SpyHunter 5 és SpyHunter for Mac Kiegészítő feltételek és feltételek

SZERZŐI JOGI KÖZLEMÉNY

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Minden jog fenntartva.

Harmadik fél kódja összevonható vagy terjeszthető az EnigmaSoft védett és szerzői joggal védett szoftverével. Az ilyen harmadik fél kódjaira vonatkozó szerzői jogi megjegyzések és licencfeltételek az alábbiakban találhatók.

FORRÁSKÓD FORGALMAZÁSA

Egyes harmadik fél licencei megkövetelhetik a megfelelő forráskód terjesztését.

A teljes, megfelelő forráskódot a termék utolsó rendelkezésre bocsátását követő három évig szerezheti be tőlünk, ha 5 eurós utalványt vagy csekket küld a következő címre:

EnigmaSoft Kft.
Figyelem: GPL megfelelőségi ajánlat
Vár utca 1
Dublin D02 XD82
ÍRORSZÁG

Kérjük, a fizetés emlékeztető sorába írja be a "GPL megfelelőségi forrást". Ez az ajánlat bárkire érvényes, aki megkapja ezt az információt.

TERMÉKENKÉNT AZ ÖSSZETEVŐK LISTÁJA

A harmadik féltől származó összetevő licencek listája termékenként:

TERMÉK (ALKATRÉSZEK)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl és Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Eszközleképező; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu Udev; /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/formátum.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter for Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; és Zlib)

HARMADIK FÉL ALKATRÉSZEK SZERZŐI JOGI KÖZLEMÉNYEI ÉS LICENCFELTÉTELEI

4.4BSD

A 4.4BSD-ben és a 4.4-es BSD-Lite kiadásban található összes dokumentáció és szoftver szerzői joga a The Regents of the University of California tulajdona.

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, a Kaliforniai Egyetem igazgatói. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formátumú újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. [Ez a feltétel megszűnt; lásd: https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Sem az Egyetem neve, sem közreműködői nem használhatók fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A REGENSEK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÁLTAL BIZTOSÍTJÁK „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY KIFEJEZÉSRE VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. A REGENSEK VAGY KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE; ÜZLETI SZAKADÁS) AZONBAN OKOZTA ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉG ELMÉLETE AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉBEN), AMELY BÁRMELY MÓDON EREDMÉNYE AZ EZEN A SZOFTVERSENYEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜL.

BIND 4.9.5

A BIND 4.9.5-ből átvett DNS-feloldó kód szerzői joga mind az UC Berkeley, mind a Digital Equipment Corporation tulajdona. A DEC részek a következő licenc alatt állnak:

A részek szerzői joga (C) 1993, Digital Equipment Corporation.

Ezennel engedélyt adunk ennek a szoftvernek a felhasználására, másolására, módosítására és terjesztésére bármilyen célra, térítés ellenében vagy anélkül, feltéve, hogy a fenti szerzői jogi megjegyzés és ez az engedély minden másolaton megtalálható, és a Digital Equipment Corporation neve nem kerül felhasználásra a dokumentum vagy szoftver terjesztésével kapcsolatos reklámozás vagy reklámozás előzetes írásbeli engedély nélkül.

A SZOFTVER "AHOGY VAN", ÉS A DIGITAL EQUIPMENT CORP. MINDEN GARANCIÁT EZRE VONATKOZÓAN ELNÁLL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ MINDEN VÉLEMEZTETT GARANCIÁT. A DIGITÁLIS BERENDEZÉSEK VÁLLALAT SEMMI ESETÉN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖZVETLEN, KÖZVETETT VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT VAGY A FELHASZNÁLÁS, ADATOK VAGY NYERESÉG ELVESZTÉSÉBŐL EREDMÉNYEZŐ KÁROKÉRT. VAGY EZNEK SZOFTVER HASZNÁLATÁVAL VAGY TELJESÍTMÉNYÉVEL KAPCSOLÓDÓBAN.

A részek szerzői joga (C) az UC Berkeley tulajdona

Copyright 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994, a Kaliforniai Egyetem igazgatói. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. [Ez a feltétel megszűnt; lásd: https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Sem az Egyetem neve, sem közreműködői nem használhatók fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A REGENSEK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÁLTAL BIZTOSÍTJÁK „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY KIFEJEZÉSRE VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. A REGENSEK VAGY KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE; ÜZLETI SZAKADÁS) AZONBAN OKOZTA ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉG ELMÉLETE AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉBEN), AMELY BÁRMELY MÓDON EREDMÉNYE AZ EZEN A SZOFTVERSENYEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜL.

Boost

A jelen licenc hatálya alá tartozó szoftver és a kísérő dokumentáció (a "Szoftver") másolatát megszerző bármely személy vagy szervezet ingyenesen engedélyt kap a Szoftver használatára, reprodukálására, megjelenítésére, terjesztésére, végrehajtására és továbbítására, és a Szoftver származékos Munkáinak elkészítése, és a Szoftverrel szállított harmadik felek számára történő engedélyezés, mindezt az alábbiak szerint:

A Szoftverben található szerzői jogi megjegyzéseket és ezt a teljes nyilatkozatot, beleértve a fenti licencjogot, ezt a korlátozást és a következő felelősségi nyilatkozatot, a Szoftver valamennyi példányában, részben vagy egészben, valamint a Szoftver összes származékos munkájában szerepeltetni kell, kivéve, ha a másolatok vagy származékos művek kizárólag forrásnyelvi processzor által generált, géppel végrehajtható objektumkód formájában vannak.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE, KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL NYÚJTOTT, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, CÍMRE ÉS NEM JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIÁT, DE NEM KIZÁRÓLAG. A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSA VAGY A SZOFTVER FORGALMAZÓJA SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, VÁROSSÁGBÓL VAGY EGYÉBEN, AZ EGYÉBŐL, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN EREDŐ.

Botan

Copyright (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Václav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐ(K) „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY KÜLÖNLEGES KIADÁSRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A SZERZŐ(K) VAGY A HOZZÁJÁRULÓ(K) SEMMILYEN ESETBEN NEM FELELŐSÜK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ALÁBIZTOSÍTÁSOK BESZERZÉSÉT; ADATOK VAGY NYERESÉG; VAGY ÜZLETI SZAKADÁS), AKÁRMÉRE AZ OKOZOTT ÉS A FELELŐSSÉG ELMÉLETE, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN VAGY AZ EBBŐL BÁRMILYEN FELHASZNÁLÁSBÓL KERÜLŐ SZERZŐDÉSBŐL, VAGY JOGSÉRSÉGET ILYEN KÁROK LEHETŐSÉGE.

*7-Zip

Bárki szabadon másolhatja, módosíthatja, közzéteheti, felhasználhatja, összeállíthatja, értékesítheti vagy terjesztheti az eredeti LZMA SDK kódot akár forráskód formájában, akár lefordított binárisként, bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból és bármilyen módon.

Curl és Libcurl

Copyright (c) 1996–2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se és sok közreműködő, lásd a KÖSZÖNÖM fájlt.

Minden jog fenntartva.

Ezennel engedélyt adunk ennek a szoftvernek a felhasználására, másolására, módosítására és terjesztésére bármilyen célra, díj ellenében vagy anélkül, feltéve, hogy a fenti szerzői jogi megjegyzés és ez az engedély minden másolaton megtalálható.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL ÁLLÍTÁSRA, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT AZ ELADHATÓSÁGRA, AZ ADOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSZÉRTÉS NEM VONATKOZÓ GARANCIÁT. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSÉBŐL, VAGY EGYÉBEN, AZ EGYÉB HASZNÁLATBÓL, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KERÜLŐDŐ. SZOFTVER.

A jelen közleményben foglaltak kivételével a szerzői jog tulajdonosának neve a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható reklámban vagy egyéb módon a szoftver értékesítésének, használatának vagy egyéb ügyleteinek elősegítésére.

BusyBox

Ez a Szoftver tartalmazhatja a BusyBoxot, amely a GNU General Public License 2. verziója szerint licencelt, amelynek másolata a BusyBox forráskódjával együtt elérhető a http://busybox.net/ címen.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A szoftver eredetét nem szabad félrevezetni; nem állíthatja, hogy az eredeti szoftvert Ön írta. Ha ezt a szoftvert egy termékben használja, a termék dokumentációjában köszönjük, de nem kötelező.
 3. A módosított forrásverziókat egyértelműen meg kell jelölni, és nem szabad megtéveszteni az eredeti szoftverként.
 4. A szerző neve nem használható fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐ „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOTT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. A SZERZŐ SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE ) A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL BÁRMILYEN MÓDON EREDMÉNYELŐ, AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBŐL VAGY KÁROKOZÁSSAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN FELELŐSSÉG ELMÉLETE OKOZTA, AKÁR AJÁNLATBAN is.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 1.0.6, 2010. szeptember 6.

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Minden jog fenntartva.

rob.groves@btinternet.com

Ezennel engedélyt adunk a szoftver és dokumentációjának bármilyen célra történő felhasználására, másolására, módosítására és terjesztésére, díjmentesen és írásbeli megállapodás nélkül, feltéve, hogy a fenti szerzői jogi megjegyzés, ez a bekezdés és a következő két bekezdés minden példányon megtalálható. , módosítások és disztribúciók.

A SZERZŐ SEMMILYEN ESETÉN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A JELEN SZOFTVER ÉS AZ B, HIRDETÉSEK VAGY AZ AJÁNLATTEVÉTELEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜLŐ FÉL FELELŐSÉRT. ILYEN KÁROKRÓL.

A SZERZŐ KIFEJEZETTEN ELTAGAD MINDEN GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. AZ ITT BIZTOSÍTOTT SZOFTVER ÉS A KÍSÉRŐ DOKUMENTÁCIÓ, AMENNYIBEN VAN SZÜKSÉGES, „AHOGY VAN. A SZERZŐNEK NEM KÖTELES KARBANTARTÁST, TÁMOGATÁST, FRISSÍTÉSEKET, BŐVÍTÉSEKET VAGY MÓDOSÍTÁSOKAT BIZTOSÍTNI.

Eszközleképező

Ez a Szoftver tartalmazhat eszközleképezőt, amely a GNU Lesser General Public License 2.1-es verziója és a GNU General Public License 2-es verziója szerint licencelt.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Ez a Szoftver tartalmazhat dmraid-et (Eszközleképező RAID eszköz és könyvtár), amely a GNU Lesser General Public License 2.1-es verziója, a GNU General Public License 2-es verziója, valamint az alább felsorolt licencek alatt található, amelyek másolatait a dmraid forráskódjával együtt. elérhetők: http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C) szerzői jog 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva.

upstream LICENC

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Szerzői jog (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Minden jog fenntartva.

Minden jog fenntartva.

Ez a dmraid kód ingyenes szoftver; tovább terjesztheti és/vagy módosíthatja a Free Software Foundation által közzétett GNU Általános Nyilvános Licenc feltételei szerint; vagy a Licenc 2-es verzióját, vagy (az Ön választása szerint) bármely későbbi verziót.

a dmraid terjesztése abban a reményben történik, hogy hasznos lesz, de MINDEN GARANCIA NÉLKÜL; még az ELADHATÓSÁGRA vagy A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó hallgatólagos garancia nélkül. További részletekért lásd a GNU General Public License-t.

Meg kellett volna kapnia a GNU (kisebb) általános nyilvános licenc egy példányát ezzel a dmraid kóddal együtt; ha nem, írjon a Free Free Software Foundation, Inc.-nek, 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Ubuntu/Debian GNU/Linux rendszereken a GNU General Public License teljes szövege a '/usr/share/common-licenses/GPL' helyen található. A GNU Lesser General Public License teljes szövege a '/usr/share/common-licenses/LGPL' helyen található.

A Debian csomagolása © 2008, Giuseppe Iuculano , és a GPL licence alá tartozik, lásd: '/usr/share/common-licenses/GPL'.

BIZTOSÍTÉK

Ez a Szoftver tartalmazhat FUSE-t, amely a GNU Lesser General Public License 2-es verziója és a GNU General Public License 2-es verziója szerint engedélyezett.

Copyright 2001-2006 Szeredi Miklós

GCC

Ez a szoftver használhatta a GNU fordítógyűjteményt (GCC), amely a GNU General Public License 3. verziója, a GCC Runtime Library Exception 3.1-es verziója, valamint az alább felsorolt licencek alatt található, amelyek másolatai a GCC forráskódjával együtt elérhetők. a http://gcc.gnu.org/ oldalon. (a licencek az ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c címen érhetők el)

A GCC a Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 1997, 1998, 1999, 200,20,20,20,20,20,20,20,20,20,20 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

A GCC ingyenes szoftver; tovább terjesztheti és/vagy módosíthatja a Free Software Foundation által közzétett GNU General Public License feltételei szerint; vagy a 3-as verziót, vagy (tetszés szerint) bármely későbbi verziót.

A GCC abban a reményben kerül terjesztésre, hogy hasznos lesz, de MINDEN GARANCIA NÉLKÜL; még az ELADHATÓSÁGRA vagy A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó hallgatólagos garancia nélkül. További részletekért lásd a GNU General Public License-t.
A kivételes záradékokkal rendelkező fájlok a GNU General Public License feltételei szerint licencelhetők; vagy a 3-as verziót, vagy (tetszés szerint) bármely későbbi verziót.

Debian GNU/Linux rendszereken a GNU General Public License teljes szövege a '/usr/share/common-licenses/GPL' könyvtárban található, a licenc 3. verziója a '/usr/share/common-licenses/GPL-3 helyen. '.

A következő futásidejű könyvtárakra a GNU General Public License (v3 vagy újabb) feltételei vonatkoznak a GCC Runtime Library kivétel 3.1-es verziójával.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • A libgnat-4.4 Ada támogatási könyvtár és libgnatvsn könyvtár.
 • Különféle konfigurációs fájlok a gcc/config/ fájlban, amelyeket futásidejű könyvtárakban használnak

Ezzel szemben a libgnatprj a tiszta GNU Általános Nyilvános Licenc feltételei szerint engedélyezett.

A libgcj könyvtárat a GNU General Public License feltételei szerint licenceljük, egy különleges kivétellel:

Ennek a könyvtárnak a statikus vagy dinamikus összekapcsolása más modulokkal egy kombinált munka létrehozása ezen a könyvtáron alapul. Így a GNU Általános Nyilvános Licenc feltételei a teljes kombinációt lefedik.

Különleges kivételként a könyvtár szerzői jogainak tulajdonosai engedélyt adnak Önnek arra, hogy összekapcsolja ezt a könyvtárat független modulokkal, hogy végrehajtható fájlt hozzon létre, függetlenül a független modulok licencfeltételeitől, valamint az eredményül kapott végrehajtható fájl másolására és terjesztésére az Ön által választott feltételek szerint, feltéve, hogy minden kapcsolt független modulra vonatkozóan megfelel az adott modul licencének feltételeinek. A független modul olyan modul, amely nem ebből a könyvtárból származik vagy nem ezen alapul. Ha módosítja ezt a könyvtárat, kiterjesztheti ezt a kivételt a könyvtár saját verziójára, de nem köteles ezt megtenni. Ha nem szeretné, törölje ezt a kivételi utasítást a verziójából.

GNU C könyvtár

Ez a Szoftver tartalmazhatja a GNU C könyvtárat, amely a GNU Lesser General Public License 2.1-es verziója, a GNU General Public License 2-es verziója, valamint az alább felsorolt licencek alá tartozik, amelyek másolatai a GNU C könyvtár forráskódjával együtt elérhetők a következő címen: http://www.gnu.org/software/libc/.

Copyright (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Ez a Szoftver tartalmazhat Grub4Dos-t, amely a GNU General Public License 2. verziója szerint licencelt, amelynek egy példánya a Grub4Dos forráskódjával együtt elérhető a https://sourceforge.net/projects/grub4dos/ címen.

IF_PPP.h

Az if_ppp.h fájl a következő CMU-licenc alá tartozik:

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. Sem az Egyetem neve, sem közreműködői nem használhatók fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A CARNEGIE MELLON EGYETEM ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK NYÚJTOTTÁK „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT, AZ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓAN. AZ EGYETEM VAGY A HOZZÁJÁRULÓK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSÉÉRT; ÜZLETI SZAKADÁS) AZONBAN OKOZTA ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉG ELMÉLETE AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉBEN), AMELY BÁRMELY MÓDON EREDMÉNYE AZ EZEN A SZOFTVERSENYEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜL.

Inner Net License

Az inet/getnameinfo.c és a sysdeps/posix/getaddrinfo.c fájlok szerzői joga (C) Craig Metz tulajdona, és az alábbi licenc alatt terjeszthetők:

/* Az Inner Net License, 2.00-as verzió

A szerző(k) engedélyt adnak a szoftver és a dokumentáció forrás- és bináris formátumban történő újraterjesztésére és felhasználására, módosítással vagy anélkül, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

0. Ha a szoftver olyan verzióját kapja meg, amelyen kifejezetten nem terjeszthető (ellenőrizze a verzióüzenetet és/vagy a README-t), akkor nem jogosult a szoftver adott verziójának semmilyen módon vagy formában történő újraterjesztésére.

 1. Az összes többi vonatkozó szerzői jog és licenc minden feltételét be kell tartani.
 2. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a szerző szerzői jogi megjegyzése(ke)t, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 3. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a szerzők szerzői jogi megjegyzése(ke)t, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 4. [A szerzői jog tulajdonosa engedélyezte e záradék eltávolítását.]
 5. Sem a szerző(k) neve, sem közreműködői nem használhatók fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI ÉS A KÖZREMŰKÖDŐI „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KIZÁRÓLAG AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KIADÁSRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLELMEZETT GARANCIÁT. A SZERZŐK VAGY KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KORLÁTOZOTT, CSERE SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK VAGY ADATAI BESZERZÉSÉRT; ÜZLETI SZAKADÁS) AZONBAN OKOZTA ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉG ELMÉLETE AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉBEN), AMELY BÁRMELY MÓDON EREDMÉNYE AZ EZEN A SZOFTVERSENYEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜL.

Intel

A következő licenc az Intel "Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium" gyűjteményéből származó fájlokra vonatkozik:

Intel licencszerződés

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.

* A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltételek ezen listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

* Az Intel Corporation neve nem használható fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS KÖZTÁRULÓI „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KÖZVETÍTETT FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYES GARANCIÁT. AZ INTEL SEMMILYEN ESETÉN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, B, CSERE TERMÉKEK BESZERZÉSÉT, SZOLGÁLTATÁSOK DATA, FELHASZNÁLÁS VAGY FELSOROLÁSA; MEGSZAKÍTÁS) A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁNAK BÁRMELYIKÉBŐL EREDMÉNYE, AKÁR BÁRMILYEN FELELŐSSÉG ELMÉLETE OKOZTA, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGRE VAGY károkozási jogsértést (BEÉRTVE A HOGYANSÁGOT VAGY EGYÉB MÁST).

EXPORT TÖRVÉNYEK: EZ A LICENC NEM SZABAD KORLÁTOZÁST AZ ÖN JOGHATÓSÁGÁNAK EXPORT TÖRVÉNYEIHEZ.

Az engedélyes felelőssége, hogy megfeleljen az engedélyes illetékességi területén érvényes exportszabályozásnak. A JELENLEGI (2000. május) amerikai exportszabályok értelmében ez a szoftver exportálható az Egyesült Államokból, és letölthető vagy más módon exportálható vagy újraexportálható világszerte, KIVÉVE az Egyesült Államok embargó alatt álló célpontjaira, mint például Kuba, Irak, Líbia, Észak-Korea, Irán, Szíria, Szudán , Afganisztán és minden olyan ország, amelyre az Egyesült Államok árukat és szolgáltatásokat rendelt el.

JsonCpp

A JsonCpp könyvtár forráskódja, beleértve a kísérő dokumentációt, a teszteket és a demonstrációs alkalmazásokat, a következő feltételekkel engedélyezett.

A Baptiste Lepilleur és a The JsonCpp Authors kifejezetten elutasítja a szerzői jogokat minden olyan joghatóságban, amely elismeri ezt a felelősséget. Az ilyen joghatóságokban ezt a szoftvert a nyilvános tartományba adják ki.

Azokon a joghatóságokon, amelyek nem ismerik el a nyilvános tulajdont (pl. Németország 2010-től), ez a szoftver a Baptiste Lepilleur és a The JsonCpp Authors (c) 2007-2010 szerzői joga, és az MIT Licenc feltételei szerint kerül kiadásra (lásd alább).

Azokban a joghatóságokban, amelyek elismerik a Public Domain tulajdonát, a szoftver felhasználója dönthet úgy, hogy elfogadja azt 1) Public Domainként, 2) az MIT Licenc feltételei szerint (lásd alább), vagy 3) a kettős nyilvános domain feltételei szerint. Az itt leírt MIT licencfeltételek az általuk választottak szerint.

Az MIT-licenc körülbelül olyan közel áll a Public Domain-hez, amennyire csak egy licenc lehet, és világosan, tömören írják le:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Az MIT Licenc teljes szövege a következő:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur és a JsonCpp szerzői

A szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a "Szoftver") másolatát megszerző bármely személy számára ingyenes engedélyt adunk, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a Szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a használati, másolási, módosítási, egyesítési jogokat. , közzéteszi, terjeszteni, allicencbe adni és/vagy eladni a Szoftver másolatait, és lehetővé tenni a szoftverrel ellátott személyek számára, hogy ezt megtegyék, a következő feltételekkel:

A fenti szerzői jogi megjegyzést és ezt az engedélyt tartalmazó megjegyzést a Szoftver minden másolatának vagy jelentős részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL BEÉRTVE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSÉBŐL, VAGY EGYÉBEN, AZ EGYÉB HASZNÁLATBÓL, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KERÜLŐDŐ. SZOFTVER.

Az MIT-licenc kompatibilis a GPL-lel és a kereskedelmi szoftverekkel is, biztosítva a Public Domain összes jogát, azzal a kisebb kellemetlenséggel, hogy a fenti szerzői jogi megjegyzést és licencszöveget a forráskódban kell tartani. Vegye figyelembe azt is, hogy a Public Domain "licenc" elfogadásával újra licencelheti a másolatot tetszőleges licenc használatával. A jelen közleményben foglaltak kivételével a szerzői jog tulajdonosának neve a szerzői jog tulajdonosának előzetes írásbeli engedélye nélkül nem használható reklámban vagy egyéb módon a szoftver értékesítésének, használatának vagy egyéb ügyleteinek elősegítésére.

Klibc.utils

Ez a Szoftver tartalmazhat Klibc.utils-t, amely a GNU General Public License 2-es verziója és az alább felsorolt licenc alapján van licencelve.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Szerzői jog (c) 2004-2006 The Regents of the University of California. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. Sem az Egyetem neve, sem közreműködői nem használhatók fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A REGENSEK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÁLTAL BIZTOSÍTJÁK „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS AZ EGY KIFEJEZÉSRE VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. A REGENSEK VAGY KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE; ÜZLETI SZAKADÁS) AZONBAN OKOZTA ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉG ELMÉLETE AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉBEN), AMELY BÁRMELY MÓDON EREDMÉNYE AZ EZEN A SZOFTVERSENYEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜL.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.

* A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltételek ezen listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

* Sem a Google Inc. neve, sem közreműködői nem használhatók fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS KÖZTÁRULÓI „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KÖZVETÍTETT FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYES GARANCIÁT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÁSOKAT, SZOLGÁLTATÁSOKAT, ALKALMAZOTTAK BESZERZÉSÉT; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA, AKÁR BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉB MÁST), AMELYEK AZ EZEN A SZERZŐDÉSEKBŐL FELTÜNTETT FELELŐSSÉGEKBŐL KERÜLTEK BÁRMILYEN MÓDON.

Libffi

Ez a szoftver tartalmazhatja a libffi könyvtárat, amelyre a következő szerzői jogok és engedélyek vonatkoznak:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc és mások (a részletekért lásd a forrásfájlokat)

A szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a "Szoftver") másolatát megszerző bármely személy számára ingyenes engedélyt adunk, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a Szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a használati, másolási, módosítási, egyesítési jogokat. , közzéteszi, terjeszteni, allicencbe adni és/vagy eladni a Szoftver másolatait, és lehetővé tenni a szoftverrel ellátott személyek számára, hogy ezt megtegyék, a következő feltételekkel:

A fenti szerzői jogi megjegyzést és ezt az engedélyt tartalmazó megjegyzést a Szoftver minden példányában vagy jelentős részének szerepelnie kell.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL BEÉRTVE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSÉBŐL, VAGY EGYÉBEN, AZ EGYÉB HASZNÁLATBÓL, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KERÜLŐDŐ. SZOFTVER.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.

* A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltételek ezen listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

* Sem a Google Inc. neve, sem közreműködői nem használhatók fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS KÖZTÁRULÓI „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KÖZVETÍTETT FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYES GARANCIÁT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÁSOKAT, SZOLGÁLTATÁSOKAT, ALKALMAZOTTAK BESZERZÉSÉT; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA, AKÁR BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉB MÁST), AMELYEK AZ EZEN A SZERZŐDÉSEKBŐL FELTÜNTETT FELELŐSSÉGEKBŐL KERÜLTEK BÁRMILYEN MÓDON.

Libarchívum

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐ(K) A SZERZŐ(K) „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS EGY BIZONYOS FELTÉTELEKRE VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT.

A SZERZŐ(EK) SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK, ADATOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA, AKÁR BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉB MÁST), AMELYEK AZ EZEN A SZERZŐDÉSEKBŐL FELTÜNTETT FELELŐSSÉGEKBŐL KERÜLTEK BÁRMILYEN MÓDON.

Archívum.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐ(K) A SZERZŐ(K) „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS EGY BIZONYOS FELTÉTELEKRE VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT.

A SZERZŐ(EK) SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK, ADATOK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA, AKÁR BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉB MÁST), AMELYEK AZ EZEN A SZERZŐDÉSEKBŐL FELTÜNTETT FELELŐSSÉGEKBŐL KERÜLTEK BÁRMILYEN MÓDON.

LibLIEF

Apache licenc
2.0-s verzió, 2004. január
http://www.apache.org/licenses/

HASZNÁLATI FELTÉTELEK, SZOKOROLÁS ÉS FORGALMAZÁS

1. Meghatározások.

A „licenc” a jelen dokumentum 1–9. szakaszában meghatározott felhasználási, sokszorosítási és terjesztési feltételeket jelenti.

"Licencadó": a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosa által felhatalmazott entitás, amely a licencet megadja.

„Jogi személy”: az eljáró jogalany és minden olyan jogalany szövetsége, amely az adott jogalany irányítása alatt áll, ellenőrzése alatt áll, vagy amelyek közös ellenőrzés alatt állnak. E meghatározás alkalmazásában az „irányítás”: (i) az ilyen jogalany irányítását vagy irányítását előidéző közvetlen vagy közvetett hatáskört, akár szerződéssel, akár más módon, vagy (ii) ötven százalékos (50%) tulajdonjogot, vagy több forgalomban lévő részvényből, vagy (iii) az ilyen jogalany tényleges tulajdonosai.

"Ön" (vagy "Ön") a jelen Licenc által biztosított engedélyeket gyakorló magánszemély vagy jogi személy.

A "Forrás" űrlap a módosítások végrehajtásának előnyben részesített formáját jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan a szoftver forráskódját, a dokumentációs forrást és a konfigurációs fájlokat.

"Objektum" űrlap: minden olyan forma, amely egy Forrásűrlap mechanikus átalakításából vagy fordításából származik, ideértve, de nem kizárólagosan a lefordított objektumkódot, a generált dokumentációt és az egyéb adathordozókra való átalakításokat.

"Munka" a szerzői mű – akár Forrás, akár Objektum formában – a Licenc alapján elérhetővé tett, amint azt a műben szereplő vagy a műhöz csatolt szerzői jogi megjegyzés jelzi (példa az alábbi Függelékben található).

"Származékos művek": minden olyan mű, akár Forrás, akár Objektum formában, amely a Művön alapul (vagy abból származik), és amelynek szerkesztői átdolgozásai, megjegyzései, feldolgozásai vagy egyéb módosításai összességében eredeti művet jelentenek. a szerzőségről. A jelen Licenc alkalmazásában a Származékos Művek nem tartalmaznak olyan műveket, amelyek elválaszthatók maradnak a Műtől és a Származékos Művektől, vagy csupán kapcsolódnak (vagy név szerint kötődnek) azokhoz a felületekhez.

"Hozzájárulás" minden olyan szerzői alkotást jelent, beleértve a Mű eredeti változatát és az adott Műnek vagy Származékos Műveinek bármely módosítását vagy kiegészítését, amelyet szándékosan benyújtott a Licencbeadónak a Műbe való felvétel céljából a szerzői jog tulajdonosa vagy egy magánszemély, ill. A szerzői jog tulajdonosa nevében benyújtásra jogosult jogi személy. E meghatározás alkalmazásában a „benyújtott” a Licenctulajdonosnak vagy képviselőinek küldött elektronikus, szóbeli vagy írásos kommunikáció bármely formáját jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan, az elektronikus levelezőlistákon, a forráskód-ellenőrző rendszereken és a kibocsátások nyomkövető rendszerén keresztül történő kommunikációt, a Licenctulajdonos kezeli vagy a Licenctulajdonos nevében kezelik a Mű megvitatása és fejlesztése céljából, de nem zárják ki azokat a kommunikációt, amelyeket a szerzői jog tulajdonosa feltűnően megjelöl vagy más módon írásban „Nem hozzájárulásként” jelölt meg.

"Közreműködő": Licenctulajdonos és bármely olyan magánszemély vagy jogi személy, akinek nevében a Licencadó megkapta a Hozzájárulást, és ezt követően beépítette a Műbe.

2. Szerzői jog engedélyezése.

A jelen Licenc feltételeinek megfelelően minden Közreműködő örökre szóló, világméretű, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan szerzői jogi engedélyt ad Önnek a Származékos Művek reprodukálására, elkészítésére, nyilvános bemutatására, nyilvános előadására, allicencel, és terjeszti a Művet és az ilyen Származékos Műveket Forrás vagy Objektum formában.

3. Szabadalmi engedély megadása.

A jelen Licenc feltételeinek megfelelően minden Közreműködő örökre szóló, világméretű, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan (a jelen szakaszban foglaltak kivételével) szabadalmi engedélyt biztosít Önnek, hogy felhasználni, eladásra felajánlani, eladni, importálni vagy más módon átruházni a Művet, ha ez a licenc csak az adott Közreműködő által engedélyezett szabadalmi igényekre vonatkozik, amelyeket szükségszerűen megsért az ő Hozzájárulása vagy Hozzájárulása vagy Hozzájárulásuk kombinációja azt a munkát, amelyhez az ilyen Hozzájárulás(oka)t benyújtották. Ha Ön szabadalmi pert indít bármely jogalany ellen (beleértve a keresztkeresetet vagy a viszontkeresetet egy perben), amely azt állítja, hogy a Mű vagy a Munkába beépített Hozzájárulás közvetlen vagy hozzájáruló szabadalombitorlásnak minősül, akkor a jelen Licenc alapján Önnek adott szabadalmi licencek erre vonatkozóan. A munka a per benyújtásának napjával véget ér.

4. Újraelosztás.

Bármilyen adathordozón, módosításokkal vagy anélkül, valamint Forrás vagy Objektum formában reprodukálhatja és terjesztheti a Mű vagy Származékos Művek másolatait, feltéve, hogy megfelel az alábbi feltételeknek:

A Mű vagy Származékos Művek bármely más címzettjének át kell adnia a jelen Licenc másolatát; és

Minden módosított fájlon jól láthatóan kell feltüntetni, hogy Ön módosította a fájlokat; és

Az Ön által terjesztett Származékos Művek Forrás formájában meg kell őriznie minden szerzői jogi, szabadalmi, védjegy- és forrásmegjelölést a Mű Forrás formájában, kivéve azokat a megjegyzéseket, amelyek nem vonatkoznak a Származékos Művek egyetlen részére sem; és ha a mű a terjesztés részeként tartalmaz egy „NOTICE” szövegfájlt, akkor minden Ön által terjesztett származékos műnek tartalmaznia kell az ilyen JELENTÉS-fájlban található forrásmegjelölési megjegyzések olvasható másolatát, kivéve azokat a megjegyzéseket, amelyek nem vonatkoznak a Származékos Művek, az alábbi helyek legalább egyikén: a Származékos Művek részeként terjesztett NOTICE szöveges fájlban; a Forrás űrlapon vagy dokumentáción belül, ha a Származékos Művekkel együtt biztosított; vagy a Származékos Művek által generált képernyőn, ha és ahol ilyen harmadik felek értesítései általában megjelennek. A FIGYELMEZTETÉS fájl tartalma csak tájékoztató jellegű, és nem módosítja a licencet. Az Ön által terjesztett Származékos Művekben saját forrásmegjelölési megjegyzéseket adhat hozzá, a Műből származó ÉRTESÍTÉS szövege mellé vagy annak kiegészítéseként, feltéve, hogy az ilyen további hozzárendelési megjegyzések nem értelmezhetők a Licenc módosításaként. Hozzáadhatja saját szerzői jogi nyilatkozatát a módosításaihoz, és további vagy eltérő licencfeltételeket írhat elő az Ön módosításainak használatára, reprodukálására vagy terjesztésére, vagy bármely ilyen Származtatott Munka egészére, feltéve, hogy Ön használja, reprodukálja és terjeszti a Mű egyébként megfelel a jelen Licencben foglalt feltételeknek.

5. Hozzájárulások benyújtása.

Hacsak Ön kifejezetten másként nem nyilatkozik, minden olyan Hozzájárulásra, amelyet szándékosan a Művébe terjeszt be a Licencadónak, a jelen Licenc feltételei és feltételei vonatkoznak, további feltételek vagy feltételek nélkül. A fentiek ellenére a jelen dokumentumban foglaltak nem lépnek hatályon kívül vagy módosítják az Ön és a Licencadóval az ilyen Hozzájárulásokkal kapcsolatban esetlegesen megkötött külön licencszerződés feltételeit.

6. Védjegyek.

Ez a Licenc nem ad engedélyt a Licencadó márkaneveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek vagy termékneveinek használatára, kivéve, ha a Munka eredetének leírása és a KÖZLEMÉNY fájl tartalmának reprodukálásához ésszerű és szokásos használat szükséges.

7. A jótállás kizárása.

Hacsak a vonatkozó jogszabályok nem írják elő, vagy írásban nem állapodnak meg benne, a Licenctulajdonos biztosítja a Mûvet (és minden Közremûködõ biztosítja a Hozzájárulásait) „AHOGY VAN” ALAPON, BÁRMILYEN GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, akár kifejezett, akár hallgatólagos, beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen a CÍM, NEM JOGSÉRTÉS, FORGALMAZHATÓSÁG vagy ALKALMASSÁG ALKALMASSÁG GARANCIÁJA vagy feltételei. Kizárólag Ön felelős a Munka felhasználásának vagy újraterjesztésének megfelelőségének megállapításáért, és vállalja a jelen Licenc szerinti engedélyek gyakorlásával kapcsolatos minden kockázatot.

8. A felelősség korlátozása.

Semmilyen esetben és semmilyen jogi elmélet szerint, akár károkozásból (beleértve a gondatlanságot is), szerződésből vagy más módon, kivéve, ha a vonatkozó törvény előírja (például szándékos és súlyosan gondatlan cselekmények), vagy ha írásban nem állapodnak meg benne, egyik Közreműködő sem felelős Ön felé károk, beleértve bármely közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárt, amely a jelen Licenc eredményeként vagy a Mű használatából vagy használatának képtelenségéből ered (ideértve, de nem kizárólagosan a jóindulat elvesztéséből, a munka leállításából eredő károkat , számítógép meghibásodása vagy meghibásodása, vagy bármely és minden egyéb kereskedelmi kár vagy veszteség), még akkor is, ha a Közreműködőt tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

9. A garancia vagy a kiegészítő felelősség elfogadása.

A Mű vagy Származékos Művek újraterjesztése során Ön dönthet úgy, hogy felajánlja a jelen Licencnek megfelelő támogatás, garancia, kártalanítás vagy egyéb felelősségi kötelezettségek és/vagy jogok elfogadását, és ezért díjat számít fel. Az ilyen kötelezettségek elfogadása során azonban Ön csak a saját nevében és kizárólagos felelősségére járhat el, egyetlen másik Közreműködő nevében sem, és csak akkor, ha beleegyezik abba, hogy minden Közreműködőt kártalanít, megvéd és ártalmatlanná tesz minden, a vagy az ilyen Közreműködővel szemben támasztott követelések az ilyen jótállás vagy további felelősségvállalás miatt.

LibYara

Szerzői jog (c) 2007-2016. A YARA szerzői. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. Sem a szerzői jog tulajdonosának, sem közreműködőinek neve nem használható fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS KÖZTÁRULÓI „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KÖZVETÍTETT FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYES GARANCIÁT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY HOZZÁJÁRULÓI SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENSZERŰ, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÁSOKAT, SZOLGÁLTATÁSOKAT, ALKALMAZOTTSÁGOKAT; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA, AKÁR BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉB MÁST), AMELYEK AZ EZEN A SZERZŐDÉSEKBŐL FELTÜNTETT FELELŐSSÉGEKBŐL KERÜLTEK BÁRMILYEN MÓDON.

LibSELinux

Ez a Szoftver tartalmazhatja a libselinux Debian csomagot, amely a GNU General Public License 2. verzió alatt van licencelve. A Debian csomagról további információ a http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux címen érhető el. /libselinux_2.7-2_copyright.
Copyright 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Ez a könyvtár ingyenes szoftver; tovább terjesztheti és/vagy módosíthatja a Free Software Foundation által közzétett GNU Lesser General Public License feltételei szerint; vagy a Licenc 2.1-es verzióját, vagy (az Ön választása szerint) bármely későbbi verziót.

Ezt a könyvtárat abban a reményben terjesztjük, hogy hasznos lesz, de MINDEN GARANCIA NÉLKÜL; még az ELADHATÓSÁGRA vagy A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó hallgatólagos garancia nélkül. További részletekért lásd a GNU Lesser General Public License-t.

Libx86

Ez a Szoftver tartalmazhatja a libx86 csomagot, amely az alább felsorolt licencek alapján licencelt.

Fájlok: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Engedély: MIT

Fájlok: *

Copyright: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Engedély: MIT

Fájlok: x86emu/*

Copyright: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Engedély: egyéb

A szoftver és dokumentációja bármilyen célú felhasználására, másolására, módosítására, terjesztésére és értékesítésére díjmentesen adunk engedélyt, feltéve, hogy a fenti szerzői jogi megjegyzés minden másolaton szerepel, és mind a szerzői jogi megjegyzés, mind az engedélyre vonatkozó megjegyzés szerepel a támogató dokumentációban. , valamint hogy a szerzők neve a szoftver terjesztésével kapcsolatos reklámokban vagy reklámokban előzetes írásbeli engedély nélkül ne kerüljön felhasználásra. A szerzők nem vállalnak felelősséget a szoftver bármilyen célra való alkalmasságáról. „Ahogy van”, kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül biztosított.

A SZERZŐK MINDEN GARANCIÁT EZZEL SZOFTVERRE VONATKOZÓAN NEM NYÚJTOK EL, BELEÉRTVE AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ ÖSSZES VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, A SZERZŐK SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÜLÖNLEGES, KÖZTLENES JELLEMZŐKÉRDEZÉSEKÉRT. AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSE, HOGYANSÁG VAGY EGYÉB SZOFTVER HASZNÁLATA VAGY TELJESÍTMÉNYEZÉSÉBŐL KERÜLŐ CSELEKEDÉSBŐL KERÜL.

Engedély: MIT

A szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a "Szoftver") másolatát megszerző bármely személy számára ingyenes engedélyt adunk, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a Szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a használati, másolási, módosítási, egyesítési jogokat. , közzéteszi, terjeszteni, allicencbe adni és/vagy eladni a Szoftver másolatait, és lehetővé tenni a szoftverrel ellátott személyek számára, hogy ezt megtegyék, a következő feltételekkel:

A fenti szerzői jogi megjegyzést és ezt az engedélyt tartalmazó megjegyzést a Szoftver minden másolatának vagy jelentős részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL BEÉRTVE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A JOSH VANDERHOOF SEMMILYEN ESETÉN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉS KERETÉBŐL, VÁROSSÁGBAN VAGY EGYÉBEN A SZOFTVERBŐL, A SZOFTVERBŐL KÍVÜL, VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN EREDMÉNYE.

Linux Kernel

Ez a Szoftver tartalmazhatja a Linux kernelt, amely a GNU General Public License 2. verziója szerint licencelt, amelynek egy példánya a Linux kernel verzió forráskódjával együtt elérhető a http://git.kernel.org/ címen.

Lua

Copyright © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

A szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a "Szoftver") másolatát megszerző bármely személy számára ingyenes engedélyt adunk, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a Szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a használati, másolási, módosítási, egyesítési jogokat. , közzéteszi, terjeszteni, allicencbe adni és/vagy eladni a Szoftver másolatait, és lehetővé tenni a szoftverrel ellátott személyek számára, hogy ezt megtegyék, a következő feltételekkel:

A fenti szerzői jogi megjegyzést és ezt az engedélyt tartalmazó megjegyzést a Szoftver minden másolatának vagy jelentős részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL BEÉRTVE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSÉBŐL, VAGY EGYÉBEN, AZ EGYÉB HASZNÁLATBÓL, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KERÜLŐDŐ. SZOFTVER.

Mach

A következő CMU-licenc a Mach 3.0-ból származó támogatási kódjának egy részét lefedi: Mach operációs rendszer

Copyright (C) 1991, 1990, 1989 Carnegie Mellon University. Minden jog fenntartva.

Ezennel engedélyt adunk a szoftver és dokumentációjának használatára, másolására, módosítására és terjesztésére, feltéve, hogy mind a szerzői jogi megjegyzés, mind az engedélyre vonatkozó megjegyzés szerepel a szoftver minden másolatában, a származékos művekben vagy a módosított verziókban, valamint azok bármely részében, és mindkettő megjegyzések az alátámasztó dokumentációban jelennek meg.

A CARNEGIE MELLON ENGEDÉLYEZI A SZOFTVER INGYENES HASZNÁLATÁT „AHOGY VAN” ÁLLAPOTÁBAN. A CARNEGIE MELLON NEM NYÚJT MINDEN FELELŐSSÉGET A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL ADOTT BÁRMILYEN KÁROKÉRT.

Carnegie Mellon arra kéri a szoftver felhasználóit, hogy térjenek vissza ide
Szoftverterjesztési koordinátor
Számítástechnikai Iskola
Carnegie Mellon Egyetem
Pittsburgh PA 15213-3890
vagy Software.Distribution@CS.CMU.EDU az általuk végrehajtott fejlesztésekre vagy bővítményekre, és a Carnegie Mellon számára biztosítják a változtatások újraterjesztésének jogát.

Ncurses

Ez a Szoftver tartalmazhatja az ncurses könyvtárat, amelyre a következő szerzői jogok és engedélyek vonatkoznak: Szerzői jog (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Az engedély ezennel ingyenesen biztosított minden olyan személy számára, aki megszerzi a szoftver másolatát és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a "Szoftver"), korlátozás nélkül kereskedhetnek a Szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a szoftver használatára, másolására, módosítására, egyesítésére, közzétételére, terjesztésére, módosításokkal történő terjesztésére, allicencelésére és/vagy eladására vonatkozó jogokat. Szoftver, és lehetővé tenni a szoftverrel ellátott személyek számára, hogy ezt megtegyék, a következő feltételekkel:

A fenti szerzői jogi megjegyzést és ezt az engedélyt tartalmazó megjegyzést a Szoftver minden másolatának vagy jelentős részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL BEÉRTVE, AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A SZERZŐI JOG FENTI TULAJDONOSA SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSÉBŐL, VÁLLALKOZÁSBÓL VAGY EGYÉBEN, AMELY AZ A SZOFTVERBŐL EREDŐ, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATOS .

A jelen közleményben foglaltak kivételével a fenti szerzői jogtulajdonosok neve(i) előzetes írásos engedély nélkül nem használhatók fel reklámozásban vagy egyéb módon a szoftver értékesítésének, használatának vagy egyéb ügyleteinek elősegítésére.

NTFS-3G

Ez a Szoftver tartalmazhatja az NTFS-3G illesztőprogramot, amely a GNU General Public License 2. verziója szerint licencelt, és a GNU LIBRARY GENERAL NYILVÁNOS LICENC, amelynek másolatai az NTFS-3G forráskódjával együtt elérhetők a https://sourceforge.net/p címen. /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Copyright: (C) 2000-2006 ntfs-3g fejlesztői csapat

A Debian csomagolás szerzői joga (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) , és a GPL licence alá tartozik, lásd fent.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 The OpenSSL Project. Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. Minden olyan reklámanyagon, amely megemlíti a szoftver funkcióit vagy használatát, fel kell tüntetnie a következő igazolást:
  "Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkitben való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz. (http://www.openssl.org/)"
 4. Az "OpenSSL Toolkit" és az "OpenSSL Project" nevek nem használhatók az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására előzetes írásbeli engedély nélkül. Írásbeli engedélyért kérjük, írjon az openssl-core@openssl.org címre.
 5. Az ebből a szoftverből származó termékek nem nevezhetők „OpenSSL”-nek, és az „OpenSSL” nem szerepelhet a nevükben az OpenSSL Project előzetes írásos engedélye nélkül.
 6. Bármilyen formában történő újraelosztásnál meg kell őrizni a következő elismerést:

"Ez a termék az OpenSSL Project által az OpenSSL Toolkitben való használatra kifejlesztett szoftvert tartalmaz (http://www.openssl.org/)"

EZT A SZOFTVERT AZ OpenSSL PROJEKT „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTÁSI GARANCIA BIZTOSÍTJA, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A BIZONYOS KIADÁSRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT. AZ OpenSSL PROJEKT SEMMILYEN ESETÉN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÁSOKAT, A PROJEKTEK FELTÉTELE BESZERZÉSÉT; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETRE VONATKOZÓAN, AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN VAGY JOGSEMÉRETSÉGBEN (BEÉRTVE A HOGYANSÁGOT VAGY EGYÉBEN), AMELY AZ EZEK FELHASZNÁLÁSÁBÓL BÁRMILYEN MÓDON KERÜL. .

RapidJSON

A Tencent örömmel támogatja a nyílt forráskódú közösséget a RapidJSON elérhetővé tételével.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, egy Tencent cég és Milo Yip. Minden jog fenntartva.

Ha letöltötte a RapidJSON bináris fájl egy példányát a Tencenttől, kérjük, vegye figyelembe, hogy a RapidJSON bináris fájl licence az MIT Licenc hatálya alá tartozik.

Ha letöltötte a RapidJSON forráskód egy példányát a Tencenttől, kérjük, vegye figyelembe, hogy a RapidJSON forráskód az MIT Licenc hatálya alá tartozik, kivéve az alább felsorolt, harmadik féltől származó összetevőket, amelyekre eltérő licencfeltételek vonatkoznak. A RapidJSON saját projektekbe történő integrálása megkövetelheti az MIT-licencnek, valamint a RapidJSON-ban található, harmadik féltől származó összetevőkre vonatkozó egyéb licenceknek való megfelelést. A problémás JSON-licencek elkerülése érdekében a saját projektekben elegendő a bin/jsonchecker/ könyvtár kizárása, mivel ez az egyetlen kód a JSON-licenc alatt.

Ez a fájl tartalmazza az MIT licenc egy példányát.

Egyéb függőségek és licencek:

Nyílt forráskódú szoftver, amely a BSD licenc alatt van licencelve:

-------------------------------------------------- -------------------

Az msinttypes r29

Szerzői jog (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

* A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.

* A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltételek ezen listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

* Sem a szerzői jog tulajdonosának, sem a közreműködőknek a neve nem használható fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A REGENSEK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK ÁLTAL BIZTOSÍTJÁK „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KIADÁSRA VONATKOZÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. A REGENSEK ÉS A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜK SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLEN, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ ÁRUK, SZOLGÁLTATÁSOK, SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE; ÜZLETI SZAKADÁS) AZONBAN OKOZTA ÉS BÁRMELY FELELŐSSÉG ELMÉLETE AKÁR AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉBEN), AMELY BÁRMELY MÓDON EREDMÉNYE AZ EZEN A SZOFTVERSENYEK HASZNÁLATÁBÓL KERÜL.

JSON-licenc alatt licencelt nyílt forráskódú szoftverek:

-------------------------------------------------- -------------------

json.org

Copyright (c) 2002 JSON.org
Minden jog fenntartva.

JSON_checker

Copyright (c) 2002 JSON.org
Minden jog fenntartva.

A JSON-licenc feltételei:

-------------------------------------------------- -

A szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a "Szoftver") másolatát megszerző bármely személy számára ingyenes engedélyt adunk, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a Szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a használati, másolási, módosítási, egyesítési jogokat. , közzéteszi, terjeszteni, allicencbe adni és/vagy eladni a Szoftver másolatait, és lehetővé tenni a szoftverrel ellátott személyek számára, hogy ezt megtegyék, a következő feltételekkel:

A fenti szerzői jogi megjegyzést és ezt az engedélyt tartalmazó megjegyzést a Szoftver minden másolatának vagy jelentős részének tartalmaznia kell.

A szoftvert jóra, nem rosszra kell használni.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE, KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSÉBŐL, VAGY EGYÉBEN, AZ EGYÉB HASZNÁLATBÓL, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KERÜLŐDŐ. SZOFTVER.

Az MIT licenc feltételei:

-------------------------------------------------- -------------------

A szoftver és a kapcsolódó dokumentációs fájlok (a "Szoftver") másolatát megszerző bármely személy számára ingyenes engedélyt adunk, hogy korlátozás nélkül kereskedjen a Szoftverrel, beleértve korlátozás nélkül a használati, másolási, módosítási, egyesítési jogokat. , közzéteszi, terjeszteni, allicencbe adni és/vagy eladni a Szoftver másolatait, és lehetővé tenni a szoftverrel ellátott személyek számára, hogy ezt megtegyék, a következő feltételekkel:

A fenti szerzői jogi megjegyzést és ezt az engedélyt tartalmazó megjegyzést a Szoftver minden másolatának vagy jelentős részének tartalmaznia kell.

A SZOFTVER „AHOGY VAN”, MINDEN FÉLE, KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIA NÉLKÜL, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT AZ ELADHATÓSÁGRA, A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA ÉS A JOGSÉRTÉSRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL. A SZERZŐK VAGY A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLALKOZNAK FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖVETELÉSÉRT, KÁROKÉRT VAGY EGYÉB FELELŐSSÉGÉRT, AKÁR AKÁR SZERZŐDÉS CSELEKVÉSÉBŐL, VAGY EGYÉBEN, AZ EGYÉB HASZNÁLATBÓL, AZ EGYÉBŐL VAGY AZZAL KAPCSOLATBAN KERÜLŐDŐ. SZOFTVER.

Simdjson

Apache licenc

2.0-s verzió, 2004. január

http://www.apache.org/licenses/

HASZNÁLATI FELTÉTELEK, SZOKOROLÁS ÉS FORGALMAZÁS

1. Meghatározások.

A „licenc” a jelen dokumentum 1–9. szakaszában meghatározott felhasználási, sokszorosítási és terjesztési feltételeket jelenti.

"Licencadó": a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosa által felhatalmazott entitás, amely a licencet megadja.

„Jogi személy”: az eljáró jogalany és minden olyan jogalany szövetsége, amely az adott jogalany irányítása alatt áll, ellenőrzése alatt áll, vagy amelyek közös ellenőrzés alatt állnak. E meghatározás alkalmazásában az „irányítás”: (i) az ilyen jogalany irányítását vagy irányítását előidéző közvetlen vagy közvetett hatáskört, akár szerződéssel, akár más módon, vagy (ii) ötven százalékos (50%) tulajdonjogot, vagy több forgalomban lévő részvényből, vagy (iii) az ilyen jogalany tényleges tulajdonosai.

"Ön" (vagy "Ön") a jelen Licenc által biztosított engedélyeket gyakorló magánszemély vagy jogi személy.

A "Forrás" űrlap a módosítások végrehajtásának előnyben részesített formáját jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan a szoftver forráskódját, a dokumentációs forrást és a konfigurációs fájlokat.

"Objektum" űrlap: minden olyan forma, amely egy Forrásűrlap mechanikus átalakításából vagy fordításából származik, ideértve, de nem kizárólagosan a lefordított objektumkódot, a generált dokumentációt és az egyéb adathordozókra való átalakításokat.

"Munka" a szerzői mű – akár Forrás, akár Objektum formában – a Licenc alapján elérhetővé tett, amint azt a műben szereplő vagy a műhöz csatolt szerzői jogi megjegyzés jelzi (példa az alábbi Függelékben található).

"Származékos művek": minden olyan mű, akár Forrás, akár Objektum formában, amely a Művön alapul (vagy abból származik), és amelynek szerkesztői átdolgozásai, megjegyzései, feldolgozásai vagy egyéb módosításai összességében eredeti művet jelentenek. a szerzőségről. A jelen Licenc alkalmazásában a Származékos Művek nem tartalmaznak olyan műveket, amelyek elválaszthatók maradnak a Műtől és a Származékos Művektől, vagy csupán kapcsolódnak (vagy név szerint kötődnek) azokhoz a felületekhez.

"Hozzájárulás" minden olyan szerzői alkotást jelent, beleértve a Mű eredeti változatát és az adott Műnek vagy Származékos Műveinek bármely módosítását vagy kiegészítését, amelyet szándékosan benyújtott a Licencbeadónak a Műbe való felvétel céljából a szerzői jog tulajdonosa vagy egy magánszemély, ill. A szerzői jog tulajdonosa nevében benyújtásra jogosult jogi személy. E meghatározás alkalmazásában a „benyújtott” a Licenctulajdonosnak vagy képviselőinek küldött elektronikus, szóbeli vagy írásos kommunikáció bármely formáját jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan, az elektronikus levelezőlistákon, a forráskód-ellenőrző rendszereken és a kibocsátások nyomkövető rendszerén keresztül történő kommunikációt, a Licenctulajdonos kezeli vagy a Licenctulajdonos nevében kezelik a Mű megvitatása és fejlesztése céljából, de nem zárják ki azokat a kommunikációt, amelyeket a szerzői jog tulajdonosa feltűnően megjelöl vagy más módon írásban „Nem hozzájárulásként” jelölt meg.

"Közreműködő": Licenctulajdonos és bármely olyan magánszemély vagy jogi személy, akinek nevében a Licencadó megkapta a Hozzájárulást, és ezt követően beépítette a Műbe.

2. Szerzői jog engedélyezése.

A jelen Licenc feltételeinek megfelelően minden Közreműködő örökre szóló, világméretű, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan szerzői jogi engedélyt ad Önnek a Származékos Művek reprodukálására, elkészítésére, nyilvános bemutatására, nyilvános előadására, allicencel, és terjeszti a Művet és az ilyen Származékos Műveket Forrás vagy Objektum formában.

3. Szabadalmi engedély megadása.

A jelen Licenc feltételeinek megfelelően minden Közreműködő örökre szóló, világméretű, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan (a jelen szakaszban foglaltak kivételével) szabadalmi engedélyt biztosít Önnek, hogy felhasználni, eladásra felajánlani, eladni, importálni vagy más módon átruházni a Művet, ha ez a licenc csak az adott Közreműködő által engedélyezett szabadalmi igényekre vonatkozik, amelyeket szükségszerűen megsért az ő Hozzájárulása vagy Hozzájárulása vagy Hozzájárulásuk kombinációja azt a munkát, amelyhez az ilyen Hozzájárulás(oka)t benyújtották. Ha Ön szabadalmi pert indít bármely jogalany ellen (beleértve a keresztkeresetet vagy a viszontkeresetet egy perben), amely azt állítja, hogy a Mű vagy a Munkába beépített Hozzájárulás közvetlen vagy hozzájáruló szabadalombitorlásnak minősül, akkor a jelen Licenc alapján Önnek adott szabadalmi licencek erre vonatkozóan. A munka a per benyújtásának napjával véget ér.

4. Újraelosztás.

Bármilyen adathordozón, módosításokkal vagy anélkül, valamint Forrás vagy Objektum formában reprodukálhatja és terjesztheti a Mű vagy Származékos Művek másolatait, feltéve, hogy megfelel az alábbi feltételeknek:

A Mű vagy Származékos Művek bármely más címzettjének át kell adnia a jelen Licenc másolatát; és

Minden módosított fájlon jól láthatóan kell feltüntetni, hogy Ön módosította a fájlokat; és

Az Ön által terjesztett Származékos Művek Forrás formájában meg kell őriznie minden szerzői jogi, szabadalmi, védjegy- és forrásmegjelölést a Mű Forrás formájában, kivéve azokat a megjegyzéseket, amelyek nem vonatkoznak a Származékos Művek egyetlen részére sem; és ha a mű a terjesztés részeként tartalmaz egy „NOTICE” szövegfájlt, akkor minden Ön által terjesztett származékos műnek tartalmaznia kell az ilyen JELENTÉS-fájlban található forrásmegjelölési megjegyzések olvasható másolatát, kivéve azokat a megjegyzéseket, amelyek nem vonatkoznak a Származékos Művek, az alábbi helyek legalább egyikén: a Származékos Művek részeként terjesztett NOTICE szöveges fájlban; a Forrás űrlapon vagy dokumentáción belül, ha a Származékos Művekkel együtt biztosított; vagy a Származékos Művek által generált képernyőn, ha és ahol ilyen harmadik felek értesítései általában megjelennek. A FIGYELMEZTETÉS fájl tartalma csak tájékoztató jellegű, és nem módosítja a licencet. Az Ön által terjesztett Származékos Művekben saját forrásmegjelölési megjegyzéseket adhat hozzá, a Műből származó ÉRTESÍTÉS szövege mellé vagy annak kiegészítéseként, feltéve, hogy az ilyen további hozzárendelési megjegyzések nem értelmezhetők a Licenc módosításaként. Hozzáadhatja saját szerzői jogi nyilatkozatát a módosításaihoz, és további vagy eltérő licencfeltételeket írhat elő az Ön módosításainak használatára, reprodukálására vagy terjesztésére, vagy bármely ilyen Származtatott Munka egészére, feltéve, hogy Ön használja, reprodukálja és terjeszti a Mű egyébként megfelel a jelen Licencben foglalt feltételeknek.

5. Hozzájárulások benyújtása.

Hacsak Ön kifejezetten másként nem nyilatkozik, minden olyan Hozzájárulásra, amelyet szándékosan a Művébe terjeszt be a Licencadónak, a jelen Licenc feltételei és feltételei vonatkoznak, további feltételek vagy feltételek nélkül. A fentiek ellenére a jelen dokumentumban foglaltak nem lépnek hatályon kívül vagy módosítják az Ön és a Licencadóval az ilyen Hozzájárulásokkal kapcsolatban esetlegesen megkötött külön licencszerződés feltételeit.

6. Védjegyek.

Ez a Licenc nem ad engedélyt a Licencadó márkaneveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek vagy termékneveinek használatára, kivéve, ha a Munka eredetének leírása és a KÖZLEMÉNY fájl tartalmának reprodukálásához ésszerű és szokásos használat szükséges.

7. A jótállás kizárása.

Hacsak a vonatkozó jogszabályok nem írják elő, vagy írásban nem állapodnak meg benne, a Licenctulajdonos biztosítja a Mûvet (és minden Közremûködõ biztosítja a Hozzájárulásait) „AHOGY VAN” ALAPON, BÁRMILYEN GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, akár kifejezett, akár hallgatólagos, beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen a CÍM, NEM JOGSÉRTÉS, FORGALMAZHATÓSÁG vagy ALKALMASSÁG ALKALMASSÁG GARANCIÁJA vagy feltételei. Kizárólag Ön felelős a Munka felhasználásának vagy újraterjesztésének megfelelőségének megállapításáért, és vállalja a jelen Licenc szerinti engedélyek gyakorlásával kapcsolatos minden kockázatot.

8. A felelősség korlátozása.

Semmilyen esetben és semmilyen jogi elmélet szerint, akár károkozásból (beleértve a gondatlanságot is), szerződésből vagy más módon, kivéve, ha a vonatkozó törvény előírja (például szándékos és súlyosan gondatlan cselekmények), vagy ha írásban nem állapodnak meg benne, egyik Közreműködő sem felelős Ön felé károk, beleértve bármely közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárt, amely a jelen Licenc eredményeként vagy a Mű használatából vagy használatának képtelenségéből ered (ideértve, de nem kizárólagosan a jóindulat elvesztéséből, a munka leállításából eredő károkat , számítógép meghibásodása vagy meghibásodása, vagy bármely és minden egyéb kereskedelmi kár vagy veszteség), még akkor is, ha a Közreműködőt tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

9. A garancia vagy a kiegészítő felelősség elfogadása.

A Mű vagy Származékos Művek újraterjesztése során Ön dönthet úgy, hogy felajánlja a jelen Licencnek megfelelő támogatás, garancia, kártalanítás vagy egyéb felelősségi kötelezettségek és/vagy jogok elfogadását, és ezért díjat számít fel. Az ilyen kötelezettségek elfogadása során azonban Ön csak a saját nevében és kizárólagos felelősségére járhat el, egyetlen másik Közreműködő nevében sem, és csak akkor, ha beleegyezik abba, hogy minden Közreműködőt kártalanít, megvéd és ártalmatlanná tesz minden, a vagy az ilyen Közreműködővel szemben támasztott követelések az ilyen jótállás vagy további felelősségvállalás miatt.

QT

A QT a GNU Lesser General Public License 3. verziója alatt érhető el. A QT Toolkit szerzői joga © 2016. A QT Company Ltd. és más közreműködők.

A GNU Lesser General Public License 3. verziója elérhető a https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html címen.

QTegy alkalmazás

Copyright (C) 2013 Digia Nyrt. és/vagy leányvállalata(i).

Kapcsolatfelvétel: https://www.qt.io/terms-conditions/

Ez a szoftver a QT Solutions komponens része.

Ezt a fájlt a BSD licenc feltételei szerint az alábbiak szerint használhatja:

"A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

• A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.

• A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

• Sem a Digia Nyrt. és leányvállalata(i), sem közreműködőinek neve nem használható fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy népszerűsítésére külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS KÖZTÁRULÓI „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KÖZVETÍTETT FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYES GARANCIÁT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÁSOKAT, SZOLGÁLTATÁSOKAT, ALKALMAZOTTAK BESZERZÉSÉT; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA, AKÁR BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉB MÁST), AMELYEK AZ EZEN A SZERZŐDÉSEKBŐL FELTÜNTETT FELELŐSSÉGEKBŐL KERÜLTEK BÁRMILYEN MÓDON.

Reprint Core

Apache licenc
2.0-s verzió, 2004. január
http://www.apache.org/licenses/

HASZNÁLATI FELTÉTELEK, SZOKOROLÁS ÉS FORGALMAZÁS

1. Meghatározások.

A „licenc” a jelen dokumentum 1–9. szakaszában meghatározott felhasználási, sokszorosítási és terjesztési feltételeket jelenti.

"Licencadó": a szerzői jog tulajdonosa vagy a szerzői jog tulajdonosa által felhatalmazott entitás, amely a licencet megadja.

„Jogi személy”: az eljáró jogalany és minden olyan jogalany szövetsége, amely az adott jogalany irányítása alatt áll, ellenőrzése alatt áll, vagy amelyek közös ellenőrzés alatt állnak. E meghatározás alkalmazásában az „irányítás”: (i) az ilyen jogalany irányítását vagy irányítását előidéző közvetlen vagy közvetett hatáskört, akár szerződéssel, akár más módon, vagy (ii) ötven százalékos (50%) tulajdonjogot, vagy több forgalomban lévő részvényből, vagy (iii) az ilyen jogalany tényleges tulajdonosai.

"Ön" (vagy "Ön") a jelen Licenc által biztosított engedélyeket gyakorló magánszemély vagy jogi személy.

A "Forrás" űrlap a módosítások végrehajtásának előnyben részesített formáját jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan a szoftver forráskódját, a dokumentációs forrást és a konfigurációs fájlokat.

"Objektum" űrlap: minden olyan forma, amely egy Forrásűrlap mechanikus átalakításából vagy fordításából származik, beleértve, de nem kizárólagosan a lefordított objektumkódot, a generált dokumentációt és az egyéb adathordozókra való átalakításokat.

"Munka" a szerzői mű – akár Forrás, akár Objektum formában – a Licenc alapján elérhetővé tett, amint azt a műben szereplő vagy a műhöz csatolt szerzői jogi megjegyzés jelzi (példa az alábbi Függelékben található).

"Származékos művek": minden olyan mű, akár Forrás, akár Objektum formában, amely a Művön alapul (vagy abból származik), és amelynek szerkesztői átdolgozásai, megjegyzései, feldolgozásai vagy egyéb módosításai összességében eredeti művet jelentenek. a szerzőségről. A jelen Licenc alkalmazásában a Származékos Művek nem tartalmaznak olyan műveket, amelyek elválaszthatók maradnak a Műtől és a Származékos Művektől, vagy csupán kapcsolódnak (vagy név szerint kötődnek) azokhoz a felületekhez.

"Hozzájárulás" minden olyan szerzői alkotást jelent, beleértve a Mű eredeti változatát és az adott Műnek vagy Származékos Műveinek bármely módosítását vagy kiegészítését, amelyet szándékosan benyújtott a Licencbeadónak a Műbe való felvétel céljából a szerzői jog tulajdonosa vagy egy magánszemély, ill. A szerzői jog tulajdonosa nevében benyújtásra jogosult jogi személy. E meghatározás alkalmazásában a „benyújtott” a Licenctulajdonosnak vagy képviselőinek küldött elektronikus, szóbeli vagy írásos kommunikáció bármely formáját jelenti, beleértve, de nem kizárólagosan, az elektronikus levelezőlistákon, a forráskód-ellenőrző rendszereken és a kibocsátások nyomkövető rendszerén keresztül történő kommunikációt, azokat a Licenctulajdonos kezeli vagy a Licenctulajdonos nevében kezeli a Mű megvitatása és fejlesztése céljából, de kizárva az olyan kommunikációt, amelyet a szerzői jog tulajdonosa feltűnően megjelöl vagy más módon írásban „Nem hozzájárulásként” jelölt meg.

"Közreműködő": Licenctulajdonos és bármely olyan magánszemély vagy jogi személy, akinek nevében a Licencadó megkapta a Hozzájárulást, és ezt követően beépítette a Műbe.

2. Szerzői jog engedélyezése.

A jelen Licenc feltételeinek megfelelően minden Közreműködő örökre szóló, világméretű, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan szerzői jogi engedélyt ad Önnek a Származékos Művek reprodukálására, elkészítésére, nyilvános bemutatására, nyilvános előadására, allicencel, és terjeszti a Művet és az ilyen származékos műveket Forrás vagy Objektum formában.

3. Szabadalmi engedély megadása.

A jelen Licenc feltételeinek megfelelően minden Közreműködő örökre szóló, világméretű, nem kizárólagos, díjmentes, jogdíjmentes, visszavonhatatlan (a jelen szakaszban foglaltak kivételével) szabadalmi engedélyt biztosít Önnek, hogy felhasználni, eladásra felajánlani, eladni, importálni vagy más módon átruházni a Művet, ha ez a licenc csak az adott Közreműködő által engedélyezett szabadalmi igényekre vonatkozik, amelyeket szükségszerűen megsért az ő Hozzájárulása vagy Hozzájárulása vagy Hozzájárulásuk kombinációja azt a munkát, amelyhez az ilyen Hozzájárulás(oka)t benyújtották. Ha Ön szabadalmi pert indít bármely jogalany ellen (beleértve a keresztkeresetet vagy a viszontkeresetet egy perben), amely azt állítja, hogy a Mű vagy a Munkába beépített Hozzájárulás közvetlen vagy hozzájáruló szabadalombitorlásnak minősül, akkor a jelen Licenc alapján Önnek adott szabadalmi licencek erre vonatkozóan. A munka a per benyújtásának napjával véget ér.

4. Újraelosztás.

Bármilyen adathordozón, módosításokkal vagy anélkül, valamint Forrás vagy Objektum formában reprodukálhatja és terjesztheti a Mű vagy Származékos Művek másolatait, feltéve, hogy megfelel az alábbi feltételeknek:

A Mű vagy Származékos Művek bármely más címzettjének át kell adnia a jelen Licenc másolatát; és

Minden módosított fájlon jól láthatóan kell feltüntetni, hogy Ön módosította a fájlokat; és

Az Ön által terjesztett Származékos Művek Forrás formájában meg kell őriznie minden szerzői jogi, szabadalmi, védjegy- és forrásmegjelölést a Mű Forrás formájában, kivéve azokat a megjegyzéseket, amelyek nem vonatkoznak a Származékos Művek egyetlen részére sem; és ha a mű a terjesztés részeként tartalmaz egy „NOTICE” szövegfájlt, akkor minden Ön által terjesztett származékos műnek tartalmaznia kell az ilyen JELENTÉS-fájlban található forrásmegjelölési megjegyzések olvasható másolatát, kivéve azokat a megjegyzéseket, amelyek nem vonatkoznak a Származékos Művek, az alábbi helyek legalább egyikén: a Származékos Művek részeként terjesztett NOTICE szöveges fájlban; a Forrás űrlapon vagy dokumentáción belül, ha a Származékos Művekkel együtt biztosított; vagy a Származékos Művek által generált képernyőn, ha és ahol ilyen harmadik felek értesítései általában megjelennek. A FIGYELMEZTETÉS fájl tartalma csak tájékoztató jellegű, és nem módosítja a licencet. Az Ön által terjesztett Származékos Művekben saját forrásmegjelölési megjegyzéseket adhat hozzá, a Műből származó ÉRTESÍTÉS szövege mellé vagy annak kiegészítéseként, feltéve, hogy az ilyen további hozzárendelési megjegyzések nem értelmezhetők a Licenc módosításaként. Hozzáadhatja saját szerzői jogi nyilatkozatát a módosításaihoz, és további vagy eltérő licencfeltételeket írhat elő az Ön módosításainak használatára, reprodukálására vagy terjesztésére, vagy bármely ilyen Származtatott Munka egészére, feltéve, hogy Ön használja, reprodukálja és terjeszti a Mű egyébként megfelel a jelen Licencben foglalt feltételeknek.

5. Hozzájárulások benyújtása.

Hacsak Ön kifejezetten másként nem nyilatkozik, minden olyan Hozzájárulásra, amelyet szándékosan a Művébe terjeszt be a Licencadónak, a jelen Licenc feltételei és feltételei vonatkoznak, további feltételek vagy feltételek nélkül. A fentiek ellenére a jelen dokumentumban foglaltak nem lépnek hatályon kívül vagy módosítják az Ön és a Licencadóval az ilyen Hozzájárulásokkal kapcsolatban esetlegesen megkötött külön licencszerződés feltételeit.

6. Védjegyek.

Ez a Licenc nem ad engedélyt a Licencadó márkaneveinek, védjegyeinek, szolgáltatási védjegyeinek vagy termékneveinek használatára, kivéve, ha a Munka eredetének leírása és a KÖZLEMÉNY fájl tartalmának reprodukálásához ésszerű és szokásos használat szükséges.

7. A jótállás kizárása.

Hacsak a vonatkozó jogszabályok nem írják elő, vagy írásban nem állapodnak meg benne, a Licenctulajdonos biztosítja a Mûvet (és minden Közremûködõ biztosítja a Hozzájárulásait) „AHOGY VAN” ALAPON, BÁRMILYEN GARANCIA VAGY FELTÉTEL NÉLKÜL, akár kifejezett, akár hallgatólagos, beleértve, korlátozás nélkül, bármilyen a CÍM, NEM JOGSÉRTÉS, FORGALMAZHATÓSÁG vagy ALKALMASSÁG ALKALMASSÁG GARANCIÁJA vagy feltételei. Kizárólag Ön felelős a Munka felhasználásának vagy újraterjesztésének megfelelőségének megállapításáért, és vállalja a jelen Licenc szerinti engedélyek gyakorlásával kapcsolatos minden kockázatot.

8. A felelősség korlátozása.

Semmilyen esetben és semmilyen jogi elmélet szerint, akár károkozásból (beleértve a gondatlanságot is), szerződésből vagy más módon, kivéve, ha a vonatkozó törvény előírja (például szándékos és súlyosan gondatlan cselekmények), vagy ha írásban nem állapodnak meg benne, egyik Közreműködő sem felelős Ön felé károk, beleértve bármely közvetlen, közvetett, különleges, véletlen vagy következményes kárt, amely a jelen Licenc eredményeként vagy a Mű használatából vagy használatának képtelenségéből ered (ideértve, de nem kizárólagosan a jóindulat elvesztéséből, a munka leállításából eredő károkat , számítógép meghibásodása vagy meghibásodása, vagy bármely és minden egyéb kereskedelmi kár vagy veszteség), még akkor is, ha a Közreműködőt tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

9. A garancia vagy a kiegészítő felelősség elfogadása.

A Mű vagy Származékos Művek újraterjesztése során Ön dönthet úgy, hogy felajánlja a jelen Licencnek megfelelő támogatás, garancia, kártalanítás vagy egyéb felelősségi kötelezettségek és/vagy jogok elfogadását, és ezért díjat számít fel. Az ilyen kötelezettségek elfogadása során azonban Ön csak a saját nevében és kizárólagos felelősségére járhat el, egyetlen másik Közreműködő nevében sem, és csak akkor, ha beleegyezik abba, hogy minden Közreműködőt kártalanít, megvéd és ártalmatlanná tesz minden, a vagy az ilyen Közreműködővel szemben támasztott követelések az ilyen jótállás vagy további felelősségvállalás miatt.

SQLCipher

Copyright (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

• A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, ezt a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.

• A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.

• Sem a ZETETIC LLC, sem közreműködőinek neve nem használható fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A ZETETIC LLC „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOTT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS BIZONYOS CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. A ZETETIC LLC SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ ÁRUK BESZERZÉSÉT, SZOLGÁLTATÁSOKAT, SZOLGÁLTATÁSOKAT VAGY SZOLGÁLTATÁSOKAT; ) A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL BÁRMILYEN FORRÁSBÓL KERÜLŐ FELELŐSSÉG ELMÉLETE, AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBŐL VAGY SZABÁLYOZÁSRA VONATKOZÓAN (BEÉLETETETT A HOGYANSÁGOT VAGY EGYÉBEN), AKÁR BÁRMILYEN FELELŐSSÉG ELMÉLETE ESETÉN AKÁR AJÁNLATBAN.

SQLite

A szerzők az SQLite összes kódját és dokumentációját a nyilvánosság számára szentelték. Valamennyi kódszerző és azon cégek képviselői, akiknek dolgoznak, aláírtak egy eskü alatt tett nyilatkozatot, amelyben közkinccsé tesznek hozzájárulásukat, és az aláírt eskü alatt tett nyilatkozatok eredeti példányait a Hwaci központi irodáiban található tűzbiztos szekrényben tárolják. Bárki szabadon másolhatja, módosíthatja, közzéteheti, felhasználhatja, összeállíthatja, eladhatja vagy terjesztheti az eredeti SQLite kódot akár forráskód formájában, akár lefordított binárisként, bármilyen kereskedelmi vagy nem kereskedelmi célból és bármilyen módon.

Sun RPC

Szerzői jog (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

A Sun RPC a Sun Microsystems, Inc. terméke, és korlátlan használatra biztosított, feltéve, hogy ez a jelmagyarázat minden szalagos adathordozón megtalálható, és a szoftver részeként részben vagy egészben. A felhasználók díjmentesen másolhatják vagy módosíthatják a Sun RPC-t, de nem jogosultak licencet adni vagy bárki másnak terjeszteni, kivéve a felhasználó által fejlesztett termék vagy program részeként.

A SUN RPC AZ ÉRTÉKELÉSÉRE VONATKOZÓ GARANCIA NÉLKÜL BIZTOSÍTOTT MINDENFÉLE GARANCIA, BEÉLETETETT A TERVEZÉSRE, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA, VAGY KERESKEDELMI, HASZNÁLATI VAGY KERESKEDELMI ALKALMAZÁSBÓL ADOTT GARANCIA.

A Sun RPC nem kap támogatást, és a Sun Microsystems, Inc. nem köteles segíteni a használatában, javításában, módosításában vagy fejlesztésében.

A SUN MICROSYSTEMS, INC. NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A SZERZŐI JOGOK, ÜZLETI TITKOK VAGY BÁRMELY SZABADALOM SUN RPC, VAGY EZEK BÁRMELY RÉSZÉNEK ÁLTAL ÉRTÉKESÍTÉSÉBŐL.

A Sun Microsystems, Inc. semmilyen esetben sem felelős semmilyen bevételkiesésért vagy haszonkiesésért, vagy egyéb különleges, közvetett és következményes károkért, még akkor sem, ha a Sunt tájékoztatták az ilyen károk lehetőségéről.

Ubuntu

Ez a Szoftver tartalmazhat Ubuntut, amely a GNU General Public License 2. verziója szerint licencelt, amelynek egy példánya az Ubuntu forráskódjával együtt elérhető a http://www.ubuntu.com/ címen.

Udev

Szerzői jog (c) 2013, Sam Truzjan

Minden jog fenntartva.

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 • A forráskód újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást.
 • A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 • Sem Sam Truzjan, sem más közreműködők neve nem használható fel az ebből a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására külön előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐI JOGOK TULAJDONOSAI ÉS KÖZTÁRULÓI „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOK, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A KÖZVETÍTETT FELTÉTELEKRE VONATKOZÓ ALKALMAZHATÓSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMÉNYES GARANCIÁT. A SZERZŐI JOG TULAJDONOSA VAGY A KÖZREMŰKÖDŐK SEMMILYEN ESETÉN NEM FELELŐSÜL SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAG A SZOLGÁLTATÁSOKAT, SZOLGÁLTATÁSOKAT, ALKALMAZOTTAK BESZERZÉSÉT; VAGY VÁLLALKOZÁS SZAKADÁSA) AZONBAN OKOZTA, AKÁR BÁRMELY FELELŐSSÉGELMÉLETBŐL, AKÁR SZERZŐDÉSBEN, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBEN, VAGY károkozási jogsértést (beleértve a hanyagságot VAGY EGYÉB MÁST), AMELYEK AZ EZEN A SZERZŐDÉSEKBŐL FELTÜNTETT FELELŐSSÉGEKBŐL KERÜLTEK BÁRMILYEN MÓDON.

UPX/UPL

Az UPX és az UCL szerzői jogvédelem alatt álló szoftverek. Minden jog a szerzőt illeti.

Az UPX szerzői jog (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

Az UPX szerzői jog (C) 1996-2000 Molnár László

Az UCL szerzői joga (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

GNU ÁLTALÁNOS NYILVÁNOS LICENC

Az UPX és az UCL könyvtár ingyenes szoftver; tovább terjesztheti és/vagy módosíthatja azokat a Free Software Foundation által közzétett GNU General Public License feltételei szerint; vagy a Licenc 2-es verzióját, vagy (az Ön választása szerint) bármely későbbi verziót.

Az UPX és az UCL terjesztése abban a reményben történik, hogy hasznosak lesznek, de MINDEN GARANCIA NÉLKÜL; még az ELADHATÓSÁGRA vagy A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA vonatkozó hallgatólagos garancia nélkül. További részletekért lásd a GNU General Public License-t.

KÜLÖNLEGES KIVÉTEL A TÖMÖRÍTETT VÉGREHAJTÁSOKRA

Az egyes UPX tömörített programokba beágyazott csonk az UPX és az UCL része, és olyan kódot tartalmaz, amely szerzői jogunk alatt áll. A GNU General Public License feltételei továbbra is érvényesek, mivel a program tömörítése a csonkunkkal való összekapcsolás speciális formája.

Ezúton Markus FXJ Oberhumer és Molnár László különleges engedélyt ad Önnek az összes UPX tömörített program (beleértve a kereskedelmieket is) szabad felhasználására és terjesztésére, az alábbi korlátozások mellett:

 1. A programot teljesen módosítatlan UPX-verzióval kell tömörítenie; vagy a mi előre lefordított verziónkkal, vagy (az Ön választása szerint) az általunk terjesztett, módosítatlan UPX-források saját maga fordított változatával.
 2. Ez azt is jelenti, hogy az UPX csonknak teljesen módosítatlannak kell lennie, azaz a tömörített programba ágyazott csonknak bájtban meg kell egyeznie a hivatalos módosítatlan UPX-verzió által előállított csonkkal.
 3. A kicsomagolót és a csonkból származó bármely más kódot kizárólag a módosítatlan UPX csonknak kell használnia a program kicsomagolásához a program indításakor. A csonk egyetlen részét sem olvashatja, másolhatja, hívhatja meg vagy más módon nem használhatja vagy férhet hozzá a program.

WTL

A WTL licence a Microsoft Public License (MS-PL) szerint történik.

Ez a licenc szabályozza a kísérő szoftver használatát. Ha használja a szoftvert, elfogadja ezt a licencet. Ha nem fogadja el a licencet, ne használja a szoftvert.

1. Meghatározások

A „reprodukció”, „reprodukció”, „származékos művek” és „terjesztés” kifejezések itt ugyanazt jelentik, mint az Egyesült Államok szerzői jogi törvényében.

A „hozzájárulás” az eredeti szoftver, vagy a szoftver bármely kiegészítése vagy módosítása.

A "közreműködő" minden olyan személy, aki a jelen licenc alapján terjeszti hozzájárulását.

Az „engedélyezett szabadalmak” a közreműködő szabadalmi igénypontjai, amelyek közvetlenül a hozzájáruláson olvashatók.

2. Jogok biztosítása

(A) Szerzői jog átengedése – A jelen licenc feltételeinek megfelelően, beleértve a 3. szakaszban szereplő licencfeltételeket és korlátozásokat, minden közreműködő nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes szerzői jogi licencet ad Önnek hozzájárulása reprodukálására, származékos munkáinak elkészítésére. hozzájárulást, és terjessze annak hozzájárulását vagy az Ön által létrehozott származékos műveket.

(B) Szabadalom megadása – A jelen licenc feltételeinek megfelelően, beleértve a 3. szakaszban szereplő licencfeltételeket és korlátozásokat, minden közreműködő nem kizárólagos, világméretű, jogdíjmentes licencet ad Önnek licencelt szabadalmai alapján, hogy készítsen, készítsen, használjon , eladja, eladásra kínálja, importálja és/vagy más módon elidegeníti a szoftverben vagy a szoftverben található hozzájárulás származékos munkáit.

3. Feltételek és korlátozások

(A) Nincs védjegyengedély – Ez a licenc nem biztosít jogot a közreműködők nevének, logójának vagy védjegyének használatára.

(B) Ha szabadalmi keresetet nyújt be bármely közreműködővel szemben olyan szabadalmakkal kapcsolatban, amelyekről azt állítja, hogy a szoftver sérti, akkor az ilyen közreműködőtől származó szabadalmi licence a szoftverre automatikusan lejár.

(C) Ha a szoftver bármely részét terjeszti, meg kell őriznie a szoftverben található összes szerzői jogi, szabadalmi, védjegy- és forrásmegjelölést.

(D) Ha a szoftver bármely részét forráskód formájában terjeszti, ezt csak a jelen licenc alapján teheti meg, ha a licenc teljes példányát mellékeli a terjesztéshez. Ha a szoftver bármely részét lefordított vagy objektumkód formájában terjeszti, azt csak a jelen licencnek megfelelő licenc alapján teheti meg.

(E) A szoftver licence „ahogy van”. Ön viseli a használat kockázatát. A közreműködők nem vállalnak kifejezett garanciát, garanciát vagy feltételeket. A helyi törvények értelmében további fogyasztói jogokkal rendelkezhet, amelyeket ez a licenc nem módosíthat. A helyi törvények által megengedett mértékig a közreműködők kizárják az eladhatóságra, az adott célra való alkalmasságra és a jogsértés hiányára vonatkozó vélelmezett garanciákat.

UnRAR

UnRAR - ingyenes segédprogram RAR archívumokhoz

Licenc az INGYENES hordozható verzió használatához és terjesztéséhez

Az UnRAR segédprogram forráskódja ingyenes. Ez azt jelenti, hogy:

 1. A RAR és az UnRAR segédprogram minden szerzői joga kizárólag a szerző - Alexander Roshal - tulajdonában van.
 2. Az UnRAR forráskód bármely szoftverben ingyenesen felhasználható RAR archívumok kezelésére, de nem használható RAR (WinRAR) kompatibilis archiváló fejlesztésére és RAR tömörítési algoritmus újbóli létrehozására, amely szabadalmaztatott. A módosított UnRAR forráskód külön formában vagy más szoftver részeként történő terjesztése megengedett, feltéve, hogy e bekezdés teljes szövege, az "UnRAR forráskód" szavaktól kezdve szerepel a licencben, vagy a dokumentációban, ha a licenc nem elérhető, és az eredményül kapott csomag forráskód megjegyzéseiben.
 3. Az UnRAR segédprogram szabadon terjeszthető. Az UnRAR terjesztése más szoftvercsomagokon belül megengedett.
 4. A RAR ARCHÍVÓT ÉS AZ UNRAR UTILITÁST „AHOGY VAN” TERJESZTÉSE. SEMMILYEN FÉLE GARANCIA NEM KIFEJEZETT VAGY BIZTOSÍTVA. SAJÁT FELELŐSSÉGEDRE HASZNÁLJA. A SZERZŐ NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET A SZOFTVER HASZNÁLATÁBÓL VAGY RENDELLENES HASZNÁLATÁBAN EREDMÉNYEZŐ ADATVESZTÉSÉRT, KÁROKÉRT, NYERESÉGESSÉGÉRT VAGY BÁRMELY MÁS VESZTESÉGÉRT.
 5. Az UnRAR segédprogram telepítése és használata a licenc jelen feltételeinek elfogadását jelenti.
 6. Ha nem ért egyet a licenc feltételeivel, el kell távolítania az UnRAR fájlokat a tárolóeszközökről, és abba kell hagynia a segédprogram használatát.

Köszönjük érdeklődését a RAR és az UnRAR iránt.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Copyright (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licenc az Apache Licenc 2.0-s verziója alatt (a "Licenc"); ezt a fájlt csak a Licencnek megfelelően használhatja. A Licenc egy példányát a http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0 címen szerezheti be.

Hacsak a vonatkozó jogszabályok nem írják elő, vagy írásos megállapodást nem írnak elő, a Licenc alapján terjesztett szoftvereket „AHOGY VAN” ALAPJÁN terjesztik, BÁRMILYEN kifejezett vagy hallgatólagos GARANCIA VAGY FELTÉTELEK NÉLKÜL. Tekintse meg a Licencben az adott nyelvi engedélyeket és korlátozásokat a Licenc alatt.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly és Mark Adler

Ezt a szoftvert "adott állapotában" biztosítjuk, kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. A szerzők semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a szoftver használatából eredő károkért.

Az alábbi korlátozások mellett bárki engedélyt kap a szoftver bármilyen célra történő felhasználására, beleértve a kereskedelmi alkalmazásokat is, valamint szabadon módosíthatja és terjesztheti:

 1. A szoftver eredetét nem szabad félrevezetni; nem állíthatja, hogy az eredeti szoftvert Ön írta. Ha ezt a szoftvert egy termékben használja, a termék dokumentációjában köszönjük, de nem kötelező.
 2. A módosított forrásverziókat egyértelműen meg kell jelölni, és nem szabad megtéveszteni az eredeti szoftverként.
 3. Ez a közlemény nem távolítható el vagy módosítható semmilyen forrásterjesztésből.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Módosítása az Unzip for Zip64 számára

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Minden jog fenntartva.

E szerzői jog és licenc értelmében az "Info-ZIP" a következő személyek csoportja:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Ezt a szoftvert „adott állapotában” biztosítjuk, bármilyen kifejezett vagy hallgatólagos garancia nélkül. Az Info-ZIP vagy közreműködői semmilyen esetben sem tehetők felelőssé a szoftver használatából vagy használatának képtelenségéből eredő közvetlen, közvetett, véletlen, különleges vagy következményes károkért.

A fenti felelősségkizárás és a következő korlátozások betartása mellett bárki jogosult ezt a szoftvert bármilyen célra használni, beleértve a kereskedelmi alkalmazásokat is, valamint szabadon módosítani és szabadon terjeszteni:

1. A forráskód (részben vagy egészben) újraterjesztésekor meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, meghatározást, felelősséget kizáró nyilatkozatot és a jelen feltételek listáját.

2. A bináris formában történő újraterjesztésnek (összeállított végrehajtható fájlok és könyvtárak) a fenti szerzői jogi megjegyzést, meghatározást, felelősséget kizáró nyilatkozatot és a jelen feltételek listáját reprodukálniuk kell a dokumentációban és/vagy a terjesztéshez mellékelt egyéb anyagokban. Nincs szükség további dokumentációra azokhoz a végrehajtható fájlok esetében, amelyeknél a parancssori licenc opció biztosítja ezeket, és a beállítással kapcsolatos megjegyzés a végrehajtható fájl indítási sávjában található.
Az egyetlen kivétel ez alól a szabványos UnZipSFX bináris fájl (beleértve az SFXWiz-t is) újraelosztása egy önkicsomagoló archívum részeként; Ez engedélyezett a licenc hozzáadása nélkül, mindaddig, amíg a normál SFX szalaghirdetést nem távolították el a binárisból vagy nem tiltották le.

1. Módosított verziók – beleértve, de nem kizárólagosan az új operációs rendszerek portjait, a meglévő portokat új grafikus felülettel, a módosított vagy hozzáadott funkciókkal rendelkező verziókat, valamint a dinamikus, megosztott vagy statikus könyvtárverziókat, amelyek nem az Info-ZIP-ből származnak – kötelező egyértelműen meg kell jelölni, és nem szabad megtévesztően eredeti forrásként feltüntetni, vagy ha binárisok, akkor az eredeti forrásból lefordítva. Az ilyen módosított verziókat nem szabad hamisan Info-ZIP-kiadásként feltüntetni – beleértve, de nem kizárólagosan, a módosított verziók "Info-ZIP" névvel való címkézését (vagy annak bármely változatát, beleértve, de nem kizárólagosan a különböző nagybetűk), "Pocket UnZip", "WiZ" vagy "MacZip" az Info-ZIP kifejezett engedélye nélkül. Az ilyen módosított verziók továbbá tilosak a Zip-Bugs vagy Info-ZIP e-mail címek vagy az Info-ZIP URL-cím(ek) félrevezető használata, ami arra utalhat, hogy az Info-ZIP támogatja a módosított verziókat.

2. Az Info-ZIP fenntartja a jogot az „Info-ZIP”, „Zip”, „UnZip”, „UnZipSFX”, „WiZ”, „Pocket UnZip”, „Pocket Zip” és „MacZip” elnevezések használatára. saját forrású és bináris kiadások.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, minden jog fenntartva.

Írta: Darrick Wong , James Simshaw és Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva

LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva

Szerzői jog (C) 2007 Intel Corporation. Minden jog fenntartva.

2007. november – kiegészítések a Create, Delete, Rebuild & Raid 10-hez.

LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Minden jog fenntartva
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva
LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Minden jog fenntartva.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva
LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Minden jog fenntartva.
Írta: Darrick Wong , James Simshaw és Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Minden jog fenntartva
LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Szerzői jog (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Minden jog fenntartva.
dmraid kiterjesztések:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Szerzői jog (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid kiterjesztések:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva
Szerzők: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Minden jog fenntartva.
dmraid módosítások:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva

ENGEDÉLY:

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor közvetlenül a fájl elején meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást, változtatás nélkül.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. A szerző neve nem használható fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására előzetes írásbeli engedély nélkül.

EZT A SZOFTVERT A SZERZŐ „AHOGY VAN”, ÉS BÁRMILYEN KIFEJEZETT VAGY VÉLEMEZTETETT GARANCIÁT BIZTOSÍTOTT, BELEÉRTVE, DE NEM KORLÁTOZOTT, AZ ELADHATÓSÁGRA ÉS A MEGHATÁROZOTT CÉLRA VALÓ ALKALMASSÁGRA VONATKOZÓ VÉLEMEZETT GARANCIÁT. A SZERZŐ SEMMILYEN ESETBEN NEM VÁLLAL FELELŐSSÉGET SEMMILYEN KÖZVETLEN, KÖZVETETT, VÉLETLENES, KÜLÖNLEGES, PÉLDA, VAGY KÖVETKEZMÉNYES KÁROKÉRT (BEÉLETETETT, DE NEM KIZÁRÓLAGOS A HELYETTESÍTŐ ÁRUK VAGY SZOLGÁLTATÁSOK BESZERZÉSE ) A JELEN SZOFTVER FELHASZNÁLÁSÁBÓL BÁRMILYEN MÓDON EREDMÉNYELŐ, AKÁR SZERZŐDÉSBŐL, SZIGORÚ FELELŐSSÉGBŐL VAGY KÁROKOZÁSSAL KAPCSOLATOS BÁRMILYEN FELELŐSSÉG ELMÉLETE OKOZTA, AKÁR AJÁNLATBAN is.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (a tényleges kódmódosítások Darrick Wong által)

Szerzői jog (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Minden jog fenntartva.

ENGEDÉLY:

A forrás- és bináris formában történő újraterjesztés és felhasználás módosítással vagy anélkül megengedett, feltéve, hogy a következő feltételek teljesülnek:

 1. A forráskód újraterjesztésekor közvetlenül a fájl elején meg kell őrizni a fenti szerzői jogi megjegyzést, a feltétellistát és a következő felelősségkizárást, változtatás nélkül.
 2. A bináris formában történő újraterjesztésnek tartalmaznia kell a fenti szerzői jogi megjegyzést, a jelen feltételek listáját és a következő felelősségkizárást a terjesztéshez mellékelt dokumentációban és/vagy egyéb anyagokban.
 3. A szerző neve nem használható fel a szoftverből származó termékek támogatására vagy reklámozására előzetes írásbeli engedély nélkül.

Alternatív megoldásként ez a szoftver a GNU General Public License ("GPL") 2. verziójának feltételei szerint terjeszthető, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Minden jog fenntartva.
Írta: Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Minden jog fenntartva
LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Minden jog fenntartva.
Írta: James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Minden jog fenntartva
LICENC: GPL, lásd alább

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Minden jog fenntartva
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Minden jog fenntartva
LICENC: GPL, lásd alább
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENC: GPL, lásd alább

VEGYES SZELLEMI TULAJDON SZERINTI FELTÉTELEK

A Mac az Apple Inc. Egyesült Államokban és más országokban bejegyzett védjegye.

Betöltés...