SpyHunter 5:n ja SpyHunter for Macin lisäehdot

TEKIJÄNOIKEUSHUOMAUTUS

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kolmannen osapuolen koodia voidaan koota tai jakaa EnigmaSoftin omistamien ja tekijänoikeuksilla suojattujen ohjelmistojen kanssa. Tällaisten kolmannen osapuolen koodien tekijänoikeusilmoitukset ja lisenssiehdot on kuvattu alla.

LÄHDEKOODIN JAKELU

Tietyt kolmannen osapuolen lisenssit voivat edellyttää vastaavan lähdekoodin jakelua.

Voit saada meiltä täydellisen vastaavan lähdekoodin kolmen vuoden ajan tämän tuotteen viimeisestä toimituksesta lähettämällä 5 euron maksumääräyksen tai shekin osoitteeseen:

EnigmaSoft Oy.
Huomio: GPL Compliance Offer
1 Castle Street
Dublin D02 XD82
IRLANTI

Kirjoita "GPL Compliance Source" maksusi muistion riville. Tämä tarjous on voimassa kaikille, jotka ovat saaneet nämä tiedot.

LUETTELO TUOTEKOHTAISISTA KOMPONENTEISTA

Luettelo kolmannen osapuolen komponenttilisensseistä tuotekohtaisesti:

TUOTE (KOMPONENTIT)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl ja Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux-ydin; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu Udev; /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter for Mac (LevelDB; Libararchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite ja Zlib)

KOLMANNEN OSAPUOLEN TEKIJÄNOIKEUDEN ILMOITUKSET JA KÄYTTÖOIKEUSEHDOT

4.4BSD

Kaiken 4.4BSD- ja 4.4 BSD-Lite -julkaisuihin sisältyvän dokumentaation ja ohjelmiston tekijänoikeudet omistaa The Regents of the University of California.

Tekijänoikeudet 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Kalifornian yliopiston regentit. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. [Tämä ehto poistettiin; katso https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Yliopiston tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erillistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TARJOITTAVAT REGENTSIT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TILINPÄÄTÖKSEEN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA REGENTIT TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISSÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANMUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAMISTA, KORVAUSTAVAROIDEN TAI TARJOUSTEN HANKINTA; LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) JOKA SOPIMUSSOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvastuu (MUKAAN LUKIEN HUOLITUMINEN TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTAVAN VASTUUTEORIAAN.

BIND 4.9.5

DNS-selvityskoodi, joka on otettu BIND 4.9.5:stä, on sekä UC Berkeley että Digital Equipment Corporationin tekijänoikeudet. DEC-osat ovat seuraavan lisenssin alaisia:

Osien tekijänoikeus (C) 1993, Digital Equipment Corporation.

Täten myönnetään lupa käyttää, kopioida, muokata ja levittää tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen maksutta tai maksutta edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus näkyvät kaikissa kopioissa ja että Digital Equipment Corporationin nimeä ei käytetä asiakirjan tai ohjelmiston jakeluun liittyvä mainonta tai julkisuus ilman erityistä kirjallista ennakkolupaa.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN", JA DIGITAL EQUIPMENT CORP. KIISTÄÄ KAIKISTA TÄMÄN OHJELMISTON TAKUITA, MUKAANLUUN KAIKKI OLUETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA. MITÄÄN TAPAUKSESSA DIGITAL EQUIPMENT OY EI OLE VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, SUORISTA, EPÄSUORISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA TAI MISSÄÄN VAHINGOISTA, JOIHIN JOHTUU KÄYTÖN, TIETOJEN TAI TUOTTOJEN MENETYKSEN, MUUN SUORITUKSEN TAI SUORIEN OSOJEN VÄLILLÄ. TAI YHTEYDESSÄ TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI TOIMINNAN KANSSA.

Osien tekijänoikeus (C) omistaa UC Berkeley

Tekijänoikeudet 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Kalifornian yliopiston regentit. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. [Tämä ehto poistettiin; katso https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Yliopiston tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erillistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TARJOITTAVAT REGENTSIT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TILINPÄÄTÖKSEEN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA REGENTIT TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISSÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANMUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAMISTA, KORVAUSTAVAROIDEN TAI TARJOUSTEN HANKINTA; LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) JOKA SOPIMUSSOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvastuu (MUKAAN LUKIEN HUOLITUMINEN TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTAVAN VASTUUTEORIAAN.

Tehosta

Täten myönnetään maksutta kaikille henkilöille tai organisaatioille, jotka hankkivat kopion tämän lisenssin kattamasta ohjelmistosta ja sen mukana olevista asiakirjoista ("Ohjelmisto"), käyttää, jäljentää, näyttää, jakaa, suorittaa ja lähettää ohjelmistoa, ja valmistella Ohjelmiston johdannaisteoksia ja antaa kolmansille osapuolille, joille Ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin, kaikki seuraavin ehdoin:

Ohjelmiston tekijänoikeusilmoitukset ja tämä koko lausunto, mukaan lukien yllä oleva lisenssin myöntäminen, tämä rajoitus ja seuraava vastuuvapauslauseke, on sisällytettävä kaikkiin ohjelmiston kopioihin, kokonaan tai osittain, ja kaikkiin ohjelmiston johdannaisiin, ellei kopiot tai johdannaisteokset ovat ainoastaan lähdekielen prosessorin luomana koneellisesti suoritettavana objektikoodina.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA, NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUUTTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA, OMISTUKSISTA JA LOUKKAMATTOMUKSISTA. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT TAI OHJELMISTON JAKELU EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISSÄÄN SOPIMUKSESSA TAI MUUSTA VASTUUN VAHINGOISTA TAI MUISTA VASTUUSTA, JOKA JOHTAA MUUN KÄYTÖSTÄ TAI NIIDEN KÄYTÖSTÄ TAI OHJELMISTON KANSSA.

Botan

Tekijänoikeus (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa, muokattuina tai ilman niitä, on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

TEKIJÄ(T) TOIMITTAVAT TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA. TEKIJÄ(T) TAI TEKIJÄ(T) EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN rajoittumatta, HANKINNAT TUOTTEIDEN ARVOJEN KÄYTÖN TAI MYÖNTÄMISEKSI; TIEDOT TAI VOITOT TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvastuu (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUTEN), JOKA SYNTYY MINKÄÄN TÄMÄN KÄYTTÖTAPAAN TÄLLAISEN VAHINGON MAHDOLLISUUS.

*7-vetoketju

Kuka tahansa voi vapaasti kopioida, muokata, julkaista, käyttää, koota, myydä tai jakaa alkuperäistä LZMA SDK -koodia joko lähdekoodimuodossa tai käännettynä binaarina mihin tahansa tarkoitukseen, kaupalliseen tai ei-kaupalliseen, ja millä tahansa tavalla.

Curl ja Libcurl

Tekijänoikeudet (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se ja monet avustajat, katso KIITOS-tiedosto.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Täten myönnetään lupa käyttää, kopioida, muokata ja levittää tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen maksutta tai maksutta edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus näkyvät kaikissa kopioissa.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA, NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUUTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA OIKEUDEN LOUKKAUKSESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT SOPIMUSTOIMINNASSA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOKA JOKA SYNTYY TAI MUUN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ. OHJELMISTO.

Tekijänoikeuden haltijan nimeä ei saa käyttää mainoksissa tai muuten tämän ohjelmiston myynnin, käytön tai muiden toimien edistämiseen ilman tekijänoikeuksien haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi tässä ilmoituksessa mainittujen tapausten osalta.

BusyBox

Tämä Ohjelmisto voi sisältää BusyBoxin, joka on lisensoitu GNU General Public License Version 2 -lisenssillä, jonka kopio yhdessä BusyBoxin lähdekoodin kanssa on saatavilla osoitteessa http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Tämän ohjelmiston alkuperää ei saa antaa väärin; et saa väittää kirjoittavasi alkuperäisen ohjelmiston. Jos käytät tätä ohjelmistoa tuotteessa, tuotedokumentaatiossa oleva ilmoitus olisi tervetullut, mutta se ei ole pakollinen.
 3. Muutetut lähdeversiot on selvästi merkittävä sellaisiksi, eikä niitä saa vääristää alkuperäiseksi ohjelmistoksi.
 4. Tekijän nimeä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TEKIJÄ TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT OLUETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISSÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUTTA RAJOITTUMAAN KORVAUSTAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, TAI TOTEUTTOJEN KÄYTTÖ; ) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA ON OHJELMISTOA.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versio 1.0.6, 6. syyskuuta 2010

CppSQLite

Tekijänoikeus (C) 2004 Rob Groves. Kaikki oikeudet pidätetään.

rob.groves@btinternet.com

Täten myönnetään lupa käyttää, kopioida, muokata ja jakaa tätä ohjelmistoa ja sen dokumentaatiota mihin tahansa tarkoitukseen ilman maksua ja ilman kirjallista sopimusta edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä kappale ja kaksi seuraavaa kappaletta esiintyvät kaikissa kopioissa , modifikaatiot ja jakelut.

TEKIJÄ EI MISSÄÄN TAPAHTUMASSA OLE VASTUUSSA KOHTAALLE SUORISTA, EPÄSUORISTA, ERIKOISISTA, SATUNNAISISTA TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA, MUKAAN lukien MENETTYNEISTÄ TUOTTOISTA, JOKA JOHTAA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTTÖÖN TAI SEN OHJELMISTOON. SELLAISISTA VAHINGOISTA.

TEKIJÄ KIISTÄÄ ERITYISESTI KAIKISTA TAKUISTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT OSUUDET TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TÄSSÄ TARJOITETTU OHJELMISTO JA LIITTYVÄ DOKUMENTAATIO TOIMITETAAN "SELLAISENAAN". TEKIJÄLLÄ EI OLE VELVOLLISUUS TARJOTTAA HUOLTOA, TUKEA, PÄIVITYKSIÄ, PARANNUKSIA TAI MUOKKAUKSIA.

Laitekartoittaja

Tämä ohjelmisto voi sisältää laitekartoitinta, joka on lisensoitu GNU Lesser General Public License -lisenssin versiolla 2.1 ja GNU General Public License -versiolla 2.

Tekijänoikeus (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Tekijänoikeus (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Tämä Ohjelmisto voi sisältää dmraidin (Device-mapper RAID-työkalu ja -kirjasto), joka on lisensoitu GNU Lesser General Public License -lisenssin versiolla 2.1, GNU General Public License -versiolla 2 ja alla luetelluilla lisensseillä, joiden kopiot sekä dmraidin lähdekoodi ovat saatavilla osoitteessa http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C) tekijänoikeus 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään.

alkupään LISENSSI

****

Tekijänoikeus (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Tekijänoikeudet (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Tekijänoikeus (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Tekijänoikeus (C) 2004 NVidia Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämä dmraid-koodi on ilmainen ohjelmisto; voit jakaa ja/tai muokata sitä Free Software Foundationin julkaiseman GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti; joko lisenssin versio 2 tai (valinnan mukaan) mikä tahansa myöhempi versio.

dmraid jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes oletettua takuuta MYYNTIKELPOISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso lisätietoja GNU General Public License -lisenssistä.

Sinun olisi pitänyt saada kopio GNU (Lesser) General Public License -lisenssistä tämän dmraid-koodin mukana; jos ei, kirjoita osoitteeseen Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Ubuntu/Debian GNU/Linux -järjestelmissä GNU General Public License -lisenssin täydellinen teksti löytyy osoitteesta '/usr/share/common-licenses/GPL'. GNU Lesser General Public License -lisenssin täydellinen teksti löytyy hakemistosta '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Debian-pakkaus on © 2008, Giuseppe Iuculano ja se on lisensoitu GPL:n alaisuudessa, katso '/usr/share/common-licenses/GPL'.

SULAKE

Tämä ohjelmisto voi sisältää FUSE:n, joka on lisensoitu GNU Lesser General Public License Version 2 ja GNU General Public License Version 2 alaisina.

Tekijänoikeus 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Tämä ohjelmisto on saattanut käyttää GNU-kääntäjäkokoelmaa (GCC), joka on lisensoitu GNU General Public License -lisenssin versiolla 3, GCC Runtime Library Exception -versiolla 3.1 ja alla luetelluilla lisensseillä, joiden kopiot GCC:n lähdekoodin kanssa ovat saatavilla. osoitteessa http://gcc.gnu.org/. (lisenssit saatavilla osoitteesta ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC on tekijänoikeus (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 20,20,20,20,20,20,20,20,20 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC on ilmainen ohjelmisto; voit jakaa sen uudelleen ja/tai muokata sitä Free Software Foundationin julkaiseman GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti; joko versio 3 tai (valinnan mukaan) mikä tahansa myöhempi versio.

GCC jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes oletettua takuuta MYYNTIKELPOISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso lisätietoja GNU General Public License -lisenssistä.
Tiedostot, joissa on poikkeuslausekkeita, on lisensoitu GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti. joko versio 3 tai (valinnan mukaan) mikä tahansa myöhempi versio.

Debian GNU/Linux -järjestelmissä GNU General Public License -lisenssin täydellinen teksti on hakemistossa '/usr/share/common-licenses/GPL', tämän lisenssin versio 3 osoitteessa '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Seuraavat ajonaikaiset kirjastot on lisensoitu GNU General Public License -lisenssin (v3 tai uudempi) ehtojen mukaisesti GCC Runtime Library Exceptionin version 3.1 kanssa.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdec-numero
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Libgnat-4.4 Ada tukee kirjastoa ja libgnatvsn-kirjastoa.
 • Erilaisia konfiguraatiotiedostoja tiedostossa gcc/config/, joita käytetään ajonaikaisissa kirjastoissa

Sitä vastoin libgnatprj on lisensoitu puhtaan GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti.

Libgcj-kirjasto on lisensoitu GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti erityisellä poikkeuksella:

Tämän kirjaston linkittäminen staattisesti tai dynaamisesti muihin moduuleihin tekee yhdistetyn teoksen tämän kirjaston perusteella. Näin ollen GNU General Public License -lisenssin ehdot kattavat koko yhdistelmän.

Erikoispoikkeuksena tämän kirjaston tekijänoikeuksien haltijat antavat sinulle luvan linkittää tämä kirjasto itsenäisiin moduuleihin suoritettavan tiedoston tuottamiseksi näiden itsenäisten moduulien käyttöoikeusehdoista riippumatta sekä kopioida ja jakaa tuloksena olevaa suoritettavaa tiedostoa valitsemillasi ehdoilla, edellyttäen, että täytät myös kunkin linkitetyn itsenäisen moduulin osalta kyseisen moduulin käyttöoikeusehdot. Itsenäinen moduuli on moduuli, joka ei ole johdettu tai perustunut tähän kirjastoon. Jos muutat tätä kirjastoa, voit laajentaa tämän poikkeuksen koskemaan kirjastosi versiota, mutta sinulla ei ole velvollisuutta tehdä niin. Jos et halua tehdä niin, poista tämä poikkeuslause versiostasi.

GNU C -kirjasto

Tämä Ohjelmisto voi sisältää GNU C -kirjaston, joka on lisensoitu GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2 ja alla luetellut lisenssit, joiden kopiot sekä GNU C -kirjaston lähdekoodi ovat saatavilla osoitteessa http://www.gnu.org/software/libc/.

Tekijänoikeus (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Tämä Ohjelmisto voi sisältää Grub4Dosia, joka on lisensoitu GNU General Public License Version 2 -lisenssillä, jonka kopio Grub4Dosin lähdekoodin kanssa on saatavilla osoitteessa https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Tiedosto if_ppp.h on seuraavan CMU-lisenssin alainen:

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. Yliopiston tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erillistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT CARNEGIE MELLON YLIOPISTO JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN MYYNTIKELPOISUUDEN JA SOPIMUKSEN OSAVUOSIKATSAUKSEN OLUETUT TAKUUT. YLIOPISTO TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUKAAN MUUTTA RAJOITTAMISTA, KORVAUSPALVELUTUOTTEIDEN TAI TUOTTEIDEN HANKINTA; LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) JOKA SOPIMUSSOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvastuu (MUKAAN LUKIEN HUOLITUMINEN TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTAVAN VASTUUTEORIAAN.

Inner Net License

Tiedostot inet/getnameinfo.c ja sysdeps/posix/getaddrinfo.c ovat Craig Metzin tekijänoikeuksia (C), ja niitä levitetään seuraavalla lisenssillä:

/* Inner Net License, versio 2.00

Tekijä(t) myöntävät luvan ohjelmiston ja dokumentaation uudelleenjakeluun ja käyttöön lähde- ja binäärimuodoissa, muokkauksin tai ilman, edellyttäen, että seuraavat ehdot täyttyvät:

0. Jos vastaanotat ohjelmistoversion, joka on nimenomaisesti merkitty ei-jakeltavaksi (tarkista versiosanoma ja/tai README), sinulla ei ole lupaa jakaa kyseistä ohjelmistoversiota uudelleen millään tavalla tai muodossa.

 1. Kaikkien muiden sovellettavien tekijänoikeuksien ja lisenssien ehtoja on noudatettava.
 2. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä tekijöiden tekijänoikeusilmoitukset, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 3. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä tekijöiden tekijänoikeusilmoitukset, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 4. [Tekijänoikeuksien haltija on valtuuttanut tämän lausekkeen poistamisen.]
 5. Tekijän tai kirjoittajien nimiä tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT SEN TEKIJÄT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAINEN TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN LUKIEN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA MYYNTILAITOKSEN SOVELTUVUUDESTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (mukaan lukien, MUTTA rajoittumatta, KORVAUSPALVELUTUOTTEIDEN TAI TUOTTAJIEN HANKINTA; LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) JOKA SOPIMUSSOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvastuu (MUKAAN LUKIEN HUOLITUMINEN TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTAVAN VASTUUTEORIAAN.

Intel

Seuraava lisenssi kattaa tiedostot Intelin "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium" -kokoelmasta:

Intelin lisenssisopimus

Tekijänoikeus (c) 2000, Intel Corporation Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

* Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.

* Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

* Intel Corporationin nimeä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA KULKUVAIHTOEHTOJA KOSKEVAT TAKUUT. INTEL TAI MYÖNTÄJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEJISTÄ TAI SEURALLISISTA VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUKAAN MUKAAN NIIHIN RAJOITTAAN B, KORVAUSTAVAROIDEN HANKINTA, TAI LÄHETYKSEN TAI LAATTAMINEN; KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTO SYYTYY TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖN KÄYTTÖÖN.

VIENTILAIT: TÄMÄ KÄYTTÖOIKEUSSOPIMUS EI LISÄÄ RAJOITUKSIA OIKEUDENKÄYTTÖALUESI VIENTILAKIIN.

Lisenssinhaltijan vastuulla on noudattaa kaikkia lisenssinsaajan lainkäyttöalueella sovellettavia vientimääräyksiä. NYKYISEN (toukokuuta 2000) Yhdysvaltain vientimääräysten mukaisesti tämä ohjelmisto on kelvollinen vientiin Yhdysvalloista ja se voidaan ladata tai muuten viedä tai viedä uudelleen maailmanlaajuisesti, PAITSI USA:n kauppasaartoon kuuluviin kohteisiin, joita ovat Kuuba, Irak, Libya, Pohjois-Korea, Iran, Syyria ja Sudan. , Afganistan ja kaikki muut maat, joille Yhdysvallat on asettanut tavarat ja palvelut vientikieltoon.

JsonCpp

JsonCpp-kirjaston lähdekoodi, mukaan lukien mukana oleva dokumentaatio, testit ja esittelysovellukset, on lisensoitu seuraavin ehdoin.

Baptiste Lepilleur ja The JsonCpp Authors kieltäytyvät nimenomaisesti tekijänoikeuksista kaikilla lainkäyttöalueilla, jotka tunnustavat tällaisen vastuuvapauslausekkeen. Tällaisilla lainkäyttöalueilla tämä ohjelmisto luovutetaan julkiseen verkkotunnukseen.

Lainkäyttöalueilla, jotka eivät tunnusta Public Domain -omaisuutta (esim. Saksa vuodesta 2010), tämän ohjelmiston tekijänoikeus (c) 2007-2010 on Baptiste Lepilleur ja The JsonCpp Authors, ja se on julkaistu MIT-lisenssin ehtojen mukaisesti (katso alla).

Lainkäyttöalueilla, jotka tunnustavat Public Domain -omaisuuden, tämän ohjelmiston käyttäjä voi päättää hyväksyä sen joko 1) Public Domain, 2) MIT-lisenssin ehtojen mukaisesti (katso alla) tai 3) dual Public Domain/ Tässä kuvatut MIT-lisenssiehdot heidän valitsemansa mukaan.

MIT-lisenssi on suunnilleen niin lähellä Public Domainia kuin lisenssi voi saada, ja se on kuvattu selkeästi ja ytimekkäästi osoitteessa:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

MIT-lisenssin koko teksti on seuraava:

Tekijänoikeus (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur ja The JsonCpp Authors

Täten myönnetään maksutta kaikille henkilöille, jotka hankkivat kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista ("Ohjelmisto"), käsitellä Ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien rajoituksetta käyttö-, kopiointi-, muokkaamis-, yhdistämisoikeudet. , julkaista, jakaa, alilisensoida ja/tai myydä ohjelmiston kopioita ja sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin seuraavin ehdoin:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai merkittäviin osiin.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAA TAI OLUETTUA TAKUUTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT SOPIMUSTOIMINNASSA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOKA JOKA SYNTYY TAI MUUN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ. OHJELMISTO.

MIT-lisenssi on yhteensopiva sekä GPL:n että kaupallisten ohjelmistojen kanssa, mikä takaa yhdelle kaikki Public Domainin oikeudet, mutta siinä on pieni haitta, joka liittyy yllä olevan tekijänoikeusilmoituksen ja lisenssitekstin säilyttämiseen lähdekoodissa. Huomaa myös, että hyväksymällä Public Domain "lisenssin" voit lisensoida kopiosi uudelleen haluamallasi lisenssillä. Tekijänoikeuden haltijan nimeä ei saa käyttää mainoksissa tai muuten tämän ohjelmiston myynnin, käytön tai muiden toimien edistämiseen ilman tekijänoikeuksien haltijan etukäteen antamaa kirjallista lupaa, paitsi tässä ilmoituksessa mainittujen tapausten osalta.

Klibc.utils

Tämä Ohjelmisto voi sisältää Klibc.utilsin, joka on lisensoitu GNU General Public License Version 2:n ja alla lueteltujen lisenssien alaisina.

Tekijänoikeus 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Tekijänoikeus (c) 2004-2006 Kalifornian yliopiston Regents. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. Yliopiston tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erillistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TARJOITTAVAT REGENTSIT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOPIVUUDESTA TILINPÄÄTÖKSEEN. MISSÄÄN TAPAUKSESSA REGENTIT TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISSÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANMUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAMISTA, KORVAUSTAVAROIDEN TAI TARJOUSTEN HANKINTA; LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) JOKA SOPIMUSSOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvastuu (MUKAAN LUKIEN HUOLITUMINEN TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTAVAN VASTUUTEORIAAN.

LevelDB

Tekijänoikeus (c) 2011 The LevelDB Authors. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

* Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.

* Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

* Google Inc:n nimeä tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA KULKUVAIHTOEHTOJA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJA TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN PALVELUIDEN, TIETOJEN KÄYTTÖ TAI KORVAUS; HANKINNAT; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTOA JOHDANTOA MITEN TÄMÄN TOIMENPITEEN KÄYTTÖTAPASTA.

Libffi

Tämä ohjelmisto voi sisältää libffi-kirjaston, joka on seuraavien tekijänoikeuksien ja käyttöoikeuksien alainen:

Tekijänoikeus (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc ja muut (katso lisätietoja lähdetiedostoista)

Täten myönnetään maksutta kaikille henkilöille, jotka hankkivat kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista ("Ohjelmisto"), käsitellä Ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien rajoituksetta käyttö-, kopiointi-, muokkaamis-, yhdistämisoikeudet. , julkaista, jakaa, alilisensoida ja/tai myydä ohjelmiston kopioita ja sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin seuraavin ehdoin:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai merkittäviin osiin.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAA TAI OLUETTUA TAKUUTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT SOPIMUSTOIMINNASSA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOKA JOKA SYNTYY TAI MUUN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ. OHJELMISTO.

LevelDB

Tekijänoikeus (c) 2011 The LevelDB Authors. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

* Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.

* Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

* Google Inc:n nimeä tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA KULKUVAIHTOEHTOJA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJA TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN PALVELUIDEN, TIETOJEN KÄYTTÖ TAI KORVAUS; HANKINNAT; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTOA JOHDANTOA MITEN TÄMÄN TOIMENPITEEN KÄYTTÖTAPASTA.

Kirjastoarkisto

Archive_entry.h:

Tekijänoikeus (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Tekijänoikeus (c) 2016 Martin Matuska
Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

TEKIJÄ(T) TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON ”SELLAISENAAN” JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TIETTYYN TAPAHTUMAAN.

TEKIJÄ (TEKIJÄT) EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUKAAN MUUTTA RAJOITTAMISTA KORVATAVAROIDEN, KÄYTTÖTAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTOA JOHDANTOA MITEN TÄMÄN TOIMENPITEEN KÄYTTÖTAPASTA.

Archive.h:

Tekijänoikeus (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

TEKIJÄ(T) TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON ”SELLAISENAAN” JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TIETTYYN TAPAHTUMAAN.

TEKIJÄ (TEKIJÄT) EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUKAAN MUUTTA RAJOITTAMISTA KORVATAVAROIDEN, KÄYTTÖTAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTOA JOHDANTOA MITEN TÄMÄN TOIMENPITEEN KÄYTTÖTAPASTA.

LibLIEF

Apache-lisenssi
Versio 2.0, tammikuu 2004
http://www.apache.org/licenses/

KÄYTTÖÄ, TOISTAMISTA JA JAKELUA KOSKEVAT EHDOT

1. Määritelmät.

"Lisenssi" tarkoittaa tämän asiakirjan osioissa 1–9 määriteltyjä käyttö-, kopiointi- ja jakeluehtoja.

"Lisenssinantaja" tarkoittaa tekijänoikeuden omistajaa tai tekijänoikeuden omistajan valtuuttamaa tahoa, joka myöntää lisenssin.

"Oikeussubjekti" tarkoittaa toimivan yksikön ja kaikkien muiden tahojen liittoa, jotka määräävät, ovat tämän yhteisön määräysvallassa tai ovat yhteisessä määräysvallassa kyseisen yhteisön kanssa. Tässä määritelmässä "määräysvallalla" tarkoitetaan (i) välitöntä tai välillistä valtaa johtaa tällaisen yhteisön johtamiseen joko sopimuksella tai muulla tavalla tai (ii) viidenkymmenen prosentin (50 prosentin) omistusosuutta tai enemmän ulkona olevista osakkeista tai (iii) tällaisen yhteisön tosiasiallinen omistaja.

"Sinä" (tai "Sinun") tarkoittaa yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tämän lisenssin myöntämiä lupia.

"Lähdelomake" tarkoittaa ensisijaista muotoa muutosten tekemiseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjelmiston lähdekoodiin, dokumentaatiolähteeseen ja konfiguraatiotiedostoihin.

"Objekti"-lomake tarkoittaa mitä tahansa muotoa, joka on tuloksena lähdelomakkeen mekaanisesta muuntamisesta tai käännöksestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käännetty kohdekoodi, luotu dokumentaatio ja muunnokset muihin mediatyyppeihin.

"Teos" tarkoittaa tekijän teosta, joko lähde- tai objektimuodossa, joka on asetettu saataville lisenssin alaisena, kuten teokseen sisällytetyssä tai siihen liitetyssä tekijänoikeusilmoituksessa osoitetaan (esimerkki on alla olevassa liitteessä).

"Johdannaisteokset" tarkoittaa mitä tahansa teosta, joko lähde- tai objektimuodossa, joka perustuu (tai on johdettu) Teokseen ja jonka toimitukselliset versiot, huomautukset, tarkennukset tai muut muutokset edustavat kokonaisuutena alkuperäisteosta tekijästä. Tämän lisenssin tarkoituksia varten Johdannaiset teokset eivät sisällä teoksia, jotka ovat erotettavissa Teoksesta ja Teoksen johdannaisista teoksista tai jotka vain linkittävät (tai sidotaan nimen perusteella) Teoksen ja sen johdannaisten liitäntöihin.

"Syötös" tarkoittaa mitä tahansa tekijän teosta, mukaan lukien Teoksen alkuperäinen versio ja kaikki muutokset tai lisäykset kyseiseen Teokseen tai siitä johdannaisiin teoksiin, jotka tekijänoikeuden omistaja tai henkilö tai henkilö on tarkoituksellisesti toimittanut lisenssinantajalle sisällytettäväksi Teokseen. Oikeussubjekti, joka on valtuutettu lähettämään tekijänoikeuksien omistajan puolesta. Tässä määritelmässä "toimitettu" tarkoittaa mitä tahansa sähköistä, suullista tai kirjallista viestintää, joka lähetetään lisenssinantajalle tai sen edustajille, mukaan lukien mutta ei rajoittuen viestintään sähköpostilistoilla, lähdekoodin valvontajärjestelmillä ja julkaisujen seurantajärjestelmillä. joita lisenssinantaja hallinnoi tai hoitaa lisenssinantajan puolesta Teosta keskustelemista ja parantamista varten, mutta poissulkemalla viestintä, jonka tekijänoikeuden omistaja on selvästi merkinnyt tai muutoin nimennyt kirjallisesti "Ei panokseksi".

"Käyttäjä" tarkoittaa lisenssinantajaa ja mitä tahansa yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, jonka puolesta lisenssinantaja on vastaanottanut lahjoituksen ja sisällyttänyt sen myöhemmin Teokseen.

2. Tekijänoikeuslisenssin myöntäminen.

Tämän Lisenssin ehtojen ja ehtojen mukaisesti jokainen avustaja myöntää täten sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman tekijänoikeuslisenssin jäljentää, valmistella johdannaisteoksia, julkisesti näyttää, julkisesti esittää, alilisensoi ja jakaa Teosta ja sellaisia johdannaisteoksia lähde- tai objektimuodossa.

3. Patenttilisenssin myöntäminen.

Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti jokainen avustaja myöntää sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman (paitsi tässä osiossa mainittujen) patenttilisenssin tehdä, on tehnyt, käyttää, tarjota myytäväksi, myydä, tuoda tai muutoin siirtää Teosta, jos tällainen lisenssi koskee vain sellaisia patenttivaatimuksia, jotka tällainen avustaja on lisensoinut ja joita väistämättä loukkaa hänen avustuksensa yksinään tai yhdessä heidän avustuksensa kanssa. työ, johon tällainen panos/työt on lähetetty. Jos aloitat patenttioikeudenkäynnin mitä tahansa tahoa vastaan (mukaan lukien ristikanne tai vastakanne oikeusjutussa) väittäen, että Teos tai Teoksen osatekijä on suora tai myötävaikutteinen patentin loukkaus, kaikki tämän lisenssin nojalla sinulle myönnetyt patenttilisenssit Työ päättyy tällaisen oikeudenkäynnin vireillepanopäivästä.

4. Uudelleenjako.

Voit jäljentää ja levittää Teoksen tai sen johdannaisten kopioita millä tahansa välineellä, modifioituina tai ilman, ja lähde- tai objektimuodossa edellyttäen, että täytät seuraavat ehdot:

Sinun on annettava kaikille muille Teoksen tai johdannaisteosten vastaanottajille kopio tästä lisenssistä; ja

Sinun on saatava kaikissa muokatuissa tiedostoissa näkyvät ilmoitukset siitä, että olet muuttanut tiedostoja. ja

Sinun on säilytettävä levittämiesi Johdannaisteosten lähdemuodossa kaikki Teoksen lähdemuodossa olevat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitukset, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdannaisteosten osaan; ja Jos teos sisältää "ILMOITUS"-tekstitiedoston osana sen jakelua, kaikkien jakamiesi johdannaisten teosten on sisällettävä luettava kopio tällaisen ILMOITUStiedoston sisältämistä nimeämisilmoituksista, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdannaisteokset vähintään yhdessä seuraavista paikoista: ILMOITUS-tekstitiedostossa, joka jaetaan osana johdannaisteoksia; lähdelomakkeessa tai dokumentaatiossa, jos se toimitetaan johdannaisten mukana; tai Johdannaisten luomassa näytössä, jos ja missä tällaisia kolmannen osapuolen ilmoituksia tavallisesti esiintyy. ILMOITUS-tiedoston sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se muuta lisenssiä. Voit lisätä omia nimeämisilmoituksia johdannaisteoksiin, joita jaat, Teoksen ILMOITUS-tekstin rinnalle tai lisäyksenä siihen, edellyttäen, että tällaisia lisämerkintöjä ei voida tulkita lisenssin muuttaviksi. Voit lisätä oman tekijänoikeusilmoituksesi muokkauksisiisi ja antaa lisä- tai erilaisia lisenssiehtoja modifikaatioidesi käyttöön, jäljentämiseen tai jakeluun tai sellaisiin johdannaisteoksiin kokonaisuudessaan edellyttäen, että käytät, kopioit ja levität teos on muutoin tässä lisenssissä mainittujen ehtojen mukainen.

5. Avustusten lähettäminen.

Ellei nimenomaisesti toisin ilmoita, kaikki Teoksen Teokseen lisenssinantajalle tarkoituksellisesti lähettämät Avustus ovat tämän Lisenssin ehtojen ja ehtojen alaisia ilman lisäehtoja. Yllä olevasta huolimatta mikään tässä ei korvaa tai muuta minkään sellaisen erillisen lisenssisopimuksen ehtoja, jonka olet mahdollisesti tehnyt lisenssinantajan kanssa koskien tällaisia lahjoituksia.

6. Tavaramerkit.

Tämä Lisenssi ei anna lupaa käyttää Lisenssinantajan kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai tuotenimiä, paitsi jos se on tarpeen kohtuullisessa ja tavanomaisessa käytössä Teoksen alkuperän kuvauksessa ja ILMOITUS-tiedoston sisällön toistamisessa.

7. Takuun vastuuvapauslauseke.

Ellei sovellettava laki edellytä tai kirjallisesti sovita, lisenssinantaja toimittaa Teoksen (ja jokainen avustaja toimittaa osuutensa) "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUITA TAI EHTOJA, joko nimenomaisia tai epäsuoraita, mukaan lukien, rajoittumatta, kaikki takuita tai ehtoja, jotka koskevat OMISTUKSIA, LOUKKAMATTOMUUTTA, KAUPPAKelpoisuutta tai SOVELTUvuutta TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Olet yksin vastuussa Teoksen käytön tai levittämisen tarkoituksenmukaisuuden määrittämisestä ja otat kaikki riskit, jotka liittyvät tämän lisenssin mukaisten oikeuksien käyttämiseen.

8. Vastuun rajoitus.

Missään tapauksessa ja minkään oikeudellisen teorian perusteella, olipa kyse vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta), sopimuksesta tai muusta, ellei sovellettava laki sitä edellytä (kuten tahalliset ja törkeän huolimattomat toimet) tai toisin sovita kirjallisesti, mikään avustaja ei ole vastuussa sinulle vahingot, mukaan lukien minkä tahansa luonteiset suorat, epäsuorat, erityiset, satunnaiset tai välilliset vahingot, jotka johtuvat tästä lisenssistä tai Teoksen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, liikearvon menetyksestä, työn keskeytymisestä aiheutuvat vahingot , tietokonevika tai toimintahäiriö tai kaikki muut kaupalliset vahingot tai menetykset), vaikka kyseistä avustajaa olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

9. Takuun tai lisävastuun hyväksyminen.

Jakellessanne Teosta tai siitä johdannaisteoksia, voit halutessaan tarjota tuen, takuun, korvauksen tai muiden tämän lisenssin mukaisten vastuuvelvoitteiden ja/tai oikeuksien hyväksymisen ja veloittaa niistä maksun. Hyväksyessään tällaisia velvoitteita voit kuitenkin toimia vain omalla puolestasi ja omalla vastuullasi, et minkään muun avustajan puolesta, ja vain, jos suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään kutakin avustajaa vaarattomana kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai vaatimuksia, jotka on esitetty tällaista avustajaa vastaan, koska hyväksyt tällaisen takuun tai lisävastuun.

LibYara

Tekijänoikeus (c) 2007–2016. YARAn kirjoittajat. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. Tekijänoikeuksien haltijan tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA KULKUVAIHTOEHTOJA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJA TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN PALVELUIDEN, TUOTTEIDEN TAI KORVAUSTEN HANKINTA; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUSSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTOA JOHDANTOA MITEN TÄMÄN TOIMENPITEEN KÄYTTÖTAPASTA.

LibSELinux

Tämä ohjelmisto voi sisältää libselinux Debian-paketin, joka on lisensoitu GNU General Public License -lisenssin versiolla 2. Lisätietoja Debian-paketista on saatavilla osoitteessa http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Tekijänoikeus 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Tekijänoikeus (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Tekijänoikeus (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Tekijänoikeus (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Tekijänoikeus (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Tämä kirjasto on ilmainen ohjelmisto; voit jakaa sen uudelleen ja/tai muokata sitä Free Software Foundationin julkaiseman GNU Lesser General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti; joko lisenssin versio 2.1 tai (valinnan mukaan) mikä tahansa uudempi versio.

Tätä kirjastoa jaetaan siinä toivossa, että siitä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes oletettua takuuta MYYNTIKELPOISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso lisätietoja GNU Lesser General Public License -lisenssistä.

Libx86

Tämä ohjelmisto voi sisältää libx86-paketin, joka on lisensoitu alla lueteltujen lisenssien alaisina.

Tiedostot: debian/*

Tekijänoikeus: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Lisenssi: MIT

Tiedostot: *

Tekijänoikeus: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Lisenssi: MIT

Tiedostot: x86emu/*

Tekijänoikeus: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Lisenssi: muu

Lupa käyttää, kopioida, muokata, levittää ja myydä tätä ohjelmistoa ja sen dokumentaatiota mihin tahansa tarkoitukseen myönnetään veloituksetta edellyttäen, että yllä oleva tekijänoikeusilmoitus esiintyy kaikissa kopioissa ja että sekä kyseinen tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus ovat tukiasiakirjoissa. , ja että tekijöiden nimiä ei saa käyttää mainonnassa tai julkisuudessa, joka liittyy ohjelmiston jakeluun ilman erityistä kirjallista ennakkolupaa. Tekijät eivät takaa tämän ohjelmiston soveltuvuutta mihinkään tarkoitukseen. Se toimitetaan "sellaisenaan" ilman nimenomaista tai oletettua takuuta.

TEKIJÄT KIISTÄÄN KAIKISTA TÄMÄN OHJELMISTON KOSKEVAT TAKUUT, MUKAAN lukien KAIKKI OLUETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA, TEKIJÄT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN ERITYISISTÄ, VÄLILLÄ VAKUUTUKSEN TAI VASTUUVAKUUTUKSESTA. JOKO SOPIMUSTOIMINNASSA, HUOMAUTUKSESSA TAI MUUSSA TOIMINNASSA, JOKA JOHTUU TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ TAI SUORITTAMISESTA TAI SIIHEN.

Lisenssi: MIT

Täten myönnetään maksutta kaikille henkilöille, jotka hankkivat kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista ("Ohjelmisto"), käsitellä Ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien rajoituksetta käyttö-, kopiointi-, muokkaamis-, yhdistämisoikeudet. , julkaista, jakaa, alilisensoida ja/tai myydä ohjelmiston kopioita ja sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin seuraavin ehdoin:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai merkittäviin osiin.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAA TAI OLUETTUA TAKUUTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA. JOSH VANDERHOOF EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISSÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA, VAHINGONVAIKUTUKSESTA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOSH JOHDANTO OHJELMISTOSTA, OHJELMISTOSTA TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ.

Linux-ydin

Tämä ohjelmisto voi sisältää Linux-ytimen, joka on lisensoitu GNU General Public License Version 2 -lisenssillä, jonka kopio Linux-ytimen version lähdekoodin kanssa on saatavilla osoitteessa http://git.kernel.org/.

Lua

Tekijänoikeus © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Täten myönnetään maksutta kaikille henkilöille, jotka hankkivat kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista ("Ohjelmisto"), käsitellä Ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien rajoituksetta käyttö-, kopiointi-, muokkaamis-, yhdistämisoikeudet. , julkaista, jakaa, alilisensoida ja/tai myydä ohjelmiston kopioita ja sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin seuraavin ehdoin:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai merkittäviin osiin.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAA TAI OLUETTUA TAKUUTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT SOPIMUSTOIMINNASSA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOKA JOKA SYNTYY TAI MUUN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ. OHJELMISTO.

Mach

Seuraava CMU-lisenssi kattaa osan Machin tukikoodista, joka on johdettu Mach 3.0:sta: Mach-käyttöjärjestelmä

Tekijänoikeus (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Kaikki oikeudet pidätetään.

Lupa käyttää, kopioida, muokata ja levittää tätä ohjelmistoa ja sen dokumentaatiota myönnetään sillä edellytyksellä, että sekä tekijänoikeusilmoitus että tämä lupailmoitus näkyvät kaikissa ohjelmiston kopioissa, johdannaisteoksissa tai muokatuissa versioissa ja kaikissa niiden osissa ja että molemmat huomautukset näkyvät tukiasiakirjoissa.

CARNEGIE MELLON SALLI TÄMÄN OHJELMISTON MAKSUTON KÄYTÖN "SELLAISENAAN" TILASSA. CARNEGIE MELLON KIISTÄÄ KAIKKI VASTUUN KANSSA TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTUVISTA VAHINGOISTA.

Carnegie Mellon pyytää tämän ohjelmiston käyttäjiä palaamaan
Ohjelmistojen jakelukoordinaattori
Tietojenkäsittelytieteen korkeakoulu
Carnegie Mellonin yliopisto
Pittsburgh PA 15213-3890
tai Software.Distribution@CS.CMU.EDU niiden tekemiin parannuksiin tai laajennuksiin ja myöntävät Carnegie Mellonille oikeuden jakaa nämä muutokset uudelleen.

Ncurses

Tämä ohjelmisto voi sisältää ncurses-kirjaston, jota koskevat seuraavat tekijänoikeudet ja luvat: Tekijänoikeus (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Lupa myönnetään täten maksutta kaikille, jotka hankkivat kopion tästä ohjelmistosta ja niihin liittyvät dokumentaatiotiedostot ("Ohjelmisto") käsitelläkseen Ohjelmistoa ilman rajoituksia, mukaan lukien rajoituksetta oikeudet käyttää, kopioida, muokata, yhdistää, julkaista, jakaa, levittää muutoksineen, alilisensoida ja/tai myydä kopioita Ohjelmistoa ja sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin seuraavin ehdoin:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai merkittäviin osiin.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA NIMENOMAA TAI OLUETTUA TAKUUTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA. YLEISET TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA, VAHINKOISTA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOKA JOKA JOHTAA OHJELMISTON MUUSTA KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN TAI YHTEYDESSÄ. .

Lukuun ottamatta tässä ilmoituksessa mainittuja tapauksia, edellä mainittujen tekijänoikeuksien haltijoiden nimiä ei saa käyttää mainoksissa tai muutoin tämän ohjelmiston myynnin, käytön tai muun kaupan edistämiseksi ilman kirjallista lupaa.

NTFS-3G

Tämä Ohjelmisto voi sisältää NTFS-3G-ohjaimen, joka on lisensoitu GNU General Public License Version 2 -lisenssillä, ja GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE -lisenssin, jonka kopiot yhdessä NTFS-3G:n lähdekoodin kanssa ovat saatavilla osoitteessa https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Tekijänoikeus: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Debian-pakkaus on tekijänoikeus (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) ja se on lisensoitu GPL:n alaisuudessa, katso yllä.

OpenSSL

Tekijänoikeus (c) 1998-2017 OpenSSL-projekti. Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. Kaikessa mainosmateriaalissa, jossa mainitaan tämän ohjelmiston ominaisuuksia tai käyttö, on oltava seuraava vahvistus:
  "Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi OpenSSL Toolkitissa. (http://www.openssl.org/)"
 4. Nimiä "OpenSSL Toolkit" ja "OpenSSL Project" ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman kirjallista lupaa. Kirjallisen luvan saamiseksi ota yhteyttä openssl-core@openssl.org.
 5. Tästä ohjelmistosta johdettuja tuotteita ei saa kutsua nimellä "OpenSSL" eikä "OpenSSL" saa esiintyä niiden nimissä ilman OpenSSL-projektin kirjallista lupaa.
 6. Missä tahansa muodossa tapahtuvissa uudelleenjakeluissa on säilytettävä seuraava vahvistus:

"Tämä tuote sisältää ohjelmiston, jonka OpenSSL Project on kehittänyt käytettäväksi OpenSSL Toolkitissa (http://www.openssl.org/)"

TÄMÄN OHJELMISTON TARJOATAA OpenSSL-PROJEKTI "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TIETTYYN TARJOUKSEEN. OpenSSL-PROJEKTI TAI SEN TUOTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEJISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN MUKAAN MUKAAN PALVELUIDEN, KÄYTTÖJEN, KORVAUSTEN TAI HANKINTAAN, MUKAAN rajoittumatta; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUU), JOKA JOKA TAPAAN JOHDANTOA JOHDANKAAN TOIMENPITEISTÄ TÄMÄN MÄÄRÄN TARJOUKSEN KÄYTÖSTÄ .

RapidJSON

Tencent tukee avoimen lähdekoodin yhteisöä tarjoamalla RapidJSONin saataville.

Tekijänoikeus (C) 2015 THL A29 Limited, Tencent-yhtiö ja Milo Yip. Kaikki oikeudet pidätetään.

Jos olet ladannut kopion RapidJSON-binaarista Tencentiltä, huomaa, että RapidJSON-binaari on lisensoitu MIT-lisenssillä.

Jos olet ladannut kopion RapidJSON-lähdekoodista Tencentiltä, huomaa, että RapidJSON-lähdekoodi on lisensoitu MIT-lisenssillä, lukuun ottamatta alla lueteltuja kolmannen osapuolen osia, joihin sovelletaan eri käyttöoikeusehtoja. RapidJSONin integroiminen omiin projekteihisi saattaa edellyttää MIT-lisenssin sekä muiden RapidJSONin sisältämiin kolmannen osapuolen komponentteihin sovellettavien lisenssien noudattamista. Ongelmallisen JSON-lisenssin välttämiseksi omissa projekteissasi riittää, että bin/jsonchecker/-hakemisto jätetään pois, koska se on ainoa JSON-lisenssin alainen koodi.

Tähän tiedostoon sisältyy kopio MIT-lisenssistä.

Muut riippuvuudet ja lisenssit:

BSD-lisenssillä lisensoitu avoimen lähdekoodin ohjelmisto:

--------------------------------------------------- -------------------

Msinttypes r29

Tekijänoikeus (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

* Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.

* Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

* Tekijänoikeuksien haltijan nimeä tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TARJOITTAVAT RESENTIT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN OLUETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA MYYNTIKELPOISUUDESTA SOVELTUVUUDESTA. MISSÄÄN TAPAUKSESSA REGENTIT JA TUOTTAJAT EIVÄT OLE VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAANMUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN NIIHIN rajoittumatta; KORVAUSTAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, TAI TUOTTAJAT; LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) JOKA SOPIMUSSOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvastuu (MUKAAN LUKIEN HUOLITUMINEN TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ JOHTAVAN VASTUUTEORIAAN.

JSON-lisenssillä lisensoitu avoimen lähdekoodin ohjelmisto:

--------------------------------------------------- -------------------

json.org

Tekijänoikeus (c) 2002 JSON.org
Kaikki oikeudet pidätetään.

JSON_checker

Tekijänoikeus (c) 2002 JSON.org
Kaikki oikeudet pidätetään.

JSON-lisenssin ehdot:

--------------------------------------------------- -

Täten myönnetään maksutta kaikille henkilöille, jotka hankkivat kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista ("Ohjelmisto"), käsitellä Ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien rajoituksetta käyttö-, kopiointi-, muokkaamis-, yhdistämisoikeudet. , julkaista, jakaa, alilisensoida ja/tai myydä ohjelmiston kopioita ja sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin seuraavin ehdoin:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai merkittäviin osiin.

Ohjelmistoa tulee käyttää hyvään, ei pahaan.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISTA, NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUUTTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT SOPIMUSTOIMINNASSA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOKA JOKA SYNTYY TAI MUUN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ. OHJELMISTO.

MIT-lisenssin ehdot:

--------------------------------------------------- -------------------

Täten myönnetään maksutta kaikille henkilöille, jotka hankkivat kopion tästä ohjelmistosta ja siihen liittyvistä dokumentaatiotiedostoista ("Ohjelmisto"), käsitellä Ohjelmistoa rajoituksetta, mukaan lukien rajoituksetta käyttö-, kopiointi-, muokkaamis-, yhdistämisoikeudet. , julkaista, jakaa, alilisensoida ja/tai myydä ohjelmiston kopioita ja sallia henkilöiden, joille ohjelmisto on toimitettu, tehdä niin seuraavin ehdoin:

Yllä oleva tekijänoikeusilmoitus ja tämä lupailmoitus sisällytetään kaikkiin ohjelmiston kopioihin tai merkittäviin osiin.

OHJELMISTO TARJOTAAN "SELLAISENAAN", ILMAN MINKÄÄNLAISTA, NIMENOMAISTA TAI OLUETTUA TAKUUTTA, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTAAN TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA, SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN JA LOUKKAMATTA. TEKIJÄT TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SOPIMUSTOIMINNASSA TAI TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT SOPIMUSTOIMINNASSA TAI MUUSTA VASTUUSTA, JOKA JOKA SYNTYY TAI MUUN KÄYTÖSTÄ TAI SIIHEN YHTEYDESSÄ. OHJELMISTO.

Simdjson

Apache-lisenssi

Versio 2.0, tammikuu 2004

http://www.apache.org/licenses/

KÄYTTÖÄ, TOISTAMISTA JA JAKELUA KOSKEVAT EHDOT

1. Määritelmät.

"Lisenssi" tarkoittaa tämän asiakirjan osioissa 1–9 määriteltyjä käyttö-, kopiointi- ja jakeluehtoja.

"Lisenssinantaja" tarkoittaa tekijänoikeuden omistajaa tai tekijänoikeuden omistajan valtuuttamaa tahoa, joka myöntää lisenssin.

"Oikeussubjekti" tarkoittaa toimivan yksikön ja kaikkien muiden tahojen liittoa, jotka määräävät, ovat tämän yhteisön määräysvallassa tai ovat yhteisessä määräysvallassa kyseisen yhteisön kanssa. Tässä määritelmässä "määräysvallalla" tarkoitetaan (i) välitöntä tai välillistä valtaa johtaa tällaisen yhteisön johtamiseen joko sopimuksella tai muulla tavalla tai (ii) viidenkymmenen prosentin (50 prosentin) omistusosuutta tai enemmän ulkona olevista osakkeista tai (iii) tällaisen yhteisön tosiasiallisesta omistajuudesta.

"Sinä" (tai "Sinun") tarkoittaa yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tämän lisenssin myöntämiä lupia.

"Lähdelomake" tarkoittaa ensisijaista muotoa muutosten tekemiseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjelmiston lähdekoodiin, dokumentaatiolähteeseen ja konfiguraatiotiedostoihin.

"Objekti"-lomake tarkoittaa mitä tahansa muotoa, joka on tuloksena lähdelomakkeen mekaanisesta muuntamisesta tai käännöksestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käännetty kohdekoodi, luotu dokumentaatio ja muunnokset muihin mediatyyppeihin.

"Teos" tarkoittaa tekijän teosta, joko lähde- tai objektimuodossa, joka on asetettu saataville lisenssin alaisena, kuten teokseen sisällytetyssä tai siihen liitetyssä tekijänoikeusilmoituksessa osoitetaan (esimerkki on alla olevassa liitteessä).

"Johdannaisteokset" tarkoittaa mitä tahansa teosta, joko lähde- tai objektimuodossa, joka perustuu (tai on johdettu) Teokseen ja jonka toimitukselliset versiot, huomautukset, tarkennukset tai muut muutokset edustavat kokonaisuutena alkuperäisteosta tekijästä. Tämän lisenssin tarkoituksia varten Johdannaiset teokset eivät sisällä teoksia, jotka ovat erotettavissa Teoksesta ja Teoksen johdannaisista teoksista tai jotka vain linkittävät (tai sidotaan nimen perusteella) Teoksen ja sen johdannaisten liitäntöihin.

"Syötös" tarkoittaa mitä tahansa tekijän teosta, mukaan lukien Teoksen alkuperäinen versio ja kaikki muutokset tai lisäykset kyseiseen Teokseen tai siitä johdannaisiin teoksiin, jotka tekijänoikeuden omistaja tai henkilö tai henkilö on tarkoituksellisesti toimittanut lisenssinantajalle sisällytettäväksi Teokseen. Oikeussubjekti, joka on valtuutettu lähettämään tekijänoikeuksien omistajan puolesta. Tässä määritelmässä "toimitettu" tarkoittaa mitä tahansa sähköistä, suullista tai kirjallista viestintää, joka lähetetään lisenssinantajalle tai sen edustajille, mukaan lukien mutta ei rajoittuen viestintään sähköpostilistoilla, lähdekoodin valvontajärjestelmillä ja julkaisujen seurantajärjestelmillä. joita lisenssinantaja hallinnoi tai hoitaa lisenssinantajan puolesta Teosta keskustelemista ja parantamista varten, mutta poissulkemalla viestintä, jonka tekijänoikeuden omistaja on selvästi merkinnyt tai muutoin nimennyt kirjallisesti "Ei panokseksi".

"Käyttäjä" tarkoittaa lisenssinantajaa ja mitä tahansa yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, jonka puolesta lisenssinantaja on vastaanottanut lahjoituksen ja sisällyttänyt sen myöhemmin Teokseen.

2. Tekijänoikeuslisenssin myöntäminen.

Tämän Lisenssin ehtojen ja ehtojen mukaisesti jokainen avustaja myöntää täten sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman tekijänoikeuslisenssin jäljentää, valmistella johdannaisteoksia, julkisesti näyttää, julkisesti esittää, alilisensoi ja jakaa Teosta ja sellaisia johdannaisteoksia lähde- tai objektimuodossa.

3. Patenttilisenssin myöntäminen.

Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti jokainen avustaja myöntää sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman (paitsi tässä osiossa mainittujen) patenttilisenssin tehdä, on tehnyt, käyttää, tarjota myytäväksi, myydä, tuoda tai muutoin siirtää Teosta, jos tällainen lisenssi koskee vain sellaisia patenttivaatimuksia, jotka tällainen avustaja on lisensoinut ja joita väistämättä loukkaa hänen avustuksensa yksinään tai yhdessä heidän avustuksensa kanssa. työ, johon tällainen panos/työt on lähetetty. Jos aloitat patenttioikeudenkäynnin mitä tahansa tahoa vastaan (mukaan lukien ristikanne tai vastakanne oikeusjutussa) väittäen, että Teos tai Teoksen osatekijä on suora tai myötävaikutteinen patentin loukkaus, kaikki tämän lisenssin nojalla sinulle myönnetyt patenttilisenssit Työ päättyy tällaisen oikeudenkäynnin vireillepanopäivästä.

4. Uudelleenjako.

Voit jäljentää ja levittää Teoksen tai sen johdannaisten kopioita millä tahansa välineellä, modifioituina tai ilman, ja lähde- tai objektimuodossa edellyttäen, että täytät seuraavat ehdot:

Sinun on annettava kaikille muille Teoksen tai johdannaisteosten vastaanottajille kopio tästä lisenssistä; ja

Sinun on saatava kaikissa muokatuissa tiedostoissa näkyvät ilmoitukset siitä, että olet muuttanut tiedostoja. ja

Sinun on säilytettävä levittämiesi Johdannaisteosten lähdemuodossa kaikki Teoksen lähdemuodossa olevat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitukset, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdannaisteosten osaan; ja Jos teos sisältää "ILMOITUS"-tekstitiedoston osana sen jakelua, kaikkien jakamiesi johdannaisten teosten on sisällettävä luettava kopio tällaisen ILMOITUStiedoston sisältämistä nimeämisilmoituksista, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdannaisteokset vähintään yhdessä seuraavista paikoista: ILMOITUS-tekstitiedostossa, joka jaetaan osana johdannaisteoksia; lähdelomakkeessa tai dokumentaatiossa, jos se toimitetaan johdannaisten mukana; tai Johdannaisten luomassa näytössä, jos ja missä tällaisia kolmannen osapuolen ilmoituksia tavallisesti esiintyy. ILMOITUS-tiedoston sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se muuta lisenssiä. Voit lisätä omia nimeämisilmoituksia johdannaisteoksiin, joita jaat, Teoksen ILMOITUS-tekstin rinnalle tai lisäyksenä siihen, edellyttäen, että tällaisia lisämerkintöjä ei voida tulkita lisenssin muuttaviksi. Voit lisätä oman tekijänoikeusilmoituksesi muokkauksisiisi ja antaa lisä- tai erilaisia lisenssiehtoja modifikaatioidesi käyttöön, jäljentämiseen tai jakeluun tai sellaisiin johdannaisteoksiin kokonaisuudessaan edellyttäen, että käytät, kopioit ja levität teos on muutoin tässä lisenssissä mainittujen ehtojen mukainen.

5. Avustusten lähettäminen.

Ellei nimenomaisesti toisin ilmoita, kaikki Teoksen Teokseen lisenssinantajalle tarkoituksellisesti lähettämät Avustus ovat tämän Lisenssin ehtojen ja ehtojen alaisia ilman lisäehtoja. Yllä olevasta huolimatta mikään tässä ei korvaa tai muuta minkään sellaisen erillisen lisenssisopimuksen ehtoja, jonka olet mahdollisesti tehnyt lisenssinantajan kanssa koskien tällaisia lahjoituksia.

6. Tavaramerkit.

Tämä Lisenssi ei anna lupaa käyttää Lisenssinantajan kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai tuotenimiä, paitsi jos se on tarpeen kohtuullisessa ja tavanomaisessa käytössä Teoksen alkuperän kuvauksessa ja ILMOITUS-tiedoston sisällön toistamisessa.

7. Takuun vastuuvapauslauseke.

Ellei sovellettava laki edellytä tai kirjallisesti sovita, lisenssinantaja toimittaa Teoksen (ja jokainen avustaja toimittaa osuutensa) "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUITA TAI EHTOJA, joko nimenomaisia tai epäsuoraita, mukaan lukien, rajoittumatta, kaikki takuita tai ehtoja, jotka koskevat OMISTUKSIA, LOUKKAMATTOMUUTTA, KAUPPAKelpoisuutta tai SOVELTUvuutta TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Olet yksin vastuussa Teoksen käytön tai levittämisen tarkoituksenmukaisuuden määrittämisestä ja otat kaikki riskit, jotka liittyvät tämän lisenssin mukaisten oikeuksien käyttämiseen.

8. Vastuun rajoitus.

Missään tapauksessa ja minkään oikeudellisen teorian perusteella, olipa kyse vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta), sopimuksesta tai muusta, ellei sovellettava laki sitä edellytä (kuten tahalliset ja törkeän huolimattomat toimet) tai toisin sovita kirjallisesti, mikään avustaja ei ole vastuussa sinulle vahingot, mukaan lukien minkä tahansa luonteiset suorat, epäsuorat, erityiset, satunnaiset tai välilliset vahingot, jotka johtuvat tästä lisenssistä tai Teoksen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, liikearvon menetyksestä, työn keskeytymisestä aiheutuvat vahingot , tietokonevika tai toimintahäiriö tai kaikki muut kaupalliset vahingot tai menetykset), vaikka kyseistä avustajaa olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

9. Takuun tai lisävastuun hyväksyminen.

Jakellessanne Teosta tai siitä johdannaisteoksia, voit halutessaan tarjota tuen, takuun, korvauksen tai muiden tämän lisenssin mukaisten vastuuvelvoitteiden ja/tai oikeuksien hyväksymisen ja veloittaa niistä maksun. Hyväksyessään tällaisia velvoitteita voit kuitenkin toimia vain omalla puolestasi ja omalla vastuullasi, et minkään muun avustajan puolesta, ja vain, jos suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään kutakin avustajaa vaarattomana kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai vaatimuksia, jotka on esitetty tällaista avustajaa vastaan, koska hyväksyt tällaisen takuun tai lisävastuun.

QT

QT on saatavilla GNU Lesser General Public License -lisenssin versiolla 3. QT Toolkit on Copyright © 2016. QT Company Ltd. ja muut avustajat.

GNU Lesser General Public License versio 3 on saatavilla osoitteessa https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTyksi sovellus

Tekijänoikeus (C) 2013 Digia Oyj ja/tai sen tytäryhtiö(t).

Ota yhteyttä: https://www.qt.io/terms-conditions/

Tämä ohjelmisto on osa QT Solutions -komponenttia.

Voit käyttää tätä tiedostoa BSD-lisenssin ehtojen mukaisesti seuraavasti:

"Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.

• Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

• Digia Oyj:n ja sen Tytäryhtiö(i)en tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erillistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA KULKUVAIHTOEHTOJA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJA TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN PALVELUIDEN, TIETOJEN KÄYTTÖ TAI KORVAUS; HANKINNAT; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTOA JOHDANTOA MITEN TÄMÄN TOIMENPITEEN KÄYTTÖTAPASTA.

Tulosta Core uudelleen

Apache-lisenssi
Versio 2.0, tammikuu 2004
http://www.apache.org/licenses/

KÄYTTÖÄ, TOISTAMISTA JA JAKELUA KOSKEVAT EHDOT

1. Määritelmät.

"Lisenssi" tarkoittaa tämän asiakirjan osioissa 1–9 määriteltyjä käyttö-, kopiointi- ja jakeluehtoja.

"Lisenssinantaja" tarkoittaa tekijänoikeuden omistajaa tai tekijänoikeuden omistajan valtuuttamaa tahoa, joka myöntää lisenssin.

"Oikeussubjekti" tarkoittaa toimivan yksikön ja kaikkien muiden tahojen liittoa, jotka määräävät, ovat tämän yhteisön määräysvallassa tai ovat yhteisessä määräysvallassa kyseisen yhteisön kanssa. Tässä määritelmässä "määräysvallalla" tarkoitetaan (i) välitöntä tai välillistä valtaa johtaa tällaisen yhteisön johtamiseen joko sopimuksella tai muulla tavalla tai (ii) viidenkymmenen prosentin (50 prosentin) omistusosuutta tai enemmän ulkona olevista osakkeista tai (iii) tällaisen yhteisön tosiasiallisesta omistajuudesta.

"Sinä" (tai "Sinun") tarkoittaa yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, joka käyttää tämän lisenssin myöntämiä lupia.

"Lähdelomake" tarkoittaa ensisijaista muotoa muutosten tekemiseen, mukaan lukien mutta ei rajoittuen ohjelmiston lähdekoodiin, dokumentaatiolähteeseen ja konfiguraatiotiedostoihin.

"Objekti"-lomake tarkoittaa mitä tahansa muotoa, joka on tuloksena lähdelomakkeen mekaanisesta muuntamisesta tai käännöksestä, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, käännetty objektikoodi, luotu dokumentaatio ja muunnokset muihin mediatyyppeihin.

"Teos" tarkoittaa tekijän teosta, joko lähde- tai objektimuodossa, joka on asetettu saataville lisenssin alaisena, kuten teokseen sisällytetyssä tai siihen liitetyssä tekijänoikeusilmoituksessa osoitetaan (esimerkki on alla olevassa liitteessä).

"Johdannaisteokset" tarkoittaa mitä tahansa teosta, joko lähde- tai objektimuodossa, joka perustuu (tai on johdettu) Teokseen ja jonka toimitukselliset versiot, huomautukset, tarkennukset tai muut muutokset edustavat kokonaisuutena alkuperäisteosta tekijästä. Tämän lisenssin tarkoituksia varten Johdannaiset teokset eivät sisällä teoksia, jotka ovat erotettavissa Teoksesta ja Teoksen johdannaisista teoksista tai jotka vain linkittävät (tai sidotaan nimen perusteella) Teoksen ja sen johdannaisten liitäntöihin.

"Syötös" tarkoittaa mitä tahansa tekijän teosta, mukaan lukien Teoksen alkuperäinen versio ja kaikki muutokset tai lisäykset kyseiseen Teokseen tai siitä johdannaisiin teoksiin, jotka tekijänoikeuden omistaja tai henkilö tai henkilö on tarkoituksellisesti toimittanut lisenssinantajalle sisällytettäväksi Teokseen. Oikeussubjekti, joka on valtuutettu lähettämään tekijänoikeuksien omistajan puolesta. Tässä määritelmässä "toimitettu" tarkoittaa mitä tahansa sähköistä, suullista tai kirjallista viestintää, joka lähetetään lisenssinantajalle tai sen edustajille, mukaan lukien mutta ei rajoittuen viestintään sähköpostilistoilla, lähdekoodin valvontajärjestelmillä ja julkaisujen seurantajärjestelmillä. joita lisenssinantaja hallinnoi tai hoitaa lisenssinantajan puolesta Teosta keskustelemista ja parantamista varten, mutta poissulkemalla viestintä, jonka tekijänoikeuden omistaja on selvästi merkinnyt tai muutoin nimennyt kirjallisesti "Ei panokseksi".

"Käyttäjä" tarkoittaa lisenssinantajaa ja mitä tahansa yksityishenkilöä tai oikeushenkilöä, jonka puolesta lisenssinantaja on vastaanottanut lahjoituksen ja sisällyttänyt sen myöhemmin Teokseen.

2. Tekijänoikeuslisenssin myöntäminen.

Tämän Lisenssin ehtojen ja ehtojen mukaisesti jokainen avustaja myöntää täten sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman tekijänoikeuslisenssin jäljentää, valmistella johdannaisteoksia, julkisesti näyttää, julkisesti esittää, alilisensoi ja jakaa Teosta ja sellaisia johdannaisteoksia lähde- tai objektimuodossa.

3. Patenttilisenssin myöntäminen.

Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti jokainen avustaja myöntää sinulle pysyvän, maailmanlaajuisen, ei-yksinomaisen, maksuttoman, rojaltivapaan, peruuttamattoman (paitsi tässä osiossa mainittujen) patenttilisenssin tehdä, on tehnyt, käyttää, tarjota myytäväksi, myydä, tuoda tai muutoin siirtää Teosta, jos tällainen lisenssi koskee vain sellaisia patenttivaatimuksia, jotka tällainen avustaja on lisensoinut ja joita väistämättä loukkaa hänen avustuksensa yksinään tai yhdessä heidän avustuksensa kanssa. työ, johon tällainen panos/työt on lähetetty. Jos aloitat patenttioikeudenkäynnin mitä tahansa tahoa vastaan (mukaan lukien ristikanne tai vastakanne oikeusjutussa) väittäen, että Teos tai Teoksen osatekijä on suora tai myötävaikutteinen patentin loukkaus, kaikki tämän lisenssin nojalla sinulle myönnetyt patenttilisenssit Työ päättyy tällaisen oikeudenkäynnin vireillepanopäivästä.

4. Uudelleenjako.

Voit jäljentää ja levittää Teoksen tai sen johdannaisten kopioita millä tahansa välineellä, modifioituina tai ilman, ja lähde- tai objektimuodossa edellyttäen, että täytät seuraavat ehdot:

Sinun on annettava kaikille muille Teoksen tai johdannaisteosten vastaanottajille kopio tästä lisenssistä; ja

Sinun on saatava kaikissa muokatuissa tiedostoissa näkyvät ilmoitukset siitä, että olet muuttanut tiedostoja. ja

Sinun on säilytettävä levittämiesi Johdannaisteosten lähdemuodossa kaikki Teoksen lähdemuodossa olevat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitukset, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdannaisteosten osaan; ja Jos teos sisältää "ILMOITUS"-tekstitiedoston osana sen jakelua, kaikkien jakamiesi johdannaisten teosten on sisällettävä luettava kopio tällaisen ILMOITUStiedoston sisältämistä nimeämisilmoituksista, lukuun ottamatta ilmoituksia, jotka eivät liity mihinkään Johdannaisteokset vähintään yhdessä seuraavista paikoista: ILMOITUS-tekstitiedostossa, joka jaetaan osana johdannaisteoksia; lähdelomakkeessa tai dokumentaatiossa, jos se toimitetaan johdannaisten mukana; tai Johdannaisten luomassa näytössä, jos ja missä tällaisia kolmannen osapuolen ilmoituksia tavallisesti esiintyy. ILMOITUS-tiedoston sisältö on tarkoitettu vain tiedoksi, eikä se muuta lisenssiä. Voit lisätä omia nimeämisilmoituksia johdannaisteoksiin, joita jaat, Teoksen ILMOITUS-tekstin rinnalle tai lisäyksenä siihen, edellyttäen, että tällaisia lisämerkintöjä ei voida tulkita lisenssin muuttaviksi. Voit lisätä oman tekijänoikeusilmoituksesi muokkauksisiisi ja antaa lisä- tai erilaisia lisenssiehtoja modifikaatioidesi käyttöön, jäljentämiseen tai jakeluun tai sellaisiin johdannaisteoksiin kokonaisuudessaan edellyttäen, että käytät, kopioit ja levität teos on muutoin tässä lisenssissä mainittujen ehtojen mukainen.

5. Avustusten lähettäminen.

Ellei nimenomaisesti toisin ilmoita, kaikki Teoksen Teokseen lisenssinantajalle tarkoituksellisesti lähettämät Avustus ovat tämän Lisenssin ehtojen ja ehtojen alaisia ilman lisäehtoja. Yllä olevasta huolimatta mikään tässä ei korvaa tai muuta minkään sellaisen erillisen lisenssisopimuksen ehtoja, jonka olet mahdollisesti tehnyt lisenssinantajan kanssa koskien tällaisia lahjoituksia.

6. Tavaramerkit.

Tämä Lisenssi ei anna lupaa käyttää Lisenssinantajan kauppanimiä, tavaramerkkejä, palvelumerkkejä tai tuotenimiä, paitsi jos se on tarpeen kohtuullisessa ja tavanomaisessa käytössä Teoksen alkuperän kuvauksessa ja ILMOITUS-tiedoston sisällön toistamisessa.

7. Takuun vastuuvapauslauseke.

Ellei sovellettava laki edellytä tai kirjallisesti sovita, lisenssinantaja toimittaa Teoksen (ja jokainen avustaja toimittaa osuutensa) "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUITA TAI EHTOJA, joko nimenomaisia tai epäsuoraita, mukaan lukien, rajoittumatta, kaikki takuita tai ehtoja, jotka koskevat OMISTUKSIA, LOUKKAMATTOMUUTTA, KAUPPAKelpoisuutta tai SOVELTUvuutta TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Olet yksin vastuussa Teoksen käytön tai levittämisen tarkoituksenmukaisuuden määrittämisestä ja otat kaikki riskit, jotka liittyvät tämän lisenssin mukaisten oikeuksien käyttämiseen.

8. Vastuun rajoitus.

Missään tapauksessa ja minkään oikeudellisen teorian perusteella, olipa kyse vahingonkorvausvelvollisuudesta (mukaan lukien huolimattomuudesta), sopimuksesta tai muusta, ellei sovellettava laki sitä edellytä (kuten tahalliset ja törkeän huolimattomat toimet) tai toisin sovita kirjallisesti, mikään avustaja ei ole vastuussa sinulle vahingot, mukaan lukien minkä tahansa luonteiset suorat, epäsuorat, erityiset, satunnaiset tai välilliset vahingot, jotka johtuvat tästä lisenssistä tai Teoksen käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää (mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, liikearvon menetyksestä, työn keskeytymisestä aiheutuvat vahingot , tietokonevika tai toimintahäiriö tai kaikki muut kaupalliset vahingot tai menetykset), vaikka kyseistä avustajaa olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

9. Takuun tai lisävastuun hyväksyminen.

Jakellessanne Teosta tai siitä johdannaisteoksia, voit halutessaan tarjota tuen, takuun, korvauksen tai muiden tämän lisenssin mukaisten vastuuvelvoitteiden ja/tai oikeuksien hyväksymisen ja veloittaa niistä maksun. Hyväksyessään tällaisia velvoitteita voit kuitenkin toimia vain omalla puolestasi ja omalla vastuullasi, et minkään muun avustajan puolesta, ja vain, jos suostut korvaamaan, puolustamaan ja pitämään kutakin avustajaa vaarattomana kaikesta vastuusta, joka aiheutuu tai vaatimuksia, jotka on esitetty tällaista avustajaa vastaan, koska hyväksyt tällaisen takuun tai lisävastuun.

SQLCipher

Tekijänoikeus (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

• Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.

• Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.

• ZETETIC LLC:n tai sen avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TARJOATAA ZETETIC LLC "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. ZETETIC LLC EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISSÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUKAAN MUUTTA RAJOITTUMAAN KORVAUSTAVAROIDEN HANKINNAT, KORVAUSTAVAROIDEN TAI PALVELUJEN TAI KÄYTTÖTARJOUKSEN; ) MIKSI AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA ON OHJELMISTOA.

SQLite

Kirjoittajat ovat omistaneet kaiken SQLiten koodin ja dokumentaation julkiseen käyttöön. Kaikki koodin laatijat ja heidän työskentelevien yritystensä edustajat ovat allekirjoittaneet valaehtoiset todistukset, joissa heidän panoksensa on julkista, ja allekirjoitettujen valaehtoisten todistusten alkuperäiskappaleita säilytetään palosuojassa Hwacin pääkonttoreissa. Kuka tahansa voi vapaasti kopioida, muokata, julkaista, käyttää, koota, myydä tai jakaa alkuperäistä SQLite-koodia joko lähdekoodimuodossa tai käännettynä binaarina mihin tahansa tarkoitukseen, kaupalliseen tai ei-kaupalliseen, ja millä tahansa tavalla.

Sun RPC

Tekijänoikeus (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC on Sun Microsystems, Inc:n tuote, ja se on tarkoitettu rajoittamattomaan käyttöön edellyttäen, että tämä selite on sisällytetty kaikkiin nauhatietovälineisiin ja osana ohjelmistoa kokonaan tai osittain. Käyttäjät voivat kopioida tai muokata Sun RPC:tä maksutta, mutta heillä ei ole oikeutta lisensoida tai jakaa sitä kenellekään muulle paitsi osana käyttäjän kehittämää tuotetta tai ohjelmaa.

SUN RPC TOIMITETAAN SELLAISENAAN ILMAN MITÄÄN MITÄÄN TAKUITA, MUKAAN lukien TAKUUT SUUNNITTELUSTA, MYYNTIKELPOISUUDESTA JA TIETTYYN TARKOITUKSEEN SOVELTUVUUDESTA TAI KAUPPA-, KÄYTTÖ- TAI KAUPPAKÄYTÄNTÖJÄ JOHTAVAT TAKUUT.

Sun RPC:lle ei tarjota tukea eikä Sun Microsystems, Inc.:n velvollisuutta auttaa sen käytössä, korjaamisessa, muuttamisessa tai parantamisessa.

SUN MICROSYSTEMS, INC. EI OLE VASTUUTTA SUN RPC:N TAI MINKÄÄN NIIDEN OSAN TEKIJÄNOIKEUKSIEN, LIIKETALASAISUUKSIEN TAI MITEN PATENTTIEN LOUKKAMISISTA.

Sun Microsystems, Inc. ei ole missään tapauksessa vastuussa menetetyistä tuloista tai voitoista tai muista erityisistä, epäsuorista ja välillisistä vahingoista, vaikka Sunille olisi ilmoitettu tällaisten vahinkojen mahdollisuudesta.

Ubuntu

Tämä ohjelmisto voi sisältää Ubuntun, joka on lisensoitu GNU General Public License Version 2 -lisenssillä, jonka kopio sekä Ubuntun lähdekoodi ovat saatavilla osoitteessa http://www.ubuntu.com/.

Udev

Tekijänoikeus (c) 2013, Sam Truzjan

Kaikki oikeudet pidätetään.

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 • Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtoluettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke.
 • Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 • Sam Truzjanin tai muiden avustajien nimiä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TÄMÄN OHJELMISTON TOIMITTAVAT TEKIJÄNOIKEUDEN HALTIJAT JA TUOTTAJAT "SELLAISENAAN" SEKÄ KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAAN MYYNTIKELPOISUUDESTA JA KULKUVAIHTOEHTOJA KOSKEVAT TAKUUT. TEKIJÄNOIKEUDEN OMISTAJA TAI TUOTTAJAT EIVÄT OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISTÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN PALVELUIDEN, TIETOJEN KÄYTTÖ TAI KORVAUS; HANKINNAT; TAI LIIKETOIMINNAN KESKEYTYS) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUKSESSA, TILAKAS VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT MUUT), JOKA JOKA JOHDANTOA JOHDANTOA MITEN TÄMÄN TOIMENPITEEN KÄYTTÖTAPASTA.

UPX/UPL

UPX ja UCL ovat tekijänoikeudella suojattuja ohjelmia. Kaikki oikeudet säilyvät tekijöillä.

UPX on tekijänoikeus (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX on tekijänoikeus (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL on tekijänoikeus (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU YLEINEN JULKINEN KÄYTTÖOIKEUS

UPX ja UCL-kirjasto ovat ilmaisia ohjelmistoja; voit jakaa niitä uudelleen ja/tai muokata niitä Free Software Foundationin julkaiseman GNU General Public License -lisenssin ehtojen mukaisesti; joko lisenssin versio 2 tai (valinnan mukaan) mikä tahansa myöhempi versio.

UPX ja UCL jaetaan siinä toivossa, että niistä on hyötyä, mutta ILMAN MITÄÄN TAKUUTA; ilman edes oletettua takuuta MYYNTIKELPOISUUDESTA tai SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. Katso lisätietoja GNU General Public License -lisenssistä.

ERITYISPOIKKEUS PAKKAUSSA SUORITETTUILLE

Jokaiseen UPX-pakattuun ohjelmaan upotettu tynkä on osa UPX:tä ja UCL:ää ja sisältää koodia, joka on tekijänoikeutemme alainen. GNU General Public License -lisenssin ehdot ovat edelleen voimassa, koska ohjelman pakkaaminen on erityinen linkitystapa tynkämme kanssa.

Täten Markus FXJ Oberhumer ja Laszlo Molnar myöntävät sinulle erityisen luvan käyttää ja jakaa vapaasti kaikkia UPX-pakkattuja ohjelmia (mukaan lukien kaupalliset), seuraavin rajoituksin:

 1. Sinun on pakattava ohjelmasi täysin muuttamattomalla UPX-versiolla; joko esikäännetyllä versiollamme tai (valinnan mukaan) itse käännetyllä versiolla muokkaamattomista UPX-lähteistä, joita jakelemme.
 2. Tämä tarkoittaa myös sitä, että UPX-tynkän on oltava täysin muokkaamaton, eli pakatussa ohjelmassasi upotetun tynkän on oltava tavultaan identtinen virallisen muokkaamattoman UPX-version tuottaman tynkän kanssa.
 3. Muokkaamattoman UPX-tynkän tulee käyttää dekompressoria ja muuta tyngästä tulevaa koodia ohjelman purkamiseen ohjelman käynnistyksen yhteydessä. Ohjelmasi ei saa lukea, kopioida, kutsua tai muutoin tottua tai käyttää mitään tynkän osaa.

WTL

WTL on lisensoitu Microsoft Public License (MS-PL) -lisenssin mukaisesti.

Tämä lisenssi koskee mukana tulevan ohjelmiston käyttöä. Jos käytät ohjelmistoa, hyväksyt tämän lisenssin. Jos et hyväksy lisenssiä, älä käytä ohjelmistoa.

1. Määritelmät

Termeillä "toistaa", "kopiointi", "johdannaisteokset" ja "jakelu" on sama merkitys kuin Yhdysvaltain tekijänoikeuslaissa.

"Syöttäminen" tarkoittaa alkuperäistä ohjelmistoa tai ohjelmistoon tehtyjä lisäyksiä tai muutoksia.

"Käyttäjä" on henkilö, joka jakaa lahjoituksensa tämän lisenssin mukaisesti.

"Lisensoidut patentit" ovat avustajan patenttivaatimuksia, jotka lukevat suoraan sen panoksesta.

2. Oikeuksien myöntäminen

(A) Tekijänoikeuslupa – Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti, mukaan lukien lisenssiehdot ja osiossa 3 olevat rajoitukset, jokainen avustaja myöntää sinulle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan tekijänoikeuslisenssin, jolla voit kopioida osuutensa ja valmistaa johdannaisteoksiaan. lahjoitusta ja jakaa sen panosta tai luomiasi johdannaisteoksia.

(B) Patentin myöntäminen – Tämän lisenssin ehtojen mukaisesti, mukaan lukien lisenssiehdot ja osiossa 3 olevat rajoitukset, jokainen avustaja myöntää sinulle ei-yksinomaisen, maailmanlaajuisen, rojaltivapaan lisenssin lisensoitujen patenttiensa mukaisesti tehdä, olla valmistanut, käyttää , myydä, tarjota myyntiin, tuoda maahan ja/tai muuten luovuttaa osuutensa ohjelmistossa tai sen johdannaisteoksia ohjelmistossa.

3. Ehdot ja rajoitukset

(A) Ei tavaramerkkilisenssiä – Tämä lisenssi ei anna sinulle oikeutta käyttää minkään avustajan nimeä, logoa tai tavaramerkkejä.

(B) Jos nostat patenttivaatimuksen jollekin avustajalle patenteista, joita väität ohjelmiston loukkaavan, patenttilisenssisi kyseiseltä avustajalta ohjelmistoon päättyy automaattisesti.

(C) Jos jaat ohjelmiston jotakin osaa, sinun on säilytettävä kaikki ohjelmistossa olevat tekijänoikeus-, patentti-, tavaramerkki- ja tekijänoikeusilmoitukset.

(D) Jos jaat ohjelmiston osan lähdekoodimuodossa, voit tehdä sen vain tämän lisenssin alaisena sisällyttämällä täydellisen kopion tästä lisenssistä jakeluusi. Jos jaat ohjelmiston osaa käännetyssä tai objektikoodimuodossa, voit tehdä niin vain tämän lisenssin mukaisella lisenssillä.

(E) Ohjelmisto on lisensoitu "sellaisenaan". Otat sen käytön riskin. Avustajat eivät anna nimenomaisia takuita, takuita tai ehtoja. Sinulla saattaa olla paikallisten lakiesi mukaisia kuluttajan lisäoikeuksia, joita tämä käyttöoikeus ei voi muuttaa. Paikallisten lakien sallimissa rajoissa avustajat sulkevat pois oletetut takuut kaupallisuudesta, sopivuudesta tiettyyn tarkoitukseen ja loukkaamattomuuteen.

UnRAR

UnRAR - ilmainen apuohjelma RAR-arkistoja varten

Lisenssi ILMAISEN kannettavan version käyttöön ja jakeluun

UnRAR-apuohjelman lähdekoodi on ilmainen. Tämä tarkoittaa:

 1. Kaikki RAR:n ja UnRAR-apuohjelman tekijänoikeudet ovat yksinomaan kirjoittajan Alexander Roshalin omistuksessa.
 2. UnRAR-lähdekoodia voidaan käyttää missä tahansa ohjelmistossa käsittelemään RAR-arkistoja ilman rajoituksia maksutta, mutta sitä ei voida käyttää RAR (WinRAR) -yhteensopivan arkistoinnin kehittämiseen ja RAR-pakkausalgoritmin uudelleenluomiseen, joka on patentoitu. Muokatun UnRAR-lähdekoodin jakelu erillisessä muodossa tai osana muuta ohjelmistoa on sallittua edellyttäen, että tämän kappaleen koko teksti, alkaen "UnRAR-lähdekoodin" sanoista, sisältyy lisenssiin tai dokumentaatioon, jos lisenssiä ei ole saatavilla, ja tuloksena olevan paketin lähdekoodikommenteissa.
 3. UnRAR-apuohjelmaa voidaan jakaa vapaasti. UnRAR:ia saa jakaa muiden ohjelmistopakettien sisällä.
 4. RAR-ARKISTOINTI JA UnRAR-APUOHJELMA JAetaan "SELLAISENAAN". MITÄÄN MITÄÄN TAKUUTA EI OLE NIMENOMAINEN TAI OLULUETTU. KÄYTTÄT OMALLA VASTUULLASI. TEKIJÄ EI OLE VASTUUSSA TIETOJEN MENETTYMISESTÄ, VAHINGOISTA, TUOTTOJEN MENETTYMISESTÄ TAI MISSÄÄN MUISTA MENETTYMISESTÄ TÄTÄ OHJELMISTOA KÄYTETTÄESSÄ TAI VÄÄRINKÄYTÖSSÄ.
 5. UnRAR-apuohjelman asentaminen ja käyttö merkitsee näiden lisenssiehtojen hyväksymistä.
 6. Jos et hyväksy lisenssin ehtoja, sinun on poistettava UnRAR-tiedostot tallennuslaitteistasi ja lopetettava apuohjelman käyttö.

Kiitos mielenkiinnostasi RAR:ia ja UnRARia kohtaan.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Tekijänoikeus (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Apache-lisenssin versio 2.0 ("Lisenssi") lisensoitu; et saa käyttää tätä tiedostoa muutoin kuin lisenssin mukaisesti. Voit hankkia kopion lisenssistä osoitteesta http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ellei sovellettava laki edellytä tai kirjallisesti sovita, Lisenssin alaisia ohjelmistoja jaetaan "SELLAISENAAN" ILMAN MINKÄÄNLAISTA TAKUITA TAI EHTOJA, joko nimenomaisia tai oletettuja. Katso lisenssistä lisenssin alaisia käyttöoikeuksia ja rajoituksia koskevat tietyt kielet.

Zlib

Tekijänoikeus (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly ja Mark Adler

Tämä ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman mitään nimenomaista tai oletettua takuuta. Tekijät eivät missään tapauksessa ole vastuussa tämän ohjelmiston käytöstä aiheutuvista vahingoista.

Kenelle tahansa myönnetään lupa käyttää tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kaupalliset sovellukset, sekä muuttaa ja jakaa sitä vapaasti seuraavin rajoituksin:

 1. Tämän ohjelmiston alkuperää ei saa antaa väärin; et saa väittää kirjoittavasi alkuperäisen ohjelmiston. Jos käytät tätä ohjelmistoa tuotteessa, tuotedokumentaatiossa oleva ilmoitus olisi tervetullut, mutta se ei ole pakollinen.
 2. Muutetut lähdeversiot on selvästi merkittävä sellaisiksi, eikä niitä saa vääristää alkuperäiseksi ohjelmistoksi.
 3. Tätä ilmoitusta ei saa poistaa tai muuttaa mistään lähdejakelusta.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Muokkaus Unzip for Zip64

Tekijänoikeus (c) 1990-2009 Info-ZIP. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän tekijänoikeuden ja lisenssin tarkoituksia varten "Info-ZIP" määritellään seuraaviksi henkilöiksi:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Tämä ohjelmisto toimitetaan "sellaisenaan" ilman minkäänlaista nimenomaista tai oletettua takuuta. Info-ZIP tai sen avustajat eivät ole missään tapauksessa vastuussa suorista, epäsuorista, satunnaisista, erityisistä tai välillisistä vahingoista, jotka johtuvat tämän ohjelmiston käytöstä tai kyvyttömyydestä käyttää sitä.

Kenelle tahansa myönnetään lupa käyttää tätä ohjelmistoa mihin tahansa tarkoitukseen, mukaan lukien kaupalliset sovellukset, sekä muuttaa sitä ja jakaa sitä vapaasti yllä olevan vastuuvapauslausekkeen ja seuraavien rajoitusten mukaisesti:

1. Lähdekoodin (kokonaan tai osittain) uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, määritelmä, vastuuvapauslauseke ja tämä ehtoluettelo.

2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa (käännetyt suoritettavat tiedostot ja kirjastot) on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, määritelmä, vastuuvapauslauseke ja tämä luettelo ehdoista dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa. Lisädokumentaatiota ei tarvita suoritettaville tiedostoille, joissa komentorivin lisenssivaihtoehto tarjoaa nämä, ja tätä vaihtoehtoa koskeva huomautus on suoritettavan tiedoston käynnistyspalkissa.
Ainoa poikkeus tähän ehtoon on vakiomuotoisen UnZipSFX-binaarin (mukaan lukien SFXWiz) uudelleenjakelu osana itsepurkautuvaa arkistoa; joka on sallittu ilman tämän lisenssin sisällyttämistä, kunhan normaalia SFX-banneria ei ole poistettu binaarista tai poistettu käytöstä.

1. Muutetut versiot – mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, portit uusiin käyttöjärjestelmiin, olemassa olevat portit uusilla graafisilla käyttöliittymillä, versiot, joissa on muokattu tai lisätty toimintoja, ja dynaamiset, jaetut tai staattiset kirjastoversiot, jotka eivät ole peräisin Info-ZIP:stä on selvästi merkitty sellaisiksi, eikä niitä saa esittää virheellisesti alkuperäisen lähteen tai, jos binäärimuodossa, käännettynä alkuperäisestä lähteestä. Tällaisia muutettuja versioita ei myöskään saa esittää virheellisesti Info-ZIP-julkaisuina, mukaan lukien muun muassa muunnettujen versioiden merkitseminen nimellä "Info-ZIP" (tai mikä tahansa sen muunnelma, mukaan lukien, mutta ei rajoittuen, erilaiset isot kirjaimet), "Pocket UnZip", "WiZ" tai "MacZip" ilman Info-ZIP:n nimenomaista lupaa. Tällaisissa muokatuissa versioissa on lisäksi kielletty Zip-Bug- tai Info-ZIP-sähköpostiosoitteiden tai Info-ZIP-URL-osoitteiden harhaanjohtava käyttö, mikä antaa ymmärtää, että Info-ZIP tukee muutettuja versioita.

2. Info-ZIP pidättää oikeuden käyttää nimiä "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" ja "MacZip" oman lähdekoodin ja binäärijulkaisut.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Tekijänoikeus (C) 2006 IBM, kaikki oikeudet pidätetään.

Kirjoittajat Darrick Wong , James Simshaw ja Adam DiCarlo

Tekijänoikeus (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään

KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Tekijänoikeus (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään

Tekijänoikeus (C) 2007 Intel Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.

Marraskuu 2007 - lisäyksiä Create, Delete, Rebuild & Raid 10:een.

KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Tekijänoikeus (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Kaikki oikeudet pidätetään
Tekijänoikeus (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Tekijänoikeus (C) 2004 NVidia Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
Tekijänoikeus (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Tekijänoikeus (C) 2005-2006 IBM, Kaikki oikeudet pidätetään.
Kirjoittajat Darrick Wong , James Simshaw ja Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Kaikki oikeudet pidätetään
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Tekijänoikeus (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Kaikki oikeudet pidätetään.
dmraid-laajennukset:
Tekijänoikeus (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Tekijänoikeus (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid-laajennukset:
Tekijänoikeus (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään
Tekijät: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Tekijänoikeus (c) 2000,2001 Søren Schmidt Kaikki oikeudet pidätetään.
dmraid-muutokset:

Tekijänoikeus (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään

KÄYTTÖOIKEUS:

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke ilman muutoksia välittömästi tiedoston alussa.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. Tekijän nimeä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

TEKIJÄ TOIMITTAA TÄMÄN OHJELMISTON "SELLAISENAAN" JA KAIKKI NIMENOMAISET TAI OLUETUT TAKUUT, MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN MUKAAN RAJOITTUMAT OLUETUT TAKUUT MYYNTIKELPOISUUDESTA JA SOVELTUVUUDESTA TIETTYYN TARKOITUKSEEN. TEKIJÄ EI OLE MISSÄÄN TAPAUKSESSA VASTUUSSA MISTÄÄN SUORISTA, EPÄSUORISTA, SATUNNAISISTA, ERITYISISTÄ, ESIMERKKEISSÄ TAI VÄLILLISISTÄ VAHINGOISTA (MUKAAN LUKIEN MUUTTA RAJOITTUMAAN KORVAUSTAVAROIDEN TAI PALVELUJEN HANKINTA, TAI TOTEUTTOJEN KÄYTTÖ; ) KUINKAAN AIHEUTTAA JA KAIKKI VASTUUTEORIAT, JOKO SOPIMUS, TILA VASTUU TAI vahingonkorvausvahingonkorvaus (mukaan lukien huolimattomuus TAI MUUT), JOKA JOKA TAPAAN JOHTAA MITEN TÄMÄN OHJELMISTON KÄYTÖSTÄ, VAIKKA ON OHJELMISTOA.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Tekijänoikeus (c) 2005-2006 IBM (todelliset koodin muutokset, Darrick Wong)

Tekijänoikeus (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Kaikki oikeudet pidätetään.

KÄYTTÖOIKEUS:

Uudelleenjakelu ja käyttö lähde- ja binäärimuodoissa muutoksineen tai ilman niitä on sallittua, jos seuraavat ehdot täyttyvät:

 1. Lähdekoodin uudelleenjakelussa on säilytettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke ilman muutoksia välittömästi tiedoston alussa.
 2. Binäärimuodossa tapahtuvissa edelleenjakeluissa on esitettävä yllä oleva tekijänoikeusilmoitus, tämä ehtojen luettelo ja seuraava vastuuvapauslauseke dokumentaatiossa ja/tai muussa jakelun mukana toimitetussa materiaalissa.
 3. Tekijän nimeä ei saa käyttää tästä ohjelmistosta johdettujen tuotteiden tukemiseen tai mainostamiseen ilman erityistä kirjallista lupaa.

Vaihtoehtoisesti tätä ohjelmistoa voidaan jakaa GNU General Public License ("GPL") version 2 ehtojen mukaisesti, katso alla.

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Tekijänoikeus (C) 2005-2006 IBM, Kaikki oikeudet pidätetään.
Kirjoittaja Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Kaikki oikeudet pidätetään
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Tekijänoikeus (C) 2005-2006 IBM, Kaikki oikeudet pidätetään.
Kirjoittaja James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Kaikki oikeudet pidätetään
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Tekijänoikeus (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Kaikki oikeudet pidätetään
Tekijänoikeus (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Kaikki oikeudet pidätetään
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
KÄYTTÖOIKEUS: GPL, katso alla

ERINÄISET IMMATERIAALIT EHDOT

Mac on Apple Inc:n tavaramerkki, joka on rekisteröity Yhdysvalloissa ja muissa maissa.

Ladataan...