SpyHunter 5 un SpyHunter for Mac papildu noteikumi un nosacījumi

PAZIŅOJUMS PAR AUTORTIESĪBĀM

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Visas tiesības paturētas.

Trešās puses kodu var apkopot vai izplatīt ar EnigmaSoft patentēto un ar autortiesībām aizsargāto programmatūru. Autortiesību paziņojumi un licences noteikumi šādam trešās puses kodam ir detalizēti aprakstīti tālāk.

AVOTA KODA IZPLATĪŠANA

Dažām trešo pušu licencēm var būt nepieciešams izplatīt atbilstošo pirmkodu.

Jūs varat iegūt no mums pilnu atbilstošo pirmkodu trīs gadus pēc mūsu pēdējās šī produkta nodrošināšanas, nosūtot naudas pārvedumu vai čeku par €5 uz:

SIA EnigmaSoft.
Uzmanību: GPL atbilstības piedāvājums
Pils ielā 1
Dublina D02 XD82
ĪRIJA

Lūdzu, maksājuma piezīmes rindā ierakstiet “GPL atbilstības avots”. Šis piedāvājums ir spēkā ikvienam, kurš saņem šo informāciju.

IZSTRĀDĀJUMA SASTĀVDAĻU SARAKSTS

Trešo pušu komponentu licenču saraksts katram produktam:

PRODUKTS (KOMPONENTES)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl un Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C bibliotēka; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Tīkla licence; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux kodols; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu Udev; /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/formāts.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter for Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; un Zlib)

TREŠĀS PUŠU KOMPONENTU PAZIŅOJUMI PAR AUTORTIESĪBĀM UN LICENCES NOTEIKUMI

4.4BSD

Visas dokumentācijas un programmatūras, kas iekļautas 4.4BSD un 4.4 BSD-Lite laidienos, autortiesības pieder Kalifornijas Universitātes Regents.

Autortiesības 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Kalifornijas Universitātes reģenti. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. [Šis nosacījums tika noņemts; skatiet https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ne Universitātes nosaukumu, ne tās atbalstītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA IZPLATĪTĀJI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBĀM TIRDZNIECĪBĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒROTIEM VAI IZSLĒGTIEM ZAUDĒJUMIEM (TOStarp, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUMU PREČU IZMANTOŠANU VAI AIZSTĀDĪJUMU IEGĀDI; UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĪBU (TOStarp neuzmanību VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RAIDĀS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS PADOMĀJUMA IZMANTOŠANAS.

BIND 4.9.5

DNS atrisinātāja koda, kas ņemts no BIND 4.9.5, autortiesības pieder gan UC Berkeley, gan Digital Equipment Corporation. DEC daļas ir zem šādas licences:

Daļu autortiesības (C) 1993, Digital Equipment Corporation.

Ar šo tiek piešķirta atļauja izmantot, kopēt, modificēt un izplatīt šo programmatūru jebkādiem mērķiem ar vai bez maksas ar nosacījumu, ka iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir redzams visās kopijās un ka Digital Equipment Corporation nosaukums netiek izmantots reklāma vai publicitāte saistībā ar dokumenta vai programmatūras izplatīšanu bez īpašas, rakstiskas iepriekšējas atļaujas.

PROGRAMMATŪRA TIEK PIEDĀVĀTA TĀDA, KĀDA IR, UN DIGITAL EQUIPMENT CORP. ATSAUC VISĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ ŠO PROGRAMMATŪRU, IESKAITOT VISAS NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION NAV ATBILDĪGA PAR JEBKĀDIEM ĪPAŠIEM, TIEŠIEM, NETIEŠIEM VAI IZSEKOJOŠIEM BOJĀJUMIEM VAI JEBKĀDĀM BOJĀJUMIEM, KAS RASINĀJĀS LIETOŠANAS, DATU VAI PEĻŅAS ZAUDĒŠANAS, CITU DATU RAŽOŠANAS VAI DATU PĀRVALDĪBAS NOTEIKUMIEM. VAI SAISTĪBĀ AR ŠĪS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANU VAI DARBĪBU.

Daļu autortiesības (C) pieder UC Berkeley

Autortiesības 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Kalifornijas Universitātes reģenti. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. [Šis nosacījums tika noņemts; skatiet https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Ne Universitātes nosaukumu, ne tās atbalstītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA IZPLATĪTĀJI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBĀM TIRDZNIECĪBĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒROTIEM VAI IZSLĒGTIEM ZAUDĒJUMIEM (TOStarp, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUMU PREČU IZMANTOŠANU VAI AIZSTĀDĪJUMU IEGĀDI; UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĪBU (TOStarp neuzmanību VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RAIDĀS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS PADOMĀJUMA IZMANTOŠANAS.

Pastiprināt

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai vai organizācijai, kas iegūst programmatūras kopiju un pavaddokumentāciju, uz ko attiecas šī licence ("Programmatūra"), izmantot, reproducēt, parādīt, izplatīt, izpildīt un pārsūtīt Programmatūru, un sagatavot Programmatūras atvasinātus Darbus un atļaut to darīt trešajām personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, ievērojot šādus nosacījumus:

Paziņojumi par autortiesībām Programmatūrā un viss šis paziņojums, tostarp iepriekš minētā licences piešķiršana, šis ierobežojums un sekojošā atruna, ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās, pilnībā vai daļēji, un visos Programmatūras atvasinātajos darbos, ja vien kopijas vai atvasinātie darbi ir tikai mašīnizpildāma objekta koda veidā, ko ģenerē avota valodas procesors.

PROGRAMMATŪRA TIEK PIEDĀVĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM, NOSAUKUMU UN NEPĀRKĀPUMU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI VAI PROGRAMMATŪRAS IZPLATĪTĀJS NEATBILD PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMĀ, LĪDZEKĻIEM VAI CITĀDIEM ATBILDĪBĀM, KAS RIEDĀS NO, IZMANTOJOT TĀS VAI SAISTĪBĀ AR TO.

Botāns

Autortiesības (C) 1999-2011 Džeks Loids

2001. gads Pīters Džonss
2004-2007 Džastins Karnegess
2004 Vāclavs Ovsiks
2005 Metjū Gregans
2005-2006 Mets Džonstons
2006. gads Luka Pikareta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuels Hārtls
2007 Kristofs Ludvigs
2007 Patriks Sona
2010. gads Olivjē de Gālons

Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORS(-I) "KĀDU IR" UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAJIEM PIEMĒROJUMIEM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORS(-I) VAI IEGULDĪTĀJS(-I) NEBŪS ATBILDĪGS PAR TIEŠĀM, NETIEŠĀM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSLĒGTAJIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, PAKALPOJUMU IEGĀDE, PREČU IZMANTOŠANA, IZMANTOŠANA; DATI VAI PEĻŅA; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMI) TOMĒR IZRAISĪTĀS UN JEBKĀDAS ATBILDĪBAS TEORIJAS LĪGUMĀ, STRĪGĀS ATBILDĪBAS VAI DEKLĀTĀS ATTIECĪBĀS (IESKAITOT NELAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS RAIDĀS JEBKĀDĀ CEĻĀ NO TĀS IZMANTOŠANAS. ŠĀDA BOJĀJUMA IESPĒJAMĪBA.

*7 Rāvējslēdzējs

Ikviens var brīvi kopēt, modificēt, publicēt, izmantot, apkopot, pārdot vai izplatīt oriģinālo LZMA SDK kodu avota koda formā vai kā kompilētu bināru jebkuriem mērķiem, komerciāliem vai nekomerciāliem, un ar jebkādiem līdzekļiem.

Curl un Libcurl

Autortiesības (c) 1996–2017, Daniels Stenbergs, daniel@haxx.se un daudzi līdzstrādnieki, skatiet THANKS failu.

Visas tiesības aizsargātas.

Ar šo tiek piešķirta atļauja izmantot, kopēt, modificēt un izplatīt šo programmatūru jebkādiem mērķiem ar vai bez maksas, ja iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir redzams visās kopijās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, TIRDZNIECĪBAS, PIEMĒROTĪBAS KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN TIESĪBU PĀRKĀPUMU DAĻAS GARANTIJĀS. AUTORI VAI AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀDI, KAS IZRIETĀS NO, KAS IR IZMANTOTI VAI SAISTĪBĀ AR TO. PROGRAMMATŪRA.

Izņemot šajā paziņojumā norādītos gadījumus, autortiesību īpašnieka vārdu nedrīkst izmantot reklāmā vai citādi, lai veicinātu šīs programmatūras pārdošanu, lietošanu vai citus darījumus bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

BusyBox

Šī programmatūra var ietvert BusyBox, kas ir licencēta saskaņā ar GNU General Public License 2. versiju, kuras kopija kopā ar BusyBox pirmkodu ir pieejama vietnē http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Šīs programmatūras izcelsmi nedrīkst maldināt; jūs nedrīkstat apgalvot, ka esat rakstījis oriģinālo programmatūru. Ja izmantojat šo programmatūru produktā, apstiprinājums produkta dokumentācijā būtu pateicīgs, taču tas nav nepieciešams.
 3. Mainītās avota versijas ir skaidri jānorāda kā tādas, un tās nedrīkst maldināt kā oriģinālo programmatūru.
 4. Autora vārdu nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu produktus, kas iegūti no šīs programmatūras bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORS TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS, TOTAJĀ, BET NEAPROBEŽOTĀS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. AUTORS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSEKOTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDĀJUMU, PAKALPOJUMU VAI IZMANTOJUMU; ) TOMĒR IZRAISĪTĀS UN ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGĀM ATBILDĪBĀM VAI DEKLĀTĀM (TOStarp UZ NOZĪMĪBU VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RADUŠAS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS, PAT ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMU PIEDĀVĀJUMU.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versija 1.0.6, 2010. gada 6. septembris

CppSQLite

Autortiesības (C) 2004 Rob Groves. Visas tiesības aizsargātas.

rob.groves@btinternet.com

Ar šo tiek piešķirta atļauja izmantot, kopēt, modificēt un izplatīt šo programmatūru un tās dokumentāciju jebkādiem mērķiem, bez maksas un bez rakstiskas vienošanās, ja iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šī rindkopa un nākamās divas rindkopas ir redzamas visās kopijās. , modifikācijas un sadalījumi.

AUTORS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS NEKĀDAI PUSIEM PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, ĪPAŠIEM, NEJAUŠIEM VAI IZSEKOTIEM BOJĀJUMIEM, TOTAJĀ IESKAITOTIES ZAUDĒTO PEĻŅU, KAS IZTIEK ŠĪS PROGRAMMATŪRAS UN TĀS NODROŠINĀJUMU IZMANTOŠANAS VAI IZMANTOJUMU PĀRVALDĪBAS. PAR ŠĀDIEM BOJĀJUMIEM.

AUTORS KONKRĒTI ATSAUC JEBKĀDĀM GARANTIJĀM, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. ŠEIT SNIEGTĀ PROGRAMMATŪRA UN PIEVIENOTĀ DOKUMENTĀCIJA, JA TĀDA IR, TIEK NODROŠINĀTA "KĀDA IR". AUTORAM NAV PIENĀKUMA SNIEGT APKOPE, ATBALSTU, ATJAUNINĀJUMU, UZLABOJUMU VAI IZMAIŅAS.

Ierīces kartētājs

Šajā Programmatūrā var būt iekļauts ierīces kartētājs, kas ir licencēts saskaņā ar GNU Lesser General Public License 2.1 versiju un GNU General Public License 2. versiju.

Autortiesības (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Autortiesības (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Šajā Programmatūrā var būt iekļauts dmraid (ierīču kartētāja RAID rīks un bibliotēka), kas ir licencēta saskaņā ar GNU Lesser General Public License versiju 2.1, GNU General Public License Version 2 un tālāk uzskaitītajām licencēm, kuru kopijas kopā ar dmraid pirmkodu. ir pieejami vietnē http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)autortiesības 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas.

augšpus LICENCE

****

Autortiesības (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Autortiesības (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Autortiesības (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Autortiesības (C) 2004 NVidia Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

Visas tiesības aizsargātas.

Šis dmraid kods ir bezmaksas programmatūra; jūs varat to izplatīt un/vai modificēt saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences noteikumiem, ko publicējis Free Software Foundation; Licences 2. versiju vai (pēc jūsu izvēles) jebkuru jaunāku versiju.

dmraid tiek izplatīts cerībā, ka tas noderēs, bet BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Plašāku informāciju skatiet GNU vispārējā publiskajā licencē.

Kopā ar šo dmraid kodu jums bija jāsaņem GNU (mazākā) vispārējās publiskās licences kopija; ja nē, rakstiet uz Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, ASV.

****

Ubuntu/Debian GNU/Linux sistēmās GNU vispārējās publiskās licences pilns teksts ir atrodams '/usr/share/common-licenses/GPL'. Pilns GNU Lesser General Public License teksts ir atrodams '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Debian iepakojums ir © 2008, Giuseppe Iuculano un ir licencēts saskaņā ar GPL, skatiet '/usr/share/common-licenses/GPL'.

DROŠINĀTĀJS

Šajā Programmatūrā var būt iekļauts FUSE, kas ir licencēts saskaņā ar GNU Lesser General Public License 2. versiju un GNU General Public License 2. versiju.

Autortiesības 2001-2006 Mikloss Szeredi

GCC

Iespējams, ka šī programmatūra ir izmantojusi GNU kompilatoru kolekciju (GCC), kas ir licencēta saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences 3. versiju, GCC izpildlaika bibliotēkas izņēmuma versiju 3.1, un tālāk norādītajām licencēm, kuru kopijas kopā ar GCC pirmkodu ir pieejamas. vietnē http://gcc.gnu.org/. (licences pieejamas vietnē ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC ir autortiesības (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 20,20,20,20,20,20,20,2001 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC ir bezmaksas programmatūra; jūs varat to izplatīt tālāk un/vai modificēt saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences noteikumiem, ko publicējis Free Software Foundation; vai nu 3. versiju, vai (pēc jūsu izvēles) jebkuru jaunāku versiju.

GCC tiek izplatīts cerībā, ka tas noderēs, bet BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Plašāku informāciju skatiet GNU vispārējā publiskajā licencē.
Faili, kuriem ir izņēmuma klauzulas, ir licencēti saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences noteikumiem; vai nu 3. versiju, vai (pēc jūsu izvēles) jebkuru jaunāku versiju.

Debian GNU/Linux sistēmās GNU vispārējās publiskās licences pilns teksts atrodas mapē '/usr/share/common-licenses/GPL', šīs licences 3. versija mapē '/usr/share/common-licenses/GPL-3. '.

Tālāk norādītās izpildlaika bibliotēkas ir licencētas saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences (v3 vai jaunākas versijas) nosacījumiem ar GCC izpildlaika bibliotēkas izņēmuma versiju 3.1.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Libgnat-4.4 Ada atbalsta bibliotēka un libgnatvsn bibliotēka.
 • Dažādi konfigurācijas faili gcc/config/, ko izmanto izpildlaika bibliotēkās

Turpretim libgnatprj ir licencēts saskaņā ar tīrās GNU vispārējās publiskās licences noteikumiem.

Libgcj bibliotēka ir licencēta saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences noteikumiem, ar īpašu izņēmumu:

Statiski vai dinamiski saistot šo bibliotēku ar citiem moduļiem, tiek izveidots apvienots darbs, pamatojoties uz šo bibliotēku. Tādējādi GNU vispārējās publiskās licences noteikumi un nosacījumi attiecas uz visu kombināciju.

Kā īpašu izņēmumu šīs bibliotēkas autortiesību īpašnieki dod jums atļauju saistīt šo bibliotēku ar neatkarīgiem moduļiem, lai izveidotu izpildāmo failu neatkarīgi no šo neatkarīgo moduļu licences noteikumiem, kā arī kopēt un izplatīt iegūto izpildāmo failu saskaņā ar jūsu izvēlētiem noteikumiem, ar nosacījumu, ka attiecībā uz katru saistīto neatkarīgo moduli atbilstat arī šī moduļa licences noteikumiem un nosacījumiem. Neatkarīgs modulis ir modulis, kas nav atvasināts no šīs bibliotēkas vai nav balstīts uz šo bibliotēku. Ja modificējat šo bibliotēku, varat attiecināt šo izņēmumu uz savu bibliotēkas versiju, taču jums tas nav jādara. Ja nevēlaties to darīt, izdzēsiet šo izņēmuma paziņojumu no savas versijas.

GNU C bibliotēka

Šī Programmatūra var ietvert GNU C bibliotēku, kas ir licencēta saskaņā ar GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2, un tālāk uzskaitītajām licencēm, kuru kopijas kopā ar GNU C bibliotēkas avota kodu ir pieejamas vietnē http://www.gnu.org/software/libc/.

Autortiesības (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Šī programmatūra var ietvert Grub4Dos, kas ir licencēta saskaņā ar GNU General Public License 2. versiju, kuras kopija kopā ar Grub4Dos pirmkodu ir pieejama vietnē https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Fails if_ppp.h ir zem šādas CMU licences:

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Veicot tālākizplatīšanu binārā formā, dokumentācijā un/vai citos kopā ar izplatīšanu nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. Ne Universitātes nosaukumu, ne tās atbalstītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA KĀRNEGIJS MELLONAS UNIVERSITĀTE UN IESNIEDZĒJI "TĀDU TĀDU, KĀ IR" UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEDERĪGUMA PIEDERĪBU. UNIVERSITĀTE VAI IEGULDĪTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSLĒJOTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUMU, PAKALPOJUMU VAI IZMANTOJUMU PREČU IEGĀDES; UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĪBU (IESKAITOT NELAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDA VEIDĀ IZRAIDĀS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS PADALĪJUMA IZMANTOŠANAS.

Iekšējā tīkla licence

Failu inet/getnameinfo.c un sysdeps/posix/getaddrinfo.c autortiesības (C) pieder Kreigam Metzam, un tie tiek izplatīti saskaņā ar šādu licenci:

/* Iekšējā tīkla licence, versija 2.00

Autors(-i) piešķir atļauju programmatūras un dokumentācijas tālākai izplatīšanai un izmantošanai avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ar nosacījumu, ka ir izpildīti šādi nosacījumi:

0. Ja saņemat programmatūras versiju, kas ir īpaši marķēta kā neparedzēta tālākai izplatīšanai (pārbaudiet versijas ziņojumu un/vai README), jums nav atļauts jebkādā veidā vai formā izplatīt šo programmatūras versiju.

 1. Jāievēro visi visu pārējo piemērojamo autortiesību un licenču noteikumi.
 2. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā autoru autortiesību paziņojums(-i), šis nosacījumu saraksts un tālāk norādītā atruna.
 3. Binārā formā izplatītajā dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar izplatīšanu, ir jāatveido autoru paziņojums(-i) par autortiesībām, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 4. [Autortiesību īpašnieks ir atļāvis noņemt šo punktu.]
 5. Ne autora(-u) vārdu(s), ne tā līdzautoru vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINĀ TĀS AUTORI UN IESNIEDZĒJI TĀDU TĀDU TĀDU, KĀDA IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU DARBĪBAI. AUTORI VAI IEGULDĪTĀJI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSLĒJOTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUMU, PAKALPOJUMU VAI IZMANTOJUMU PREČU IEGĀDES; UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĪBU (TOStarp neuzmanību VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RAIDĀS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS PADOMĀJUMA IZMANTOŠANAS.

Intel

Šī licence attiecas uz failiem no Intel kolekcijas "Ļoti optimizētas Itanium matemātiskās funkcijas":

Intel licences līgums

Autortiesības (c) 2000, Intel Corporation Visas tiesības paturētas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

* Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Binārā formā izplatītajā dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar izplatīšanu, ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Intel Corporation nosaukumu nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu produktus, kas iegūti no šīs programmatūras bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU PAR TIRDZNIECĪBU. INTEL NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSLĒGTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, B, AIZSTĀTĪJUMA PREČU IEGĀDES, IZMANTOŠANAS VAI IZPĀRDOŠANAS IZDEVUMIEM; PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI LĪDZKĀRTĪBU (TOStarp UZ NAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ IZRAIDĀS NO ŠĪ PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS, JA NODROŠINĀJUMS.

EKSPORTA LIKUMI: ŠĪ LICENCE NEPIEVIENO IEROBEŽOJUMUS JŪSU JURISDIKCIJAS EKSPORTA LIKUMIEM.

Licenciāts ir atbildīgs par eksporta noteikumu ievērošanu, kas ir piemērojami licenciāta jurisdikcijā. Saskaņā ar PAŠREIZĒJĀM (2000. gada maija) ASV eksporta noteikumiem šī programmatūra ir piemērota eksportam no ASV, un to var lejupielādēt vai citādi eksportēt vai reeksportēt visā pasaulē, IZŅEMOT uz ASV embargo galamērķiem, tostarp Kubu, Irāku, Lībiju, Ziemeļkoreju, Irānu, Sīriju, Sudānu. , Afganistāna un jebkura cita valsts, kurai ASV ir noteikusi preču un pakalpojumu embargo.

JsonCpp

JsonCpp bibliotēkas pirmkods, tostarp pavaddokumentācija, testi un demonstrācijas lietojumprogrammas, tiek licencēti saskaņā ar tālāk norādītajiem nosacījumiem.

Baptiste Lepilleur un The JsonCpp autori nepārprotami atsakās no autortiesībām visās jurisdikcijās, kas atzīst šādu atrunu. Šādās jurisdikcijās šī programmatūra tiek izlaista publiskajā domēnā.

Jurisdikcijās, kas neatzīst publiskā domēna īpašumu (piemēram, Vācijā no 2010. gada), šīs programmatūras autortiesības (c) 2007-2010 pieder Baptiste Lepilleur un The JsonCpp Authors, un tā tiek izlaista saskaņā ar MIT licences noteikumiem (skatiet tālāk).

Jurisdikcijās, kurās tiek atzīts publiskā domēna īpašums, šīs programmatūras lietotājs var izvēlēties to pieņemt kā 1) publisku domēnu, 2) saskaņā ar MIT licences nosacījumiem (skatiet tālāk) vai 3) saskaņā ar divējāda publiskā domēna/ Šeit aprakstītie MIT licences nosacījumi pēc viņu izvēles.

MIT licence ir aptuveni tik tuvu publiskajam domēnam, cik vien var iegūt licence, un tā ir skaidri un kodolīgi aprakstīta vietnē:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Pilns MIT licences teksts ir šāds:

Autortiesības (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur un JsonCpp autori

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistīto dokumentācijas failu (“Programmatūra”) kopijas, bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot , publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, to darīt, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. AUTORI VAI AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀDI, KAS IZRIETĀS NO, KAS IR IZMANTOTI VAI SAISTĪBĀ AR TO. PROGRAMMATŪRA.

MIT licence ir saderīga gan ar GPL, gan komerciālo programmatūru, kas nodrošina visas publiskā domēna tiesības ar nelielu traucējumu, kas saistīts ar iepriekš minēto autortiesību paziņojumu un licences tekstu avota kodā. Ņemiet vērā arī to, ka, pieņemot publiskā domēna "licenci", jūs varat atkārtoti licencēt savu kopiju, izmantojot jebkuru licenci, kuru vēlaties. Izņemot šajā paziņojumā norādītos gadījumus, autortiesību īpašnieka vārdu nedrīkst izmantot reklāmā vai citādi, lai veicinātu šīs programmatūras pārdošanu, lietošanu vai citus darījumus bez autortiesību īpašnieka iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Klibc.utils

Šī Programmatūra var ietvert Klibc.utils, kas ir licencēta saskaņā ar GNU General Public License 2. versiju un saskaņā ar tālāk norādīto licenci.

Autortiesības 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Autortiesības (c) 2004-2006 Kalifornijas Universitātes Regents. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. Ne Universitātes nosaukumu, ne tās atbalstītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA IZPLATĪTĀJI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU TIRDZNIECĪBĀM TIRDZNIECĪBĀM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ ATBILDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒROTIEM VAI IZSLĒGTIEM ZAUDĒJUMIEM (TOStarp, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUMU PREČU IZMANTOŠANU VAI AIZSTĀDĪJUMU IEGĀDI; UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĪBU (TOStarp neuzmanību VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RAIDĀS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS PADOMĀJUMA IZMANTOŠANAS.

LevelDB

Autortiesības (c) 2011 The LevelDB autori. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

* Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Binārā formā izplatītajā dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar izplatīšanu, ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Ne uzņēmuma Google Inc. nosaukumu, ne tā līdzautoru vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU PAR TIRDZNIECĪBU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI IEGULDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSEKOTIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT, BET NE IEROBEŽOTĀS, PAKALPOJUMU, DATA, LIETOŠANAS, PROGRAMMA VAI IZMANTOŠANAS IEGĀDE; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI LĪDZKĀRTĪBA (TOStarp UZ NAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS RADUŠAS JEBKĀDAS VEIDAS NO ŠĪS IESPĒJAS IZMANTOŠANAS.

Libffi

Šī programmatūra var ietvert libffi bibliotēku, uz kuru attiecas šādas autortiesības un atļaujas:

Autortiesības (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc un citi (sīkāku informāciju skatiet avota failos)

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistīto dokumentācijas failu (“Programmatūra”) kopijas, bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot , publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, to darīt, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. AUTORI VAI AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀDI, KAS IZRIETĀS NO, KAS IR IZMANTOTI VAI SAISTĪBĀ AR TO. PROGRAMMATŪRA.

LevelDB

Autortiesības (c) 2011 The LevelDB autori. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

* Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Binārā formā izplatītajā dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar izplatīšanu, ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Ne uzņēmuma Google Inc. nosaukumu, ne tā līdzautoru vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU PAR TIRDZNIECĪBU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI IEGULDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSEKOTIEM BOJĀJUMIEM (IESKAITOT, BET NE IEROBEŽOTĀS, PAKALPOJUMU, DATA, LIETOŠANAS, PROGRAMMA VAI IZMANTOŠANAS IEGĀDE; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI LĪDZKĀRTĪBA (TOStarp UZ NAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS RADUŠAS JEBKĀDAS VEIDAS NO ŠĪS IESPĒJAS IZMANTOŠANAS.

Bibliotēkas arhīvs

Archive_entry.h:

Autortiesības (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Autortiesības (c) 2016 Martin Matuska
Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORS(I) TĀDU TĀDU, KĀDU IR IR” UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTIEM KONKRĒTIEM GARANTIJAI.

AUTORS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAM VAI IZSLĒGTIEM ZAUDĒJUMIEM (TOStarp, BET NEAPROBEŽOTĀS, IZMANTOTO PREČU, PAKALPOJUMU AIZSTĀTĪJUMU IEGĀDES; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI LĪDZKĀRTĪBA (TOStarp UZ NAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS RADUŠAS JEBKĀDAS VEIDAS NO ŠĪS IESPĒJAS IZMANTOŠANAS.

Archive.h:

Autortiesības (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORS(I) TĀDU TĀDU, KĀDU IR IR” UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTIEM KONKRĒTIEM GARANTIJAI.

AUTORS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAM VAI IZSLĒGTIEM ZAUDĒJUMIEM (TOStarp, BET NEAPROBEŽOTĀS, IZMANTOTO PREČU, PAKALPOJUMU AIZSTĀTĪJUMU IEGĀDES; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI LĪDZKĀRTĪBA (TOStarp UZ NAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS RADUŠAS JEBKĀDAS VEIDAS NO ŠĪS IESPĒJAS IZMANTOŠANAS.

LibLIEF

Apache licence
Versija 2.0, 2004. gada janvāris
http://www.apache.org/licenses/

LIETOŠANAS, REPRODUCĒŠANAS UN IZPLATĪŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Definīcijas.

“Licence” ir lietošanas, reproducēšanas un izplatīšanas noteikumi un nosacījumi, kā noteikts šī dokumenta 1.–9. sadaļā.

"Licences devējs" ir autortiesību īpašnieks vai autortiesību īpašnieka pilnvarota iestāde, kas piešķir licenci.

"Juridiska persona" ir darbojošās vienības un visu citu juridisko personu apvienība, kas kontrolē, ko kontrolē vai atrodas kopīgā kontrolē ar šo vienību. Šīs definīcijas izpratnē "kontrole" nozīmē (i) tiešu vai netiešu pilnvaru ar līgumu vai citādi likt vadīt vai vadīt šādu uzņēmumu, vai (ii) īpašumtiesības uz piecdesmit procentiem (50%) vai vairāk apgrozībā esošo akciju vai (iii) šādas vienības faktiskās īpašumtiesības.

"Jūs" (vai "Jūsu") ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto šīs Licences piešķirtās atļaujas.

“Avota” veidlapa ir vēlamā forma modifikāciju veikšanai, tostarp, bet ne tikai, programmatūras pirmkods, dokumentācijas avots un konfigurācijas faili.

"Objekta veidlapa" ir jebkura forma, kas iegūta, mehāniski pārveidojot vai tulkojot avota veidlapu, tostarp, bet ne tikai, apkopotu objekta kodu, ģenerētu dokumentāciju un konvertēšanu uz citiem datu nesēju veidiem.

"Darbs" ir autordarbs avota vai objekta formā, kas darīts pieejams saskaņā ar Licenci, kā norādīts autortiesību paziņojumā, kas ir iekļauts darbā vai pievienots tam (piemērs ir sniegts tālāk esošajā pielikumā).

"Atvasinātie darbi" ir jebkurš darbs avota vai objekta formā, kas ir balstīts uz darbu (vai ir atvasināts no tā) un kura redakcijas labojumi, anotācijas, pilnveidojumi vai citas modifikācijas kopumā ir oriģināldarbs. par autorību. Šīs Licences izpratnē Atvasinātie darbi neietver darbus, kas paliek atdalāmi no Darba un Atvasināto darbu saskarnēm vai tikai ir saistīti (vai ir saistīti ar nosaukumu).

"Ieguldījums" nozīmē jebkuru autordarbu, tostarp Darba oriģinālo versiju un jebkādas šī Darba vai tā atvasināto darbu modifikācijas vai papildinājumus, ko autortiesību īpašnieks vai fiziska persona ar nolūku ir iesniedzis Licences devējam iekļaušanai Darbā. Juridiska persona, kas pilnvarota iesniegt saturu autortiesību īpašnieka vārdā. Šīs definīcijas izpratnē "iesniegts" nozīmē jebkāda veida elektronisku, mutisku vai rakstisku saziņu, kas nosūtīta Licences devējam vai tā pārstāvjiem, tostarp, bet ne tikai, saziņa ar elektronisko adresātu sarakstiem, pirmkoda kontroles sistēmām un izdevumu izsekošanas sistēmām, kas pārvalda Licences devējs vai tā vārdā, lai apspriestu un uzlabotu Darbu, bet izslēdzot saziņu, ko autortiesību īpašnieks ir skaidri atzīmējis vai citādi rakstveidā norādījis kā "Nav ieguldījums".

"Ieguldītājs" ir Licences devējs un jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā Licenciārs ir saņēmis Ieguldījumu un pēc tam iekļauts Darbā.

2. Autortiesību licences piešķiršana.

Saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem katrs Līdzstrādnieks ar šo piešķir jums pastāvīgu, vispasaules, neekskluzīvu, bez maksas, bez autoratlīdzības, neatsaucamu autortiesību licenci, lai reproducētu, sagatavotu Atvasinātos darbus, publiski demonstrētu, publiski izpildītu, apakšlicencē un izplatīt Darbu un šādus Atvasinātos darbus avota vai objekta formā.

3. Patenta licences piešķiršana.

Ievērojot šīs Licences noteikumus un nosacījumus, katrs Līdzstrādnieks ar šo piešķir jums pastāvīgu, vispasaules, neekskluzīvu, bez maksas, bez autoratlīdzības, neatsaucamu (izņemot šajā sadaļā norādītos) patenta licenci, lai veiktu, veiktu, izmantot, piedāvāt pārdot, pārdot, importēt un citādi nodot Darbu, ja šāda licence attiecas tikai uz tām patentu pretenzijām, kuras licencē šāds Līdzstrādnieks un kuras noteikti pārkāpj viņu Ieguldījums(-i) atsevišķi vai to Ieguldījuma(-u) kombinācija ar Darbs, kuram šāds(-i) ieguldījums(-i) tika iesniegts(-i). Ja jūs uzsākat patenta tiesvedību pret jebkuru juridisku personu (tostarp pretprasību vai pretprasību tiesas prāvā), apgalvojot, ka Darbs vai Darbā iekļautais ieguldījums ir tiešs vai veicinošs patenta pārkāpums, tad jebkuras patentu licences, kas jums piešķirtas saskaņā ar šo Licenci. Darbs tiek izbeigts no šādas tiesvedības iesniegšanas datuma.

4. Pārdale.

Jūs varat reproducēt un izplatīt Darba vai tā atvasināto darbu kopijas jebkurā datu nesējā, ar vai bez izmaiņām, un avota vai objekta formā, ja atbilstat šādiem nosacījumiem:

Jums ir jāizsniedz jebkuram citam Darba vai Atvasināto darbu saņēmējiem šīs Licences kopija; un

Jums ir jānodrošina, ka visos modificētajos failos ir redzami paziņojumi, kas norāda, ka esat mainījis failus; un

Jums ir jāsaglabā visu izplatīto Atvasināto darbu avota formā visi autortiesību, patentu, preču zīmju un attiecinājuma paziņojumi no Darba avota formas, izņemot tos paziņojumus, kas neattiecas uz nevienu Atvasināto darbu daļu; un, ja Darbā ir iekļauts teksta fails "PAZIŅOJUMS" kā daļa no tā izplatīšanas, tad visos atvasinātajos darbos, ko izplatāt, ir jāiekļauj lasāma attiecinājuma paziņojumu kopija, kas ietverta šādā PAZIŅOJUMA failā, izņemot tos paziņojumus, kas neattiecas uz nevienu atvasinātos darbus vismaz vienā no šīm vietām: PAZIŅOJUMA teksta failā, kas izplatīts kā daļa no atvasinātajiem darbiem; avota veidlapā vai dokumentācijā, ja tas tiek sniegts kopā ar atvasinātajiem darbiem; vai arī atvasināto darbu ģenerētajā displejā, ja un kur parasti parādās šādi trešo pušu paziņojumi. PAZIŅOJUMA faila saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tas nemaina Licenci. Jūs varat pievienot savus attiecinājuma paziņojumus atvasinātajos darbos, ko izplatāt kopā ar PAZIŅOJUMA tekstu no Darba vai kā papildinājumu tam, ja šādus papildu attiecinājuma paziņojumus nevar interpretēt kā Licences modifikācijas. Jūs varat pievienot savu autortiesību paziņojumu savām modifikācijām un nodrošināt papildu vai atšķirīgus licences noteikumus un nosacījumus jūsu modifikāciju lietošanai, reproducēšanai vai izplatīšanai vai jebkuram šādam Atvasinātam darbam kopumā, ja jūs izmantojat, reproducējat un izplatāt citādi Darbs atbilst šajā Licencē minētajiem nosacījumiem.

5. Ieguldījumu iesniegšana.

Ja vien jūs nepārprotami nenorādījāt citādi, jebkurš Ieguldījums, ko jūs Licenciāram ar nolūku iesniedzat iekļaušanai Darbā, ir saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem, bez jebkādiem papildu noteikumiem vai nosacījumiem. Neatkarīgi no iepriekš minētā, nekas šeit neaizstāj vai nemaina jebkura atsevišķa licences līguma noteikumus, ko esat noslēdzis ar licences devēju attiecībā uz šādiem ieguldījumiem.

6. Preču zīmes.

Šī Licence nedod atļauju izmantot Licences devēja tirdzniecības nosaukumus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai produktu nosaukumus, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams saprātīgai un parastai lietošanai, aprakstot Darba izcelsmi un reproducējot PAZIŅOJUMA faila saturu.

7. Garantijas atruna.

Ja vien to nepieprasa piemērojamie tiesību akti vai par to nav panākta rakstiska vienošanās, Licences devējs nodrošina Darbu (un katrs Līdzstrādnieks sniedz savus ieguldījumus) “TĀDU, KĀ TĀ TAS IR”, BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, ne tiešām, ne netiešām, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkuru garantijas vai nosacījumi par NOSAUKUMU, NEPĀRKĀPUMU, TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Jūs esat pilnībā atbildīgs par Darba izmantošanas vai tālākizplatīšanas piemērotības noteikšanu un uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jūsu atļauju izmantošanu saskaņā ar šo Licenci.

8. Atbildības ierobežojums.

Nekādā gadījumā un saskaņā ar juridisku teoriju, neatkarīgi no deliktu (tostarp nolaidības), līguma vai citādi, ja vien to nepieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, tīšas un rupjas nolaidības darbības) vai ja par to nav panākta rakstiska vienošanās, neviens Līdzstrādnieks nav atbildīgs pret jums par bojājumiem, tostarp jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies šīs licences rezultātā vai no Darba izmantošanas vai nespējas izmantot (tostarp, bet ne tikai, zaudējumu atlīdzība par labās gribas zudumu, darba pārtraukšanu , datora kļūme vai darbības traucējumi, vai jebkuri un visi citi komerciālie bojājumi vai zaudējumi), pat ja šāds Līdzstrādnieks ir informēts par šādu bojājumu iespējamību.

9. Garantijas vai papildu atbildības pieņemšana.

Izplatot Darbu vai no tā atvasinātos darbus, jūs varat izvēlēties piedāvāt atbalstu, garantiju, atlīdzību vai citus pienākumus un/vai tiesības saskaņā ar šo Licenci un iekasēt par to maksu. Tomēr, uzņemoties šādus pienākumus, jūs varat rīkoties tikai savā vārdā un tikai uz savu atbildību, nevis kāda cita līdzstrādnieka vārdā, un tikai tad, ja piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un sargāt katru līdzdalībnieku par jebkādām saistībām, kas radušās vai pretenzijas, kas izvirzītas pret šādu Līdzstrādnieku, jo jūs piekrītat jebkādai šādai garantijai vai papildu atbildībai.

LibYara

Autortiesības (c) 2007-2016. YARA autori. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. Ne autortiesību īpašnieka vārdu, ne tā līdzautoru vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU PAR TIRDZNIECĪBU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI IEGULDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSEKOJOŠIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NE IEROBEŽOTĀS, PAKALPOJUMU, DATA VAI IZMANTOJUMU IEGĀDE; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI LĪDZKĀRTĪBA (TOStarp UZ NAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS RADUŠAS JEBKĀDAS VEIDAS NO ŠĪS IESPĒJAS IZMANTOŠANAS.

LibSELinux

Šajā Programmatūrā var būt iekļauta libselinux Debian pakotne, kas ir licencēta saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences 2. versiju. Plašāka informācija par Debian pakotni ir pieejama vietnē http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Autortiesības 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepole

Autortiesības (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Autortiesības (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Autortiesības (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Autortiesības (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Šī bibliotēka ir bezmaksas programmatūra; jūs varat to izplatīt tālāk un/vai modificēt saskaņā ar GNU Lesser General Public License nosacījumiem, ko publicējis Free Software Foundation; Licences versija 2.1, vai (pēc jūsu izvēles) jebkura jaunāka versija.

Šī bibliotēka tiek izplatīta cerībā, ka tā būs noderīga, taču BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Plašāku informāciju skatiet GNU Lesser General Public License.

Libx86

Šī Programmatūra var ietvert libx86 pakotni, kas ir licencēta saskaņā ar tālāk norādītajām licencēm.

Faili: debian/*

Autortiesības: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Metjū Garets mjg59@srcf.ucam.org

Licence: MIT

Faili: *

Autortiesības: © 2005-2006, Metjū Garets

© 2005-2006, Džonatans Makdauels

© 1998, Josh Vanderhoof

Licence: MIT

Faili: x86emu/*

Autortiesības: © 1999, Egbert Eich

© Deivids Mosbergers-Tangs

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licence: cita

Atļauja izmantot, kopēt, modificēt, izplatīt un pārdot šo programmatūru un tās dokumentāciju jebkādiem nolūkiem tiek piešķirta bez maksas, ja iepriekš minētais autortiesību paziņojums ir redzams visās eksemplāros un ka gan šis autortiesību paziņojums, gan šis paziņojums par atļauju ir iekļauts apliecinošajā dokumentācijā. , un ka autoru vārdus nedrīkst izmantot reklāmās vai publicitātēs saistībā ar programmatūras izplatīšanu bez īpašas, rakstiskas iepriekšējas atļaujas. Autori neapgalvo šīs programmatūras piemērotību kādam nolūkam. Tas tiek nodrošināts "tāds, kāds ir" bez tiešas vai netiešas garantijas.

AUTORI ATSAISTAS NO VISĀM GARANTIJĀM ATTIECĪBĀ UZ ŠO PROGRAMMATŪRU, IESKAITOT VISAS NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU, NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEŅEMAS ATBILDĪGI PAR ĪPAŠIEM, NEKĀDĀM NOSACĪJUMIEM, VAI IZMANTOJUMIEM. LĪGUMA DARBĪBAS, NELĪDĪBAS VAI CITAS GRĪDZĪGAS DARBĪBAS DARBĪBAS, KAS IZCELTAS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS LIETOŠANAS VAI DARBĪBAS VAI SAISTĪBĀ AR TO.

Licence: MIT

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistīto dokumentācijas failu (“Programmatūra”) kopijas, bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot , publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, to darīt, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. JOŠS VANDERHŪS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NEBŪS ATBILDĪGS PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, BOJĀJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀ veidā, KAS IZRIETĀS NO CITAS PROGRAMMATŪRAS VAI SAISTĪBĀ AR TO.

Linux kodols

Šajā Programmatūrā var būt iekļauts Linux kodols, kas ir licencēts saskaņā ar GNU General Public License 2. versiju, kuras kopija kopā ar Linux kodola versijas pirmkodu ir pieejama vietnē http://git.kernel.org/.

Lua

Autortiesības © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistīto dokumentācijas failu (“Programmatūra”) kopijas, bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot , publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, to darīt, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. AUTORI VAI AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀDI, KAS IZRIETĀS NO, KAS IR IZMANTOTI VAI SAISTĪBĀ AR TO. PROGRAMMATŪRA.

mačs

Šī CMU licence attiecas uz dažiem Mach atbalsta kodiem, kas iegūti no Mach 3.0: Mach operētājsistēma

Autortiesības (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Visas tiesības aizsargātas.

Ar šo tiek piešķirta atļauja izmantot, kopēt, modificēt un izplatīt šo programmatūru un tās dokumentāciju ar nosacījumu, ka gan autortiesību paziņojums, gan šis atļaujas paziņojums ir atrodami visās programmatūras kopijās, atvasinātajos darbos vai modificētajās versijās un jebkurās to daļās un ka abi paziņojumi ir redzami apliecinošajos dokumentos.

CARNEGIE MELLON ATĻAUJ BEZMAKSAS IZMANTOT ŠO PROGRAMMATŪRU TĀ STĀVOKĀ "KĀDĀ TĀ IR". KĀRNEGIJA MELLONA ATSAUC JEBKĀDAS ATBILDĪBAS PAR JEBKĀDIEM ZAUDĒJUMIEM, KAS RAJĀS ŠĪS PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS dēļ.

Kārnegijs Melons pieprasa šīs programmatūras lietotājiem atgriezties
Programmatūras izplatīšanas koordinators
Datorzinātņu skola
Kārnegija Melona universitāte
Pittsburgh PA 15213-3890
vai Software.Distribution@CS.CMU.EDU jebkuriem uzlabojumiem vai paplašinājumiem, ko tie veic, un piešķir Carnegie Mellon tiesības izplatīt šīs izmaiņas.

Nlāsti

Šī programmatūra var ietvert ncurses bibliotēku, uz kuru attiecas šādas autortiesības un atļaujas: Autortiesības (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Ar šo atļauja tiek piešķirta bez maksas jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras kopiju. un saistītos dokumentācijas failus (“Programmatūra”), lai bez ierobežojumiem darbotos ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot, publicēt, izplatīt, izplatīt ar modifikācijām, apakšlicencēt un/vai pārdot programmatūras kopijas. Programmatūru un atļaut personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, to darīt, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK NODROŠINĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ IEPRIEKŠ MINĒTIE AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEŅEMAS ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, BOJĀJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀ veidā, KAS IZRIETĀS NO TĀS IZMANTOŠANAS VAI SAISTĪBĀ AR TĀ PROGRAMMU. .

Izņemot šajā paziņojumā norādītos gadījumus, iepriekš minēto autortiesību īpašnieku vārdu(s) nedrīkst izmantot reklāmā vai citādi, lai veicinātu šīs programmatūras pārdošanu, lietošanu vai citus darījumus bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

NTFS-3G

Šajā Programmatūrā var būt iekļauts NTFS-3G draiveris, kas ir licencēts saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences 2. versiju, un GNU LIBRARY GENERAL PUBLIKAS LICENCES kopijas, kuru kopijas kopā ar NTFS-3G pirmkodu ir pieejamas vietnē https://sourceforge.net/p. /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Autortiesības: (C) 2000-2006 ntfs-3g izstrādes komanda

Debian iepakojumam ir autortiesības (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) , un tas ir licencēts saskaņā ar GPL, skatiet iepriekš.

OpenSSL

Autortiesības (c) 1998-2017 OpenSSL projekts. Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 2. Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. Visiem reklāmas materiāliem, kuros minētas šīs programmatūras funkcijas vai lietošana, ir jābūt šādam apstiprinājumam:
  "Šajā produktā ir iekļauta programmatūra, ko izstrādājis OpenSSL Project izmantošanai OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Nosaukumus "OpenSSL Toolkit" un "OpenSSL Project" nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez iepriekšējas rakstiskas atļaujas. Lai saņemtu rakstisku atļauju, lūdzu, sazinieties ar openssl-core@openssl.org.
 5. Produktus, kas iegūti no šīs programmatūras, nedrīkst saukt par "OpenSSL", un to nosaukumos nedrīkst būt "OpenSSL" bez iepriekšējas rakstiskas OpenSSL projekta atļaujas.
 6. Jebkura veida tālākizplatīšanai ir jāsaglabā šāds apstiprinājums:

"Šajā produktā ir iekļauta programmatūra, ko izstrādājis OpenSSL Project izmantošanai OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA OpenSSL PROJEKTS TĀDU TĀDU, KĀDU TĀDU IR, UN JEBKĀDAS TIEŠĀS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAI TIRDZNIECĪBAI. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ OpenSSL PROJEKTS VAI TĀ IESNIEGTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSEKOTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NE IEROBEŽOTĀS, PAKALPOJUMU, DADATU VAI AIZSTĀJUMU IEGĀDE; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJAS ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI LĪDZKĀRTĪBU (IESKAITOT NELAUDZĪBU VAI CITĀDI), KAS RAIDĀS JEBKĀDĀ VEIDĀ NO ŠO PIEDĀVĀJUMU IZMANTOŠANAS. .

RapidJSON

Tencent ar prieku atbalsta atvērtā pirmkoda kopienu, padarot RapidJSON pieejamu.

Autortiesības (C) 2015 THL A29 Limited, Tencent uzņēmums un Milo Yip. Visas tiesības aizsargātas.

Ja esat lejupielādējis RapidJSON bināra kopiju no Tencent, lūdzu, ņemiet vērā, ka RapidJSON binārais fails ir licencēts saskaņā ar MIT licenci.

Ja esat lejupielādējis RapidJSON pirmkoda kopiju no Tencent, lūdzu, ņemiet vērā, ka RapidJSON pirmkods ir licencēts saskaņā ar MIT licenci, izņemot tālāk norādītos trešo pušu komponentus, uz kuriem attiecas atšķirīgi licences noteikumi. Lai integrētu RapidJSON savos projektos, var būt nepieciešama atbilstība MIT licencei, kā arī citām licencēm, kas attiecas uz RapidJSON iekļautajiem trešās puses komponentiem. Lai izvairītos no problemātiskās JSON licences savos projektos, pietiek izslēgt direktoriju bin/jsonchecker/, jo tas ir vienīgais kods saskaņā ar JSON licenci.

Šajā failā ir iekļauta MIT licences kopija.

Citas atkarības un licences:

Atvērtā pirmkoda programmatūra, kas licencēta saskaņā ar BSD licenci:

-------------------------------------------------- -------------------

Msinttypes r29

Autortiesības (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

* Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Binārā formā izplatītajā dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar izplatīšanu, ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

* Ne autortiesību īpašnieka vārdu, ne tā līdzautoru vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINĀ TIRDZNIECĪBAS UN ATBILSTĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDA IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU DARBĪBAI. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ REĢENTI UN IEGULDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRĀM VAI IZSLĒGTOTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUMA PREČU IZMANTOŠANU VAI AIZSTĀDĪJUMU IEGĀDI; UZŅĒMĒJDARBĪBAS PĀRTRAUKŠANA) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĪBU (TOStarp neuzmanību VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RAIDĀS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS PADOMĀJUMA IZMANTOŠANAS.

Atvērtā pirmkoda programmatūra, kas licencēta saskaņā ar JSON licenci:

-------------------------------------------------- -------------------

json.org

Autortiesības (c) 2002 JSON.org
Visas tiesības aizsargātas.

JSON_pārbaudītājs

Autortiesības (c) 2002 JSON.org
Visas tiesības aizsargātas.

JSON licences noteikumi:

-------------------------------------------------- -

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistīto dokumentācijas failu (“Programmatūra”) kopijas, bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot , publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, to darīt, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

Programmatūra tiks izmantota labam, nevis ļaunam.

PROGRAMMATŪRA TIEK PIEDĀVĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. AUTORI VAI AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀDI, KAS IZRIETĀS NO, KAS IR IZMANTOTI VAI SAISTĪBĀ AR TO. PROGRAMMATŪRA.

MIT licences noteikumi:

-------------------------------------------------- -------------------

Ar šo bez maksas tiek piešķirta atļauja jebkurai personai, kas iegūst šīs programmatūras un saistīto dokumentācijas failu (“Programmatūra”) kopijas, bez ierobežojumiem rīkoties ar Programmatūru, tostarp bez ierobežojumiem tiesības izmantot, kopēt, modificēt, apvienot , publicēt, izplatīt, apakšlicencēt un/vai pārdot Programmatūras kopijas un atļaut personām, kurām Programmatūra ir piegādāta, to darīt, ievērojot šādus nosacījumus:

Iepriekš minētais autortiesību paziņojums un šis paziņojums par atļauju ir jāiekļauj visās Programmatūras kopijās vai būtiskajās daļās.

PROGRAMMATŪRA TIEK PIEDĀVĀTA TĀDA, KĀDA IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA, TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU, PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM UN PĀRKĀPUMIEM. AUTORI VAI AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDĀM PRASĪBĀM, ZAUDĒJUMIEM VAI CITĀM ATBILDĪBĀM LĪGUMA DARBĪBĀ, DEKLĀTĀ VAI CITĀDI, KAS IZRIETĀS NO, KAS IR IZMANTOTI VAI SAISTĪBĀ AR TO. PROGRAMMATŪRA.

Simdžsons

Apache licence

Versija 2.0, 2004. gada janvāris

http://www.apache.org/licenses/

LIETOŠANAS, REPRODUCĒŠANAS UN IZPLATĪŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Definīcijas.

“Licence” ir lietošanas, reproducēšanas un izplatīšanas noteikumi un nosacījumi, kā noteikts šī dokumenta 1.–9. sadaļā.

"Licences devējs" ir autortiesību īpašnieks vai autortiesību īpašnieka pilnvarota iestāde, kas piešķir licenci.

"Juridiska persona" ir darbojošās vienības un visu citu juridisko personu apvienība, kas kontrolē, ko kontrolē vai atrodas kopīgā kontrolē ar šo vienību. Šīs definīcijas izpratnē "kontrole" nozīmē (i) tiešu vai netiešu pilnvaru ar līgumu vai citādi likt vadīt vai vadīt šādu uzņēmumu, vai (ii) īpašumtiesības uz piecdesmit procentiem (50%) vai vairāk apgrozībā esošo akciju vai (iii) šādas vienības faktiskās īpašumtiesības.

"Jūs" (vai "Jūsu") ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto šīs Licences piešķirtās atļaujas.

“Avota” veidlapa ir vēlamā forma modifikāciju veikšanai, tostarp, bet ne tikai, programmatūras pirmkods, dokumentācijas avots un konfigurācijas faili.

"Objekta veidlapa" ir jebkura forma, kas iegūta, mehāniski pārveidojot vai tulkojot avota veidlapu, tostarp, bet ne tikai, apkopotu objekta kodu, ģenerētu dokumentāciju un konvertēšanu uz citiem datu nesēju veidiem.

"Darbs" ir autordarbs avota vai objekta formā, kas darīts pieejams saskaņā ar Licenci, kā norādīts autortiesību paziņojumā, kas ir iekļauts darbā vai pievienots tam (piemērs ir sniegts tālāk esošajā pielikumā).

"Atvasinātie darbi" ir jebkurš darbs avota vai objekta formā, kas ir balstīts uz darbu (vai ir atvasināts no tā) un kura redakcijas labojumi, anotācijas, pilnveidojumi vai citas modifikācijas kopumā ir oriģināldarbs. par autorību. Šīs Licences izpratnē Atvasinātie darbi neietver darbus, kas paliek atdalāmi no Darba un Atvasināto darbu saskarnēm vai tikai ir saistīti (vai ir saistīti ar nosaukumu).

"Ieguldījums" nozīmē jebkuru autordarbu, tostarp Darba oriģinālo versiju un jebkādas šī Darba vai tā atvasināto darbu modifikācijas vai papildinājumus, ko autortiesību īpašnieks vai fiziska persona ar nolūku ir iesniedzis Licences devējam iekļaušanai Darbā. Juridiska persona, kas pilnvarota iesniegt saturu autortiesību īpašnieka vārdā. Šīs definīcijas izpratnē "iesniegts" nozīmē jebkāda veida elektronisku, mutisku vai rakstisku saziņu, kas nosūtīta Licences devējam vai tā pārstāvjiem, tostarp, bet ne tikai, saziņa ar elektronisko adresātu sarakstiem, pirmkoda kontroles sistēmām un izdevumu izsekošanas sistēmām, kas pārvalda Licences devējs vai tā vārdā, lai apspriestu un uzlabotu Darbu, bet izslēdzot saziņu, ko autortiesību īpašnieks ir skaidri atzīmējis vai citādi rakstveidā norādījis kā "Nav ieguldījums".

"Ieguldītājs" ir Licences devējs un jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā Licenciārs ir saņēmis Ieguldījumu un pēc tam iekļauts Darbā.

2. Autortiesību licences piešķiršana.

Saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem katrs Līdzstrādnieks ar šo piešķir jums pastāvīgu, vispasaules, neekskluzīvu, bez maksas, bez autoratlīdzības, neatsaucamu autortiesību licenci, lai reproducētu, sagatavotu Atvasinātos darbus, publiski demonstrētu, publiski izpildītu, apakšlicencē un izplatīt Darbu un šādus Atvasinātos darbus avota vai objekta formā.

3. Patenta licences piešķiršana.

Ievērojot šīs Licences noteikumus un nosacījumus, katrs Līdzstrādnieks ar šo piešķir jums pastāvīgu, vispasaules, neekskluzīvu, bez maksas, bez autoratlīdzības, neatsaucamu (izņemot šajā sadaļā norādītos) patenta licenci, lai veiktu, veiktu, izmantot, piedāvāt pārdot, pārdot, importēt un citādi nodot Darbu, ja šāda licence attiecas tikai uz tām patentu pretenzijām, kuras licencē šāds Līdzstrādnieks un kuras noteikti pārkāpj viņu Ieguldījums(-i) atsevišķi vai to Ieguldījuma(-u) kombinācija ar Darbs, kuram šāds(-i) ieguldījums(-i) tika iesniegts(-i). Ja jūs uzsākat patenta tiesvedību pret jebkuru juridisku personu (tostarp pretprasību vai pretprasību tiesas prāvā), apgalvojot, ka Darbs vai Darbā iekļautais ieguldījums ir tiešs vai veicinošs patenta pārkāpums, tad jebkuras patentu licences, kas jums piešķirtas saskaņā ar šo Licenci. Darbs tiek izbeigts no šādas tiesvedības iesniegšanas datuma.

4. Pārdale.

Jūs varat reproducēt un izplatīt Darba vai tā atvasināto darbu kopijas jebkurā datu nesējā, ar vai bez izmaiņām, un avota vai objekta formā, ja atbilstat šādiem nosacījumiem:

Jums ir jāizsniedz jebkuram citam Darba vai Atvasināto darbu saņēmējiem šīs Licences kopija; un

Jums ir jānodrošina, ka visos modificētajos failos ir redzami paziņojumi, kas norāda, ka esat mainījis failus; un

Jums ir jāsaglabā visu izplatīto Atvasināto darbu avota formā visi autortiesību, patentu, preču zīmju un attiecinājuma paziņojumi no Darba avota formas, izņemot tos paziņojumus, kas neattiecas uz nevienu Atvasināto darbu daļu; un, ja Darbā ir iekļauts teksta fails "PAZIŅOJUMS" kā daļa no tā izplatīšanas, tad visos atvasinātajos darbos, ko izplatāt, ir jāiekļauj lasāma attiecinājuma paziņojumu kopija, kas ietverta šādā PAZIŅOJUMA failā, izņemot tos paziņojumus, kas neattiecas uz nevienu atvasinātos darbus vismaz vienā no šīm vietām: PAZIŅOJUMA teksta failā, kas izplatīts kā daļa no atvasinātajiem darbiem; avota veidlapā vai dokumentācijā, ja tas tiek sniegts kopā ar atvasinātajiem darbiem; vai arī atvasināto darbu ģenerētajā displejā, ja un kur parasti parādās šādi trešo pušu paziņojumi. PAZIŅOJUMA faila saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tas nemaina Licenci. Jūs varat pievienot savus attiecinājuma paziņojumus atvasinātajos darbos, ko izplatāt kopā ar PAZIŅOJUMA tekstu no Darba vai kā papildinājumu tam, ja šādus papildu attiecinājuma paziņojumus nevar interpretēt kā Licences modifikācijas. Jūs varat pievienot savu autortiesību paziņojumu savām modifikācijām un nodrošināt papildu vai atšķirīgus licences noteikumus un nosacījumus jūsu modifikāciju lietošanai, reproducēšanai vai izplatīšanai vai jebkuram šādam Atvasinātam darbam kopumā, ja jūs izmantojat, reproducējat un izplatāt citādi Darbs atbilst šajā Licencē minētajiem nosacījumiem.

5. Ieguldījumu iesniegšana.

Ja vien jūs nepārprotami nenorādījāt citādi, jebkurš Ieguldījums, ko jūs Licenciāram ar nolūku iesniedzat iekļaušanai Darbā, ir saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem, bez jebkādiem papildu noteikumiem vai nosacījumiem. Neatkarīgi no iepriekš minētā, nekas šeit neaizstāj vai nemaina jebkura atsevišķa licences līguma noteikumus, ko esat noslēdzis ar licences devēju attiecībā uz šādiem ieguldījumiem.

6. Preču zīmes.

Šī Licence nedod atļauju izmantot Licences devēja tirdzniecības nosaukumus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai produktu nosaukumus, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams saprātīgai un parastai lietošanai, aprakstot Darba izcelsmi un reproducējot PAZIŅOJUMA faila saturu.

7. Garantijas atruna.

Ja vien to nepieprasa piemērojamie tiesību akti vai par to nav panākta rakstiska vienošanās, Licences devējs nodrošina Darbu (un katrs Līdzstrādnieks sniedz savus ieguldījumus) “TĀDU, KĀ TĀ TAS IR”, BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, ne tiešām, ne netiešām, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkuru garantijas vai nosacījumi par NOSAUKUMU, NEPĀRKĀPUMU, TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Jūs esat pilnībā atbildīgs par Darba izmantošanas vai tālākizplatīšanas piemērotības noteikšanu un uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jūsu atļauju izmantošanu saskaņā ar šo Licenci.

8. Atbildības ierobežojums.

Nekādā gadījumā un saskaņā ar juridisku teoriju, neatkarīgi no deliktu (tostarp nolaidības), līguma vai citādi, ja vien to nepieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, tīšas un rupjas nolaidības darbības) vai ja par to nav panākta rakstiska vienošanās, neviens Līdzstrādnieks nav atbildīgs pret jums par bojājumiem, tostarp jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies šīs licences rezultātā vai no Darba izmantošanas vai nespējas izmantot (tostarp, bet ne tikai, zaudējumu atlīdzība par labās gribas zudumu, darba pārtraukšanu , datora kļūme vai darbības traucējumi, vai jebkuri un visi citi komerciālie bojājumi vai zaudējumi), pat ja šāds Līdzstrādnieks ir informēts par šādu bojājumu iespējamību.

9. Garantijas vai papildu atbildības pieņemšana.

Izplatot Darbu vai no tā atvasinātos darbus, jūs varat izvēlēties piedāvāt atbalstu, garantiju, atlīdzību vai citus pienākumus un/vai tiesības saskaņā ar šo Licenci un iekasēt par to maksu. Tomēr, uzņemoties šādas saistības, jūs varat rīkoties tikai savā vārdā un uz savu atbildību, nevis kāda cita līdzstrādnieka vārdā, un tikai tad, ja piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un sargāt katru līdzdalībnieku par jebkādām saistībām, kas radušās vai pretenzijas, kas izvirzītas pret šādu Līdzstrādnieku, jo jūs piekrītat jebkādai šādai garantijai vai papildu atbildībai.

QT

QT ir pieejams saskaņā ar GNU Lesser General Public License 3. versiju. QT Toolkit ir autortiesības © 2016. QT Company Ltd. un citi līdzstrādnieki.

GNU Lesser General Public License trešā versija ir pieejama vietnē https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QT viena lietojumprogramma

Autortiesības (C) 2013 Digia Plc un/vai tā meitas uzņēmums(-i).

Sazināties: https://www.qt.io/terms-conditions/

Šī programmatūra ir daļa no QT Solutions komponenta.

Jūs varat izmantot šo failu saskaņā ar BSD licences noteikumiem šādi:

"Pārplatīšana un izmantošana avota un binārā formā ar izmaiņām vai bez tām ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

• Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

• Binārā formā izplatītajā dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar izplatīšanu, ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

• Ne Digia Plc un tā meitasuzņēmuma(-u) nosaukumu, ne arī tā atbalstītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai apstiprinātu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU PAR TIRDZNIECĪBU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI IEGULDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSLĒGTIEM BOJĀJUMIEM (TOStarp, BET NE IEROBEŽOTĀS, PAKALPOJUMU, D DATU, LIETOJUMU, PROGRAMMA VAI IZMANTOŠANAS IEGĀDE; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMS) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĀKĀS DEKLĀCIJAS (TOStarp neuzmanību VAI CITĀDI), KAS RAIDĀS JEBKĀDAS VEIDAS NO ŠĪS IESPĒJAS IZMANTOŠANAS.

Reprint Core

Apache licence
Versija 2.0, 2004. gada janvāris
http://www.apache.org/licenses/

LIETOŠANAS, REPRODUCĒŠANAS UN IZPLATĪŠANAS NOTEIKUMI UN NOSACĪJUMI

1. Definīcijas.

“Licence” ir lietošanas, reproducēšanas un izplatīšanas noteikumi un nosacījumi, kā noteikts šī dokumenta 1.–9. sadaļā.

"Licences devējs" ir autortiesību īpašnieks vai autortiesību īpašnieka pilnvarota iestāde, kas piešķir licenci.

"Juridiska persona" ir darbojošās vienības un visu citu juridisko personu apvienība, kas kontrolē, ko kontrolē vai atrodas kopīgā kontrolē ar šo vienību. Šīs definīcijas izpratnē "kontrole" nozīmē (i) tiešu vai netiešu pilnvaru ar līgumu vai citādi likt vadīt vai vadīt šādu uzņēmumu, vai (ii) īpašumtiesības uz piecdesmit procentiem (50%) vai vairāk apgrozībā esošo akciju vai (iii) šādas vienības faktiskās īpašumtiesības.

"Jūs" (vai "Jūsu") ir fiziska vai juridiska persona, kas izmanto šīs Licences piešķirtās atļaujas.

“Avota” veidlapa ir vēlamā forma modifikāciju veikšanai, tostarp, bet ne tikai, programmatūras pirmkods, dokumentācijas avots un konfigurācijas faili.

"Objekta veidlapa" ir jebkura forma, kas iegūta, mehāniski pārveidojot vai tulkojot avota veidlapu, tostarp, bet ne tikai, apkopotu objekta kodu, ģenerētu dokumentāciju un konvertēšanu uz citiem datu nesēju veidiem.

"Darbs" ir autordarbs avota vai objekta formā, kas darīts pieejams saskaņā ar Licenci, kā norādīts autortiesību paziņojumā, kas ir iekļauts darbā vai pievienots tam (piemērs ir sniegts tālāk esošajā pielikumā).

"Atvasinātie darbi" ir jebkurš darbs avota vai objekta formā, kas ir balstīts uz darbu (vai ir atvasināts no tā) un kura redakcijas labojumi, anotācijas, pilnveidojumi vai citas modifikācijas kopumā ir oriģināldarbs. par autorību. Šīs Licences izpratnē Atvasinātie darbi neietver darbus, kas paliek atdalāmi no Darba un Atvasināto darbu saskarnēm vai tikai ir saistīti (vai ir saistīti ar nosaukumu).

"Ieguldījums" nozīmē jebkuru autordarbu, tostarp Darba oriģinālo versiju un jebkādas šī Darba vai tā atvasināto darbu modifikācijas vai papildinājumus, ko autortiesību īpašnieks vai fiziska persona ar nolūku ir iesniedzis Licences devējam iekļaušanai Darbā. Juridiska persona, kas pilnvarota iesniegt saturu autortiesību īpašnieka vārdā. Šīs definīcijas izpratnē "iesniegts" nozīmē jebkāda veida elektronisku, mutisku vai rakstisku saziņu, kas nosūtīta Licences devējam vai tā pārstāvjiem, tostarp, bet ne tikai, saziņa ar elektronisko adresātu sarakstiem, pirmkoda kontroles sistēmām un izdevumu izsekošanas sistēmām, kas pārvalda Licences devējs vai tā vārdā, lai apspriestu un uzlabotu Darbu, bet izslēdzot saziņu, ko autortiesību īpašnieks ir skaidri atzīmējis vai citādi rakstveidā norādījis kā "Nav ieguldījums".

"Ieguldītājs" ir Licences devējs un jebkura fiziska vai juridiska persona, kuras vārdā Licenciārs ir saņēmis Ieguldījumu un pēc tam iekļauts Darbā.

2. Autortiesību licences piešķiršana.

Saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem katrs Līdzstrādnieks ar šo piešķir jums pastāvīgu, vispasaules, neekskluzīvu, bez maksas, bez autoratlīdzības, neatsaucamu autortiesību licenci, lai reproducētu, sagatavotu Atvasinātos darbus, publiski demonstrētu, publiski izpildītu, apakšlicencē un izplatīt Darbu un šādus Atvasinātos darbus avota vai objekta formā.

3. Patenta licences piešķiršana.

Ievērojot šīs Licences noteikumus un nosacījumus, katrs Līdzstrādnieks ar šo piešķir jums pastāvīgu, vispasaules, neekskluzīvu, bez maksas, bez autoratlīdzības, neatsaucamu (izņemot šajā sadaļā norādītos) patenta licenci, lai veiktu, veiktu, izmantot, piedāvāt pārdot, pārdot, importēt un citādi nodot Darbu, ja šāda licence attiecas tikai uz tām patentu pretenzijām, kuras licencē šāds Līdzstrādnieks un kuras noteikti pārkāpj viņu Ieguldījums(-i) atsevišķi vai to Ieguldījuma(-u) kombinācija ar Darbs, kuram šāds(-i) ieguldījums(-i) tika iesniegts(-i). Ja jūs uzsākat patenta tiesvedību pret jebkuru juridisku personu (tostarp pretprasību vai pretprasību tiesas prāvā), apgalvojot, ka Darbs vai Darbā iekļautais ieguldījums ir tiešs vai veicinošs patenta pārkāpums, tad jebkuras patentu licences, kas jums piešķirtas saskaņā ar šo Licenci. Darbs tiek izbeigts no šādas tiesvedības iesniegšanas datuma.

4. Pārdale.

Jūs varat reproducēt un izplatīt Darba vai tā atvasināto darbu kopijas jebkurā datu nesējā, ar vai bez izmaiņām, un avota vai objekta formā, ja atbilstat šādiem nosacījumiem:

Jums ir jāizsniedz jebkuram citam Darba vai Atvasināto darbu saņēmējiem šīs Licences kopija; un

Jums ir jānodrošina, ka visos modificētajos failos ir redzami paziņojumi, kas norāda, ka esat mainījis failus; un

Jums ir jāsaglabā visu izplatīto Atvasināto darbu avota formā visi autortiesību, patentu, preču zīmju un attiecinājuma paziņojumi no Darba avota formas, izņemot tos paziņojumus, kas neattiecas uz nevienu Atvasināto darbu daļu; un, ja Darbā ir iekļauts teksta fails "PAZIŅOJUMS" kā daļa no tā izplatīšanas, tad visos atvasinātajos darbos, ko izplatāt, ir jāiekļauj lasāma attiecinājuma paziņojumu kopija, kas ietverta šādā PAZIŅOJUMA failā, izņemot tos paziņojumus, kas neattiecas uz nevienu atvasinātos darbus, vismaz vienā no šīm vietām: PAZIŅOJUMA teksta failā, kas izplatīts kā daļa no atvasinātajiem darbiem; avota veidlapā vai dokumentācijā, ja tas tiek sniegts kopā ar atvasinātajiem darbiem; vai atvasināto darbu ģenerētajā displejā, ja un kur parasti parādās šādi trešo pušu paziņojumi. PAZIŅOJUMA faila saturs ir paredzēts tikai informatīviem nolūkiem, un tas nemaina Licenci. Jūs varat pievienot savus attiecinājuma paziņojumus atvasinātajos darbos, ko izplatāt kopā ar PAZIŅOJUMA tekstu no Darba vai kā papildinājumu tam, ja šādus papildu attiecinājuma paziņojumus nevar interpretēt kā Licences modifikācijas. Jūs varat pievienot savu autortiesību paziņojumu savām modifikācijām un nodrošināt papildu vai atšķirīgus licences noteikumus un nosacījumus jūsu modifikāciju lietošanai, reproducēšanai vai izplatīšanai vai jebkuram šādam Atvasinātam darbam kopumā, ja jūs izmantojat, reproducējat un izplatāt citādi Darbs atbilst šajā Licencē minētajiem nosacījumiem.

5. Ieguldījumu iesniegšana.

Ja vien jūs nepārprotami nenorādījāt citādi, jebkurš Ieguldījums, ko jūs Licenciāram ar nolūku iesniedzat iekļaušanai Darbā, ir saskaņā ar šīs Licences noteikumiem un nosacījumiem, bez jebkādiem papildu noteikumiem vai nosacījumiem. Neatkarīgi no iepriekš minētā, nekas šeit neaizstāj vai nemaina jebkura atsevišķa licences līguma noteikumus, ko esat noslēdzis ar licences devēju attiecībā uz šādiem ieguldījumiem.

6. Preču zīmes.

Šī Licence nedod atļauju izmantot Licences devēja tirdzniecības nosaukumus, preču zīmes, pakalpojumu zīmes vai produktu nosaukumus, izņemot gadījumus, kad tas ir nepieciešams saprātīgai un parastai lietošanai, aprakstot Darba izcelsmi un reproducējot PAZIŅOJUMA faila saturu.

7. Garantijas atruna.

Ja vien to nepieprasa piemērojamie tiesību akti vai par to nav panākta rakstiska vienošanās, Licences devējs nodrošina Darbu (un katrs Līdzstrādnieks sniedz savus ieguldījumus) “TĀDU, KĀ TĀ TAS IR”, BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, ne tiešām, ne netiešām, tostarp, bez ierobežojumiem, jebkuru garantijas vai nosacījumi par NOSAUKUMU, NEPĀRKĀPUMU, TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Jūs esat pilnībā atbildīgs par Darba izmantošanas vai tālākizplatīšanas piemērotības noteikšanu un uzņematies visus riskus, kas saistīti ar jūsu atļauju izmantošanu saskaņā ar šo Licenci.

8. Atbildības ierobežojums.

Nekādā gadījumā un saskaņā ar juridisku teoriju, neatkarīgi no deliktu (tostarp nolaidības), līguma vai citādi, ja vien to nepieprasa piemērojamie tiesību akti (piemēram, tīšas un rupjas nolaidības darbības) vai ja par to nav panākta rakstiska vienošanās, neviens Līdzstrādnieks nav atbildīgs pret jums par bojājumiem, tostarp jebkādiem tiešiem, netiešiem, īpašiem, nejaušiem vai izrietošiem bojājumiem, kas radušies šīs licences rezultātā vai no Darba izmantošanas vai nespējas izmantot (tostarp, bet ne tikai, zaudējumu atlīdzība par labās gribas zudumu, darba pārtraukšanu , datora kļūme vai darbības traucējumi, vai jebkuri un visi citi komerciālie bojājumi vai zaudējumi), pat ja šāds Līdzstrādnieks ir informēts par šādu bojājumu iespējamību.

9. Garantijas vai papildu atbildības pieņemšana.

Izplatot Darbu vai no tā atvasinātos darbus, jūs varat izvēlēties piedāvāt atbalstu, garantiju, atlīdzību vai citus pienākumus un/vai tiesības saskaņā ar šo Licenci un iekasēt par to maksu. Tomēr, uzņemoties šādus pienākumus, jūs varat rīkoties tikai savā vārdā un tikai uz savu atbildību, nevis kāda cita līdzstrādnieka vārdā, un tikai tad, ja piekrītat atlīdzināt, aizstāvēt un sargāt katru līdzdalībnieku par jebkādām saistībām, kas radušās vai pretenzijas, kas izvirzītas pret šādu Līdzstrādnieku, jo jūs piekrītat jebkādai šādai garantijai vai papildu atbildībai.

SQLCipher

Autortiesības (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

• Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

• Binārā formā izplatītajā dokumentācijā un/vai citos materiālos, kas tiek nodrošināti kopā ar izplatīšanu, ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.

• Ne ZETETIC LLC nosaukumu, ne tā atbalstītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINĀ TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR” UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTAS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. ZETETIC LLC NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSLĒJOTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, PREČU AIZSTĀTĪJUMU IEGĀDES, IZMANTOŠANAS VAI IZMANTOŠANAS PAKALPOJUMU IEGĀDES; ) TOMĒR IZRAISĪTĀS UN ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGĀM ATBILDĪBĀM VAI DEKLĀTĀM (TOStarp UZ NOZĪMĪBU VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ IZRAISĀS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS, PAT ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMU NODROŠINĀJUMU.

SQLite

Visu SQLite kodu un dokumentāciju autori ir atvēlējuši publiskam domēnam. Visi koda autori un to uzņēmumu pārstāvji, kuros viņi strādā, ir parakstījuši zvērestu apliecinošus apliecinājumus, kuros viņu ieguldījums ir publiski pieejams, un šo parakstīto apliecinājumu oriģināli tiek glabāti ugunsdrošības seifā Hwaci galvenajā birojā. Ikviens var brīvi kopēt, modificēt, publicēt, izmantot, apkopot, pārdot vai izplatīt oriģinālo SQLite kodu avota koda formā vai kā kompilētu bināru jebkuriem mērķiem, komerciāliem vai nekomerciāliem, un ar jebkādiem līdzekļiem.

Saules RPC

Autortiesības (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC ir Sun Microsystems, Inc. produkts un ir paredzēts neierobežotai lietošanai ar nosacījumu, ka šī leģenda ir iekļauta visos lentes datu nesējos un pilnībā vai daļēji kā programmatūras programmas daļa. Lietotāji var kopēt vai modificēt Sun RPC bez maksas, bet nav pilnvaroti to licencēt vai izplatīt nevienam citam, izņemot kā daļu no lietotāja izstrādāta produkta vai programmas.

SUN RPC TIEK NODROŠINĀTS TĀDS, KĀDS IR, BEZ NEKĀDA VEIDA GARANTIJĀM, IESKAITOT GARANTIJAS PAR KONSTRUKCIJAS, TIRDZNIECĪBAS UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM, VAI IZRIETĀS NO TIRDZNIECĪBAS, LIETOŠANAS VAI TIRDZNIECĪBAS PROGRAMMA.

Sun RPC netiek nodrošināts bez atbalsta un uzņēmuma Sun Microsystems, Inc. pienākuma palīdzēt tā lietošanā, labošanā, modifikācijā vai uzlabošanā.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NEBŪS ATBILDĪBAS ATTIECĪBĀ UZ AUTORTIESĪBU, KOMERCIJAS NOSLĒPUMU VAI JEBKURU PATENTU PĀRKĀPUMU, IZMANTOJOT SUN RPC VAI JEBKURU TO DAĻU.

Sun Microsystems, Inc. nekādā gadījumā nebūs atbildīgs par jebkādiem zaudētiem ieņēmumiem vai peļņu vai citiem īpašiem, netiešiem un izrietošiem zaudējumiem, pat ja Sun ir informēta par šādu bojājumu iespējamību.

Ubuntu

Šī programmatūra var ietvert Ubuntu, kas ir licencēta saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences 2. versiju, kuras kopija kopā ar Ubuntu pirmkodu ir pieejama vietnē http://www.ubuntu.com/.

Udev

Autortiesības (c) 2013, Sam Truzjan

Visas tiesības aizsargātas.

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 • Izplatot pirmkodu, ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 • Izplatot binārā formā, dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 • Ne Sema Truzjana vārdu, ne citu atbalstītāju vārdus nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu no šīs programmatūras atvasinātus produktus bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKI UN IEGULDĪTĀJI TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠAS GARANTIJAS, IESKAITOT, BET NE Aprobežojoties, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU PAR TIRDZNIECĪBU. NEKĀDĀ GADĪJUMĀ AUTORTIESĪBU ĪPAŠNIEKS VAI IEGULDĪTĀJI NAV ATBILDĪGI PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSLĒGTIEM BOJĀJUMIEM (TOStarp, BET NE IEROBEŽOTĀS, PAKALPOJUMU, D DATU, LIETOJUMU, PROGRAMMA VAI IZMANTOŠANAS IEGĀDE; VAI UZŅĒMĒJDARBĪBAS TRAUCĒJUMS) TOMĒR IZRAISĪTA UN JEBKĀDA ATBILDĪBAS TEORIJA ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGO ATBILDĪBU VAI DEKLĀTĀKĀS DEKLĀCIJAS (TOStarp neuzmanību VAI CITĀDI), KAS RAIDĀS JEBKĀDAS VEIDAS NO ŠĪS IESPĒJAS IZMANTOŠANAS.

UPX/UPL

UPX un UCL ir ar autortiesībām aizsargāta programmatūra. Visas tiesības paliek autoriem.

UPX ir autortiesības (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX ir autortiesības (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL ir autortiesības (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU VISPĀRĒJĀ PUBLISKĀ LICENCE

UPX un UCL bibliotēka ir bezmaksas programmatūra; jūs varat tos izplatīt un/vai modificēt saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences noteikumiem, ko publicējis Free Software Foundation; Licences 2. versiju vai (pēc jūsu izvēles) jebkuru jaunāku versiju.

UPX un UCL tiek izplatīti cerībā, ka tie būs noderīgi, bet BEZ GARANTIJAS; pat bez netiešas garantijas par TIRDZNIECĪBU vai PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. Plašāku informāciju skatiet GNU vispārējā publiskajā licencē.

ĪPAŠS IZŅĒMUMS SAspiestiem IZPILDEJUMIEM

Stubls, kas ir iegults katrā UPX saspiestajā programmā, ir daļa no UPX un UCL, un tajā ir kods, uz kuru attiecas mūsu autortiesības. GNU vispārējās publiskās licences noteikumi joprojām ir spēkā, jo programmas saspiešana ir īpašs saišu veids ar mūsu stub.

Ar šo Markus FXJ Oberhumer un Laszlo Molnar piešķir jums īpašu atļauju brīvi izmantot un izplatīt visas UPX saspiestās programmas (tostarp komerciālās), ievērojot šādus ierobežojumus:

 1. Programma ir jāsaspiež ar pilnīgi nemodificētu UPX versiju; vai nu ar mūsu iepriekš kompilēto versiju, vai (pēc jūsu izvēles) ar mūsu izplatīto nemodificēto UPX avotu pašu kompilētu versiju.
 2. Tas nozīmē arī to, ka UPX stub ir jābūt pilnībā nemodificētam, ti, jūsu saspiestajā programmā iegultajam stubam ir jābūt baitam identiskam ar oficiālo nemodificēto UPX versiju.
 3. Dekompresors un jebkurš cits pakotnes kods ir jāizmanto tikai nepārveidotajam UPX pakotnei, lai programmas palaišanas laikā atspiestu programmu. Jūsu programma nedrīkst nolasīt, kopēt, izsaukt vai kā citādi pierast vai piekļūt nevienai apakšdaļas daļai.

WTL

WTL ir licencēta saskaņā ar Microsoft publisko licenci (MS-PL).

Šī licence regulē pievienotās programmatūras lietošanu. Ja izmantojat programmatūru, jūs piekrītat šai licencei. Ja nepieņemat licenci, nelietojiet programmatūru.

1. Definīcijas

Terminiem "reproducēt", "reproducēt", "atvasināti darbi" un "izplatīšana" šeit ir tāda pati nozīme kā saskaņā ar ASV autortiesību likumu.

"Ieguldījums" ir sākotnējā programmatūra vai jebkādi programmatūras papildinājumi vai izmaiņas.

"Ieguldītājs" ir jebkura persona, kas izplata savu ieguldījumu saskaņā ar šo licenci.

“Licencētie patenti” ir līdzstrādnieka patenta pretenzijas, kas lasāmas tieši uz tā ieguldījumu.

2. Tiesību piešķiršana

(A) Autortiesību piešķiršana — saskaņā ar šīs licences noteikumiem, tostarp licences nosacījumiem un ierobežojumiem 3. sadaļā, katrs līdzstrādnieks piešķir jums neekskluzīvu, vispasaules bezatlīdzības autortiesību licenci, lai reproducētu savu ieguldījumu, sagatavotu atvasinātus darbus. ieguldījumu un izplatīt tā ieguldījumu vai jebkādus atvasinātus darbus, ko izveidojat.

(B) Patenta piešķiršana — saskaņā ar šīs licences noteikumiem, tostarp licences nosacījumiem un ierobežojumiem 3. sadaļā, katrs līdzstrādnieks piešķir jums neekskluzīvu, vispasaules, bez autoratlīdzības licenci saskaņā ar saviem licencētajiem patentiem, lai veiktu, veiktu, izmantotu. , pārdot, piedāvāt pārdošanai, importēt un/vai citādi atsavināt savu ieguldījumu programmatūrā vai programmatūras ieguldījuma atvasinātos darbus.

3. Nosacījumi un ierobežojumi

(A) Nav preču zīmes licences — šī licence nepiešķir jums tiesības izmantot neviena līdzautora vārdu, logotipu vai preču zīmes.

(B) Ja jūs iesniedzat patenta prasību pret jebkuru līdzstrādnieku saistībā ar patentiem, kurus, jūsuprāt, programmatūra pārkāpj, jūsu patenta licence no šāda programmatūras līdzstrādnieka tiek automātiski pārtraukta.

(C) Ja izplatāt kādu programmatūras daļu, jums ir jāsaglabā visi programmatūras autortiesību, patentu, preču zīmju un attiecinājuma paziņojumi.

(D) Ja izplatāt kādu programmatūras daļu avota koda formā, varat to darīt tikai saskaņā ar šo licenci, izplatīšanai iekļaujot pilnu šīs licences kopiju. Ja izplatāt kādu programmatūras daļu kompilētā vai objekta koda formā, to drīkst darīt tikai saskaņā ar licenci, kas atbilst šai licencei.

(E) Programmatūra ir licencēta tāda, kāda tā ir. Jūs uzņematies risku, ka to lietojat. Atbalstītāji nesniedz nekādas skaidras garantijas, garantijas vai nosacījumus. Saskaņā ar vietējiem tiesību aktiem jums var būt papildu patērētāju tiesības, kuras šī licence nevar mainīt. Ciktāl to pieļauj jūsu vietējie tiesību akti, atbalstītāji izslēdz netiešās garantijas par piemērotību tirdzniecībai, piemērotību noteiktam mērķim un tiesību nepārkāpšanu.

UnRAR

UnRAR - bezmaksas utilīta RAR arhīviem

Licence BEZMAKSAS portatīvās versijas lietošanai un izplatīšanai

UnRAR utilīta pirmkods ir bezmaksas programmatūra. Tas nozīmē:

 1. Visas autortiesības uz RAR un utilītu UnRAR pieder tikai autoram - Aleksandram Rošalam.
 2. UnRAR pirmkodu var izmantot jebkurā programmatūrā, lai bez ierobežojumiem bez maksas apstrādātu RAR arhīvus, taču to nevar izmantot, lai izstrādātu ar RAR (WinRAR) saderīgu arhivētāju un atjaunotu RAR saspiešanas algoritmu, kas ir patentēts. Modificēta UnRAR pirmkoda izplatīšana atsevišķā formā vai kā citas programmatūras daļa ir atļauta, ja licencē vai dokumentācijā, ja licence nav pieejama, ir iekļauts pilns šīs rindkopas teksts, sākot no vārdiem "UnRAR pirmkoda" un iegūtās pakotnes pirmkoda komentāros.
 3. UnRAR utilītu var brīvi izplatīt. Ir atļauts izplatīt UnRAR citu programmatūras pakotņu iekšpusē.
 4. RAR ARHIVĒJS UN UTILAITĀTE UnRAR TIEK IZPLATĪTI "KĀDĀ IR". NEKĀDA VEIDA GARANTIJA NAV IZTEIKTA VAI NETIEŠA. JŪS LIETOJAT UZ SAVU RISKU. AUTORS NEBŪS ATBILDĪGS PAR DATU ZAUDĒJUMIEM, BOJĀJUMIEM, PEĻŅAS ZAUDĒŠANU VAI CITA VEIDA ZAUDĒJUMIEM, LIETOJOT ŠO PROGRAMMATŪRU VAI NELIETOTĀM.
 5. UnRAR utilīta instalēšana un izmantošana nozīmē piekrišanu šiem licences noteikumiem un nosacījumiem.
 6. Ja nepiekrītat licences noteikumiem, jums ir jāizņem UnRAR faili no atmiņas ierīcēm un jāpārtrauc lietot utilītu.

Paldies, ka interesējaties par RAR un UnRAR.

Aleksandrs L. Rošals

XMLParser

Autortiesības (c) 2002, Frenks Vandens Berghens

Licencēts saskaņā ar Apache licenci, versiju 2.0 ("Licence"); jūs nedrīkstat izmantot šo failu, izņemot saskaņā ar licenci. Licences kopiju varat iegūt vietnē http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Ja vien to nepieprasa piemērojamie tiesību akti vai par to nav panākta rakstiska vienošanās, programmatūra, kas tiek izplatīta saskaņā ar Licenci, tiek izplatīta TĀDA, KĀDA TĀ IR, BEZ JEBKĀDA VEIDA GARANTIJĀM VAI NOSACĪJUMIEM, tiešām vai netiešām. Skatiet Licenci, lai uzzinātu konkrētās valodas, kas regulē licences atļaujas un ierobežojumus.

Zlib

Autortiesības (C) 1995–2017 Žans Lūps Geilijs un Marks Adlers

Šī programmatūra tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. Autori nekādā gadījumā neuzņemas atbildību par zaudējumiem, kas radušies šīs programmatūras lietošanas rezultātā.

Ikvienam tiek piešķirta atļauja izmantot šo programmatūru jebkādiem mērķiem, tostarp komerciālām lietojumprogrammām, kā arī to mainīt un brīvi izplatīt, ievērojot šādus ierobežojumus:

 1. Šīs programmatūras izcelsmi nedrīkst maldināt; jūs nedrīkstat apgalvot, ka esat rakstījis oriģinālo programmatūru. Ja izmantojat šo programmatūru produktā, apstiprinājums produkta dokumentācijā būtu pateicīgs, taču tas nav nepieciešams.
 2. Mainītās avota versijas ir skaidri jānorāda kā tādas, un tās nedrīkst maldināt kā oriģinālo programmatūru.
 3. Šo paziņojumu nedrīkst noņemt vai mainīt no neviena avota izplatīšanas.

Žans Lūps Geilijs: jloup@gzip.org

Marks Adlers: madler@alumni.caltech.edu

Modifikācija Unzip for Zip64

Autortiesības (c) 1990-2009 Info-ZIP. Visas tiesības aizsargātas.

Šo autortiesību un licences ietvaros "Info-ZIP" tiek definēta kā šāda personu kopa:

Marks Adlers, Džons Bušs, Karls Deiviss, Haralds Denkers, Žans Mišels Dibuā, Žans Lūps Geilijs, Hanters Goatlijs, Eds Gordons, Īens Gormens, Kriss Herborts, Dirks Hāss, Gregs Hārtvigs, Roberts Hīts, Džonatans Hadsons, Pols Kīnics, Deivids Kiršbaums, Džonijs Lī, Onno van der Lindens, Igors Mandričenko, Stīvs P. Millers, Serhio Monesi, Kīts Ouens, Džordžs Petrovs, Gregs Roelofs, Kajs Ūve Rommels, Stīvs Solsberijs, Deivs Smits, Stīvens M. Šveda, Kristians Spīlers, Kosmina Truta , Antuāns Verheijens, Pols fon Bērens, Ričs Velss, Maiks Vaits.

Šī programmatūra tiek nodrošināta tāda, kāda tā ir, bez jebkādas tiešas vai netiešas garantijas. Info-ZIP vai tās līdzstrādnieki nekādā gadījumā nav atbildīgi par jebkādiem tiešiem, netiešiem, nejaušiem, īpašiem vai izrietošiem zaudējumiem, kas radušies šīs programmatūras lietošanas vai nespējas to izmantot.

Ikvienam tiek piešķirta atļauja izmantot šo programmatūru jebkādiem mērķiem, tostarp komerciālām lietojumprogrammām, kā arī to mainīt un brīvi izplatīt, ievērojot iepriekš minēto atrunu un šādus ierobežojumus:

1. Izplatot pirmkodu (pilnībā vai daļēji), ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, definīcija, atruna un šis nosacījumu saraksts.

2. Pārdalīšanai binārā formā (apkopotie izpildāmie faili un bibliotēkas) dokumentācijā un/vai citos izplatīšanas laikā nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, definīcija, atruna un šis nosacījumu saraksts. Papildu dokumentācija nav nepieciešama izpildāmiem failiem, ja to nodrošina komandrindas licences opcija, un piezīme par šo opciju ir izpildāmā faila palaišanas reklāmkarogā.
Vienīgais izņēmums šim nosacījumam ir standarta UnZipSFX bināra faila (tostarp SFXWiz) tālākizplatīšana kā pašizpletes arhīva daļa; kas ir atļauts bez šīs licences iekļaušanas, ja vien parastais SFX reklāmkarogs nav noņemts no binārā vai atspējots.

1. Izmainītas versijas, tostarp, bet ne tikai, porti uz jaunām operētājsistēmām, esošie porti ar jaunām grafiskām saskarnēm, versijas ar modificētu vai pievienotu funkcionalitāti un dinamiskas, koplietotas vai statiskas bibliotēkas versijas, kas nav pieejamas no Info-ZIP. ir skaidri atzīmēti kā tādi, un tos nedrīkst maldināt kā oriģinālo avotu vai, ja tie ir bināri, kompilēti no sākotnējā avota. Šādas mainītas versijas nedrīkst arī maldinoši attēlot kā Info-ZIP laidienus, tostarp, bet ne tikai, mainīto versiju marķēšanu ar nosaukumiem "Info-ZIP" (vai jebkuru to variantu, tostarp, bet ne tikai, dažādus lielos burtus), "Pocket UnZip", "WiZ" vai "MacZip" bez skaidras Info-ZIP atļaujas. Šādām mainītām versijām ir aizliegts maldinoši izmantot Zip-Bugs vai Info-ZIP e-pasta adreses vai Info-ZIP URL, piemēram, lai norādītu, ka Info-ZIP nodrošinās atbalstu mainītajām versijām.

2. Info-ZIP patur tiesības izmantot nosaukumus "Info-ZIP", "Zip", "UnZip", "UnZipSFX", "WiZ", "Pocket UnZip", "Pocket Zip" un "MacZip". sava avota un bināros laidienus.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Autortiesības (C) 2006 IBM, visas tiesības paturētas.

Autori Darriks Vongs , Džeimss Simšovs un Ādams DiKarlo

Autortiesības (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas

LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Autortiesības (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas

Autortiesības (C) 2007 Intel Corporation. Visas tiesības aizsargātas.

2007. gada novembris — papildinājumi programmai Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Autortiesības (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Visas tiesības aizsargātas
Autortiesības (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Autortiesības (C) 2004 NVidia Corporation. Visas tiesības aizsargātas.
Autortiesības (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Autortiesības (C) 2005-2006 IBM, visas tiesības paturētas.
Autori Darriks Vongs , Džeimss Simšovs un Ādams DiKarlo
Autortiesības (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Visas tiesības paturētas
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Autortiesības (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Visas tiesības aizsargātas.
dmraid paplašinājumi:
Autortiesības (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Autortiesības (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid paplašinājumi:
Autortiesības (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas
Autori: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Mārtiņš Kriķis < Martins dot krikis at intel dot com >
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Autortiesības (c) 2000,2001 Søren Schmidt Visas tiesības paturētas.
dmraid modifikācijas:

Autortiesības (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas

LICENCE:

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, nekavējoties faila sākumā ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna bez izmaiņām.
 2. Veicot tālākizplatīšanu binārā formā, dokumentācijā un/vai citos kopā ar izplatīšanu nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. Autora vārdu nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu produktus, kas iegūti no šīs programmatūras bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

ŠO PROGRAMMATŪRU NODROŠINA AUTORS TĀDU TĀDU, KĀDU TĀ IR, UN JEBKĀDAS TIEŠAS VAI NETIEŠĀS GARANTIJAS, TOTAJĀ, BET NEAPROBEŽOTĀS, NETIEŠĀS GARANTIJAS PAR TIRDZNIECĪBU UN PIEMĒROTĪBU KONKRĒTAM MĒRĶIEM. AUTORS NEKĀDĀ GADĪJUMĀ NAV ATBILDĪGS PAR JEBKĀDIEM TIEŠIEM, NETIEŠIEM, NEJAUŠIEM, ĪPAŠIEM, PIEMĒRAS VAI IZSEKOTIEM ZAUDĒJUMIEM (IESKAITOT, BET NEAPROBEŽOTĀS, AIZSTĀTĪJUŠU PREČU VAI PAKALPOJUMU IEGĀDĀJUMU, PAKALPOJUMU VAI IZMANTOJUMU; ) TOMĒR IZRAISĪTĀS UN ATTIECĪBĀ UZ JEBKURU ATBILDĪBAS TEORIJU, ATTIECĪBĀ UZ LĪGUMĀ, STRĪGĀM ATBILDĪBĀM VAI DEKLĀTĀM (TOStarp UZ NOZĪMĪBU VAI CITĀDI), KAS JEBKĀDĀ VEIDĀ RADUŠAS NO ŠĪS PROGRAMMATŪRAS IZMANTOŠANAS, PAT ATTIECĪBĀ UZ PIEDĀVĀJUMU PIEDĀVĀJUMU.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Autortiesības (c) 2005-2006 IBM (faktiskās koda izmaiņas, ko veicis Darriks Vongs)

Autortiesības (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Visas tiesības aizsargātas.

LICENCE:

Pārdale un izmantošana avota un binārā formā, ar vai bez izmaiņām, ir atļauta, ja ir izpildīti šādi nosacījumi:

 1. Izplatot pirmkodu, nekavējoties faila sākumā ir jāsaglabā iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna bez izmaiņām.
 2. Veicot tālākizplatīšanu binārā formā, dokumentācijā un/vai citos kopā ar izplatīšanu nodrošinātajos materiālos ir jāatveido iepriekš minētais autortiesību paziņojums, šis nosacījumu saraksts un šī atruna.
 3. Autora vārdu nedrīkst izmantot, lai atbalstītu vai reklamētu produktus, kas iegūti no šīs programmatūras bez īpašas iepriekšējas rakstiskas atļaujas.

Alternatīvi, šī programmatūra var tikt izplatīta saskaņā ar GNU vispārējās publiskās licences ("GPL") 2. versijas noteikumiem, skatiet tālāk.

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Autortiesības (C) 2005-2006 IBM, visas tiesības paturētas.
Rakstījis Darriks Vongs
Autortiesības (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Visas tiesības paturētas
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Autortiesības (C) 2005-2006 IBM, visas tiesības paturētas.
Rakstījis Džeimss Simšovs simshawj@us.ibm.com
Autortiesības (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Visas tiesības aizsargātas
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Autortiesības (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Visas tiesības aizsargātas
Autortiesības (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Visas tiesības aizsargātas
LICENCE: GPL, skatiet tālāk
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENCE: GPL, skatiet tālāk

DAŽĀDI INTELEKTUĀLĀ ĪPAŠUMA NOTEIKUMI

Mac ir Apple Inc. preču zīme, kas reģistrēta ASV un citās valstīs.

Notiek ielāde...