Termes i condicions addicionals de SpyHunter 5 i SpyHunter per a Mac

AVÍS DE COPYRIGHT

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Tots els drets reservats.

El codi de tercers es pot agregar o distribuir amb el programari propietari i amb drets d'autor d'EnigmaSoft. Els avisos de drets d'autor i els termes de llicència d'aquest codi de tercers es detallen a continuació.

DISTRIBUCIÓ DEL CODI FONT

Algunes llicències de tercers poden requerir la distribució del codi font corresponent.

Podeu obtenir el codi font corresponent complet de nosaltres durant un període de tres anys després del darrer subministrament d'aquest producte enviant un gir o un xec de 5 € a:

EnigmaSoft Ltd.
A l'atenció de: Oferta de compliment de GPL
Carrer del Castell 1
Dublín D02 XD82
IRLANDA

Escriviu "Font de compliment de GPL" a la línia de nota del vostre pagament. Aquesta oferta és vàlida per a qualsevol persona que rebi aquesta informació.

LLISTA DE COMPONENTS PER PRODUCTE

Llista de llicències de components de tercers per producte:

PRODUCTE (COMPONENTS)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl i Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /inclou/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter per a Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; i Zlib)

AVISOS DE DRET D'AUTOR DE COMPONENTS DE TERCERS I TERMES DE LLICÈNCIA

4.4BSD

Tota la documentació i el programari inclosos a les versions 4.4BSD i 4.4 BSD-Lite tenen drets d'autor de The Regents de la Universitat de Califòrnia.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents de la Universitat de Califòrnia. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. [Aquesta condició es va eliminar; vegeu https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ni el nom de la Universitat ni els noms dels seus col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS REGENTS I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS ELS REGENTS O COL·LABORADORS SERAN RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUES D'ÚS, DADES, GUNS D'ÚS; INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'UN ALTRE MODE) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA AIXÒ.

BIND 4.9.5

El codi de resolució de DNS, extret de BIND 4.9.5, té drets d'autor tant per UC Berkeley com per Digital Equipment Corporation. Les parts DEC estan sota la llicència següent:

Parts Copyright (C) 1993 de Digital Equipment Corporation.

S'atorga el permís per utilitzar, copiar, modificar i distribuir aquest programari per a qualsevol propòsit amb o sense tarifa, sempre que l'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís apareguin en totes les còpies i que el nom de Digital Equipment Corporation no s'utilitzi en publicitat o publicitat relacionada amb la distribució del document o programari sense permís previ específic i escrit.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL" I DIGITAL EQUIPMENT CORP. RENUNCIA A TOTES LES GARANTIES RESPECTE A AQUEST PROGRAMARI, INCLOSANT TOTES LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I APTITUD. EN CAP CAS, DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANYS ESPECIALS, DIRECTS, INDIRECTS O CONSEQUENTS O DE QUALSEVOL DANY RESULTANT DE LA PÈRDUA D'ÚS, DADES O BENEFICIS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, ALTRES, ALTRES. O EN RELACIÓ AMB L'ÚS O EL RENDIMENT D'AQUEST PROGRAMARI.

Copyright de porcions (C) per UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents de la Universitat de Califòrnia. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. [Aquesta condició es va eliminar; vegeu https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ni el nom de la Universitat ni els noms dels seus col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS REGENTS I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS ELS REGENTS O COL·LABORADORS SERAN RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUES D'ÚS, DADES, GUNS D'ÚS; INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'UN ALTRE MODE) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA AIXÒ.

Estímul

Es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona o organització que obtingui una còpia del programari i la documentació que l'acompanya coberta per aquesta llicència (el "Programari") per utilitzar, reproduir, mostrar, distribuir, executar i transmetre el Programari, i per preparar Treballs derivats del Programari i per permetre que els tercers a qui es proporciona el Programari ho facin, tot això subjecte al següent:

Els avisos de drets d'autor al programari i aquesta declaració sencera, inclosa la concessió de llicència anterior, aquesta restricció i l'exempció de responsabilitat següent, s'han d'incloure a totes les còpies del programari, totalment o parcialment, i a totes les obres derivades del programari, tret que les còpies o treballs derivats només tenen la forma de codi objecte executable per màquina generat per un processador de llenguatge font.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIES DE CAP TIPUS, EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITAR-SE, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR, TÍTOL I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS ELS TITULARS DEL DRET D'AUTOR NI QUALS PERSONES QUE DISTRIBUIXEN EL PROGRAMARI SERÀN RESPONSABLES DE CAP DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI PER CONTRACTE, DORT O ALTRE MANE, DERIVATS DEL PROGRAMARI O ELS ALTRES ÚS DEL PROGRAMARI O EN RELACIÓ AMB ELS.

Botànic

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONA EL(S) AUTOR(S) "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITADA A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS EL(S) AUTOR(S) O EL(S) COL·LABORADOR(S) SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSA, PERÒ NO LIMITAR-SE A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS, PÈRDUES DE SERVEIS); DADES, O BENEFICIS, O INTERRUPCIÓ DEL NEGOCI), SIGUI QUE LES CAUSEN I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI AVISAT. POSSIBILITAT D'AQUEST DANY.

* 7-Zip

Qualsevol persona és lliure de copiar, modificar, publicar, utilitzar, compilar, vendre o distribuir el codi original de LZMA SDK, ja sigui en forma de codi font o com a binari compilat, per a qualsevol propòsit, comercial o no comercial, i per qualsevol mitjà.

Curl i Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se i molts col·laboradors, consulteu el fitxer THANKS.

Tots els drets reservats.

Es concedeix permís per utilitzar, copiar, modificar i distribuir aquest programari per a qualsevol propòsit amb o sense tarifa, sempre que l'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís apareguin en totes les còpies.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ DELS DRETS DE TERCERS. EN CAP CAS ELS AUTORS O ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLT O ALTRE RESPONSABILITAT, DERIVADA DEL PROGRAMARI O AMB ELS ALTRES ÚS DE L'UTILITZACIÓ O EN RELACIÓ AMB ELS. PROGRAMARI.

Llevat del que s'inclou en aquest avís, el nom del titular dels drets d'autor no s'utilitzarà en publicitat o d'una altra manera per promoure la venda, l'ús o altres negocis en aquest programari sense l'autorització prèvia per escrit del titular dels drets d'autor.

BusyBox

Aquest programari pot incloure BusyBox que té llicència sota la Llicència Pública General de GNU versió 2, una còpia de la qual juntament amb el codi font de BusyBox està disponible a http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. L'origen d'aquest programari no s'ha de tergiversar; no heu de dir que heu escrit el programari original. Si utilitzeu aquest programari en un producte, s'apreciarà un reconeixement a la documentació del producte, però no és obligatori.
 3. Les versions d'origen alterades s'han de marcar clarament com a tals i no s'han de tergiversar com a programari original.
 4. El nom de l'autor no es pot utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI ÉS PROPORCIONAT PER L'AUTOR "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS L'AUTOR SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENCIALS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITAR-SE, A LA ADQUISICIÓ DE BÉNIES O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, DADES O INTERRUPCIÓ DE NEGOCI); ) SIGUI AMB LA CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI CONTRACTUAL, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I TOT SI S'AVISA DE LA POSSIBILITAT.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versió 1.0.6 del 6 de setembre de 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Tots els drets reservats.

rob.groves@btinternet.com

Es concedeix el permís per utilitzar, copiar, modificar i distribuir aquest programari i la seva documentació per a qualsevol propòsit, sense càrrecs i sense un acord per escrit, sempre que l'avís de drets d'autor anterior, aquest paràgraf i els dos paràgrafs següents apareguin en totes les còpies. , modificacions i distribucions.

EN CAP CAS L'AUTOR SERÀ RESPONSABLE ANTE NINGUNA PART PER DANYS DIRECTS, INDIRECTS, ESPECIALS, INCIDENTALS O CONSEQUENTS, INCLÒS LA PERDUTA DE BENEFICIS, DERIVATS DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI I DE LA SEVA DOCUMENTACIÓ, INCLUS QUE L'AUTOR HO HA ACONSEGUIT. D'AQUEST DANY.

L'AUTOR RENUNCIA ESPECÍFICAMENT A QUALSEVOL GARANTIA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITAR-SE, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EL PROGRAMARI I LA DOCUMENTACIÓ QUE L'ACOMPANYA, SI N'HI HA, S'OFEREIXEN "TAL CUAL". L'AUTOR NO TÉ L'OBLIGACIÓ DE PROPORCIONAR MANTENIMENT, SUPORT, ACTUALITZACIONS, MILLORAS O MODIFICACIONS.

Mapeador de dispositius

Aquest programari pot incloure device-mapper que té llicència sota la Llicència Pública General Reduïda de GNU Versió 2.1 i la Llicència Pública General de GNU Versió 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Aquest programari pot incloure dmraid (eina i biblioteca RAID de mapeador de dispositius) amb llicència sota la Llicència Pública General Reduïda de GNU Versió 2.1, Llicència Pública General GNU Versió 2 i les llicències que s'enumeren a continuació, còpies de les quals juntament amb el codi font de dmraid estan disponibles a http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C) drets d'autor 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Tots els drets reservats.

LLICÈNCIA aigües amunt

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Tots els drets reservats.

Tots els drets reservats.

Aquest codi dmraid és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation; ja sigui la versió 2 de la llicència o (segons la vostra opció) qualsevol versió posterior.

dmraid es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o IDONEITAT PER A UN FINS PARTICULAR. Consulteu la llicència pública general de GNU per a més detalls.

Hauríeu d'haver rebut una còpia de la Llicència Pública General GNU (Lesser) juntament amb aquest codi dmraid; si no, escriviu a la Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, EUA.

****

Als sistemes Ubuntu/Debian GNU/Linux, el text complet de la Llicència Pública General de GNU es pot trobar a '/usr/share/common-licenses/GPL'. El text complet de la Llicència Pública General Reduïda de GNU es pot trobar a '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

L'embalatge de Debian és © 2008, Giuseppe Iuculano i té una llicència GPL, vegeu '/usr/share/common-licenses/GPL'.

FUSIBLE

Aquest programari pot incloure FUSE amb llicència sota la Llicència Pública General Reduïda de GNU Versió 2 i la Llicència Pública General de GNU Versió 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

És possible que aquest programari hagi utilitzat la col·lecció de compiladors GNU (GCC) que té llicència sota la GNU General Public License versió 3, GCC Runtime Library Exception versió 3.1 i les llicències que s'enumeren a continuació, les còpies de les quals, juntament amb el codi font de GCC, estan disponibles. a http://gcc.gnu.org/. (llicències disponibles a ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC és Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 200, 200, 200, 200, 20, 20, 20, 20, 20, 3 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation; ja sigui la versió 3 o (segons la vostra opció) qualsevol versió posterior.

GCC es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o IDONEITAT PER A UN FINS PARTICULAR. Consulteu la llicència pública general de GNU per a més detalls.
Els fitxers que tenen clàusules d'excepció tenen llicència sota els termes de la Llicència Pública General de GNU; ja sigui la versió 3 o (segons la vostra opció) qualsevol versió posterior.

Als sistemes Debian GNU/Linux, el text complet de la Llicència Pública General de GNU es troba a '/usr/share/common-licenses/GPL', versió 3 d'aquesta llicència a '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Les biblioteques d'execució següents tenen llicència sota els termes de la Llicència Pública General de GNU (v3 o posterior) amb la versió 3.1 de l'excepció de la biblioteca d'execució de GCC.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • La biblioteca de suport libgnat-4.4 Ada i la biblioteca libgnatvsn.
 • Diversos fitxers de configuració a gcc/config/ utilitzats a les biblioteques d'execució

En canvi, libgnatprj té llicència sota els termes de la Llicència Pública General GNU pura.

La biblioteca libgcj té llicència sota els termes de la Llicència Pública General de GNU, amb una excepció especial:

Enllaçar aquesta biblioteca de manera estàtica o dinàmica amb altres mòduls és fer un treball combinat basat en aquesta biblioteca. Així, els termes i condicions de la Llicència Pública General de GNU cobreixen tota la combinació.

Com a excepció especial, els titulars dels drets d'autor d'aquesta biblioteca us donen permís per enllaçar aquesta biblioteca amb mòduls independents per produir un executable, independentment dels termes de llicència d'aquests mòduls independents, i per copiar i distribuir l'executable resultant en els termes que trieu. sempre que compleixi també, per a cada mòdul independent enllaçat, els termes i condicions de la llicència d'aquest mòdul. Un mòdul independent és un mòdul que no es deriva ni es basa en aquesta biblioteca. Si modifiqueu aquesta biblioteca, podeu ampliar aquesta excepció a la vostra versió de la biblioteca, però no esteu obligats a fer-ho. Si no voleu fer-ho, suprimiu aquesta declaració d'excepció de la vostra versió.

Biblioteca GNU C

Aquest programari pot incloure la biblioteca GNU C que té llicència sota la GNU Lesser General Public License Versió 2.1, GNU General Public License Versió 2 i les llicències que s'enumeren a continuació, còpies de les quals juntament amb el codi font de la biblioteca GNU C estan disponibles a http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Aquest programari pot incloure Grub4Dos que té llicència sota la Llicència Pública General de GNU versió 2, una còpia de la qual juntament amb el codi font de Grub4Dos està disponible a https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

El fitxer if_ppp.h està sota la llicència CMU següent:

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. Ni el nom de la Universitat ni els noms dels seus col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI ÉS PROPORCIONAT PER LA UNIVERSITAT DE CARNEGIE MELLON I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I S'EXCLINARÀ DE QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITADA A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS LA UNIVERSITAT O ELS COL·LABORADORS SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITAR-SE A, ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, BENEFICIS DE DADES; INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA AIXÒ.

Llicència de xarxa interna

Els fitxers inet/getnameinfo.c i sysdeps/posix/getaddrinfo.c tenen copyright (C) de Craig Metz i es distribueixen sota la llicència següent:

/* La llicència de xarxa interna, versió 2.00

Els autors atorguen permís per a la redistribució i l'ús en forma font i binària, amb o sense modificació, del programari i la documentació sempre que es compleixin les condicions següents:

0. Si rebeu una versió del programari que està específicament etiquetada com a no per a la redistribució (comproveu el missatge de la versió i/o LLEGIUME), no teniu permís per redistribuir aquesta versió del programari de cap manera o forma.

 1. S'han de seguir tots els termes de la resta de drets d'autor i llicències aplicables.
 2. Les redistribucions del codi font han de conservar els avisos de copyright dels autors, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 3. Les redistribucions en forma binària han de reproduir els avisos de copyright dels autors, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 4. [El titular dels drets d'autor ha autoritzat l'eliminació d'aquesta clàusula.]
 5. Ni els noms dels autors ni els noms dels seus col·laboradors no es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS SEUS AUTORS I COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS ELS AUTORS O COL·LABORADORS SERAN RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITAR-SE A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, BENEFICIS DE DADES; INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'UN ALTRE MODE) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA AIXÒ.

Intel

La llicència següent cobreix els fitxers de la col·lecció "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium" d'Intel:

Acord de llicència d'Intel

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

* Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.

* Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

* El nom d'Intel Corporation no es pot utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS TITULARS DELS DRET D'AUTOR I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS INTEL O ELS COL·LABORADORS SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, DADES DE NEGOCIS; INTERRUPCIÓ) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI CONTRACTUAL, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL FORMA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA D'AQUEST PROGRAMARI.

LLEIS D'EXPORTACIÓ: AQUESTA LLICÈNCIA NO AFEGEIX RESTRICCIONS A LES LLEIS D'EXPORTACIÓ DE LA SEVA JURISDICCIÓ.

És responsabilitat del llicenciatari complir amb qualsevol normativa d'exportació aplicable a la jurisdicció del llicenciatari. D'acord amb les regulacions d'exportació dels EUA ACTUALS (maig de 2000), aquest programari és apte per a l'exportació dels EUA i es pot descarregar o exportar o reexportar a tot el món EXCEPTE a destinacions amb embargament dels EUA que inclouen Cuba, Iraq, Líbia, Corea del Nord, Iran, Síria i Sudan. , l'Afganistan i qualsevol altre país al qual els EUA hagin embargat béns i serveis.

JsonCpp

El codi font de la biblioteca JsonCpp, inclosa la documentació adjunta, les proves i les aplicacions de demostració, té llicència sota les condicions següents.

Baptiste Lepilleur i The JsonCpp Authors declinen explícitament els drets d'autor a totes les jurisdiccions que reconeixen aquesta exempció de responsabilitat. En aquestes jurisdiccions, aquest programari s'allibera al domini públic.

A les jurisdiccions que no reconeixen propietats de domini públic (per exemple, Alemanya a partir de 2010), aquest programari és Copyright (c) 2007-2010 de Baptiste Lepilleur i The JsonCpp Authors, i es publica sota els termes de la llicència MIT (vegeu més avall).

A les jurisdiccions que reconeixen la propietat de domini públic, l'usuari d'aquest programari pot optar per acceptar-lo com a 1) domini públic, 2) sota les condicions de la llicència MIT (vegeu més avall), o 3) sota els termes de domini públic dual/ Les condicions de la llicència MIT es descriuen aquí, segons ell.

La llicència MIT és tan a prop del domini públic com pot obtenir una llicència, i es descriu en termes clars i concisos a:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

El text complet de la llicència MIT és el següent:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur i els autors JsonCpp

Per la present es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d'aquest programari i fitxers de documentació associats (el "Programari"), per tractar amb el Programari sense restriccions, inclosos, entre d'altres, els drets d'utilitzar, copiar, modificar, combinar , publicar, distribuir, subllicenciar i/o vendre còpies del Programari, i permetre que les persones a qui es subministra el Programari ho facin, subjecte a les condicions següents:

L'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís s'inclouran a totes les còpies o parts substancials del Programari.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS ELS AUTORS O ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLT O ALTRE RESPONSABILITAT, DERIVADA DEL PROGRAMARI O AMB ELS ALTRES ÚS DE L'UTILITZACIÓ O EN RELACIÓ AMB ELS. PROGRAMARI.

La llicència del MIT és compatible tant amb la GPL com amb el programari comercial, i ofereix tots els drets de domini públic amb la petita molèstia d'haver de mantenir l'avís de drets d'autor i el text de la llicència anteriors al codi font. Tingueu en compte també que en acceptar la "llicència" de domini públic podeu tornar a llicenciar la vostra còpia utilitzant la llicència que vulgueu. Llevat del que s'inclou en aquest avís, el nom del titular dels drets d'autor no s'utilitzarà en publicitat o d'una altra manera per promoure la venda, l'ús o altres negocis en aquest programari sense l'autorització prèvia per escrit del titular dels drets d'autor.

Klibc.utils

Aquest programari pot incloure Klibc.utils que té llicència sota la Llicència Pública General de GNU Versió 2 i sota la llicència que s'indica a continuació.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 Els Regents de la Universitat de Califòrnia. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. Ni el nom de la Universitat ni els noms dels seus col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS REGENTS I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS ELS REGENTS O COL·LABORADORS SERAN RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUES D'ÚS, DADES, GUNS D'ÚS; INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'UN ALTRE MODE) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA AIXÒ.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

* Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.

* Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

* Ni el nom de Google Inc. ni els noms dels seus col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS TITULARS DELS DRET D'AUTOR I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS EL PROPIETARI O ELS COL·LABORADORS DEL DRET D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTLS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS SUBSTITUTS O SERVEIS, PÈRDUA DE DADES DE SERVEIS; O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE S'HA CAUSAT I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI AMB CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA.

Libffi

Aquest programari pot incloure la biblioteca libffi que està subjecta als drets d'autor i permisos següents:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc i altres (vegeu els fitxers font per a més informació)

Per la present es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d'aquest programari i fitxers de documentació associats (el "Programari"), per tractar amb el Programari sense restriccions, inclosos, entre d'altres, els drets d'utilitzar, copiar, modificar, combinar , publicar, distribuir, subllicenciar i/o vendre còpies del Programari, i permetre que les persones a qui es subministra el Programari ho facin, subjecte a les condicions següents:

L'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís s'inclouran a totes les còpies o parts substancials del Programari.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS ELS AUTORS O ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLT O ALTRE RESPONSABILITAT, DERIVADA DEL PROGRAMARI O AMB ELS ALTRES ÚS DE L'UTILITZACIÓ O EN RELACIÓ AMB ELS. PROGRAMARI.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

* Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.

* Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

* Ni el nom de Google Inc. ni els noms dels seus col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS TITULARS DELS DRET D'AUTOR I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS EL PROPIETARI O ELS COL·LABORADORS DEL DRET D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTLS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS SUBSTITUTS O SERVEIS, PÈRDUA DE DADES DE SERVEIS; O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE S'HA CAUSAT I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI AMB CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA.

Libarchive

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONA EL(S) AUTOR(S) ''TAL CUAL'' I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITADA A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR.

EN CAP CAS EL(S) AUTOR(S) SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITAR-S, ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, DADES, BENEFICIS); O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE S'HA CAUSAT I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI AMB CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA.

Arxiu.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONA EL(S) AUTOR(S) ''TAL CUAL'' I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITADA A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR.

EN CAP CAS EL(S) AUTOR(S) SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITAR-S, ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, DADES, BENEFICIS); O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE S'HA CAUSAT I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI AMB CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA.

LibLIEF

Llicència Apache
Versió 2.0, gener de 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMES I CONDICIONS D'ÚS, REPRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

1. Definicions.

"Llicència" significa els termes i condicions d'ús, reproducció i distribució tal com es defineixen a les seccions 1 a 9 d'aquest document.

"Llicenciant" significa el propietari dels drets d'autor o l'entitat autoritzada pel propietari dels drets d'autor que concedeix la llicència.

Per "Entitat jurídica" s'entén la unió de l'entitat actuant i totes les altres entitats que controlen, estan controlades per, o estan sota control comú amb aquesta entitat. Als efectes d'aquesta definició, "control" significa (i) el poder, directe o indirecte, de provocar la direcció o gestió d'aquesta entitat, ja sigui per contracte o d'una altra manera, o (ii) la propietat del cinquanta per cent (50%) o més de les accions en circulació, o (iii) la propietat efectiva d'aquesta entitat.

"Vostè" (o "El vostre") significa una persona física o jurídica que exerceix els permisos concedits per aquesta Llicència.

El formulari "Font" significa el formulari preferit per fer modificacions, incloent, entre d'altres, el codi font del programari, la font de la documentació i els fitxers de configuració.

Formulari "Objecte" significa qualsevol forma resultant de la transformació mecànica o la traducció d'un formulari Font, inclòs, entre d'altres, el codi d'objecte compilat, la documentació generada i les conversions a altres tipus de suports.

"Obra" significa l'obra d'autoria, ja sigui en forma Font o Objecte, posada a disposició sota la Llicència, tal com indica un avís de drets d'autor que s'inclou o s'adjunta a l'obra (un exemple es proporciona a l'Apèndix següent).

"Obres derivades" significa qualsevol obra, ja sigui en forma Font o Objecte, que es basa en (o deriva de) l'Obra i per a la qual les revisions editorials, anotacions, elaboracions o altres modificacions representen, en el seu conjunt, una obra original. d'autoria. Als efectes d'aquesta Llicència, les Obres Derivades no inclouran obres que es mantinguin separables o que simplement s'enllacin (o s'uneixin pel seu nom) a les interfícies de l'Obra i Obres Derivades d'aquestes.

"Contribució" significa qualsevol obra d'autoria, inclosa la versió original de l'obra i qualsevol modificació o addició a aquesta obra o a les obres derivades d'aquesta, que s'enviï intencionadament al llicenciant per a la seva inclusió a l'obra pel propietari dels drets d'autor o per una persona o Entitat jurídica autoritzada per enviar-la en nom del propietari dels drets d'autor. Als efectes d'aquesta definició, "enviat" significa qualsevol forma de comunicació electrònica, verbal o escrita enviada al llicenciant o als seus representants, inclosa, entre altres, la comunicació en llistes de correu electrònic, sistemes de control de codi font i sistemes de seguiment d'emissions que són gestionats pel llicenciant o en nom d'aquest amb el propòsit de discutir i millorar l'obra, però excloent la comunicació que el propietari dels drets d'autor marqui de manera visible o designi per escrit com a "No és una contribució".

"Col·laborador" significa el Llicenciador i qualsevol persona física o entitat jurídica en nom de la qual hagi rebut una Contribució pel Llicenciant i posteriorment incorporada a l'Obra.

2. Concessió de la llicència de drets d'autor.

D'acord amb els termes i condicions d'aquesta llicència, cada Col·laborador us concedeix una llicència de drets d'autor perpètua, mundial, no exclusiva, gratuïta, sense drets d'autor i irrevocable per reproduir, preparar Obres Derivades, mostrar públicament, representar públicament, subllicència i distribuir l'obra i aquestes obres derivades en forma d'origen o objecte.

3. Concessió de la llicència de patent.

Amb subjecció als termes i condicions d'aquesta llicència, cada Col·laborador us concedeix una llicència de patent perpètua, mundial, no exclusiva, sense càrrec, sense drets d'autor i irrevocable (excepte com s'indica en aquesta secció) per fer, haver fet, utilitzar, oferir vendre, vendre, importar i transferir d'una altra manera l'Obra, quan aquesta llicència s'apliqui només a aquelles reclamacions de patents autoritzables per aquest Col·laborador que necessàriament s'infringeixen per les seves Contribucions sols o per combinació de les seves Contribucions amb l'Obra a la qual es van presentar aquestes Contribucions. Si inicieu un litigi de patents contra qualsevol entitat (inclosa una reclamació creuada o reconvencional en una demanda) que al·legui que l'Obra o una Contribució incorporada a l'Obra constitueix una infracció de patent directa o contributiva, aleshores qualsevol llicència de patent que se us concedeixi sota aquesta Llicència per a aquesta El treball finalitzarà a partir de la data en què es presenti el litigi.

4. Redistribució.

Podeu reproduir i distribuir còpies de l'Obra o Obres Derivades d'aquesta en qualsevol mitjà, amb o sense modificacions, i en forma Font o Objecte, sempre que compliu les condicions següents:

Heu de lliurar a qualsevol altre destinatari de l'Obra o Obres Derivades una còpia d'aquesta Llicència; i

Heu de fer que els fitxers modificats continguin avisos destacats que indiquen que heu canviat els fitxers; i

Heu de conservar, en la forma Font de qualsevol Obra Derivada que distribuïu, tots els avisos de drets d'autor, patents, marques registrades i atribucions de la Forma Font de l'Obra, excloent aquells avisos que no pertanyin a cap part de les Obres Derivades; i Si l'Obra inclou un fitxer de text "AVISIÓ" com a part de la seva distribució, llavors qualsevol Obra Derivada que distribuïu ha d'incloure una còpia llegible dels avisos d'atribució continguts en aquest fitxer d'AVISOS, exclosos aquells avisos que no pertanyin a cap part de les Obres Derivades, en almenys un dels llocs següents: dins d'un fitxer de text AVÍ distribuït com a part de les Obres Derivades; dins del formulari o documentació Font, si es proporciona juntament amb les obres derivades; o, dins d'una visualització generada per les Obres Derivades, sempre que apareguin normalment aquests avisos de tercers. El contingut del fitxer AVÍS només té finalitats informatives i no modifiquen la Llicència. Podeu afegir els vostres propis avisos d'atribució a les Obres Derivades que distribuïu, al costat o com a complement al text de l'AVÍS de l'Obra, sempre que aquests avisos d'atribució addicionals no es puguin interpretar com a modificacions de la Llicència. Podeu afegir la vostra pròpia declaració de drets d'autor a les vostres modificacions i podeu proporcionar termes i condicions de llicència addicionals o diferents per a l'ús, reproducció o distribució de les vostres modificacions, o per a qualsevol d'aquestes obres derivades en el seu conjunt, sempre que el vostre ús, reproducció i distribució de En cas contrari, l'Obra compleix les condicions establertes en aquesta Llicència.

5. Presentació d'Aportacions.

Llevat que vostè indiqui el contrari explícitament, qualsevol Contribució enviada de manera intencionada per a la seva inclusió a l'Obra per part del Llicenciador estarà sota els termes i condicions d'aquesta Llicència, sense cap tipus de condició addicional. Malgrat l'anterior, res d'aquest document substituirà o modificarà els termes de qualsevol acord de llicència independent que pugueu haver subscrit amb el Llicenciador pel que fa a aquestes Contribucions.

6. Marques.

Aquesta Llicència no atorga permís per utilitzar els noms comercials, les marques comercials, les marques de servei o els noms de producte del Llicenciant, tret que sigui necessari per a un ús raonable i habitual per descriure l'origen de l'Obra i reproduir el contingut del fitxer AVIS.

7. Exempció de garantia.

Llevat que ho requereixi la llei aplicable o s'acordi per escrit, el Llicenciador proporciona l'Obra (i cada Col·laborador proporciona les seves Contribucions) "TAL CUAL", SENSE GARANTIES NI CONDICIONS DE CAP TIPUS, ja siguin explícites o implícites, incloent, sense limitació, qualsevol garanties o condicions de TÍTOL, NO INFRACCIÓ, COMERCIABILITAT o IDONEITAT PER A UN FINS PARTICULAR. Sou l'únic responsable de determinar l'adequació d'utilitzar o redistribuir l'Obra i assumir qualsevol risc associat amb l'exercici dels permisos d'aquesta Llicència.

8. Limitació de responsabilitat.

En cap cas i sota cap teoria legal, ja sigui per dany (inclosa la negligència), contracte o d'una altra manera, tret que ho requereixi la llei aplicable (com ara actes deliberats i de negligència greu) o s'acordi per escrit, qualsevol Col·laborador serà responsable davant vostè per danys, inclosos els danys directes, indirectes, especials, incidentals o conseqüents de qualsevol naturalesa que sorgeixin com a resultat d'aquesta llicència o de l'ús o la incapacitat d'utilitzar l'obra (inclosos, entre d'altres, els danys per la pèrdua de la bona voluntat, l'aturada de l'obra). , fallada o mal funcionament de l'ordinador, o qualsevol altre dany o pèrdua comercial), encara que aquest Col·laborador hagi estat informat de la possibilitat d'aquests danys.

9. Acceptació de la garantia o responsabilitat addicional.

Mentre redistribuïu l'Obra o Obres Derivades d'aquesta, podeu optar per oferir i cobrar una tarifa per l'acceptació de suport, garantia, indemnització o altres obligacions i/o drets de responsabilitat compatibles amb aquesta Llicència. No obstant això, en acceptar aquestes obligacions, només podeu actuar en nom vostre i sota la vostra exclusiva responsabilitat, no en nom de cap altre col·laborador, i només si accepteu indemnitzar, defensar i exonerar a cada col·laborador de qualsevol responsabilitat en què incorri, o reclamacions formulades contra aquest Col·laborador pel fet que accepteu aquesta garantia o responsabilitat addicional.

Líbia

Copyright (c) 2007-2016. Els autors YARA. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. Ni el nom del titular dels drets d'autor ni els noms dels seus col·laboradors no es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS TITULARS DELS DRET D'AUTOR I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS EL TITULAR DEL DRET D'AUTOR O ELS COL·LABORADORS SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTLS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITAR-SE A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS, PÈRDUA DE DADES, BENEFICIS DE SERVEIS; O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE S'HA CAUSAT I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI AMB CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA.

LibSELinux

Aquest programari pot incloure el paquet libselinux Debian que té llicència sota la llicència pública general GNU versió 2. Trobareu més informació sobre el paquet Debian disponible a http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Aquesta biblioteca és programari lliure; podeu redistribuir-lo i/o modificar-lo sota els termes de la Llicència Pública General Reduïda de GNU publicada per la Free Software Foundation; ja sigui la versió 2.1 de la llicència o (segons la vostra opció) qualsevol versió posterior.

Aquesta biblioteca es distribueix amb l'esperança que sigui útil, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o IDONEITAT PER A UN FINS PARTICULAR. Vegeu la Llicència pública general menor de GNU per a més detalls.

Libx86

Aquest programari pot incloure el paquet libx86 que té llicència sota les llicències que s'indiquen a continuació.

Fitxers: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Llicència: MIT

Fitxers: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Llicència: MIT

Fitxers: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Llicència: altra

El permís per utilitzar, copiar, modificar, distribuir i vendre aquest programari i la seva documentació per a qualsevol propòsit s'atorga sense cap cost, sempre que l'avís de drets d'autor anterior aparegui en totes les còpies i que tant aquest avís de drets d'autor com aquest avís de permís apareguin a la documentació de suport. , i que el nom dels autors no s'utilitzi en publicitat o publicitat relacionada amb la distribució del programari sense permís previ específic i escrit. Els autors no fan cap representació sobre la idoneïtat d'aquest programari per a cap propòsit. Es proporciona "tal com està" sense garantia expressa o implícita.

ELS AUTORS RENUNCIA A TOTES LES GARANTIES RESPECTE A AQUEST PROGRAMARI, INCLOSANT TOTES LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I APTITUD, EN CAP CAS ELS AUTORS SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS ESPECIALS, INDIRECTS O CONSEQUENTLS O PERNYS, PERJUDIES, DANYS O PERJUDIES RESULTANTS. JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, NEGLIGÈNCIA O ALTRA ACCIÓ TORTIOSA, SORRINTA O EN RELACIÓ AMB L'ÚS O EL RENDIMENT D'AQUEST PROGRAMARI.

Llicència: MIT

Per la present es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d'aquest programari i fitxers de documentació associats (el "Programari"), per tractar amb el Programari sense restriccions, inclosos, entre d'altres, els drets d'utilitzar, copiar, modificar, combinar , publicar, distribuir, subllicenciar i/o vendre còpies del Programari, i permetre que les persones a qui es subministra el Programari ho facin, subjecte a les condicions següents:

L'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís s'inclouran a totes les còpies o parts substancials del Programari.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS JOSH VANDERHOOF SERÀ RESPONSABLE DE QUALSEVOL RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLÈNCIA O ALTRE MODÈS, DERIVADA DEL PROGRAMARI O AMB EL PROGRAMARI O L'ÚS O ALTRES PROGRAMARIS O EN RELACIÓ AMB ELS.

Nucli de Linux

Aquest programari pot incloure el nucli de Linux que té llicència sota la Llicència Pública General de GNU versió 2, una còpia del qual juntament amb el codi font de la versió del nucli de Linux està disponible a http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Per la present es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d'aquest programari i fitxers de documentació associats (el "Programari"), per tractar amb el Programari sense restriccions, inclosos, entre d'altres, els drets d'utilitzar, copiar, modificar, combinar , publicar, distribuir, subllicenciar i/o vendre còpies del Programari, i permetre que les persones a qui es subministra el Programari ho facin, subjecte a les condicions següents:

L'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís s'inclouran a totes les còpies o parts substancials del Programari.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS ELS AUTORS O ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLT O ALTRE RESPONSABILITAT, DERIVADA DEL PROGRAMARI O AMB ELS ALTRES ÚS DE L'UTILITZACIÓ O EN RELACIÓ AMB ELS. PROGRAMARI.

Mach

La llicència CMU següent cobreix part del codi de suport per a Mach, derivat de Mach 3.0: Sistema operatiu Mach

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Tots els drets reservats.

S'atorga el permís per utilitzar, copiar, modificar i distribuir aquest programari i la seva documentació, sempre que tant l'avís de drets d'autor com aquest avís de permís apareguin en totes les còpies del programari, obres derivades o versions modificades, i qualsevol part del mateix, i que tant els avisos apareixen a la documentació de suport.

CARNEGIE MELLON PERMET L'ÚS GRATUÏT D'AQUEST PROGRAMARI EN EL SEU ESTAT "TAL CUAL". CARNEGIE MELLON RENUNCIA A QUALSEVOL RESPONSABILITAT DE QUALSEVOL TIPUS PER QUALSEVOL DANYS QUE RESULTEN DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI.

Carnegie Mellon demana als usuaris d'aquest programari que tornin a
Coordinador de distribució de programari
Escola d'Informàtica
Universitat Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
o Software.Distribution@CS.CMU.EDU qualsevol millora o ampliació que realitzin i atorguen a Carnegie Mellon els drets per redistribuir aquests canvis.

Ncurses

Aquest programari pot incloure la biblioteca ncurses que està subjecta als drets d'autor i permisos següents: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Per la present es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d'aquest programari i els fitxers de documentació associats (el "Programari"), per tractar el Programari sense restriccions, inclosos, sense limitació, els drets d'utilitzar, copiar, modificar, combinar, publicar, distribuir, distribuir amb modificacions, subllicenciar i/o vendre còpies del Programari, i per permetre que les persones a les quals es subministra el Programari ho facin, subjecte a les condicions següents:

L'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís s'inclouran a totes les còpies o parts substancials del Programari.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR SERÀN RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLT O ALTRE MODE, DERIVADA DEL PROGRAMARI O L'ÚS O D'ALTRE SOFTWARE O EN RELACIÓ AMB EL PROGRAMARI. .

Llevat del que s'inclou en aquest avís, els noms dels titulars dels drets d'autor anteriors no s'utilitzaran en publicitat o d'una altra manera per promocionar la venda, l'ús o altres negocis en aquest Programari sense autorització prèvia per escrit.

NTFS-3G

Aquest programari pot incloure el controlador NTFS-3G que té llicència sota la Llicència Pública General de GNU Versió 2 i les còpies de la LLICÈNCIA PÚBLICA GENERAL DE LA BIBLIOTECA GNU de les quals, juntament amb el codi font per a NTFS-3G, estan disponibles a https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Copyright: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

L'embalatge de Debian és Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) i té una llicència GPL, vegeu més amunt.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 El projecte OpenSSL. Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. Tots els materials publicitaris que mencionin característiques o ús d'aquest programari han de mostrar el següent reconeixement:
  "Aquest producte inclou programari desenvolupat pel projecte OpenSSL per utilitzar-lo a l'OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Els noms "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" no s'han d'utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense permís previ per escrit. Per obtenir permís per escrit, poseu-vos en contacte amb openssl-core@openssl.org.
 5. Els productes derivats d'aquest programari no es poden anomenar "OpenSSL" ni "OpenSSL" pot aparèixer en els seus noms sense el permís previ per escrit del Projecte OpenSSL.
 6. Les redistribucions de qualsevol forma han de conservar el següent reconeixement:

"Aquest producte inclou programari desenvolupat pel projecte OpenSSL per utilitzar-lo a l'OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONA EL PROJECTE OpenSSL "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS EL PROJECTE OpenSSL O ELS SEUS COL·LABORADORS SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS SUBSTITUTS O SERVEIS, PÈRDUA DE DADES DE SERVEIS; ; O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE S'HAGI CAUSAT I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I TOT SI S'ACONSEJA. .

RapidJSON

Tencent es complau a donar suport a la comunitat de codi obert fent que RapidJSON estigui disponible.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, una empresa de Tencent, i Milo Yip. Tots els drets reservats.

Si heu baixat una còpia del binari RapidJSON de Tencent, tingueu en compte que el binari RapidJSON té llicència sota la llicència MIT.

Si heu baixat una còpia del codi font de RapidJSON de Tencent, tingueu en compte que el codi font de RapidJSON té llicència sota la llicència MIT, excepte els components de tercers que s'enumeren a continuació, que estan subjectes a condicions de llicència diferents. La vostra integració de RapidJSON als vostres propis projectes pot requerir el compliment de la llicència MIT, així com de les altres llicències aplicables als components de tercers inclosos a RapidJSON. Per evitar la problemàtica llicència JSON als vostres projectes, n'hi ha prou amb excloure el directori bin/jsonchecker/, ja que és l'únic codi sota la llicència JSON.

En aquest fitxer s'inclou una còpia de la llicència MIT.

Altres dependències i llicències:

Programari de codi obert amb llicència sota la llicència BSD:

-------------------------------------------------- ------------------

Els msinttypes r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

* Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.

* Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

* Ni el nom del titular dels drets d'autor ni els noms dels seus col·laboradors no es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS REGENTS I ELS COL·LABORADORS ``TAL CUAL'' I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITADA A, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS ELS REGENTS I COL·LABORADORS SERAN RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUES D'ÚS, DADES DELS SERVEIS; INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'UN ALTRE MODE) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA AIXÒ.

Programari de codi obert amb llicència JSON:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Tots els drets reservats.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Tots els drets reservats.

Condicions de la llicència JSON:

-------------------------------------------------- -

Per la present es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d'aquest programari i fitxers de documentació associats (el "Programari"), per tractar amb el Programari sense restriccions, inclosos, entre d'altres, els drets d'utilitzar, copiar, modificar, combinar , publicar, distribuir, subllicenciar i/o vendre còpies del Programari, i permetre que les persones a qui es subministra el Programari ho facin, subjecte a les condicions següents:

L'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís s'inclouran a totes les còpies o parts substancials del Programari.

El programari s'utilitzarà per al bé, no pel mal.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT PERÒ NO LIMITAR-SE A LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS ELS AUTORS O ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLT O ALTRE RESPONSABILITAT, DERIVADA DEL PROGRAMARI O AMB ELS ALTRES ÚS DE L'UTILITZACIÓ O EN RELACIÓ AMB ELS. PROGRAMARI.

Condicions de la llicència MIT:

-------------------------------------------------- ------------------

Per la present es concedeix permís, de manera gratuïta, a qualsevol persona que obtingui una còpia d'aquest programari i fitxers de documentació associats (el "Programari"), per tractar amb el Programari sense restriccions, inclosos, entre d'altres, els drets d'utilitzar, copiar, modificar, combinar , publicar, distribuir, subllicenciar i/o vendre còpies del Programari, i permetre que les persones a qui es subministra el Programari ho facin, subjecte a les condicions següents:

L'avís de drets d'autor anterior i aquest avís de permís s'inclouran a totes les còpies o parts substancials del Programari.

EL PROGRAMARI ES PROPORCIONA "TAL CUAL", SENSE GARANTIA DE CAP TIPUS, EXPRESSA O IMPLÍCITA, INCLOSANT PERÒ NO LIMITAR-SE A LES GARANTIES DE COMERCIABILITAT, IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR I NO INFRACCIÓ. EN CAP CAS ELS AUTORS O ELS TITULARS DELS DRETS D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP RECLAMACIÓ, DANYS O ALTRES RESPONSABILITATS, JA SIGUI EN UNA ACCIÓ DE CONTRACTE, DOLT O ALTRE RESPONSABILITAT, DERIVADA DEL PROGRAMARI O AMB ELS ALTRES ÚS DE L'UTILITZACIÓ O EN RELACIÓ AMB ELS. PROGRAMARI.

Simdjson

Llicència Apache

Versió 2.0, gener de 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMES I CONDICIONS D'ÚS, REPRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

1. Definicions.

"Llicència" significa els termes i condicions d'ús, reproducció i distribució tal com es defineixen a les seccions 1 a 9 d'aquest document.

"Llicenciant" significa el propietari dels drets d'autor o l'entitat autoritzada pel propietari dels drets d'autor que concedeix la llicència.

Per "Entitat jurídica" s'entén la unió de l'entitat actuant i totes les altres entitats que controlen, estan controlades per, o estan sota control comú amb aquesta entitat. Als efectes d'aquesta definició, "control" significa (i) el poder, directe o indirecte, de provocar la direcció o gestió d'aquesta entitat, ja sigui per contracte o d'una altra manera, o (ii) la propietat del cinquanta per cent (50%) o més de les accions en circulació, o (iii) la propietat efectiva d'aquesta entitat.

"Vostè" (o "El vostre") significa una persona física o jurídica que exerceix els permisos concedits per aquesta Llicència.

El formulari "Font" significa el formulari preferit per fer modificacions, incloent, entre d'altres, el codi font del programari, la font de la documentació i els fitxers de configuració.

Formulari "Objecte" significa qualsevol forma resultant de la transformació mecànica o la traducció d'un formulari Font, inclòs, entre d'altres, el codi d'objecte compilat, la documentació generada i les conversions a altres tipus de suports.

"Obra" significa l'obra d'autoria, ja sigui en forma Font o Objecte, posada a disposició sota la Llicència, tal com indica un avís de drets d'autor que s'inclou o s'adjunta a l'obra (un exemple es proporciona a l'Apèndix següent).

"Obres derivades" significa qualsevol obra, ja sigui en forma Font o Objecte, que es basa en (o deriva de) l'Obra i per a la qual les revisions editorials, anotacions, elaboracions o altres modificacions representen, en el seu conjunt, una obra original. d'autoria. Als efectes d'aquesta Llicència, les Obres Derivades no inclouran obres que es mantinguin separables o que simplement s'enllacin (o s'uneixin pel seu nom) a les interfícies de l'Obra i Obres Derivades d'aquestes.

"Contribució" significa qualsevol obra d'autoria, inclosa la versió original de l'obra i qualsevol modificació o addició a aquesta obra o a les obres derivades d'aquesta, que s'enviï intencionadament al llicenciant per a la seva inclusió a l'obra pel propietari dels drets d'autor o per una persona o Entitat jurídica autoritzada per enviar-la en nom del propietari dels drets d'autor. Als efectes d'aquesta definició, "enviat" significa qualsevol forma de comunicació electrònica, verbal o escrita enviada al llicenciant o als seus representants, inclosa, entre altres, la comunicació en llistes de correu electrònic, sistemes de control de codi font i sistemes de seguiment d'emissions que són gestionats pel llicenciant o en nom d'aquest amb el propòsit de discutir i millorar l'obra, però excloent la comunicació que el propietari dels drets d'autor marqui de manera visible o designi per escrit com a "No és una contribució".

"Col·laborador" significa el Llicenciador i qualsevol persona física o entitat jurídica en nom de la qual hagi rebut una Contribució pel Llicenciant i posteriorment incorporada a l'Obra.

2. Concessió de la llicència de drets d'autor.

D'acord amb els termes i condicions d'aquesta llicència, cada Col·laborador us concedeix una llicència de drets d'autor perpètua, mundial, no exclusiva, gratuïta, sense drets d'autor i irrevocable per reproduir, preparar Obres Derivades, mostrar públicament, representar públicament, subllicència i distribuir l'obra i aquestes obres derivades en forma d'origen o objecte.

3. Concessió de la llicència de patent.

Amb subjecció als termes i condicions d'aquesta llicència, cada Col·laborador us concedeix una llicència de patent perpètua, mundial, no exclusiva, sense càrrec, sense drets d'autor i irrevocable (excepte com s'indica en aquesta secció) per fer, haver fet, utilitzar, oferir vendre, vendre, importar i transferir d'una altra manera l'Obra, quan aquesta llicència s'apliqui només a aquelles reclamacions de patents autoritzables per aquest Col·laborador que necessàriament s'infringeixen per les seves Contribucions sols o per combinació de les seves Contribucions amb l'Obra a la qual es van presentar aquestes Contribucions. Si inicieu un litigi de patents contra qualsevol entitat (inclosa una reclamació creuada o reconvencional en una demanda) que al·legui que l'Obra o una Contribució incorporada a l'Obra constitueix una infracció de patent directa o contributiva, aleshores qualsevol llicència de patent que se us concedeixi sota aquesta Llicència per a aquesta El treball finalitzarà a partir de la data en què es presenti el litigi.

4. Redistribució.

Podeu reproduir i distribuir còpies de l'Obra o Obres Derivades d'aquesta en qualsevol mitjà, amb o sense modificacions, i en forma Font o Objecte, sempre que compliu les condicions següents:

Heu de lliurar a qualsevol altre destinatari de l'Obra o Obres Derivades una còpia d'aquesta Llicència; i

Heu de fer que els fitxers modificats continguin avisos destacats que indiquen que heu canviat els fitxers; i

Heu de conservar, en la forma Font de qualsevol Obra Derivada que distribuïu, tots els avisos de drets d'autor, patents, marques registrades i atribucions de la Forma Font de l'Obra, excloent aquells avisos que no pertanyin a cap part de les Obres Derivades; i Si l'Obra inclou un fitxer de text "AVISIÓ" com a part de la seva distribució, llavors qualsevol Obra Derivada que distribuïu ha d'incloure una còpia llegible dels avisos d'atribució continguts en aquest fitxer d'AVISOS, exclosos aquells avisos que no pertanyin a cap part de les Obres Derivades, en almenys un dels llocs següents: dins d'un fitxer de text AVÍ distribuït com a part de les Obres Derivades; dins del formulari o documentació Font, si es proporciona juntament amb les obres derivades; o, dins d'una visualització generada per les Obres Derivades, sempre que apareguin normalment aquests avisos de tercers. El contingut del fitxer AVÍS només té finalitats informatives i no modifiquen la Llicència. Podeu afegir els vostres propis avisos d'atribució a les Obres Derivades que distribuïu, al costat o com a complement al text de l'AVÍS de l'Obra, sempre que aquests avisos d'atribució addicionals no es puguin interpretar com a modificacions de la Llicència. Podeu afegir la vostra pròpia declaració de drets d'autor a les vostres modificacions i podeu proporcionar termes i condicions de llicència addicionals o diferents per a l'ús, reproducció o distribució de les vostres modificacions, o per a qualsevol d'aquestes obres derivades en el seu conjunt, sempre que el vostre ús, reproducció i distribució de En cas contrari, l'Obra compleix les condicions establertes en aquesta Llicència.

5. Presentació d'Aportacions.

Llevat que vostè indiqui el contrari explícitament, qualsevol Contribució enviada de manera intencionada per a la seva inclusió a l'Obra per part del Llicenciador estarà sota els termes i condicions d'aquesta Llicència, sense cap tipus de condició addicional. Malgrat l'anterior, res d'aquest document substituirà o modificarà els termes de qualsevol acord de llicència independent que pugueu haver subscrit amb el Llicenciador pel que fa a aquestes Contribucions.

6. Marques.

Aquesta Llicència no atorga permís per utilitzar els noms comercials, les marques comercials, les marques de servei o els noms de producte del Llicenciant, tret que sigui necessari per a un ús raonable i habitual per descriure l'origen de l'Obra i reproduir el contingut del fitxer AVIS.

7. Exempció de garantia.

Llevat que ho requereixi la llei aplicable o s'acordi per escrit, el Llicenciador proporciona l'Obra (i cada Col·laborador proporciona les seves Contribucions) "TAL CUAL", SENSE GARANTIES NI CONDICIONS DE CAP TIPUS, ja siguin explícites o implícites, incloent, sense limitació, qualsevol garanties o condicions de TÍTOL, NO INFRACCIÓ, COMERCIABILITAT o IDONEITAT PER A UN FINS PARTICULAR. Sou l'únic responsable de determinar l'adequació d'utilitzar o redistribuir l'Obra i assumir qualsevol risc associat amb l'exercici dels permisos d'aquesta Llicència.

8. Limitació de responsabilitat.

En cap cas i sota cap teoria legal, ja sigui per dany (inclosa la negligència), contracte o d'una altra manera, tret que ho requereixi la llei aplicable (com ara actes deliberats i de negligència greu) o s'acordi per escrit, qualsevol Col·laborador serà responsable davant vostè per danys, inclosos els danys directes, indirectes, especials, incidentals o conseqüents de qualsevol naturalesa que sorgeixin com a resultat d'aquesta Llicència o de l'ús o la incapacitat d'utilitzar l'Obra (incloent, entre d'altres, els danys per pèrdua de bona voluntat, aturada de l'obra). , fallada o mal funcionament de l'ordinador, o qualsevol altre dany o pèrdua comercial), encara que aquest Col·laborador hagi estat informat de la possibilitat d'aquests danys.

9. Acceptació de la garantia o responsabilitat addicional.

Mentre redistribuïu l'Obra o Obres Derivades d'aquesta, podeu optar per oferir i cobrar una tarifa per l'acceptació de suport, garantia, indemnització o altres obligacions i/o drets de responsabilitat compatibles amb aquesta Llicència. No obstant això, en acceptar aquestes obligacions, només podeu actuar en nom vostre i sota la vostra exclusiva responsabilitat, no en nom de cap altre col·laborador, i només si accepteu indemnitzar, defensar i exonerar a cada col·laborador de qualsevol responsabilitat en què incorri, o reclamacions formulades contra aquest Col·laborador pel fet que accepteu aquesta garantia o responsabilitat addicional.

QT

QT està disponible sota la GNU Lesser General Public License versió 3. El QT Toolkit té Copyright © 2016. The QT Company Ltd. i altres col·laboradors.

La versió 3 de la Llicència Pública General Reduïda de GNU està disponible a https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTaplicació única

Copyright (C) 2013 Digia Plc i/o les seves filials.

Contacte: https://www.qt.io/terms-conditions/

Aquest programari forma part del component QT Solutions.

Podeu utilitzar aquest fitxer sota els termes de la llicència BSD de la següent manera:

"Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

• Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.

• Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

• Ni el nom de Digia Plc i les seves filials ni els noms dels seus col·laboradors no es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS TITULARS DELS DRET D'AUTOR I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS EL PROPIETARI O ELS COL·LABORADORS DEL DRET D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTLS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS SUBSTITUTS O SERVEIS, PÈRDUA DE DADES DE SERVEIS; O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE ÉS CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI PER CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'ACONSEIXA.

Reimpressió del nucli

Llicència Apache
Versió 2.0, gener de 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMES I CONDICIONS D'ÚS, REPRODUCCIÓ I DISTRIBUCIÓ

1. Definicions.

"Llicència" significa els termes i condicions d'ús, reproducció i distribució tal com es defineixen a les seccions 1 a 9 d'aquest document.

"Llicenciant" significa el propietari dels drets d'autor o l'entitat autoritzada pel propietari dels drets d'autor que concedeix la llicència.

Per "Entitat jurídica" s'entén la unió de l'entitat actuant i totes les altres entitats que controlen, estan controlades per, o estan sota control comú amb aquesta entitat. Als efectes d'aquesta definició, "control" significa (i) el poder, directe o indirecte, de provocar la direcció o gestió d'aquesta entitat, ja sigui per contracte o d'una altra manera, o (ii) la propietat del cinquanta per cent (50%) o més de les accions en circulació, o (iii) la propietat efectiva d'aquesta entitat.

"Vostè" (o "El vostre") significa una persona física o jurídica que exerceix els permisos concedits per aquesta Llicència.

El formulari "Font" significa el formulari preferit per fer modificacions, incloent, entre d'altres, el codi font del programari, la font de la documentació i els fitxers de configuració.

La forma "Objecte" significa qualsevol forma resultant de la transformació mecànica o la traducció d'un formulari Font, inclòs, entre d'altres, el codi d'objecte compilat, la documentació generada i les conversions a altres tipus de suports.

"Obra" significa l'obra d'autoria, ja sigui en forma Font o Objecte, posada a disposició sota la Llicència, tal com indica un avís de drets d'autor que s'inclou o s'adjunta a l'obra (un exemple es proporciona a l'Apèndix següent).

"Obres derivades" significa qualsevol obra, ja sigui en forma Font o Objecte, que es basa en (o deriva de) l'Obra i per a la qual les revisions editorials, anotacions, elaboracions o altres modificacions representen, en el seu conjunt, una obra original. d'autoria. Als efectes d'aquesta Llicència, les Obres Derivades no inclouran obres que es mantinguin separables o que simplement s'enllacin (o s'uneixin pel seu nom) a les interfícies de l'Obra i Obres Derivades d'aquestes.

"Contribució" significa qualsevol obra d'autoria, inclosa la versió original de l'obra i qualsevol modificació o addició a aquesta obra o a les obres derivades d'aquesta, que s'enviï intencionadament al llicenciant per a la seva inclusió a l'obra pel propietari dels drets d'autor o per una persona o Entitat jurídica autoritzada per enviar-la en nom del propietari dels drets d'autor. Als efectes d'aquesta definició, "enviat" significa qualsevol forma de comunicació electrònica, verbal o escrita enviada al llicenciant o als seus representants, inclosa, entre altres, la comunicació en llistes de correu electrònic, sistemes de control de codi font i sistemes de seguiment d'emissions que són gestionats pel llicenciant o en nom d'aquest amb el propòsit de discutir i millorar l'obra, però excloent la comunicació que el propietari dels drets d'autor marqui de manera visible o designi per escrit com a "No és una contribució".

"Col·laborador" significa el Llicenciador i qualsevol persona física o entitat jurídica en nom de la qual hagi rebut una Contribució pel Llicenciant i posteriorment incorporada a l'Obra.

2. Concessió de la llicència de drets d'autor.

Amb subjecció als termes i condicions d'aquesta llicència, cada Col·laborador us concedeix una llicència de drets d'autor perpètua, mundial, no exclusiva, sense càrrec, sense drets d'autor i irrevocable per reproduir, preparar Obres Derivades, mostrar públicament, interpretar públicament, subllicència i distribuir l'obra i aquestes obres derivades en forma d'origen o objecte.

3. Concessió de la llicència de patent.

Amb subjecció als termes i condicions d'aquesta llicència, cada Col·laborador us concedeix una llicència de patent perpètua, mundial, no exclusiva, sense càrrec, sense drets d'autor i irrevocable (excepte com s'indica en aquesta secció) per fer, haver fet, utilitzar, oferir vendre, vendre, importar i transferir d'una altra manera l'Obra, quan aquesta llicència s'apliqui només a aquelles reclamacions de patents autoritzables per aquest Col·laborador que necessàriament s'infringeixen per les seves Contribucions sols o per combinació de les seves Contribucions amb l'Obra a la qual es van presentar aquestes Contribucions. Si inicieu un litigi de patents contra qualsevol entitat (inclosa una reclamació creuada o reconvencional en una demanda) que al·legui que l'Obra o una Contribució incorporada a l'Obra constitueix una infracció de patent directa o contributiva, aleshores qualsevol llicència de patent que se us concedeixi sota aquesta Llicència per a aquesta El treball finalitzarà a partir de la data en què es presenti el litigi.

4. Redistribució.

Podeu reproduir i distribuir còpies de l'Obra o Obres Derivades d'aquesta en qualsevol mitjà, amb o sense modificacions, i en forma Font o Objecte, sempre que compliu les condicions següents:

Heu de lliurar a qualsevol altre destinatari de l'Obra o Obres Derivades una còpia d'aquesta Llicència; i

Heu de fer que els fitxers modificats continguin avisos destacats que indiquen que heu canviat els fitxers; i

Heu de conservar, en la forma Font de qualsevol Obra Derivada que distribuïu, tots els avisos de drets d'autor, patents, marques registrades i atribucions de la Forma Font de l'Obra, excloent aquells avisos que no pertanyin a cap part de les Obres Derivades; i Si l'Obra inclou un fitxer de text "AVISIÓ" com a part de la seva distribució, llavors qualsevol Obra Derivada que distribuïu ha d'incloure una còpia llegible dels avisos d'atribució continguts en aquest fitxer d'AVISOS, exclosos aquells avisos que no pertanyin a cap part de les Obres Derivades, en almenys un dels llocs següents: dins d'un fitxer de text AVÍ distribuït com a part de les Obres Derivades; dins del formulari o documentació Font, si es proporciona juntament amb les obres derivades; o, dins d'una visualització generada per les Obres Derivades, sempre que apareguin normalment aquests avisos de tercers. El contingut del fitxer AVÍS només té finalitats informatives i no modifiquen la Llicència. Podeu afegir els vostres propis avisos d'atribució a les Obres Derivades que distribuïu, al costat o com a complement al text de l'AVÍS de l'Obra, sempre que aquests avisos d'atribució addicionals no es puguin interpretar com a modificacions de la Llicència. Podeu afegir la vostra pròpia declaració de drets d'autor a les vostres modificacions i podeu proporcionar termes i condicions de llicència addicionals o diferents per a l'ús, reproducció o distribució de les vostres modificacions, o per a qualsevol d'aquestes obres derivades en el seu conjunt, sempre que el vostre ús, reproducció i distribució de En cas contrari, l'Obra compleix les condicions establertes en aquesta Llicència.

5. Presentació d'Aportacions.

Llevat que vostè indiqui el contrari explícitament, qualsevol Contribució enviada de manera intencionada per a la seva inclusió a l'Obra per part del Llicenciador estarà sota els termes i condicions d'aquesta Llicència, sense cap tipus de condició addicional. Malgrat l'anterior, res d'aquest document substituirà o modificarà els termes de qualsevol acord de llicència independent que pugueu haver subscrit amb el Llicenciador pel que fa a aquestes Contribucions.

6. Marques.

Aquesta Llicència no atorga permís per utilitzar els noms comercials, les marques comercials, les marques de servei o els noms de producte del Llicenciant, tret que sigui necessari per a un ús raonable i habitual per descriure l'origen de l'Obra i reproduir el contingut del fitxer AVIS.

7. Exempció de garantia.

Llevat que ho requereixi la llei aplicable o s'acordi per escrit, el Llicenciador proporciona l'Obra (i cada Col·laborador proporciona les seves Contribucions) "TAL CUAL", SENSE GARANTIES NI CONDICIONS DE CAP TIPUS, ja siguin explícites o implícites, incloent, sense limitació, qualsevol garanties o condicions de TÍTOL, NO INFRACCIÓ, COMERCIABILITAT o IDONEITAT PER A UN FINS PARTICULAR. Sou l'únic responsable de determinar l'adequació d'utilitzar o redistribuir l'Obra i assumir qualsevol risc associat amb l'exercici dels permisos d'aquesta Llicència.

8. Limitació de responsabilitat.

En cap cas i sota cap teoria legal, ja sigui per dany (inclosa la negligència), contracte o d'una altra manera, tret que ho requereixi la llei aplicable (com ara actes deliberats i de negligència greu) o s'acordi per escrit, qualsevol Col·laborador serà responsable davant vostè per danys, inclosos els danys directes, indirectes, especials, incidentals o conseqüents de qualsevol naturalesa que sorgeixin com a resultat d'aquesta llicència o de l'ús o la incapacitat d'utilitzar l'obra (inclosos, entre d'altres, els danys per la pèrdua de la bona voluntat, l'aturada de l'obra). , fallada o mal funcionament de l'ordinador, o qualsevol altre dany o pèrdua comercial), encara que aquest Col·laborador hagi estat informat de la possibilitat d'aquests danys.

9. Acceptació de la garantia o responsabilitat addicional.

Mentre redistribuïu l'Obra o Obres Derivades d'aquesta, podeu optar per oferir i cobrar una tarifa per l'acceptació de suport, garantia, indemnització o altres obligacions i/o drets de responsabilitat compatibles amb aquesta Llicència. No obstant això, en acceptar aquestes obligacions, només podeu actuar en nom vostre i sota la vostra exclusiva responsabilitat, no en nom de cap altre col·laborador, i només si accepteu indemnitzar, defensar i exonerar a cada col·laborador de qualsevol responsabilitat en què incorri, o reclamacions formulades contra aquest Col·laborador pel fet que accepteu aquesta garantia o responsabilitat addicional.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

• Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.

• Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.

• Ni el nom de ZETETIC LLC ni els noms dels seus col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI ÉS PROPORCIONAT PER ZETETIC LLC "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS ZETETIC LLC SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTLS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÈNS O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, DADES O INTERRUPCIONS DE NEGOCI); ) SIGUI AMB LA CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI CONTRACTUAL, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I TOT SI S'AVISA DE LA POSSIBILITAT.

SQLite

Tot el codi i la documentació de SQLite ha estat dedicat al domini públic pels autors. Tots els autors del codi i els representants de les empreses per a les quals treballen, han signat declaracions jurades dedicant les seves contribucions al domini públic i els originals d'aquestes declaracions jurades signades s'emmagatzemen en una caixa de seguretat a les oficines principals de Hwaci. Qualsevol persona és lliure de copiar, modificar, publicar, utilitzar, compilar, vendre o distribuir el codi SQLite original, ja sigui en forma de codi font o com a binari compilat, amb qualsevol finalitat, comercial o no comercial, i per qualsevol mitjà.

Sun RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC és un producte de Sun Microsystems, Inc. i es proporciona per a un ús il·limitat, sempre que aquesta llegenda s'inclogui a tots els suports de cinta i com a part del programa de programari, totalment o parcialment. Els usuaris poden copiar o modificar Sun RPC sense cap càrrec, però no estan autoritzats a llicenciar-lo ni distribuir-lo a ningú, excepte com a part d'un producte o programa desenvolupat per l'usuari.

SUN RPC ES PROPORCIONA TAL CUAL SENSE GARANTIES DE CAP TIPUS INCLOSANT LES GARANTIES DE DISSENY, COMERCIABILITAT I IDONEITAT PER A UN PROPÒSIT PARTICULAR, O DERIVADES D'UN CURS DE COMERÇ, ÚS O PRÀCTIQUES COMERCIALS.

Sun RPC es proporciona sense suport i sense cap obligació per part de Sun Microsystems, Inc. d'ajudar en el seu ús, correcció, modificació o millora.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NO TINDRÀ RESPONSABILITAT AMB RESPECTE A LA INFRACCIÓ DELS DRETS D'AUTOR, SECRETS COMERCIALS O QUALSEVOL PATENT PER part de SUN RPC O QUALSEVOL PART D'ELLES.

En cap cas Sun Microsystems, Inc. serà responsable de la pèrdua d'ingressos o beneficis o altres danys especials, indirectes i conseqüents, fins i tot si Sun ha estat informat de la possibilitat d'aquests danys.

Ubuntu

Aquest programari pot incloure Ubuntu que té llicència sota la Llicència Pública General de GNU versió 2, una còpia de la qual juntament amb el codi font d'Ubuntu està disponible a http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Tots els drets reservats.

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 • Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent.
 • Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 • Ni el nom de Sam Truzjan ni els noms d'altres col·laboradors es poden utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI EL PROPORCIONEN ELS TITULARS DELS DRET D'AUTOR I ELS COL·LABORADORS "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS EL PROPIETARI O ELS COL·LABORADORS DEL DRET D'AUTOR SERÀ RESPONSABLES DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENTLS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITATS A, LA ADQUISICIÓ DE BÉNS SUBSTITUTS O SERVEIS, PÈRDUA DE DADES DE SERVEIS; O INTERRUPCIÓ DE L'EMPRESA) SIGUI QUE S'HA CAUSAT I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI AMB CONTRACTE, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I tot SI S'AVISA.

UPX/UPL

UPX i UCL són programari amb drets d'autor. Tots els drets romanen dels autors.

UPX és Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX és Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL és Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

LLICÈNCIA PÚBLICA GENERAL GNU

UPX i la biblioteca UCL són programari lliure; podeu redistribuir-los i/o modificar-los sota els termes de la Llicència Pública General de GNU publicada per la Free Software Foundation; ja sigui la versió 2 de la llicència o (segons la vostra opció) qualsevol versió posterior.

UPX i UCL es distribueixen amb l'esperança que siguin útils, però SENSE CAP GARANTIA; sense ni tan sols la garantia implícita de COMERCIABILITAT o IDONEITAT PER A UN FINS PARTICULAR. Consulteu la llicència pública general de GNU per a més detalls.

EXCEPCIÓ ESPECIAL PER A EXECUTABLES COMPRESSATS

El taló que està incrustat a cada programa comprimit UPX forma part d'UPX i UCL i conté codi que està sota els nostres drets d'autor. Els termes de la Llicència Pública General de GNU encara s'apliquen, ja que comprimir un programa és una forma especial d'enllaçar amb el nostre taló.

Per la present Markus FXJ Oberhumer i Laszlo Molnar us concedeixen un permís especial per utilitzar i distribuir lliurement tots els programes comprimits UPX (inclosos els comercials), subjecte a les restriccions següents:

 1. Heu de comprimir el vostre programa amb una versió UPX completament sense modificar; ja sigui amb la nostra versió precompilada o (a la vostra opció) amb una versió autocompilada de les fonts UPX no modificades tal com distribuïm nosaltres.
 2. Això també implica que el taló UPX no s'ha de modificar completament, és a dir, el taló incrustat al programa comprimit ha de ser idèntic en bytes al taló produït per la versió oficial d'UPX sense modificar.
 3. El descompressor i qualsevol altre codi del taló han de ser utilitzats exclusivament pel taló UPX no modificat per descomprimir el programa a l'inici del programa. Cap part del taló pot ser llegida, copiada, trucada o d'una altra manera que el vostre programa faci servir o accedir-hi.

WTL

WTL té llicència d'acord amb la llicència pública de Microsoft (MS-PL).

Aquesta llicència regula l'ús del programari adjunt. Si utilitzeu el programari, accepteu aquesta llicència. Si no accepteu la llicència, no utilitzeu el programari.

1. Definicions

Els termes "reproduir", "reproducció", "obres derivades" i "distribució" tenen aquí el mateix significat que la llei de drets d'autor dels EUA.

Una "contribució" és el programari original, o qualsevol addició o canvi al programari.

Un "col·laborador" és qualsevol persona que distribueix la seva contribució sota aquesta llicència.

"Patents amb llicència" són reclamacions de patent d'un col·laborador que es llegeixen directament sobre la seva contribució.

2. Concessió de drets

(A) Subvenció de drets d'autor: subjecte als termes d'aquesta llicència, incloses les condicions i limitacions de la llicència de la secció 3, cada col·laborador us concedeix una llicència de drets d'autor no exclusiva, mundial i lliure de drets d'autor per reproduir la seva contribució, preparar obres derivades de la seva contribució, i distribuir la seva contribució o qualsevol obra derivada que creïs.

(B) Concessió de patents: subjecte als termes d'aquesta llicència, incloses les condicions i limitacions de la llicència de la secció 3, cada col·laborador us concedeix una llicència no exclusiva, mundial i lliure de drets d'autor sota les seves patents amb llicència per fer, haver fet, utilitzar , vendre, oferir a la venda, importar i/o disposar d'una altra manera de la seva contribució al programari o treballs derivats de la contribució al programari.

3. Condicions i limitacions

(A) Sense llicència de marca comercial: aquesta llicència no us atorga drets per utilitzar el nom, el logotip o la marca comercial de cap col·laborador.

(B) Si presenteu una reclamació de patent contra qualsevol col·laborador sobre patents que considereu infringides pel programari, la vostra llicència de patent d'aquest col·laborador al programari finalitzarà automàticament.

(C) Si distribuïu qualsevol part del programari, heu de conservar tots els avisos de drets d'autor, patents, marques comercials i atribucions que hi hagin presents al programari.

(D) Si distribuïu qualsevol part del programari en forma de codi font, només ho podeu fer sota aquesta llicència si inclou una còpia completa d'aquesta llicència amb la vostra distribució. Si distribuïu qualsevol part del programari en forma de codi objecte o compilat, només ho podeu fer amb una llicència que compleixi amb aquesta llicència.

(E) El programari té llicència "tal com està". Correu el risc d'utilitzar-lo. Els col·laboradors no donen garanties, garanties o condicions expresses. És possible que tingueu drets de consumidor addicionals segons les vostres lleis locals que aquesta llicència no pot canviar. En la mesura que ho permeten les vostres lleis locals, els col·laboradors exclouen les garanties implícites de comerciabilitat, adequació per a un propòsit particular i no infracció.

UnRAR

UnRAR: utilitat gratuïta per a arxius RAR

Llicència d'ús i distribució de la versió portàtil GRATUÏTA

El codi font de la utilitat UnRAR és de programari gratuït. Això vol dir:

 1. Tots els drets d'autor de RAR i la utilitat UnRAR són propietat exclusiva de l'autor: Alexander Roshal.
 2. El codi font UnRAR es pot utilitzar en qualsevol programari per gestionar arxius RAR sense limitacions de forma gratuïta, però no es pot utilitzar per desenvolupar un arxivador compatible amb RAR (WinRAR) i per tornar a crear l'algoritme de compressió RAR, que és propietari. Es permet la distribució del codi font UnRAR modificat en forma separada o com a part d'un altre programari, sempre que el text complet d'aquest paràgraf, començant per les paraules "codi font UnRAR", s'inclogui a la llicència o a la documentació si la llicència no està disponible, i als comentaris del codi font del paquet resultant.
 3. La utilitat UnRAR es pot distribuir lliurement. Es permet distribuir UnRAR dins d'altres paquets de programari.
 4. L'ARXIVADOR RAR I LA UTILITAT UnRAR ES DISTRIBUIXEN "TAL CUAL". CAP GARANTIA DE CAP TIPUS ÉS EXPRESSA NI IMPLÍCITA. UTILITZAS AL SEU PROPI RISC. L'AUTOR NO SERÀ RESPONSABLE DE LA PÈRDUA DE DADES, DANYS, PÈRDUES DE BENEFICIS O QUALSEVOL ALTRES TIPUS DE PÈRDUES EN UTILITZAR O UTILITZAR AQUEST PROGRAMARI.
 5. La instal·lació i l'ús de la utilitat UnRAR implica l'acceptació d'aquests termes i condicions de la llicència.
 6. Si no esteu d'acord amb els termes de la llicència, heu d'eliminar els fitxers UnRAR dels vostres dispositius d'emmagatzematge i deixar d'utilitzar la utilitat.

Gràcies pel vostre interès en RAR i UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Amb llicència sota la llicència Apache, versió 2.0 (la "Llicència"); no podeu utilitzar aquest fitxer excepte en compliment de la Llicència. Podeu obtenir una còpia de la llicència a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Llevat que la llei aplicable o s'acordi per escrit, el programari distribuït sota la Llicència es distribueix "TAL CUAL" SENSE GARANTIES NI CONDICIONS DE CAP TIPUS, ni explícites ni implícites. Consulteu la llicència per a l'idioma específic que regeix els permisos i les limitacions de la llicència.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly i Mark Adler

Aquest programari es proporciona "tal com està", sense cap garantia expressa o implícita. En cap cas els autors seran responsables dels danys derivats de l'ús d'aquest programari.

Es concedeix permís a qualsevol persona per utilitzar aquest programari per a qualsevol propòsit, incloses les aplicacions comercials, i per modificar-lo i redistribuir-lo lliurement, subjecte a les restriccions següents:

 1. L'origen d'aquest programari no s'ha de tergiversar; no heu de dir que heu escrit el programari original. Si utilitzeu aquest programari en un producte, s'apreciarà un reconeixement a la documentació del producte, però no és obligatori.
 2. Les versions d'origen alterades s'han de marcar clarament com a tals i no s'han de tergiversar com a programari original.
 3. Aquest avís no es pot eliminar ni modificar de cap distribució font.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modificació per Descomprimir per Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Tots els drets reservats.

Als efectes d'aquest copyright i llicència, "Info-ZIP" es defineix com el següent conjunt d'individus:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Aquest programari es proporciona "tal com està", sense cap garantia, ni expressa ni implícita. En cap cas, Info-ZIP o els seus col·laboradors seran responsables de cap dany directe, indirecte, incidental, especial o conseqüent que sorgeixi de l'ús o incapacitat d'utilitzar aquest programari.

Es concedeix permís a qualsevol persona per utilitzar aquest programari per a qualsevol propòsit, incloses les aplicacions comercials, i per modificar-lo i redistribuir-lo lliurement, subjecte a l'exempció de responsabilitat anterior i a les restriccions següents:

1. Les redistribucions del codi font (totalment o parcialment) han de conservar l'avís de drets d'autor, la definició, l'exempció de responsabilitat i aquesta llista de condicions anteriors.

2. Les redistribucions en forma binària (executables compilats i biblioteques) han de reproduir l'avís de drets d'autor, la definició, l'exempció de responsabilitat i aquesta llista de condicions a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució. No es necessita documentació addicional per als executables on una opció de llicència de línia d'ordres els proporciona i hi ha una nota sobre aquesta opció al bàner d'inici de l'executable.
L'única excepció a aquesta condició és la redistribució d'un binari estàndard UnZipSFX (inclòs SFXWiz) com a part d'un arxiu autoextractiu; que es permet sense la inclusió d'aquesta llicència, sempre que el bàner SFX normal no s'hagi eliminat del binari o s'hagi desactivat.

1. Les versions alterades, inclosos, entre d'altres, els ports per a sistemes operatius nous, els ports existents amb noves interfícies gràfiques, les versions amb funcionalitats modificades o afegides i les versions de biblioteques dinàmiques, compartides o estàtiques que no siguin d'Info-ZIP. estar marcat clarament com a tal i no s'ha de tergiversar com a font original o, si són binaris, compilats a partir de la font original. Aquestes versions alterades tampoc s'han de tergiversar com a versions d'Info-ZIP, inclòs, entre d'altres, l'etiquetatge de les versions alterades amb els noms "Info-ZIP" (o qualsevol variació d'aquestes, incloent, però no limitada a, diferents majúscules), "Pocket UnZip", "WiZ" o "MacZip" sense el permís explícit d'Info-ZIP. A més, es prohibeix que aquestes versions alterades facin un ús fals de les adreces de correu electrònic Zip-Bugs o d'Info-ZIP o dels URL d'Info-ZIP, per tal d'implicar que Info-ZIP proporcionarà suport per a les versions alterades.

2. Info-ZIP es reserva el dret d'utilitzar els noms "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" i "MacZip" font pròpia i versions binaris.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, tots els drets reservats.

Escrit per Darrick Wong , James Simshaw i Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Tots els drets reservats

LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Tots els drets reservats

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Tots els drets reservats.

Novembre de 2007: addicions per a Crear, Suprimir, Reconstruir i Raid 10.

LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Tots els drets reservats
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Tots els drets reservats
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Tots els drets reservats.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Tots els drets reservats
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Tots els drets reservats.
Escrit per Darrick Wong , James Simshaw i Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Tots els drets reservats
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Tots els drets reservats.
extensions dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
extensions dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Tots els drets reservats
Autors: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam a intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis a intel dot com >
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Tots els drets reservats.
modificacions dmraid:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Tots els drets reservats

LLICÈNCIA:

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent, sense modificacions, immediatament al començament del fitxer.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. El nom de l'autor no es pot utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

AQUEST PROGRAMARI ÉS PROPORCIONAT PER L'AUTOR "TAL CUAL" I ES RENUNCIA A QUALSEVOL GARANTIA EXPLÍCITA O IMPLÍCITA, INCLOSA, PERÒ NO LIMITATIVAMENT, LES GARANTIES IMPLÍCITES DE COMERCIABILITAT I IDONEIDAD PER A UN FINS PARTICULAR. EN CAP CAS L'AUTOR SERÀ RESPONSABLE DE CAP DANYS DIRECTS, INDIRECTS, INCIDENTALS, ESPECIALS, EXEMPLARS O CONSEQUENCIALS (INCLOSOS, PERÒ NO LIMITAR-SE, A LA ADQUISICIÓ DE BÉNIES O SERVEIS SUBSTITUTS; PÈRDUA D'ÚS, DADES O INTERRUPCIÓ DE NEGOCI); ) SIGUI AMB LA CAUSADA I SOBRE QUALSEVOL TEORIA DE RESPONSABILITAT, JA SIGUI CONTRACTUAL, RESPONSABILITAT ESTRICTA O DOLT (INCLOSA LA NEGLIGÈNCIA O D'ALTRE MANERA) SORRIJADA DE QUALSEVOL MANERA DE L'ÚS D'AQUEST PROGRAMARI, FINS I TOT SI S'AVISA DE LA POSSIBILITAT.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (canvis reals al codi de Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Tots els drets reservats.

LLICÈNCIA:

Es permet la redistribució i l'ús en format font i binària, amb o sense modificació, sempre que es compleixin les condicions següents:

 1. Les redistribucions del codi font han de conservar l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent, sense modificacions, immediatament al començament del fitxer.
 2. Les redistribucions en forma binària han de reproduir l'avís de drets d'autor anterior, aquesta llista de condicions i l'exempció de responsabilitat següent a la documentació i/o altres materials subministrats amb la distribució.
 3. El nom de l'autor no es pot utilitzar per avalar o promocionar productes derivats d'aquest programari sense un permís previ específic per escrit.

Com a alternativa, aquest programari es pot distribuir sota els termes de la Llicència Pública General ("GPL") versió 2 de GNU, vegeu a continuació

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Tots els drets reservats.
Escrit per Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Tots els drets reservats
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Tots els drets reservats.
Escrit per James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Tots els drets reservats
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Tots els drets reservats
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Tots els drets reservats
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LLICÈNCIA: GPL, vegeu més avall

TERMES DIVERSOS DE PROPIETAT INTEL·LECTUAL

Mac és una marca comercial d'Apple Inc., registrada als EUA i altres països.

Carregant...