SpyHunter 5 og SpyHunter for Mac Ytterligere vilkår og betingelser

OPPHAVSRETTSERKLÆRING

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Med enerett.

Tredjepartskode kan samles eller distribueres med EnigmaSofts proprietære og opphavsrettsbeskyttede programvare. Opphavsrettsmerknadene og lisensvilkårene for slik tredjepartskode er beskrevet nedenfor.

KILDEKODE DISTRIBUSJON

Enkelte tredjepartslisenser kan kreve distribusjon av den tilsvarende kildekoden.

Du kan få den fullstendige tilhørende kildekoden fra oss i en periode på tre år etter vår siste levering av dette produktet ved å sende en postanvisning eller sjekk på €5 til:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: GPL-samsvarstilbud
1 Castle Street
Dublin D02 XD82
IRLAND

Skriv "GPL Compliance Source" i notatlinjen for betalingen. Dette tilbudet er gyldig for alle som mottar denne informasjonen.

LISTE OVER KOMPONENTER PER PRODUKT

Liste over tredjeparts komponentlisenser per produkt:

PRODUKT (KOMPONENTER)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl and Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter for Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; og Zlib)

OPPHAVSRETTIGHETER OG LISENSVILKÅR FOR TREDJEPARTSKOMPONENTER

4.4BSD

All dokumentasjon og programvare inkludert i 4.4BSD- og 4.4 BSD-Lite-utgivelsene er opphavsrettslig beskyttet av The Regents ved University of California.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. [Denne tilstanden ble fjernet; se https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Verken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV REGENTENE OG BIDRAGSTYRENE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN BESTEMT UTELUKKENDE EGENSKAP. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL REGENTENE ELLER BIDRAGSYTERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER BRUKERE; VIRKSOMHETSAVBRUTT) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN.

BIND 4.9.5

DNS-løserkoden, hentet fra BIND 4.9.5, er opphavsrettsbeskyttet både av UC Berkeley og av Digital Equipment Corporation. DEC-delene er under følgende lisens:

Deler Copyright (C) 1993 av Digital Equipment Corporation.

Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere og distribuere denne programvaren til ethvert formål med eller uten gebyr gis herved, forutsatt at opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen vises i alle kopier, og at navnet til Digital Equipment Corporation ikke brukes i reklame eller publisitet knyttet til distribusjon av dokumentet eller programvaren uten spesifikk, skriftlig forhåndstillatelse.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER" OG DIGITAL EQUIPMENT CORP. FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHETER SKAL DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, DIREKTE, INDIREKTE ELLER FØLGESKADER ELLER NOEN SKADER SOM FØLGER AV TAP AV BRUK, DATA ELLER FORTJENESTE, ENTEN I ANNET I DETTE ELLER ANNET ELLER I FORBINDELSE MED BRUK ELLER YTELSE AV DENNE PROGRAMVAREN.

Deler Copyright (C) av UC Berkeley

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of University of California. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. [Denne tilstanden ble fjernet; se https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Verken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV REGENTENE OG BIDRAGSTYRENE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN BESTEMT UTELUKKENDE EGENSKAP. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL REGENTENE ELLER BIDRAGSYTERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER BRUKERE; VIRKSOMHETSAVBRUTT) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN.

Øke

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person eller organisasjon som skaffer seg en kopi av programvaren og tilhørende dokumentasjon som dekkes av denne lisensen ("programvaren") til å bruke, reprodusere, vise, distribuere, utføre og overføre programvaren, og å utarbeide avledede verk av programvaren, og å tillate tredjeparter som programvaren er levert til å gjøre dette, alt med forbehold om følgende:

Opphavsrettsmerknadene i programvaren og hele denne erklæringen, inkludert lisensen ovenfor, denne begrensningen og følgende ansvarsfraskrivelse, må inkluderes i alle kopier av programvaren, helt eller delvis, og alle avledede verk av programvaren, med mindre slike kopier eller avledede verk er utelukkende i form av maskinkjørbar objektkode generert av en kildespråkprosessor.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTIER AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTT, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, TITEL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OPPhavsrettighetsinnehaverne ELLER NOEN SOM DISTRIBERER PROGRAMVAREN, VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN.

Botan

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettsmerknaden ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEREN(E) "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN(E) ELLER BIDRAGSGIVER(E) VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNSKAFFELSE AV GODE SERVICESERVICE AV OSS; DATA, ELLER FORTJENESTE; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER ANSVARSTEORI, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER TORT (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPSTÅR PÅ NOEN MÅTE AV DENNE BRUKEN, MULIGHET FOR SLIK SKADE.

*7-Zip

Enhver står fritt til å kopiere, modifisere, publisere, bruke, kompilere, selge eller distribuere den originale LZMA SDK-koden, enten i kildekodeform eller som en kompilert binær, for ethvert formål, kommersielt eller ikke-kommersielt, og på alle måter.

Curl og Libcurl

Copyright (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, og mange bidragsytere, se TAKK-filen.

Alle rettigheter forbeholdt.

Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere og distribuere denne programvaren til ethvert formål med eller uten gebyr gis herved, forutsatt at opphavsrettserklæringen ovenfor og denne tillatelsesmeldingen vises i alle kopier.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE KRENKELSE AV TREDJEPART. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN. PROGRAMVARE.

Med unntak av det som er nevnt i denne kunngjøringen, skal ikke navnet på en opphavsrettsinnehaver brukes i reklame eller på annen måte for å fremme salg, bruk eller annen handel med denne programvaren uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra opphavsrettsinnehaveren.

BusyBox

Denne programvaren kan inkludere BusyBox som er lisensiert under GNU General Public License versjon 2, en kopi av denne sammen med kildekoden for BusyBox er tilgjengelig på http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Opprinnelsen til denne programvaren må ikke gis feil; du må ikke påstå at du har skrevet den originale programvaren. Hvis du bruker denne programvaren i et produkt, vil en bekreftelse i produktdokumentasjonen bli satt pris på, men er ikke nødvendig.
 3. Endrede kildeversjoner må være tydelig merket som sådan, og må ikke misrepresenteres som den originale programvaren.
 4. Navnet på forfatteren kan ikke brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEN "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UNDERFORSIGT. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPEL- ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER TJENESTER ELLER TJENESTER AV OSS; ) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER ANBEFALT.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versjon 1.0.6 av 6. september 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Alle rettigheter reservert.

rob.groves@btinternet.com

Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere og distribuere denne programvaren og dens dokumentasjon til ethvert formål, uten gebyr og uten skriftlig avtale, gis herved, forutsatt at opphavsrettserklæringen ovenfor, dette avsnittet og de følgende to avsnittene vises i alle kopier. , modifikasjoner og distribusjoner.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG OVERFOR NOEN PART FOR DIREKTE, INDIREKTE, SPESIELLE, TILFELDIGE ELLER FØLGESKADER, INKLUDERT TAPET FORTJENESTE, SOM OPPSTÅR AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN OG DENNE DOKUMENTASJONEN, ELLER DET ER DET SOM ER ETTER DETTE AV SLIK SKADE.

FORFATTEREN FRASKRIVER SEG SPESIFIKKE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. PROGRAMVAREN OG MEDFØLGENDE DOKUMENTASJON, OM NOEN, LEVERT UNDER LEVERES "SOM DEN ER". FORFATTEREN HAR IKKE FORPLIKTELSE TIL Å GI VEDLIKEHOLD, STØTTE, OPPDATERINGER, FORBEDRINGER ELLER ENDRINGER.

Device Mapper

Denne programvaren kan inkludere device-mapper som er lisensiert under GNU Lesser General Public License versjon 2.1 og GNU General Public License versjon 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Denne programvaren kan inkludere dmraid (Device-mapper RAID-verktøy og bibliotek) som er lisensiert under GNU Lesser General Public License versjon 2.1, GNU General Public License versjon 2, og lisensene oppført nedenfor, kopier av disse sammen med kildekoden for dmraid er tilgjengelig på http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)opphavsrett 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt.

oppstrøms LISENS

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.

Alle rettigheter forbeholdt.

Denne dmraid-koden er gratis programvare; du kan redistribuere og/eller modifisere den under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller (etter eget valg) en senere versjon.

dmraid distribueres i håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den underforståtte garantien for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.

Du burde ha mottatt en kopi av GNU (Lesser) General Public License sammen med denne dmraid-koden; hvis ikke, skriv til Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

På Ubuntu/Debian GNU/Linux-systemer kan den fullstendige teksten til GNU General Public License finnes i '/usr/share/common-licenses/GPL'. Den fullstendige teksten til GNU Lesser General Public License kan finnes i '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Debian-pakken er © 2008, Giuseppe Iuculano og er lisensiert under GPL, se '/usr/share/common-licenses/GPL'.

LUNTE

Denne programvaren kan inkludere FUSE som er lisensiert under GNU Lesser General Public License versjon 2 og GNU General Public License versjon 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Denne programvaren kan ha brukt GNU-kompilatorsamlingen (GCC) som er lisensiert under GNU General Public License versjon 3, GCC Runtime Library Exception versjon 3.1 og lisenser oppført nedenfor, kopier av disse, sammen med kildekoden for GCC, er tilgjengelige. på http://gcc.gnu.org/. (lisenser tilgjengelig på ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC er opphavsrett (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 02, 0 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC er fri programvare; du kan omdistribuere det og/eller endre det under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 3, eller (etter eget valg) en senere versjon.

GCC distribueres i håp om at det vil være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den underforståtte garantien for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.
Filer som har unntaksklausuler er lisensiert under vilkårene i GNU General Public License; enten versjon 3, eller (etter eget valg) en senere versjon.

På Debian GNU/Linux-systemer er den fullstendige teksten til GNU General Public License i '/usr/share/common-licenses/GPL', versjon 3 av denne lisensen i '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Følgende kjøretidsbiblioteker er lisensiert under vilkårene i GNU General Public License (v3 eller nyere) med versjon 3.1 av GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emuls .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • libgnat-4.4 Ada-støttebiblioteket og libgnatvsn-biblioteket.
 • Ulike konfigurasjonsfiler i gcc/config/ brukt i runtime-biblioteker

I motsetning til dette er libgnatprj lisensiert under vilkårene i den rene GNU General Public License.

Libgcj-biblioteket er lisensiert under vilkårene i GNU General Public License, med et spesielt unntak:

Å koble dette biblioteket statisk eller dynamisk med andre moduler er å lage et kombinert arbeid basert på dette biblioteket. Dermed dekker vilkårene og betingelsene for GNU General Public License hele kombinasjonen.

Som et spesielt unntak gir opphavsrettsinnehaverne av dette biblioteket deg tillatelse til å koble dette biblioteket med uavhengige moduler for å produsere en kjørbar, uavhengig av lisensvilkårene for disse uavhengige modulene, og til å kopiere og distribuere den resulterende kjørbare under vilkårene du velger, forutsatt at du også oppfyller, for hver koblede uavhengige modul, vilkårene og betingelsene for lisensen for den modulen. En uavhengig modul er en modul som ikke er avledet fra eller basert på dette biblioteket. Hvis du endrer dette biblioteket, kan du utvide dette unntaket til din versjon av biblioteket, men du er ikke forpliktet til å gjøre det. Hvis du ikke ønsker å gjøre det, slett denne unntakserklæringen fra din versjon.

GNU C bibliotek

Denne programvaren kan inkludere GNU C-biblioteket som er lisensiert under GNU Lesser General Public License versjon 2.1, GNU General Public License versjon 2, og lisensene oppført nedenfor, kopier av disse sammen med kildekoden for GNU C-biblioteket er tilgjengelige på http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Denne programvaren kan inkludere Grub4Dos som er lisensiert under GNU General Public License versjon 2, en kopi av denne sammen med kildekoden for Grub4Dos er tilgjengelig på https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Filen if_ppp.h er under følgende CMU-lisens:

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. Verken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV CARNEGIE MELLON UNIVERSITY OG BIDRØRENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN DEL. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL UNIVERSITETET ELLER BIDRAGSTYRENE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER AV BRUKER, ELLER PERSONER; VIRKSOMHETSAVBRUTT) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER PÅ NOEN MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN.

Indre Nettlisens

Filene inet/getnameinfo.c og sysdeps/posix/getaddrinfo.c er copyright (C) av Craig Metz og distribueres under følgende lisens:

/* The Inner Net License, versjon 2.00

Forfatteren(e) gir tillatelse til redistribuering og bruk i kilde- og binære former, med eller uten endringer, av programvaren og dokumentasjonen forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

0. Hvis du mottar en versjon av programvaren som er spesifikt merket som ikke for redistribuering (sjekk versjonsmeldingen og/eller README), har du ikke lov til å redistribuere den versjonen av programvaren på noen måte eller i noen form.

 1. Alle vilkår for alle andre gjeldende opphavsrettigheter og lisenser må følges.
 2. Videredistribusjon av kildekode må beholde forfatternes merknader om opphavsrett(er), denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.
 3. Videredistribusjoner i binær form må gjengi forfatternes merknad om opphavsrett(er), denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 4. [Opphavsrettsinnehaveren har autorisert fjerning av denne klausulen.]
 5. Verken navnene på forfatteren(e) eller navnene på bidragsyterne kan brukes til å støtte eller promotere produkter som stammer fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV DETS FORFATTER OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN SPESIFIKERT. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER BRUKER; VIRKSOMHETSAVBRUTT) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN.

Intel

Følgende lisens dekker filene fra Intels "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium"-samling:

Intels lisensavtale

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

* Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

* Navnet på Intel Corporation kan ikke brukes til å støtte eller promotere produkter som stammer fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTIGHETERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN EVENTUELL ANSIKTIGHET. INTEL ELLER BIDRAGENDE SKAL UNDER INGEN OMSTENDIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELSKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER, BRUKER OG TJENESTER; AVBRUDD) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, OGSÅ OM DET ER OM DET.

EKSPORTLOVER: DENNE LISENSEN LEGER INGEN BEGRENSNINGER TIL EKSPORTLOVENE I DIN JURISDIKSJON.

Det er lisensinnehaverens ansvar å overholde alle eksportforskrifter som gjelder i lisensinnehaverens jurisdiksjon. I henhold til Gjeldende (mai 2000) amerikanske eksportforskrifter er denne programvaren kvalifisert for eksport fra USA og kan lastes ned av eller på annen måte eksporteres eller reeksporteres over hele verden, UNNTATT til amerikanske embargodestinasjoner som inkluderer Cuba, Irak, Libya, Nord-Korea, Iran, Syria, Sudan , Afghanistan og et hvilket som helst annet land som USA har lagt embargo på varer og tjenester til.

JsonCpp

JsonCpp-bibliotekets kildekode, inkludert medfølgende dokumentasjon, tester og demonstrasjonsapplikasjoner, er lisensiert under følgende betingelser.

Baptiste Lepilleur og The JsonCpp Authors fraskriver seg eksplisitt opphavsretten i alle jurisdiksjoner som anerkjenner en slik ansvarsfraskrivelse. I slike jurisdiksjoner er denne programvaren utgitt i Public Domain.

I jurisdiksjoner som ikke anerkjenner Public Domain-eiendom (f.eks. Tyskland fra og med 2010), er denne programvaren Copyright (c) 2007-2010 av Baptiste Lepilleur og The JsonCpp Authors, og er utgitt under vilkårene i MIT-lisensen (se nedenfor).

I jurisdiksjoner som anerkjenner Public Domain-eiendom, kan brukeren av denne programvaren velge å akseptere den enten som 1) Public Domain, 2) under betingelsene i MIT-lisensen (se nedenfor), eller 3) under vilkårene for dual Public Domain/ MIT-lisensvilkår beskrevet her, etter eget valg.

MIT-lisensen er omtrent så nær Public Domain som en lisens kan komme, og er beskrevet i klare, konsise termer på:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Den fullstendige teksten til MIT-lisensen følger:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur and The JsonCpp Authors

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren") til å handle med programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen , publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og å tillate personer som programvaren er levert til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Ovennevnte copyright-melding og denne tillatelseserklæringen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN. PROGRAMVARE.

MIT-lisensen er kompatibel med både GPL og kommersiell programvare, og gir en alle rettighetene til Public Domain med den mindre ulempen ved å være pålagt å beholde opphavsrettserklæringen og lisensteksten ovenfor i kildekoden. Merk også at ved å godta "Lisensen" for Public Domain kan du lisensiere kopien din på nytt med den lisensen du vil. Med unntak av det som er nevnt i denne kunngjøringen, skal ikke navnet på en opphavsrettsinnehaver brukes i reklame eller på annen måte for å fremme salg, bruk eller annen handel med denne programvaren uten skriftlig forhåndsgodkjenning fra opphavsrettsinnehaveren.

Klibc.utils

Denne programvaren kan inkludere Klibc.utils som er lisensiert under GNU General Public License versjon 2 og under lisensen oppført nedenfor.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 The Regents of University of California. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. Verken navnet på universitetet eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV REGENTENE OG BIDRAGSTYRENE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN BESTEMT UTELUKKENDE EGENSKAP. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL REGENTENE ELLER BIDRAGSYTERNE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER BRUKERE; VIRKSOMHETSAVBRUTT) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN.

NivåDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

* Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

* Verken navnet på Google Inc. eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter som stammer fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTIGHETERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN EVENTUELL ANSIKTIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OPPHAVSRETTSEIEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSSERVICE, DATA; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE ANNONSEN, ELLER DETTE ELLER DETTE.

Libffi

Denne programvaren kan inkludere libffi-biblioteket som er underlagt følgende opphavsrett og tillatelser:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc og andre (se kildefiler for detaljer)

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren") til å handle med programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen , publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og å tillate personer som programvaren er levert til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne tillatelseserklæringen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN. PROGRAMVARE.

NivåDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

* Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

* Verken navnet på Google Inc. eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter som stammer fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTIGHETERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN EVENTUELL ANSIKTIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OPPHAVSRETTSEIEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSSERVICE, DATA; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE ANNONSEN, ELLER DETTE ELLER DETTE.

Bibliotek

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEREN(E) ''SOM DEN ER'' OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN BESTEMT FORMÅL.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN(E) VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELSKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, PROFILER AV OSS; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE ANNONSEN, ELLER DETTE ELLER DETTE.

Archive.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEREN(E) ''SOM DEN ER'' OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN BESTEMT FORSIKTIGHET.

UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN(E) VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELSKADER ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, PROFILER AV OSS; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE ANNONSEN, ELLER DETTE ELLER DETTE.

LibLIEF

Apache-lisens
Versjon 2.0, januar 2004
http://www.apache.org/licenses/

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK, REPRODUKSJON OG DISTRIBUSJON

1. Definisjoner.

"Lisens" skal bety vilkårene og betingelsene for bruk, reproduksjon og distribusjon som definert av seksjonene 1 til 9 i dette dokumentet.

"Lisensgiver" skal bety opphavsrettseieren eller enheten autorisert av opphavsrettseieren som gir lisensen.

"Juridisk enhet" skal bety foreningen av den fungerende enheten og alle andre enheter som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med den enheten. For formålet med denne definisjonen betyr "kontroll" (i) makten, direkte eller indirekte, til å forårsake ledelsen eller ledelsen av en slik enhet, enten ved kontrakt eller på annen måte, eller (ii) eierskap til femti prosent (50%) eller flere av de utestående aksjene, eller (iii) reell eierskap til en slik enhet.

"Du" (eller "din") skal bety en person eller juridisk enhet som utøver tillatelser gitt av denne lisensen.

"Kilde"-skjema skal bety det foretrukne skjemaet for å gjøre endringer, inkludert men ikke begrenset til programvarekildekode, dokumentasjonskilde og konfigurasjonsfiler.

"Objekt"-skjema skal bety enhver form som er et resultat av mekanisk transformasjon eller oversettelse av et kildeskjema, inkludert, men ikke begrenset til, kompilert objektkode, generert dokumentasjon og konverteringer til andre medietyper.

"Verk" skal bety forfatterskapet, enten det er i kilde- eller objektform, gjort tilgjengelig under lisensen, som angitt av en opphavsrettsmelding som er inkludert i eller vedlagt verket (et eksempel er gitt i vedlegget nedenfor).

"Avledede verk" skal bety ethvert verk, enten det er i kilde- eller objektform, som er basert på (eller avledet fra) verket og hvor de redaksjonelle revisjonene, merknadene, utdypingene eller andre modifikasjoner representerer, som helhet, et originalt verk. av forfatterskap. For formålene med denne lisensen, skal avledede verk ikke inkludere verk som forblir separerbare fra, eller bare lenker (eller binder med navn) til grensesnittene til Verket og avledede verker derav.

"Bidrag" skal bety ethvert forfatterskap, inkludert den originale versjonen av Verket og eventuelle modifikasjoner eller tillegg til dette Verket eller avledede verk av det, som med vilje sendes til lisensgiver for inkludering i Verket av opphavsrettseieren eller av en enkeltperson eller Juridisk enhet autorisert til å sende inn på vegne av opphavsrettseieren. For formålene med denne definisjonen betyr "innsendt" enhver form for elektronisk, verbal eller skriftlig kommunikasjon sendt til lisensgiveren eller dennes representanter, inkludert men ikke begrenset til kommunikasjon på elektroniske postlister, kildekodekontrollsystemer og utstedelsessporingssystemer som administreres av, eller på vegne av, lisensgiveren med det formål å diskutere og forbedre Verket, men unntatt kommunikasjon som er tydelig merket eller på annen måte utpekt skriftlig av opphavsrettseieren som "Ikke et bidrag."

"Bidragsyter" skal bety lisensgiver og enhver enkeltperson eller juridisk enhet på vegne av hvem et bidrag er mottatt av lisensgiver og deretter innlemmet i Verket.

2. Tildeling av opphavsrettslisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen gir hver bidragsyter deg herved en evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, ugjenkallelig opphavsrettslisens til å reprodusere, forberede avledede verk av, offentlig vise, offentlig fremføre, underlisensiere, og distribuere Verket og slike avledede verk i kilde- eller objektform.

3. Tildeling av patentlisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen gir hver bidragsyter deg herved en evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, ugjenkallelig (bortsett fra som angitt i denne delen) patentlisens for å lage, ha laget, bruke, tilby å selge, selge, importere og på annen måte overføre Verket, der en slik lisens kun gjelder de patentkravene som er lisensiert av en slik bidragsyter som nødvendigvis krenkes av deres bidrag alene eller ved kombinasjon av deres bidrag med arbeidet som slike bidrag ble sendt til. Hvis du innleder patentsøksmål mot en enhet (inkludert et tverrkrav eller motkrav i et søksmål) som påstår at verket eller et bidrag som er innlemmet i verket utgjør direkte eller medvirkende patentkrenkelse, vil eventuelle patentlisenser gitt til deg under denne lisensen for det Arbeidet skal avsluttes fra den datoen slik rettstvist er anlagt.

4. Omfordeling.

Du kan reprodusere og distribuere kopier av verket eller avledede verk av det i et hvilket som helst medium, med eller uten modifikasjoner, og i kilde- eller objektform, forutsatt at du oppfyller følgende betingelser:

Du må gi alle andre mottakere av verket eller avledede verk en kopi av denne lisensen; og

Du må sørge for at alle modifiserte filer bærer fremtredende merknader om at du har endret filene; og

Du må beholde, i kildeformen til ethvert avledet verk som du distribuerer, alle merknader om opphavsrett, patent, varemerke og attribusjon fra verkets kildeform, unntatt de merknadene som ikke gjelder noen del av de avledede verkene; og hvis verket inkluderer en "MERKNAD"-tekstfil som en del av distribusjonen, må alle avledede verker som du distribuerer inkludere en lesbar kopi av attribusjonsmerknadene inneholdt i slik MERKNAD-fil, unntatt de merknadene som ikke gjelder noen del av de avledede verkene, på minst ett av følgende steder: i en NOTICE-tekstfil distribuert som en del av de avledede verkene; i kildeskjemaet eller dokumentasjonen, hvis det leveres sammen med de avledede verkene; eller, i en skjerm generert av de avledede verkene, hvis og hvor slike tredjepartsmeldinger normalt vises. Innholdet i NOTICE-filen er kun til informasjonsformål og endrer ikke lisensen. Du kan legge til dine egne attribusjonsmerknader i avledede verk som du distribuerer, ved siden av eller som et tillegg til MERKNAD-teksten fra Verket, forutsatt at slike tilleggsmerknader ikke kan tolkes som å endre lisensen. Du kan legge til din egen opphavsrettserklæring til dine modifikasjoner og kan gi ytterligere eller andre lisensvilkår og betingelser for bruk, reproduksjon eller distribusjon av dine modifikasjoner, eller for slike avledede verk som helhet, forutsatt din bruk, reproduksjon og distribusjon av verket oppfyller ellers betingelsene angitt i denne lisensen.

5. Innsending av bidrag.

Med mindre du uttrykkelig oppgir noe annet, skal ethvert bidrag som med vilje sendes inn for inkludering i Verket av deg til lisensgiveren, være under vilkårene og betingelsene i denne lisensen, uten ytterligere vilkår eller betingelser. Til tross for det ovennevnte, skal ingenting her erstatte eller endre vilkårene i en separat lisensavtale du måtte ha inngått med lisensgiver angående slike bidrag.

6. Varemerker.

Denne lisensen gir ikke tillatelse til å bruke varenavnene, varemerkene, tjenestemerkene eller produktnavnene til lisensgiveren, med unntak av det som kreves for rimelig og vanlig bruk for å beskrive opprinnelsen til Verket og reprodusere innholdet i NOTICE-filen.

7. Fraskrivelse av garanti.

Med mindre det kreves av gjeldende lov eller skriftlig avtalt, leverer lisensgiveren Verket (og hver bidragsyter gir sine bidrag) på "SOM DET ER" BASIS, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOEN SLAG, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, evt. garantier eller betingelser for TITTEL, IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Du er eneansvarlig for å avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke eller redistribuere Verket og påtar deg enhver risiko forbundet med utøvelse av tillatelser under denne lisensen.

8. Ansvarsbegrensning.

Under ingen omstendigheter og under ingen juridisk teori, verken i form av erstatning (inkludert uaktsomhet), kontrakt eller på annen måte, med mindre det kreves av gjeldende lov (som forsettlige og grovt uaktsomme handlinger) eller skriftlig samtykket til, skal enhver bidragsyter være ansvarlig overfor deg for skader, inkludert direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader av en hvilken som helst karakter som oppstår som et resultat av denne lisensen eller på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke Verket (inkludert men ikke begrenset til skader for tap av goodwill, arbeidsstans , datamaskinfeil eller funksjonsfeil, eller alle andre kommersielle skader eller tap), selv om en slik bidragsyter har blitt informert om muligheten for slike skader.

9. Godta garanti eller tilleggsansvar.

Mens du omdistribuerer verket eller avledede verker derav, kan du velge å tilby, og kreve et gebyr for, aksept av støtte, garanti, skadesløsholdelse eller andre ansvarsforpliktelser og/eller rettigheter i samsvar med denne lisensen. Men når du aksepterer slike forpliktelser, kan du bare handle på dine egne vegne og på ditt eget ansvar, ikke på vegne av noen annen bidragsyter, og bare hvis du godtar å skadesløs, forsvare og holde hver bidragsyter skadesløs for ethvert ansvar som pådras av, eller krav hevdet mot en slik bidragsyter på grunn av at du godtar en slik garanti eller tilleggsansvar.

LibYara

Copyright (c) 2007-2016. YARA-forfatterne. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. Verken navnet på opphavsrettsinnehaveren eller navnene på dens bidragsytere kan brukes til å støtte eller markedsføre produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTIGHETERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN EVENTUELL ANSIKTIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OPPHAVSRETTSINNHAVEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSSERVICE, PROFILER AV OSS; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE ANNONSEN, ELLER DETTE ELLER DETTE.

LibSELinux

Denne programvaren kan inkludere libselinux Debian-pakken som er lisensiert under GNU General Public License versjon 2. Mer informasjon om Debian-pakken er tilgjengelig på http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Dette biblioteket er gratis programvare; du kan redistribuere det og/eller endre det under vilkårene i GNU Lesser General Public License som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2.1 av lisensen, eller (etter eget valg) en hvilken som helst senere versjon.

Dette biblioteket er distribuert i håp om at det skal være nyttig, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den underforståtte garantien for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU Lesser General Public License for flere detaljer.

Libx86

Denne programvaren kan inkludere libx86-pakken som er lisensiert under lisenser oppført nedenfor.

Filer: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Lisens: MIT

Filer: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Lisens: MIT

Filer: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Lisens: annet

Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere, distribuere og selge denne programvaren og dens dokumentasjon for ethvert formål gis herved uten gebyr, forutsatt at opphavsrettserklæringen ovenfor vises i alle kopier og at både denne opphavsrettserklæringen og denne tillatelsesmeldingen vises i støttedokumentasjonen , og at navnet på forfatterne ikke brukes i reklame eller publisitet knyttet til distribusjon av programvaren uten spesifikk, skriftlig forhåndstillatelse. Forfatterne gir ingen representasjoner om egnetheten til denne programvaren for noe formål. Den leveres "som den er" uten uttrykkelig eller underforstått garanti.

FORFATTERNE FRASKRIVER SEG ALLE GARANTIER MED HENSYN TIL DENNE PROGRAMVAREN, INKLUDERT ALLE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET, UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN SPESIELLE, INDIREKTE SKADER ELLER FØLGE AV OSS, ELLER FØLGE AV OSS. ENTEN I EN HANDLING AV KONTRAKT, UAKTSOMHET ELLER ANDRE SKADELIG TILTAK, SOM STÅR PÅ ELLER I FORBINDELSE MED BRUK ELLER YTELSE AV DENNE PROGRAMVAREN.

Lisens: MIT

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren") til å handle med programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen , publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og å tillate personer som programvaren er levert til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Ovennevnte copyright-melding og denne tillatelseserklæringen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET KAN JOSH VANDERHOOF VÆRE ANSVARLIG FOR EVENTUELLE KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UTENFOR ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER DEN ANDRE BRUKEN.

Linux-kjernen

Denne programvaren kan inkludere Linux-kjernen som er lisensiert under GNU General Public License versjon 2, en kopi av denne sammen med kildekoden for Linux-kjerneversjonen er tilgjengelig på http://git.kernel.org/.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren") til å handle med programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen , publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og å tillate personer som programvaren er levert til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne tillatelseserklæringen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES «SOM DEN ER», UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN. PROGRAMVARE.

Mach

Følgende CMU-lisens dekker noe av støttekoden for Mach, avledet fra Mach 3.0: Mach Operating System

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Alle rettigheter forbeholdt.

Tillatelse til å bruke, kopiere, modifisere og distribuere denne programvaren og dens dokumentasjon gis herved, forutsatt at både opphavsrettserklæringen og denne tillatelsesmeldingen vises i alle kopier av programvaren, avledede verk eller modifiserte versjoner, og alle deler av denne, og at både merknader vises i støttedokumentasjonen.

CARNEGIE MELLON TILLATER GRATIS BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN I SIN "SOM DEN ER". CARNEGIE MELLON FRASKRIVER SEG ALT ANSVAR AV NOEN SLAG FOR EVENTUELLE SKADER SOM FØLGER AV BRUKEN AV DENNE PROGRAMVAREN.

Carnegie Mellon ber brukere av denne programvaren gå tilbake til
Koordinator for programvaredistribusjon
Skolen for informatikk
Carnegie Mellon University
Pittsburgh PA 15213-3890
eller Software.Distribution@CS.CMU.EDU eventuelle forbedringer eller utvidelser som de gjør og gir Carnegie Mellon rettighetene til å redistribuere disse endringene.

Ncurses

Denne programvaren kan inkludere ncurses-biblioteket som er underlagt følgende opphavsrett og tillatelser: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("Programvaren"), for å handle med Programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, modifisere, slå sammen, publisere, distribuere, distribuere med modifikasjoner, underlisensiere og/eller selge kopier av Programvare, og å tillate personer som Programvaren er levert til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne tillatelseserklæringen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL DE OVENFOR RETTIGHETERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UTENFOR ELLER I FORBINDELSE MED PROGRAMVAREN ELLER PROGRAMVAREN ELLER DEN ANDRE BRUKEN. .

Bortsett fra det som er inneholdt i denne kunngjøringen, skal ikke navnene til de ovennevnte opphavsrettsinnehaverne brukes i reklame eller på annen måte for å fremme salg, bruk eller annen handel med denne programvaren uten skriftlig forhåndsgodkjenning.

NTFS-3G

Denne programvaren kan inkludere NTFS-3G-driveren som er lisensiert under GNU General Public License versjon 2 og GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE kopier som sammen med kildekoden for NTFS-3G er tilgjengelig på https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPIERING
Copyright: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Debian-pakken er Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) og er lisensiert under GPL, se ovenfor.

OpenSSL

Copyright (c) 1998–2017 The OpenSSL Project. Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. Alt reklamemateriell som nevner funksjoner eller bruk av denne programvaren må vise følgende bekreftelse:
  "Dette produktet inkluderer programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Navnene "OpenSSL Toolkit" og "OpenSSL Project" må ikke brukes til å støtte eller markedsføre produkter som stammer fra denne programvaren uten skriftlig tillatelse på forhånd. For skriftlig tillatelse, vennligst kontakt openssl-core@openssl.org.
 5. Produkter avledet fra denne programvaren kan ikke kalles "OpenSSL" og heller ikke "OpenSSL" vises i deres navn uten skriftlig tillatelse fra OpenSSL-prosjektet.
 6. Videredistribusjoner av enhver form må inneholde følgende bekreftelse:

"Dette produktet inkluderer programvare utviklet av OpenSSL Project for bruk i OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OpenSSL-PROSJEKTET "SOM DET ER" OG EVENTUELLE UTTRYKKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OpenSSL-PROSJEKTET ELLER DETS BIDRAGSYTERE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, INNSKAFFELSE AV ERSTATSENDE SERVICE AV, ERSTATNINGSGODER, SUBSTITUTE GODER, FIKS; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) UNDER ANNET FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR, ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNEN MÅTE) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DETTE, ELLER DETTE, ELLER DETTE. .

RapidJSON

Tencent er glad for å støtte åpen kildekode-fellesskapet ved å gjøre RapidJSON tilgjengelig.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, et Tencent-selskap, og Milo Yip. Alle rettigheter forbeholdt.

Hvis du har lastet ned en kopi av RapidJSON-binærfilen fra Tencent, vær oppmerksom på at RapidJSON-binærfilen er lisensiert under MIT-lisensen.

Hvis du har lastet ned en kopi av RapidJSON-kildekoden fra Tencent, vær oppmerksom på at RapidJSON-kildekoden er lisensiert under MIT-lisensen, bortsett fra tredjepartskomponentene som er oppført nedenfor, som er underlagt andre lisensvilkår. Din integrering av RapidJSON i dine egne prosjekter kan kreve overholdelse av MIT-lisensen, så vel som de andre lisensene som gjelder for tredjepartskomponentene inkludert i RapidJSON. For å unngå den problematiske JSON-lisensen i dine egne prosjekter, er det tilstrekkelig å ekskludere bin/jsonchecker/-katalogen, siden det er den eneste koden under JSON-lisensen.

En kopi av MIT-lisensen er inkludert i denne filen.

Andre avhengigheter og lisenser:

Programvare med åpen kildekode lisensiert under BSD-lisensen:

-------------------------------------------------- ------------------

msinttypene r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

* Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.

* Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

* Verken navnet på opphavsrettsinnehaveren eller navnene på dens bidragsytere kan brukes til å støtte eller markedsføre produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV REGENTENE OG BIDRAGSTYRENE ``SOM DEN ER'' OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER FOR SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN BESTEMMELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL REGENTENE OG BIDRAGSYTORENE VÆRE ANSVARLIGE FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER BRUKERE; VIRKSOMHETSAVBRUTT) UANSETT FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN.

Programvare med åpen kildekode lisensiert under JSON-lisensen:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alle rettigheter reservert.

JSON_sjekker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Alle rettigheter reservert.

Vilkår for JSON-lisensen:

-------------------------------------------------- -

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren") til å handle med programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen , publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og å tillate personer som programvaren er levert til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Ovennevnte copyright-melding og denne tillatelseserklæringen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

Programvaren skal brukes til det gode, ikke det onde.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN. PROGRAMVARE.

Vilkår for MIT-lisensen:

-------------------------------------------------- ------------------

Tillatelse gis herved, gratis, til enhver person som skaffer seg en kopi av denne programvaren og tilhørende dokumentasjonsfiler ("programvaren") til å handle med programvaren uten begrensninger, inkludert uten begrensning rettighetene til å bruke, kopiere, endre, slå sammen , publisere, distribuere, underlisensiere og/eller selge kopier av programvaren, og å tillate personer som programvaren er levert til å gjøre dette, underlagt følgende betingelser:

Merknaden om opphavsrett ovenfor og denne tillatelseserklæringen skal inkluderes i alle kopier eller vesentlige deler av programvaren.

PROGRAMVAREN LEVERES "SOM DEN ER", UTEN GARANTI AV NOEN SLAG, UTTRYKKELIGE ELLER UNDERFORSTÅTTE, INKLUDERT MEN IKKE BEGRENSET TIL GARANTIER FOR SALGBARHET, EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL OG IKKE-KRENKELSE. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTERNE ELLER OPPHAVSRETTIGHETER VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN KRAV, SKADER ELLER ANNET ANSVAR, ENTEN I EN KONTRAKTSHANDLING, TORT ELLER ANNET, SOM STÅR AV, UT AV ELLER I FORBINDELSE MED DEN ANDRE PROGRAMVAREN. PROGRAMVARE.

Simdjson

Apache-lisens

Versjon 2.0, januar 2004

http://www.apache.org/licenses/

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK, REPRODUKSJON OG DISTRIBUSJON

1. Definisjoner.

"Lisens" skal bety vilkårene og betingelsene for bruk, reproduksjon og distribusjon som definert av seksjonene 1 til 9 i dette dokumentet.

"Lisensgiver" skal bety opphavsrettseieren eller enheten autorisert av opphavsrettseieren som gir lisensen.

"Juridisk enhet" skal bety foreningen av den fungerende enheten og alle andre enheter som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med den enheten. For formålet med denne definisjonen betyr "kontroll" (i) makten, direkte eller indirekte, til å forårsake ledelsen eller ledelsen av en slik enhet, enten ved kontrakt eller på annen måte, eller (ii) eierskap til femti prosent (50%) eller flere av de utestående aksjene, eller (iii) reell eierskap til en slik enhet.

"Du" (eller "din") skal bety en person eller juridisk enhet som utøver tillatelser gitt av denne lisensen.

"Kilde"-skjema skal bety det foretrukne skjemaet for å gjøre endringer, inkludert men ikke begrenset til programvarekildekode, dokumentasjonskilde og konfigurasjonsfiler.

"Objekt"-skjema skal bety enhver form som er et resultat av mekanisk transformasjon eller oversettelse av et kildeskjema, inkludert, men ikke begrenset til, kompilert objektkode, generert dokumentasjon og konverteringer til andre medietyper.

"Verk" skal bety forfatterskapet, enten det er i kilde- eller objektform, gjort tilgjengelig under lisensen, som angitt av en opphavsrettsmelding som er inkludert i eller vedlagt verket (et eksempel er gitt i vedlegget nedenfor).

"Avledede verk" skal bety ethvert verk, enten det er i kilde- eller objektform, som er basert på (eller avledet fra) verket og hvor de redaksjonelle revisjonene, merknadene, utdypingene eller andre modifikasjoner representerer, som helhet, et originalt verk. av forfatterskap. For formålene med denne lisensen, skal avledede verk ikke inkludere verk som forblir separerbare fra, eller bare lenker (eller binder med navn) til grensesnittene til Verket og avledede verker derav.

"Bidrag" skal bety ethvert forfatterskap, inkludert den originale versjonen av Verket og eventuelle modifikasjoner eller tillegg til dette Verket eller avledede verk av det, som med vilje sendes til lisensgiver for inkludering i Verket av opphavsrettseieren eller av en enkeltperson eller Juridisk enhet autorisert til å sende inn på vegne av opphavsrettseieren. For formålene med denne definisjonen betyr "innsendt" enhver form for elektronisk, verbal eller skriftlig kommunikasjon sendt til lisensgiveren eller dennes representanter, inkludert men ikke begrenset til kommunikasjon på elektroniske postlister, kildekodekontrollsystemer og utstedelsessporingssystemer som administreres av, eller på vegne av, lisensgiveren med det formål å diskutere og forbedre Verket, men unntatt kommunikasjon som er tydelig merket eller på annen måte utpekt skriftlig av opphavsrettseieren som "Ikke et bidrag."

"Bidragsyter" skal bety lisensgiver og enhver enkeltperson eller juridisk enhet på vegne av hvem et bidrag er mottatt av lisensgiver og deretter innlemmet i Verket.

2. Tildeling av opphavsrettslisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen gir hver bidragsyter deg herved en evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, ugjenkallelig opphavsrettslisens til å reprodusere, forberede avledede verk av, offentlig vise, offentlig fremføre, underlisensiere, og distribuere Verket og slike avledede verk i kilde- eller objektform.

3. Tildeling av patentlisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen gir hver bidragsyter deg herved en evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, ugjenkallelig (bortsett fra som angitt i denne delen) patentlisens for å lage, ha laget, bruke, tilby å selge, selge, importere og på annen måte overføre Verket, der en slik lisens kun gjelder de patentkravene som er lisensiert av en slik bidragsyter som nødvendigvis krenkes av deres bidrag alene eller ved kombinasjon av deres bidrag med arbeidet som slike bidrag ble sendt til. Hvis du innleder patentsøksmål mot en enhet (inkludert et tverrkrav eller motkrav i et søksmål) som påstår at verket eller et bidrag som er innlemmet i verket utgjør direkte eller medvirkende patentkrenkelse, vil eventuelle patentlisenser gitt til deg under denne lisensen for det Arbeidet skal avsluttes fra den datoen slik rettstvist er anlagt.

4. Omfordeling.

Du kan reprodusere og distribuere kopier av verket eller avledede verk av det i et hvilket som helst medium, med eller uten modifikasjoner, og i kilde- eller objektform, forutsatt at du oppfyller følgende betingelser:

Du må gi alle andre mottakere av verket eller avledede verk en kopi av denne lisensen; og

Du må sørge for at alle modifiserte filer bærer fremtredende merknader om at du har endret filene; og

Du må beholde, i kildeformen til ethvert avledet verk som du distribuerer, alle merknader om opphavsrett, patent, varemerke og attribusjon fra verkets kildeform, unntatt de merknadene som ikke gjelder noen del av de avledede verkene; og hvis verket inkluderer en "MERKNAD"-tekstfil som en del av distribusjonen, må alle avledede verker som du distribuerer inkludere en lesbar kopi av attribusjonsmerknadene inneholdt i slik MERKNAD-fil, unntatt de merknadene som ikke gjelder noen del av de avledede verkene, på minst ett av følgende steder: i en NOTICE-tekstfil distribuert som en del av de avledede verkene; i kildeskjemaet eller dokumentasjonen, hvis det leveres sammen med de avledede verkene; eller, i en skjerm generert av de avledede verkene, hvis og hvor slike tredjepartsmeldinger normalt vises. Innholdet i NOTICE-filen er kun til informasjonsformål og endrer ikke lisensen. Du kan legge til dine egne attribusjonsmerknader i avledede verk som du distribuerer, ved siden av eller som et tillegg til MERKNAD-teksten fra Verket, forutsatt at slike tilleggsmerknader ikke kan tolkes som å endre lisensen. Du kan legge til din egen opphavsrettserklæring til dine modifikasjoner og kan gi ytterligere eller andre lisensvilkår og betingelser for bruk, reproduksjon eller distribusjon av dine modifikasjoner, eller for slike avledede verk som helhet, forutsatt din bruk, reproduksjon og distribusjon av verket oppfyller ellers betingelsene angitt i denne lisensen.

5. Innsending av bidrag.

Med mindre du uttrykkelig oppgir noe annet, skal ethvert bidrag som med vilje sendes inn for inkludering i Verket av deg til lisensgiveren, være under vilkårene og betingelsene i denne lisensen, uten ytterligere vilkår eller betingelser. Til tross for det ovennevnte, skal ingenting her erstatte eller endre vilkårene i en separat lisensavtale du måtte ha inngått med lisensgiver angående slike bidrag.

6. Varemerker.

Denne lisensen gir ikke tillatelse til å bruke varenavnene, varemerkene, tjenestemerkene eller produktnavnene til lisensgiveren, med unntak av det som kreves for rimelig og vanlig bruk for å beskrive opprinnelsen til Verket og reprodusere innholdet i NOTICE-filen.

7. Fraskrivelse av garanti.

Med mindre det kreves av gjeldende lov eller skriftlig avtalt, leverer lisensgiveren Verket (og hver bidragsyter gir sine bidrag) på "SOM DET ER" BASIS, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOEN SLAG, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, evt. garantier eller betingelser for TITTEL, IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Du er eneansvarlig for å avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke eller redistribuere Verket og påtar deg enhver risiko forbundet med utøvelse av tillatelser under denne lisensen.

8. Ansvarsbegrensning.

Under ingen omstendigheter og under ingen juridisk teori, verken i form av erstatning (inkludert uaktsomhet), kontrakt eller på annen måte, med mindre det kreves av gjeldende lov (som forsettlige og grovt uaktsomme handlinger) eller skriftlig samtykket til, skal enhver bidragsyter være ansvarlig overfor deg for skader, inkludert direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader av en hvilken som helst karakter som oppstår som et resultat av denne lisensen eller på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke Verket (inkludert men ikke begrenset til skader for tap av goodwill, arbeidsstans , datamaskinfeil eller funksjonsfeil, eller alle andre kommersielle skader eller tap), selv om en slik bidragsyter har blitt informert om muligheten for slike skader.

9. Godta garanti eller tilleggsansvar.

Mens du omdistribuerer verket eller avledede verker derav, kan du velge å tilby, og kreve et gebyr for, aksept av støtte, garanti, skadesløsholdelse eller andre ansvarsforpliktelser og/eller rettigheter i samsvar med denne lisensen. Men når du aksepterer slike forpliktelser, kan du bare handle på dine egne vegne og på ditt eget ansvar, ikke på vegne av noen annen bidragsyter, og bare hvis du godtar å skadesløs, forsvare og holde hver bidragsyter skadesløs for ethvert ansvar som pådras av, eller krav hevdet mot en slik bidragsyter på grunn av at du godtar en slik garanti eller tilleggsansvar.

QT

QT er tilgjengelig under GNU Lesser General Public License versjon 3. QT Toolkit er Copyright © 2016. The QT Company Ltd. og andre bidragsytere.

GNU Lesser General Public License versjon tre er tilgjengelig på https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingle-applikasjon

Copyright (C) 2013 Digia Plc og/eller dets datterselskap(er).

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

Denne programvaren er en del av QT Solutions-komponenten.

Du kan bruke denne filen under vilkårene for BSD-lisensen som følger:

"Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

• Videredistribusjon av kildekode må inneholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

• Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

• Verken navnet på Digia Plc og dets datterselskap(er) eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller markedsføre produkter som stammer fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTIGHETERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN EVENTUELL ANSIKTIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OPPHAVSRETTSEIEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSSERVICE, DATA; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE ANNONSEN, ELLER DETTE ELLER DETTE.

Skriv ut Core på nytt

Apache-lisens
Versjon 2.0, januar 2004
http://www.apache.org/licenses/

VILKÅR OG BETINGELSER FOR BRUK, REPRODUKSJON OG DISTRIBUSJON

1. Definisjoner.

"Lisens" skal bety vilkårene og betingelsene for bruk, reproduksjon og distribusjon som definert av seksjonene 1 til 9 i dette dokumentet.

"Lisensgiver" skal bety opphavsrettseieren eller enheten autorisert av opphavsrettseieren som gir lisensen.

"Juridisk enhet" skal bety foreningen av den fungerende enheten og alle andre enheter som kontrollerer, kontrolleres av eller er under felles kontroll med den enheten. For formålet med denne definisjonen betyr "kontroll" (i) makten, direkte eller indirekte, til å forårsake ledelsen eller ledelsen av en slik enhet, enten ved kontrakt eller på annen måte, eller (ii) eierskap til femti prosent (50%) eller flere av de utestående aksjene, eller (iii) reell eierskap til en slik enhet.

"Du" (eller "din") skal bety en person eller juridisk enhet som utøver tillatelser gitt av denne lisensen.

"Kilde"-skjema skal bety det foretrukne skjemaet for å gjøre endringer, inkludert men ikke begrenset til programvarekildekode, dokumentasjonskilde og konfigurasjonsfiler.

"Objekt"-skjema skal bety enhver form som er et resultat av mekanisk transformasjon eller oversettelse av et kildeskjema, inkludert, men ikke begrenset til, kompilert objektkode, generert dokumentasjon og konverteringer til andre medietyper.

"Verk" skal bety forfatterskapet, enten det er i kilde- eller objektform, gjort tilgjengelig under lisensen, som angitt av en opphavsrettsmelding som er inkludert i eller vedlagt verket (et eksempel er gitt i vedlegget nedenfor).

"Avledede verk" skal bety ethvert verk, enten det er i kilde- eller objektform, som er basert på (eller avledet fra) verket og hvor de redaksjonelle revisjonene, merknadene, utdypingene eller andre modifikasjoner representerer, som helhet, et originalt verk. av forfatterskap. For formålene med denne lisensen, skal avledede verk ikke inkludere verk som forblir separerbare fra, eller bare lenker (eller binder med navn) til grensesnittene til Verket og avledede verker derav.

"Bidrag" skal bety ethvert forfatterskap, inkludert den originale versjonen av Verket og eventuelle modifikasjoner eller tillegg til dette Verket eller avledede verk av det, som med vilje sendes til lisensgiver for inkludering i Verket av opphavsrettseieren eller av en enkeltperson eller Juridisk enhet autorisert til å sende inn på vegne av opphavsrettseieren. For formålene med denne definisjonen betyr "innsendt" enhver form for elektronisk, verbal eller skriftlig kommunikasjon sendt til lisensgiveren eller dennes representanter, inkludert men ikke begrenset til kommunikasjon på elektroniske postlister, kildekodekontrollsystemer og utstedelsessporingssystemer som administreres av, eller på vegne av, lisensgiveren med det formål å diskutere og forbedre Verket, men unntatt kommunikasjon som er tydelig merket eller på annen måte utpekt skriftlig av opphavsrettseieren som "Ikke et bidrag."

"Bidragsyter" skal bety lisensgiver og enhver enkeltperson eller juridisk enhet på vegne av hvem et bidrag er mottatt av lisensgiver og deretter innlemmet i Verket.

2. Tildeling av opphavsrettslisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen gir hver bidragsyter deg herved en evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, ugjenkallelig opphavsrettslisens til å reprodusere, forberede avledede verk av, offentlig vise, offentlig fremføre, underlisensiere, og distribuere Verket og slike avledede verk i kilde- eller objektform.

3. Tildeling av patentlisens.

I henhold til vilkårene og betingelsene i denne lisensen gir hver bidragsyter deg herved en evigvarende, verdensomspennende, ikke-eksklusiv, gratis, royaltyfri, ugjenkallelig (bortsett fra som angitt i denne delen) patentlisens for å lage, ha laget, bruke, tilby å selge, selge, importere og på annen måte overføre Verket, der en slik lisens kun gjelder de patentkravene som er lisensiert av en slik bidragsyter som nødvendigvis krenkes av deres bidrag alene eller ved kombinasjon av deres bidrag med arbeidet som slike bidrag ble sendt til. Hvis du innleder patentsøksmål mot en enhet (inkludert et tverrkrav eller motkrav i et søksmål) som påstår at verket eller et bidrag som er innlemmet i verket utgjør direkte eller medvirkende patentkrenkelse, vil eventuelle patentlisenser gitt til deg under denne lisensen for det Arbeidet skal avsluttes fra den datoen slik rettstvist er anlagt.

4. Omfordeling.

Du kan reprodusere og distribuere kopier av verket eller avledede verk av det i et hvilket som helst medium, med eller uten modifikasjoner, og i kilde- eller objektform, forutsatt at du oppfyller følgende betingelser:

Du må gi alle andre mottakere av verket eller avledede verk en kopi av denne lisensen; og

Du må sørge for at alle modifiserte filer bærer fremtredende merknader om at du har endret filene; og

Du må beholde, i kildeformen til ethvert avledet verk som du distribuerer, alle merknader om opphavsrett, patent, varemerke og attribusjon fra verkets kildeform, unntatt de merknadene som ikke gjelder noen del av de avledede verkene; og hvis verket inkluderer en "MERKNAD"-tekstfil som en del av distribusjonen, må alle avledede verker som du distribuerer inkludere en lesbar kopi av attribusjonsmerknadene inneholdt i slik MERKNAD-fil, unntatt de merknadene som ikke gjelder noen del av de avledede verkene, på minst ett av følgende steder: i en NOTICE-tekstfil distribuert som en del av de avledede verkene; i kildeskjemaet eller dokumentasjonen, hvis det leveres sammen med de avledede verkene; eller, i en skjerm generert av de avledede verkene, hvis og hvor slike tredjepartsmeldinger normalt vises. Innholdet i NOTICE-filen er kun til informasjonsformål og endrer ikke lisensen. Du kan legge til dine egne attribusjonsmerknader i avledede verk som du distribuerer, ved siden av eller som et tillegg til MERKNAD-teksten fra Verket, forutsatt at slike tilleggsmerknader ikke kan tolkes som å endre lisensen. Du kan legge til din egen opphavsrettserklæring til dine modifikasjoner og kan gi ytterligere eller andre lisensvilkår og betingelser for bruk, reproduksjon eller distribusjon av dine modifikasjoner, eller for slike avledede verk som helhet, forutsatt din bruk, reproduksjon og distribusjon av verket oppfyller ellers betingelsene angitt i denne lisensen.

5. Innsending av bidrag.

Med mindre du uttrykkelig oppgir noe annet, skal ethvert bidrag som med vilje sendes inn for inkludering i Verket av deg til lisensgiveren, være under vilkårene og betingelsene i denne lisensen, uten ytterligere vilkår eller betingelser. Til tross for det ovennevnte, skal ingenting her erstatte eller endre vilkårene i en separat lisensavtale du måtte ha inngått med lisensgiver angående slike bidrag.

6. Varemerker.

Denne lisensen gir ikke tillatelse til å bruke varenavnene, varemerkene, tjenestemerkene eller produktnavnene til lisensgiveren, med unntak av det som kreves for rimelig og vanlig bruk for å beskrive opprinnelsen til Verket og reprodusere innholdet i NOTICE-filen.

7. Fraskrivelse av garanti.

Med mindre det kreves av gjeldende lov eller skriftlig avtalt, leverer lisensgiveren Verket (og hver bidragsyter gir sine bidrag) på "SOM DET ER" BASIS, UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOEN SLAG, enten uttrykt eller underforstått, inkludert, uten begrensning, evt. garantier eller betingelser for TITTEL, IKKE-KRENKELSE, SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Du er eneansvarlig for å avgjøre om det er hensiktsmessig å bruke eller redistribuere Verket og påtar deg enhver risiko forbundet med utøvelse av tillatelser under denne lisensen.

8. Ansvarsbegrensning.

Under ingen omstendigheter og under ingen juridisk teori, verken i form av erstatning (inkludert uaktsomhet), kontrakt eller på annen måte, med mindre det kreves av gjeldende lov (som forsettlige og grovt uaktsomme handlinger) eller skriftlig samtykket til, skal enhver bidragsyter være ansvarlig overfor deg for skader, inkludert direkte, indirekte, spesielle, tilfeldige eller følgeskader av en hvilken som helst karakter som oppstår som et resultat av denne lisensen eller på grunn av bruk eller manglende evne til å bruke Verket (inkludert men ikke begrenset til skader for tap av goodwill, arbeidsstans , datamaskinfeil eller funksjonsfeil, eller alle andre kommersielle skader eller tap), selv om en slik bidragsyter har blitt informert om muligheten for slike skader.

9. Godta garanti eller tilleggsansvar.

Mens du omdistribuerer verket eller avledede verker derav, kan du velge å tilby, og kreve et gebyr for, aksept av støtte, garanti, skadesløsholdelse eller andre ansvarsforpliktelser og/eller rettigheter i samsvar med denne lisensen. Men når du aksepterer slike forpliktelser, kan du bare handle på dine egne vegne og på ditt eget ansvar, ikke på vegne av noen annen bidragsyter, og bare hvis du godtar å skadesløs, forsvare og holde hver bidragsyter skadesløs for ethvert ansvar som pådras av, eller krav hevdet mot en slik bidragsyter på grunn av at du godtar en slik garanti eller tilleggsansvar.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

• Videredistribusjon av kildekode må inneholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse.

• Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.

• Verken navnet på ZETETIC LLC eller navnene på dets bidragsytere kan brukes til å støtte eller markedsføre produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV ZETETIC LLC "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER DISCLAIMER. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL ZETETIC LLC VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELIGE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSVARER ELLER TJENESTER, ELLER TAP AV OSS; ) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER ANBEFALT.

SQLite

All koden og dokumentasjonen i SQLite har blitt dedikert til det offentlige domene av forfatterne. Alle kodeforfattere, og representanter for selskapene de jobber for, har signert erklæringer som dedikerer deres bidrag til det offentlige domene, og originalene til de signerte erklæringene lagres i en brannsafe på hovedkontorene til Hwaci. Enhver står fritt til å kopiere, modifisere, publisere, bruke, kompilere, selge eller distribuere den originale SQLite-koden, enten i kildekodeform eller som en kompilert binærfil, for ethvert formål, kommersielt eller ikke-kommersielt, og på alle måter.

Sun RPC

Copyright (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC er et produkt fra Sun Microsystems, Inc. og leveres for ubegrenset bruk forutsatt at denne forklaringen er inkludert på alle båndmedier og som en del av programvaren helt eller delvis. Brukere kan kopiere eller modifisere Sun RPC uten kostnad, men er ikke autorisert til å lisensiere eller distribuere det til noen andre bortsett fra som en del av et produkt eller program utviklet av brukeren.

SUN RPC LEVERES SOM DEN ER, INGEN GARANTIER AV NOEN SLAG, INKLUDERT GARANTIER OM DESIGN, SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL, ELLER SOM STÅR FRA ET FORLØB MED HANDLING, BRUK ELLER HANDELSPRAKSIS.

Sun RPC tilbys uten støtte og uten noen forpliktelse fra Sun Microsystems, Inc. til å hjelpe til med bruk, korrigering, modifikasjon eller forbedring.

SUN MICROSYSTEMS, INC. HAR INGEN ANSVAR MED HENSYN TIL KRENKELSE AV OPPHAVSRETTIGHETER, HANDELSHEMMELIGHETER ELLER NOEN PATENTER AV SUN RPC ELLER NOEN DEL AV DETTE.

Under ingen omstendigheter vil Sun Microsystems, Inc. være ansvarlig for tapt inntekt eller fortjeneste eller andre spesielle, indirekte skader og følgeskader, selv om Sun har blitt informert om muligheten for slike skader.

Ubuntu

Denne programvaren kan inkludere Ubuntu som er lisensiert under GNU General Public License versjon 2, en kopi av denne sammen med kildekoden for Ubuntu er tilgjengelig på http://www.ubuntu.com/.

Udev

Copyright (c) 2013, Sam Truzjan

Alle rettigheter forbeholdt.

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 • Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over vilkår og følgende ansvarsfraskrivelse.
 • Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 • Verken navnet til Sam Truzjan eller navnene på andre bidragsytere kan brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV OPPHAVSRETTIGHETERNE OG BIDRAGENDE "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, DE UNDERFORSTÅTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR EN EVENTUELL ANSIKTIGHET. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL OPPHAVSRETTSEIEREN ELLER BIDRAGENDE ER ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPELISKE ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATNINGSSERVICE, DATA; ELLER FORRETNINGSAVBRUTT) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRIKT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE ANNONSEN, ELLER DETTE ELLER DETTE.

UPX/UPL

UPX og UCL er opphavsrettsbeskyttet programvare. Alle rettigheter forblir hos forfatterne.

UPX er opphavsrett (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX er Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL er Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU GENERELL OFFENTLIG LISENS

UPX og UCL-biblioteket er gratis programvare; du kan redistribuere dem og/eller endre dem under vilkårene i GNU General Public License som publisert av Free Software Foundation; enten versjon 2 av lisensen, eller (etter eget valg) en senere versjon.

UPX og UCL distribueres i håp om at de vil være nyttige, men UTEN NOEN GARANTI; selv uten den underforståtte garantien for SALGBARHET eller EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL. Se GNU General Public License for flere detaljer.

SPESIELL UNNTAK FOR KOMPRESSERTE KJØRBAR

Stubben som er innebygd i hvert UPX-komprimerte program er en del av UPX og UCL, og inneholder kode som er under vår opphavsrett. Vilkårene for GNU General Public License gjelder fortsatt ettersom komprimering av et program er en spesiell form for kobling med stubben vår.

Herved gir Markus FXJ Oberhumer og Laszlo Molnar deg spesiell tillatelse til fritt å bruke og distribuere alle UPX-komprimerte programmer (inkludert kommersielle), underlagt følgende begrensninger:

 1. Du må komprimere programmet med en fullstendig umodifisert UPX-versjon; enten med vår forhåndskompilerte versjon, eller (etter eget valg) med en egenkompilert versjon av de umodifiserte UPX-kildene som distribueres av oss.
 2. Dette innebærer også at UPX-stubben må være fullstendig umodifisert, dvs. stubben som er innebygd i det komprimerte programmet må være byte-identisk med stubben som produseres av den offisielle umodifiserte UPX-versjonen.
 3. Dekomprimeringen og eventuell annen kode fra stubben må utelukkende brukes av den umodifiserte UPX-stubben for å dekomprimere programmet ved programstart. Ingen del av stubben kan bli lest, kopiert, kalt eller på annen måte bli brukt eller tilgang til programmet ditt.

WTL

WTL er lisensiert i henhold til Microsoft Public License (MS-PL).

Denne lisensen regulerer bruken av den medfølgende programvaren. Hvis du bruker programvaren, godtar du denne lisensen. Hvis du ikke godtar lisensen, ikke bruk programvaren.

1. Definisjoner

Begrepene "reprodusere", "reproduksjon", "avledede verk" og "distribusjon" har samme betydning her som under amerikansk lov om opphavsrett.

Et "bidrag" er den originale programvaren, eller eventuelle tillegg eller endringer i programvaren.

En "bidragsyter" er enhver person som distribuerer sitt bidrag under denne lisensen.

"Lisenserte patenter" er en bidragsyters patentkrav som står direkte på bidraget.

2. Tildeling av rettigheter

(A) Opphavsrettsbevilgning - I henhold til vilkårene i denne lisensen, inkludert lisensbetingelsene og begrensningene i seksjon 3, gir hver bidragsyter deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royalty-fri opphavsrettslisens for å reprodusere sitt bidrag, forberede avledede verk av sine bidrag, og distribuer bidraget eller eventuelle avledede verk du lager.

(B) Patentbevilgning - I henhold til vilkårene i denne lisensen, inkludert lisensbetingelsene og begrensningene i seksjon 3, gir hver bidragsyter deg en ikke-eksklusiv, verdensomspennende, royaltyfri lisens under sine lisensierte patenter for å lage, ha laget, bruk , selge, tilby for salg, importere og/eller på annen måte avhende sitt bidrag i programvaren eller avledede arbeider av bidraget i programvaren.

3. Betingelser og begrensninger

(A) Ingen varemerkelisens - Denne lisensen gir deg ikke rettigheter til å bruke noen bidragsyters navn, logo eller varemerker.

(B) Hvis du fremmer et patentkrav mot en bidragsyter for patenter som du hevder er krenket av programvaren, slutter patentlisensen din fra denne bidragsyteren til programvaren automatisk

(C) Hvis du distribuerer noen del av programvaren, må du beholde alle merknader om opphavsrett, patent, varemerke og attribusjon som finnes i programvaren.

(D) Hvis du distribuerer noen del av programvaren i kildekodeform, kan du bare gjøre det under denne lisensen ved å inkludere en fullstendig kopi av denne lisensen med distribusjonen din. Hvis du distribuerer noen del av programvaren i kompilert eller objektkodeform, kan du bare gjøre det under en lisens som samsvarer med denne lisensen.

(E) Programvaren er lisensiert "som den er". Du bærer risikoen ved å bruke den. Bidragsyterne gir ingen uttrykkelige garantier, garantier eller betingelser. Du kan ha ytterligere forbrukerrettigheter i henhold til lokale lover som denne lisensen ikke kan endre. I den grad det er tillatt i henhold til lokale lover, ekskluderer bidragsyterne de underforståtte garantiene for salgbarhet, egnethet for et bestemt formål og ikke-krenkelse.

UnRAR

UnRAR - gratis verktøy for RAR-arkiver

Lisens for bruk og distribusjon av GRATIS bærbar versjon

Kildekoden til UnRAR-verktøyet er freeware. Dette betyr:

 1. Alle opphavsrettigheter til RAR og verktøyet UnRAR eies eksklusivt av forfatteren - Alexander Roshal.
 2. UnRAR-kildekoden kan brukes i hvilken som helst programvare for å håndtere RAR-arkiver uten begrensninger gratis, men kan ikke brukes til å utvikle RAR (WinRAR)-kompatibel arkiver og for å gjenskape RAR-komprimeringsalgoritmen, som er proprietær. Distribusjon av modifisert UnRAR-kildekode i separat form eller som en del av annen programvare er tillatt, forutsatt at fullteksten i dette avsnittet, med utgangspunkt i "UnRAR-kildekode"-ord, er inkludert i lisensen, eller i dokumentasjonen hvis lisensen ikke er tilgjengelig, og i kildekodekommentarer til den resulterende pakken.
 3. UnRAR-verktøyet kan distribueres fritt. Det er tillatt å distribuere UnRAR inne i andre programvarepakker.
 4. RAR-ARCHIVERET OG UNRAR-VERKTØYET ER DISTRIBUERT "SOM DET ER". INGEN GARANTI AV NOEN SLAG ER UTTRYKKET ELLER UNDERFORSTÅT. DU BRUKER PÅ EGEN RISIKO. FORFATTEREN VIL IKKE VÆRE ANSVARLIG FOR TAP AV DATA, SKADER, TAP AV FORTJENESTE ELLER NOEN ANNEN SLAG FOR TAP UNDER BRUKER ELLER MISBRUK AV DENNE PROGRAMVAREN.
 5. Installering og bruk av UnRAR-verktøyet betyr aksept av disse vilkårene og betingelsene for lisensen.
 6. Hvis du ikke godtar vilkårene i lisensen, må du fjerne UnRAR-filer fra lagringsenhetene dine og slutte å bruke verktøyet.

Takk for din interesse for RAR og UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Lisensiert under Apache-lisensen, versjon 2.0 ("lisensen"); du kan ikke bruke denne filen unntatt i samsvar med lisensen. Du kan få en kopi av lisensen på http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Med mindre det kreves av gjeldende lov eller er avtalt skriftlig, distribueres programvare distribuert under lisensen på "SOM DEN ER" BASIS UTEN GARANTIER ELLER BETINGELSER AV NOEN SLAG, verken uttrykkelig eller underforstått. Se lisensen for det spesifikke språket som styrer tillatelser og begrensninger under lisensen.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly og Mark Adler

Denne programvaren leveres "som den er", uten noen uttrykkelig eller underforstått garanti. Under ingen omstendigheter vil forfatterne holdes ansvarlige for eventuelle skader som oppstår ved bruk av denne programvaren.

Tillatelse gis til enhver til å bruke denne programvaren til ethvert formål, inkludert kommersielle applikasjoner, og til å endre den og distribuere den fritt, underlagt følgende begrensninger:

 1. Opprinnelsen til denne programvaren må ikke gis feil; du må ikke påstå at du har skrevet den originale programvaren. Hvis du bruker denne programvaren i et produkt, vil en bekreftelse i produktdokumentasjonen bli satt pris på, men er ikke nødvendig.
 2. Endrede kildeversjoner må være tydelig merket som sådan, og må ikke misrepresenteres som den originale programvaren.
 3. Denne merknaden kan ikke fjernes eller endres fra noen kildedistribusjon.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modifikasjon for Unzip for Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Alle rettigheter forbeholdt.

For formålene med denne opphavsretten og lisensen er "Info-ZIP" definert som følgende sett med individer:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Denne programvaren leveres "som den er", uten garanti av noe slag, uttrykt eller underforstått. Info-ZIP eller dets bidragsytere skal under ingen omstendigheter holdes ansvarlige for noen direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle eller følgeskader som oppstår som følge av bruken av eller manglende evne til å bruke denne programvaren.

Tillatelse gis til enhver til å bruke denne programvaren til ethvert formål, inkludert kommersielle applikasjoner, og til å endre den og distribuere den fritt, underlagt ansvarsfraskrivelsen ovenfor og følgende restriksjoner:

1. Videredistribusjon av kildekode (helt eller delvis) må beholde opphavsrettserklæringen, definisjonen, ansvarsfraskrivelsen og denne listen over betingelser ovenfor.

2. Redistribusjoner i binær form (kompilerte kjørbare filer og biblioteker) må gjengi ovennevnte copyright-melding, definisjon, ansvarsfraskrivelse og denne listen over betingelser i dokumentasjon og/eller annet materiale som følger med distribusjonen. Ytterligere dokumentasjon er ikke nødvendig for kjørbare filer der et kommandolinjelisensalternativ gir disse, og en merknad om dette alternativet er i oppstartsbanneret til den kjørbare filen.
Det eneste unntaket fra denne betingelsen er redistribuering av en standard UnZipSFX-binær (inkludert SFXWiz) som en del av et selvutpakkende arkiv; som er tillatt uten inkludering av denne lisensen, så lenge det vanlige SFX-banneret ikke er fjernet fra binærfilen eller deaktivert.

1. Endrede versjoner – inkludert, men ikke begrenset til, porter til nye operativsystemer, eksisterende porter med nye grafiske grensesnitt, versjoner med modifisert eller lagt til funksjonalitet, og dynamiske, delte eller statiske bibliotekversjoner som ikke er fra Info-ZIP – må være tydelig merket som sådan og må ikke misrepresenteres som den opprinnelige kilden eller, hvis binære filer, kompilert fra den opprinnelige kilden. Slike endrede versjoner må heller ikke misrepresenteres som Info-ZIP-utgivelser - inkludert, men ikke begrenset til, merking av de endrede versjonene med navnene "Info-ZIP" (eller en hvilken som helst variant av disse, inkludert, men ikke begrenset til, forskjellige store bokstaver), "Pocket UnZip", "WiZ" eller "MacZip" uten eksplisitt tillatelse fra Info-ZIP. Slike endrede versjoner er videre forbudt mot uriktig bruk av Zip-Bugs eller Info-ZIP e-postadresser eller Info-ZIP URL(er), for eksempel å antyde at Info-ZIP vil gi støtte for de endrede versjonene.

2. Info-ZIP forbeholder seg retten til å bruke navnene «Info-ZIP», «Zip», «UnZip», «UnZipSFX», «WiZ», «Pocket UnZip», «Pocket Zip» og «MacZip» for sine egen kilde og binære utgivelser.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, alle rettigheter forbeholdt.

Skrevet av Darrick Wong , James Simshaw og Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt

LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.

November 2007 - tillegg for Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alle rettigheter forbeholdt
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt
LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt
LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rettigheter forbeholdt.
Skrevet av Darrick Wong , James Simshaw og Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Alle rettigheter forbeholdt
LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Alle rettigheter forbeholdt.
dmraid-utvidelser:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid-utvidelser:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt
Forfattere: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Alle rettigheter forbeholdt.
dmraid modifikasjoner:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt

TILLATELSE:

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse, uten endringer, umiddelbart i begynnelsen av filen.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. Navnet på forfatteren kan ikke brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

DENNE PROGRAMVAREN LEVERES AV FORFATTEN "SOM DEN ER" OG EVENTUELLE UTTRYKTE ELLER UNDERFORSTÅTTE GARANTIER, INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, UNDERFORSTÅTTE GARANTIER OM SALGBARHET OG EGNETHET FOR ET BESTEMT FORMÅL ER UNDERFORSIGT. UNDER INGEN OMSTENDIGHET SKAL FORFATTEREN VÆRE ANSVARLIG FOR NOEN DIREKTE, INDIREKTE, TILFELDIGE, SPESIELLE, EKSEMPEL- ELLER FØLGESKADER (INKLUDERT, MEN IKKE BEGRENSET TIL, ANSKAFFELSE AV ERSTATTENDE VARER ELLER TJENESTER ELLER TJENESTER AV OSS; ) HVORDAN FORÅRSAKET OG PÅ ENHVER MÅTE OM ANSVAR, ENTEN I KONTRAKT, STRENGT ANSVAR ELLER ORGANISERING (INKLUDERT UAKTIVITET ELLER ANNET) SOM OPPSTÅR PÅ NOEN MÅTE VED BRUK AV DENNE PROGRAMVAREN, SELV OM DET ER ANBEFALT.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (faktiske kodeendringer av Darrick Wong)

Copyright (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Alle rettigheter forbeholdt.

TILLATELSE:

Omdistribusjon og bruk i kilde- og binære former, med eller uten modifikasjoner, er tillatt forutsatt at følgende betingelser er oppfylt:

 1. Videredistribusjon av kildekode må beholde opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse, uten endringer, umiddelbart i begynnelsen av filen.
 2. Videredistribusjoner i binær form må gjengi opphavsrettserklæringen ovenfor, denne listen over betingelser og følgende ansvarsfraskrivelse i dokumentasjonen og/eller annet materiale som følger med distribusjonen.
 3. Navnet på forfatteren kan ikke brukes til å støtte eller promotere produkter avledet fra denne programvaren uten spesifikk skriftlig tillatelse på forhånd.

Alternativt kan denne programvaren distribueres under vilkårene i GNU General Public License ("GPL") versjon 2, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rettigheter forbeholdt.
Skrevet av Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Alle rettigheter forbeholdt
LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Alle rettigheter forbeholdt.
Skrevet av James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Alle rettigheter forbeholdt
LISENS: GPL, se nedenfor

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Alle rettigheter forbeholdt
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Alle rettigheter forbeholdt
LISENS: GPL, se nedenfor
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LISENS: GPL, se nedenfor

DIVERSE VILKÅR FOR INTELLEKTUELL EIENDOM

Mac er et varemerke for Apple Inc., registrert i USA og andre land.

Laster inn...