Další smluvní podmínky SpyHunter 5 a SpyHunter pro Mac

UPOZORNĚNÍ NA AUTORSKÁ PRÁVA

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Všechna práva vyhrazena.

Kód třetí strany může být agregován nebo distribuován s proprietárním softwarem EnigmaSoft chráněným autorským právem. Upozornění na autorská práva a licenční podmínky pro takový kód třetích stran jsou podrobně uvedeny níže.

DISTRIBUCE ZDROJOVÉHO KÓDU

Některé licence třetích stran mohou vyžadovat distribuci odpovídajícího zdrojového kódu.

Úplný odpovídající zdrojový kód od nás můžete získat po dobu tří let od našeho posledního poskytnutí tohoto produktu zasláním peněžní poukázky nebo šeku na 5 EUR na adresu:

Společnost EnigmaSoft Ltd.
Attn: GPL Compliance Offer
1 Zámecká ulice
Dublin D02 XD82
IRSKO

Do řádku poznámky k platbě napište „Zdroj souladu s GPL“. Tato nabídka je platná pro každého, kdo obdrží tyto informace.

SEZNAM SOUČÁSTÍ NA PRODUKT

Seznam licencí komponent třetích stran na produkt:

PRODUKT (KOMPONENTY)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl and Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter pro Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; a Zlib)

OZNÁMENÍ O AUTORSKÝCH PRÁVECH A LICENČNÍ PODMÍNKY NA KOMPONENTY TŘETÍCH STRAN

4.4 BSD

Veškerá dokumentace a software obsažený ve vydáních 4.4BSD a 4.4 BSD-Lite je chráněn autorským právem The Regents of the University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. [Tato podmínka byla odstraněna; viz https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Název univerzity ani jména jejích přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ REGENCI A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE REGENTI NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, SLUŽEB, SLUŽEB; PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ DAMIB.

BIND 4.9.5

Kód DNS resolveru, převzatý z BIND 4.9.5, je chráněn autorským právem UC Berkeley a Digital Equipment Corporation. Části DEC jsou pod následující licencí:

Části Copyright (C) 1993 společnosti Digital Equipment Corporation.

Tímto se uděluje povolení používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software pro jakýkoli účel s poplatkem nebo bez něj, za předpokladu, že výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění o povolení se objeví ve všech kopiích a že název společnosti Digital Equipment Corporation nebude použit ve reklama nebo propagace týkající se distribuce dokumentu nebo softwaru bez zvláštního, písemného předchozího povolení.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN "TAK JAK JE" A DIGITAL EQUIPMENT CORP. ODMÍTÁ VŠECHNY ZÁRUKY S OHLEDEM NA TENTO SOFTWARE, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY ČI JAKÉKOLI ŠKODY VZNIKLÉ ZE ZTRÁTY POUŽÍVÁNÍ, DAT NEBO ZISKU, AŤ JIŽ V PŘÍPADĚ KONÁNÍ, NEBO AKCE NEBO V SOUVISLOSTI S POUŽÍVÁNÍM NEBO VÝKONEM TOHOTO SOFTWARU.

Copyright částí (C) od UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. [Tato podmínka byla odstraněna; viz https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Název univerzity ani jména jejích přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ REGENCI A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE REGENTI NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, SLUŽEB, SLUŽEB; PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ DAMIB.

Posílit

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě nebo organizaci, která získá kopii softwaru a doprovodné dokumentace, na kterou se vztahuje tato licence (dále jen „Software“), k používání, reprodukování, zobrazování, distribuci, spouštění a přenosu softwaru a připravovat odvozená Díla Softwaru a umožnit třetím stranám, kterým je Software dodán, aby tak učinily, a to vše za následujících podmínek:

Upozornění na autorská práva v Softwaru a toto celé prohlášení, včetně výše uvedeného udělení licence, tohoto omezení a následujícího prohlášení o vyloučení odpovědnosti, musí být zahrnuty ve všech kopiích Softwaru, vcelku nebo zčásti, a všech odvozených dílech Softwaru, pokud takové kopie nebo odvozená díla jsou výhradně ve formě strojově spustitelného objektového kódu generovaného procesorem zdrojového jazyka.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ANI NIKDO DISTRIBUJÍCÍ SOFTWARE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI ŠKODY ČI JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, ODPOVĚDNOSTI, ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ SOFTWARU NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM

botan

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Václav Ovsík
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTOR „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE VYLUČUJÍ. AUTOR NEBO PŘISPĚVATEL V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ; DATA NEBO ZISKY; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), ať jsou JAKkoli ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEORIÍ ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK), VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOB, KTERÝ JE TAK UVEDENY MOŽNOST TAKOVÉHO POŠKOZENÍ.

*7-Zip

Kdokoli může kopírovat, upravovat, publikovat, používat, kompilovat, prodávat nebo distribuovat původní kód LZMA SDK, ať už ve formě zdrojového kódu, nebo jako kompilovaný binární kód, pro jakýkoli účel, komerční nebo nekomerční, a jakýmikoli prostředky.

Curl a Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se a mnoho dalších přispěvatelů, viz soubor DÍKY.

Všechna práva vyhrazena.

Tímto se uděluje povolení používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software pro jakýkoli účel s poplatkem nebo bez něj, za předpokladu, že výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění se objeví ve všech kopiích.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV TŘETÍCH STRAN. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI NEBO NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI SMLUVNÍ AKCI, deliktu ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO POUŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM SOFTWARE.

S výjimkou toho, co je uvedeno v tomto upozornění, nesmí být jméno držitele autorských práv použito v reklamě nebo jinak k propagaci prodeje, používání nebo jiného nakládání s tímto softwarem bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

BusyBox

Tento software může zahrnovat BusyBox, který je licencován podle GNU General Public License verze 2, jejíž kopie je spolu se zdrojovým kódem pro BusyBox k dispozici na http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Původ tohoto softwaru nesmí být uváděn v omyl; nesmíte tvrdit, že jste napsali originální software. Pokud používáte tento software v produktu, bylo by oceněno, že potvrzení v dokumentaci k produktu není vyžadováno.
 3. Změněné zdrojové verze musí být jako takové jasně označeny a nesmí být uváděny v omyl jako původní software.
 4. Jméno autora nesmí být použito k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez zvláštního předchozího písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTOR „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE ODMÍTÁ. AUTOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTY, ZAJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ, ZTRÁTY ) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÉM) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ JE DOPORUČENO.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 verze 1.0.6 ze 6. září 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Všechna práva vyhrazena.

rob.groves@btinternet.com

Tímto se uděluje povolení používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoli účelu, bez poplatku a bez písemné dohody, za předpokladu, že se ve všech kopiích objeví výše uvedená poznámka o autorských právech, tento odstavec a následující dva odstavce. , modifikace a distribuce.

AUTOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ŽÁDNÉ STRANĚ ZA PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, ZVLÁŠTNÍ, NÁHODNÉ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY, VČETNĚ ZTRÁTY ZISKU, VZNIKLÉ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU A JEHO DOKUMENTACE, DOKONCE ANI POKUD HLÁSÍTE, ŽE TAKOVÉ ŠKODY.

AUTOR SPECIÁLNĚ ODMÍTÁ JAKÉKOLI ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. SOFTWARE A DOPROVODNÁ DOKUMENTACE, POKUD JE NĚJAKÝ, POSKYTOVANÝ NÍŽE, SE POSKYTUJE „TAK, JAK JSOU“. AUTOR NENÍ POVINNOST POSKYTOVAT ÚDRŽBU, PODPORU, AKTUALIZACE, VYLEPŠENÍ NEBO ÚPRAVY.

Mapovač zařízení

Tento software může zahrnovat mapovač zařízení, který je licencován pod GNU Lesser General Public License verze 2.1 a GNU General Public License verze 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Tento software může zahrnovat dmraid (nástroj a knihovnu RAID pro mapování zařízení), který je licencován pod GNU Lesser General Public License verze 2.1, GNU General Public License verze 2, a licencemi uvedenými níže, jejichž kopie spolu se zdrojovým kódem pro dmraid jsou k dispozici na http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)copyright 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena.

proti proudu LICENCE

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Všechna práva vyhrazena.

Tento kód dmraid je svobodný software; můžete jej redistribuovat a/nebo upravovat za podmínek GNU General Public License, jak byla zveřejněna Free Software Foundation; buď verze 2 licence, nebo (dle vašeho uvážení) jakákoli pozdější verze.

dmraid je distribuován v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Další podrobnosti najdete v GNU General Public License.

Spolu s tímto kódem dmraid byste měli obdržet kopii GNU (Lesser) General Public License; pokud ne, napište Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Na systémech Ubuntu/Debian GNU/Linux lze úplný text GNU General Public License nalézt v '/usr/share/common-licenses/GPL'. Úplný text GNU Lesser General Public License lze nalézt v '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Balíček Debianu je © 2008, Giuseppe Iuculano a je licencován pod GPL, viz '/usr/share/common-licenses/GPL'.

POJISTKA

Tento software může zahrnovat FUSE, který je licencován pod GNU Lesser General Public License verze 2 a GNU General Public License verze 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Tento software mohl používat sbírku kompilátorů GNU (GCC), která je licencována pod licencí GNU General Public License verze 3, GCC Runtime Library Exception verze 3.1 a licencí uvedených níže, jejichž kopie spolu se zdrojovým kódem pro GCC jsou k dispozici na http://gcc.gnu.org/. (licence jsou k dispozici na ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

0,06 je Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 27 201, 0, 27 010, 2020, 2020, 05 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC je svobodný software; můžete jej redistribuovat a/nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License, jak je zveřejněna Free Software Foundation; buď verze 3, nebo (dle vaší volby) jakákoli pozdější verze.

GCC je distribuován v naději, že bude užitečný, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Další podrobnosti najdete v GNU General Public License.
Soubory, které mají klauzule o výjimce, jsou licencovány podle podmínek GNU General Public License; buď verze 3, nebo (dle vaší volby) jakákoli pozdější verze.

Na systémech Debian GNU/Linux je úplný text GNU General Public License v '/usr/share/common-licenses/GPL', verze 3 této licence v '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Následující runtime knihovny jsou licencovány podle podmínek GNU General Public License (v3 nebo novější) s verzí 3.1 GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Knihovna podpory libgnat-4.4 Ada a knihovna libgnatvsn.
 • Různé konfigurační soubory v gcc/config/ používané v runtime knihovnách

Naproti tomu libgnatprj je licencován za podmínek čisté GNU General Public License.

Knihovna libgcj je licencována podle podmínek GNU General Public License, se zvláštní výjimkou:

Statické nebo dynamické propojení této knihovny s jinými moduly vytváří kombinované dílo založené na této knihovně. Podmínky GNU General Public License tedy pokrývají celou kombinaci.

Jako zvláštní výjimku vám držitelé autorských práv této knihovny dávají povolení propojit tuto knihovnu s nezávislými moduly za účelem vytvoření spustitelného souboru, bez ohledu na licenční podmínky těchto nezávislých modulů, a ke kopírování a distribuci výsledného spustitelného souboru za podmínek dle vašeho výběru, za předpokladu, že pro každý propojený nezávislý modul také splňujete podmínky licence daného modulu. Nezávislý modul je modul, který není odvozen nebo založen na této knihovně. Pokud tuto knihovnu upravíte, můžete tuto výjimku rozšířit na svou verzi knihovny, nejste však povinni tak učinit. Pokud si to nepřejete, odstraňte toto prohlášení o výjimce ze své verze.

Knihovna GNU C

Tento software může zahrnovat knihovnu GNU C, která je licencována v rámci GNU Lesser General Public License verze 2.1, GNU General Public License verze 2, a licencí uvedených níže, jejichž kopie spolu se zdrojovým kódem pro knihovnu GNU C jsou dostupné na adrese http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Tento software může zahrnovat Grub4Dos, který je licencován podle GNU General Public License verze 2, jehož kopie je spolu se zdrojovým kódem pro Grub4Dos k dispozici na https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Soubor if_ppp.h je pod následující licencí CMU:

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. Název univerzity ani jména jejích přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE CARNEGIE MELLON UNIVERSITY A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO SOUČÁSTÍ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE UNIVERZITA NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ NA OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, PROSTORU NEBO SLUŽEB; PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ DAMIB.

Vnitřní síťová licence

Soubory inet/getnameinfo.c a sysdeps/posix/getaddrinfo.c jsou chráněny autorským právem (C) Craiga Metze a jsou distribuovány pod následující licencí:

/* Licence Inner Net, verze 2.00

Autoři udělují povolení k redistribuci a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, softwaru a dokumentace za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

0. Pokud obdržíte verzi softwaru, která je specificky označena, že není určena k redistribuci (zkontrolujte zprávu o verzi a/nebo soubor README), nejste oprávněni tuto verzi softwaru jakýmkoli způsobem nebo formou redistribuovat.

 1. Musí být dodrženy všechny podmínky všech ostatních příslušných autorských práv a licencí.
 2. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat upozornění autorů na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 3. Redistribuce v binární formě musí v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí reprodukovat autorskou autorskou poznámku, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 4. [Držitel autorských práv povolil odstranění této klauzule.]
 5. Ani jméno(a) autora(ů) ani jména jeho přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE JEHO AUTOŘI A PŘISPĚVATELÉ "TAK, JAK JE" A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. AUTOŘI NEBO PŘISPĚVATELÉ NENESOU V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ ODPOVĚDNOST ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ZISKŮ NEBO SLUŽEB; PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ DAMIB.

Intel

Následující licence pokrývá soubory z kolekce Intel „Vysoce optimalizované matematické funkce pro Itanium“:

Licenční smlouva Intel

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

* Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

* Název Intel Corporation nesmí být použit k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ NÁKUP. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE SPOLEČNOST INTEL NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ZTRÁTY ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, BINUS; DFI; PŘERUŠENÍ) JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, DOKONCE JIŽ PORADENSTVÍ DESSAM.

ZÁKONY O VÝVOZU: TATO LICENCE NEPŘIDÁVÁ ŽÁDNÁ OMEZENÍ ZÁKONŮ O VÝVOZU VAŠÍ JURISDIKCE.

Je odpovědností držitele licence dodržovat veškeré vývozní předpisy platné v jurisdikci držitele licence. Podle AKTUÁLNÍCH (květen 2000) exportních předpisů USA je tento software způsobilý pro export z USA a lze jej stáhnout nebo jinak exportovat nebo reexportovat po celém světě KROMĚ destinací, na které je uvaleno embargo USA, mezi něž patří Kuba, Irák, Libye, Severní Korea, Írán, Sýrie, Súdán. , Afghánistán a jakákoli jiná země, na kterou USA uvalily embargo na zboží a služby.

JsonCpp

Zdrojový kód knihovny JsonCpp, včetně doprovodné dokumentace, testů a demonstračních aplikací, je licencován za následujících podmínek.

Baptiste Lepilleur a The JsonCpp Autoři výslovně odmítají autorská práva ve všech jurisdikcích, které takové prohlášení uznávají. V takových jurisdikcích je tento software uvolněn do veřejné domény.

V jurisdikcích, které neuznávají vlastnictví ve veřejném vlastnictví (např. Německo od roku 2010), je tento software chráněn autorským právem (c) 2007-2010 od Baptiste Lepilleur a The JsonCpp Authors a je uvolněn za podmínek licence MIT (viz níže).

V jurisdikcích, které uznávají vlastnictví ve veřejném vlastnictví, se uživatel tohoto softwaru může rozhodnout přijmout jej buď jako 1) Public Domain, 2) za podmínek licence MIT (viz níže), nebo 3) za podmínek duálního veřejného vlastnictví/ Licenční podmínky MIT popsané zde, jak si vyberou.

Licence MIT je asi tak blízko k veřejné doméně, jak jen může licence získat, a je popsána jasnými a stručnými podmínkami na adrese:

http://cs.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Úplné znění licence MIT je následující:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur a The JsonCpp Authors

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů dokumentace (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práv na používání, kopírování, úpravy, slučování publikovat, distribuovat, udělovat sublicence a/nebo prodávat kopie Softwaru a umožnit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak činily, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI NEBO NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI SMLUVNÍ AKCI, deliktu ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO POUŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM SOFTWARE.

Licence MIT je kompatibilní s GPL i komerčním softwarem a poskytuje všechna práva Public Domain s menším problémem, že je nutné ponechat výše uvedené upozornění na autorská práva a text licence ve zdrojovém kódu. Všimněte si také, že přijetím „licence“ Public Domain můžete znovu licencovat svou kopii pomocí jakékoli licence, kterou chcete. S výjimkou toho, co je uvedeno v tomto upozornění, nesmí být jméno držitele autorských práv použito v reklamě nebo jinak k propagaci prodeje, používání nebo jiného nakládání s tímto softwarem bez předchozího písemného souhlasu držitele autorských práv.

Klibc.utils

Tento software může zahrnovat Klibc.utils, který je licencován pod GNU General Public License verze 2 a pod licencí uvedenou níže.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 Regenti Kalifornské univerzity. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. Název univerzity ani jména jejích přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ REGENCI A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE REGENTI NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, SLUŽEB, SLUŽEB; PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ DAMIB.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Autoři LevelDB. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

* Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

* Název společnosti Google Inc. ani jména jejích přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ NÁKUP. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ZBOŽÍ FILO;TSLO NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JAK ZPŮSOBUJEME A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

Libffi

Tento software může obsahovat knihovnu libffi, která podléhá následujícím autorským právům a oprávněním:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc a další (Podrobnosti viz zdrojové soubory)

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů dokumentace (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práv na používání, kopírování, úpravy, slučování publikovat, distribuovat, udělovat sublicence a/nebo prodávat kopie Softwaru a umožnit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak činily, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI NEBO NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI SMLUVNÍ AKCI, deliktu ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO POUŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM SOFTWARE.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Autoři LevelDB. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

* Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

* Název společnosti Google Inc. ani jména jejích přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ NÁKUP. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ZBOŽÍ FILO;TSLO NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JAK ZPŮSOBUJEME A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

knihovna

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuška
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTOR „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

AUTOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY DAT; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JAK ZPŮSOBUJEME A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

Archiv.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTOR „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL.

AUTOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY DAT; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JAK ZPŮSOBUJEME A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

LibLIEF

Licence Apache
Verze 2.0, leden 2004
http://www.apache.org/licenses/

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, REPRODUKCE A DISTRIBUCE

1. Definice.

"Licence" znamená podmínky pro použití, reprodukci a distribuci, jak je definováno v oddílech 1 až 9 tohoto dokumentu.

"Poskytovatel licence" znamená vlastníka autorských práv nebo subjekt pověřený vlastníkem autorských práv, který uděluje licenci.

"Právnická osoba" znamená spojení jednajícího subjektu a všech ostatních subjektů, které tuto osobu ovládají, jsou jí ovládány nebo jsou s ní pod společnou kontrolou. Pro účely této definice „kontrola“ znamená (i) přímou nebo nepřímou moc způsobovat řízení nebo řízení takového subjektu, ať už na základě smlouvy nebo jinak, nebo (ii) vlastnictví padesáti procent (50 %) nebo více nesplacených akcií nebo (iii) skutečné vlastnictví takové účetní jednotky.

"Vy" (nebo "Vaše") znamená jednotlivce nebo právnickou osobu uplatňující oprávnění udělená touto licencí.

"Zdrojová" forma znamená preferovanou formu pro provádění úprav, včetně, ale bez omezení, zdrojového kódu softwaru, zdroje dokumentace a konfiguračních souborů.

"Objektová" forma znamená jakoukoli formu, která je výsledkem mechanické transformace nebo překladu Zdrojového formuláře, včetně, ale bez omezení na kompilovaný objektový kód, vygenerovanou dokumentaci a převody na jiné typy médií.

"Dílo" znamená autorské dílo, ať už ve formě zdroje nebo předmětu, zpřístupněné na základě licence, jak je uvedeno v oznámení o autorských právech, které je součástí díla nebo je k němu připojeno (příklad je uveden v příloze níže).

„Odvozená díla“ znamená jakékoli dílo, ať už ve zdrojové nebo objektové podobě, které je založeno na Dílu (nebo je z něj odvozeno) a pro které redakční revize, anotace, rozpracování nebo jiné úpravy představují jako celek původní dílo. autorství. Pro účely této licence nebudou odvozená díla zahrnovat díla, která zůstávají oddělitelná od rozhraní Díla a jeho odvozených děl nebo k nim pouze odkazují (nebo se vážou jménem).

„Příspěvek“ znamená jakékoli autorské dílo, včetně původní verze Díla a jakýchkoli úprav nebo doplňků tohoto Díla nebo Díla odvozených, které záměrně předloží poskytovateli licence k zahrnutí do Díla vlastník autorských práv nebo jednotlivec nebo Právnická osoba oprávněná k odeslání jménem vlastníka autorských práv. Pro účely této definice se „odesláním“ rozumí jakákoli forma elektronické, verbální nebo písemné komunikace zaslaná poskytovateli licence nebo jeho zástupcům, včetně, nikoli však výhradně, komunikace o elektronických seznamech příjemců, systémech kontroly zdrojového kódu a systémech sledování problémů, které jsou spravovány Poskytovatelem licence nebo jeho jménem za účelem projednání a vylepšení Díla, avšak s výjimkou komunikace, která je viditelně označena nebo jinak písemně označena vlastníkem autorských práv jako „Není příspěvek“.

„Přispěvatel“ znamená poskytovatele licence a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, jejímž jménem poskytovatel licence obdržel příspěvek a následně jej začlenil do díla.

2. Udělení licence na autorská práva.

V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou autorská práva k reprodukci, přípravě odvozených děl, veřejnému zobrazování, veřejnému předvádění, sublicencovat a distribuovat dílo a taková odvozená díla ve formě zdroje nebo objektu.

3. Udělení patentové licence.

V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou (s výjimkou případů uvedených v této části) patentovou licenci k vytváření, vytváření, používat, nabízet k prodeji, prodávat, importovat a jinak převádět Dílo, pokud se taková licence vztahuje pouze na ty patentové nároky licencované takovým přispěvatelem, které jsou nutně porušeny jeho příspěvkem (příspěvky) samotným nebo kombinací jeho příspěvku (příspěvků) s Dílo, ke kterému byl takový Příspěvek (příspěvky) předložen. Pokud zahájíte patentový spor proti jakémukoli subjektu (včetně křížového nároku nebo protinároku v soudním sporu), který tvrdí, že Dílo nebo Příspěvek začleněný do Díla představuje přímé nebo příspěvkové porušení patentu, pak veškeré patentové licence udělené vám na základě této Licence za to Dílo bude ukončeno dnem podání takového soudního sporu.

4. Přerozdělování.

Můžete reprodukovat a distribuovat kopie Díla nebo Od něj odvozených děl na jakémkoli médiu, s úpravami nebo bez nich, a ve formě zdroje nebo objektu, za předpokladu, že splníte následující podmínky:

Všem dalším příjemcům Díla nebo Odvozených děl musíte předat kopii této Licence; a

Musíte zajistit, aby všechny upravené soubory obsahovaly nápadná upozornění, že jste soubory změnili; a

Musíte si ponechat ve zdrojové formě jakýchkoli odvozených děl, která distribuujete, veškerá upozornění o autorských právech, patentech, ochranných známkách a uvedení zdroje ze zdrojové formy díla, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části odvozených děl; a Pokud dílo obsahuje textový soubor „NOTICE“ jako součást své distribuce, pak jakákoli odvozená díla, která distribuujete, musí obsahovat čitelnou kopii upozornění na přiřazení obsažených v takovém souboru NOTICE, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části Odvozená díla, alespoň na jednom z následujících míst: v textovém souboru OZNÁMENÍ distribuovaném jako součást Odvozených děl; ve zdrojovém formuláři nebo dokumentaci, pokud jsou poskytovány spolu s Odvozenými díly; nebo v rámci zobrazení generovaného odvozenými díly, pokud a kdekoli se taková oznámení třetích stran běžně objevují. Obsah souboru NOTICE slouží pouze pro informační účely a nemění licenci. Do Odvozených děl, která distribuujete, můžete přidat svá vlastní upozornění na přiřazení spolu s textem UPOZORNĚNÍ z Díla nebo jako dodatek k němu za předpokladu, že taková dodatečná upozornění na přiřazení nelze vykládat jako úpravu licence. Ke svým úpravám můžete přidat své vlastní prohlášení o autorských právech a můžete poskytnout dodatečné nebo odlišné licenční podmínky pro použití, reprodukci nebo distribuci vašich úprav nebo pro jakákoli taková Odvozená díla jako celek za předpokladu, že budete používat, reprodukovat a distribuovat jinak dílo splňuje podmínky uvedené v této licenci.

5. Předkládání příspěvků.

Pokud výslovně neuvedete jinak, jakýkoli Příspěvek, který záměrně předložíte Poskytovateli licence k zahrnutí do Díla, bude splňovat podmínky této Licence, bez jakýchkoli dalších podmínek. Bez ohledu na výše uvedené nic zde nenahrazuje ani neupravuje podmínky jakékoli samostatné licenční smlouvy, kterou jste případně uzavřeli s poskytovatelem licence ohledně takových příspěvků.

6. Ochranné známky.

Tato licence neuděluje povolení k používání obchodních názvů, ochranných známek, značek služeb nebo názvů produktů poskytovatele licence, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro přiměřené a obvyklé použití při popisu původu Díla a reprodukci obsahu souboru NOTICE.

7. Odmítnutí záruky.

Pokud to nevyžaduje platný zákon nebo není písemně dohodnuto, poskytuje poskytovatel licence dílo (a každý přispěvatel poskytuje své příspěvky) „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, jakýchkoli záruky nebo podmínky VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Jste výhradně odpovědní za určení vhodnosti použití nebo redistribuce Díla a přebíráte veškerá rizika spojená s vaším výkonem oprávnění podle této licence.

8. Omezení odpovědnosti.

V žádném případě a podle žádné právní teorie, ať už v rámci deliktu (včetně nedbalosti), smlouvy nebo jinak, pokud to nevyžaduje platný zákon (například úmyslné a hrubě nedbalé jednání) nebo není dohodnuto písemně, žádný Přispěvatel vám nebude odpovědný za škody, včetně jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod jakéhokoli charakteru vzniklých v důsledku této licence nebo v důsledku použití nebo nemožnosti používat dílo (včetně, ale bez omezení na škody za ztrátu dobré vůle, zastavení práce , selhání nebo nefunkčnost počítače nebo jakékoli jiné komerční škody nebo ztráty), a to i v případě, že byl takový Přispěvatel na možnost takových škod upozorněn.

9. Přijetí záruky nebo dodatečné odpovědnosti.

Při redistribuci Díla nebo Díla odvozených se můžete rozhodnout nabídnout a účtovat poplatek za přijetí podpory, záruky, odškodnění nebo jiných závazků a/nebo práv v souladu s touto licencí. Při přijímání takových závazků však můžete jednat pouze svým vlastním jménem a na svou výhradní odpovědnost, nikoli jménem žádného jiného přispěvatele, a pouze pokud souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit každého přispěvatele za jakoukoli odpovědnost, která vznikne, nebo nároky uplatněné vůči takovému Přispěvateli z důvodu vašeho přijetí jakékoli takové záruky nebo dodatečné odpovědnosti.

LibYara

Copyright (c) 2007-2016. Autoři YARA. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. Ani jméno držitele autorských práv ani jména jeho přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ NÁKUP. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH SLUŽEB, ZBOŽÍ FILO; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JAK ZPŮSOBUJEME A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽITÍ TOHOTO SOFTWARU.

LibSELinux

Tento software může obsahovat balíček libselinux Debian, který je licencován pod GNU General Public License verze 2. Více informací o balíčku Debian je k dispozici na http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Tato knihovna je svobodný software; můžete jej redistribuovat a/nebo upravovat podle podmínek GNU Lesser General Public License, jak je zveřejněna Free Software Foundation; buď verze 2.1 licence, nebo (podle vašeho uvážení) jakákoli pozdější verze.

Tato knihovna je distribuována v naději, že bude užitečná, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Další podrobnosti najdete v GNU Lesser General Public License.

Libx86

Tento software může zahrnovat balíček libx86, který je licencován na základě licencí uvedených níže.

Soubory: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licence: MIT

Soubory: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licence: MIT

Soubory: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licence: jiná

Povolení používat, kopírovat, upravovat, distribuovat a prodávat tento software a jeho dokumentaci k jakémukoli účelu se tímto uděluje bez poplatku za předpokladu, že se výše uvedená poznámka o autorských právech objeví ve všech kopiích a že se tato poznámka o autorských právech i toto oznámení o povolení objeví v podpůrné dokumentaci. a že jména autorů nebudou použita v reklamě nebo propagaci týkající se distribuce softwaru bez zvláštního, předchozího písemného souhlasu. Autoři nečiní žádná prohlášení o vhodnosti tohoto softwaru pro jakýkoli účel. Je poskytován „tak jak je“ bez výslovné nebo předpokládané záruky.

AUTOŘI ODMÍTÁ VEŠKERÉ ZÁRUKY S OHLEDEM NA TENTO SOFTWARE, VČETNĚ VŠECH PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI, V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI ZVLÁŠTNÍ, NEPŘÍMÉ POUŽITÍ DATA NEBO NÁSLEDNÉ NÁSLEDKY PRODUKTU PRODEJNOSTI AŤ PŘI SMLUVNÍ AKCI, nedbalosti ČI JINÉM TRHÁLNÍM ČINU, VYPLÝVAJÍCÍM Z POUŽÍVÁNÍ NEBO VÝKONU TOHOTO SOFTWARU NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM.

Licence: MIT

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů dokumentace (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práv na používání, kopírování, úpravy, slučování publikovat, distribuovat, udělovat sublicence a/nebo prodávat kopie Softwaru a umožnit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak činily, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE JOSH VANDERHOOF ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI KONÁNÍ SMLUVY, DELIKTŮ ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z NEBO V SOUVISLOSTI SE SOFTWAREM NEBO JINÝM ODPOUŠTĚNÍM SOFTWARU

Linuxové jádro

Tento software může obsahovat jádro Linuxu, které je licencováno pod GNU General Public License verze 2, jehož kopie je spolu se zdrojovým kódem pro verzi jádra Linuxu k dispozici na http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů dokumentace (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práv na používání, kopírování, úpravy, slučování publikovat, distribuovat, udělovat sublicence a/nebo prodávat kopie Softwaru a umožnit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak činily, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI NEBO NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI SMLUVNÍ AKCI, deliktu ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO POUŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM SOFTWARE.

Mach

Následující licence CMU pokrývá některé kódy podpory pro Mach, odvozené z Mach 3.0: Mach Operating System

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Všechna práva vyhrazena.

Povolení používat, kopírovat, upravovat a distribuovat tento software a jeho dokumentaci se tímto uděluje za předpokladu, že se upozornění na autorská práva i toto upozornění na povolení objeví ve všech kopiích softwaru, odvozených dílech nebo upravených verzích a jakýchkoli jejich částech a že oba upozornění se objeví v podpůrné dokumentaci.

CARNEGIE MELLON UMOŽŇUJE BEZPLATNÉ POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU V JEHO STAVU „TAK, JAK JE“. CARNEGIE MELLON SE ZŘÍKÁ JAKÉKOLI ODPOVĚDNOSTI JAKÉHOKOLI DRUHU ZA JAKÉKOLI ŠKODY VYPLÝVAJÍCÍ Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

Carnegie Mellon žádá uživatele tohoto softwaru, aby se k němu vrátili
Koordinátor distribuce softwaru
Škola informatiky
Univerzita Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
nebo Software.Distribution@CS.CMU.EDU jakákoli vylepšení nebo rozšíření, která provedou, a udělují Carnegie Mellon práva k redistribuci těchto změn.

Ncurses

Tento software může obsahovat knihovnu ncurses, která podléhá následujícím autorským právům a oprávněním: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru. a související soubory dokumentace (dále jen „Software“), k nakládání se softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práv používat, kopírovat, upravovat, slučovat, publikovat, distribuovat, distribuovat s úpravami, poskytovat sublicence a/nebo prodávat kopie Software a umožnit to osobám, kterým je Software poskytnut, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VÝŠE UVEDENÝ DRŽITEL AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY ČI JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI KONÁNÍ SMLUVY, DELIKTŮ ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍCH Z TOHOTO SOFTWARU, Z NICH NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM .

S výjimkou toho, co je uvedeno v tomto oznámení, jména výše uvedených držitelů autorských práv nesmí být použita v reklamě nebo jinak k propagaci prodeje, používání nebo jiného nakládání s tímto softwarem bez předchozího písemného souhlasu.

NTFS-3G

Tento software může obsahovat ovladač NTFS-3G, který je licencován pod licencí GNU General Public License verze 2 a GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, jejichž kopie jsou spolu se zdrojovým kódem pro NTFS-3G dostupné na https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPÍROVÁNÍ
Copyright: (C) 2000-2006 Vývojový tým ntfs-3g

Balení Debianu je chráněno autorským právem (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) a je licencováno pod GPL, viz výše.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. Všechny reklamní materiály zmiňující funkce nebo použití tohoto softwaru musí obsahovat následující potvrzení:
  "Tento produkt obsahuje software vyvinutý OpenSSL Project pro použití v OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Názvy „OpenSSL Toolkit“ a „OpenSSL Project“ se nesmí používat k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího písemného povolení. Pro písemné povolení kontaktujte openssl-core@openssl.org.
 5. Produkty odvozené z tohoto softwaru se nesmí nazývat „OpenSSL“ ani se v jejich názvech nesmí objevit „OpenSSL“ bez předchozího písemného souhlasu projektu OpenSSL.
 6. Redistribuce jakékoli formy musí obsahovat následující potvrzení:

"Tento produkt obsahuje software vyvinutý OpenSSL Project pro použití v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

TENTO SOFTWARE JE POSKYTOVÁN PROJEKTEM OpenSSL „TAK, JAK JE“ A JAKÉKOLI VYJÁDŘENÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE ODMÍTÁVAJÍ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE PROJEKT OpenSSL NEBO JEHO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE VÝHRADNĚ, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍCH SLUŽEB, ZBOŽÍ FITSLO; ; NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉHO JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWAREM, DOKONCE DOMÁCÍHO SOFTWARE .

RapidJSON

Tencent s potěšením podporuje open source komunitu zpřístupněním RapidJSON.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, společnost Tencent, a Milo Yip. Všechna práva vyhrazena.

Pokud jste si stáhli kopii binárky RapidJSON z Tencent, mějte na paměti, že binárka RapidJSON je licencována pod licencí MIT.

Pokud jste si stáhli kopii zdrojového kódu RapidJSON z Tencent, vezměte prosím na vědomí, že zdrojový kód RapidJSON je licencován pod licencí MIT, s výjimkou níže uvedených komponent třetích stran, na které se vztahují odlišné licenční podmínky. Vaše integrace RapidJSON do vašich vlastních projektů může vyžadovat soulad s licencí MIT a také s dalšími licencemi platnými pro komponenty třetích stran zahrnuté v RapidJSON. Abyste se vyhnuli problematické licenci JSON ve vašich vlastních projektech, stačí vyloučit adresář bin/jsonchecker/, protože je to jediný kód pod licencí JSON.

Kopie licence MIT je součástí tohoto souboru.

Další závislosti a licence:

Software s otevřeným zdrojovým kódem licencovaný pod licencí BSD:

-------------------------------------------------- -------------------

Typy msint r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

* Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

* Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

* Jméno držitele autorských práv ani jména jeho přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ REGENCI A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE REGENTI A PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, POSKYTOVÁNÍ SLUŽEB, SLUŽEB DFI; PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), JAK JSOU ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU DOPORUČENÉ SPOLEČNOSTÍ DAMIB.

Software s otevřeným zdrojovým kódem licencovaný pod licencí JSON:

-------------------------------------------------- -------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Všechna práva vyhrazena.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Všechna práva vyhrazena.

Podmínky licence JSON:

-------------------------------------------------- -

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů dokumentace (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práv na používání, kopírování, úpravy, slučování publikovat, distribuovat, udělovat sublicence a/nebo prodávat kopie Softwaru a umožnit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak činily, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

Software musí být používán pro dobro, nikoli pro zlo.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI NEBO NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI SMLUVNÍ AKCI, deliktu ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO POUŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM SOFTWARE.

Podmínky licence MIT:

-------------------------------------------------- -------------------

Tímto se bezplatně uděluje povolení jakékoli osobě, která získá kopii tohoto softwaru a přidružených souborů dokumentace (dále jen „Software“), nakládat se softwarem bez omezení, včetně, bez omezení, práv na používání, kopírování, úpravy, slučování publikovat, distribuovat, udělovat sublicence a/nebo prodávat kopie Softwaru a umožnit osobám, kterým je Software poskytnut, aby tak činily, za následujících podmínek:

Výše uvedené upozornění na autorská práva a toto upozornění na povolení budou součástí všech kopií nebo podstatných částí Softwaru.

SOFTWARE JE POSKYTOVÁN „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUKY JAKÉHOKOLI DRUHU, VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ, VČETNĚ ZÁRUK PRODEJNOSTI, VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL A NEPORUŠENÍ PRÁV. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NENESOU AUTOŘI NEBO NOSITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI NÁROKY, ŠKODY NEBO JINÉ ODPOVĚDNOSTI, AŤ JIŽ PŘI SMLUVNÍ AKCI, deliktu ČI JINAK, VYPLÝVAJÍCÍ Z TOHOTO POUŽÍVÁNÍ NEBO V SOUVISLOSTI S NÍM SOFTWARE.

Simdjson

Licence Apache

Verze 2.0, leden 2004

http://www.apache.org/licenses/

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, REPRODUKCE A DISTRIBUCE

1. Definice.

"Licence" znamená podmínky pro použití, reprodukci a distribuci, jak je definováno v oddílech 1 až 9 tohoto dokumentu.

"Poskytovatel licence" znamená vlastníka autorských práv nebo subjekt pověřený vlastníkem autorských práv, který uděluje licenci.

"Právnická osoba" znamená spojení jednajícího subjektu a všech ostatních subjektů, které tuto osobu ovládají, jsou jí ovládány nebo jsou s ní pod společnou kontrolou. Pro účely této definice „kontrola“ znamená (i) přímou nebo nepřímou moc způsobovat řízení nebo řízení takového subjektu, ať už na základě smlouvy nebo jinak, nebo (ii) vlastnictví padesáti procent (50 %) nebo více nesplacených akcií nebo (iii) skutečné vlastnictví takové účetní jednotky.

"Vy" (nebo "Vaše") znamená jednotlivce nebo právnickou osobu uplatňující oprávnění udělená touto licencí.

"Zdrojová" forma znamená preferovanou formu pro provádění úprav, včetně, ale bez omezení, zdrojového kódu softwaru, zdroje dokumentace a konfiguračních souborů.

"Objektová" forma znamená jakoukoli formu, která je výsledkem mechanické transformace nebo překladu Zdrojového formuláře, včetně, ale bez omezení na kompilovaný objektový kód, vygenerovanou dokumentaci a převody na jiné typy médií.

"Dílo" znamená autorské dílo, ať už ve formě zdroje nebo předmětu, zpřístupněné na základě licence, jak je uvedeno v oznámení o autorských právech, které je součástí díla nebo je k němu připojeno (příklad je uveden v příloze níže).

„Odvozená díla“ znamená jakékoli dílo, ať už ve zdrojové nebo objektové podobě, které je založeno na Dílu (nebo je z něj odvozeno) a pro které redakční revize, anotace, rozpracování nebo jiné úpravy představují jako celek původní dílo. autorství. Pro účely této licence nebudou odvozená díla zahrnovat díla, která zůstávají oddělitelná od rozhraní Díla a jeho odvozených děl nebo k nim pouze odkazují (nebo se vážou jménem).

„Příspěvek“ znamená jakékoli autorské dílo, včetně původní verze Díla a jakýchkoli úprav nebo doplňků tohoto Díla nebo Díla odvozených, které záměrně předloží poskytovateli licence k zahrnutí do Díla vlastník autorských práv nebo jednotlivec nebo Právnická osoba oprávněná k odeslání jménem vlastníka autorských práv. Pro účely této definice se „odesláním“ rozumí jakákoli forma elektronické, verbální nebo písemné komunikace zaslaná poskytovateli licence nebo jeho zástupcům, včetně, nikoli však výhradně, komunikace o elektronických seznamech příjemců, systémech kontroly zdrojového kódu a systémech sledování problémů, které jsou spravovány Poskytovatelem licence nebo jeho jménem za účelem projednání a vylepšení Díla, avšak s výjimkou komunikace, která je viditelně označena nebo jinak písemně označena vlastníkem autorských práv jako „Není příspěvek“.

„Přispěvatel“ znamená poskytovatele licence a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, jejímž jménem poskytovatel licence obdržel příspěvek a následně jej začlenil do díla.

2. Udělení licence na autorská práva.

V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou autorská práva k reprodukci, přípravě odvozených děl, veřejnému zobrazování, veřejnému předvádění, sublicencovat a distribuovat dílo a taková odvozená díla ve formě zdroje nebo objektu.

3. Udělení patentové licence.

V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou (s výjimkou případů uvedených v této části) patentovou licenci k vytváření, vytváření, používat, nabízet k prodeji, prodávat, importovat a jinak převádět Dílo, pokud se taková licence vztahuje pouze na ty patentové nároky licencované takovým přispěvatelem, které jsou nutně porušeny jeho příspěvkem (příspěvky) samotným nebo kombinací jeho příspěvku (příspěvků) s Dílo, ke kterému byl takový Příspěvek (příspěvky) předložen. Pokud zahájíte patentový spor proti jakémukoli subjektu (včetně křížového nároku nebo protinároku v soudním sporu), který tvrdí, že Dílo nebo Příspěvek začleněný do Díla představuje přímé nebo příspěvkové porušení patentu, pak veškeré patentové licence udělené vám na základě této Licence za to Dílo bude ukončeno dnem podání takového soudního sporu.

4. Přerozdělování.

Můžete reprodukovat a distribuovat kopie Díla nebo Od něj odvozených děl na jakémkoli médiu, s úpravami nebo bez nich, a ve formě zdroje nebo objektu, za předpokladu, že splníte následující podmínky:

Všem dalším příjemcům Díla nebo Odvozených děl musíte předat kopii této Licence; a

Musíte zajistit, aby všechny upravené soubory obsahovaly nápadná upozornění, že jste soubory změnili; a

Musíte si ponechat ve zdrojové formě jakýchkoli odvozených děl, která distribuujete, veškerá upozornění o autorských právech, patentech, ochranných známkách a uvedení zdroje ze zdrojové formy díla, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části odvozených děl; a Pokud dílo obsahuje textový soubor „NOTICE“ jako součást své distribuce, pak jakákoli odvozená díla, která distribuujete, musí obsahovat čitelnou kopii upozornění na přiřazení obsažených v takovém souboru NOTICE, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části Odvozená díla, alespoň na jednom z následujících míst: v textovém souboru OZNÁMENÍ distribuovaném jako součást Odvozených děl; ve zdrojovém formuláři nebo dokumentaci, pokud jsou poskytovány spolu s Odvozenými díly; nebo v rámci zobrazení generovaného odvozenými díly, pokud a kdekoli se taková oznámení třetích stran běžně objevují. Obsah souboru NOTICE slouží pouze pro informační účely a nemění licenci. Do Odvozených děl, která distribuujete, můžete přidat svá vlastní upozornění na přiřazení spolu s textem UPOZORNĚNÍ z Díla nebo jako dodatek k němu za předpokladu, že taková dodatečná upozornění na přiřazení nelze vykládat jako úpravu licence. Ke svým úpravám můžete přidat své vlastní prohlášení o autorských právech a můžete poskytnout dodatečné nebo odlišné licenční podmínky pro použití, reprodukci nebo distribuci vašich úprav nebo pro jakákoli taková Odvozená díla jako celek za předpokladu, že budete používat, reprodukovat a distribuovat jinak dílo splňuje podmínky uvedené v této licenci.

5. Předkládání příspěvků.

Pokud výslovně neuvedete jinak, jakýkoli Příspěvek, který záměrně předložíte Poskytovateli licence k zahrnutí do Díla, bude splňovat podmínky této Licence, bez jakýchkoli dalších podmínek. Bez ohledu na výše uvedené nic zde nenahrazuje ani neupravuje podmínky jakékoli samostatné licenční smlouvy, kterou jste případně uzavřeli s poskytovatelem licence ohledně takových příspěvků.

6. Ochranné známky.

Tato licence neuděluje povolení k používání obchodních názvů, ochranných známek, značek služeb nebo názvů produktů poskytovatele licence, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro přiměřené a obvyklé použití při popisu původu Díla a reprodukci obsahu souboru NOTICE.

7. Odmítnutí záruky.

Pokud to nevyžaduje platný zákon nebo není písemně dohodnuto, poskytuje poskytovatel licence dílo (a každý přispěvatel poskytuje své příspěvky) „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, jakýchkoli záruky nebo podmínky VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Jste výhradně odpovědní za určení vhodnosti použití nebo redistribuce Díla a přebíráte veškerá rizika spojená s vaším výkonem oprávnění podle této licence.

8. Omezení odpovědnosti.

V žádném případě a podle žádné právní teorie, ať už v rámci deliktu (včetně nedbalosti), smlouvy nebo jinak, pokud to nevyžaduje platný zákon (například úmyslné a hrubě nedbalé jednání) nebo není dohodnuto písemně, žádný Přispěvatel vám nebude odpovědný za škody, včetně jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod jakéhokoli charakteru vzniklých v důsledku této licence nebo v důsledku použití nebo nemožnosti používat dílo (včetně, ale bez omezení na škody za ztrátu dobré vůle, zastavení práce , selhání nebo nefunkčnost počítače nebo jakékoli jiné komerční škody nebo ztráty), a to i v případě, že byl takový Přispěvatel na možnost takových škod upozorněn.

9. Přijetí záruky nebo dodatečné odpovědnosti.

Při redistribuci Díla nebo Díla odvozených se můžete rozhodnout nabídnout a účtovat poplatek za přijetí podpory, záruky, odškodnění nebo jiných závazků a/nebo práv v souladu s touto licencí. Při přijímání takových závazků však můžete jednat pouze svým vlastním jménem a na svou výhradní odpovědnost, nikoli jménem jakéhokoli jiného přispěvatele, a pouze pokud souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit každého přispěvatele za jakoukoli odpovědnost, která vznikne, nebo nároky uplatněné vůči takovému Přispěvateli z důvodu vašeho přijetí jakékoli takové záruky nebo dodatečné odpovědnosti.

QT

QT je k dispozici pod licencí GNU Lesser General Public License verze 3. Sada nástrojů QT je chráněna autorským právem © 2016. The QT Company Ltd. a další přispěvatelé.

GNU Lesser General Public License verze 3 je k dispozici na https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleaplikace

Copyright (C) 2013 Digia Plc a/nebo její dceřiné společnosti.

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

Tento software je součástí komponenty QT Solutions.

Tento soubor můžete používat za podmínek licence BSD následovně:

„Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

• Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

• Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

• Název společnosti Digia Plc a její dceřiné společnosti (poboček) ani jména jejích přispěvatelů nesmí být používána k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ NÁKUP. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ZBOŽÍ FILO;TSLO NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JAK ZPŮSOBUJEME A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

Reprint Core

Licence Apache
Verze 2.0, leden 2004
http://www.apache.org/licenses/

PODMÍNKY POUŽÍVÁNÍ, REPRODUKCE A DISTRIBUCE

1. Definice.

"Licence" znamená podmínky pro použití, reprodukci a distribuci, jak jsou definovány v oddílech 1 až 9 tohoto dokumentu.

"Poskytovatel licence" znamená vlastníka autorských práv nebo subjekt pověřený vlastníkem autorských práv, který uděluje licenci.

"Právnická osoba" znamená spojení jednajícího subjektu a všech ostatních subjektů, které tuto osobu ovládají, jsou jí ovládány nebo jsou s ní pod společnou kontrolou. Pro účely této definice „kontrola“ znamená (i) přímou nebo nepřímou moc způsobovat řízení nebo řízení takového subjektu, ať už na základě smlouvy nebo jinak, nebo (ii) vlastnictví padesáti procent (50 %) nebo více nesplacených akcií nebo (iii) skutečné vlastnictví takové účetní jednotky.

"Vy" (nebo "Vaše") znamená jednotlivce nebo právnickou osobu uplatňující oprávnění udělená touto licencí.

"Zdrojová" forma znamená preferovanou formu pro provádění úprav, včetně, ale bez omezení, zdrojového kódu softwaru, zdroje dokumentace a konfiguračních souborů.

"Objektová" forma znamená jakoukoli formu, která je výsledkem mechanické transformace nebo překladu Zdrojového formuláře, včetně, ale bez omezení na kompilovaný objektový kód, generovanou dokumentaci a převody na jiné typy médií.

"Dílo" znamená autorské dílo, ať už ve formě zdroje nebo předmětu, zpřístupněné na základě licence, jak je uvedeno v oznámení o autorských právech, které je součástí díla nebo je k němu připojeno (příklad je uveden v příloze níže).

„Odvozená díla“ znamená jakékoli dílo, ať už ve zdrojové nebo objektové podobě, které je založeno na Dílu (nebo je z něj odvozeno) a pro které redakční revize, anotace, rozpracování nebo jiné úpravy představují jako celek původní dílo. autorství. Pro účely této licence nebudou odvozená díla zahrnovat díla, která zůstávají oddělitelná od rozhraní Díla a jeho odvozených děl nebo k nim pouze odkazují (nebo se vážou jménem).

„Příspěvek“ znamená jakékoli autorské dílo, včetně původní verze Díla a jakýchkoli úprav nebo doplňků tohoto Díla nebo Díla odvozených, které záměrně předloží poskytovateli licence k zahrnutí do Díla vlastník autorských práv nebo jednotlivec nebo Právnická osoba oprávněná k odeslání jménem vlastníka autorských práv. Pro účely této definice se „odesláním“ rozumí jakákoli forma elektronické, verbální nebo písemné komunikace zaslaná poskytovateli licence nebo jeho zástupcům, včetně, nikoli však výhradně, komunikace o elektronických seznamech příjemců, systémech kontroly zdrojového kódu a systémech sledování problémů, které jsou spravovány Poskytovatelem licence nebo jeho jménem za účelem projednání a vylepšení Díla, avšak s výjimkou komunikace, která je viditelně označena nebo jinak písemně označena vlastníkem autorských práv jako „Není příspěvek“.

„Přispěvatel“ znamená poskytovatele licence a jakoukoli fyzickou nebo právnickou osobu, jejímž jménem poskytovatel licence obdržel příspěvek a následně jej začlenil do díla.

2. Udělení licence na autorská práva.

V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou autorská práva k reprodukci, přípravě odvozených děl, veřejnému zobrazování, veřejnému předvádění, sublicencovat a distribuovat dílo a taková odvozená díla ve formě zdroje nebo objektu.

3. Udělení patentové licence.

V souladu s podmínkami této licence vám každý přispěvatel tímto uděluje trvalou, celosvětovou, nevýhradní, bezplatnou, bezplatnou, neodvolatelnou (s výjimkou případů uvedených v této části) patentovou licenci k vytváření, vytváření, používat, nabízet k prodeji, prodávat, importovat a jinak převádět Dílo, pokud se taková licence vztahuje pouze na ty patentové nároky licencované takovým přispěvatelem, které jsou nutně porušeny jeho příspěvkem (příspěvky) samotným nebo kombinací jeho příspěvku (příspěvků) s Dílo, ke kterému byl takový Příspěvek (příspěvky) předložen. Pokud zahájíte patentový spor proti jakémukoli subjektu (včetně křížového nároku nebo protinároku v soudním sporu), který tvrdí, že Dílo nebo Příspěvek začleněný do Díla představuje přímé nebo příspěvkové porušení patentu, pak veškeré patentové licence udělené vám na základě této Licence za to Dílo bude ukončeno dnem podání takového soudního sporu.

4. Přerozdělování.

Můžete reprodukovat a distribuovat kopie Díla nebo Od něj odvozených děl na jakémkoli médiu, s úpravami nebo bez nich, a ve formě zdroje nebo objektu, za předpokladu, že splníte následující podmínky:

Všem dalším příjemcům Díla nebo Odvozených děl musíte předat kopii této Licence; a

Musíte zajistit, aby všechny upravené soubory obsahovaly nápadná upozornění, že jste soubory změnili; a

Musíte si ponechat ve zdrojové formě jakýchkoli odvozených děl, která distribuujete, veškerá upozornění o autorských právech, patentech, ochranných známkách a uvedení zdroje ze zdrojové formy díla, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části odvozených děl; a Pokud dílo obsahuje textový soubor „NOTICE“ jako součást své distribuce, pak jakákoli odvozená díla, která distribuujete, musí obsahovat čitelnou kopii upozornění na přiřazení obsažených v takovém souboru NOTICE, s výjimkou těch upozornění, která se netýkají žádné části Odvozená díla, alespoň na jednom z následujících míst: v textovém souboru OZNÁMENÍ distribuovaném jako součást Odvozených děl; ve zdrojovém formuláři nebo dokumentaci, pokud jsou poskytovány spolu s Odvozenými díly; nebo v rámci zobrazení generovaného odvozenými díly, pokud a kdekoli se taková oznámení třetích stran běžně objevují. Obsah souboru NOTICE slouží pouze pro informační účely a nemění licenci. Do Odvozených děl, která distribuujete, můžete přidat svá vlastní upozornění na přiřazení spolu s textem UPOZORNĚNÍ z Díla nebo jako dodatek k němu za předpokladu, že taková dodatečná upozornění na přiřazení nelze vykládat jako úpravu licence. Ke svým úpravám můžete přidat své vlastní prohlášení o autorských právech a můžete poskytnout dodatečné nebo odlišné licenční podmínky pro použití, reprodukci nebo distribuci vašich úprav nebo pro jakákoli taková Odvozená díla jako celek za předpokladu, že budete používat, reprodukovat a distribuovat jinak dílo splňuje podmínky uvedené v této licenci.

5. Předkládání příspěvků.

Pokud výslovně neuvedete jinak, jakýkoli Příspěvek, který záměrně předložíte Poskytovateli licence k zahrnutí do Díla, bude splňovat podmínky této Licence, bez jakýchkoli dalších podmínek. Bez ohledu na výše uvedené nic zde nenahrazuje ani neupravuje podmínky jakékoli samostatné licenční smlouvy, kterou jste případně uzavřeli s poskytovatelem licence ohledně takových příspěvků.

6. Ochranné známky.

Tato licence neuděluje povolení k používání obchodních názvů, ochranných známek, značek služeb nebo názvů produktů poskytovatele licence, s výjimkou případů, kdy je to nutné pro přiměřené a obvyklé použití při popisu původu Díla a reprodukci obsahu souboru NOTICE.

7. Odmítnutí záruky.

Pokud to nevyžaduje platný zákon nebo není písemně dohodnuto, poskytuje poskytovatel licence dílo (a každý přispěvatel poskytuje své příspěvky) „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných, včetně, bez omezení, jakýchkoli záruky nebo podmínky VLASTNICTVÍ, NEPORUŠENÍ, OBCHODOVATELNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Jste výhradně odpovědní za určení vhodnosti použití nebo redistribuce Díla a přebíráte veškerá rizika spojená s vaším výkonem oprávnění podle této licence.

8. Omezení odpovědnosti.

V žádném případě a podle žádné právní teorie, ať už v rámci deliktu (včetně nedbalosti), smlouvy nebo jinak, pokud to nevyžaduje platný zákon (například úmyslné a hrubě nedbalé jednání) nebo není dohodnuto písemně, žádný Přispěvatel vám nebude odpovědný za škody, včetně jakýchkoli přímých, nepřímých, zvláštních, náhodných nebo následných škod jakéhokoli charakteru vzniklých v důsledku této licence nebo v důsledku použití nebo nemožnosti používat dílo (včetně, ale bez omezení na škody za ztrátu dobré vůle, zastavení práce , selhání nebo nefunkčnost počítače nebo jakékoli jiné komerční škody nebo ztráty), a to i v případě, že byl takový Přispěvatel na možnost takových škod upozorněn.

9. Přijetí záruky nebo dodatečné odpovědnosti.

Při redistribuci Díla nebo Díla odvozených se můžete rozhodnout nabídnout a účtovat poplatek za přijetí podpory, záruky, odškodnění nebo jiných závazků a/nebo práv v souladu s touto licencí. Při přijímání takových závazků však můžete jednat pouze svým vlastním jménem a na svou výhradní odpovědnost, nikoli jménem jakéhokoli jiného přispěvatele, a pouze pokud souhlasíte s tím, že odškodníte, budete bránit a chránit každého přispěvatele za jakoukoli odpovědnost, která vznikne, nebo nároky uplatněné vůči takovému Přispěvateli z důvodu vašeho přijetí jakékoli takové záruky nebo dodatečné odpovědnosti.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

• Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.

• Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.

• Název společnosti ZETETIC LLC ani jména jejích přispěvatelů nesmí být používána k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE SPOLEČNOST ZETETIC LLC „TAK, JAK JE“ A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK OBCHODOVATELNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE ODMÍTÁVÁ. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ZETETIC LLC ODPOVĚDNÁ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB, ZTRÁTY, ZPROSTŘEDKOVÁNÍ; ) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÉM) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ JE DOPORUČENO.

SQLite

Veškerý kód a dokumentaci v SQLite autoři věnovali veřejné doméně. Všichni autoři kódu a zástupci společností, pro které pracují, podepsali čestná prohlášení, že věnují své příspěvky veřejné doméně, a originály těchto podepsaných prohlášení jsou uloženy v trezoru v hlavních kancelářích Hwaci. Kdokoli může kopírovat, upravovat, publikovat, používat, kompilovat, prodávat nebo distribuovat původní kód SQLite, ať už ve formě zdrojového kódu, nebo jako kompilovaný binární soubor, pro jakýkoli účel, komerční nebo nekomerční, a jakýmikoli prostředky.

Sun RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC je produktem společnosti Sun Microsystems, Inc. a je poskytován pro neomezené použití za předpokladu, že tato legenda je zahrnuta na všech páskových médiích a jako součást softwarového programu jako celku nebo jeho části. Uživatelé mohou bezplatně kopírovat nebo upravovat Sun RPC, ale nejsou oprávněni jej licencovat nebo distribuovat komukoli jinému, než jako součást produktu nebo programu vyvinutého uživatelem.

SUN RPC JE POSKYTOVÁN TAK, JAK JE, BEZ ŽÁDNÝCH ZÁRUK JAKÉHOKOLI DRUHU, VČETNĚ ZÁRUK NA NÁVRH, OBCHODOVATELNOST A VHODNOST PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL NEBO VYPLÝVAJÍCÍ Z PRŮBĚHU OBCHODOVÁNÍ, POUŽÍVÁNÍ NEBO OBCHODNÍ PRAXE.

Sun RPC je poskytován bez podpory a bez závazku ze strany Sun Microsystems, Inc. pomáhat při jeho používání, opravách, úpravách nebo vylepšeních.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NENESE ŽÁDNOU ODPOVĚDNOST ZA PORUŠENÍ AUTORSKÝCH PRÁV, OBCHODNÍHO TAJEMSTVÍ NEBO JAKÝCHKOLI PATENTU SPOLEČNOSTÍ SUN RPC ANI JEJICH ČÁSTÍ.

Společnost Sun Microsystems, Inc. nebude v žádném případě odpovědná za jakékoli ušlé příjmy nebo zisky nebo jiné zvláštní, nepřímé a následné škody, a to ani v případě, že byla společnost Sun upozorněna na možnost vzniku takových škod.

Ubuntu

Tento software může zahrnovat Ubuntu, které je licencováno pod GNU General Public License verze 2, jejíž kopie je spolu se zdrojovým kódem pro Ubuntu k dispozici na http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Všechna práva vyhrazena.

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 • Redistribuce zdrojového kódu musí obsahovat výše uvedené upozornění na autorská práva, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti.
 • Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 • Ani jméno Sam Truzjan, ani jména jiných přispěvatelů nesmí být použita k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez předchozího výslovného písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJÍ DRŽITELÉ AUTORSKÝCH PRÁV A PŘISPĚVATELÉ „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÉ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ NÁKUP. V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE VLASTNÍK AUTORSKÝCH PRÁV NEBO PŘISPĚVATELÉ ODPOVĚDNÍ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NEOMEZENO NA, ZAJIŠTĚNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ, ZBOŽÍ FILO;TSLO NEBO PŘERUŠENÍ OBCHODNÍ ČINNOSTI), AŤ JAK ZPŮSOBUJEME A NA ZÁKLADĚ JAKÉKOLI TEORIE ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍMÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO PŘEČINKU (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINAK) VZNIKLÉM JAKÝKOLIV ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.

UPX/UPL

UPX a UCL je software chráněný autorským právem. Všechna práva zůstávají autorům.

UPX je chráněn autorským právem (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX je chráněn autorským právem (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL je Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU GENERAL PUBLIC LICENCE

UPX a knihovna UCL jsou svobodný software; můžete je redistribuovat a/nebo upravovat podle podmínek GNU General Public License, jak je vydává Free Software Foundation; buď verze 2 licence, nebo (dle vašeho uvážení) jakákoli pozdější verze.

UPX a UCL jsou distribuovány v naději, že budou užitečné, ale BEZ JAKÉKOLI ZÁRUKY; dokonce bez předpokládané záruky PRODEJNOSTI nebo VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL. Další podrobnosti najdete v GNU General Public License.

ZVLÁŠTNÍ VÝJIMKA PRO KOMPRESOVANÉ SPUSTITELNÉ SOUBORY

Útržek, který je součástí každého komprimovaného programu UPX, je součástí UPX a UCL a obsahuje kód, na který se vztahují naše autorská práva. Stále platí podmínky GNU General Public License, protože komprimace programu je speciální forma propojení s naším útržkem.

Tímto vám Markus FXJ Oberhumer a Laszlo Molnar udělují zvláštní povolení k volnému používání a distribuci všech komprimovaných programů UPX (včetně komerčních), s výhradou následujících omezení:

 1. Musíte komprimovat svůj program pomocí zcela neupravené verze UPX; buď s naší předkompilovanou verzí, nebo (podle vašeho uvážení) s vlastní kompilovanou verzí neupravených zdrojů UPX, jak je distribuujeme.
 2. To také znamená, že útržek UPX musí být zcela neupravený, tj. útržek vložený do vašeho komprimovaného programu musí být bajtově identický s útržkem, který je vytvořen oficiální neupravenou verzí UPX.
 3. Dekompresor a jakýkoli jiný kód z útržku musí být používán výhradně neupraveným útržkem UPX pro dekompresi vašeho programu při spuštění programu. Žádná část útržku nesmí být čtena, kopírována, volána nebo jinak používána nebo zpřístupňována vaším programem.

WTL

WTL je licencován v souladu s Microsoft Public License (MS-PL).

Tato licence upravuje používání doprovodného softwaru. Používáte-li software, přijímáte tuto licenci. Pokud licenci nepřijmete, software nepoužívejte.

1. Definice

Pojmy "reprodukce", "reprodukce", "odvozená díla" a "distribuce" zde mají stejný význam jako podle zákona o autorských právech USA.

"Příspěvek" je původní software nebo jakékoli doplňky nebo změny softwaru.

"Přispěvatel" je jakákoli osoba, která distribuuje svůj příspěvek na základě této licence.

„Licencované patenty“ jsou patentové nároky přispěvatele, které jsou uvedeny přímo v jeho příspěvku.

2. Udělení práv

(A) Udělení autorských práv – V souladu s podmínkami této licence, včetně licenčních podmínek a omezení v části 3, vám každý přispěvatel uděluje nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou autorská práva k reprodukci svého příspěvku, přípravě odvozených děl ze svého příspěvku. příspěvek a distribuovat jeho příspěvek nebo jakákoli odvozená díla, která vytvoříte.

(B) Udělení patentu – V souladu s podmínkami této licence, včetně licenčních podmínek a omezení v části 3, vám každý přispěvatel uděluje nevýhradní, celosvětovou, bezplatnou licenci v rámci svých licencovaných patentů k vytváření, vytváření a používání , prodávat, nabízet k prodeji, dovážet a/nebo jinak nakládat se svým příspěvkem v softwaru nebo odvozených dílech z příspěvku v softwaru.

3. Podmínky a omezení

(A) Žádná licence na ochrannou známku – Tato licence vám neuděluje práva používat jména, loga nebo ochranné známky přispěvatelů.

(B) Pokud vznesete nárok na patent proti jakémukoli přispěvateli na patenty, o kterých tvrdíte, že jsou softwarem porušeny, vaše patentová licence od takového přispěvatele na software automaticky skončí.

(C) Pokud šíříte jakoukoli část softwaru, musíte si ponechat veškerá upozornění na autorská práva, patenty, ochranné známky a zdroje, které se v softwaru nacházejí.

(D) Pokud distribuujete jakoukoli část softwaru ve formě zdrojového kódu, můžete tak učinit pouze na základě této licence tím, že k distribuci připojíte úplnou kopii této licence. Pokud distribuujete jakoukoli část softwaru ve zkompilované formě nebo ve formě objektového kódu, můžete tak učinit pouze na základě licence, která je v souladu s touto licencí.

(E) Software je licencován „tak, jak je“. Riziko jeho používání nesete vy. Přispěvatelé neposkytují žádné výslovné záruky, záruky nebo podmínky. Podle místních zákonů můžete mít další spotřebitelská práva, která tato licence nemůže změnit. V rozsahu povoleném vašimi místními zákony přispěvatelé vylučují předpokládané záruky prodejnosti, vhodnosti pro konkrétní účel a neporušení práv.

UnRAR

UnRAR - bezplatný nástroj pro archivy RAR

Licence pro používání a distribuci ZDARMA přenosné verze

Zdrojový kód nástroje UnRAR je freeware. To znamená:

 1. Všechna autorská práva k RAR a nástroji UnRAR jsou výhradně ve vlastnictví autora - Alexandra Roshala.
 2. Zdrojový kód UnRAR lze použít v jakémkoli softwaru ke zpracování archivů RAR bez omezení zdarma, ale nelze jej použít k vývoji archivátoru kompatibilního s RAR (WinRAR) a k opětovnému vytvoření algoritmu komprese RAR, který je proprietární. Distribuce upraveného zdrojového kódu UnRAR v samostatné formě nebo jako součást jiného softwaru je povolena za předpokladu, že úplný text tohoto odstavce, počínaje slovy „zdrojový kód UnRAR“, je zahrnut v licenci nebo v dokumentaci, pokud licence není k dispozici, a v komentářích ke zdrojovému kódu výsledného balíčku.
 3. Nástroj UnRAR může být volně distribuován. Je povoleno distribuovat UnRAR v rámci jiných softwarových balíčků.
 4. ARCHIVER RAR A UTILITY UnRAR JSOU DISTRIBUOVÁNY „TAK, JAK JSOU“. ŽÁDNÁ ZÁRUKA JAKÉHOKOLI DRUHU NENÍ VYJÁDŘENÁ ANI PŘEDPOKLÁDANÁ. POUŽÍVÁTE NA VLASTNÍ RIZIKO. AUTOR NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA ZTRÁTU DAT, ŠKODY, ZTRÁTU ZISKU ANI JAKÉKOLI JINÉ ZTRÁTY PŘI POUŽÍVÁNÍ NEBO ZNEUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU.
 5. Instalace a používání nástroje UnRAR znamená souhlas s těmito podmínkami licence.
 6. Pokud nesouhlasíte s podmínkami licence, musíte odstranit soubory UnRAR ze svých úložných zařízení a přestat nástroj používat.

Děkujeme za váš zájem o RAR a UnRAR.

Alexander L. Rošál

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licencováno pod licencí Apache, verze 2.0 ("Licence"); tento soubor nesmíte používat jinak než v souladu s licencí. Kopii licence můžete získat na adrese http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Pokud to nevyžaduje platný zákon nebo není písemně dohodnuto, je software distribuovaný na základě licence distribuován „TAK, JAK JE“, BEZ ZÁRUK NEBO PODMÍNEK JAKÉHOKOLI DRUHU, ať už výslovných nebo předpokládaných. Konkrétní jazyk, kterým se řídí oprávnění a omezení podle této licence, najdete v licenci.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly a Mark Adler

Tento software je poskytován „tak, jak je“, bez jakékoli výslovné nebo předpokládané záruky. Autoři v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli škody vzniklé používáním tohoto softwaru.

Každému je uděleno povolení používat tento software pro jakýkoli účel, včetně komerčních aplikací, a volně jej upravovat a dále distribuovat, s výhradou následujících omezení:

 1. Původ tohoto softwaru nesmí být uváděn v omyl; nesmíte tvrdit, že jste napsali originální software. Pokud používáte tento software v produktu, bylo by oceněno, že potvrzení v dokumentaci k produktu není vyžadováno.
 2. Změněné zdrojové verze musí být jako takové jasně označeny a nesmí být uváděny v omyl jako původní software.
 3. Toto upozornění nesmí být odstraněno ani změněno z žádné zdrojové distribuce.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Úprava pro Unzip pro Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Všechna práva vyhrazena.

Pro účely tohoto autorského práva a licence je „Info-ZIP“ definován jako následující skupina jednotlivců:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Tento software je poskytován „tak, jak je“, bez záruky jakéhokoli druhu, výslovné nebo předpokládané. Společnost Info-ZIP ani její přispěvatelé v žádném případě nenesou odpovědnost za jakékoli přímé, nepřímé, náhodné, zvláštní nebo následné škody vzniklé v důsledku použití nebo nemožnosti používat tento software.

Každému je uděleno povolení používat tento software pro jakýkoli účel, včetně komerčních aplikací, a volně jej upravovat a dále distribuovat, s výhradou výše uvedeného vyloučení odpovědnosti a následujících omezení:

1. Redistribuce zdrojového kódu (celého nebo jeho části) musí zachovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, definici, vyloučení odpovědnosti a tento seznam podmínek.

2. Redistribuce v binární formě (kompilované spustitelné soubory a knihovny) musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, definici, vyloučení odpovědnosti a tento seznam podmínek v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí. Další dokumentace není potřeba pro spustitelné soubory, u kterých je možnost licence příkazového řádku poskytuje a poznámka týkající se této možnosti je ve spouštěcím pruhu spustitelného souboru.
Jedinou výjimkou z této podmínky je redistribuce standardního binárního souboru UnZipSFX (včetně SFXWiz) jako součást samorozbalovacího archivu; to je povoleno bez zahrnutí této licence, pokud normální banner SFX nebyl z binárního souboru odstraněn nebo zakázán.

1. Změněné verze – včetně, ale nejen, portů na nové operační systémy, stávajících portů s novými grafickými rozhraními, verzí s upravenými nebo přidanými funkcemi a verzí dynamických, sdílených nebo statických knihoven nepocházejících z Info-ZIP – musí být jasně označeny jako takové a nesmí být nesprávně uváděny jako původní zdroj nebo, pokud jsou binární, zkompilované z původního zdroje. Takové změněné verze také nesmí být uváděny v omyl jako vydání Info-ZIP – včetně, ale bez omezení, označení změněných verzí jmény „Info-ZIP“ (nebo jakékoli jejich variace, včetně, ale bez omezení na, různých velká písmena), "Pocket UnZip", "WiZ" nebo "MacZip" bez výslovného povolení společnosti Info-ZIP. U takto změněných verzí je dále zakázáno nepravdivě používat e-mailové adresy Zip-Bugs nebo Info-ZIP nebo adresy URL Info-ZIP, z čehož vyplývá, že Info-ZIP bude poskytovat podporu pro změněné verze.

2. Info-ZIP si vyhrazuje právo používat pro své vlastní zdroj a binární verze.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, všechna práva vyhrazena.

Napsali Darrick Wong , James Simshaw a Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena

LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Všechna práva vyhrazena.

Listopad 2007 - doplňky pro Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Všechna práva vyhrazena
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena
LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Všechna práva vyhrazena.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena
LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Všechna práva vyhrazena.
Napsali Darrick Wong , James Simshaw a Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Všechna práva vyhrazena
LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Všechna práva vyhrazena.
rozšíření dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
rozšíření dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena
Autoři: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Všechna práva vyhrazena.
modifikace dmraid:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena

LICENCE:

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí uchovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti, bez úprav, bezprostředně na začátku souboru.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. Jméno autora nesmí být použito k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez zvláštního předchozího písemného povolení.

TENTO SOFTWARE POSKYTUJE AUTOR „TAK, JAK JE“, A JAKÉKOLI VÝSLOVNÉ NEBO PŘEDPOKLÁDANÉ ZÁRUKY, VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ, PŘEDPOKLÁDANÝCH ZÁRUK PRODEJNOSTI A VHODNOSTI PRO KONKRÉTNÍ ÚČEL SE ODMÍTÁ. AUTOR V ŽÁDNÉM PŘÍPADĚ NEBUDE ODPOVĚDNÝ ZA JAKÉKOLI PŘÍMÉ, NEPŘÍMÉ, NÁHODNÉ, ZVLÁŠTNÍ, EXEMPLÁRNÍ NEBO NÁSLEDNÉ ŠKODY (VČETNĚ, ALE NE OMEZENÍ NA, OBJEDNÁVÁNÍ NÁHRADNÍHO ZBOŽÍ NEBO SLUŽEB; ZTRÁTY, ZAJIŠTĚNÍ, ZAJIŠTĚNÍ, ZTRÁTY ) JAKKOLI ZPŮSOBENÉ A NA JAKÉKOLI TEorii ODPOVĚDNOSTI, AŤ VE SMLOUVĚ, PŘÍSNÉ ODPOVĚDNOSTI NEBO deliktu (VČETNĚ NEDBALOSTI ČI JINÉM) VZNIKLÉM JAKÝKOLI ZPŮSOBEM Z POUŽÍVÁNÍ TOHOTO SOFTWARU, I KDYŽ JE DOPORUČENO.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (aktuální změny kódu provedl Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Všechna práva vyhrazena.

LICENCE:

Redistribuce a použití ve zdrojové a binární formě, s úpravami nebo bez nich, jsou povoleny za předpokladu, že jsou splněny následující podmínky:

 1. Redistribuce zdrojového kódu musí uchovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti, bez úprav, bezprostředně na začátku souboru.
 2. Redistribuce v binární formě musí reprodukovat výše uvedenou poznámku o autorských právech, tento seznam podmínek a následující prohlášení o vyloučení odpovědnosti v dokumentaci a/nebo jiných materiálech dodávaných s distribucí.
 3. Jméno autora nesmí být použito k podpoře nebo propagaci produktů odvozených z tohoto softwaru bez zvláštního předchozího písemného povolení.

Alternativně může být tento software distribuován za podmínek GNU General Public License ("GPL") verze 2, viz níže

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Všechna práva vyhrazena.
Napsal Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Všechna práva vyhrazena
LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Všechna práva vyhrazena.
Napsal James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Všechna práva vyhrazena
LICENCE: GPL, viz níže

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Všechna práva vyhrazena
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Všechna práva vyhrazena
LICENCE: GPL, viz níže
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENCE: GPL, viz níže

RŮZNÉ PODMÍNKY DUŠEVNÍHO VLASTNICTVÍ

Mac je ochranná známka společnosti Apple Inc., registrovaná v USA a dalších zemích.

Načítání...