Dodatni uvjeti i odredbe za SpyHunter 5 i SpyHunter za Mac

OBAVIJEST O AUTORSKIM PRAVIMA

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Sva prava pridržana.

Kod treće strane može se skupljati ili distribuirati s vlasničkim softverom EnigmaSofta i zaštićenim autorskim pravima. Obavijesti o autorskim pravima i licencni uvjeti za takav kod treće strane detaljno su navedeni u nastavku.

DISTRIBUCIJA IZVORNOG KODA

Određene licence trećih strana mogu zahtijevati distribuciju odgovarajućeg izvornog koda.

Potpuni odgovarajući izvorni kod možete dobiti od nas u razdoblju od tri godine nakon naše posljednje nabave ovog proizvoda slanjem novčane uputnice ili čeka na 5 € na:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: GPL ponuda usklađenosti
1 Castle Street
Dublin D02 XD82
IRSKA

Napišite "Izvor usklađenosti s GPL-om" u retku za bilješku vašeg plaćanja. Ova ponuda vrijedi za svakoga tko primi ove informacije.

POPIS KOMPONENTI PO PROIZVODU

Popis licenci za komponente treće strane po proizvodu:

PROIZVOD (KOMPONENTE)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl i Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /uključi/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter za Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; i Zlib)

OBAVIJESTI O AUTORSKIM PRAVIMA I LICENCNI UVJETI KOMPONENTI TREĆE STRANE

4.4BSD

Sva dokumentacija i softver uključeni u izdanja 4.4BSD i 4.4 BSD-Lite zaštićeni su autorskim pravima The Regents of the University of California.

Autorsko pravo 1979., 1980., 1983., 1986., 1988., 1989., 1991., 1992., 1993., 1994. Regenti Kalifornijskog sveučilišta. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. [Ovaj uvjet je uklonjen; vidi https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Niti ime Sveučilišta niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU REGENTI I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU NAMJESNICI ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; PREKIDA U POSLOVANJU) KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

BIND 4.9.5

Kod DNS razlučivača, preuzet iz BIND 4.9.5, zaštićen je autorskim pravima i od strane UC Berkeley i od strane Digital Equipment Corporation. DEC dijelovi su pod sljedećom licencom:

Autorska prava za dijelove (C) 1993. Digital Equipment Corporation.

Ovime se daje dopuštenje za korištenje, kopiranje, modificiranje i distribuciju ovog softvera u bilo koju svrhu sa ili bez naknade, pod uvjetom da se gornja obavijest o autorskom pravu i ova obavijest o dopuštenju pojavljuju u svim kopijama i da se naziv Digital Equipment Corporation ne koristi u oglašavanje ili reklamiranje koje se odnosi na distribuciju dokumenta ili softvera bez posebne pismene prethodne dozvole.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKAV JEST" I DIGITAL EQUIPMENT CORP. SE ODRIČE SVIH JAMSTAVA U VEZI S OVIM SOFTVEROM, UKLJUČUJUĆI SVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA POGODNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU POSEBNU, IZRAVNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ILI BILO KOJU ŠTETU KOJA JE REZULTIRALA GUBITKOM KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI, BILO U RADU UGOVORA, NEMARA ILI DRUGOG, ŠTETNOG DJELA ILI U VEZI S KORIŠTENJEM ILI IZVEDBOM OVOG SOFTVERA.

Autorska prava za dijelove (C) UC Berkeley

Autorsko pravo 1979., 1980., 1983., 1986., 1988., 1989., 1991., 1992., 1993., 1994. Regenti Kalifornijskog sveučilišta. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. [Ovaj uvjet je uklonjen; vidi https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Niti ime Sveučilišta niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU REGENTI I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU NAMJESNICI ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; PREKIDA U POSLOVANJU) KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

pojačati

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi ili organizaciji koja dobije kopiju softvera i popratne dokumentacije obuhvaćene ovom licencom ("Softver") za korištenje, reprodukciju, prikaz, distribuciju, izvođenje i prijenos Softvera, i pripremiti izvedene radove softvera i dopustiti trećim stranama kojima je softver isporučen da to učine, a sve podložno sljedećem:

Obavijesti o autorskim pravima u Softveru i cijela ova izjava, uključujući gornju dodjelu licence, ovo ograničenje i sljedeće odricanje od odgovornosti, moraju biti uključeni u sve kopije Softvera, u cijelosti ili djelomično, i sve izvedene radove Softvera, osim ako kopije ili izvedeni radovi isključivo su u obliku strojno izvršnog objektnog koda kojeg generira procesor izvornog jezika.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKAV JEST", BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI PODRAZUMIJEVANOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU, VLASNIŠTVA I NEKRŠENJA PRAVA. NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA ILI BILO KOJI DISTRIBURIRA SOFTVER NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U UGOVORU, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN, KOJA PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSTUPKOM U SOFTVERU.

Botan

Autorska prava (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001. Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004. Vaclav Ovsik
2005. Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007. Christoph Ludwig
2007. Patrick Sona
2010. Olivier de Gaalon

Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

OVAJ SOFTVER ISPORUČUJE AUTOR(I) "KAKAV JEST" I ODRIĆU SE BILO KAKVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. NI U KOJEM SLUČAJU AUTOR(I) ILI SURADNIK(I) NEĆE BITI ODGOVORAN(I) ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA, ILI DOBITI; ILI PREKIDA U POSLOVANJU) KAKO BILO UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROIZLAZI KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE OBAVEŠTENO OD MOGUĆNOST TAKVE ŠTETE.

*7-Zip

Svatko može slobodno kopirati, mijenjati, objavljivati, koristiti, kompilirati, prodavati ili distribuirati izvorni LZMA SDK kod, bilo u obliku izvornog koda ili kao kompajlirani binarni, za bilo koju svrhu, komercijalnu ili nekomercijalnu, i na bilo koji način.

Curl i Libcurl

Autorska prava (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se i mnogi suradnici, pogledajte datoteku HVALA.

Sva prava pridržana.

Ovime se daje dopuštenje za korištenje, kopiranje, modificiranje i distribuciju ovog softvera u bilo koju svrhu sa ili bez naknade, pod uvjetom da se gornja obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju pojavljuju u svim kopijama.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ BILO KAKVOG JAMSTVA, IZRIČITOG ILI POSREDNOG, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA TREĆIH OSOBA. AUTORI ILI NOSITELJI AUTORSKOG PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTA ILI NA DRUGI NAČIN, KOJI PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVER.

Osim kako je navedeno u ovoj obavijesti, ime nositelja autorskih prava ne smije se koristiti u oglašavanju ili na drugi način za promicanje prodaje, korištenja ili drugih poslova u vezi s ovim softverom bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja autorskih prava.

BusyBox

Ovaj softver može uključivati BusyBox koji je licenciran pod GNU Općom javnom licencom Verzija 2, čija je kopija zajedno s izvornim kodom za BusyBox dostupna na http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Podrijetlo ovog softvera ne smije se lažno predstavljati; ne smijete tvrditi da ste vi napisali izvorni softver. Ako koristite ovaj softver u proizvodu, potvrda u dokumentaciji proizvoda bila bi dobrodošla, ali nije potrebna.
 3. Izmijenjene izvorne verzije moraju biti jasno označene kao takve i ne smiju se pogrešno predstavljati kao izvorni softver.
 4. Ime autora ne smije se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebnog prethodnog pismenog dopuštenja.

AUTOR ISPORUČUJE OVAJ SOFTVER "KAKV JEST" I BILO KAKVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. AUTOR NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNOG INTERESA ) KOJA JE UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 verzija 1.0.6 od 6. rujna 2010.

CppSQLite

Autorsko pravo (C) 2004. Rob Groves. Sva prava pridržana.

rob.groves@btinternet.com

Ovime se daje dopuštenje za korištenje, kopiranje, modificiranje i distribuciju ovog softvera i njegove dokumentacije za bilo koju svrhu, bez naknade i bez pisanog ugovora, pod uvjetom da se gornja obavijest o autorskim pravima, ovaj stavak i sljedeća dva paragrafa pojavljuju u svim kopijama , modifikacije i distribucije.

AUTOR NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN BILO KOJOJ STRANI ZA IZRAVNU, NEIZRAVNU, POSEBNU, SLUČAJNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU, UKLJUČUJUĆI GUBITAK DOBITI, KOJU PROIZLAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA I NJEGOVE DOKUMENTACIJE, ČAK I AKO JE AUTOR UPOZOREN O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

AUTOR SE IZRIČITO ODRIČE BILO KAKVIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, IMPLICITNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. SOFTVER I PRATEĆA DOKUMENTACIJA, AKO IH IMA, DAJU SE OVDJE DAJU SE "KAKVI JEST". AUTOR NEMA OBVEZE PRUŽITI ODRŽAVANJE, PODRŠKU, AŽURIRANJA, POBOLJŠANJA ILI MODIFIKACIJE.

Maper uređaja

Ovaj softver može uključivati device-mapper koji je licenciran pod GNU Lesser General Public License Verzija 2.1 i GNU General Public License Verzija 2.

Autorska prava (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Autorska prava (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Ovaj softver može uključivati dmraid (alat i biblioteka za mapiranje uređaja RAID) koji je licenciran pod GNU Lesser General Public License Verzija 2.1, GNU General Public License Verzija 2, i dolje navedenim licencama, čije kopije zajedno s izvornim kodom za dmraid dostupni su na http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)autorska prava 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Sva prava pridržana.

uzvodno LICENCA

****

Autorsko pravo (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Autorska prava (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Autorsko pravo (c) 2001., 2002., 2004. Adaptec Inc.

Autorska prava (C) 2004 NVidia Corporation. Sva prava pridržana.

Sva prava pridržana.

Ovaj dmraid kod je besplatan softver; možete ga redistribuirati i/ili modificirati prema uvjetima GNU Opće javne licence koju je objavila Free Software Foundation; bilo verziju 2 Licence, ili (po vašem izboru) bilo koju kasniju verziju.

dmraid se distribuira u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVOG JAMSTVA; čak i bez impliciranog jamstva MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Za više detalja pogledajte GNU Opću javnu licencu.

Trebali ste dobiti kopiju GNU (Lesser) opće javne licence zajedno s ovim dmraid kodom; ako ne, pišite Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, SAD.

****

Na Ubuntu/Debian GNU/Linux sustavima, potpuni tekst GNU Opće javne licence može se pronaći u '/usr/share/common-licenses/GPL'. Potpuni tekst GNU-ove manje opće javne licence može se pronaći u '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Debianov paket je © 2008, Giuseppe Iuculano i licenciran je pod GPL-om, pogledajte '/usr/share/common-licenses/GPL'.

OSIGURAČ

Ovaj softver može uključivati FUSE koji je licenciran pod GNU Lesser General Public License Version 2 i GNU General Public License Version 2.

Autorska prava 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Ovaj softver je možda koristio kolekciju GNU prevoditelja (GCC) koja je licencirana pod GNU Općom javnom licencom verzija 3, GCC Runtime Library Exception verzija 3.1 i licencama navedenim u nastavku, čije su kopije, zajedno s izvornim kodom za GCC, dostupne na http://gcc.gnu.org/. (licence dostupne na ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC je autorsko pravo (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2007, 2005, 2005, 2008., 2009. Free Software Foundation, Inc.

GCC je besplatni softver; možete ga redistribuirati i/ili modificirati prema uvjetima GNU Opće javne licence koju je objavila Free Software Foundation; bilo verziju 3, ili (po vašem izboru) bilo koju kasniju verziju.

GCC se distribuira u nadi da će biti koristan, ali BEZ IKAKVOG JAMSTVA; čak i bez impliciranog jamstva MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Za više detalja pogledajte GNU Opću javnu licencu.
Datoteke koje imaju klauzule iznimke licencirane su pod uvjetima GNU Opće javne licence; bilo verziju 3, ili (po vašem izboru) bilo koju kasniju verziju.

Na Debian GNU/Linux sustavima, potpuni tekst GNU Opće javne licence je u '/usr/share/common-licenses/GPL', verzija 3 ove licence u '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Sljedeće runtime biblioteke licencirane su prema uvjetima GNU Opće javne licence (v3 ili novije) s verzijom 3.1 GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/odmotaj*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Knjižnica za podršku libgnat-4.4 Ada i biblioteka libgnatvsn.
 • Razne konfiguracijske datoteke u gcc/config/ koje se koriste u bibliotekama za vrijeme izvođenja

Nasuprot tome, libgnatprj je licenciran pod uvjetima čiste GNU Opće javne licence.

Biblioteka libgcj licencirana je pod uvjetima GNU Opće javne licence, uz posebnu iznimku:

Statičko ili dinamičko povezivanje ove biblioteke s drugim modulima čini kombinirani rad temeljen na ovoj biblioteci. Dakle, odredbe i uvjeti GNU Opće javne licence pokrivaju cijelu kombinaciju.

Kao posebnu iznimku, nositelji autorskih prava ove biblioteke daju vam dopuštenje za povezivanje ove biblioteke s neovisnim modulima za proizvodnju izvršne datoteke, bez obzira na licencne uvjete tih neovisnih modula, te za kopiranje i distribuciju rezultirajuće izvršne datoteke pod uvjetima po vašem izboru, pod uvjetom da također ispunjavate, za svaki povezani nezavisni modul, odredbe i uvjete licence tog modula. Neovisni modul je modul koji nije izveden iz ove biblioteke niti se temelji na njoj. Ako izmijenite ovu biblioteku, možete proširiti ovu iznimku na svoju verziju biblioteke, ali niste obavezni to učiniti. Ako to ne želite učiniti, izbrišite ovu izjavu o iznimci iz svoje verzije.

GNU C biblioteka

Ovaj softver može uključivati GNU C biblioteku koja je licencirana pod GNU Lesser General Public License Verzija 2.1, GNU Opća javna licenca Verzija 2, i dolje navedene licence, čije su kopije zajedno s izvornim kodom za GNU C biblioteku dostupne na http://www.gnu.org/software/libc/.

Autorska prava (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Ovaj softver može uključivati Grub4Dos koji je licenciran pod GNU Općom javnom licencom Verzija 2, čija je kopija zajedno s izvornim kodom za Grub4Dos dostupna na https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Datoteka if_ppp.h je pod sljedećom CMU licencom:

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. Niti ime Sveučilišta niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER DAJU SVEUČILIŠTE CARNEGIE MELLON I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KAKVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRICU. SVEUČILIŠTE ILI DOPRINOSI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; PREKIDA U POSLOVANJU) KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Licenca Inner Net

Datoteke inet/getnameinfo.c i sysdeps/posix/getaddrinfo.c zaštićene su autorskim pravima (C) Craiga Metza i distribuiraju se pod sljedećom licencom:

/* Licenca Inner Net, verzija 2.00

Autor(i) daju dopuštenje za redistribuciju i korištenje u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez izmjena, softvera i dokumentacije pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

0. Ako primite verziju softvera koja je izričito označena da nije za redistribuciju (provjerite poruku o verziji i/ili README), nije vam dopušteno redistribuirati tu verziju softvera ni na koji način ili u bilo kojem obliku.

 1. Svi uvjeti svih drugih primjenjivih autorskih prava i licenci moraju se poštivati.
 2. Redistribucije izvornog koda moraju sadržavati obavijest autora o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 3. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati obavijest(e) autora o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 4. [Nositelj autorskog prava odobrio je uklanjanje ove klauzule.]
 5. Ni ime(na) autora(a) ni imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebnog prethodnog pismenog dopuštenja.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU NJEGOVI AUTORI I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. AUTORI ILI SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; PREKIDA U POSLOVANJU) KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Intel

Sljedeća licenca pokriva datoteke iz Intelove zbirke "Visoko optimizirane matematičke funkcije za Itanium":

Licencni ugovor za Intel

Autorska prava (c) 2000, Intel Corporation Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

* Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.

* Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

* Naziv Intel Corporation ne smije se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebnog prethodnog pismenog dopuštenja.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRICU. NI U KOM SLUČAJU TVRTKA INTEL ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI POSLOVNE DOBITI; ILI PREKIDA) KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

IZVOZNI ZAKONI: OVA LICENCA NE DODAJE NIKAKVA OGRANIČENJA IZVOZNIM ZAKONIMA VAŠE JURISDIKCIJE.

Vlasnik licence je odgovoran za poštivanje svih izvoznih propisa primjenjivih u jurisdikciji nositelja licence. Prema TRENUTNIM (svibanj 2000.) izvoznim propisima SAD-a ovaj softver je prihvatljiv za izvoz iz SAD-a i može se preuzeti ili na neki drugi način izvoziti ili ponovno izvoziti širom svijeta OSIM na odredišta pod američkim embargom koja uključuju Kubu, Irak, Libiju, Sjevernu Koreju, Iran, Siriju, Sudan , Afganistan i bilo koja druga zemlja prema kojoj je SAD stavio embargo na robu i usluge.

JsonCpp

Izvorni kod biblioteke JsonCpp, uključujući popratnu dokumentaciju, testove i demonstracijske aplikacije, licencirani su pod sljedećim uvjetima.

Baptiste Lepilleur i autori JsonCppa izričito se odriču autorskih prava u svim jurisdikcijama koje priznaju takvo odricanje od odgovornosti. U takvim je jurisdikcijama ovaj softver pušten u javnu domenu.

U jurisdikcijama koje ne priznaju vlasništvo u javnoj domeni (npr. Njemačka od 2010.), ovaj softver je zaštićen autorskim pravima (c) 2007-2010 od strane Baptistea Lepilleura i The JsonCpp Authors, i objavljen je pod uvjetima licence MIT (vidi dolje).

U jurisdikcijama koje priznaju vlasništvo u javnoj domeni, korisnik ovog softvera može odlučiti prihvatiti ga ili kao 1) javnu domenu, 2) pod uvjetima MIT licence (vidi dolje) ili 3) pod uvjetima dvojne javne domene/ Uvjeti licence MIT-a opisani ovdje, prema vlastitom izboru.

Licenca MIT-a je onoliko blizu Javnoj domeni koliko licenca može biti, a opisana je jasnim i sažetim izrazima na:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Puni tekst MIT licence slijedi:

Autorska prava (c) 2007-2010 Baptiste Lepileur i autori JsonCpp

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju ovog softvera i pridruženih dokumentacijskih datoteka ("Softver") da radi sa Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje , objavljivati, distribuirati, podlicencirati i/ili prodavati kopije Softvera i dopustiti osobama kojima je Softver isporučen da to čine, podložno sljedećim uvjetima:

Gore navedena obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju bit će uključene u sve kopije ili značajne dijelove softvera.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI ILI NOSITELJI AUTORSKOG PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTA ILI NA DRUGI NAČIN, KOJI PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVER.

Licenca MIT kompatibilna je i s GPL-om i s komercijalnim softverom, dajući jednom sva prava javne domene uz manju smetnju da morate zadržati gornju obavijest o autorskim pravima i tekst licence u izvornom kodu. Također imajte na umu da prihvaćanjem "licence" javne domene možete ponovno licencirati svoju kopiju koristeći bilo koju licencu koju želite. Osim kako je navedeno u ovoj obavijesti, ime nositelja autorskih prava ne smije se koristiti u oglašavanju ili na drugi način za promicanje prodaje, korištenja ili drugih poslova u vezi s ovim softverom bez prethodnog pismenog odobrenja nositelja autorskih prava.

Klibc.utils

Ovaj softver može uključivati Klibc.utils koji je licenciran pod GNU Općom javnom licencom verzija 2 i pod dolje navedenom licencom.

Autorska prava 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Autorska prava (c) 2004-2006 Regenti Sveučilišta Kalifornije. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. Niti ime Sveučilišta niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU REGENTI I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU NAMJESNICI ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; PREKIDA U POSLOVANJU) KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

LevelDB

Autorska prava (c) 2011 Autori LevelDB. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

* Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.

* Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

* Niti ime Google Inc. niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU VLASNIK AUTORSKOG PRAVA ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA;, ILI PREKIDA U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Libffi

Ovaj softver može uključivati biblioteku libffi koja podliježe sljedećim autorskim pravima i dozvolama:

Autorska prava (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc i drugi (pogledajte izvorne datoteke za detalje)

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju ovog softvera i pridruženih dokumentacijskih datoteka ("Softver") da radi sa Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje , objavljivati, distribuirati, podlicencirati i/ili prodavati kopije Softvera i dopustiti osobama kojima je Softver isporučen da to čine, podložno sljedećim uvjetima:

Gore navedena obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju bit će uključene u sve kopije ili značajne dijelove softvera.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI ILI NOSITELJI AUTORSKOG PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTA ILI NA DRUGI NAČIN, KOJI PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVER.

LevelDB

Autorska prava (c) 2011 Autori LevelDB. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

* Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.

* Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

* Niti ime Google Inc. niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU VLASNIK AUTORSKOG PRAVA ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA;, ILI PREKIDA U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Libarchive

Archive_entry.h:

Autorska prava (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuška
Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

OVAJ SOFTVER ISPORUČUJE AUTOR(I) ''KAKV JEST'' I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRIČE.

AUTOR(I) NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN(I) ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; ILI PREKIDA U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Arhiva.h:

Autorska prava (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

OVAJ SOFTVER ISPORUČUJE AUTOR(I) ''KAKV JEST'' I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRIČE.

AUTOR(I) NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN(I) ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; ILI PREKIDA U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

LibLIEF

Apache licenca
Verzija 2.0, siječanj 2004
http://www.apache.org/licenses/

UVJETI I ODREDBE ZA UPOTREBU, REPRODUKCIJU I DISTRIBUCIJU

1. Definicije.

"Licenca" će značiti odredbe i uvjete za korištenje, reprodukciju i distribuciju kako je definirano u Odjeljcima 1 do 9 ovog dokumenta.

"Davatelj licence" znači vlasnik autorskog prava ili subjekt ovlašten od strane vlasnika autorskog prava koji dodjeljuje licencu.

"Pravna osoba" znači ujedinjenje subjekta koji djeluje i svih drugih subjekata koji kontroliraju, kontroliraju ili su pod zajedničkom kontrolom s tim subjektom. Za potrebe ove definicije, "kontrola" znači (i) moć, izravnu ili neizravnu, da uzrokuje usmjeravanje ili upravljanje takvim subjektom, bilo ugovorom ili na drugi način, ili (ii) vlasništvo od pedeset posto (50%) ili više preostalih dionica, ili (iii) stvarno vlasništvo nad takvim subjektom.

"Vi" (ili "Vaš") značit ćete pojedinca ili pravnu osobu koja koristi dopuštenja dana ovom Licencom.

"Izvorni" obrazac znači preferirani oblik za izradu izmjena, uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kod softvera, izvor dokumentacije i konfiguracijske datoteke.

Obrazac "objekt" znači bilo koji oblik koji proizlazi iz mehaničke transformacije ili prijevoda izvornog oblika, uključujući, ali ne ograničavajući se na kompilirani objektni kod, generiranu dokumentaciju i pretvorbe u druge vrste medija.

"Djelo" će značiti autorsko djelo, bilo u Izvornom ili Objektnom obliku, koje je dostupno pod Licencom, kao što je naznačeno u obavijesti o autorskim pravima koja je uključena ili priložena djelu (primjer je naveden u Dodatku u nastavku).

"Izvedeni radovi" označavaju bilo koje djelo, bilo u izvornom ili objektnom obliku, koje se temelji na (ili je izvedeno iz) djela i za koje uredničke revizije, komentari, razrade ili druge izmjene predstavljaju, kao cjelinu, izvorno djelo autorstva. Za potrebe ove Licence, Izvedeni radovi ne smiju uključivati radove koji se mogu odvojiti od, ili samo povezuju (ili vežu imenom) sa sučeljima, Rada i njegovih izvedenih radova.

"Doprinos" će značiti svako autorsko djelo, uključujući izvornu verziju Djela i sve izmjene ili dodatke tom Djelu ili njegovim Izvedenim djelima, koje je vlasnik autorskog prava ili pojedinac ili osoba namjerno dostavio Davatelju licence za uključivanje u Djelo. Pravna osoba ovlaštena za podnošenje u ime vlasnika autorskih prava. Za potrebe ove definicije, "podneseno" znači bilo koji oblik elektroničke, usmene ili pisane komunikacije poslane Davatelju licence ili njegovim predstavnicima, uključujući ali ne ograničavajući se na komunikaciju na elektroničkim listama za slanje e-pošte, sustavima za kontrolu izvornog koda i sustavima za praćenje problema koji upravlja Davatelj licence ili u njegovo ime u svrhu rasprave i poboljšanja Djela, ali isključujući komunikaciju koju je vlasnik autorskog prava upadljivo označio ili na drugi način pismeno označio kao "Nije doprinos".

"Suradnik" znači Davatelj licence i bilo koji pojedinac ili pravni subjekt u čije ime je Davatelj licence primio Doprinos i naknadno ga uključio u Djelo.

2. Dodjela licence za autorska prava.

U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, svaki Suradnik Vam ovime daje trajnu, svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, besplatnu, neopozivu licencu za autorska prava za reprodukciju, pripremu Izvedenih radova, javno prikazivanje, javnu izvedbu, podlicencirati i distribuirati Djelo i takve Izvedene radove u izvornom ili objektnom obliku.

3. Dodjela patentne licence.

U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, svaki Suradnik Vam ovime daje trajnu, svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, besplatnu, neopozivu (osim kako je navedeno u ovom odjeljku) patentnu licencu za izradu, izradu, koristiti, nuditi prodaju, prodavati, uvoziti i na drugi način prenositi Djelo, gdje se takva licenca odnosi samo na one patentne zahtjeve koje može licencirati takav Suradnik, a koja su nužno prekršena njihovim Doprinosom(ima) samim ili kombinacijom njihovog(ih) Doprinosa(a) s Djelo za koje je takav(e) doprinos(i) podnesen. Ako pokrenete patentnu parnicu protiv bilo kojeg subjekta (uključujući protutužbu ili protutužbu u tužbi) navodeći da Djelo ili Doprinos ugrađen u Djelo predstavlja izravno ili doprinosno kršenje patenta, tada će sve patentne licence koje su Vam dodijeljene prema ovoj Licenci za to Rad će prekinuti s datumom podnošenja takve tužbe.

4. Preraspodjela.

Možete reproducirati i distribuirati kopije Djela ili njegovih izvedenica u bilo kojem mediju, s izmjenama ili bez njih, te u obliku Izvora ili Objekta, pod uvjetom da ispunjavate sljedeće uvjete:

Svim drugim primateljima Djela ili Izvedenih djela morate dati kopiju ove Licence; i

Morate osigurati da sve izmijenjene datoteke nose istaknute obavijesti koje navode da ste promijenili datoteke; i

Morate zadržati, u Izvornom obliku bilo kojeg Izvedenog djela koje distribuirate, sve obavijesti o autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakovima i atribuciji iz Izvornog oblika Djela, isključujući one obavijesti koje se ne odnose ni na jedan dio Izvedenog djela; i Ako Djelo uključuje tekstualnu datoteku "OBAVIJEST" kao dio svoje distribucije, tada svi Izvedeni radovi koje distribuirate moraju sadržavati čitljivu kopiju obavijesti o atribuciji sadržanih u takvoj datoteci OBAVIJESTI, isključujući one obavijesti koje se ne odnose ni na jedan dio Izvedeni radovi, na barem jednom od sljedećih mjesta: unutar tekstualne datoteke OBAVIJESTI koja se distribuira kao dio Izvedenih radova; unutar Izvornog obrasca ili dokumentacije, ako je dostavljena uz Izvedene radove; ili, unutar prikaza koji generiraju Izvedeni radovi, ako i gdje god se takve obavijesti trećih strana uobičajeno pojavljuju. Sadržaj datoteke NOTICE služi samo u informativne svrhe i ne mijenja Licencu. Možete dodati svoje vlastite obavijesti o atribuciji unutar Izvedenih radova koje distribuirate, uz ili kao dodatak tekstu OBAVIJESTI iz Djela, pod uvjetom da se takve dodatne obavijesti o atribuciji ne mogu tumačiti kao izmjena Licence. Svojim izmjenama možete dodati vlastitu izjavu o autorskim pravima i možete dati dodatne ili drugačije licencne odredbe i uvjete za korištenje, reprodukciju ili distribuciju Vaših izmjena ili za bilo koji takav Izvedeni rad u cjelini, pod uvjetom da Vaša upotreba, reprodukcija i distribucija Djelo je inače u skladu s uvjetima navedenim u ovoj Licenci.

5. Podnošenje doprinosa.

Osim ako izričito ne navedete drugačije, svaki Doprinos koji ste Davatelju licence namjerno podnijeli za uključivanje u Djelo bit će pod odredbama i uvjetima ove Licence, bez ikakvih dodatnih odredbi ili uvjeta. Bez obzira na gore navedeno, ništa ovdje neće zamijeniti niti modificirati uvjete bilo kojeg zasebnog licencnog ugovora koji ste možda sklopili s Davateljem licence u vezi s takvim Doprinosima.

6. Zaštitni znakovi.

Ova Licenca ne daje dopuštenje za korištenje trgovačkih naziva, zaštitnih znakova, znakova usluga ili naziva proizvoda Davatelja licence, osim ako je potrebno za razumnu i uobičajenu upotrebu u opisivanju podrijetla Djela i reprodukciji sadržaja datoteke OBAVIJESTI.

7. Odricanje od jamstva.

Osim ako to nije propisano važećim zakonom ili nije dogovoreno u pisanom obliku, Davatelj licence daje Djelo (i svaki Suradnik daje svoje Doprinose) na OSNOVI "KAKVOG JEST", BEZ JAMSTAVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE, bilo izričitih ili podrazumijevanih, uključujući, bez ograničenja, bilo koje jamstva ili uvjete VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Vi ste isključivo odgovorni za određivanje prikladnosti korištenja ili redistribucije Djela i preuzimate sve rizike povezane s Vašim korištenjem dopuštenja prema ovoj Licenci.

8. Ograničenje odgovornosti.

Ni u kojem slučaju i ni prema kakvoj pravnoj teoriji, bilo u deliktu (uključujući nemar), ugovoru ili na neki drugi način, osim ako to zahtijeva primjenjivi zakon (kao što su namjerne radnje i radnje krajnje nepažnje) ili je dogovoreno u pisanom obliku, bilo koji Suradnik neće biti odgovoran prema Vama za štete, uključujući sve izravne, neizravne, posebne, slučajne ili posljedične štete bilo kojeg karaktera koje proizlaze iz ove Licence ili zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja Djela (uključujući ali ne ograničavajući se na štete zbog gubitka dobre volje, prekida rada , kvar ili kvar računala, ili bilo koja i sva druga komercijalna šteta ili gubici), čak i ako je takav Suradnik bio obaviješten o mogućnosti takve štete.

9. Prihvaćanje jamstva ili dodatne odgovornosti.

Tijekom redistribucije Djela ili njegovih izvedenica, možete odabrati ponuditi i naplatiti naknadu za prihvaćanje podrške, jamstva, obeštećenja ili drugih obveza odgovornosti i/ili prava u skladu s ovom Licencom. Međutim, pri prihvaćanju takvih obveza, možete djelovati samo u svoje ime i na svoju isključivu odgovornost, a ne u ime bilo kojeg drugog Suradnika, i samo ako se slažete obeštetiti, braniti i osloboditi svakog Suradnika od bilo kakve odgovornosti nastale od strane, ili potraživanja protiv takvog Doprinosnika zbog vašeg prihvaćanja bilo kojeg takvog jamstva ili dodatne odgovornosti.

LibYara

Autorska prava (c) 2007-2016. Autori YARA. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. Niti ime nositelja autorskih prava niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRICU. NOSITELJ AUTORSKOG PRAVA ILI SURADNICI NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK DOBITI OD UPOTREBE, PODATAKA; ILI ILI PREKIDA U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

LibSELinux

Ovaj softver može uključivati libselinux Debian paket koji je licenciran pod GNU General Public License Version 2. Više informacija o Debian paketu dostupno je na http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_autorska prava.
Autorska prava 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Autorska prava (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Autorska prava (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Autorska prava (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Autorska prava (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Ova biblioteka je besplatan softver; možete ga redistribuirati i/ili modificirati pod uvjetima GNU Lesser General Public License objavljene od strane Free Software Foundation; bilo verziju 2.1 Licence, ili (po vašem izboru) bilo koju kasniju verziju.

Ova biblioteka se distribuira u nadi da će biti korisna, ali BEZ IKAKVOG JAMSTVA; čak i bez impliciranog jamstva MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Za više detalja pogledajte GNU Lesser General Public License.

Libx86

Ovaj softver može uključivati paket libx86 koji je licenciran pod dolje navedenim licencama.

Datoteke: debian/*

Autorska prava: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licenca: MIT

Datoteke: *

Autorska prava: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licenca: MIT

Datoteke: x86emu/*

Autorska prava: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licenca: ostalo

Dopuštenje za korištenje, kopiranje, modificiranje, distribuciju i prodaju ovog softvera i njegove dokumentacije za bilo koju svrhu ovime se daje bez naknade, pod uvjetom da se gornja obavijest o autorskom pravu pojavljuje u svim kopijama i da se i ta obavijest o autorskom pravu i ova obavijest o dopuštenju pojavljuju u popratnoj dokumentaciji , te da se ime autora ne smije koristiti u oglašavanju ili publicitetu koji se odnosi na distribuciju softvera bez posebne pismene prethodne dozvole. Autori ne daju nikakve izjave o prikladnosti ovog softvera za bilo koju svrhu. Dostavlja se "kakav jest" bez izričitog ili podrazumijevanog jamstva.

AUTORI SE ODRIČU SVIH JAMSTAVA U VEZI S OVIM SOFTVEROM, UKLJUČUJUĆI SVA PODRAZUMIJEVANA JAMSTVA POGODNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI, NI U KOJEM SLUČAJU AUTORI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU POSEBNU, NEIZRAVNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU ILI BILO KAKVU ŠTETU ZA PRODAJU, BILO KAKAV REZULTAT. BILO U POSTUPKU UGOVORA, NEMARA ILI DRUGOG ŠKOLJNOG RADNJA, KOJI PROIZLAZI IZ ILI U VEZI S KORIŠTENJEM ILI RADOM OVOG SOFTVERA.

Licenca: MIT

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju ovog softvera i pridruženih dokumentacijskih datoteka ("Softver") da radi sa Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje , objavljivati, distribuirati, podlicencirati i/ili prodavati kopije Softvera i dopustiti osobama kojima je Softver isporučen da to čine, podložno sljedećim uvjetima:

Gore navedena obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju bit će uključene u sve kopije ili značajne dijelove softvera.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. JOSH VANDERHOOF NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTU ILI NA DRUGI NAČIN, KOJA PROIZLAZI IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSTUPKOM U SOFTVERU.

Linux kernel

Ovaj softver može uključivati Linux kernel koji je licenciran pod GNU Općom javnom licencom Verzija 2, čija je kopija zajedno s izvornim kodom za verziju Linux kernela dostupna na http://git.kernel.org/.

Lua

Autorska prava © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju ovog softvera i pridruženih dokumentacijskih datoteka ("Softver") da radi sa Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje , objavljivati, distribuirati, podlicencirati i/ili prodavati kopije Softvera i dopustiti osobama kojima je Softver isporučen da to čine, podložno sljedećim uvjetima:

Gore navedena obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju bit će uključene u sve kopije ili značajne dijelove softvera.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI ILI NOSITELJI AUTORSKOG PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTA ILI NA DRUGI NAČIN, KOJI PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVER.

Mach

Sljedeća CMU licenca pokriva dio koda podrške za Mach, izvedenog iz Macha 3.0: Operativni sustav Mach

Autorska prava (C) 1991, 1990, 1989 Sveučilište Carnegie Mellon. Sva prava pridržana.

Ovime se daje dopuštenje za korištenje, kopiranje, modificiranje i distribuciju ovog softvera i njegove dokumentacije, pod uvjetom da se i obavijest o autorskom pravu i ova obavijest o dopuštenju pojavljuju u svim kopijama softvera, izvedenim radovima ili modificiranim verzijama i svim njihovim dijelovima, te da oboje obavijesti se pojavljuju u popratnoj dokumentaciji.

CARNEGIE MELLON DOPUŠTA BESPLATNO KORIŠTENJE OVOG SOFTVERA U NJEGOVOM STANJU "KAKVO JEST". CARNEGIE MELLON SE ODRIČE BILO KAKVE ODGOVORNOSTI ZA BILO KAKVU ŠTETU KOJU BILO KAO REZULTAT UPOTREBE OVOG SOFTVERA.

Carnegie Mellon traži od korisnika ovog softvera da se vrate
Koordinator distribucije softvera
Škola informatike
Sveučilište Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
ili Software.Distribution@CS.CMU.EDU sva poboljšanja ili proširenja koja naprave i daju Carnegie Mellon prava na redistribuciju tih promjena.

Npsuje

Ovaj softver može uključivati biblioteku ncurses koja podliježe sljedećim autorskim pravima i dozvolama: Autorska prava (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Dopuštenje se ovime daje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju ovog softvera i povezane dokumentacijske datoteke ("Softver"), za rad sa Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje, objavljivanje, distribuciju, distribuciju s izmjenama, podlicenciranje i/ili prodaju kopija Softvera i omogućiti osobama kojima je Softver isporučen da to učine, podložno sljedećim uvjetima:

Gore navedena obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju bit će uključene u sve kopije ili značajne dijelove softvera.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ JAMSTVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. NI U KOJEM SLUČAJU GORE NAVEDENI NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTA ILI NA DRUGI NAČIN, KOJI PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSTUPKOM U SOFTVERU .

Osim kako je navedeno u ovoj obavijesti, ime(na) gore navedenih nositelja autorskih prava neće se koristiti u oglašavanju ili na drugi način za promicanje prodaje, korištenja ili drugih poslova u vezi s ovim softverom bez prethodnog pismenog odobrenja.

NTFS-3G

Ovaj softver može uključivati NTFS-3G upravljački program koji je licenciran pod GNU General Public License Version 2 i GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE čije su kopije zajedno s izvornim kodom za NTFS-3G dostupne na https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPIRANJE
Autorska prava: (C) 2000-2006 ntfs-3g razvojni tim

Pakiranje Debiana je autorsko pravo (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) i licencirano je pod GPL-om, vidi gore.

OpenSSL

Autorska prava (c) 1998-2017 Projekt OpenSSL. Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. Svi reklamni materijali koji spominju značajke ili korištenje ovog softvera moraju sadržavati sljedeću potvrdu:
  "Ovaj proizvod uključuje softver koji je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL Toolkitu. (http://www.openssl.org/)"
 4. Nazivi "OpenSSL Toolkit" i "OpenSSL Project" ne smiju se koristiti za odobravanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez prethodnog pismenog dopuštenja. Za pisano dopuštenje kontaktirajte openssl-core@openssl.org.
 5. Proizvodi izvedeni iz ovog softvera ne smiju se zvati "OpenSSL" niti se "OpenSSL" smije pojavljivati u njihovim nazivima bez prethodnog pismenog dopuštenja OpenSSL projekta.
 6. Redistribucije bilo kojeg oblika moraju sadržavati sljedeću potvrdu:

"Ovaj proizvod uključuje softver koji je razvio OpenSSL Project za korištenje u OpenSSL Toolkitu (http://www.openssl.org/)"

OVAJ SOFTVER ISPORUČUJE PROJEKT OpenSSL "KAKV JEST" I BILO KAKVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRIČE. NI U KOJEM SLUČAJU PROJEKT OpenSSL ILI NJEGOVI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK DOBITI OD UPOTREBE, PODATAKA, ; ILI PREKIDA U POSLOVANJU) KAKO BILO UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE .

RapidJSON

Tencent sa zadovoljstvom podržava zajednicu otvorenog koda tako što RapidJSON čini dostupnim.

Autorsko pravo (C) 2015. THL A29 Limited, tvrtka Tencent, i Milo Yip. Sva prava pridržana.

Ako ste preuzeli kopiju binarne datoteke RapidJSON s Tencenta, imajte na umu da je binarna datoteka RapidJSON licencirana pod licencom MIT-a.

Ako ste preuzeli kopiju izvornog koda RapidJSON od Tencenta, imajte na umu da je izvorni kod RapidJSON licenciran pod licencom MIT-a, osim komponenti trećih strana navedenih u nastavku koje podliježu različitim licencnim uvjetima. Vaša integracija RapidJSON-a u vaše vlastite projekte može zahtijevati usklađenost s MIT licencom, kao i drugim licencama primjenjivim na komponente treće strane uključene u RapidJSON. Kako biste izbjegli problematičnu JSON licencu u vlastitim projektima, dovoljno je isključiti direktorij bin/jsonchecker/ jer je to jedini kod pod JSON licencom.

Kopija MIT licence uključena je u ovu datoteku.

Ostale ovisnosti i licence:

Softver otvorenog koda licenciran prema BSD licenci:

-------------------------------------------------- ------------------

Tipovi msint r29

Autorska prava (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

* Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.

* Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

* Niti ime nositelja autorskih prava niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER DAJU REGENTI I SURADNICI ``KAKAV JEST'' I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČAVAJUĆI SE NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU UPRAVNICI I SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI DOBITI; PREKIDA U POSLOVANJU) KOJA JE NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) IZ UPOTREBE OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Softver otvorenog koda licenciran pod JSON licencom:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Autorska prava (c) 2002 JSON.org
Sva prava pridržana.

JSON_provjera

Autorska prava (c) 2002 JSON.org
Sva prava pridržana.

Uvjeti JSON licence:

-------------------------------------------------- -

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju ovog softvera i pridruženih dokumentacijskih datoteka ("Softver") da radi sa Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje , objavljivati, distribuirati, podlicencirati i/ili prodavati kopije Softvera i dopustiti osobama kojima je Softver isporučen da to čine, podložno sljedećim uvjetima:

Gore navedena obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju bit će uključene u sve kopije ili značajne dijelove softvera.

Softver će se koristiti za dobro, a ne za zlo.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI ILI NOSITELJI AUTORSKOG PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTA ILI NA DRUGI NAČIN, KOJI PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVER.

Uvjeti MIT licence:

-------------------------------------------------- ------------------

Ovime se daje dopuštenje, besplatno, svakoj osobi koja dobije kopiju ovog softvera i pridruženih dokumentacijskih datoteka ("Softver") da radi sa Softverom bez ograničenja, uključujući bez ograničenja prava na korištenje, kopiranje, modificiranje, spajanje , objavljivati, distribuirati, podlicencirati i/ili prodavati kopije Softvera i dopustiti osobama kojima je Softver isporučen da to čine, podložno sljedećim uvjetima:

Gore navedena obavijest o autorskim pravima i ova obavijest o dopuštenju bit će uključene u sve kopije ili značajne dijelove softvera.

SOFTVER SE ISPORUČUJE "KAKV JEST", BEZ JAMSTAVA BILO KOJE VRSTE, IZRIČITIH ILI PODRAZUMIJEVANIH, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, JAMSTVA PRODAJE, PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU I NEKRŠENJA PRAVA. AUTORI ILI NOSITELJI AUTORSKOG PRAVA NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKAV ZAHTJEV, ŠTETU ILI DRUGU ODGOVORNOST, BILO U RADU UGOVORA, DELIKTA ILI NA DRUGI NAČIN, KOJI PROIZLAZE IZ, IZ ILI U VEZI S SOFTVEROM ILI KORIŠTENJEM ILI DRUGIM POSLOVIMA U SOFTVER.

Simdjson

Apache licenca

Verzija 2.0, siječanj 2004

http://www.apache.org/licenses/

UVJETI I ODREDBE ZA UPOTREBU, REPRODUKCIJU I DISTRIBUCIJU

1. Definicije.

"Licenca" će značiti odredbe i uvjete za korištenje, reprodukciju i distribuciju kako je definirano u Odjeljcima 1 do 9 ovog dokumenta.

"Davatelj licence" znači vlasnik autorskog prava ili subjekt ovlašten od strane vlasnika autorskog prava koji dodjeljuje licencu.

"Pravna osoba" znači ujedinjenje subjekta koji djeluje i svih drugih subjekata koji kontroliraju, kontroliraju ili su pod zajedničkom kontrolom s tim subjektom. Za potrebe ove definicije, "kontrola" znači (i) moć, izravnu ili neizravnu, da uzrokuje usmjeravanje ili upravljanje takvim subjektom, bilo ugovorom ili na drugi način, ili (ii) vlasništvo od pedeset posto (50%) ili više preostalih dionica, ili (iii) stvarno vlasništvo nad takvim subjektom.

"Vi" (ili "Vaš") značit ćete pojedinca ili pravnu osobu koja koristi dopuštenja dana ovom Licencom.

"Izvorni" obrazac znači preferirani oblik za izradu izmjena, uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kod softvera, izvor dokumentacije i konfiguracijske datoteke.

Obrazac "objekt" znači bilo koji oblik koji proizlazi iz mehaničke transformacije ili prijevoda izvornog oblika, uključujući, ali ne ograničavajući se na kompilirani objektni kod, generiranu dokumentaciju i pretvorbe u druge vrste medija.

"Djelo" će značiti autorsko djelo, bilo u Izvornom ili Objektnom obliku, koje je dostupno pod Licencom, kao što je naznačeno u obavijesti o autorskim pravima koja je uključena ili priložena djelu (primjer je naveden u Dodatku u nastavku).

"Izvedeni radovi" označavaju bilo koje djelo, bilo u izvornom ili objektnom obliku, koje se temelji na (ili je izvedeno iz) djela i za koje uredničke revizije, komentari, razrade ili druge izmjene predstavljaju, kao cjelinu, izvorno djelo autorstva. Za potrebe ove Licence, Izvedeni radovi ne smiju uključivati radove koji se mogu odvojiti od, ili samo povezuju (ili vežu imenom) sa sučeljima, Rada i njegovih izvedenih radova.

"Doprinos" će značiti svako autorsko djelo, uključujući izvornu verziju Djela i sve izmjene ili dodatke tom Djelu ili njegovim Izvedenim djelima, koje je vlasnik autorskog prava ili pojedinac ili osoba namjerno dostavio Davatelju licence za uključivanje u Djelo. Pravna osoba ovlaštena za podnošenje u ime vlasnika autorskih prava. Za potrebe ove definicije, "podneseno" znači bilo koji oblik elektroničke, usmene ili pisane komunikacije poslane Davatelju licence ili njegovim predstavnicima, uključujući ali ne ograničavajući se na komunikaciju na elektroničkim listama za slanje e-pošte, sustavima za kontrolu izvornog koda i sustavima za praćenje problema koji upravlja Davatelj licence ili u njegovo ime u svrhu rasprave i poboljšanja Djela, ali isključujući komunikaciju koju je vlasnik autorskog prava upadljivo označio ili na drugi način pismeno označio kao "Nije doprinos".

"Suradnik" znači Davatelj licence i bilo koji pojedinac ili pravni subjekt u čije ime je Davatelj licence primio Doprinos i naknadno ga uključio u Djelo.

2. Dodjela licence za autorska prava.

U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, svaki Suradnik Vam ovime daje trajnu, svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, besplatnu, neopozivu licencu za autorska prava za reprodukciju, pripremu Izvedenih radova, javno prikazivanje, javnu izvedbu, podlicencirati i distribuirati Djelo i takve Izvedene radove u izvornom ili objektnom obliku.

3. Dodjela patentne licence.

U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, svaki Suradnik Vam ovime daje trajnu, svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, besplatnu, neopozivu (osim kako je navedeno u ovom odjeljku) patentnu licencu za izradu, izradu, koristiti, nuditi prodaju, prodavati, uvoziti i na drugi način prenositi Djelo, gdje se takva licenca odnosi samo na one patentne zahtjeve koje može licencirati takav Suradnik, a koja su nužno prekršena njihovim Doprinosom(ima) samim ili kombinacijom njihovog(ih) Doprinosa(a) s Djelo za koje je takav(e) doprinos(i) podnesen. Ako pokrenete patentnu parnicu protiv bilo kojeg subjekta (uključujući protutužbu ili protutužbu u tužbi) navodeći da Djelo ili Doprinos ugrađen u Djelo predstavlja izravno ili doprinosno kršenje patenta, tada će sve patentne licence koje su Vam dodijeljene prema ovoj Licenci za to Rad će prekinuti s datumom podnošenja takve tužbe.

4. Preraspodjela.

Možete reproducirati i distribuirati kopije Djela ili njegovih izvedenica u bilo kojem mediju, s izmjenama ili bez njih, te u obliku Izvora ili Objekta, pod uvjetom da ispunjavate sljedeće uvjete:

Svim drugim primateljima Djela ili Izvedenih djela morate dati kopiju ove Licence; i

Morate osigurati da sve izmijenjene datoteke nose istaknute obavijesti koje navode da ste promijenili datoteke; i

Morate zadržati, u Izvornom obliku bilo kojeg Izvedenog djela koje distribuirate, sve obavijesti o autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakovima i atribuciji iz Izvornog oblika Djela, isključujući one obavijesti koje se ne odnose ni na jedan dio Izvedenog djela; i Ako Djelo uključuje tekstualnu datoteku "OBAVIJEST" kao dio svoje distribucije, tada svi Izvedeni radovi koje distribuirate moraju sadržavati čitljivu kopiju obavijesti o atribuciji sadržanih u takvoj datoteci OBAVIJESTI, isključujući one obavijesti koje se ne odnose ni na jedan dio Izvedeni radovi, na barem jednom od sljedećih mjesta: unutar tekstualne datoteke OBAVIJESTI koja se distribuira kao dio Izvedenih radova; unutar Izvornog obrasca ili dokumentacije, ako je dostavljena uz Izvedene radove; ili, unutar prikaza koji generiraju Izvedeni radovi, ako i gdje god se takve obavijesti trećih strana uobičajeno pojavljuju. Sadržaj datoteke NOTICE služi samo u informativne svrhe i ne mijenja Licencu. Možete dodati svoje vlastite obavijesti o atribuciji unutar Izvedenih radova koje distribuirate, uz ili kao dodatak tekstu OBAVIJESTI iz Djela, pod uvjetom da se takve dodatne obavijesti o atribuciji ne mogu tumačiti kao izmjena Licence. Svojim izmjenama možete dodati vlastitu izjavu o autorskim pravima i možete dati dodatne ili drugačije licencne odredbe i uvjete za korištenje, reprodukciju ili distribuciju Vaših izmjena ili za bilo koji takav Izvedeni rad u cjelini, pod uvjetom da Vaša upotreba, reprodukcija i distribucija Djelo je inače u skladu s uvjetima navedenim u ovoj Licenci.

5. Podnošenje doprinosa.

Osim ako izričito ne navedete drugačije, svaki Doprinos koji ste Davatelju licence namjerno podnijeli za uključivanje u Djelo bit će pod odredbama i uvjetima ove Licence, bez ikakvih dodatnih odredbi ili uvjeta. Bez obzira na gore navedeno, ništa ovdje neće zamijeniti niti modificirati uvjete bilo kojeg zasebnog licencnog ugovora koji ste možda sklopili s Davateljem licence u vezi s takvim Doprinosima.

6. Zaštitni znakovi.

Ova Licenca ne daje dopuštenje za korištenje trgovačkih naziva, zaštitnih znakova, znakova usluga ili naziva proizvoda Davatelja licence, osim ako je potrebno za razumnu i uobičajenu upotrebu u opisivanju podrijetla Djela i reprodukciji sadržaja datoteke OBAVIJESTI.

7. Odricanje od jamstva.

Osim ako to nije propisano važećim zakonom ili nije dogovoreno u pisanom obliku, Davatelj licence daje Djelo (i svaki Suradnik daje svoje Doprinose) na OSNOVI "KAKVOG JEST", BEZ JAMSTAVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE, bilo izričitih ili podrazumijevanih, uključujući, bez ograničenja, bilo koje jamstva ili uvjete VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Vi ste isključivo odgovorni za određivanje prikladnosti korištenja ili redistribucije Djela i preuzimate sve rizike povezane s Vašim korištenjem dopuštenja prema ovoj Licenci.

8. Ograničenje odgovornosti.

Ni u kojem slučaju i ni prema kakvoj pravnoj teoriji, bilo u deliktu (uključujući nemar), ugovoru ili na neki drugi način, osim ako to zahtijeva primjenjivi zakon (kao što su namjerne radnje i radnje krajnje nepažnje) ili je dogovoreno u pisanom obliku, bilo koji Suradnik neće biti odgovoran prema Vama za štete, uključujući sve izravne, neizravne, posebne, slučajne ili posljedične štete bilo kojeg karaktera koje proizlaze iz ove Licence ili zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja Djela (uključujući ali ne ograničavajući se na štete zbog gubitka dobre volje, prekida rada , kvar ili kvar računala, ili bilo koja i sva druga komercijalna šteta ili gubici), čak i ako je takav Suradnik bio obaviješten o mogućnosti takve štete.

9. Prihvaćanje jamstva ili dodatne odgovornosti.

Tijekom redistribucije Djela ili njegovih izvedenica, možete odabrati ponuditi i naplatiti naknadu za prihvaćanje podrške, jamstva, obeštećenja ili drugih obveza odgovornosti i/ili prava u skladu s ovom Licencom. Međutim, pri prihvaćanju takvih obveza, možete djelovati samo u svoje ime i na svoju isključivu odgovornost, a ne u ime bilo kojeg drugog Suradnika, i samo ako se slažete obeštetiti, braniti i osloboditi svakog Suradnika od bilo kakve odgovornosti nastale od strane, ili potraživanja protiv takvog Doprinosnika zbog vašeg prihvaćanja bilo kojeg takvog jamstva ili dodatne odgovornosti.

QT

QT je dostupan pod GNU Lesser General Public License verzija 3. QT Toolkit je autorsko pravo © 2016. QT Company Ltd. i drugi suradnici.

GNU Lesser General Public License verzija tri dostupna je na https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplication

Autorska prava (C) 2013. Digia Plc i/ili njezina podružnica(e).

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

Ovaj softver dio je komponente QT Solutions.

Ovu datoteku možete koristiti pod uvjetima BSD licence kako slijedi:

"Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, sa ili bez izmjena, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

• Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.

• Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

• Ni naziv Digia Plc i njegovih Podružnica(-a) niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda koji proizlaze iz ovog softvera bez posebne prethodne pismene dozvole.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU VLASNIK AUTORSKOG PRAVA ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA;, ILI PREKIDA U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

Reprint Core

Apache licenca
Verzija 2.0, siječanj 2004
http://www.apache.org/licenses/

UVJETI I ODREDBE ZA UPOTREBU, REPRODUKCIJU I DISTRIBUCIJU

1. Definicije.

"Licenca" će značiti odredbe i uvjete za korištenje, reprodukciju i distribuciju kako je definirano u Odjeljcima 1 do 9 ovog dokumenta.

"Davatelj licence" znači vlasnik autorskog prava ili subjekt ovlašten od strane vlasnika autorskog prava koji dodjeljuje licencu.

"Pravna osoba" znači ujedinjenje subjekta koji djeluje i svih drugih subjekata koji kontroliraju, kontroliraju ili su pod zajedničkom kontrolom s tim subjektom. Za potrebe ove definicije, "kontrola" znači (i) moć, izravnu ili neizravnu, da uzrokuje usmjeravanje ili upravljanje takvim subjektom, bilo ugovorom ili na drugi način, ili (ii) vlasništvo od pedeset posto (50%) ili više preostalih dionica, ili (iii) stvarno vlasništvo nad takvim subjektom.

"Vi" (ili "Vaš") značit ćete pojedinca ili pravnu osobu koja koristi dopuštenja dana ovom Licencom.

"Izvorni" obrazac znači preferirani oblik za izradu izmjena, uključujući ali ne ograničavajući se na izvorni kod softvera, izvor dokumentacije i konfiguracijske datoteke.

"Objektni" obrazac znači bilo koji oblik koji proizlazi iz mehaničke transformacije ili prijevoda izvornog oblika, uključujući, ali ne ograničavajući se na kompilirani objektni kod, generiranu dokumentaciju i pretvorbe u druge vrste medija.

"Djelo" će značiti autorsko djelo, bilo u Izvornom ili Objektnom obliku, koje je dostupno pod Licencom, kao što je naznačeno u obavijesti o autorskim pravima koja je uključena ili priložena djelu (primjer je naveden u Dodatku u nastavku).

"Izvedeni radovi" označavaju bilo koje djelo, bilo u izvornom ili objektnom obliku, koje se temelji na (ili je izvedeno iz) djela i za koje uredničke revizije, komentari, razrade ili druge izmjene predstavljaju, kao cjelinu, izvorno djelo autorstva. Za potrebe ove Licence, Izvedeni radovi ne smiju uključivati radove koji se mogu odvojiti od, ili samo povezuju (ili vežu imenom) sa sučeljima, Rada i njegovih izvedenih radova.

"Doprinos" će značiti svako autorsko djelo, uključujući izvornu verziju Djela i sve izmjene ili dodatke tom Djelu ili njegovim Izvedenim djelima, koje je vlasnik autorskog prava ili pojedinac ili osoba namjerno dostavio Davatelju licence za uključivanje u Djelo. Pravna osoba ovlaštena za podnošenje u ime vlasnika autorskih prava. Za potrebe ove definicije, "podneseno" znači bilo koji oblik elektroničke, usmene ili pisane komunikacije poslane Davatelju licence ili njegovim predstavnicima, uključujući ali ne ograničavajući se na komunikaciju na elektroničkim listama za slanje e-pošte, sustavima za kontrolu izvornog koda i sustavima za praćenje problema koji upravlja Davatelj licence ili u njegovo ime u svrhu rasprave i poboljšanja Djela, ali isključujući komunikaciju koju je vlasnik autorskog prava upadljivo označio ili na drugi način pismeno označio kao "Nije doprinos".

"Suradnik" znači Davatelj licence i bilo koji pojedinac ili pravni subjekt u čije ime je Davatelj licence primio Doprinos i naknadno ga uključio u Djelo.

2. Dodjela licence za autorska prava.

U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, svaki Suradnik Vam ovime daje trajnu, svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, besplatnu, neopozivu licencu za autorska prava za reprodukciju, pripremu Izvedenih radova, javno prikazivanje, javnu izvedbu, podlicencirati i distribuirati Djelo i takve Izvedene radove u izvornom ili objektnom obliku.

3. Dodjela patentne licence.

U skladu s odredbama i uvjetima ove Licence, svaki Suradnik Vam ovime daje trajnu, svjetsku, neekskluzivnu, besplatnu, besplatnu, neopozivu (osim kako je navedeno u ovom odjeljku) patentnu licencu za izradu, izradu, koristiti, nuditi prodaju, prodavati, uvoziti i na drugi način prenositi Djelo, gdje se takva licenca odnosi samo na one patentne zahtjeve koje može licencirati takav Suradnik, a koja su nužno prekršena njihovim Doprinosom(ima) samim ili kombinacijom njihovog(ih) Doprinosa(a) s Djelo za koje je takav(e) doprinos(i) podnesen. Ako pokrenete patentnu parnicu protiv bilo kojeg subjekta (uključujući protutužbu ili protutužbu u tužbi) navodeći da Djelo ili Doprinos ugrađen u Djelo predstavlja izravno ili doprinosno kršenje patenta, tada će sve patentne licence koje su Vam dodijeljene prema ovoj Licenci za to Rad će prekinuti s datumom podnošenja takve tužbe.

4. Preraspodjela.

Možete reproducirati i distribuirati kopije Djela ili njegovih izvedenica u bilo kojem mediju, s izmjenama ili bez njih, te u obliku Izvora ili Objekta, pod uvjetom da ispunjavate sljedeće uvjete:

Svim drugim primateljima Djela ili Izvedenih djela morate dati kopiju ove Licence; i

Morate osigurati da sve izmijenjene datoteke nose istaknute obavijesti koje navode da ste promijenili datoteke; i

Morate zadržati, u Izvornom obliku bilo kojeg Izvedenog djela koje distribuirate, sve obavijesti o autorskim pravima, patentima, zaštitnim znakovima i atribuciji iz Izvornog oblika Djela, isključujući one obavijesti koje se ne odnose ni na jedan dio Izvedenog djela; i Ako Djelo uključuje tekstualnu datoteku "OBAVIJEST" kao dio svoje distribucije, tada svi Izvedeni radovi koje distribuirate moraju sadržavati čitljivu kopiju obavijesti o atribuciji sadržanih u takvoj datoteci OBAVIJESTI, isključujući one obavijesti koje se ne odnose ni na jedan dio Izvedeni radovi, na barem jednom od sljedećih mjesta: unutar tekstualne datoteke OBAVIJESTI koja se distribuira kao dio Izvedenih radova; unutar Izvornog obrasca ili dokumentacije, ako je dostavljena uz Izvedene radove; ili, unutar prikaza koji generiraju Izvedeni radovi, ako i gdje god se takve obavijesti trećih strana uobičajeno pojavljuju. Sadržaj datoteke NOTICE služi samo u informativne svrhe i ne mijenja Licencu. Možete dodati svoje vlastite obavijesti o atribuciji unutar Izvedenih radova koje distribuirate, uz ili kao dodatak tekstu OBAVIJESTI iz Djela, pod uvjetom da se takve dodatne obavijesti o atribuciji ne mogu tumačiti kao izmjena Licence. Svojim izmjenama možete dodati vlastitu izjavu o autorskim pravima i možete dati dodatne ili drugačije licencne odredbe i uvjete za korištenje, reprodukciju ili distribuciju Vaših izmjena ili za bilo koji takav Izvedeni rad u cjelini, pod uvjetom da Vaša upotreba, reprodukcija i distribucija Djelo je inače u skladu s uvjetima navedenim u ovoj Licenci.

5. Podnošenje doprinosa.

Osim ako izričito ne navedete drugačije, svaki Doprinos koji ste Davatelju licence namjerno podnijeli za uključivanje u Djelo bit će pod odredbama i uvjetima ove Licence, bez ikakvih dodatnih odredbi ili uvjeta. Bez obzira na gore navedeno, ništa ovdje neće zamijeniti niti modificirati uvjete bilo kojeg zasebnog licencnog ugovora koji ste možda sklopili s Davateljem licence u vezi s takvim Doprinosima.

6. Zaštitni znakovi.

Ova Licenca ne daje dopuštenje za korištenje trgovačkih naziva, zaštitnih znakova, znakova usluga ili naziva proizvoda Davatelja licence, osim ako je to potrebno za razumnu i uobičajenu upotrebu u opisivanju podrijetla Djela i reprodukciji sadržaja datoteke OBAVIJESTI.

7. Odricanje od jamstva.

Osim ako to nije propisano važećim zakonom ili nije dogovoreno u pisanom obliku, Davatelj licence daje Djelo (i svaki Suradnik daje svoje Doprinose) na OSNOVI "KAKVOG JEST", BEZ JAMSTAVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE, bilo izričitih ili podrazumijevanih, uključujući, bez ograničenja, bilo koje jamstva ili uvjete VLASNIŠTVA, NEKRŠENJA, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Vi ste isključivo odgovorni za određivanje prikladnosti korištenja ili redistribucije Djela i preuzimate sve rizike povezane s Vašim korištenjem dopuštenja prema ovoj Licenci.

8. Ograničenje odgovornosti.

Ni u kojem slučaju i ni prema kakvoj pravnoj teoriji, bilo u deliktu (uključujući nemar), ugovoru ili na neki drugi način, osim ako to zahtijeva primjenjivi zakon (kao što su namjerne radnje i radnje krajnje nepažnje) ili je dogovoreno u pisanom obliku, bilo koji Suradnik neće biti odgovoran prema Vama za štete, uključujući sve izravne, neizravne, posebne, slučajne ili posljedične štete bilo kojeg karaktera koje proizlaze iz ove Licence ili zbog korištenja ili nemogućnosti korištenja Djela (uključujući ali ne ograničavajući se na štete zbog gubitka dobre volje, prekida rada , kvar ili kvar računala, ili bilo koja i sva druga komercijalna šteta ili gubici), čak i ako je takav Suradnik bio obaviješten o mogućnosti takve štete.

9. Prihvaćanje jamstva ili dodatne odgovornosti.

Tijekom redistribucije Djela ili njegovih izvedenica, možete odabrati ponuditi i naplatiti naknadu za prihvaćanje podrške, jamstva, obeštećenja ili drugih obveza odgovornosti i/ili prava u skladu s ovom Licencom. Međutim, pri prihvaćanju takvih obveza, možete djelovati samo u svoje ime i na svoju isključivu odgovornost, a ne u ime bilo kojeg drugog Suradnika, i samo ako se slažete obeštetiti, braniti i osloboditi svakog Suradnika od bilo kakve odgovornosti nastale od strane, ili potraživanja protiv takvog Doprinosnika zbog vašeg prihvaćanja bilo kojeg takvog jamstva ili dodatne odgovornosti.

SQLCipher

Autorska prava (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

• Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.

• Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.

• Niti ime ZETETIC LLC niti imena njegovih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebnog prethodnog pismenog dopuštenja.

OVAJ SOFTVER ISPORUČUJE ZETETIC LLC "KAKV JEST" I BILO KAKVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU ZETETIC LLC NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNOG INTERESA ) KOJA JE UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

SQLite

Sav kod i dokumentaciju u SQLiteu autori su posvetili javnoj domeni. Svi autori kodova i predstavnici tvrtki za koje rade potpisali su izjave pod prisegom posvećujući svoje doprinose javnoj domeni, a izvornici tih potpisanih izjava pod prisegom pohranjeni su u vatrogasnom sefu u glavnim uredima Hwacija. Svatko je slobodan kopirati, mijenjati, objavljivati, koristiti, kompilirati, prodavati ili distribuirati izvorni SQLite kod, bilo u obliku izvornog koda ili kao kompajlirani binarni, za bilo koju svrhu, komercijalnu ili nekomercijalnu, i na bilo koji način.

Sun RPC

Autorska prava (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC je proizvod Sun Microsystems, Inc. i dostupan je za neograničenu upotrebu pod uvjetom da je ova legenda uključena na sve medije trake i kao dio softverskog programa u cijelosti ili djelomično. Korisnici mogu kopirati ili modificirati Sun RPC bez naknade, ali ga nisu ovlašteni licencirati ili distribuirati bilo kome osim kao dio proizvoda ili programa koji je razvio korisnik.

SUN RPC SE DOSTAVLJA KAKAV JEST BEZ IKAKVIH JAMSTAVA, UKLJUČUJUĆI JAMSTVA DIZAJNA, PRIKLADNOSTI ZA PRODAJU I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU, ILI KOJA PROIZLAZE IZ TIJEKA POSLOVANJA, KORIŠTENJA ILI TRGOVAČKE PRAKSE.

Sun RPC se pruža bez podrške i bez ikakve obveze od strane Sun Microsystems, Inc. da pomogne u njegovoj upotrebi, ispravljanju, modificiranju ili poboljšanju.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NEĆE IMATI NIKAKVU ODGOVORNOST U OBZIRU NA KRŠENJE AUTORSKIH PRAVA, POSLOVNIH TAJNI ILI BILO KOJIH PATENATA OD STRANE SUN RPC-a ILI BILO KOG NJIHOVOG DIJELA.

Ni u kojem slučaju Sun Microsystems, Inc. neće biti odgovoran za bilo kakav gubitak prihoda ili dobiti ili druge posebne, neizravne i posljedične štete, čak i ako je Sun bio obaviješten o mogućnosti takvih šteta.

Ubuntu

Ovaj softver može uključivati Ubuntu koji je licenciran pod GNU Općom javnom licencom Verzija 2, čija je kopija zajedno s izvornim kodom za Ubuntu dostupna na http://www.ubuntu.com/.

Udev

Autorska prava (c) 2013, Sam Truzjan

Sva prava pridržana.

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 • Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti.
 • Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 • Ni ime Sama Truzjana ni imena drugih suradnika ne smiju se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebnog prethodnog pismenog dopuštenja.

OVAJ SOFTVER PRUŽAJU NOSITELJI AUTORSKIH PRAVA I SURADNICI "KAKV JEST" I BILO KOJA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, PODRAZUMEVANA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU SE ODRICU. NI U KOJEM SLUČAJU VLASNIK AUTORSKOG PRAVA ILI SURADNICI NEĆE BITI ODGOVORNI ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA;, ILI PREKIDA U POSLOVANJU) BEZ OBZIRA NA BILO KOJI NAČIN UZROKOVANO I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI DRUGO) KOJI NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

UPX/UPL

UPX i UCL su softver zaštićen autorskim pravima. Sva prava ostaju autorima.

UPX je autorsko pravo (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX je autorsko pravo (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL je autorsko pravo (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU OPĆA JAVNA LICENCA

UPX i UCL biblioteka su besplatni softver; možete ih redistribuirati i/ili modificirati prema uvjetima GNU Opće javne licence koju je objavila Free Software Foundation; bilo verziju 2 Licence, ili (po vašem izboru) bilo koju kasniju verziju.

UPX i UCL se distribuiraju u nadi da će biti korisni, ali BEZ IKAKVOG JAMSTVA; čak i bez impliciranog jamstva MOGUĆNOSTI ZA PRODAJU ili PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU NAMJENU. Za više detalja pogledajte GNU Opću javnu licencu.

POSEBNA IZUZETKA ZA KOMPRESIRANE IZVRŠNE PROIZVODE

Završetak koji je ugrađen u svaki UPX komprimirani program dio je UPX-a i UCL-a i sadrži kod koji je pod našim autorskim pravom. Uvjeti GNU Opće javne licence i dalje vrijede jer je sažimanje programa poseban oblik povezivanja s našim dopunom.

Ovime vam Markus FXJ Oberhumer i Laszlo Molnar daju posebno dopuštenje za slobodnu upotrebu i distribuciju svih UPX komprimiranih programa (uključujući komercijalne), podložno sljedećim ograničenjima:

 1. Morate komprimirati svoj program s potpuno nemodificiranom UPX verzijom; bilo s našom unaprijed kompajliranom verzijom, ili (po vašem izboru) s samokompiliranom verzijom neizmijenjenih UPX izvora kako ih distribuiramo.
 2. Ovo također implicira da UPX stub mora biti potpuno nepromijenjen, tj. stub ugrađen u vaš komprimirani program mora biti identičan u bajtu stubu koji proizvodi službena neizmijenjena verzija UPX.
 3. Dekompresor i bilo koji drugi kôd iz dopune mora koristiti isključivo neizmijenjeni UPX dopunski dio za dekompresiju vašeg programa pri pokretanju programa. Nijedan dio dopune ne smije se čitati, kopirati, pozivati ili na bilo koji drugi način koristiti ili pristupati vašem programu.

WTL

WTL je licenciran u skladu s Microsoftovom javnom licencom (MS-PL).

Ova licenca regulira korištenje pratećeg softvera. Ako koristite softver, prihvaćate ovu licencu. Ako ne prihvaćate licencu, nemojte koristiti softver.

1. Definicije

Pojmovi "reprodukcija", "reprodukcija", "izvedeni radovi" i "distribucija" ovdje imaju isto značenje kao prema američkom zakonu o autorskim pravima.

"Doprinos" je izvorni softver ili bilo koji dodatak ili promjena softvera.

"Suradnik" je svaka osoba koja distribuira svoj doprinos pod ovom licencom.

"Licencirani patenti" su suradnikovi patentni zahtjevi koji glase izravno na njegov doprinos.

2. Dodjela prava

(A) Dopuštenje autorskih prava - Podložno uvjetima ove licence, uključujući licencne uvjete i ograničenja u odjeljku 3, svaki suradnik vam daje neekskluzivnu, svjetsku licencu za autorska prava bez naknade za reprodukciju njegovog doprinosa, pripremu izvedenih radova doprinos i distribuirati njegov doprinos ili bilo koja izvedena djela koja stvorite.

(B) Dodjela patenta - Podložno uvjetima ove licence, uključujući licencne uvjete i ograničenja u odjeljku 3, svaki vam suradnik daje neekskluzivnu, svjetsku licencu bez naknade prema svojim licenciranim patentima za izradu, izradu, korištenje , prodavati, nuditi na prodaju, uvoziti i/ili na drugi način raspolagati svojim doprinosom u softveru ili radovima izvedenim od doprinosa u softveru.

3. Uvjeti i ograničenja

(A) Nema licence za zaštitni znak - Ova vam licenca ne daje prava na korištenje imena, logotipa ili zaštitnih znakova bilo kojeg suradnika.

(B) Ako podnesete patentni zahtjev protiv bilo kojeg suradnika zbog patenata za koje tvrdite da ih softver krši, vaša patentna licenca od tog suradnika za softver automatski prestaje

(C) Ako distribuirate bilo koji dio softvera, morate zadržati sva autorska prava, patente, zaštitne znakove i obavijesti o atribuciji koje se nalaze u softveru.

(D) Ako distribuirate bilo koji dio softvera u obliku izvornog koda, to možete učiniti samo pod ovom licencom uključivanjem potpune kopije ove licence uz vašu distribuciju. Ako distribuirate bilo koji dio softvera u obliku kompiliranog ili objektnog koda, to smijete činiti samo pod licencom koja je u skladu s ovom licencom.

(E) Softver je licenciran "kakav jest". Vi snosite rizik korištenja. Suradnici ne daju izričita jamstva, garancije ili uvjete. Možda imate dodatna potrošačka prava prema lokalnim zakonima koja ova licenca ne može promijeniti. U mjeri dopuštenoj prema vašim lokalnim zakonima, suradnici isključuju implicitna jamstva o mogućnosti prodaje, prikladnosti za određenu svrhu i nekršenju.

UnRAR

UnRAR - besplatni uslužni program za RAR arhive

Licenca za korištenje i distribuciju BESPLATNE prijenosne verzije

Izvorni kod uslužnog programa UnRAR je besplatan. To znači:

 1. Sva autorska prava na RAR i pomoćni program UnRAR isključivo su u vlasništvu autora - Alexandera Roshala.
 2. UnRAR izvorni kod može se koristiti u bilo kojem softveru za besplatno rukovanje RAR arhivama bez ograničenja, ali se ne može koristiti za razvoj RAR (WinRAR) kompatibilnog arhivara i za ponovno stvaranje RAR kompresijskog algoritma, koji je vlasnički. Distribucija modificiranog UnRAR izvornog koda u zasebnom obliku ili kao dio drugog softvera je dopuštena, pod uvjetom da je puni tekst ovog paragrafa, počevši od riječi "UnRAR izvorni kod", uključen u licencu ili u dokumentaciju ako licenca nije dostupna, i u komentarima izvornog koda rezultirajućeg paketa.
 3. Uslužni program UnRAR može se besplatno distribuirati. Dopušteno je distribuirati UnRAR unutar drugih programskih paketa.
 4. ARHIVIRANJE RAR I USLUŽNI PROGRAM UnRAR DISTRIBUIRANI SU "KAKVI JESU". NIKAKVO JAMSTVO BILO KOJE VRSTE NIJE IZRIČITO ILI PODRAZUMIJEVANO. KORISTITE NA VLASTITU ODGOVORNOST. AUTOR NEĆE BITI ODGOVORAN ZA GUBITAK PODATAKA, ŠTETU, GUBITAK DOBITI ILI BILO KOJU DRUGU VRSTE GUBITKA TIJEKOM UPOTREBE ILI ZLOUPOTREBE OVOG SOFTVERA.
 5. Instaliranje i korištenje uslužnog programa UnRAR znači prihvaćanje ovih uvjeta i odredbi licence.
 6. Ako se ne slažete s uvjetima licence, morate ukloniti UnRAR datoteke sa svojih uređaja za pohranu i prestati koristiti uslužni program.

Hvala vam na interesu za RAR i UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Autorska prava (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licencirano pod licencom Apache, verzija 2.0 ("Licenca"); ne smijete koristiti ovu datoteku osim u skladu s Licencom. Kopiju Licence možete dobiti na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Osim ako to nije propisano važećim zakonom ili nije dogovoreno u pisanom obliku, softver koji se distribuira pod Licencom distribuira se na OSNOVI "KAKV JEST" BEZ JAMSTAVA ILI UVJETA BILO KOJE VRSTE, bilo izričitih ili podrazumijevanih. Pogledajte Licencu za određene jezične dopuštenja i ograničenja u okviru Licence.

Zlib

Autorska prava (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly i Mark Adler

Ovaj softver isporučuje se "kakav jest", bez ikakvog izričitog ili podrazumijevanog jamstva. Ni u kojem slučaju autori se neće smatrati odgovornima za bilo kakvu štetu nastalu korištenjem ovog softvera.

Dopušteno je svakome da koristi ovaj softver u bilo koju svrhu, uključujući komercijalne aplikacije, te da ga mijenja i slobodno dalje distribuira, uz sljedeća ograničenja:

 1. Podrijetlo ovog softvera ne smije se lažno predstavljati; ne smijete tvrditi da ste vi napisali izvorni softver. Ako koristite ovaj softver u proizvodu, potvrda u dokumentaciji proizvoda bila bi dobrodošla, ali nije potrebna.
 2. Izmijenjene izvorne verzije moraju biti jasno označene kao takve i ne smiju se pogrešno predstavljati kao izvorni softver.
 3. Ova se obavijest ne smije ukloniti ili mijenjati iz bilo koje izvorne distribucije.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modifikacija za Unzip za Zip64

Autorska prava (c) 1990-2009 Info-ZIP. Sva prava pridržana.

Za potrebe ovog autorskog prava i licence, "Info-ZIP" je definiran kao sljedeći skup pojedinaca:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Ovaj softver isporučuje se "kakav jest", bez bilo kakvog jamstva, izričitog ili podrazumijevanog. Ni u kojem slučaju Info-ZIP ili njegovi suradnici neće se smatrati odgovornima za bilo kakvu izravnu, neizravnu, slučajnu, posebnu ili posljedičnu štetu koja proizlazi iz korištenja ili nemogućnosti korištenja ovog softvera.

Dopušteno je svakome da koristi ovaj softver u bilo koju svrhu, uključujući komercijalne aplikacije, te da ga mijenja i dalje slobodno distribuira, podložno gore navedenom odricanju od odgovornosti i sljedećim ograničenjima:

1. Redistribucije izvornog koda (u cijelosti ili djelomično) moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, definiciju, odricanje od odgovornosti i ovaj popis uvjeta.

2. Redistribucije u binarnom obliku (kompilirane izvršne datoteke i biblioteke) moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, definiciju, odricanje od odgovornosti i ovaj popis uvjeta u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju. Dodatna dokumentacija nije potrebna za izvršne datoteke gdje ih nudi opcija licence naredbenog retka, a napomena u vezi s ovom opcijom nalazi se u banneru za pokretanje izvršne datoteke.
Jedina iznimka od ovog uvjeta je redistribucija standardne UnZipSFX binarne datoteke (uključujući SFXWiz) kao dijela samoraspakirajuće arhive; koji je dopušten bez uključivanja ove licence, sve dok normalni SFX natpis nije uklonjen iz binarne datoteke ili onemogućen.

1. Izmijenjene verzije - uključujući, ali ne ograničavajući se na, priključke na nove operativne sustave, postojeće priključke s novim grafičkim sučeljima, verzije s modificiranom ili dodanom funkcionalnošću i dinamičke, dijeljene ili statične verzije biblioteka koje nisu iz Info-ZIP-a - moraju biti jasno označen kao takav i ne smije se lažno predstavljati kao izvorni izvor ili, ako je binarni, kompiliran iz izvornog izvora. Takve izmijenjene verzije također se ne smiju lažno predstavljati kao Info-ZIP izdanja--uključujući, ali ne ograničavajući se na, označavanje izmijenjenih verzija nazivima "Info-ZIP" (ili bilo kojom njegovom varijacijom, uključujući, ali ne ograničavajući se na, različite velika slova), "Pocket UnZip", "WiZ" ili "MacZip" bez izričitog dopuštenja Info-ZIP-a. Takvim izmijenjenim verzijama nadalje je zabranjeno lažno predstavljanje Zip-Bugs ili Info-ZIP adresa e-pošte ili URL-ova Info-ZIP-a, kao što je impliciranje da će Info-ZIP pružiti podršku za izmijenjene verzije.

2. Info-ZIP zadržava pravo korištenja naziva "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," i "MacZip" za svoje vlastiti izvor i binarna izdanja.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Autorska prava (C) 2006 IBM, sva prava pridržana.

Napisali Darrick Wong , James Simshaw i Adam DiCarlo

Autorska prava (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Sva prava pridržana

LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Autorsko pravo (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Sva prava pridržana

Autorska prava (C) 2007 Intel Corporation. Sva prava pridržana.

Studeni 2007. - dodaci za Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Autorska prava (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Sva prava pridržana
Autorsko pravo (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Sva prava pridržana
LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Autorska prava (C) 2004 NVidia Corporation. Sva prava pridržana.
Autorsko pravo (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Sva prava pridržana
LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Autorska prava (C) 2005-2006 IBM, Sva prava pridržana.
Napisali Darrick Wong , James Simshaw i Adam DiCarlo
Autorsko pravo (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Sva prava pridržana
LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Autorska prava (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Sva prava pridržana.
dmraid proširenja:
Autorska prava (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Autorska prava (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid proširenja:
Autorska prava (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Sva prava pridržana
Autori: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Autorska prava (c) 2000,2001 Søren Schmidt Sva prava pridržana.
dmraid izmjene:

Autorska prava (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Sva prava pridržana

LICENCA:

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti, bez izmjena, odmah na početku datoteke.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. Ime autora ne smije se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebnog prethodnog pismenog dopuštenja.

AUTOR ISPORUČUJE OVAJ SOFTVER "KAKV JEST" I BILO KAKVA IZRIČITA ILI POSREDNA JAMSTVA, UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, POSREDNA JAMSTVA PRODAJE I PRIKLADNOSTI ZA ODREĐENU SVRHU SE ODRICU. AUTOR NI U KOJEM SLUČAJU NEĆE BITI ODGOVORAN ZA BILO KAKVU IZRAVNU, NEIZRAVNU, SLUČAJNU, POSEBNU, EKZEMPLARNU ILI POSLJEDIČNU ŠTETU (UKLJUČUJUĆI, ALI NE OGRANIČENO NA, NABAVU ZAMJENSKE ROBE ILI USLUGE; GUBITAK KORIŠTENJA, PODATAKA ILI PROFITA; ILI POSLOVNOG INTERESA ) KOJA JE UZROKOVANA I NA BILO KOJOJ TEORIJI ODGOVORNOSTI, BILO U UGOVORU, STRIKTNOJ ODGOVORNOSTI ILI DELIKTU (UKLJUČUJUĆI NEMAR ILI NA DRUGI NAČIN) KOJA NA BILO KOJI NAČIN PROIZILAZE KORIŠTENJEM OVOG SOFTVERA, ČAK I AKO JE UPOZORENO O MOGUĆNOSTI TAKVE ŠTETE.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Autorska prava (c) 2005-2006 IBM (stvarne promjene koda od strane Darricka Wonga)

Autorsko pravo (c) 2001., 2002., 2004. Adaptec Inc.

Sva prava pridržana.

LICENCA:

Redistribucija i korištenje u izvornom i binarnom obliku, s izmjenama ili bez njih, dopušteni su pod uvjetom da su ispunjeni sljedeći uvjeti:

 1. Redistribucije izvornog koda moraju zadržati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti, bez izmjena, odmah na početku datoteke.
 2. Redistribucije u binarnom obliku moraju reproducirati gornju obavijest o autorskim pravima, ovaj popis uvjeta i sljedeće odricanje od odgovornosti u dokumentaciji i/ili drugim materijalima koji se dostavljaju uz distribuciju.
 3. Ime autora ne smije se koristiti za podržavanje ili promoviranje proizvoda izvedenih iz ovog softvera bez posebnog prethodnog pismenog dopuštenja.

Alternativno, ovaj softver se može distribuirati pod uvjetima GNU Opće javne licence ("GPL") verzija 2, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Autorska prava (C) 2005-2006 IBM, Sva prava pridržana.
Napisao Darrick Wong
Autorsko pravo (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Sva prava pridržana
LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Autorska prava (C) 2005-2006 IBM, Sva prava pridržana.
Napisao James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Autorsko pravo (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Sva prava pridržana
LICENCA: GPL, vidi dolje

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Autorska prava (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Sva prava pridržana
Autorska prava (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Sva prava pridržana
LICENCA: GPL, vidi dolje
debian/dmraid-aktivacija:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENCA: GPL, vidi dolje

RAZNI UVJETI INTELEKTUALNOG VLASNIŠTVA

Mac je zaštitni znak tvrtke Apple Inc., registriran u SAD-u i drugim zemljama.

Učitavam...