller flere af de udestående aktier eller (iii) reelt ejerskab af en sådan enhed.

"Du" (eller "din") skal betyde en person eller juridisk enhed, der udøver tilladelser givet i henhold til denne licens.

"Kilde"-formular skal betyde den foretrukne formular til at foretage ændringer, herunder men ikke begrænset til softwarekildekode, dokumentationskilde og konfigurationsfiler.

"Objekt"-formular skal betyde enhver form, der er et resultat af mekanisk transformation eller oversættelse af en kildeformular, inklusive, men ikke begrænset til, kompileret objektkode, genereret dokumentation og konverteringer til andre medietyper.

"Værk" skal betyde forfatterskabets værk, hvad enten det er i kilde- eller objektform, der er gjort tilgængeligt under licensen, som angivet af en copyright-meddelelse, der er inkluderet i eller vedhæftet værket (et eksempel findes i appendiks nedenfor).

"Afledte værker" skal betyde ethvert værk, hvad enten det er i kilde- eller objektform, der er baseret på (eller afledt af) værket, og for hvilket de redaktionelle revisioner, anmærkninger, uddybninger eller andre modifikationer som helhed repræsenterer et originalt værk. af forfatterskab. Med henblik på denne licens omfatter afledte værker ikke værker, der forbliver adskillelige fra, eller blot forbinder (eller binder ved navn) til grænseflader af værket og afledte værker deraf.

"Bidrag" skal betyde ethvert forfatterværk, inklusive den originale version af Værket og eventuelle ændringer eller tilføjelser til det pågældende Værk eller afledte Værker deraf, som forsætligt indsendes til Licensgiver til optagelse i Værket af copyright-indehaveren eller af en enkeltperson eller Juridisk enhed autoriseret til at indsende på vegne af ophavsretsejeren. I denne definition betyder "indsendt" enhver form for elektronisk, mundtlig eller skriftlig kommunikation sendt til licensgiveren eller dennes repræsentanter, herunder men ikke begrænset til kommunikation på elektroniske postlister, kildekodekontrolsystemer og udstedelsessporingssystemer, der administreres af eller på vegne af Licensgiveren med det formål at diskutere og forbedre Værket, men med undtagelse af kommunikation, der er iøjnefaldende markeret eller på anden måde angivet skriftligt af copyright-indehaveren som "Ikke et bidrag."

"Bidragyder" skal betyde Licensgiver og enhver enkeltperson eller juridisk enhed, på hvis vegne et Bidrag er modtaget af Licensgiver og efterfølgende indarbejdet i Værket.

2. Tildeling af copyright-licens.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens giver hver bidragyder dig hermed en evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, uigenkaldelig copyright-licens til at reproducere, forberede afledte værker af, offentligt vise, offentligt udføre, underlicensere og distribuere værket og sådanne afledte værker i kilde- eller objektform.

3. Tildeling af patentlicens.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens giver hver bidragyder dig hermed en evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, uigenkaldelig (undtagen som angivet i dette afsnit) patentlicens til at lave, have lavet, bruge, tilbyde at sælge, sælge, importere og på anden måde overføre Værket, hvor en sådan licens kun gælder for de patentkrav, der er licenseret af en sådan Bidragyder, og som nødvendigvis krænkes af deres Bidrag alene eller ved kombination af deres Bidrag(er) med det værk, som sådanne bidrag blev indsendt til. Hvis du anlægger patentsager mod en enhed (herunder et krydskrav eller modkrav i en retssag), der hævder, at værket eller et bidrag, der er inkorporeret i værket, udgør en direkte eller medvirkende patentkrænkelse, så er alle patentlicenser givet til dig i henhold til denne licens for dette Arbejdet ophører fra den dato, hvor en sådan retssag er anlagt.

4. Omfordeling.

Du må reproducere og distribuere kopier af værket eller afledte værker deraf i ethvert medie, med eller uden ændringer, og i kilde- eller objektform, forudsat at du opfylder følgende betingelser:

Du skal give alle andre modtagere af Værket eller Afledte Værker en kopi af denne Licens; og

Du skal få alle ændrede filer til at bære fremtrædende meddelelser om, at du har ændret filerne; og

Du skal beholde, i kildeformen for alle afledte værker, som du distribuerer, alle meddelelser om ophavsret, patenter, varemærker og tilskrivning fra værkets kildeform, undtagen de meddelelser, der ikke vedrører nogen del af de afledte værker; og hvis Værket inkluderer en "BEMÆRKNING"-tekstfil som en del af dets distribution, skal alle afledte Værker, som Du distribuerer, inkludere en læsbar kopi af tilskrivningsmeddelelserne indeholdt i en sådan MEDDELELSE-fil, undtagen de meddelelser, der ikke vedrører nogen del af de afledte værker på mindst et af følgende steder: i en NOTICE-tekstfil distribueret som en del af de afledte værker; i kildeformularen eller dokumentationen, hvis den leveres sammen med de afledte værker; eller, inden for en skærm genereret af de afledte værker, hvis og hvor som helst sådanne tredjepartsmeddelelser normalt vises. Indholdet af NOTICE-filen er kun til informationsformål og ændrer ikke licensen. Du kan tilføje dine egne tilskrivningsmeddelelser i afledte værker, som du distribuerer, ved siden af eller som et tillæg til MEDDELELSE-teksten fra værket, forudsat at sådanne yderligere tilskrivningsmeddelelser ikke kan fortolkes som en ændring af licensen. Du kan tilføje din egen ophavsretserklæring til dine ændringer og kan give yderligere eller andre licensvilkår og betingelser for brug, reproduktion eller distribution af dine ændringer eller for sådanne afledte værker som helhed, forudsat at din brug, reproduktion og distribution af værket overholder i øvrigt betingelserne angivet i denne licens.

5. Indsendelse af bidrag.

Medmindre du udtrykkeligt angiver andet, skal ethvert bidrag, der med vilje indsendes til optagelse i Værket af dig til licensgiveren, være under vilkårene og betingelserne i denne licens uden yderligere vilkår eller betingelser. Uanset ovenstående skal intet heri erstatte eller ændre vilkårene i en separat licensaftale, som du måtte have indgået med licensgiver vedrørende sådanne bidrag.

6. Varemærker.

Denne licens giver ikke tilladelse til at bruge licensgiverens handelsnavne, varemærker, servicemærker eller produktnavne, undtagen hvad der kræves til rimelig og sædvanlig brug ved beskrivelse af værkets oprindelse og gengivelse af indholdet af MEDDELELSE-filen.

7. Fraskrivelse af garanti.

Medmindre det er krævet af gældende lovgivning eller skriftligt aftalt, leverer Licensgiver Værket (og hver Bidragyder leverer sine Bidrag) på "SOM DEN ER" BASIS, UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder, uden begrænsning, evt. garantier eller betingelser for TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Du er eneansvarlig for at afgøre, om det er passende at bruge eller omdistribuere Værket, og du påtager dig enhver risiko forbundet med din udøvelse af tilladelser i henhold til denne licens.

8. Ansvarsbegrænsning.

Under ingen omstændigheder og under ingen juridisk teori, hvad enten det drejer sig om erstatning (herunder uagtsomhed), kontrakt eller andet, medmindre det kræves af gældende lov (såsom forsætlige og groft uagtsomme handlinger) eller skriftligt accepteret, skal enhver bidragyder være ansvarlig over for dig for skader, herunder alle direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader af enhver art, der opstår som følge af denne licens eller som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Værket (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af goodwill, arbejdsstandsning , computerfejl eller -fejl, eller enhver anden kommerciel skade eller tab), selvom en sådan bidragyder er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

9. Accept af garanti eller yderligere ansvar.

Mens du videredistribuerer Værket eller Afledte Værker deraf, kan Du vælge at tilbyde og opkræve et gebyr for accept af support, garanti, skadesløsholdelse eller andre ansvarsforpligtelser og/eller rettigheder i overensstemmelse med denne Licens. Når du accepterer sådanne forpligtelser, må du dog kun handle på dine egne vegne og på dit eneansvar, ikke på vegne af nogen anden bidragyder, og kun hvis du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde hver bidragyder skadesløs for ethvert ansvar pådraget af, eller krav fremsat mod en sådan bidragyder på grund af din accept af en sådan garanti eller yderligere ansvar.

LibYara

Copyright (c) 2007-2016. YARA-forfatterne. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribution i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. Hverken navnet på indehaveren af ophavsretten eller navnene på dennes bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETSHEDHEDERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN EVENTUELL PARTI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSHEDEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELIGE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSSERVICE GODER, DATA; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKTER, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISATION (HERHOLDER Uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ ENHVER MÅDE VED BRUG AF DENNE ADVISER, ELLER DETTE VENLIGST.

LibSELinux

Denne software kan indeholde libselinux Debian-pakken, som er licenseret under GNU General Public License Version 2. Mere information om Debian-pakken er tilgængelig på http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Dette bibliotek er gratis software; du kan videredistribuere det og/eller ændre det i henhold til betingelserne i GNU Lesser General Public License som udgivet af Free Software Foundation; enten version 2.1 af licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.

Dette bibliotek distribueres i håb om, at det vil være nyttigt, men UDEN NOGEN GARANTI; uden selv den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU Lesser General Public License for flere detaljer.

Libx86

Denne software kan indeholde libx86-pakken, som er licenseret under licenser anført nedenfor.

Filer: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licens: MIT

Filer: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licens: MIT

Filer: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licens: andet

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre, distribuere og sælge denne software og dens dokumentation til ethvert formål gives hermed uden gebyr, forudsat at ovenstående copyright-meddelelse vises i alle kopier, og at både denne copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse fremgår af understøttende dokumentation , og at navnene på forfatterne ikke bruges i reklamer eller reklamer vedrørende distribution af softwaren uden specifik, skriftlig forudgående tilladelse. Forfatterne giver ingen erklæringer om egnetheden af denne software til noget formål. Den leveres "som den er" uden udtrykkelig eller underforstået garanti.

FORFATTERNE FRASKRIVER SIG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE SOFTWARE, INKLUSIVE ALLE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED, KAN FORFATTERNE UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN SÆRLIGE, INDIREKTE DAMME ELLER FØLGE AF OS, ELLER FØLGE AF OS, ELLER FØLGE. UANSETT I EN HANDLING AF KONTRAKT, Uagtsomhed ELLER ANDEN SKADELIG FORHOLD, SOM OPSTÅR AF ELLER I FORBINDELSE MED BRUG ELLER YDELSE AF DENNE SOFTWARE.

Licens: MIT

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der anskaffer sig en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette , offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren og tillade personer, som softwaren er udleveret til, at gøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. JOSH VANDERHOOF KAN UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HÆVENT I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UDEN FOR ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER DEN ANDEN ANVENDELSE.

Linux-kerne

Denne software kan omfatte Linux-kernen, som er licenseret under GNU General Public License Version 2, hvoraf en kopi sammen med kildekoden til Linux-kerneversionen er tilgængelig på http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der anskaffer sig en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette , offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren og tillade personer, som softwaren er udleveret til, at gøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETSHEDHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSYN I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DET ANDRE SOFTWARE. SOFTWARE.

Mach

Følgende CMU-licens dækker noget af supportkoden til Mach, afledt af Mach 3.0: Mach-operativsystem

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Alle rettigheder forbeholdes.

Tilladelse til at bruge, kopiere, ændre og distribuere denne software og dens dokumentation gives hermed, forudsat at både copyright-meddelelsen og denne tilladelsesmeddelelse findes i alle kopier af softwaren, afledte værker eller ændrede versioner og alle dele deraf, og at både meddelelser fremgår af den understøttende dokumentation.

CARNEGIE MELLON TILLADER GRATIS BRUG AF DENNE SOFTWARE I DEN "SOM DEN ER" TILSTAND. CARNEGIE MELLON FRASKRIVER SIG ETHVERT ANSVAR AF ENHVER ART FOR EVENTUELLE SKADER, SOM FØLGER AF BRUG AF DENNE SOFTWARE.

Carnegie Mellon anmoder brugere af denne software om at vende tilbage til
Koordinator for softwaredistribution
Skolen for Datalogi
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890
eller Software.Distribution@CS.CMU.EDU eventuelle forbedringer eller udvidelser, som de foretager, og giver Carnegie Mellon rettighederne til at omdistribuere disse ændringer.

Forbandelser

Denne software kan omfatte ncurses-biblioteket, som er underlagt følgende ophavsret og tilladelser: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der får en kopi af denne software og tilknyttede dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette, offentliggøre, distribuere, distribuere med ændringer, underlicensere og/eller sælge kopier af Software, og at tillade personer, som softwaren er leveret til, at gøre det, på følgende betingelser:

Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER" UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OVENSTÅENDE OPHAVSRETSHEDHEDERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSYN I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UDEN FOR ELLER I FORBINDELSE MED SOFTWAREN ELLER DEN ANDEN SOFTWARE ELLER SOFTWAREN. .

Bortset fra det, der er indeholdt i denne meddelelse, må navnene på ovennævnte copyright-indehavere ikke bruges i reklamer eller på anden måde til at fremme salget, brugen eller anden handel med denne software uden forudgående skriftlig tilladelse.

NTFS-3G

Denne software kan omfatte NTFS-3G-driveren, som er licenseret under GNU General Public License Version 2 og GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE kopier af, som sammen med kildekoden til NTFS-3G er tilgængelige på https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPIERING
Copyright: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Debian-pakken er Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) og er licenseret under GPL, se ovenfor.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. Alt reklamemateriale, der nævner funktioner eller brug af denne software, skal vise følgende bekræftelse:
  "Dette produkt inkluderer software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden forudgående skriftlig tilladelse. For skriftlig tilladelse, kontakt venligst openssl-core@openssl.org.
 5. Produkter afledt af denne software må ikke kaldes "OpenSSL" eller "OpenSSL" vises i deres navne uden forudgående skriftlig tilladelse fra OpenSSL-projektet.
 6. Omfordelinger af enhver form skal indeholde følgende anerkendelse:

"Dette produkt inkluderer software udviklet af OpenSSL Project til brug i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OpenSSL-PROJEKTET "SOM DET ER" OG EVENTUELLE UDTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OpenSSL-PROJEKTET ELLER DETS BIDRAGØRER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPEL- ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER, UDVIKLING AF SUBSTITUTE SERVICE, US; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKTER, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER ORGANISATION (INKLUSIVE Uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED ANVENDELSE AF DETTE, HVIS DETTE ER HVIS TIL .

RapidJSON

Tencent er glad for at kunne støtte open source-fællesskabet ved at gøre RapidJSON tilgængelig.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, et Tencent-selskab, og Milo Yip. Alle rettigheder forbeholdes.

Hvis du har downloadet en kopi af RapidJSON-binæren fra Tencent, skal du være opmærksom på, at RapidJSON-binæren er licenseret under MIT-licensen.

Hvis du har downloadet en kopi af RapidJSON-kildekoden fra Tencent, skal du være opmærksom på, at RapidJSON-kildekoden er licenseret under MIT-licensen, bortset fra tredjepartskomponenterne nedenfor, som er underlagt andre licensvilkår. Din integration af RapidJSON i dine egne projekter kan kræve overholdelse af MIT-licensen, såvel som de andre licenser, der gælder for tredjepartskomponenterne inkluderet i RapidJSON. For at undgå den problematiske JSON-licens i dine egne projekter, er det tilstrækkeligt at udelukke mappen bin/jsonchecker/, da det er den eneste kode under JSON-licensen.

En kopi af MIT-licensen er inkluderet i denne fil.

Andre afhængigheder og licenser:

Open Source-software licenseret under BSD-licensen:

-------------------------------------------------- ------------------

msinttypes r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

* Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Omdistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres sammen med distributionen.

* Hverken navnet på indehaveren af ophavsretten eller navnene på dennes bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter, der er afledt af denne software, uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF REGENTERNE OG BIDRAGØRERNE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, HERUNDER, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN BESTEMT BESTEMT. REGENTERNE OG BIDRAGENDE SKAL UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TILFØRENDE VARER ELLER TILFØRENDE; VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE) HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER TORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE.

Open Source-software licenseret under JSON-licensen:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alle rettigheder forbeholdes.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alle rettigheder forbeholdes.

Vilkår for JSON-licensen:

-------------------------------------------------- -

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der anskaffer sig en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette , offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren og tillade personer, som softwaren er udleveret til, at gøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

Softwaren skal bruges til det gode, ikke det onde.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETSHEDHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSYN I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DET ANDRE SOFTWARE. SOFTWARE.

Vilkår for MIT-licensen:

-------------------------------------------------- ------------------

Tilladelse gives hermed gratis til enhver person, der anskaffer sig en kopi af denne software og tilhørende dokumentationsfiler ("Softwaren"), til at handle med Softwaren uden begrænsninger, herunder uden begrænsning rettighederne til at bruge, kopiere, ændre, flette , offentliggøre, distribuere, underlicensere og/eller sælge kopier af softwaren og tillade personer, som softwaren er udleveret til, at gøre det, underlagt følgende betingelser:

Ovenstående copyright-meddelelse og denne tilladelsesmeddelelse skal være inkluderet i alle kopier eller væsentlige dele af softwaren.

SOFTWAREN LEVERES "SOM DEN ER", UDEN GARANTI AF NOGEN ART, UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET, HERUNDER MEN IKKE BEGRÆNSET TIL GARANTIERNE FOR SALGBARHED, EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRÆNKELSE. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTERNE ELLER OPHAVSRETSHEDHEDERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOGEN KRAV, SKADER ELLER ANDEN ANSVAR, HENSYN I EN KONTRAKTHANDLING, TORT ELLER ANDEN MÅDE, OPSTÅET AF, UD AF ELLER I FORBINDELSE MED DET ANDRE SOFTWARE. SOFTWARE.

Simdjson

Apache-licens

Version 2.0, januar 2004

http://www.apache.org/licenses/

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, REPRODUKTION OG DISTRIBUTION

1. Definitioner.

"Licens" betyder vilkårene og betingelserne for brug, reproduktion og distribution som defineret i afsnit 1 til 9 i dette dokument.

"Licensgiver" betyder ophavsretsejeren eller den enhed, der er autoriseret af ophavsretsejeren, der giver licensen.

"Juridisk enhed" betyder sammenslutningen af den handlende enhed og alle andre enheder, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med den pågældende enhed. I denne definition betyder "kontrol" (i) beføjelsen, direkte eller indirekte, til at foranledige ledelsen eller ledelsen af en sådan enhed, enten ved kontrakt eller på anden måde, eller (ii) ejerskab af halvtreds procent (50 %) eller flere af de udestående aktier eller (iii) reelt ejerskab af en sådan enhed.

"Du" (eller "din") skal betyde en person eller juridisk enhed, der udøver tilladelser givet i henhold til denne licens.

"Kilde"-formular skal betyde den foretrukne formular til at foretage ændringer, herunder men ikke begrænset til softwarekildekode, dokumentationskilde og konfigurationsfiler.

"Objekt"-formular skal betyde enhver form, der er et resultat af mekanisk transformation eller oversættelse af en kildeformular, inklusive, men ikke begrænset til, kompileret objektkode, genereret dokumentation og konverteringer til andre medietyper.

"Værk" skal betyde forfatterskabets værk, hvad enten det er i kilde- eller objektform, der er gjort tilgængeligt under licensen, som angivet af en copyright-meddelelse, der er inkluderet i eller vedhæftet værket (et eksempel findes i appendiks nedenfor).

"Afledte værker" skal betyde ethvert værk, hvad enten det er i kilde- eller objektform, der er baseret på (eller afledt af) værket, og for hvilket de redaktionelle revisioner, anmærkninger, uddybninger eller andre modifikationer som helhed repræsenterer et originalt værk. af forfatterskab. Med henblik på denne licens omfatter afledte værker ikke værker, der forbliver adskillelige fra, eller blot forbinder (eller binder ved navn) til grænseflader af værket og afledte værker deraf.

"Bidrag" skal betyde ethvert forfatterværk, inklusive den originale version af Værket og eventuelle ændringer eller tilføjelser til det pågældende Værk eller afledte Værker deraf, som forsætligt indsendes til Licensgiver til optagelse i Værket af copyright-indehaveren eller af en enkeltperson eller Juridisk enhed autoriseret til at indsende på vegne af ophavsretsejeren. I denne definition betyder "indsendt" enhver form for elektronisk, mundtlig eller skriftlig kommunikation sendt til licensgiveren eller dennes repræsentanter, herunder men ikke begrænset til kommunikation på elektroniske postlister, kildekodekontrolsystemer og udstedelsessporingssystemer, der administreres af eller på vegne af Licensgiveren med det formål at diskutere og forbedre Værket, men med undtagelse af kommunikation, der er iøjnefaldende markeret eller på anden måde angivet skriftligt af copyright-indehaveren som "Ikke et bidrag."

"Bidragyder" skal betyde Licensgiver og enhver enkeltperson eller juridisk enhed, på hvis vegne et Bidrag er modtaget af Licensgiver og efterfølgende indarbejdet i Værket.

2. Tildeling af copyright-licens.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens giver hver bidragyder dig hermed en evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, uigenkaldelig copyright-licens til at reproducere, forberede afledte værker af, offentligt vise, offentligt udføre, underlicensere og distribuere værket og sådanne afledte værker i kilde- eller objektform.

3. Tildeling af patentlicens.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens giver hver bidragyder dig hermed en evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, uigenkaldelig (undtagen som angivet i dette afsnit) patentlicens til at lave, have lavet, bruge, tilbyde at sælge, sælge, importere og på anden måde overføre Værket, hvor en sådan licens kun gælder for de patentkrav, der er licenseret af en sådan Bidragyder, og som nødvendigvis krænkes af deres Bidrag alene eller ved kombination af deres Bidrag(er) med det værk, som sådanne bidrag blev indsendt til. Hvis du anlægger patentsager mod en enhed (herunder et krydskrav eller modkrav i en retssag), der hævder, at værket eller et bidrag, der er inkorporeret i værket, udgør en direkte eller medvirkende patentkrænkelse, så er alle patentlicenser givet til dig i henhold til denne licens for dette Arbejdet ophører fra den dato, hvor en sådan retssag er anlagt.

4. Omfordeling.

Du må reproducere og distribuere kopier af værket eller afledte værker deraf i ethvert medie, med eller uden ændringer, og i kilde- eller objektform, forudsat at du opfylder følgende betingelser:

Du skal give alle andre modtagere af Værket eller Afledte Værker en kopi af denne Licens; og

Du skal få alle ændrede filer til at bære fremtrædende meddelelser om, at du har ændret filerne; og

Du skal beholde, i kildeformen for alle afledte værker, som du distribuerer, alle meddelelser om ophavsret, patenter, varemærker og tilskrivning fra værkets kildeform, undtagen de meddelelser, der ikke vedrører nogen del af de afledte værker; og hvis Værket inkluderer en "BEMÆRKNING"-tekstfil som en del af dets distribution, skal alle afledte Værker, som Du distribuerer, inkludere en læsbar kopi af tilskrivningsmeddelelserne indeholdt i en sådan MEDDELELSE-fil, undtagen de meddelelser, der ikke vedrører nogen del af de afledte værker på mindst et af følgende steder: i en NOTICE-tekstfil distribueret som en del af de afledte værker; i kildeformularen eller dokumentationen, hvis den leveres sammen med de afledte værker; eller, inden for en skærm genereret af de afledte værker, hvis og hvor som helst sådanne tredjepartsmeddelelser normalt vises. Indholdet af NOTICE-filen er kun til informationsformål og ændrer ikke licensen. Du kan tilføje dine egne tilskrivningsmeddelelser i afledte værker, som du distribuerer, ved siden af eller som et tillæg til MEDDELELSE-teksten fra værket, forudsat at sådanne yderligere tilskrivningsmeddelelser ikke kan fortolkes som en ændring af licensen. Du kan tilføje din egen ophavsretserklæring til dine ændringer og kan give yderligere eller andre licensvilkår og betingelser for brug, reproduktion eller distribution af dine ændringer eller for sådanne afledte værker som helhed, forudsat at din brug, reproduktion og distribution af værket overholder i øvrigt betingelserne angivet i denne licens.

5. Indsendelse af bidrag.

Medmindre du udtrykkeligt angiver andet, skal ethvert bidrag, der med vilje indsendes til optagelse i Værket af dig til licensgiveren, være under vilkårene og betingelserne i denne licens uden yderligere vilkår eller betingelser. Uanset ovenstående skal intet heri erstatte eller ændre vilkårene i en separat licensaftale, som du måtte have indgået med licensgiver vedrørende sådanne bidrag.

6. Varemærker.

Denne licens giver ikke tilladelse til at bruge licensgiverens handelsnavne, varemærker, servicemærker eller produktnavne, undtagen hvad der kræves til rimelig og sædvanlig brug ved beskrivelse af værkets oprindelse og gengivelse af indholdet af MEDDELELSE-filen.

7. Fraskrivelse af garanti.

Medmindre det er krævet af gældende lovgivning eller skriftligt aftalt, leverer Licensgiver Værket (og hver Bidragyder leverer sine Bidrag) på "SOM DEN ER" BASIS, UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder, uden begrænsning, evt. garantier eller betingelser for TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Du er eneansvarlig for at afgøre, om det er passende at bruge eller omdistribuere Værket, og du påtager dig enhver risiko forbundet med din udøvelse af tilladelser i henhold til denne licens.

8. Ansvarsbegrænsning.

Under ingen omstændigheder og under ingen juridisk teori, hvad enten det drejer sig om erstatning (herunder uagtsomhed), kontrakt eller andet, medmindre det kræves af gældende lov (såsom forsætlige og groft uagtsomme handlinger) eller skriftligt accepteret, skal enhver bidragyder være ansvarlig over for dig for skader, herunder alle direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader af enhver art, der opstår som følge af denne licens eller som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Værket (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af goodwill, arbejdsstandsning , computerfejl eller -fejl, eller enhver anden kommerciel skade eller tab), selvom en sådan bidragyder er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

9. Accept af garanti eller yderligere ansvar.

Mens du videredistribuerer Værket eller Afledte Værker deraf, kan Du vælge at tilbyde og opkræve et gebyr for accept af support, garanti, skadesløsholdelse eller andre ansvarsforpligtelser og/eller rettigheder i overensstemmelse med denne Licens. Når du accepterer sådanne forpligtelser, må du dog kun handle på dine egne vegne og på dit eneansvar, ikke på vegne af nogen anden bidragyder, og kun hvis du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde hver bidragyder skadesløs for ethvert ansvar pådraget af, eller krav fremsat mod en sådan bidragyder på grund af din accept af en sådan garanti eller yderligere ansvar.

QT

QT er tilgængelig under GNU Lesser General Public License version 3. QT Toolkit er Copyright © 2016. QT Company Ltd. og andre bidragydere.

GNU Lesser General Public License version tre er tilgængelig på https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingle-applikation

Copyright (C) 2013 Digia Plc og/eller dets datterselskab(er).

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

Denne software er en del af QT Solutions-komponenten.

Du må bruge denne fil under betingelserne i BSD-licensen som følger:

"Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

• Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

• Gendistribution i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.

• Hverken navnet på Digia Plc og dets datterselskaber eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter, der stammer fra denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETSHEDHEDERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN EVENTUELLE PARTI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSEJEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSSERVICE GODER, DATA; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER STORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED ANVENDELSE AF DENNE ANVENDELSE, ELLER DETTE ELLER DET.

Genudtryk Core

Apache-licens
Version 2.0, januar 2004
http://www.apache.org/licenses/

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUG, REPRODUKTION OG DISTRIBUTION

1. Definitioner.

"Licens" betyder vilkårene og betingelserne for brug, reproduktion og distribution som defineret i afsnit 1 til 9 i dette dokument.

"Licensgiver" betyder ophavsretsejeren eller den enhed, der er autoriseret af ophavsretsejeren, der giver licensen.

"Juridisk enhed" betyder sammenslutningen af den handlende enhed og alle andre enheder, der kontrollerer, kontrolleres af eller er under fælles kontrol med den pågældende enhed. I denne definition betyder "kontrol" (i) beføjelsen, direkte eller indirekte, til at foranledige ledelsen eller ledelsen af en sådan enhed, enten ved kontrakt eller på anden måde, eller (ii) ejerskab af halvtreds procent (50 %) eller flere af de udestående aktier eller (iii) reelt ejerskab af en sådan enhed.

"Du" (eller "din") skal betyde en person eller juridisk enhed, der udøver tilladelser givet i henhold til denne licens.

"Kilde"-formular skal betyde den foretrukne formular til at foretage ændringer, herunder men ikke begrænset til softwarekildekode, dokumentationskilde og konfigurationsfiler.

"Objekt"-formular skal betyde enhver form, der er et resultat af mekanisk transformation eller oversættelse af en kildeformular, inklusive men ikke begrænset til kompileret objektkode, genereret dokumentation og konverteringer til andre medietyper.

"Værk" skal betyde forfatterskabets værk, hvad enten det er i kilde- eller objektform, der er gjort tilgængeligt under licensen, som angivet af en copyright-meddelelse, der er inkluderet i eller vedhæftet værket (et eksempel findes i appendiks nedenfor).

"Afledte værker" skal betyde ethvert værk, hvad enten det er i kilde- eller objektform, der er baseret på (eller afledt af) værket, og for hvilket de redaktionelle revisioner, anmærkninger, uddybninger eller andre modifikationer som helhed repræsenterer et originalt værk. af forfatterskab. Med henblik på denne licens omfatter afledte værker ikke værker, der forbliver adskillelige fra, eller blot forbinder (eller binder ved navn) til grænseflader af værket og afledte værker deraf.

"Bidrag" skal betyde ethvert forfatterværk, inklusive den originale version af Værket og eventuelle ændringer eller tilføjelser til det pågældende Værk eller afledte Værker deraf, som forsætligt indsendes til Licensgiver til optagelse i Værket af copyright-indehaveren eller af en enkeltperson eller Juridisk enhed autoriseret til at indsende på vegne af ophavsretsejeren. I denne definition betyder "indsendt" enhver form for elektronisk, mundtlig eller skriftlig kommunikation sendt til licensgiveren eller dennes repræsentanter, herunder men ikke begrænset til kommunikation på elektroniske postlister, kildekodekontrolsystemer og udstedelsessporingssystemer, der administreres af eller på vegne af Licensgiveren med det formål at diskutere og forbedre Værket, men undtagen kommunikation, der er iøjnefaldende markeret eller på anden måde angivet skriftligt af copyright-indehaveren som "Ikke et bidrag."

"Bidragyder" skal betyde Licensgiver og enhver enkeltperson eller juridisk enhed, på hvis vegne et Bidrag er modtaget af Licensgiver og efterfølgende indarbejdet i Værket.

2. Tildeling af copyright-licens.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens giver hver bidragyder dig hermed en evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, uigenkaldelig copyright-licens til at reproducere, forberede afledte værker af, offentligt vise, offentligt udføre, underlicensere og distribuere værket og sådanne afledte værker i kilde- eller objektform.

3. Tildeling af patentlicens.

I henhold til vilkårene og betingelserne i denne licens giver hver bidragyder dig hermed en evig, verdensomspændende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, uigenkaldelig (undtagen som angivet i dette afsnit) patentlicens til at lave, have lavet, bruge, tilbyde at sælge, sælge, importere og på anden måde overføre Værket, hvor en sådan licens kun gælder for de patentkrav, der er licenseret af en sådan Bidragyder, og som nødvendigvis krænkes af deres Bidrag alene eller ved kombination af deres Bidrag(er) med det værk, som sådanne bidrag blev indsendt til. Hvis du anlægger patentsager mod en enhed (herunder et krydskrav eller modkrav i en retssag), der hævder, at værket eller et bidrag, der er inkorporeret i værket, udgør en direkte eller medvirkende patentkrænkelse, så er alle patentlicenser givet til dig i henhold til denne licens for dette Arbejdet ophører fra den dato, hvor en sådan retssag er anlagt.

4. Omfordeling.

Du må reproducere og distribuere kopier af værket eller afledte værker deraf i ethvert medie, med eller uden ændringer, og i kilde- eller objektform, forudsat at du opfylder følgende betingelser:

Du skal give alle andre modtagere af Værket eller Afledte Værker en kopi af denne Licens; og

Du skal få alle ændrede filer til at bære fremtrædende meddelelser om, at du har ændret filerne; og

Du skal beholde, i kildeformen for alle afledte værker, som du distribuerer, alle meddelelser om ophavsret, patenter, varemærker og tilskrivning fra værkets kildeform, undtagen de meddelelser, der ikke vedrører nogen del af de afledte værker; og hvis Værket inkluderer en "BEMÆRKNING"-tekstfil som en del af dets distribution, skal alle afledte Værker, som Du distribuerer, inkludere en læsbar kopi af tilskrivningsmeddelelserne indeholdt i en sådan MEDDELELSE-fil, undtagen de meddelelser, der ikke vedrører nogen del af de afledte værker på mindst et af følgende steder: i en NOTICE-tekstfil distribueret som en del af de afledte værker; i kildeformularen eller dokumentationen, hvis den leveres sammen med de afledte værker; eller, inden for en skærm genereret af de afledte værker, hvis og hvor som helst sådanne tredjepartsmeddelelser normalt vises. Indholdet af NOTICE-filen er kun til informationsformål og ændrer ikke licensen. Du kan tilføje dine egne tilskrivningsmeddelelser i afledte værker, som du distribuerer, ved siden af eller som et tillæg til MEDDELELSE-teksten fra værket, forudsat at sådanne yderligere tilskrivningsmeddelelser ikke kan fortolkes som en ændring af licensen. Du kan tilføje din egen ophavsretserklæring til dine ændringer og kan give yderligere eller andre licensvilkår og betingelser for brug, reproduktion eller distribution af dine ændringer eller for sådanne afledte værker som helhed, forudsat at din brug, reproduktion og distribution af værket overholder i øvrigt betingelserne angivet i denne licens.

5. Indsendelse af bidrag.

Medmindre du udtrykkeligt angiver andet, skal ethvert bidrag, der med vilje indsendes til optagelse i Værket af dig til licensgiveren, være under vilkårene og betingelserne i denne licens uden yderligere vilkår eller betingelser. Uanset ovenstående skal intet heri erstatte eller ændre vilkårene i en separat licensaftale, som du måtte have indgået med licensgiver vedrørende sådanne bidrag.

6. Varemærker.

Denne licens giver ikke tilladelse til at bruge licensgiverens handelsnavne, varemærker, servicemærker eller produktnavne, undtagen hvad der kræves til rimelig og sædvanlig brug ved beskrivelse af værkets oprindelse og gengivelse af indholdet af MEDDELELSE-filen.

7. Fraskrivelse af garanti.

Medmindre det er krævet af gældende lovgivning eller skriftligt aftalt, leverer Licensgiver Værket (og hver Bidragyder leverer sine Bidrag) på "SOM DEN ER" BASIS, UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkeligt eller underforstået, herunder, uden begrænsning, evt. garantier eller betingelser for TITEL, IKKE-KRÆNKELSE, SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Du er eneansvarlig for at afgøre, om det er passende at bruge eller omdistribuere Værket, og du påtager dig enhver risiko forbundet med din udøvelse af tilladelser i henhold til denne licens.

8. Ansvarsbegrænsning.

Under ingen omstændigheder og under ingen juridisk teori, hvad enten det drejer sig om erstatning (herunder uagtsomhed), kontrakt eller andet, medmindre det kræves af gældende lov (såsom forsætlige og groft uagtsomme handlinger) eller skriftligt accepteret, skal enhver bidragyder være ansvarlig over for dig for skader, herunder alle direkte, indirekte, særlige, tilfældige eller følgeskader af enhver art, der opstår som følge af denne licens eller som følge af brugen eller manglende evne til at bruge Værket (herunder, men ikke begrænset til, erstatning for tab af goodwill, arbejdsstandsning , computerfejl eller -fejl, eller enhver anden kommerciel skade eller tab), selvom en sådan bidragyder er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

9. Accept af garanti eller yderligere ansvar.

Mens du videredistribuerer Værket eller Afledte Værker deraf, kan Du vælge at tilbyde og opkræve et gebyr for accept af support, garanti, skadesløsholdelse eller andre ansvarsforpligtelser og/eller rettigheder i overensstemmelse med denne Licens. Når du accepterer sådanne forpligtelser, må du dog kun handle på dine egne vegne og på dit eneansvar, ikke på vegne af nogen anden bidragyder, og kun hvis du accepterer at skadesløsholde, forsvare og holde hver bidragyder skadesløs for ethvert ansvar pådraget af, eller krav fremsat mod en sådan bidragyder på grund af din accept af en sådan garanti eller yderligere ansvar.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

• Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

• Gendistribution i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.

• Hverken navnet på ZETETIC LLC eller navnene på dets bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF ZETETIC LLC "SOM DEN ER", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER FOR SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ER UDVIKLET. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN ZETETIC LLC VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPEL- ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER FRA OS; ) HVORDAN DET ER FORÅRSAGT OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKTER, STRIKT ANSVAR ELLER STORT ANSVAR (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ OM DET ANBEFALES.

SQLite

Al koden og dokumentationen i SQLite er blevet dedikeret til det offentlige domæne af forfatterne. Alle kodeforfattere og repræsentanter for de virksomheder, de arbejder for, har underskrevet erklæringer, der dedikerer deres bidrag til det offentlige domæne, og originalerne af disse underskrevne erklæringer opbevares i en brandsafe på Hwaci's hovedkontorer. Enhver er fri til at kopiere, ændre, publicere, bruge, kompilere, sælge eller distribuere den originale SQLite-kode, enten i kildekodeform eller som en kompileret binær, til ethvert formål, kommercielt eller ikke-kommercielt, og på enhver måde.

Sun RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC er et produkt fra Sun Microsystems, Inc. og leveres til ubegrænset brug, forudsat at denne forklaring er inkluderet på alle båndmedier og som en del af softwareprogrammet helt eller delvist. Brugere kan kopiere eller ændre Sun RPC uden beregning, men er ikke autoriseret til at licensere eller distribuere det til andre, undtagen som en del af et produkt eller program udviklet af brugeren.

SUN RPC LEVERES SOM DET ER, UDEN NOGEN ART GARANTIER, INKLUSIVE GARANTIER FOR DESIGN, SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL ELLER SOM OPSTÅR AF ET HANDELS-, BRUG- ELLER HANDELSPRAKSIS.

Sun RPC leveres uden support og uden nogen forpligtelse fra Sun Microsystems, Inc.s side til at hjælpe med brug, rettelse, ændring eller forbedring af det.

SUN MICROSYSTEMS, INC. HAR INTET ANSVAR MED HENSYN TIL KRÆNKELSE AF COPYRIGHTS, HANDELSHEMMELIGHEDER ELLER NOGEN PATENT FRA SUN RPC ELLER NOGEN DEL HERAF.

Sun Microsystems, Inc. vil under ingen omstændigheder være ansvarlig for tabt omsætning eller fortjeneste eller andre særlige, indirekte skader og følgeskader, selvom Sun er blevet informeret om muligheden for sådanne skader.

Ubuntu

Denne software kan omfatte Ubuntu, som er licenseret under GNU General Public License Version 2, hvoraf en kopi sammen med kildekoden til Ubuntu er tilgængelig på http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Alle rettigheder forbeholdes.

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 • Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 • Hverken navnet på Sam Truzjan eller navnene på andre bidragydere må bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF OPHAVSRETSHEDHEDERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG ENHVER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET GARANTI, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL EN EVENTUELLE PARTI. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN OPHAVSRETSEJEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSSERVICE GODER, DATA; ELLER VIRKSOMHEDSAFBRYDELSE), HVORDAN FORÅRSAGET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, HVANDEN I KONTRAKT, STRÆKKELIGT ANSVAR ELLER STORT (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED ANVENDELSE AF DENNE ANVENDELSE, ELLER DETTE ELLER DET.

UPX/UPL

UPX og UCL er ophavsretligt beskyttet software. Alle rettigheder forbliver hos forfatterne.

UPX er Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX er Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL er Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU GENERAL OFFENTLIG LICENS

UPX og UCL-biblioteket er gratis software; du kan videredistribuere dem og/eller ændre dem i henhold til betingelserne i GNU General Public License som udgivet af Free Software Foundation; enten version 2 af licensen eller (efter eget valg) enhver senere version.

UPX og UCL distribueres i håb om, at de vil være nyttige, men UDEN NOGEN GARANTI; uden selv den underforståede garanti for SALGBARHED eller EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.

SÆRLIG UNDTAGELSE FOR KOMPRESSERTE KØRSELSKABER

Stubben, der er indlejret i hvert UPX-komprimeret program, er en del af UPX og UCL, og indeholder kode, der er under vores ophavsret. Vilkårene for GNU General Public License gælder stadig, da komprimering af et program er en speciel form for linkning med vores stub.

Herved giver Markus FXJ Oberhumer og Laszlo Molnar dig særlig tilladelse til frit at bruge og distribuere alle UPX-komprimerede programmer (inklusive kommercielle), med forbehold af følgende begrænsninger:

 1. Du skal komprimere dit program med en fuldstændig umodificeret UPX-version; enten med vores prækompilerede version eller (efter eget valg) med en selvkompileret version af de umodificerede UPX-kilder som distribueret af os.
 2. Dette indebærer også, at UPX-stubben skal være fuldstændig umodificeret, dvs. stubben, der er indlejret i dit komprimerede program, skal være byte-identisk med den stub, der er produceret af den officielle umodificerede UPX-version.
 3. Dekomprimeringen og enhver anden kode fra stubben skal udelukkende bruges af den umodificerede UPX-stub til at dekomprimere dit program ved programstart. Ingen del af stubben må læses, kopieres, kaldes eller på anden måde blive brugt eller tilgået af dit program.

WTL

WTL er licenseret i henhold til Microsoft Public License (MS-PL).

Denne licens regulerer brugen af den medfølgende software. Hvis du bruger softwaren, accepterer du denne licens. Hvis du ikke accepterer licensen, må du ikke bruge softwaren.

1. Definitioner

Udtrykkene "gengive", "gengivelse", "afledte værker" og "distribution" har samme betydning her som under amerikansk lov om ophavsret.

Et "bidrag" er den originale software eller eventuelle tilføjelser eller ændringer til softwaren.

En "bidragyder" er enhver person, der distribuerer sit bidrag under denne licens.

"Licenserede patenter" er en bidragyders patentkrav, der læses direkte på bidraget.

2. Tildeling af rettigheder

(A) Tildeling af ophavsret - I henhold til vilkårene i denne licens, herunder licensbetingelserne og begrænsningerne i afsnit 3, giver hver bidragyder dig en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royalty-fri ophavsretslicens til at reproducere sit bidrag, forberede afledte værker af sine bidrag og distribuer dets bidrag eller afledte værker, som du opretter.

(B) Patentbevilling - I henhold til vilkårene i denne licens, herunder licensbetingelserne og begrænsningerne i sektion 3, giver hver bidragyder dig en ikke-eksklusiv, verdensomspændende, royaltyfri licens i henhold til sine licenserede patenter til at lave, have lavet, brug , sælge, udbyde til salg, importere og/eller på anden måde disponere over dets bidrag i softwaren eller afledte værker af bidraget i softwaren.

3. Betingelser og begrænsninger

(A) Ingen varemærkelicens - Denne licens giver dig ikke rettigheder til at bruge nogen bidragyders navn, logo eller varemærker.

(B) Hvis du fremsætter et patentkrav mod en bidragyder over patenter, som du hævder er krænket af softwaren, ophører din patentlicens fra den pågældende bidragyder til softwaren automatisk

(C) Hvis du distribuerer en del af softwaren, skal du beholde alle copyright-, patent-, varemærke- og tilskrivningsmeddelelser, der er til stede i softwaren.

(D) Hvis du distribuerer en del af softwaren i kildekodeform, må du kun gøre det under denne licens ved at inkludere en komplet kopi af denne licens med din distribution. Hvis du distribuerer en del af softwaren i kompileret eller objektkodeform, må du kun gøre det under en licens, der overholder denne licens.

(E) Softwaren er licenseret "som den er". Du bærer risikoen ved at bruge den. Bidragyderne giver ingen udtrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Du har muligvis yderligere forbrugerrettigheder i henhold til din lokale lovgivning, som denne licens ikke kan ændre. I det omfang det er tilladt i henhold til din lokale lovgivning, udelukker bidragyderne de underforståede garantier for salgbarhed, egnethed til et bestemt formål og ikke-krænkelse.

UnRAR

UnRAR - gratis værktøj til RAR-arkiver

Licens til brug og distribution af GRATIS bærbar version

Kildekoden til UnRAR-værktøjet er freeware. Det betyder:

 1. Alle ophavsrettigheder til RAR og værktøjet UnRAR ejes udelukkende af forfatteren - Alexander Roshal.
 2. UnRAR-kildekode kan bruges i enhver software til at håndtere RAR-arkiver uden begrænsninger gratis, men kan ikke bruges til at udvikle RAR (WinRAR)-kompatibel arkiver og til at genskabe RAR-komprimeringsalgoritmen, som er proprietær. Distribution af ændret UnRAR-kildekode i separat form eller som en del af anden software er tilladt, forudsat at den fulde tekst i dette afsnit, startende fra "UnRAR-kildekode"-ord, er inkluderet i licensen eller i dokumentationen, hvis licensen ikke er tilgængelig, og i kildekodekommentarer til den resulterende pakke.
 3. UnRAR-værktøjet kan frit distribueres. Det er tilladt at distribuere UnRAR inde i andre softwarepakker.
 4. RAR-ARCHIVERET OG UNRAR-HJÆLPET ER DISTRIBUERET "SOM DE ER". INGEN GARANTI AF NOGEN ART ER UDTRYKKELIG ELLER UNDERFORSTÅET. DU BRUGER PÅ EGEN RISIKO. FORFATTEREN ER IKKE ANSVARLIG FOR TAB AF DATA, SKADER, TAB AF FORTJENNING ELLER NOGEN ANDEN FORM FOR TAB, MENS DENNE SOFTWARE BRUGS ELLER MISBRUGES.
 5. Installation og brug af UnRAR-værktøjet betyder accept af disse vilkår og betingelser for licensen.
 6. Hvis du ikke er enig i vilkårene i licensen, skal du fjerne UnRAR-filer fra dine lagerenheder og ophøre med at bruge værktøjet.

Tak for din interesse for RAR og UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licenseret under Apache-licensen, version 2.0 ("Licensen"); du må ikke bruge denne fil undtagen i overensstemmelse med licensen. Du kan få en kopi af licensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Medmindre det er påkrævet af gældende lovgivning eller skriftligt aftalt, distribueres software, der distribueres under licensen, på "SOM DEN ER" BASIS UDEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AF NOGEN ART, hverken udtrykkelige eller underforståede. Se Licensen for det specifikke sprog, der styrer tilladelser og begrænsninger under Licensen.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Denne software leveres "som den er" uden nogen udtrykkelig eller underforstået garanti. Under ingen omstændigheder vil forfatterne blive holdt ansvarlige for eventuelle skader, der opstår som følge af brugen af denne software.

Tilladelse gives til enhver til at bruge denne software til ethvert formål, herunder kommercielle applikationer, og til at ændre den og videredistribuere den frit, underlagt følgende begrænsninger:

 1. Oprindelsen af denne software må ikke være forkert repræsenteret; du må ikke hævde, at du har skrevet den originale software. Hvis du bruger denne software i et produkt, vil en anerkendelse i produktdokumentationen blive værdsat, men er ikke påkrævet.
 2. Ændrede kildeversioner skal tydeligt markeres som sådanne og må ikke misrepræsenteres som værende den originale software.
 3. Denne meddelelse må ikke fjernes eller ændres fra nogen kildedistribution.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Ændring til Unzip til Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Alle rettigheder forbeholdes.

I forbindelse med denne ophavsret og licens er "Info-ZIP" defineret som følgende sæt af personer:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Denne software leveres "som den er" uden garanti af nogen art, udtrykkelig eller underforstået. Info-ZIP eller dets bidragydere kan under ingen omstændigheder holdes ansvarlige for nogen direkte, indirekte, tilfældige, særlige eller følgeskader, der opstår som følge af brugen af eller manglende evne til at bruge denne software.

Tilladelse gives til enhver til at bruge denne software til ethvert formål, herunder kommercielle applikationer, og til at ændre den og videredistribuere den frit, underlagt ovenstående ansvarsfraskrivelse og følgende begrænsninger:

1. Videredistribution af kildekode (helt eller delvist) skal indeholde ovenstående copyright-meddelelse, definition, ansvarsfraskrivelse og denne liste over betingelser.

2. Gendistributioner i binær form (kompilerede eksekverbare filer og biblioteker) skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, definition, ansvarsfraskrivelse og denne liste over betingelser i dokumentation og/eller andet materiale, der leveres med distributionen. Yderligere dokumentation er ikke nødvendig for eksekverbare filer, hvor en kommandolinjelicensmulighed giver disse, og en note vedrørende denne mulighed er i den eksekverbares startbanner.
Den eneste undtagelse fra denne betingelse er omfordeling af en standard UnZipSFX-binær (inklusive SFXWiz) som en del af et selvudpakkende arkiv; det er tilladt uden inklusion af denne licens, så længe det normale SFX-banner ikke er blevet fjernet fra binæren eller deaktiveret.

1. Ændrede versioner--herunder, men ikke begrænset til, porte til nye operativsystemer, eksisterende porte med nye grafiske grænseflader, versioner med ændret eller tilføjet funktionalitet og dynamiske, delte eller statiske biblioteksversioner, der ikke er fra Info-ZIP--skal være tydeligt markeret som sådan og må ikke misrepræsenteres som værende den originale kilde eller, hvis den er binær, kompileret ud fra den originale kilde. Sådanne ændrede versioner må heller ikke misrepræsenteres som værende Info-ZIP-udgivelser - inklusive, men ikke begrænset til, mærkning af de ændrede versioner med navnene "Info-ZIP" (eller enhver variation deraf, inklusive, men ikke begrænset til, forskellige store bogstaver), "Pocket UnZip", "WiZ" eller "MacZip" uden udtrykkelig tilladelse fra Info-ZIP. Sådanne ændrede versioner er desuden forbudt mod misrepræsentativ brug af Zip-Bugs eller Info-ZIP e-mail-adresser eller Info-ZIP URL(erne), som for eksempel at antyde, at Info-ZIP vil yde support til de ændrede versioner.

2. Info-ZIP forbeholder sig retten til at bruge navnene "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" og "MacZip" til sine egen kilde og binære udgivelser.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, alle rettigheder forbeholdes.

Skrevet af Darrick Wong , James Simshaw og Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes

LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.

November, 2007 - tilføjelser til Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alle rettigheder forbeholdes
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rettigheder forbeholdes.
Skrevet af Darrick Wong , James Simshaw og Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Alle rettigheder forbeholdes.
dmraid udvidelser:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid udvidelser:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
Forfattere: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Alle rettigheder forbeholdes.
dmraid ændringer:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes

LICENS:

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse, uden ændringer, umiddelbart i begyndelsen af filen.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. Forfatterens navn må ikke bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

DENNE SOFTWARE LEVERES AF FORFATTEN "SOM DEN ER", OG EVENTUELLE UDTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅEDE GARANTIER, INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, DE UNDERFORSTÅEDE GARANTIER OM SALGBARHED OG EGNETHED TIL ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTÆNDIGHEDER KAN FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOGEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFÆLDELIGE, SÆRLIGE, EKSEMPEL- ELLER FØLGESKADER (INKLUSIVE, MEN IKKE BEGRÆNSET TIL, INDKØB AF ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER FRA OS; ) HVORDAN DET ER FORÅRSAGT OG PÅ ENHVER MÅDE OM ANSVAR, UANSET I KONTRAKTER, STRIKT ANSVAR ELLER STORT ANSVAR (HERunder uagtsomhed ELLER ANDEN MÅDE), SOM OPSTÅR PÅ NOGEN MÅDE VED BRUG AF DENNE SOFTWARE, OGSÅ OM DET ANBEFALES.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (faktiske kodeændringer af Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Alle rettigheder forbeholdes.

LICENS:

Omfordeling og brug i kilde- og binære former, med eller uden ændringer, er tilladt, forudsat at følgende betingelser er opfyldt:

 1. Videredistribution af kildekode skal bevare ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og den følgende ansvarsfraskrivelse, uden ændringer, umiddelbart i begyndelsen af filen.
 2. Videredistributioner i binær form skal gengive ovenstående copyright-meddelelse, denne liste over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentationen og/eller andet materiale, der leveres med distributionen.
 3. Forfatterens navn må ikke bruges til at støtte eller promovere produkter afledt af denne software uden specifik forudgående skriftlig tilladelse.

Alternativt kan denne software distribueres under betingelserne i GNU General Public License ("GPL") version 2, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rettigheder forbeholdes.
Skrevet af Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rettigheder forbeholdes.
Skrevet af James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LICENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alle rettigheder forbeholdes
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Alle rettigheder forbeholdes
LICENS: GPL, se nedenfor
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENS: GPL, se nedenfor

DIVERSE VILKÅR FOR INTELLEKTUEL EJENDOM

Mac er et varemærke tilhørende Apple Inc., registreret i USA og andre lande.

Indlæser...