SpyHunter 5 ja SpyHunter for Mac täiendavad nõuded ja tingimused

AUTORIÕIGUSE MÄRKUS

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Kõik õigused kaitstud.

Kolmanda osapoole koodi võidakse koondada või levitada EnigmaSofti omandiõigusega kaitstud ja autoriõigustega kaitstud tarkvaraga. Sellise kolmanda osapoole koodi autoriõiguste märkused ja litsentsitingimused on üksikasjalikult kirjeldatud allpool.

ALLIKAKOODI LEVITAMINE

Teatud kolmanda osapoole litsentsid võivad nõuda vastava lähtekoodi levitamist.

Võite hankida meilt täieliku vastava lähtekoodi kolme aasta jooksul pärast selle toote viimast varustamist, saates 5-eurose rahaülekande või tšeki aadressile:

EnigmaSoft Ltd.
Märkus: GPL-i järgimise pakkumine
Lossi tänav 1
Dublin D02 XD82
IIRIMAA

Kirjutage oma makse memoreale "GPL-i vastavuse allikas". See pakkumine kehtib kõigile, kes selle teabe kätte saavad.

KOMPONENTIDE LOETELU TOOTE KOHTA

Kolmanda osapoole komponentide litsentside loend toote kohta:

TOODE (KOMPONENDID)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl ja Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Seadme kaardistaja; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C teek; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linuxi kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu Udev; /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/formaat.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter for Mac (LevelDB; Libararchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; ja Zlib)

KOLMANDATE OSAPOOLTE KOMPONENTIDE AUTORIÕIGUSE TEATISED JA LITSENTSITINGIMUSED

4.4BSD

Kogu 4.4BSD ja 4.4 BSD-Lite väljaannetes sisalduva dokumentatsiooni ja tarkvara autoriõigused kuuluvad California Ülikooli Regentsile.

Autoriõigus 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, California ülikooli regent. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. [See tingimus eemaldati; vaata https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata ei tohi ülikooli nime ega kaastöötajate nimesid kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKKUAVAD REGENTID JA KAASASJAD "NAGU ON" NING MISKI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA VÄLJALISE VÄLJASÕIDU SOBIVUSE KOHTA. ÜHTEGI JUHUL EI VASTUTA REGENDID VÕI KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST (SH, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSTEENUSTE VÕI KASUTAMISE, TEENUSTE HANKEMINE; ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), MIS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TEKIB MIS TAHES KÄESOLEVA TAHKELEPINGU KASUTAMIST.

BIND 4.9.5

DNS-i lahendaja koodi, mis on võetud versioonist BIND 4.9.5, autoriõigused kuuluvad nii UC Berkeleyle kui ka Digital Equipment Corporationile. DEC-i osad on järgmise litsentsi all:

Osade autoriõigus (C) 1993, Digital Equipment Corporation.

Käesolevaga antakse luba selle tarkvara kasutamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks ja levitamiseks mis tahes eesmärgil tasuga või ilma, eeldusel, et ülaltoodud autoriõiguse märge ja käesolev loa teade on kõigis eksemplarides ning Digital Equipment Corporationi nime ei kasutata dokumendi või tarkvara levitamisega seotud reklaam või reklaam ilma konkreetse kirjaliku eelneva loata.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON" NING DIGITAL EQUIPMENT CORP. LAHTUB KÕIGEST SELLE TARKVARA GARANTIIDEST, SEALHULGAS KÕIK KAUDSEID GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA SOOVITUSE KOHTA. MITTE JUHUL EI VASTUTA DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION MISGI ERILISE, OTSESE, KAUDSE VÕI JÄLJENDUSLIKU KAHJU EEST VÕI MISGI KAHJU EEST, MIS PÕHJUSINUD KASUTAMISE, ANDMETE VÕI KASUMISE KAOTAMISE EEST, VÕI ANDMETE VÕI VÕIMALIKEST ANDMETEST. VÕI SEOSES SELLE TARKVARA KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEGA.

Osade autoriõigus (C) UC Berkeley poolt

Autoriõigus 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, California ülikooli regent. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. [See tingimus eemaldati; vaata https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata ei tohi ülikooli nime ega kaastöötajate nimesid kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKKUAVAD REGENTID JA KAASASJAD "NAGU ON" NING MISKI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA VÄLJALISE VÄLJASÕIDU SOBIVUSE KOHTA. ÜHTEGI JUHUL EI VASTUTA REGENDID VÕI KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST (SH, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSTEENUSTE VÕI KASUTAMISE, TEENUSTE HANKEMINE; ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), MIS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TEKIB MIS TAHES KÄESOLEVA TAHKELEPINGU KASUTAMIST.

Boost

Käesolevaga antakse tasuta luba igale isikule või organisatsioonile, kes omandab selle litsentsiga hõlmatud tarkvara ja kaasnevate dokumentide ("tarkvara") koopia, tarkvara kasutada, reprodutseerida, kuvada, levitada, käivitada ja edastada ning valmistada ette Tarkvarast tuletatud teoseid ja lubada seda teha kolmandatel osapooltel, kellele Tarkvara tarnitakse, järgides järgmist:

Tarkvara autoriõiguste teatised ja kogu käesolev avaldus, sealhulgas ülaltoodud litsentsiandmine, see piirang ja järgmine vastutusest loobumine, peavad sisalduma kõigis tarkvara koopiates, kas täielikult või osaliselt, ja kõigis tarkvara tuletatud teostes, välja arvatud juhul, kui koopiad või tuletatud teosed on ainult masinkäivitatava objektkoodi kujul, mille genereerib lähtekeele protsessor.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE, NIMEKIRI JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. MITTE JUHUL EI VASTUTA AUTORIÕIGUSE OMAJAD EGA KEEGI TARKVARA LEVITAJAD KAHJUDE EEST VÕI MUU VASTUTUSE EEST, MITTE LEPINGUS, VÕI MUU VASTUTUS, MIS TULENEVAD SELLEST VÕI SELLEST VÄLJAS VÕI SELLEST SEOSES.

Botaan

Autoriõigus (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarses vormis levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

SELLE TARKVARA ON PAKKUSTATUD AUTORI(TE) POOLT „NAGU ON” NING MISKI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRKS SOBIVUSE KOHTA. MITTE JUHUL EI VASTUTA AUTORI(D) VÕI KAASAJA(D) MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄLJENDUSLIKU KAHJU EEST (SH, KUID MITTE PIIRATUD, KAUPADE KASUTAMISE, ASENDUSE HANKIMINE; ANDMED VÕI KASUM; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSLIK JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUGA, RANGE VASTUTUS VÕI DEKETT (KAASA arvatud HOOLETUS VÕI MUUL MUUL) SELLEST MIS TAHES KASUTAMISELT TEKINUD SELLISTE KAHJUSTUSTE VÕIMALUS.

*7-Zip

Igaüks võib kopeerida, muuta, avaldada, kasutada, kompileerida, müüa või levitada algset LZMA SDK koodi kas lähtekoodi kujul või kompileeritud kahendkoodina, mis tahes eesmärgil, nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel ja mis tahes viisil.

Curl ja Libcurl

Autoriõigus (c) 1996–2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se ja paljud kaasautorid, vaadake faili TÄNU.

Kõik õigused kaitstud.

Käesolevaga antakse luba selle tarkvara kasutamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks ja levitamiseks mis tahes eesmärgil tasuga või ilma, eeldusel, et ülaltoodud autoriõiguse märge ja käesolev loa teade on kõigis koopiates.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA ÕIGUSRIIKUMISE MITTERIKKUMISE GARANTIID. AUTORID VÕI AUTORIÕIGUSE OMAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL MISGI NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST LEPINGU TOIMIMISEL VÕI MUUL VASTUTUSE EEST, MIS TULENEVAD VÕI SELLEST KASUTAMISELT VÕI SELLEGA SEOTUD TARKVARA.

Autoriõiguste omaniku nime ei tohi ilma autoriõiguste omaniku eelneva kirjaliku loata kasutada reklaamides ega muul viisil selle tarkvara müügi, kasutamise või muude tehingute edendamiseks, välja arvatud selles teatises märgitud juhtudel.

BusyBox

See tarkvara võib sisaldada BusyBoxi, mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel, mille koopia koos BusyBoxi lähtekoodiga on saadaval aadressil http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996–2010 Julian R Seward. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Selle tarkvara päritolu ei tohi valesti esitada; te ei tohi väita, et kirjutasite algse tarkvara. Kui kasutate seda tarkvara mõnes tootes, oleks toote dokumentatsioonis kinnitus teretulnud, kuid see pole vajalik.
 3. Muudetud allikaversioonid peavad olema sellisena selgelt märgitud ja neid ei tohi eksitada originaaltarkvarana.
 4. Autori nime ei tohi ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks või reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKUTAB AUTORI „NAGU ON” NING MISKI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. AUTOR EI VASTUTA MISELGI JUHUL MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKKUHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSTEENUSTE VÕI TEENUSTE HANKEMINE, TEENUSTE VÕI KASUTAMINE, KASUTAMINE VÕI KASUTAMINE. ) KUIDAS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUGA, RANGE VASTUTUSE VÕI kahju hüvitamise korral (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB MIS TAHES SELLE TARKVARA KASUTAMIST, ISEGI SOOVITUSEL.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versioon 1.0.6, 6. september 2010

CppSQLite

Autoriõigus (C) 2004 Rob Groves. Kõik õigused kaitstud.

rob.groves@btinternet.com

Käesolevaga antakse luba selle tarkvara ja selle dokumentatsiooni kasutamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks ja levitamiseks mis tahes eesmärgil, ilma tasu ja kirjaliku lepinguta tingimusel, et ülaltoodud autoriõiguse märge, käesolev lõik ja kaks järgmist lõiku on kõigis koopiates. , modifikatsioonid ja distributsioonid.

AUTOR EI VASTUTA MISELGI JUHUL ÜHGI POOLE EES OTSETE, KAUDSETE, ERILISTE, JUHUSLIKUTE VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST, SEALHULGAS KAOTAMAOTUD KASUMID, MIS TULENEVAD KÄESOLEVA TARKVARA JA SELLE TARKVARA VÕI SELLE VÕI SELLE VÕI SELLE TARKVARA VÕI SELLE VÕI SELLE VÕI SELLE VÕI SELLE VÕI SELLE VÕI SELLE KASUTAMISE KASUTAMISE KASUTAMISE SELLISTE KAHJUSTUSTE KOHTA.

AUTOR VÄLJAB TÄPSELT LAHTI KÕIGEST GARANTIIDEST, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAAUDUD GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. SIIN ESITATUD TARKVARA JA KAASNEVAD DOKUMENTATSIOONID, KUI ON OSAL, ON ESITATUD „NAGU ON”. AUTORIL EI OLE KOHUSTUST PAKKUMA HOOLDUST, TUGE, VÄRSKENDUSI, TÄIENDUSI VÕI MUUDATUSTEID.

Seadme kaardistaja

See tarkvara võib sisaldada seadme kaardistajat, mis on litsentsitud GNU väiksema üldise avaliku litsentsi versiooni 2.1 ja GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel.

Autoriõigus (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Autoriõigus (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

See tarkvara võib sisaldada dmraid (seadme kaardistamise RAID tööriist ja teek), mis on litsentsitud GNU väiksema üldise avaliku litsentsi versiooni 2.1, GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel ja allpool loetletud litsentse, mille koopiad koos dmraidi lähtekoodiga on saadaval aadressil http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)autoriõigus 2004–2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud.

ülesvoolu LITSENTS

****

Autoriõigus (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Autoriõigus (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Autoriõigus (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Autoriõigus (C) 2004 NVidia Corporation. Kõik õigused kaitstud.

Kõik õigused kaitstud.

See dmraid-kood on tasuta tarkvara; saate seda edasi levitada ja/või muuta Free Software Foundationi avaldatud GNU üldise avaliku litsentsi tingimuste alusel; kas litsentsi versioon 2 või (teie valikul) mis tahes hilisem versioon.

dmraid levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA GARANTIITA; isegi ilma kaudse garantiita MÜÜBITAVUSE või KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE kohta. Lisateabe saamiseks vaadake GNU üldist avalikku litsentsi.

Oleksite pidanud koos selle dmraid koodiga saama GNU (Vähem) üldise avaliku litsentsi koopia; kui ei, siis kirjutage Free Free Software Foundationile, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Ubuntu/Debiani GNU/Linuxi süsteemides leiate GNU üldise avaliku litsentsi täieliku teksti kaustast „/usr/share/common-licenses/GPL”. GNU Lesser General Public License'i täieliku teksti leiate kaustast '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Debiani pakend on © 2008, Giuseppe Iuculano ja see on litsentsitud GPL-i alusel, vt '/usr/share/common-licenses/GPL'.

FUSE

See tarkvara võib sisaldada FUSE-d, mis on litsentsitud GNU Lesser General Public License Version 2 ja GNU General Public License Version 2 alusel.

Autoriõigus 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

See tarkvara võis kasutada GNU kompilaatorite kogu (GCC), mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 3, GCC Runtime Library Exception versiooni 3.1 alusel ja allpool loetletud litsentse, mille koopiad koos GCC lähtekoodiga on saadaval. aadressil http://gcc.gnu.org/. (litsentsid on saadaval aadressil ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC on autoriõigus (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC on tasuta tarkvara; saate seda edasi levitada ja/või muuta Free Software Foundationi avaldatud GNU üldise avaliku litsentsi tingimuste alusel; kas versioon 3 või (teie valikul) mis tahes hilisem versioon.

GCC-d levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA GARANTIITA; isegi ilma kaudse garantiita MÜÜBITAVUSE või KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE kohta. Lisateabe saamiseks vaadake GNU üldist avalikku litsentsi.
Failid, millel on erandiklauslid, on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi tingimuste alusel; kas versioon 3 või (teie valikul) mis tahes hilisem versioon.

Debian GNU/Linuxi süsteemides on GNU üldise avaliku litsentsi täielik tekst '/usr/share/common-licenses/GPL', selle litsentsi versioon 3 asukohas '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Järgmised käitusaegsed teegid on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi (v3 või uuem) tingimuste alusel koos GCC Runtime Library Exception versiooniga 3.1.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Libgnat-4.4 Ada tugiteek ja libgnatvsn-teek.
 • Erinevad konfiguratsioonifailid failis gcc/config/, mida kasutatakse käitusaja teekides

Seevastu libgnatprj on litsentsitud puhta GNU üldise avaliku litsentsi tingimuste alusel.

Libgcj teek on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi tingimuste alusel, välja arvatud eriline erand:

Selle teegi staatiline või dünaamiline sidumine teiste moodulitega loob selle teegi põhjal kombineeritud töö. Seega hõlmavad GNU üldise avaliku litsentsi tingimused kogu kombinatsiooni.

Erierandina annavad selle teegi autoriõiguste omanikud teile loa siduda see teek sõltumatute moodulitega, et luua käivitatav fail, olenemata nende sõltumatute moodulite litsentsitingimustest, ning kopeerida ja levitada saadud käivitatavat faili teie valitud tingimustel, eeldusel, et täidate iga lingitud sõltumatu mooduli puhul ka selle mooduli litsentsi tingimused. Sõltumatu moodul on moodul, mis ei ole sellest teegist tuletatud ega sellel põhine. Kui muudate seda teeki, võite laiendada seda erandit oma teegi versioonile, kuid te ei ole kohustatud seda tegema. Kui te seda teha ei soovi, kustutage see erandiavaldus oma versioonist.

GNU C raamatukogu

See tarkvara võib sisaldada GNU C teeki, mis on litsentsitud GNU väiksema üldise avaliku litsentsi versiooni 2.1, GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel ja allpool loetletud litsentse, mille koopiad koos GNU C teegi lähtekoodiga on saadaval aadressil http://www.gnu.org/software/libc/.

Autoriõigus (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

See tarkvara võib sisaldada Grub4Dosi, mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel, mille koopia koos Grub4Dosi lähtekoodiga on saadaval aadressil https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Fail if_ppp.h on järgmise CMU litsentsi all:

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. Ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata ei tohi ülikooli nime ega kaastöötajate nimesid kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKKUVAD CARNEGIE MELLONI ÜLIKOOL JA KAASAJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA SOBITUSVÄLJALISE KOHTA. ÜHTEGI JUHUL EI OLE ÜLIKOOL VÕI KAASAJAD VASTUTTA MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSTEENUSTE VÕI KASUTUSTE VÕI ANDMETE HANKED; ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), MIS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TEKIB MIS TAHES KÄESOLEVA TAHKELEPINGU KASUTAMIST.

Sisevõrgu litsents

Failide inet/getnameinfo.c ja sysdeps/posix/getaddrinfo.c autoriõigus (C) kuulub Craig Metzile ja neid levitatakse järgmise litsentsi alusel:

/* Inner Net License, versioon 2.00

Autor(id) annavad loa tarkvara ja dokumentatsiooni edasilevitamiseks ja kasutamiseks lähte- ja kahendvormingus, muutmata või muutmata, tingimusel, et on täidetud järgmised tingimused:

0. Kui saate tarkvara versiooni, mis on spetsiaalselt märgistatud, et see ei ole edasilevitamiseks mõeldud (kontrollige versiooniteadet ja/või README), ei ole teil lubatud seda tarkvaraversiooni mingil viisil ega kujul edasi levitada.

 1. Kõigi muude kehtivate autoriõiguste ja litsentside tingimusi tuleb järgida.
 2. Lähtekoodi edasilevitamisel peavad säilima autorite autoriõiguste teatis(ed), see tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. Binaarses vormis levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida autorite autoriõiguste teatis(ed), käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 4. [Autoriõiguste omanik on lubanud selle klausli eemaldada.]
 5. Ei autori(te) ega selle kaastöötajate nimesid ei tohi kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks ilma eelneva kirjaliku loata.

SELLE TARKVARA PAKKUNAD SELLE AUTORID JA KAASASJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSEID GARANTIID, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA VÄLJALÜLITAMISE KOHTA SOBIVUSE KOHTA. MITTE JUHUL EI VASTUTA AUTORID VÕI KAASAJAD OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EELILISTE VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSTEENUSTE VÕI KASUTUSTE VÕI ANDMETE HANKED; ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), MIS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TEKIB MIS TAHES KÄESOLEVA TAHKELEPINGU KASUTAMIST.

Intel

Järgmine litsents hõlmab faile Inteli kogust "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium":

Inteli litsentsileping

Autoriõigus (c) 2000, Intel Corporation Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

* Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Binaarses vormis levitamise korral tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Intel Corporationi nime ei tohi kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks ilma eelneva kirjaliku loata.

SELLE TARKVARA PAKKUNAD AUTORIÕIGUSE OMAJAD JA KAASAJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, KAASAALSETE, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDED GARANTIID KAUBANDUSLIKKUSE JA KAUBANDUSLIKU SOBLIKU SÕIDUKORRALE. MITTE MITTE JUHUL EI VASTUTA INTEL EGA KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGMISTE KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, B, ASENDUSKAUPADE VÕI ANDMETE VÕI KASUTAMISE HANG; KATKESTUS) KUIDAS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI kahju hüvitamine (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TULENEB MIS TAHES SELLE TARKVARA KASUTAMISE KOHTA.

EKSPORDISEADUSED: SEE LITSENTS EI LISADA TEIE JURISDIKTSIOONI EKSPORDISEADUSTE PIIRANGUID.

Litsentsisaaja vastutab kõigi litsentsisaaja jurisdiktsioonis kehtivate ekspordieeskirjade järgimise eest. PRAEGUSTE (mai 2000) USA ekspordieeskirjade kohaselt on see tarkvara USA-st ekspordiks sobilik ja seda saab alla laadida või muul viisil eksportida või reeksportida kogu maailmas, VÄLJA arvatud USA embargoga sihtkohtadesse, mille hulka kuuluvad Kuuba, Iraak, Liibüa, Põhja-Korea, Iraan, Süüria, Sudaan. , Afganistan ja mis tahes muu riik, millele USA on kehtestanud kaupade ja teenuste embargo.

JsonCpp

JsonCpp teegi lähtekood, sealhulgas kaasas olev dokumentatsioon, testid ja demonstratsioonirakendused, on litsentsitud järgmistel tingimustel.

Baptiste Lepilleur ja The JsonCpp Authors ütlevad sõnaselgelt lahti autoriõigustest kõigis jurisdiktsioonides, mis sellist lahtiütlust tunnustavad. Sellistes jurisdiktsioonides avaldatakse see tarkvara avalikku omandisse.

Jurisdiktsioonides, mis ei tunnusta avaliku domeeni omandit (nt Saksamaa 2010. aasta seisuga), kuulub selle tarkvara autoriõigus (c) 2007–2010, mille autoriteks on Baptiste Lepilleur ja The JsonCpp Authors, ning see on välja antud MIT-i litsentsi tingimuste alusel (vt allpool).

Jurisdiktsioonides, mis tunnustavad avaliku domeeni omandit, võib selle tarkvara kasutaja valida, kas nõustub sellega kas 1) avaliku domeenina, 2) MIT-i litsentsi tingimustel (vt allpool) või 3) kahe avaliku domeeni tingimuste alusel. Siin kirjeldatud MIT-litsentsi tingimused vastavalt nende valikule.

MIT-i litsents on umbes nii lähedal avalikule domeenile, kui litsents võib saada, ning seda kirjeldatakse selgelt ja lühidalt aadressil:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

MIT-i litsentsi täistekst on järgmine:

Autoriõigus (c) 2007–2010 Baptiste Lepilleur ja The JsonCpp autorid

Käesolevaga antakse igale isikule, kes omandab selle tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioonifailide ("tarkvara") koopia, tasuta luba tegeleda tarkvaraga piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigus kasutada, kopeerida, muuta, ühendada. , avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa tarkvara koopiaid ning lubada seda teha isikutel, kellele tarkvara on tarnitud, järgmistel tingimustel:

Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja käesolev loa teatis sisalduvad tarkvara kõikides koopiates või olulistes osades.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASAH, KUID MITTE PIIRATUD KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. AUTORID VÕI AUTORIÕIGUSE OMAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL MISGI NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST LEPINGU TOIMIMISEL VÕI MUUL VASTUTUSE EEST, MIS TULENEVAD VÕI SELLEST KASUTAMISELT VÕI SELLEGA SEOTUD TARKVARA.

MIT-i litsents ühildub nii GPL-i kui ka kommertstarkvaraga, pakkudes ühelegi kõik avaliku domeeni õigused koos väikese ebameeldivusega, mis on seotud ülaltoodud autoriõiguse teatise ja litsentsi tekstiga lähtekoodis. Pange tähele ka seda, et kui nõustute avaliku domeeni "litsentsiga", saate oma koopia uuesti litsentsida, kasutades mis tahes litsentsi, mis teile meeldib. Autoriõiguste omaniku nime ei tohi ilma autoriõiguste omaniku eelneva kirjaliku loata kasutada reklaamides ega muul viisil selle tarkvara müügi, kasutamise või muude tehingute edendamiseks, välja arvatud selles teatises märgitud juhtudel.

Klibc.utils

See tarkvara võib sisaldada rakendust Klibc.utils, mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 ja allpool loetletud litsentsi alusel.

Autoriõigus 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Autoriõigus (c) 2004-2006 California ülikooli regents. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. Ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata ei tohi ülikooli nime ega kaastöötajate nimesid kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKKUAVAD REGENTID JA KAASASJAD "NAGU ON" NING MISKI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA VÄLJALISE VÄLJASÕIDU SOBIVUSE KOHTA. ÜHTEGI JUHUL EI VASTUTA REGENDID VÕI KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST (SH, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSTEENUSTE VÕI KASUTAMISE, TEENUSTE HANKEMINE; ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), MIS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TEKIB MIS TAHES KÄESOLEVA TAHKELEPINGU KASUTAMIST.

LevelDB

Autoriõigus (c) 2011 The LevelDB autorid. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

* Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Binaarses vormis levitamise korral tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Ei Google Inc.-i nime ega selle kaastööliste nimesid ei tohi ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKKUNAD AUTORIÕIGUSE OMAJAD JA KAASAJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, KAASAALSETE, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDED GARANTIID KAUBANDUSLIKKUSE JA KAUBANDUSLIKU SOBLIKU SÕIDUKORRALE. MITTE JUHUL EI VASTUTA AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄLJENDUSLIKU KAHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, TEENUSED, KASUTAMISED, ANDMED, ASENDUSED; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB SELLE SOOVITUSE KASUTAMISE MIS TAHES VASTUTUSE.

Libffi

See tarkvara võib sisaldada libffi teeki, millele kehtivad järgmised autoriõigused ja load:

Autoriõigus (c) 1996–2014 Anthony Green, Red Hat, Inc ja teised (üksikasju vaadake lähtefailidest)

Käesolevaga antakse igale isikule, kes omandab selle tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioonifailide ("tarkvara") koopia, tasuta luba tegeleda tarkvaraga piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigus kasutada, kopeerida, muuta, ühendada. , avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa tarkvara koopiaid ning lubada seda teha isikutel, kellele tarkvara on tarnitud, järgmistel tingimustel:

Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja käesolev loa teatis sisalduvad tarkvara kõikides koopiates või olulistes osades.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASAH, KUID MITTE PIIRATUD KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. AUTORID VÕI AUTORIÕIGUSE OMAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL MISGI NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST LEPINGU TOIMIMISEL VÕI MUUL VASTUTUSE EEST, MIS TULENEVAD VÕI SELLEST KASUTAMISELT VÕI SELLEGA SEOTUD TARKVARA.

LevelDB

Autoriõigus (c) 2011 The LevelDB autorid. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

* Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Binaarses vormis levitamise korral tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Ei Google Inc.-i nime ega selle kaastööliste nimesid ei tohi ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKKUNAD AUTORIÕIGUSE OMAJAD JA KAASAJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, KAASAALSETE, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDED GARANTIID KAUBANDUSLIKKUSE JA KAUBANDUSLIKU SOBLIKU SÕIDUKORRALE. MITTE JUHUL EI VASTUTA AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄLJENDUSLIKU KAHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, TEENUSED, KASUTAMISED, ANDMED, ASENDUSED; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB SELLE SOOVITUSE KASUTAMISE MIS TAHES VASTUTUSE.

Raamatukogu

Archive_entry.h:

Autoriõigus (c) 2003–2008 Tim Kientzle
Autoriõigus (c) 2016 Martin Matuska
Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

SELLE TARKVARA PAKUTAB AUTORI(D) „NAGU ON” NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS JUURDEKS SOBIVUSE KOHTA.

AUTORID EI VASTUTA MITTE MITTE JUHUL MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EESMÄRKIDEGA VÕI JÄRGNIKKUHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDATAVATE KAUPADE, TEENUSTE VÕI KASUTUSANDMETE HANKEMINE; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB SELLE SOOVITUSE KASUTAMISE MIS TAHES VASTUTUSE.

Archive.h:

Autoriõigus (c) 2003–2010 Tim Kientzle
Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

SELLE TARKVARA PAKUTAB AUTORI(D) „NAGU ON” NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS JUURDEKS SOBIVUSE KOHTA.

AUTORID EI VASTUTA MITTE MITTE JUHUL MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERILISTE, EESMÄRKIDEGA VÕI JÄRGNIKKUHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDATAVATE KAUPADE, TEENUSTE VÕI KASUTUSANDMETE HANKEMINE; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB SELLE SOOVITUSE KASUTAMISE MIS TAHES VASTUTUSE.

LibLIEF

Apache litsents
Versioon 2.0, jaanuar 2004
http://www.apache.org/licenses/

KASUTAMISE, REPRODUTSEERIMISE JA LEVITAMISE TINGIMUSED

1. Mõisted.

"Litsents" tähendab kasutamise, reprodutseerimise ja levitamise tingimusi, nagu on määratletud käesoleva dokumendi jaotistes 1–9.

"Litsentsiandja" tähendab autoriõiguse omanikku või autoriõiguse omaniku poolt volitatud üksust, kes litsentsi välja annab.

"Juriidiline isik" tähendab tegutseva üksuse ja kõigi teiste üksuste liitu, mis seda üksust kontrollivad, on selle kontrolli all või alluvad ühisele kontrollile. Selle määratluse tähenduses tähendab "kontroll" (i) otsest või kaudset õigust panna sellise üksuse juhtimine või juhtimine kas lepingu alusel või muul viisil, või ii) viiekümne protsendi (50%) omandiõigust või rohkem käibelolevaid aktsiaid või (iii) sellise üksuse tegelik tulu.

"Teie" (või "Teie") tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes kasutab selle litsentsiga antud õigusi.

"Allikas" vorm tähendab eelistatud vormi muudatuste tegemiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarkvara lähtekood, dokumentatsiooni allikas ja konfiguratsioonifailid.

„Objekti vorm” tähendab mis tahes vormi, mis tuleneb lähtevormi mehaanilisest teisendamisest või tõlkimisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kompileeritud objektikood, loodud dokumentatsioon ja teisendused muudele meediumitüüpidele.

"Teos" tähendab litsentsi alusel kättesaadavaks tehtud autoriteost, olgu see siis allika või objekti kujul, nagu on näidatud teosele lisatud või sellele lisatud autoriõiguse teatises (näide on toodud allolevas lisas).

"Tuletatud teosed" tähendab mis tahes allika või objekti vormis teost, mis põhineb (või on sellest tuletatud) teosel ja mille toimetuslikud muudatused, annotatsioonid, täiendused või muud muudatused kujutavad endast tervikuna originaalteost autorlusest. Selle litsentsi tähenduses ei hõlma tuletatud teosed teoseid, mis jäävad teose ja tuletatud teoste liidestest eraldatavaks või ainult lingivad (või nime järgi seovad) nendega.

"Kaastöö" tähendab mis tahes autoriteost, sealhulgas teose originaalversioon ja selle teose või selle tuletatud teoste muudatused või täiendused, mille autoriõiguse omanik või isik või isik on tahtlikult esitanud litsentsiandjale teosesse lisamiseks. Autoriõiguse omaniku nimel esitama volitatud juriidiline isik. Selle määratluse tähenduses tähendab "esitatud" mis tahes vormis elektroonilist, suulist või kirjalikku suhtlust, mis on saadetud litsentsiandjale või tema esindajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, e-postiloendites, lähtekoodi juhtimissüsteemides ja väljaannete jälgimissüsteemides. mida haldab litsentsiandja või haldab litsentsiandja nimel teose arutamise ja täiustamise eesmärgil, kuid välja arvatud suhtlus, mis on autoriõiguse omaniku poolt silmatorkavalt märgistatud või muul viisil kirjalikult märgitud kui "Ei ole kaastöö".

"Kaasautor" tähendab litsentsiandjat ja mis tahes füüsilist või juriidilist isikut, kelle nimel litsentsiandja on kaastöö vastu võtnud ja seejärel teosesse lülitatud.

2. Autoriõiguse litsentsi andmine.

Vastavalt selle litsentsi tingimustele annab iga kaasautor teile alalise, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tasuta, kasutustasuta, tühistamatu autoriõiguse litsentsi, et reprodutseerida, valmistada ette tuletatud teoseid, avalikult kuvada, avalikult esitada, all-litsentsida ja levitada teost ja selliseid tuletatud teoseid allika või objekti kujul.

3. Patendilitsentsi andmine.

Vastavalt selle litsentsi tingimustele annab iga kaasautor teile alalise, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tasuta, kasutustasuta, tühistamatu (välja arvatud selles jaotises märgitud) patendilitsentsi, et teha, anda kasutada, pakkuda müüa, müüa, importida ja muul viisil üle anda teost, kui selline litsents kehtib ainult nende patendinõuete suhtes, mida see kaasautor litsentsib ja mida rikub tingimata nende kaastöö(d) üksi või nende kaastöö(te) kombinatsioon töö, millele selline(d) kaastöö(d) esitati. Kui algatate patendivaidluse mis tahes üksuse vastu (sealhulgas risthagi või vastuhagi kohtuasjas), väites, et teos või teoses sisalduv kaastöö kujutab endast otsest või kaasaaitavat patendirikkumist, siis kõik selle litsentsi alusel teile antud patendilitsentsid. Töö lõpeb sellise kohtuvaidluse esitamise kuupäevast.

4. Ümberjagamine.

Võite reprodutseerida ja levitada teose või selle tuletatud teoste koopiaid mis tahes kandjal, muudatustega või ilma ning allika või objekti kujul, tingimusel, et täidate järgmised tingimused:

Peate andma kõigile teistele teose või tuletatud teoste saajatele selle litsentsi koopia; ja

Peate lisama muudetud failidele silmapaistvad märguanded selle kohta, et muutsite faile; ja

Peate oma levitatavate tuletatud teoste allika vormis säilitama kõik teose allika vormi autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja omistamise teatised, välja arvatud need teated, mis ei puuduta tuletatud teoste ühegi osa; ja kui teos sisaldab levitamise osana tekstifaili "MÄRKUS", peavad kõik teie levitatavad tuletatud teosed sisaldama sellises TEATIS-failis sisalduvate omistamismärgete loetavat koopiat, välja arvatud need teated, mis ei puuduta ühtegi tuletatud teosed vähemalt ühes järgmistest kohtadest: tekstifailis MÄRKUS, mida levitatakse tuletatud teoste osana; allika vormis või dokumentatsioonis, kui see esitatakse koos tuletatud teostega; või tuletatud teoste loodud kuval, kui ja kus iganes sellised kolmanda osapoole teated tavaliselt ilmuvad. MÄRKUS faili sisu on ainult informatiivsel eesmärgil ega muuda litsentsi. Võite lisada oma omistusmärguandeid tuletatud teostesse, mida levitate, koos teose MÄRKUStekstiga või selle lisana, eeldusel, et selliseid täiendavaid omistamismärguandeid ei saa tõlgendada litsentsi muutmisena. Võite lisada oma muudatustele oma autoriõiguse avalduse ja pakkuda täiendavaid või erinevaid litsentsitingimusi teie muudatuste kasutamiseks, reprodutseerimiseks või levitamiseks või mis tahes sellisele tuletatud teosele tervikuna, tingimusel et kasutate, reprodutseerite ja levitate muul viisil vastab teos käesolevas litsentsis sätestatud tingimustele.

5. Kaastööde esitamine.

Kui te ei ole sõnaselgelt teatanud teisiti, kehtib teie poolt litsentsiandjale tahtlikult töösse lisamiseks esitatud kaastöö selle litsentsi tingimuste ja lisatingimusteta. Olenemata ülaltoodust ei asenda ega muuda miski siinkirjeldatud eraldi litsentsilepingu tingimusi, mille olete litsentsiandjaga selliste panuste osas sõlminud.

6. Kaubamärgid.

See litsents ei anna luba kasutada litsentsiandja kaubanimesid, kaubamärke, teenusemärke või tootenimesid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik mõistlikuks ja tavapäraseks kasutamiseks töö päritolu kirjeldamisel ja TEATIS-faili sisu reprodutseerimisel.

7. Garantiist lahtiütlemine.

Kui kohaldatav seadus ei nõua või kirjalikult kokku lepitud ei ole, annab litsentsiandja teose (ja iga kaasautor esitab oma kaastööd) "NAGU ON", ILMA MIS tahes otseste või kaudsete GARANTIITE VÕI TINGIMUSTETA, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes garantiid või tingimused, mis puudutavad NIMEKIRI, MITTERIKKUMISE, KAUBANDUSVÕIME VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUST. Te vastutate ainuisikuliselt Teose kasutamise või edasilevitamise asjakohasuse kindlaksmääramise eest ja võtate endale kõik selle litsentsi alusel antud lubade kasutamisega seotud riskid.

8. Vastutuse piirang.

Ühelgi juhul ja ühegi õigusteooria alusel, ei delikti (sealhulgas hooletuse), lepingu või muul viisil, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus seda nõuab (nt tahtlikud ja raskelt hooletud teod) või kirjalikult kokku lepitud, ei vastuta kaastöötaja teie ees kahjud, sealhulgas mis tahes otsesed, kaudsed, erilised, juhuslikud või kaudsed kahjud, mis tulenevad sellest litsentsist või teose kasutamisest või suutmatusest seda kasutada (sealhulgas, kuid mitte ainult, firmaväärtuse kaotamise, tööseisakuga seotud kahjud , arvuti rike või talitlushäire või mis tahes muud ärilised kahjud või kaotused), isegi kui sellist kaastöötajat on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

9. Garantii või lisavastutuse aktsepteerimine.

Teose või sellest tuletatud teoste edasilevitamisel võite valida, kas soovite pakkuda toetust, garantiid, hüvitist või muid käesoleva litsentsiga kooskõlas olevaid kohustusi ja/või õigusi ning võtta selle eest tasu. Selliseid kohustusi vastu võttes võite tegutseda ainult enda nimel ja oma ainuvastutusel, mitte ühegi teise kaastöölise nimel ja ainult siis, kui nõustute hüvitama, kaitsma ja kaitsma iga kaastöötajat mis tahes vastutuse eest, mis on tekkinud: või nõuded, mis on sellise kaastöölise vastu esitatud, kuna nõustute mis tahes sellise garantii või lisavastutusega.

LibYara

Autoriõigus (c) 2007–2016. YARA autorid. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. Sellest tarkvarast tuletatud toodete kinnitamiseks või reklaamimiseks ei tohi ilma eelneva kirjaliku loata kasutada ei autoriõiguste omaniku ega kaastöötajate nimesid.

SELLE TARKVARA PAKKUNAD AUTORIÕIGUSE OMAJAD JA KAASAJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSEID GARANTIID, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KAUBANDUSLIKU SÕIDUKORRALDUSE KAUDSE GARANTIID. AUTORIÕIGUSE OMAJA VÕI KAASAJAD EI VASTUTA MISGI JUHUL ÜHTEGI OTSETE, KAUDSETE, JUHUSLIKKE, ERILISTE, EESMÄRKIDEGA VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, TEENUSED, ANDMED, ASENDUSLIKUD HANKED; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS) KUIDAS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TEKIB SELLE SOOVITUSE KASUTAMISE MIS TAHES VASTUTUSE.

LibSELinux

See tarkvara võib sisaldada libselinuxi Debiani paketti, mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel. Lisateavet Debiani paketi kohta leiate aadressilt http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Autoriõigus 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Autoriõigus (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Autoriõigus (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Autoriõigus (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Autoriõigus (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

See raamatukogu on tasuta tarkvara; saate seda edasi levitada ja/või muuta Free Software Foundationi avaldatud GNU Lesser General Public License tingimuste alusel; kas litsentsi versioon 2.1 või (teie valikul) mis tahes hilisem versioon.

Seda teeki levitatakse lootuses, et see on kasulik, kuid ILMA GARANTIITA; isegi ilma kaudse garantiita MÜÜBITAVUSE või KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE kohta. Lisateavet leiate GNU Lesser General Public License'ist.

Libx86

See tarkvara võib sisaldada paketti libx86, mis on litsentsitud allpool loetletud litsentside alusel.

Failid: debian/*

Autoriõigus: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Litsents: MIT

Failid: *

Autoriõigus: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Litsents: MIT

Failid: x86emu/*

Autoriõigus: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Litsents: muu

Käesolevaga antakse luba selle tarkvara ja selle dokumentatsiooni mis tahes eesmärgil kasutamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks, levitamiseks ja müümiseks tasuta, tingimusel et ülaltoodud autoriõiguse märge on kõigis eksemplarides ja nii see autoriõiguse teade kui ka see loa teatis on esitatud täiendavas dokumentatsioonis. ja et autorite nimesid ei kasutataks tarkvara levitamisega seotud reklaamides või reklaamides ilma konkreetse kirjaliku eelneva loata. Autorid ei kinnita selle tarkvara sobivust mingil eesmärgil. Seda pakutakse "sellisel kujul" ilma otsese või kaudse garantiita.

AUTORID LAHTI LAHTI KÕISTEST SELLE TARKVARAGA SEOTUD GARANTIIDEST, SEALHULGAS KÕIK KAUDSEID GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕI SOOVITUSE KOHTA, AUTORID EI VASTUTA MISEL JUHUL MITTE KUJULGI VASTUTUSTE EESMÄRKIDE VÕI TAGASIVÕIME VÄLJAANDMUSE EEST. SELLE TARKVARA KASUTAMISE VÕI TOIMIMISEST TULENEVA LEPINGU VÕI HOOLETUSE VÕI MUU MUU VASTUVÕTE TEGEVUSEL VÕI SEOSES.

Litsents: MIT

Käesolevaga antakse igale isikule, kes omandab selle tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioonifailide ("tarkvara") koopia, tasuta luba tegeleda tarkvaraga piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigus kasutada, kopeerida, muuta, ühendada. , avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa tarkvara koopiaid ning lubada seda teha isikutel, kellele tarkvara on tarnitud, järgmistel tingimustel:

Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja käesolev loa teatis sisalduvad tarkvara kõikides koopiates või olulistes osades.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASAH, KUID MITTE PIIRATUD KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. JOSH VANDERHOOF EI VASTUTA MISELGI JUHUL MISGI NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST, MITTE LEPINGU TOIMIMISEL VÕI MUUL VASTUTUSEST, MIS TULENEVAD TARKVARAST, SELLEST VÄLJAS VÕI SELLEST ÜHENDUSES.

Linuxi kernel

See tarkvara võib sisaldada Linuxi tuuma, mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel, mille koopia koos Linuxi tuuma versiooni lähtekoodiga on saadaval aadressil http://git.kernel.org/.

Lua

Autoriõigus © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Käesolevaga antakse igale isikule, kes omandab selle tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioonifailide ("tarkvara") koopia, tasuta luba tegeleda tarkvaraga piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigus kasutada, kopeerida, muuta, ühendada. , avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa tarkvara koopiaid ning lubada seda teha isikutel, kellele tarkvara on tarnitud, järgmistel tingimustel:

Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja käesolev loa teatis sisalduvad tarkvara kõikides koopiates või olulistes osades.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASAH, KUID MITTE PIIRATUD KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. AUTORID VÕI AUTORIÕIGUSE OMAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL MISGI NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST LEPINGU TOIMIMISEL VÕI MUUL VASTUTUSE EEST, MIS TULENEVAD VÕI SELLEST KASUTAMISELT VÕI SELLEGA SEOTUD TARKVARA.

Mach

Järgmine CMU litsents hõlmab osa Machi tugikoodist, mis on tuletatud versioonist Mach 3.0: Machi operatsioonisüsteem

Autoriõigus (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Melloni ülikool. Kõik õigused kaitstud.

Käesolevaga antakse luba selle tarkvara ja selle dokumentatsiooni kasutamiseks, kopeerimiseks, muutmiseks ja levitamiseks tingimusel, et nii autoriõiguse märge kui ka käesolev loa teade on olemas kõikides tarkvara koopiates, tuletatud teostes või muudetud versioonides ja nende mis tahes osades ning et mõlemad teated on esitatud tõendavates dokumentides.

CARNEGIE MELLON LUBAB SEDA TARKVARA TASUTA KASUTADA SELLE SEISUKORRAS "NAGU ON". CARNEGIE MELLON LAHTIB ÜLEMINE VASTUTUSEST SELLE TARKVARA KASUTAMIST TÕJENEVATE KAHJUDE EEST.

Carnegie Mellon palub selle tarkvara kasutajatel naasta
Tarkvara levitamise koordinaator
Arvutiteaduste kool
Carnegie Melloni ülikool
Pittsburgh PA 15213-3890
või Software.Distribution@CS.CMU.EDU mis tahes täiustused või laiendused, mida nad teevad ja annavad Carnegie Mellonile õigused neid muudatusi edasi levitada.

Ncurses

See tarkvara võib sisaldada ncurses'i raamatukogu, millele kehtivad järgmised autoriõigused ja load: Autoriõigus (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Luba antakse käesolevaga tasuta kõigile isikutele, kes saavad selle tarkvara koopia ja sellega seotud dokumentatsioonifailid ("tarkvara") tarkvaraga piiranguteta tegelemiseks, sealhulgas ilma piiranguteta õigused kasutada, kopeerida, muuta, liita, avaldada, levitada, levitada koos muudatustega, all-litsentsida ja/või müüa tarkvara koopiaid. Tarkvara ja lubada seda teha isikutel, kellele tarkvara tarnitakse, järgmistel tingimustel:

Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja käesolev loa teatis sisalduvad tarkvara kõikides koopiates või olulistes osades.

TARKVARA TAKATAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASAH, KUID MITTE PIIRATUD KAUBANDUSLIKU VÕIME, KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. MITTE ÜHTEGI JUHUL EI VASTUTA ülalnimetatud AUTORIÕIGUSE OMAJAD NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST LEPINGU, KAHJUSTUSTE VÕI MUUL VASTUTUSE EEST, MIS TULENEVAD SELLEST VÕI SOOVITUSEST VÕI SELLEST MUUDEST KASUTAMISELT VÕI SELLEGA SEOTUD .

Välja arvatud selles teatises märgitud juhtudel, ei tohi ülalnimetatud autoriõiguste omanike nimesid kasutada reklaamides ega muul viisil selle tarkvara müügi, kasutamise või muude tehingute edendamiseks ilma eelneva kirjaliku loata.

NTFS-3G

See tarkvara võib sisaldada NTFS-3G draiverit, mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel ja GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, mille koopiad koos NTFS-3G lähtekoodiga on saadaval aadressil https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Autoriõigus: (C) 2000-2006 ntfs-3g arendusmeeskond

Debiani pakendi autoriõigus (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) ja on litsentsitud GPL-i alusel, vt ülal.

OpenSSL

Autoriõigus (c) 1998–2017 OpenSSL-projekt. Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. Kõik reklaammaterjalid, mis mainivad selle tarkvara funktsioone või kasutamist, peavad näitama järgmist kinnitust:
  "See toode sisaldab tarkvara, mille OpenSSL Project on välja töötanud OpenSSL Toolkitis kasutamiseks. (http://www.openssl.org/)"
 4. Nimetusi "OpenSSL Toolkit" ja "OpenSSL Project" ei tohi kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks ilma eelneva kirjaliku loata. Kirjaliku loa saamiseks võtke ühendust openssl-core@openssl.org.
 5. Sellest tarkvarast tuletatud tooteid ei tohi nimetada "OpenSSL-iks" ega nende nimedes esineda "OpenSSL"-i ilma OpenSSL-projekti eelneva kirjaliku loata.
 6. Mis tahes vormis levitamisel peab olema järgmine kinnitus:

"See toode sisaldab tarkvara, mille on välja töötanud OpenSSL Project kasutamiseks OpenSSL Toolkitis (http://www.openssl.org/)"

SELLE TARKVARA PAKUTAB OpenSSL PROJEKT "NAGU ON" NING MISGI SELGITUD VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRKIDEKS SOBIVUSE KOHTA. MITTE MITTE JUHUL EI VASTUTA OpenSSL-PROJEKT EGA SELLE KAASASJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKKUHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, TEENUSTE, D-ASETUSTE VÕI ASENDUSE HANKIMINE; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGU, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (KAASA arvatud HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TULENEB MIS TAHES VASTUTUSE KASUTAMIST VÄLJA. .

RapidJSON

Tencentil on hea meel toetada avatud lähtekoodiga kogukonda, tehes RapidJSONi kättesaadavaks.

Autoriõigus (C) 2015 THL A29 Limited, Tencenti ettevõte ja Milo Yip. Kõik õigused kaitstud.

Kui olete Tencentilt alla laadinud RapidJSON-binaarfaili koopia, võtke arvesse, et RapidJSON-binaarfail on litsentsitud MIT-i litsentsi alusel.

Kui olete Tencentilt alla laadinud RapidJSON-i lähtekoodi koopia, võtke arvesse, et RapidJSON-i lähtekood on litsentsitud MIT-i litsentsi alusel, välja arvatud allpool loetletud kolmanda osapoole komponendid, mille suhtes kehtivad erinevad litsentsitingimused. RapidJSON-i integreerimine oma projektidesse võib nõuda vastavust MIT-i litsentsile ja muudele RapidJSON-i kuuluvate kolmandate osapoolte komponentidele kohaldatavatele litsentsidele. Probleemse JSON-litsentsi vältimiseks oma projektides piisab kataloogi bin/jsonchecker/ välistamisest, kuna see on ainus JSON-litsentsi all olev kood.

Sellesse faili on lisatud MIT-i litsentsi koopia.

Muud sõltuvused ja litsentsid:

BSD litsentsi alusel litsentsitud avatud lähtekoodiga tarkvara:

-------------------------------------------------- ------------------

Msinttypes r29

Autoriõigus (c) 2006–2013 Alexander Chemeris
Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

* Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Binaarses vormis levitamise korral tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

* Ei autoriõiguste omaniku ega selle kaastöötajate nimesid ei tohi kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks ilma eelneva kirjaliku loata.

SELLE TARKVARA PAKKUAVAD REGENDID JA KAASASJAD „NAGU ON” NING MISKI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KAUBANDUSLIKU OSALUSE KOHTA. ÜHTEGI JUHUL EI VASTUTA REGENDID JA KAASAJAD ÜHTEGI OTSETE, KAUDSETE, JUHUSLIKUTE, ERILISTE, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKUD KAHJUDE EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSKAUPADE VÕI TEENUSTE HANKEMINE; ÄRITEGEVUSE KATKEMINE), MIS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUUL MUU), MIS TEKIB MIS TAHES KÄESOLEVA TAHKELEPINGU KASUTAMIST.

JSON-litsentsi alusel litsentsitud avatud lähtekoodiga tarkvara:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Autoriõigus (c) 2002 JSON.org
Kõik õigused kaitstud.

JSON_checker

Autoriõigus (c) 2002 JSON.org
Kõik õigused kaitstud.

JSON-litsentsi tingimused:

-------------------------------------------------- -

Käesolevaga antakse igale isikule, kes omandab selle tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioonifailide ("tarkvara") koopia, tasuta luba tegeleda tarkvaraga piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigus kasutada, kopeerida, muuta, ühendada. , avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa tarkvara koopiaid ning lubada seda teha isikutel, kellele tarkvara on tarnitud, järgmistel tingimustel:

Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja käesolev loa teatis sisalduvad tarkvara kõikides koopiates või olulistes osades.

Tarkvara tuleb kasutada hea, mitte kurja jaoks.

TARKVARA PAKUTAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, KAUBANDUSVÕIME, KONKREETSE EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. AUTORID VÕI AUTORIÕIGUSE OMAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL MISGI NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST LEPINGU TOIMIMISEL VÕI MUUL VASTUTUSE EEST, MIS TULENEVAD VÕI SELLEST KASUTAMISELT VÕI SELLEGA SEOTUD TARKVARA.

MIT-i litsentsi tingimused:

-------------------------------------------------- ------------------

Käesolevaga antakse igale isikule, kes omandab selle tarkvara ja sellega seotud dokumentatsioonifailide ("tarkvara") koopia, tasuta luba tegeleda tarkvaraga piiranguteta, sealhulgas ilma piiranguteta õigus kasutada, kopeerida, muuta, ühendada. , avaldada, levitada, all-litsentsida ja/või müüa tarkvara koopiaid ning lubada seda teha isikutel, kellele tarkvara on tarnitud, järgmistel tingimustel:

Ülaltoodud autoriõiguse teatis ja käesolev loa teatis sisalduvad tarkvara kõikides koopiates või olulistes osades.

TARKVARA PAKUTAKSE "NAGU ON", ILMA IGALsuguse, OTSESE VÕI KAUDSE GARANTIITA, KAASA arvatud, KUID MITTE PIIRATUD, KAUBANDUSVÕIME, KONKREETSE EESMÄRGIKS SOBIVUSE JA MITTERIKKUMISE GARANTIID. AUTORID VÕI AUTORIÕIGUSE OMAJAD EI VASTUTA MINGIL JUHUL MISGI NÕUETE, KAHJUSTUSTE VÕI MUU VASTUTUSE EEST LEPINGU TOIMIMISEL VÕI MUUL VASTUTUSE EEST, MIS TULENEVAD VÕI SELLEST KASUTAMISELT VÕI SELLEGA SEOTUD TARKVARA.

Simdjson

Apache litsents

Versioon 2.0, jaanuar 2004

http://www.apache.org/licenses/

KASUTAMISE, REPRODUTSEERIMISE JA LEVITAMISE TINGIMUSED

1. Mõisted.

"Litsents" tähendab kasutamise, reprodutseerimise ja levitamise tingimusi, nagu on määratletud käesoleva dokumendi jaotistes 1–9.

"Litsentsiandja" tähendab autoriõiguse omanikku või autoriõiguse omaniku poolt volitatud üksust, kes litsentsi välja annab.

"Juriidiline isik" tähendab tegutseva üksuse ja kõigi teiste üksuste liitu, mis seda üksust kontrollivad, on selle kontrolli all või alluvad ühisele kontrollile. Selle määratluse tähenduses tähendab "kontroll" (i) otsest või kaudset õigust panna sellise üksuse juhtimine või juhtimine kas lepingu alusel või muul viisil, või ii) viiekümne protsendi (50%) omandiõigust või rohkem käibelolevaid aktsiaid või (iii) sellise üksuse tegelik tulu.

"Teie" (või "Teie") tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes kasutab selle litsentsiga antud õigusi.

"Allikas" vorm tähendab eelistatud vormi muudatuste tegemiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarkvara lähtekood, dokumentatsiooni allikas ja konfiguratsioonifailid.

„Objekti vorm” tähendab mis tahes vormi, mis tuleneb lähtevormi mehaanilisest teisendamisest või tõlkimisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kompileeritud objektikood, loodud dokumentatsioon ja teisendused muudele meediumitüüpidele.

"Teos" tähendab litsentsi alusel kättesaadavaks tehtud autoriteost, olgu see siis allika või objekti kujul, nagu on näidatud teosele lisatud või sellele lisatud autoriõiguse teatises (näide on toodud allolevas lisas).

"Tuletatud teosed" tähendab mis tahes allika või objekti vormis teost, mis põhineb (või on sellest tuletatud) teosel ja mille toimetuslikud muudatused, annotatsioonid, täiendused või muud muudatused kujutavad endast tervikuna originaalteost autorlusest. Selle litsentsi tähenduses ei hõlma tuletatud teosed teoseid, mis jäävad teose ja tuletatud teoste liidestest eraldatavaks või ainult lingivad (või nime järgi seovad) nendega.

"Kaastöö" tähendab mis tahes autoriteost, sealhulgas teose originaalversioon ja selle teose või selle tuletatud teoste muudatused või täiendused, mille autoriõiguse omanik või isik või isik on tahtlikult esitanud litsentsiandjale teosesse lisamiseks. Autoriõiguse omaniku nimel esitama volitatud juriidiline isik. Selle määratluse tähenduses tähendab "esitatud" mis tahes vormis elektroonilist, suulist või kirjalikku suhtlust, mis on saadetud litsentsiandjale või tema esindajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, e-postiloendites, lähtekoodi juhtimissüsteemides ja väljaannete jälgimissüsteemides. mida haldab litsentsiandja või haldab litsentsiandja nimel teose arutamise ja täiustamise eesmärgil, kuid välja arvatud suhtlus, mis on autoriõiguse omaniku poolt silmatorkavalt märgistatud või muul viisil kirjalikult märgitud kui "Ei ole kaastöö".

"Kaasautor" tähendab litsentsiandjat ja mis tahes füüsilist või juriidilist isikut, kelle nimel litsentsiandja on kaastöö vastu võtnud ja seejärel teosesse lülitatud.

2. Autoriõiguse litsentsi andmine.

Vastavalt selle litsentsi tingimustele annab iga kaasautor teile alalise, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tasuta, kasutustasuta, tühistamatu autoriõiguse litsentsi, et reprodutseerida, valmistada ette tuletatud teoseid, avalikult kuvada, avalikult esitada, all-litsentsida ja levitada teost ja selliseid tuletatud teoseid allika või objekti kujul.

3. Patendilitsentsi andmine.

Vastavalt selle litsentsi tingimustele annab iga kaasautor teile alalise, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tasuta, kasutustasuta, tühistamatu (välja arvatud selles jaotises märgitud) patendilitsentsi, et teha, anda kasutada, pakkuda müüa, müüa, importida ja muul viisil üle anda teost, kui selline litsents kehtib ainult nende patendinõuete suhtes, mida see kaasautor litsentsib ja mida rikub tingimata nende kaastöö(d) üksi või nende kaastöö(te) kombinatsioon töö, millele selline(d) kaastöö(d) esitati. Kui algatate patendivaidluse mis tahes üksuse vastu (sealhulgas risthagi või vastuhagi kohtuasjas), väites, et teos või teoses sisalduv kaastöö kujutab endast otsest või kaasaaitavat patendirikkumist, siis kõik selle litsentsi alusel teile antud patendilitsentsid. Töö lõpeb sellise kohtuvaidluse esitamise kuupäevast.

4. Ümberjagamine.

Võite reprodutseerida ja levitada teose või selle tuletatud teoste koopiaid mis tahes kandjal, muudatustega või ilma ning allika või objekti kujul, tingimusel, et täidate järgmised tingimused:

Peate andma kõigile teistele teose või tuletatud teoste saajatele selle litsentsi koopia; ja

Peate lisama muudetud failidele silmapaistvad märguanded selle kohta, et muutsite faile; ja

Peate oma levitatavate tuletatud teoste allika vormis säilitama kõik teose allika vormi autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja omistamise teatised, välja arvatud need teated, mis ei puuduta tuletatud teoste ühegi osa; ja kui teos sisaldab levitamise osana tekstifaili "MÄRKUS", peavad kõik teie levitatavad tuletatud teosed sisaldama sellises TEATIS-failis sisalduvate omistamismärgete loetavat koopiat, välja arvatud need teated, mis ei puuduta ühtegi tuletatud teosed vähemalt ühes järgmistest kohtadest: tekstifailis MÄRKUS, mida levitatakse tuletatud teoste osana; allika vormis või dokumentatsioonis, kui see esitatakse koos tuletatud teostega; või tuletatud teoste loodud kuval, kui ja kus iganes sellised kolmanda osapoole teated tavaliselt ilmuvad. MÄRKUS faili sisu on ainult informatiivsel eesmärgil ega muuda litsentsi. Võite lisada oma omistusmärguandeid tuletatud teostesse, mida levitate, koos teose MÄRKUStekstiga või selle lisana, eeldusel, et selliseid täiendavaid omistamismärguandeid ei saa tõlgendada litsentsi muutmisena. Võite lisada oma muudatustele oma autoriõiguse avalduse ja pakkuda täiendavaid või erinevaid litsentsitingimusi teie muudatuste kasutamiseks, reprodutseerimiseks või levitamiseks või mis tahes sellisele tuletatud teosele tervikuna, tingimusel et kasutate, reprodutseerite ja levitate muul viisil vastab teos käesolevas litsentsis sätestatud tingimustele.

5. Kaastööde esitamine.

Kui te ei ole sõnaselgelt teatanud teisiti, kehtib teie poolt litsentsiandjale tahtlikult töösse lisamiseks esitatud kaastöö selle litsentsi tingimuste ja lisatingimusteta. Olenemata ülaltoodust ei asenda ega muuda miski siinkirjeldatud eraldi litsentsilepingu tingimusi, mille olete litsentsiandjaga selliste panuste osas sõlminud.

6. Kaubamärgid.

See litsents ei anna luba kasutada litsentsiandja kaubanimesid, kaubamärke, teenusemärke või tootenimesid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik mõistlikuks ja tavapäraseks kasutamiseks töö päritolu kirjeldamisel ja TEATIS-faili sisu reprodutseerimisel.

7. Garantiist lahtiütlemine.

Kui kohaldatav seadus ei nõua või kirjalikult kokku lepitud ei ole, annab litsentsiandja teose (ja iga kaasautor esitab oma kaastööd) "NAGU ON", ILMA MIS tahes otseste või kaudsete GARANTIITE VÕI TINGIMUSTETA, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes garantiid või tingimused, mis puudutavad NIMEKIRI, MITTERIKKUMISE, KAUBANDUSVÕIME VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUST. Te vastutate ainuisikuliselt Teose kasutamise või edasilevitamise asjakohasuse kindlaksmääramise eest ja võtate endale kõik selle litsentsi alusel antud lubade kasutamisega seotud riskid.

8. Vastutuse piirang.

Ühelgi juhul ja ühegi õigusteooria alusel, ei delikti (sealhulgas hooletuse), lepingu või muul viisil, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus seda nõuab (nt tahtlikud ja raskelt hooletud teod) või kirjalikult kokku lepitud, ei vastuta kaastöötaja teie ees kahjud, sealhulgas mis tahes otsesed, kaudsed, erilised, juhuslikud või kaudsed kahjud, mis tulenevad sellest litsentsist või teose kasutamisest või suutmatusest seda kasutada (sealhulgas, kuid mitte ainult, firmaväärtuse kaotamise, tööseisakuga seotud kahjud , arvuti rike või talitlushäire või mis tahes muud ärilised kahjud või kaotused), isegi kui sellist kaastöötajat on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

9. Garantii või lisavastutuse aktsepteerimine.

Teose või sellest tuletatud teoste edasilevitamisel võite valida, kas soovite pakkuda toetust, garantiid, hüvitist või muid käesoleva litsentsiga kooskõlas olevaid kohustusi ja/või õigusi ning võtta selle eest tasu. Selliseid kohustusi vastu võttes võite tegutseda ainult enda nimel ja oma ainuvastutusel, mitte ühegi teise kaastöölise nimel ja ainult siis, kui nõustute hüvitama, kaitsma ja kaitsma iga kaastöötajat mis tahes vastutuse eest, mis on tekkinud: või nõuded, mis on sellise kaastöölise vastu esitatud, kuna nõustute mis tahes sellise garantii või lisavastutusega.

QT

QT on saadaval GNU Lesser General Public License versiooni 3 alusel. QT tööriistakomplekti autoriõigus on © 2016. QT Company Ltd. ja teised kaasautorid.

GNU Lesser General Public License kolmas versioon on saadaval aadressil https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QT üks rakendus

Autoriõigus (C) 2013 Digia Plc ja/või tema tütarettevõtja(d).

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

See tarkvara on osa QT Solutionsi komponendist.

Saate seda faili BSD litsentsi tingimuste alusel kasutada järgmiselt:

"Ümberjagamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

• Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

• Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

• Digia Plc ja selle tütarettevõte(te) nimesid ega kaastöötajate nimesid ei tohi kasutada sellest tarkvarast tulenevate toodete toetamiseks ega reklaamimiseks ilma eelneva kirjaliku loata.

SELLE TARKVARA PAKKUNAD AUTORIÕIGUSE OMAJAD JA KAASAJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, KAASAALSETE, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDED GARANTIID KAUBANDUSLIKKUSE JA KAUBANDUSLIKU SOBLIKU SÕIDUKORRALE. MITTE JUHUL EI VASTUTA AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄLJENDUSLIKU KAHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, TEENUSED, KASUTAMISED, ANDMED, ASENDUSED; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB SELLE SOOVITUSE KASUTAMISE MIS TAHES VASTUTUSE.

Kordustrükk Core

Apache litsents
Versioon 2.0, jaanuar 2004
http://www.apache.org/licenses/

KASUTAMISE, REPRODUTSEERIMISE JA LEVITAMISE TINGIMUSED

1. Mõisted.

"Litsents" tähendab kasutamise, reprodutseerimise ja levitamise tingimusi, nagu on määratletud käesoleva dokumendi jaotistes 1–9.

"Litsentsiandja" tähendab autoriõiguse omanikku või autoriõiguse omaniku poolt volitatud üksust, kes litsentsi välja annab.

"Juriidiline isik" tähendab tegutseva üksuse ja kõigi teiste üksuste liitu, mis seda üksust kontrollivad, on selle kontrolli all või alluvad ühisele kontrollile. Selle määratluse tähenduses tähendab "kontroll" (i) otsest või kaudset õigust panna sellise üksuse juhtimine või juhtimine kas lepingu alusel või muul viisil, või ii) viiekümne protsendi (50%) omandiõigust või rohkem käibelolevaid aktsiaid või (iii) sellise üksuse tegelik tulu.

"Teie" (või "Teie") tähendab füüsilist või juriidilist isikut, kes kasutab selle litsentsiga antud õigusi.

"Allikas" vorm tähendab eelistatud vormi muudatuste tegemiseks, sealhulgas, kuid mitte ainult, tarkvara lähtekood, dokumentatsiooni allikas ja konfiguratsioonifailid.

„Objekti vorm” tähendab mis tahes vormi, mis tuleneb lähtevormi mehaanilisest teisendamisest või tõlkimisest, sealhulgas, kuid mitte ainult, kompileeritud objektikood, loodud dokumentatsioon ja teisendused muudele meediumitüüpidele.

"Teos" tähendab litsentsi alusel kättesaadavaks tehtud autoriteost, olgu see siis allika või objekti kujul, nagu on näidatud teosele lisatud või sellele lisatud autoriõiguse teatises (näide on toodud allolevas lisas).

"Tuletatud teosed" tähendab mis tahes allika või objekti vormis teost, mis põhineb (või on sellest tuletatud) teosel ja mille toimetuslikud muudatused, annotatsioonid, täiendused või muud muudatused kujutavad endast tervikuna originaalteost autorlusest. Selle litsentsi tähenduses ei hõlma tuletatud teosed teoseid, mis jäävad teose ja tuletatud teoste liidestest eraldatavaks või ainult lingivad (või nime järgi seovad) nendega.

"Kaastöö" tähendab mis tahes autoriteost, sealhulgas teose originaalversioon ja selle teose või selle tuletatud teoste muudatused või täiendused, mille autoriõiguse omanik või isik või isik on tahtlikult esitanud litsentsiandjale teosesse lisamiseks. Autoriõiguse omaniku nimel esitama volitatud juriidiline isik. Selle määratluse tähenduses tähendab "esitatud" mis tahes vormis elektroonilist, suulist või kirjalikku suhtlust, mis on saadetud litsentsiandjale või tema esindajatele, sealhulgas, kuid mitte ainult, e-postiloendites, lähtekoodi juhtimissüsteemides ja väljaannete jälgimissüsteemides. mida haldab litsentsiandja või haldab litsentsiandja nimel teose arutamise ja täiustamise eesmärgil, kuid välja arvatud suhtlus, mis on autoriõiguse omaniku poolt silmatorkavalt märgistatud või muul viisil kirjalikult märgitud kui "Ei ole kaastöö".

"Kaasautor" tähendab litsentsiandjat ja mis tahes füüsilist või juriidilist isikut, kelle nimel litsentsiandja on kaastöö vastu võtnud ja seejärel teosesse lülitatud.

2. Autoriõiguse litsentsi andmine.

Vastavalt selle litsentsi tingimustele annab iga kaasautor teile alalise, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tasuta, kasutustasuta, tühistamatu autoriõiguse litsentsi, et reprodutseerida, valmistada ette tuletatud teoseid, avalikult kuvada, avalikult esitada, all-litsentsida ja levitada teost ja selliseid tuletatud teoseid allika või objekti kujul.

3. Patendilitsentsi andmine.

Vastavalt selle litsentsi tingimustele annab iga kaasautor teile alalise, ülemaailmse, mitteeksklusiivse, tasuta, kasutustasuta, tühistamatu (välja arvatud selles jaotises märgitud) patendilitsentsi, et teha, anda kasutada, pakkuda müüa, müüa, importida ja muul viisil üle anda teost, kui selline litsents kehtib ainult nende patendinõuete suhtes, mida see kaasautor litsentsib ja mida rikub tingimata nende kaastöö(d) üksi või nende kaastöö(te) kombinatsioon töö, millele selline(d) kaastöö(d) esitati. Kui algatate patendivaidluse mis tahes üksuse vastu (sealhulgas risthagi või vastuhagi kohtuasjas), väites, et teos või teoses sisalduv kaastöö kujutab endast otsest või kaasaaitavat patendirikkumist, siis kõik selle litsentsi alusel teile antud patendilitsentsid. Töö lõpeb sellise kohtuvaidluse esitamise kuupäevast.

4. Ümberjagamine.

Võite reprodutseerida ja levitada teose või selle tuletatud teoste koopiaid mis tahes kandjal, muudatustega või ilma ning allika või objekti kujul, tingimusel, et täidate järgmised tingimused:

Peate andma kõigile teistele teose või tuletatud teoste saajatele selle litsentsi koopia; ja

Peate lisama muudetud failidele silmapaistvad märguanded selle kohta, et muutsite faile; ja

Peate oma levitatavate tuletatud teoste allika vormis säilitama kõik teose allika vormi autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja omistamise teatised, välja arvatud need teated, mis ei puuduta tuletatud teoste ühegi osa; ja kui teos sisaldab levitamise osana tekstifaili "MÄRKUS", peavad kõik teie levitatavad tuletatud teosed sisaldama sellises TEATIS-failis sisalduvate omistamismärgete loetavat koopiat, välja arvatud need teated, mis ei puuduta ühtegi tuletatud teosed vähemalt ühes järgmistest kohtadest: tekstifailis MÄRKUS, mida levitatakse tuletatud teoste osana; allika vormis või dokumentatsioonis, kui see esitatakse koos tuletatud teostega; või tuletatud teoste loodud kuval, kui ja kus iganes sellised kolmanda osapoole teated tavaliselt ilmuvad. MÄRKUS faili sisu on ainult informatiivsel eesmärgil ega muuda litsentsi. Võite lisada oma omistusmärguandeid tuletatud teostesse, mida levitate, koos teose MÄRKUStekstiga või selle lisana, eeldusel, et selliseid täiendavaid omistamismärguandeid ei saa tõlgendada litsentsi muutmisena. Võite lisada oma muudatustele oma autoriõiguse avalduse ja pakkuda täiendavaid või erinevaid litsentsitingimusi teie muudatuste kasutamiseks, reprodutseerimiseks või levitamiseks või mis tahes sellisele tuletatud teosele tervikuna, tingimusel et kasutate, reprodutseerite ja levitate muul viisil vastab teos käesolevas litsentsis sätestatud tingimustele.

5. Kaastööde esitamine.

Kui te ei ole sõnaselgelt teatanud teisiti, kehtib teie poolt litsentsiandjale tahtlikult töösse lisamiseks esitatud kaastöö selle litsentsi tingimuste ja lisatingimusteta. Olenemata ülaltoodust ei asenda ega muuda miski siinkirjeldatud eraldi litsentsilepingu tingimusi, mille olete litsentsiandjaga selliste panuste osas sõlminud.

6. Kaubamärgid.

See litsents ei anna luba kasutada litsentsiandja kaubanimesid, kaubamärke, teenusemärke või tootenimesid, välja arvatud juhul, kui see on vajalik mõistlikuks ja tavapäraseks kasutamiseks töö päritolu kirjeldamisel ja TEATIS-faili sisu reprodutseerimisel.

7. Garantiist lahtiütlemine.

Kui kohaldatav seadus ei nõua või kirjalikult kokku lepitud ei ole, annab litsentsiandja teose (ja iga kaasautor esitab oma kaastööd) "NAGU ON", ILMA MIS tahes otseste või kaudsete GARANTIITE VÕI TINGIMUSTETA, sealhulgas ilma piiranguteta mis tahes garantiid või tingimused, mis puudutavad NIMEKIRI, MITTERIKKUMISE, KAUBANDUSVÕIME VÕI KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUST. Te vastutate ainuisikuliselt Teose kasutamise või edasilevitamise asjakohasuse kindlaksmääramise eest ja võtate endale kõik selle litsentsi alusel antud lubade kasutamisega seotud riskid.

8. Vastutuse piirang.

Ühelgi juhul ja ühegi õigusteooria alusel, ei delikti (sealhulgas hooletuse), lepingu või muul viisil, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus seda nõuab (nt tahtlikud ja raskelt hooletud teod) või kirjalikult kokku lepitud, ei vastuta kaastöötaja teie ees kahjud, sealhulgas mis tahes otsesed, kaudsed, erilised, juhuslikud või kaudsed kahjud, mis tulenevad sellest litsentsist või teose kasutamisest või suutmatusest seda kasutada (sealhulgas, kuid mitte ainult, firmaväärtuse kaotamise, tööseisakuga seotud kahjud , arvuti rike või talitlushäire või mis tahes muud ärilised kahjud või kaotused), isegi kui sellist kaastöötajat on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

9. Garantii või lisavastutuse aktsepteerimine.

Teose või sellest tuletatud teoste edasilevitamisel võite valida, kas soovite pakkuda toetust, garantiid, hüvitist või muid käesoleva litsentsiga kooskõlas olevaid kohustusi ja/või õigusi ning võtta selle eest tasu. Selliseid kohustusi vastu võttes võite tegutseda ainult enda nimel ja oma ainuvastutusel, mitte ühegi teise kaastöölise nimel ja ainult siis, kui nõustute hüvitama, kaitsma ja kaitsma iga kaastöötajat mis tahes vastutuse eest, mis on tekkinud: või nõuded, mis on sellise kaastöölise vastu esitatud, kuna nõustute mis tahes sellise garantii või lisavastutusega.

SQLCipher

Autoriõigus (c) 2008–2012, Zetetic LLC.

Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

• Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

• Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.

• Ei ZETETIC LLC nime ega selle kaastöötajate nimesid ei tohi kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks ilma eelneva kirjaliku loata.

SELLE TARKVARA PAKUTAB ZETETIC LLC "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. ZETETIC LLC EI VASTUTA MINGIL JUHUL MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKKAHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDATAVATE KAUPADE VÕI TEENUSTE HANKIMINE, KASUTAMINE VÕI TEENUSTE KASUTAMINE; ) KUIDAS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUGA, RANGE VASTUTUSE VÕI kahju hüvitamise korral (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB MIS TAHES SELLE TARKVARA KASUTAMIST, ISEGI SOOVITUSEL.

SQLite

Autorid on kogu SQLite'i koodi ja dokumentatsiooni pühendanud avalikule omandile. Kõik koodi autorid ja nende ettevõtete esindajad, kelle heaks nad töötavad, on allkirjastanud vandetunnistused, mis pühendavad oma panuse avalikule omandile, ja nende allkirjastatud vandetunnistuste originaale hoitakse Hwaci peakontoris asuvas tulekindlas seifis. Igaüks võib vabalt kopeerida, muuta, avaldada, kasutada, kompileerida, müüa või levitada algset SQLite'i koodi kas lähtekoodi kujul või kompileeritud kahendkoodina mis tahes eesmärgil, nii ärilistel kui ka mitteärilistel eesmärkidel ja mis tahes viisil.

Päikese RPC

Autoriõigus (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC on ettevõtte Sun Microsystems, Inc. toode ja see on ette nähtud piiramatuks kasutamiseks tingimusel, et see legend on lisatud kõikidele lindikandjatele ja tarkvaraprogrammi osana tervikuna või osaliselt. Kasutajad võivad Sun RPC-d tasuta kopeerida või muuta, kuid neil ei ole õigust seda kellelegi teisele litsentsida ega levitada, välja arvatud kasutaja poolt välja töötatud toote või programmi osana.

SUN RPC PAKUTAKSE NAGU ON MITTE MINGI GARANTIIDEGA, SH DISAINITSIOON, KAUBANDUSVÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE GARANTIID VÕI KAUPLEMISE, KASUTAMISE VÕI KAUBANDUSE KÄIGUSEST TULENEVAD GARANTIID.

Sun RPC-d ei pakuta ilma toetuseta ja Sun Microsystems, Inc. kohustuseta abistada selle kasutamisel, parandamisel, muutmisel või täiustamisel.

SUN MICROSYSTEMS, INC. EI OLE VASTUTUST AUTORIÕIGUSTE, ÄRISALADUSTE VÕI PATENTIDE RIKKUMISE EEST SUN RPC VÕI NENDE OSA POOLT.

Sun Microsystems, Inc. ei vastuta ühelgi juhul saamata jäänud tulu või kasumi või muude eriliste, kaudsete ja kaudsete kahjude eest, isegi kui Suni on selliste kahjude võimalikkusest teavitatud.

Ubuntu

See tarkvara võib sisaldada Ubuntut, mis on litsentsitud GNU üldise avaliku litsentsi versiooni 2 alusel, mille koopia koos Ubuntu lähtekoodiga on saadaval aadressil http://www.ubuntu.com/.

Udev

Autoriõigus (c) 2013, Sam Truzjan

Kõik õigused kaitstud.

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 • Lähtekoodi edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 • Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 • Ei Sam Truzjani ega teiste kaastööliste nimesid ei tohi ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks ega reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKKUNAD AUTORIÕIGUSE OMAJAD JA KAASAJAD "NAGU ON" NING MIS TAHES OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, KAASAALSETE, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDED GARANTIID KAUBANDUSLIKKUSE JA KAUBANDUSLIKU SOBLIKU SÕIDUKORRALE. MITTE JUHUL EI VASTUTA AUTORIÕIGUSE OMANIK VÕI KAASAJAD MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄLJENDUSLIKU KAHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, TEENUSED, KASUTAMISED, ANDMED, ASENDUSED; VÕI ÄRITEGEVUSE KATKESTUS), SIISKI PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUS, RANGE VASTUTUS VÕI DEKTASTUS (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB SELLE SOOVITUSE KASUTAMISE MIS TAHES VASTUTUSE.

UPX/UPL

UPX ja UCL on autoriõigustega kaitstud tarkvara. Kõik õigused jäävad autoritele.

UPX on autoriõigus (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX on autoriõigus (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL on autoriõigus (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU ÜLDINE AVALIK LITSENTS

UPX ja UCL teek on tasuta tarkvara; saate neid edasi levitada ja/või muuta Free Software Foundationi avaldatud GNU üldise avaliku litsentsi tingimuste alusel; kas litsentsi versioon 2 või (teie valikul) mis tahes hilisem versioon.

UPX-i ja UCL-i levitatakse lootuses, et need on kasulikud, kuid ILMA GARANTIITA; isegi ilma kaudse garantiita MÜÜBITAVUSE või KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE kohta. Lisateabe saamiseks vaadake GNU üldist avalikku litsentsi.

ERIERAND KOMPRESSIOONI TÄITMISELE

Igasse UPX-i tihendatud programmi sisseehitatud tünn on UPX-i ja UCL-i osa ning sisaldab koodi, mis on meie autoriõigusega kaitstud. GNU üldise avaliku litsentsi tingimused kehtivad endiselt, kuna programmi tihendamine on meie tünniga linkimise erivorm.

Käesolevaga annavad Markus FXJ Oberhumer ja Laszlo Molnar teile eriloa kõigi UPX-i tihendatud programmide (sealhulgas kommertsprogrammide) vabalt kasutamiseks ja levitamiseks järgmiste piirangutega:

 1. Peate oma programmi tihendama täiesti muutmata UPX-versiooniga; kas meie eelkompileeritud versiooniga või (teie valikul) meie poolt levitatavate muutmata UPX-i allikate isekompileeritud versiooniga.
 2. See tähendab ka seda, et UPX-i tünn peab olema täielikult muutmata, st teie tihendatud programmi sisseehitatud tünn peab olema baitidena identne ametliku muutmata UPX-i versiooniga toodetud stub-iga.
 3. Dekompressorit ja muud tünni koodi peab kasutama ainult muutmata UPX-i tünn teie programmi lahtipakkimiseks programmi käivitamisel. Teie programm ei tohi lugeda, kopeerida, välja kutsuda ega muul viisil harjuda ega pääseda juurde.

WTL

WTL on litsentsitud Microsofti avaliku litsentsi (MS-PL) alusel.

See litsents reguleerib kaasasoleva tarkvara kasutamist. Kui kasutate tarkvara, nõustute selle litsentsiga. Kui te litsentsi ei aktsepteeri, ärge tarkvara kasutage.

1. Mõisted

Mõisted "paljundamine", "reproduktsioon", "tuletatud teosed" ja "levitamine" omavad siin sama tähendust kui USA autoriõiguse seaduses.

"Kaastöö" on algne tarkvara või selle mis tahes täiendused või muudatused.

"Kaasautor" on isik, kes levitab oma panust selle litsentsi alusel.

"Litsentsitud patendid" on toetaja patendinõuded, mis loevad otseselt tema panust.

2. Õiguste andmine

(A) Autoriõiguse toetus – vastavalt selle litsentsi tingimustele, sealhulgas jaotises 3 toodud litsentsitingimustele ja piirangutele, annab iga kaastööline teile mitteeksklusiivse ülemaailmse autoritasuta autoriõiguse litsentsi oma panuse reprodutseerimiseks ja sellest tuletatud teoste ettevalmistamiseks. kaastööd ja levitada selle panust või teie loodud tuletatud teoseid.

(B) Patendi väljastamine – vastavalt selle litsentsi tingimustele, sealhulgas jaotises 3 toodud litsentsitingimustele ja piirangutele, annab iga panustaja teile oma litsentsitud patentide alusel mitteeksklusiivse, ülemaailmse, kasutustasuta litsentsi, et teha, teha, kasutada. , müüa, müügiks pakkuda, importida ja/või muul viisil käsutada oma panust tarkvarasse või selle tuletatud teoseid.

3. Tingimused ja piirangud

(A) Kaubamärgilitsents puudub – see litsents ei anna teile õigusi kasutada ühegi kaastöölise nime, logo ega kaubamärki.

(B) Kui esitate patendinõude mis tahes toetaja vastu patentide kohta, mida teie väitel tarkvara rikub, lõpeb teie patendilitsents selliselt tarkvarale kaasaaitajalt automaatselt

(C) Kui levitate tarkvara mis tahes osa, peate säilitama kõik tarkvaras sisalduvad autoriõiguse, patendi, kaubamärgi ja omistamise märkused.

(D) Kui levitate mõnda tarkvara osa lähtekoodi kujul, võite seda teha ainult selle litsentsi alusel, lisades oma levitamisega selle litsentsi täieliku koopia. Kui levitate mõnda tarkvara osa kompileeritud või objektkoodi kujul, võite seda teha ainult litsentsi alusel, mis vastab sellele litsentsile.

(E) Tarkvara on litsentsitud "sellisel kujul". Selle kasutamise riski kannate teie. Kaastöötajad ei anna selgeid garantiisid, garantiisid ega tingimusi. Teil võib kohalike seaduste alusel olla täiendavaid tarbijaõigusi, mida see litsents muuta ei saa. Teie kohalike seadustega lubatud ulatuses välistavad kaastöötajad kaudsed garantiid turustatavuse, konkreetseks otstarbeks sobivuse ja õiguste mitterikkumise kohta.

UnRAR

UnRAR - tasuta utiliit RAR-arhiivide jaoks

Litsents TASUTA kaasaskantava versiooni kasutamiseks ja levitamiseks

Utiliidi UnRAR lähtekood on vabavara. See tähendab:

 1. Kõik RAR-i ja utiliidi UnRAR autoriõigused kuuluvad ainuisikuliselt autorile - Alexander Roshalile.
 2. UnRAR-i lähtekoodi võib kasutada mis tahes tarkvaras RAR-arhiivide käitlemiseks ilma piiranguteta, kuid seda ei saa kasutada RAR-iga (WinRAR) ühilduva arhiivi väljatöötamiseks ega RAR-i tihendusalgoritmi uuesti loomiseks, mis on patenteeritud. Muudetud UnRAR-i lähtekoodi levitamine eraldi vormis või muu tarkvara osana on lubatud tingimusel, et selle lõigu täistekst, alustades sõnadest "UnRAR lähtekood", on lisatud litsentsi või dokumentatsiooni, kui litsents pole saadaval, ja saadud paketi lähtekoodi kommentaarides.
 3. Utiliiti UnRAR võib vabalt levitada. UnRAR-i on lubatud levitada teiste tarkvarapakettide sees.
 4. RAR-ARHIVEERI JA UTILIITI UnRAR LEVITAKSE "NAGU ON". EI EI OLE VÄLJENDATUD VÕI KAUDSELT MITTE MINGI LIIGI GARANTII. KASUTATE OMA RISKOOL. AUTOR EI VASTUTA SELLE TARKVARA KASUTAMISE VÕI VÄÄRIKASUTAMISE AJAL ANDMETE KAOTUSE, KAHJUDE, KASUMI KAOTAMISE VÕI MUU LIIGI KAHJU EEST.
 5. Utiliidi UnRAR installimine ja kasutamine tähendab nende litsentsitingimustega nõustumist.
 6. Kui te litsentsi tingimustega ei nõustu, peate UnRAR-failid oma salvestusseadmetest eemaldama ja utiliidi kasutamise lõpetama.

Täname, et tunnete huvi RARi ja UnRARi vastu.

Aleksander L. Roshal

XMLParser

Autoriõigus (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Litsentsitud Apache litsentsi versiooni 2.0 ("Litsents") alusel; te ei tohi seda faili kasutada, välja arvatud litsentsiga kooskõlas. Litsentsi koopia saate hankida aadressilt http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Litsentsi alusel levitatavat tarkvara levitatakse "NAGU ON", ILMA MIS tahes otseste või kaudsete GARANTIITE VÕI TINGIMUSTETA, välja arvatud juhul, kui kohaldatav seadus seda nõuab. Litsentsi alusel kehtivaid õigusi ja piiranguid reguleerivate konkreetsete keelte kohta vaadake litsentsi.

Zlib

Autoriõigus (C) 1995–2017 Jean-loup Gailly ja Mark Adler

See tarkvara tarnitakse "sellisel kujul" ilma otsese või kaudse garantiita. Autorid ei vastuta mitte mingil juhul selle tarkvara kasutamisest tulenevate kahjude eest.

Kõigile antakse luba kasutada seda tarkvara mis tahes eesmärgil, sealhulgas kommertsrakendused, ning seda muuta ja vabalt edasi levitada, järgides järgmisi piiranguid:

 1. Selle tarkvara päritolu ei tohi valesti esitada; te ei tohi väita, et kirjutasite algse tarkvara. Kui kasutate seda tarkvara mõnes tootes, oleks toote dokumentatsioonis kinnitus teretulnud, kuid see pole vajalik.
 2. Muudetud allikaversioonid peavad olema sellisena selgelt märgitud ja neid ei tohi eksitada originaaltarkvarana.
 3. Seda teadet ei tohi eemaldada ega muuta ühestki allika levitamisest.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Unzipi muudatus Zip64 jaoks

Autoriõigus (c) 1990–2009 Info-ZIP. Kõik õigused kaitstud.

Selle autoriõiguse ja litsentsi tähenduses on "Info-ZIP" määratletud kui järgmised üksikisikud:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Seda tarkvara pakutakse "nagu on" ilma igasuguse otsese või kaudse garantiita. Info-ZIP või selle kaasautorid ei vastuta mitte mingil juhul otseste, kaudsete, juhuslike, eriliste või kaudsete kahjude eest, mis tulenevad selle tarkvara kasutamisest või võimetusest seda kasutada.

Kõigile antakse luba kasutada seda tarkvara mis tahes eesmärgil, sealhulgas kommertsrakendused, ning seda muuta ja vabalt levitada, järgides ülaltoodud lahtiütlemist ja järgmisi piiranguid:

1. Lähtekoodi (täielikult või osaliselt) edasilevitamisel tuleb säilitada ülaltoodud autoriõiguse märge, määratlus, lahtiütlus ja käesolev tingimuste loend.

2. Binaarses vormis levitamine (koostatud täitmisfailid ja teegid) peavad dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasas olevates materjalides reprodutseerima ülaltoodud autoriõiguse teatise, määratluse, lahtiütluse ja selle tingimuste loendi. Täiendavat dokumentatsiooni pole vaja käivitatavate failide puhul, kui käsurea litsentsi suvand seda pakub ja selle suvandi kohta on märge käivitatava faili käivitusbänneril.
Ainus erand sellest tingimusest on standardse UnZipSFX-i kahendfaili (sh SFXWiz) edasijagamine isepahaneva arhiivi osana; mis on lubatud ilma selle litsentsi lisamiseta, kui tavalist SFX-bännerit pole kahendfailist eemaldatud või keelatud.

1. Muudetud versioonid – sealhulgas (kuid mitte ainult) uute operatsioonisüsteemide pordid, olemasolevad uute graafiliste liidestega pordid, muudetud või lisatud funktsionaalsusega versioonid ja dünaamilised, jagatud või staatilised teegi versioonid, mis ei ole pärit Info-ZIP-ist – peavad olema selgelt sellisena märgitud ja seda ei tohi valesti esitleda kui algallikat või kahendfailide korral algallikast koostatud. Selliseid muudetud versioone ei tohi ka valesti kujutada Info-ZIP-i väljaannetena, sealhulgas, kuid mitte ainult, muudetud versioonide sildistamine nimedega "Info-ZIP" (või mis tahes selle variatsioonid, sealhulgas, kuid mitte ainult, erinevad suurtähtede kasutamine), "Pocket UnZip", "WiZ" või "MacZip" ilma Info-ZIP-i selgesõnalise loata. Lisaks on selliste muudetud versioonide puhul keelatud Zip-Bugi või Info-ZIP-i e-posti aadresside või Info-ZIP-i URL-ide eksitav kasutamine, mis annab mõista, et Info-ZIP toetab muudetud versioone.

2. Info-ZIP jätab endale õiguse kasutada nimetusi "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" ja "MacZip". oma allika ja binaarväljaanded.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Autoriõigus (C) 2006 IBM, kõik õigused kaitstud.

Kirjutasid Darrick Wong , James Simshaw ja Adam DiCarlo

Autoriõigus (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud

LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Autoriõigus (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud

Autoriõigus (C) 2007 Intel Corporation. Kõik õigused kaitstud.

November 2007 – täiendused funktsioonile Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Autoriõigus (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Kõik õigused kaitstud
Autoriõigus (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud
LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Autoriõigus (C) 2004 NVidia Corporation. Kõik õigused kaitstud.
Autoriõigus (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud
LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Autoriõigus (C) 2005-2006 IBM, kõik õigused kaitstud.
Kirjutasid Darrick Wong , James Simshaw ja Adam DiCarlo
Autoriõigus (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Kõik õigused kaitstud
LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Autoriõigus (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Kõik õigused kaitstud.
dmraid laiendused:
Autoriõigus (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Autoriõigus (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid laiendused:
Autoriõigus (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud
Autorid: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Autoriõigus (c) 2000,2001 Søren Schmidt Kõik õigused kaitstud.
dmraid muudatused:

Autoriõigus (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud

LITSENTS:

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel peab kohe faili alguses säilima ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus ilma muudatusteta.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. Autori nime ei tohi ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks või reklaamimiseks.

SELLE TARKVARA PAKUTAB AUTORI „NAGU ON” NING MISKI OTSESELT VÕI KAUDSE GARANTIID, SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, KAUDSED GARANTIID KAUBANDUSLIKU VÕIME JA KONKREETSEKS EESMÄRGIKS SOBIVUSE KOHTA. AUTOR EI VASTUTA MISELGI JUHUL MISGI OTSESE, KAUDSE, JUHUSLIKU, ERI-, EESMÄRGISTE VÕI JÄRGNIKKUHJU EEST (SEALHULGAS, KUID MITTE PIIRATUD, ASENDUSTEENUSTE VÕI TEENUSTE HANKEMINE, TEENUSTE VÕI KASUTAMINE, KASUTAMINE VÕI KASUTAMINE. ) KUIDAS PÕHJUSINUD JA MIS TAHES VASTUTUSE TEOORIA, KAS LEPINGUGA, RANGE VASTUTUSE VÕI kahju hüvitamise korral (SH HOOLETUS VÕI MUU MUU), MIS TEKIB MIS TAHES SELLE TARKVARA KASUTAMIST, ISEGI SOOVITUSEL.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Autoriõigus (c) 2005–2006 IBM (tegelikud koodimuudatused, tegi Darrick Wong)

Autoriõigus (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Kõik õigused kaitstud.

LITSENTS:

Edasi levitamine ja kasutamine lähte- ja kahendvormingus, muudatustega või ilma, on lubatud, kui on täidetud järgmised tingimused:

 1. Lähtekoodi edasilevitamisel peab kohe faili alguses säilima ülaltoodud autoriõiguste teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus ilma muudatusteta.
 2. Binaarsel kujul levitamisel tuleb dokumentatsioonis ja/või muudes levitamisega kaasasolevates materjalides reprodutseerida ülaltoodud autoriõiguse teatis, käesolev tingimuste loend ja järgmine lahtiütlus.
 3. Autori nime ei tohi ilma konkreetse eelneva kirjaliku loata kasutada sellest tarkvarast tuletatud toodete toetamiseks või reklaamimiseks.

Teise võimalusena võib seda tarkvara levitada GNU üldise avaliku litsentsi ("GPL") versiooni 2 tingimuste alusel, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Autoriõigus (C) 2005-2006 IBM, kõik õigused kaitstud.
Kirjutas Darrick Wong
Autoriõigus (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Kõik õigused kaitstud
LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Autoriõigus (C) 2005-2006 IBM, kõik õigused kaitstud.
Kirjutas James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Autoriõigus (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Kõik õigused kaitstud
LITSENTS: GPL, vt allpool

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Autoriõigus (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Kõik õigused kaitstud
Autoriõigus (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Kõik õigused kaitstud
LITSENTS: GPL, vt allpool
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LITSENTS: GPL, vt allpool

MITMESUGUSED INTELLEKTUAALOMANDI TINGIMUSED

Mac on ettevõtte Apple Inc. kaubamärk, mis on registreeritud USA-s ja teistes riikides.

Laadimine...