Termeni și condiții suplimentare pentru SpyHunter 5 și SpyHunter pentru Mac

NOTIFICARE DE COPYRIGHT

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Toate drepturile rezervate.

Codul terților poate fi agregat sau distribuit cu software-ul proprietar și protejat prin drepturi de autor al EnigmaSoft. Notificările privind drepturile de autor și termenii de licență pentru un astfel de cod de terță parte sunt detaliate mai jos.

DISTRIBUȚIA CODULUI SURSA

Anumite licențe terțe pot necesita distribuirea codului sursă corespunzător.

Puteți obține codul sursă corespunzător de la noi pentru o perioadă de trei ani de la ultima furnizare a acestui produs, trimițând un mandat de plată sau un cec de 5 EUR la:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: Oferta de conformitate GPL
Strada Castelului 1
Dublin D02 XD82
IRLANDA

Vă rugăm să scrieți „Sursa conformității GPL” în linia de memorare a plății dvs. Această ofertă este valabilă pentru oricine primește aceste informații.

LISTA DE COMPONENTE PE PRODUS

Lista de licențe de componente terțe pentru fiecare produs:

PRODUS (COMPONENTE)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl și Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter pentru Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; și Zlib)

NOTĂRI DE DREPT DE AUTOR ȘI TERMENI DE LICENȚĂ A TERȚEI PĂRȚI

4.4BSD

Toată documentația și software-ul inclus în versiunile 4.4BSD și 4.4 BSD-Lite sunt protejate prin drepturi de autor de către The Regents of the University of California.

Drepturi de autor 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regenți ai Universității din California. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. [Această condiție a fost eliminată; vezi https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Nici numele universității, nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE REGENȚI ȘI CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ REGIENȚII SAU CONTRIBUITORII NU VA FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUȚIE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE, DATE; ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICĂ CAUZATĂ ȘI PE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTA MODE) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE CONSULTA ACEST POSIBILITATE.

BIND 4.9.5

Codul de rezoluție DNS, preluat din BIND 4.9.5, este protejat prin drepturi de autor atât de către UC Berkeley, cât și de către Digital Equipment Corporation. Porțiunile DEC sunt sub următoarea licență:

Copyright porțiuni (C) 1993 de către Digital Equipment Corporation.

Prin prezenta se acordă permisiunea de a utiliza, copia, modifica și distribui acest software în orice scop, cu sau fără taxă, cu condiția ca notificarea privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune să apară în toate copiile și ca numele Digital Equipment Corporation să nu fie utilizat în publicitate sau publicitate referitoare la distribuirea documentului sau software-ului fără permisiunea prealabilă specifică, scrisă.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA ESTE” ȘI DIGITAL EQUIPMENT CORP. RENUNȚĂ TOATE GARANȚII CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADAPTABILITATE. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION NU VA FI RESPONSABILĂ ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, DIRECTE, INDIRECTE SAU CONSECENȚIALE SAU ORICE DAUNE REZULTATE DIN PIERDEREA UTILIZĂRII, DATELOR SAU PROFITURILOR, FIEA ÎN ACȚIUNEA CONTRACTULUI, FĂRĂ ALTĂ NEGLIGENȚĂ. SAU ÎN CONECTARE CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA ACESTUI SOFTWARE.

Copyright porțiuni (C) de UC Berkeley

Drepturi de autor 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regenți ai Universității din California. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. [Această condiție a fost eliminată; vezi https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Nici numele universității, nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE REGENȚI ȘI CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ REGIENȚII SAU CONTRIBUITORII NU VA FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUȚIE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE, DATE; ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICĂ CAUZATĂ ȘI PE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTA MODE) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE CONSULTA ACEST POSIBILITATE.

Boost

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane sau organizații care obține o copie a software-ului și a documentației însoțitoare acoperite de această licență („Software-ul”) pentru a utiliza, reproduce, afișa, distribui, executa și transmite Software-ul și să pregătească Lucrări derivate ale Software-ului și să permită terților cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, toate sub rezerva următoarelor:

Notificările privind drepturile de autor din Software și întreaga declarație, inclusiv acordarea de licență de mai sus, această restricție și următoarea declinare a răspunderii, trebuie incluse în toate copiile Software-ului, în întregime sau parțial, și în toate lucrările derivate ale Software-ului, cu excepția cazului în care copiile sau lucrările derivate sunt numai sub formă de cod obiect executabil de mașină, generat de un procesor în limbajul sursă.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA E”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADEPRENARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, TITLUL ȘI NEÎNCĂLCAREA. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR SAU ORICE ORICE CARE DISTRIBUIE SOFTWARE-UL PENTRU ORICE DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR CONTRACTUALĂ, DELICITĂ SAU ALTE RESPONSABILITĂȚI, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGAȚIE CU SOFTWARE-UL SAU ALTELE UTILIZARE DE SOFTWARE.

Botan

Drepturi de autor (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuțiile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE AUTOR(I) „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ AUTORUL(II) SAU CONTRIBUITORUL(II) NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE; DATE, SAU PROFIT; SAU ÎNTRERUPERARE A AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIE DE CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIVELE NEGLIGENȚEI SAU ALTE MAI) DECORITE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE ȘI AVISAT POSIBILITATEA DE ACESTE DAUNE.

*7-Zip

Oricine este liber să copieze, să modifice, să publice, să utilizeze, să compilați, să vândă sau să distribuie codul original LZMA SDK, fie sub formă de cod sursă, fie ca binar compilat, pentru orice scop, comercial sau necomercial și prin orice mijloc.

Curl și Libcurl

Drepturi de autor (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se și mulți colaboratori, vezi fișierul mulțumiri.

Toate drepturile rezervate.

Prin prezenta se acordă permisiunea de a utiliza, copia, modifica și distribui acest software în orice scop, cu sau fără taxă, cu condiția ca notificarea de mai sus privind drepturile de autor și această notificare de permisiune să apară în toate copiile.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA E”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCAREA DREPTURILOR TERȚILOR. AUTORII SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNDĂTORI ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ÎN ALTRE MOD, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTARE CU SOFTWARE-UL SAU ALTELE UTILIZARE SOFTWARE.

Cu excepția cazurilor menționate în această notificare, numele unui deținător al drepturilor de autor nu va fi folosit în publicitate sau în alt mod pentru a promova vânzarea, utilizarea sau alte tranzacții în acest Software fără autorizarea prealabilă în scris a deținătorului drepturilor de autor.

BusyBox

Acest Software poate include BusyBox, care este licențiat conform GNU General Public License Versiunea 2, o copie a cărei copie împreună cu codul sursă pentru BusyBox este disponibilă la http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Originea acestui software nu trebuie denaturată; nu trebuie să pretindeți că ați scris software-ul original. Dacă utilizați acest software într-un produs, o confirmare în documentația produsului ar fi apreciată, dar nu este necesară.
 3. Versiunile sursă modificate trebuie să fie clar marcate ca atare și nu trebuie să fie denaturate ca fiind software-ul original.
 4. Numele autorului nu poate fi folosit pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE AUTOR „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ AUTORUL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE SAU PROFIT DE AFACERI; ) ORIENTA CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTE MODALITĂȚI) RESULTATE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT AVISAT DE POSIBILITATEA.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versiunea 1.0.6 din 6 septembrie 2010

CppSQLite

Copyright (C) 2004 Rob Groves. Toate drepturile rezervate.

rob.groves@btinternet.com

Permisiunea de a utiliza, copia, modifica și distribui acest software și documentația acestuia în orice scop, fără taxă și fără un acord scris, este acordată prin prezenta, cu condiția ca notificarea privind drepturile de autor de mai sus, acest paragraf și următoarele două paragrafe să apară în toate copiile. , modificări și distribuții.

AUTORUL NU VA FI RESPONSABIL ÎN NICIO CAZ ÎN FAȚĂ DE NICIO PĂRȚI PENTRU DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, SPECIALE, INCIDENTALE SAU CONSECUȚIONALE, INCLUSIV PIERDERE DE PROFIT, DERIVATE DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE ȘI A DOCUMENTAȚIEI ACESTUI, CHIAR DACĂ AUTORUL A ESTE POSIBILITATE DE ASEMENEA DAUNE.

AUTORUL RENUNȚĂ ÎN SPECIAL ORICE GARANȚII, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANZARE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. SOFTWARE-UL ȘI DOCUMENTAȚIA ÎNSOȘITĂ, DACĂ ESTE, PREVIZATE ÎN PREZENTA SUNT FURNIZATE „CA AȚIE”. AUTORUL NU ARE OBLIGAȚIA DE A FURNIZA ÎNTREȚINERE, SUPORT, ACTUALIZĂRI, ÎMBUNĂTĂȚIRI SAU MODIFICĂRI.

Device Mapper

Acest Software poate include device-mapper care este licențiat conform GNU Lesser General Public License Versiunea 2.1 și GNU General Public License Versiunea 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Drepturi de autor (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Acest Software poate include dmraid (instrument și bibliotecă RAID pentru cartografierea dispozitivelor) care este licențiat conform Licenței Publice Generale Inferioare GNU Versiunea 2.1, Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2 și licențele enumerate mai jos, ale căror copii împreună cu codul sursă pentru dmraid sunt disponibile la http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)drept de autor 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate.

LICENȚĂ în amonte

****

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Copyright (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Drepturi de autor (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Drepturi de autor (C) 2004 NVidia Corporation. Toate drepturile rezervate.

Toate drepturile rezervate.

Acest cod dmraid este software gratuit; îl puteți redistribui și/sau modifica în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU, așa cum sunt publicate de Free Software Foundation; fie versiunea 2 a Licenței, fie (la alegerea dvs.) orice versiune ulterioară.

dmraid este distribuit in speranta ca va fi de folos, dar FARA NICIO GARANTIE; fără nici măcar garanția implicită de VANTABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați Licența publică generală GNU pentru mai multe detalii.

Ar fi trebuit să primiți o copie a Licenței publice generale GNU (Lesser) împreună cu acest cod dmraid; dacă nu, scrieți la Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, SUA.

****

Pe sistemele Ubuntu/Debian GNU/Linux, textul complet al Licenței publice generale GNU poate fi găsit în „/usr/share/common-licenses/GPL”. Textul complet al Licenței publice generale minore GNU poate fi găsit în „/usr/share/common-licenses/LGPL”.

Ambalajul Debian este © 2008, Giuseppe Iuculano și este licențiat conform GPL, vezi „/usr/share/common-licenses/GPL”.

SIGURANTA

Acest Software poate include FUSE care este licențiat în baza Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2 și a Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2.

Copyright 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Este posibil ca acest software să fi folosit colecția de compilatori GNU (GCC) care este licențiată în baza Licenței publice generale GNU versiunea 3, Excepția bibliotecii de rulare GCC versiunea 3.1 și licențele enumerate mai jos, ale căror copii, împreună cu codul sursă pentru GCC, sunt disponibile la http://gcc.gnu.org/. (licențe disponibile la ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC este Copyright (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2001, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002, 2002 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC este software gratuit; îl puteți redistribui și/sau modifica în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU publicate de Free Software Foundation; fie versiunea 3, fie (la alegerea dvs.) orice versiune ulterioară.

GCC este distribuit in speranta ca va fi de folos, dar FARA NICIO GARANTIE; fără nici măcar garanția implicită de VANTABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați Licența publică generală GNU pentru mai multe detalii.
Fișierele care au clauze de excepție sunt licențiate în conformitate cu termenii GNU General Public License; fie versiunea 3, fie (la alegerea dvs.) orice versiune ulterioară.

Pe sistemele Debian GNU/Linux, textul complet al Licenței publice generale GNU este în „/usr/share/common-licenses/GPL”, versiunea 3 a acestei licențe în „/usr/share/common-licenses/GPL-3”. '.

Următoarele biblioteci de rulare sunt licențiate în conformitate cu termenii GNU General Public License (v3 sau o versiune ulterioară) cu versiunea 3.1 a GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Biblioteca de suport libgnat-4.4 Ada și biblioteca libgnatvsn.
 • Diverse fișiere de configurare în gcc/config/ utilizate în bibliotecile de rulare

În schimb, libgnatprj este licențiat în conformitate cu termenii pură a licenței publice generale GNU.

Biblioteca libgcj este licențiată în conformitate cu termenii licenței publice generale GNU, cu o excepție specială:

Conectarea acestei biblioteci în mod static sau dinamic cu alte module înseamnă o lucrare combinată bazată pe această bibliotecă. Astfel, termenii și condițiile Licenței Publice Generale GNU acoperă întreaga combinație.

Ca o excepție specială, deținătorii de drepturi de autor ai acestei biblioteci vă oferă permisiunea de a conecta această bibliotecă cu module independente pentru a produce un executabil, indiferent de termenii licenței acestor module independente, și de a copia și distribui executabilul rezultat în condițiile alese de dvs. cu condiția să îndepliniți, de asemenea, pentru fiecare modul independent legat, termenii și condițiile licenței acelui modul. Un modul independent este un modul care nu este derivat din sau bazat pe această bibliotecă. Dacă modificați această bibliotecă, puteți extinde această excepție la versiunea dvs. a bibliotecii, dar nu sunteți obligat să faceți acest lucru. Dacă nu doriți să faceți acest lucru, ștergeți această declarație de excepție din versiunea dvs.

Biblioteca GNU C

Acest Software poate include biblioteca GNU C care este licențiată în baza Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2.1, Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2 și licențele enumerate mai jos, ale căror copii împreună cu codul sursă pentru biblioteca GNU C sunt disponibile la adresa http://www.gnu.org/software/libc/.

Drepturi de autor (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Acest Software poate include Grub4Dos, care este licențiat conform Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2, a cărei copie împreună cu codul sursă pentru Grub4Dos este disponibilă la https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Fișierul if_ppp.h se află sub următoarea licență CMU:

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. Nici numele universității, nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE UNIVERSITATEA CARNEGIE MELLON ȘI DE CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SUNT RENUNCIATE. UNIVERSITATEA SAU CONTRIBUTORII NU VA FI RESPONSABILE ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUT; PIERDERE DE UTILIZARE, PROFIT DE DATE; ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICĂ CAUZATĂ ȘI PE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTA MODE) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE CONSULTA ACEST POSIBILITATE.

Licență Inner Net

Fișierele inet/getnameinfo.c și sysdeps/posix/getaddrinfo.c sunt drepturi de autor (C) de Craig Metz și sunt distribuite sub următoarea licență:

/* Licența Inner Net, versiunea 2.00

Autorul(ii) acordă permisiunea de redistribuire și utilizare în forme sursă și binare, cu sau fără modificare, a software-ului și a documentației, cu condiția ca următoarele condiții să fie îndeplinite:

0. Dacă primiți o versiune a software-ului care este etichetată în mod special ca nefiind redistribuită (verificați mesajul de versiune și/sau README), nu aveți permisiunea să redistribuiți acea versiune a software-ului în nici un fel sau formă.

 1. Trebuie respectați toți termenii tuturor celorlalte drepturi de autor și licențe aplicabile.
 2. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificările autorilor privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 3. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificările privind drepturile de autor ale autorilor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 4. [Deținătorul drepturilor de autor a autorizat eliminarea acestei clauze.]
 5. Nici numele autorului (autorilor) și nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE AUTORII ȘI CONTRIBUITORII SĂI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ AUTORII SAU CONTRIBUITORII NU VA FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE; PIERDERE DE UTILIZARE, PROFIT DE DATE; ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICĂ CAUZATĂ ȘI PE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTA MODE) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE CONSULTA ACEST POSIBILITATE.

Intel

Următoarea licență acoperă fișierele din colecția Intel „Funcții matematice extrem de optimizate pentru Itanium”:

Acord de licență Intel

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

* Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.

* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

* Numele Intel Corporation nu poate fi folosit pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ INTEL SAU CONTRIBUTORII NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE PROFITURI; ÎNTRERUPERE) ORICĂ CAUZATĂ ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ÎN ALTER) DECORIRE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT AVISAT DE ACEST POSSIBILITATE.

LEGILE EXPORTULUI: ACEASTĂ LICENȚĂ NU ADAGĂ RESTRICȚII LA LEGILE EXPORTULUI ALE JURISDICȚIEI DVS.

Este responsabilitatea titularului de licență să se conformeze oricăror reglementări de export aplicabile în jurisdicția titularului de licență. Conform reglementărilor de export ACTUALE (mai 2000) din SUA, acest software este eligibil pentru export din SUA și poate fi descărcat sau exportat sau reexportat în orice alt mod în întreaga lume, CU EXCEPȚIA către destinații sub embargo SUA, care includ Cuba, Irak, Libia, Coreea de Nord, Iran, Siria, Sudan. , Afganistan și orice altă țară căreia SUA i-au embargoat bunuri și servicii.

JsonCpp

Codul sursă al bibliotecii JsonCpp, inclusiv documentația însoțitoare, testele și aplicațiile demonstrative, sunt licențiate în următoarele condiții.

Baptiste Lepilleur și The JsonCpp Authors declină în mod explicit drepturile de autor în toate jurisdicțiile care recunosc o astfel de declinare. În astfel de jurisdicții, acest software este lansat în domeniul public.

În jurisdicțiile care nu recunosc proprietatea Domeniului Public (de exemplu, Germania din 2010), acest software este Copyright (c) 2007-2010 de către Baptiste Lepilleur și The JsonCpp Authors și este eliberat în conformitate cu termenii licenței MIT (vezi mai jos).

În jurisdicțiile care recunosc proprietatea domeniului public, utilizatorul acestui software poate alege să îl accepte fie ca 1) domeniu public, 2) în condițiile licenței MIT (vezi mai jos), fie 3) în condițiile domeniului public dual/ Condițiile de licență MIT descrise aici, după cum doresc.

Licența MIT este la fel de aproape de Public Domain cât poate obține o licență și este descrisă în termeni clari și conciși la:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Urmează textul integral al licenței MIT:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur și autorii JsonCpp

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate („Software-ul”), de a utiliza Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare , să publice, să distribuie, să sublicențeze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Nota privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau părțile substanțiale ale Software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA E”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. AUTORII SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNDĂTORI ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ÎN ALTRE MOD, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTARE CU SOFTWARE-UL SAU ALTELE UTILIZARE SOFTWARE.

Licența MIT este compatibilă atât cu GPL, cât și cu software-ul comercial, oferind unuia toate drepturile Domeniului Public, cu neplăcerea minoră de a fi necesar să păstreze în codul sursă notificarea privind drepturile de autor și textul licenței de mai sus. Rețineți, de asemenea, că acceptând „licența” domeniului public vă puteți re-licenția copia folosind orice licență doriți. Cu excepția cazurilor menționate în această notificare, numele unui deținător al drepturilor de autor nu va fi folosit în publicitate sau în alt mod pentru a promova vânzarea, utilizarea sau alte tranzacții în acest Software fără autorizarea prealabilă în scris a deținătorului drepturilor de autor.

Klibc.utils

Acest Software poate include Klibc.utils care este licențiat în baza Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2 și sub licența enumerată mai jos.

Copyright 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Drepturi de autor (c) 2004-2006 The Regents of the University of California. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. Nici numele universității, nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE REGENȚI ȘI CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ REGIENȚII SAU CONTRIBUITORII NU VA FI RĂSPUNDĂTORI PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUȚIE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE, DATE; ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICĂ CAUZATĂ ȘI PE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTA MODE) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE CONSULTA ACEST POSIBILITATE.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

* Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.

* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

* Nici numele Google Inc., nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o permisiune scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂRUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU CONTRIBUTORII NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE, PIERDERI DE PROFIT DE UTILIZARE DE SERVICII; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALLT MOD) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT CONSULTAT.

Libffi

Acest Software poate include biblioteca libffi care este supusă următoarelor drepturi de autor și permisiuni:

Copyright (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc și alții (Consultați fișierele sursă pentru detalii)

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate („Software-ul”), de a utiliza Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare , să publice, să distribuie, să sublicențeze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Nota privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau părțile substanțiale ale Software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA E”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. AUTORII SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNDĂTORI ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ÎN ALTRE MOD, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTARE CU SOFTWARE-UL SAU ALTELE UTILIZARE SOFTWARE.

LevelDB

Copyright (c) 2011 The LevelDB Authors. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

* Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.

* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

* Nici numele Google Inc., nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o permisiune scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂRUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU CONTRIBUTORII NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE, PIERDERI DE PROFIT DE UTILIZARE DE SERVICII; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALLT MOD) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT CONSULTAT.

Libarchive

Archive_entry.h:

Copyright (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Copyright (c) 2016 Martin Matuska
Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE AUTOR(II) „CA AȚI” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SUNT RENUNCIATE.

ÎN NICIO CAZ AUTORUL(II) NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTIVE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE, PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALLT MOD) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT CONSULTAT.

Archive.h:

Copyright (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE AUTOR(II) „CA AȚI” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SUNT RENUNCIATE.

ÎN NICIO CAZ AUTORUL(II) NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTIVE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE, PROFIT; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALLT MOD) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT CONSULTAT.

LibLIEF

Licență Apache
Versiunea 2.0, ianuarie 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, REPRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE

1. Definiții.

„Licență” înseamnă termenii și condițiile de utilizare, reproducere și distribuție, așa cum sunt definite de secțiunile 1 până la 9 din acest document.

„Licențiator” înseamnă proprietarul drepturilor de autor sau entitatea autorizată de proprietarul drepturilor de autor care acordă Licența.

„Persoană juridică” înseamnă uniunea dintre entitatea care acționează și toate celelalte entități care controlează, sunt controlate de sau se află sub control comun cu acea entitate. În sensul acestei definiții, „control” înseamnă (i) puterea, directă sau indirectă, de a determina conducerea sau conducerea unei astfel de entități, fie prin contract sau altfel, sau (ii) deținerea de cincizeci la sută (50%) sau mai multe acțiuni în circulație sau (iii) proprietatea efectivă a unei astfel de entități.

„Dvs.” (sau „Dvs.”) înseamnă o persoană fizică sau entitate juridică care exercită permisiunile acordate prin această Licență.

Formularul „Sursă” înseamnă forma preferată pentru efectuarea modificărilor, inclusiv, dar fără a se limita la codul sursă al software-ului, sursa documentației și fișierele de configurare.

Formularul „Obiect” înseamnă orice formă rezultată din transformarea mecanică sau traducerea unui formular Sursă, inclusiv, dar fără a se limita la codul obiect compilat, documentația generată și conversiile în alte tipuri de media.

„Lucrare” înseamnă lucrarea de autor, fie sub formă de sursă sau de obiect, pusă la dispoziție în temeiul licenței, așa cum este indicat de o notificare privind drepturile de autor care este inclusă în sau atașată lucrării (un exemplu este oferit în Anexa de mai jos).

„Lucrări derivate” înseamnă orice lucrare, sub formă de sursă sau de obiect, care se bazează pe (sau derivă din) lucrare și pentru care revizuirile editoriale, adnotările, elaborările sau alte modificări reprezintă, în ansamblu, o lucrare originală. de autor. În sensul acestei Licențe, Lucrările Derivate nu vor include lucrări care rămân separabile de sau care se leagă pur și simplu (sau se leagă prin nume) la interfețele Lucrării și Lucrările Derivate ale acestora.

„Contribuție” înseamnă orice lucrare de autor, inclusiv versiunea originală a Lucrării și orice modificări sau completări la lucrarea respectivă sau la lucrările derivate ale acesteia, care este transmisă în mod intenționat Licențiatorului pentru a fi inclusă în Lucrare de către proprietarul drepturilor de autor sau de către o persoană sau Persoană juridică autorizată să trimită în numele proprietarului drepturilor de autor. În sensul acestei definiții, „trimis” înseamnă orice formă de comunicare electronică, verbală sau scrisă trimisă Licențiatorului sau reprezentanților săi, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicarea pe listele de corespondență electronice, sistemele de control al codului sursă și sistemele de urmărire a emisiunilor care sunt gestionate de, sau în numele acestuia, în scopul de a discuta și îmbunătăți Lucrarea, dar excluzând comunicarea care este marcată în mod evident sau desemnată în scris de către proprietarul dreptului de autor drept „Nu este o contribuție”.

„Contribuitor” înseamnă Licențiatorul și orice persoană fizică sau entitate juridică în numele căreia o Contribuție a fost primită de către Licențiator și ulterior încorporată în Lucrare.

2. Acordarea licenței pentru drepturi de autor.

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestei licențe, fiecare Contributor vă acordă prin prezenta o licență de drept de autor perpetuă, la nivel mondial, neexclusivă, fără taxe, fără drepturi de autor, irevocabilă pentru a reproduce, pregăti lucrări derivate, afișa public, executa public, sublicență și distribuie Lucrarea și astfel de Lucrări Derivate în formă Sursă sau Obiect.

3. Acordarea licenței de brevet.

Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentei licențe, fiecare Contributor vă acordă prin prezenta o licență de brevet perpetuă, la nivel mondial, neexclusiv, fără taxe, fără redevență, irevocabilă (cu excepția celor menționate în această secțiune) pentru a face, au făcut, să utilizeze, să ofere să vândă, să vândă, să importe și să transfere în alt mod Lucrarea, în cazul în care o astfel de licență se aplică numai acelor revendicări de brevet licențiate de către un astfel de Colaborator, care sunt în mod necesar încălcate doar de Contribuția(ele) lor sau prin combinarea Contribuției(lor) cu Lucrarea la care au fost depuse astfel de Contribuții. Dacă inițiați un litigiu privind brevetele împotriva oricărei entități (inclusiv o cerere încrucișată sau o cerere reconvențională într-un proces) care susține că Lucrarea sau o Contribuție încorporată în Lucrare constituie o încălcare directă sau contributivă a brevetului, atunci orice licență de brevet care ți-a fost acordată în temeiul acestei licențe pentru aceea Lucrările se vor încheia de la data la care acest litigiu este depus.

4. Redistribuire.

Puteți reproduce și distribui copii ale Lucrării sau lucrărilor derivate ale acesteia pe orice suport, cu sau fără modificări și sub formă de sursă sau obiect, cu condiția să îndepliniți următoarele condiții:

Trebuie să oferiți oricăror altor destinatari ai Lucrării sau Lucrărilor Derivate o copie a acestei Licențe; și

Trebuie să faceți ca orice fișiere modificate să aibă notificări proeminente care să arate că ați modificat fișierele; și

Trebuie să păstrați, în forma sursă a oricărei lucrări derivate pe care le distribuiți, toate notificările privind drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și atribuirea din forma sursă a lucrării, excluzând acele notificări care nu se referă la nicio parte a lucrărilor derivate; și Dacă Lucrarea include un fișier text „NOTIFICARE” ca parte a distribuției sale, atunci orice Lucrări derivate pe care le distribuiți trebuie să includă o copie lizibilă a notificărilor de atribuire conținute în acest fișier NOTIFICARE, excluzând acele notificări care nu se referă la nicio parte a Lucrările Derivate, în cel puțin unul dintre următoarele locuri: într-un fișier text NOTICE distribuit ca parte a Lucrărilor Derivate; în formularul sau documentația Sursă, dacă sunt furnizate împreună cu Lucrările derivate; sau, în cadrul unui afișaj generat de Lucrările derivate, dacă și oriunde apar în mod normal astfel de notificări ale terților. Conținutul fișierului NOTICE are doar scop informativ și nu modifică Licența. Puteți adăuga propriile notificări de atribuire în Lucrările derivate pe care le distribuiți, alături de textul NOTIFICARE din Lucru sau ca un addendum la textul NOTIFICARE din Lucrare, cu condiția ca astfel de notificări suplimentare de atribuire să nu poată fi interpretate ca o modificare a Licenței. Puteți adăuga propria declarație privind drepturile de autor la modificările Dvs. și puteți furniza termeni și condiții de licență suplimentare sau diferite pentru utilizarea, reproducerea sau distribuirea modificărilor Dvs. sau pentru orice astfel de Lucrări derivate în ansamblu, cu condiția utilizării, reproducerii și distribuției dvs. În caz contrar, lucrarea respectă condițiile menționate în această licență.

5. Depunerea contribuțiilor.

Cu excepția cazului în care declarați în mod explicit altfel, orice Contribuție trimisă în mod intenționat pentru a fi inclusă în Lucrare de către Dvs. Licențiatorului va fi în conformitate cu termenii și condițiile acestei Licențe, fără niciun termen sau condiții suplimentare. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nimic din prezentul document nu va înlocui sau modifica termenii oricărui acord de licență separat pe care l-ați încheiat cu Licențiatorul cu privire la aceste Contribuții.

6. Mărci comerciale.

Această Licență nu acordă permisiunea de a utiliza numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau denumirile de produse ale Licențiatorului, cu excepția cazului în care este necesar pentru utilizarea rezonabilă și obișnuită în descrierea originii Lucrării și reproducerea conținutului fișierului NOTIFICARE.

7. Declinarea răspunderii privind garanția.

Cu excepția cazului în care este cerut de legea aplicabilă sau este convenit în scris, Licențiatorul furnizează Lucrarea (și fiecare Colaborator își oferă Contribuțiile) „CA AȘA ESTE”, FĂRĂ GARANȚII SAU CONDIȚII DE NICIUN FEL, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, orice garanții sau condiții de TITLUL, NEÎNCĂLCAREA, VANTABILITATEA sau ADEPTEnța PENTRU UN ANUMIT SCOP. Sunteți singurul responsabil pentru determinarea oportunității utilizării sau redistribuirii Lucrării și vă asumați orice riscuri asociate cu exercitarea de către dvs. a permisiunilor conform acestei Licențe.

8. Limitarea răspunderii.

În nici un caz și în nicio teorie juridică, fie în caz de delict (inclusiv neglijență), contract sau altfel, cu excepția cazului în care este cerut de legea aplicabilă (cum ar fi acte deliberate și de neglijență gravă) sau dacă este convenit în scris, orice Contributor nu va fi răspunzător față de Dvs. daune, inclusiv orice daune directe, indirecte, speciale, incidentale sau consecvente, de orice caracter, care rezultă ca urmare a acestei Licențe sau din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Lucrarea (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de bunăvoință, oprirea lucrului). , defecțiune sau defecțiune a computerului sau orice alte daune sau pierderi comerciale), chiar dacă acest Contributor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

9. Acceptarea garanției sau a răspunderii suplimentare.

În timpul redistribuirii Lucrării sau Lucrărilor Derivate ale acestora, puteți alege să oferiți și să percepeți o taxă pentru acceptarea suportului, garanției, despăgubirilor sau a altor obligații de răspundere și/sau drepturi în concordanță cu această Licență. Cu toate acestea, acceptând astfel de obligații, puteți acționa numai în nume propriu și pe singura Dvs. responsabilitate, nu în numele oricărui alt Colaborator și numai dacă sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să lăsați fiecare Colaborator fără răspundere pentru orice răspundere asumată de, sau pretenții formulate împotriva unui astfel de Contributor din cauza acceptării de către dvs. a unei astfel de garanții sau răspunderi suplimentare.

LibYara

Drepturi de autor (c) 2007-2016. Autorii YARA. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. Nici numele deținătorului drepturilor de autor, nici numele contribuitorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără o permisiune scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂTORUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU CONTRIBUTORII NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE, PIERDERI DE PROFIT, UTILIZARE DATE; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALLT MOD) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT CONSULTAT.

LibSELinux

Acest software poate include pachetul libselinux Debian, care este licențiat conform GNU General Public License Versiunea 2. Mai multe informații despre pachetul Debian sunt disponibile la http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Drepturi de autor 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Drepturi de autor (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Drepturi de autor (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Această bibliotecă este software gratuit; îl puteți redistribui și/sau modifica în conformitate cu termenii GNU Lesser General Public License publicat de Free Software Foundation; fie versiunea 2.1 a Licenței, fie (la alegerea dvs.) orice versiune ulterioară.

Această bibliotecă este distribuită în speranța că va fi utilă, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; fără nici măcar garanția implicită de VANTABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați GNU Lesser General Public License pentru mai multe detalii.

Libx86

Acest Software poate include pachetul libx86 care este licențiat în baza licențelor enumerate mai jos.

Fișiere: debian/*

Copyright: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licență: MIT

Fișiere: *

Drepturi de autor: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licență: MIT

Fișiere: x86emu/*

Drepturi de autor: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licență: altele

Permisiunea de a utiliza, copia, modifica, distribui și vinde acest software și documentația acestuia în orice scop este acordată prin prezenta fără taxă, cu condiția ca notificarea de drepturi de autor de mai sus să apară în toate copiile și ca atât acea notificare de copyright, cât și această notificare de permisiune să apară în documentația justificativă. , și ca numele autorilor să nu fie folosit în publicitate sau publicitate legată de distribuția software-ului fără permisiunea prealabilă specifică, scrisă. Autorii nu fac nicio declarație cu privire la adecvarea acestui software pentru niciun scop. Este furnizat „ca atare”, fără garanție explicită sau implicită.

AUTORII DECLAZĂ TOATE GARANȚII CU PRIVIRE LA ACEST SOFTWARE, INCLUSIV TOATE GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVITATE, AUTORII NU VA FI RĂSPUNDĂTORI ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE DAUNE SPECIALE, INDIRECTE SAU CONSECUȚIALE SAU ORICE DAUNE, PIERDERI, PREJUDICII DE DATE, PREJUDICIUNI FIEA ÎNTR-O ACȚIUNE DE CONTRACT, NEGLIGENȚĂ SAU ALTĂ ACȚIUNE DELICITĂȚIUNE, DERIVĂ DIN SAU ÎN LEGAȚIE CU UTILIZAREA SAU PERFORMANȚA ACESTUI SOFTWARE.

Licență: MIT

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate („Software-ul”), de a utiliza Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare , să publice, să distribuie, să sublicențeze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Nota privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau părțile substanțiale ale Software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA E”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIO CAZ JOSH VANDERHOOF NU VA FI RESPONSABIL PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ÎN ALTRE MOD, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGAȚIE CU SOFTWARE-UL SAU UTILIZAREA SAU ALTELE TRATĂȚII DE SOFTWARE.

Kernel Linux

Acest Software poate include nucleul Linux care este licențiat conform Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2, a cărui copie împreună cu codul sursă pentru versiunea kernelului Linux este disponibilă la http://git.kernel.org/.

Lua

Drepturi de autor © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate („Software-ul”), de a utiliza Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare , să publice, să distribuie, să sublicențeze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Nota privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau părțile substanțiale ale Software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA E”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. AUTORII SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNDĂTORI ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ÎN ALTRE MOD, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTARE CU SOFTWARE-UL SAU ALTELE UTILIZARE SOFTWARE.

Mach

Următoarea licență CMU acoperă o parte din codul de suport pentru Mach, derivat din Mach 3.0: Mach Operating System

Drepturi de autor (C) 1991, 1990, 1989 Universitatea Carnegie Mellon. Toate drepturile rezervate.

Prin prezenta se acordă permisiunea de a utiliza, copia, modifica și distribui acest software și documentația acestuia, cu condiția ca atât notificarea privind drepturile de autor, cât și această notificare de permisiune să apară în toate copiile software-ului, lucrările derivate sau versiunile modificate și orice porțiune a acestuia și ca atât notificările apar în documentația justificativă.

CARNEGIE MELLON PERMITĂ UTILIZAREA GRATUITĂ A ACESTUI SOFTWARE ÎN STARE „CA AȚIE”. CARNEGIE MELLON DECLĂ ORICE RESPONSABILITATE DE ORICE FEL PENTRU ORICE PREJUDICIILE ORICARE RESULTATE DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE.

Carnegie Mellon solicită utilizatorilor acestui software să revină la
Coordonator distributie software
Scoala de Informatica
Universitatea Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
sau Software.Distribution@CS.CMU.EDU orice îmbunătățiri sau extensii pe care le fac și îi acordă lui Carnegie Mellon dreptul de a redistribui aceste modificări.

Nblesteme

Acest software poate include biblioteca ncurses care este supusă următoarelor drepturi de autor și permisiuni: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Permisiunea este acordată, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software. și fișierele de documentație asociate („Software-ul”), pentru a trata Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare, publicare, distribuire, distribuire cu modificări, sublicențare și/sau vinde copii ale Software și pentru a permite persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Nota privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau părțile substanțiale ale Software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA E”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR DE MAI SUS NU VA FI RĂSPUNDĂȚI PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ALTRE, DECORIND DIN, DIN SAU ÎN LEGAȚIE CU SOFTWARE-UL SAU UTILIZAREA SAU ALTELE SOFTWARE-uri .

Cu excepția cazurilor menționate în această notificare, numele (numele) deținătorilor de drepturi de autor de mai sus nu vor fi utilizate în publicitate sau în alt mod pentru a promova vânzarea, utilizarea sau alte tranzacții în acest Software fără autorizație prealabilă scrisă.

NTFS-3G

Acest Software poate include driverul NTFS-3G care este licențiat conform Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2 și LICENȚEI PUBLICĂ GENERALE GNU LIBRARY, ale căror copii, împreună cu codul sursă pentru NTFS-3G, sunt disponibile la https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/COPYING
Copyright: (C) 2000-2006 ntfs-3g Development Team

Pachetul Debian este Copyright (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) și este licențiat sub GPL, vezi mai sus.

OpenSSL

Copyright (c) 1998-2017 Proiectul OpenSSL. Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. Toate materialele publicitare care menționează caracteristicile sau utilizarea acestui software trebuie să afișeze următoarea confirmare:
  „Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi utilizat în OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)”
 4. Numele „OpenSSL Toolkit” și „OpenSSL Project” nu trebuie folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea prealabilă scrisă. Pentru permisiunea scrisă, vă rugăm să contactați openssl-core@openssl.org.
 5. Produsele derivate din acest software nu pot fi numite „OpenSSL” și nici „OpenSSL” nu poate apărea în numele lor fără permisiunea prealabilă scrisă a Proiectului OpenSSL.
 6. Redistribuirile de orice formă trebuie să păstreze următoarea confirmare:

„Acest produs include software dezvoltat de OpenSSL Project pentru a fi utilizat în OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)”

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE PROIECTUL OpenSSL „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ PROIECTUL OpenSSL SAU CONTRIBUTORII SĂI NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUPLIMENTARE, PIERDERI DE PROFIT DE UTILIZARE DE SERVICII; ; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ÎN ALTRE MOD), DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DIN CAZUL SUNTULUI. .

RapidJSON

Tencent este încântat să sprijine comunitatea open source punând la dispoziție RapidJSON.

Copyright (C) 2015 THL A29 Limited, o companie Tencent și Milo Yip. Toate drepturile rezervate.

Dacă ați descărcat o copie a binarului RapidJSON de la Tencent, vă rugăm să rețineți că binarul RapidJSON este licențiat sub licența MIT.

Dacă ați descărcat o copie a codului sursă RapidJSON de la Tencent, vă rugăm să rețineți că codul sursă RapidJSON este licențiat conform licenței MIT, cu excepția componentelor terțe enumerate mai jos, care sunt supuse unor termeni de licență diferiți. Integrarea dumneavoastră a RapidJSON în propriile proiecte poate necesita conformitatea cu Licența MIT, precum și cu celelalte licențe aplicabile componentelor terțe incluse în RapidJSON. Pentru a evita licența JSON problematică în propriile proiecte, este suficient să excludeți directorul bin/jsonchecker/, deoarece este singurul cod sub licența JSON.

O copie a licenței MIT este inclusă în acest fișier.

Alte dependențe și licențe:

Software cu sursă deschisă licențiat sub licența BSD:

-------------------------------------------------- ------------------

Tipurile msint r29

Copyright (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

* Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.

* Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

* Nici numele deținătorului drepturilor de autor, nici numele contribuitorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE REGENȚI ȘI CONTRIBUITORI ``CA AȘA ESTE'' ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ REGIENȚII ȘI CONTRIBUITORII NU VA FI RĂSPUNDĂȚI PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE; PIERDERE DE UTILIZARE, PROFIT, DATE; ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICĂ CAUZATĂ ȘI PE ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTA MODE) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE CONSULTA ACEST POSIBILITATE.

Software cu sursă deschisă licențiat sub licența JSON:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Drepturi de autor (c) 2002 JSON.org
Toate drepturile rezervate.

JSON_checker

Drepturi de autor (c) 2002 JSON.org
Toate drepturile rezervate.

Termenii licenței JSON:

-------------------------------------------------- -

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate („Software-ul”), de a utiliza Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare , să publice, să distribuie, să sublicențeze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Nota privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau părțile substanțiale ale Software-ului.

Software-ul va fi folosit pentru bine, nu pentru rău.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA ESTE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADEPRENARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. AUTORII SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNDĂTORI ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ÎN ALTRE MOD, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTARE CU SOFTWARE-UL SAU ALTELE UTILIZARE SOFTWARE.

Termenii licenței MIT:

-------------------------------------------------- ------------------

Prin prezenta se acordă permisiunea, în mod gratuit, oricărei persoane care obține o copie a acestui software și a fișierelor de documentație asociate („Software-ul”), de a utiliza Software-ul fără restricții, inclusiv, fără limitare, drepturile de utilizare, copiere, modificare, îmbinare , să publice, să distribuie, să sublicențeze și/sau să vândă copii ale Software-ului și să permită persoanelor cărora le este furnizat Software-ul să facă acest lucru, sub rezerva următoarelor condiții:

Nota privind drepturile de autor de mai sus și această notificare de permisiune vor fi incluse în toate copiile sau părțile substanțiale ale Software-ului.

SOFTWARE-UL ESTE OFERIT „CA AȘA ESTE”, FĂRĂ NICIUN FEL DE GARANȚIE, EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA GARANȚII DE VANTABILITATE, ADEPRENARE PENTRU UN ANUMIT SCOP ȘI NEÎNCĂLCARE. AUTORII SAU DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR NU VA FI RĂSPUNDĂTORI ÎN NICIO CAZ PENTRU ORICE RECLAMAȚIE, DAUNE SAU ALTĂ RESPONSABILITATE, CHIAR DIN O ACȚIUNE DE CONTRACT, DELICIT SAU ÎN ALTRE MOD, DERIVATE DIN, DIN SAU ÎN LEGĂTARE CU SOFTWARE-UL SAU ALTELE UTILIZARE SOFTWARE.

Simdjson

Licență Apache

Versiunea 2.0, ianuarie 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, REPRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE

1. Definiții.

„Licență” înseamnă termenii și condițiile de utilizare, reproducere și distribuție, așa cum sunt definite de secțiunile 1 până la 9 din acest document.

„Licențiator” înseamnă proprietarul drepturilor de autor sau entitatea autorizată de proprietarul drepturilor de autor care acordă Licența.

„Persoană juridică” înseamnă uniunea dintre entitatea care acționează și toate celelalte entități care controlează, sunt controlate de sau se află sub control comun cu acea entitate. În sensul acestei definiții, „control” înseamnă (i) puterea, directă sau indirectă, de a determina conducerea sau conducerea unei astfel de entități, fie prin contract sau altfel, sau (ii) deținerea de cincizeci la sută (50%) sau mai multe acțiuni în circulație sau (iii) proprietatea efectivă a unei astfel de entități.

„Dvs.” (sau „Dvs.”) înseamnă o persoană fizică sau entitate juridică care exercită permisiunile acordate prin această Licență.

Formularul „Sursă” înseamnă forma preferată pentru efectuarea modificărilor, inclusiv, dar fără a se limita la codul sursă al software-ului, sursa documentației și fișierele de configurare.

Formularul „Obiect” înseamnă orice formă rezultată din transformarea mecanică sau traducerea unui formular Sursă, inclusiv, dar fără a se limita la codul obiect compilat, documentația generată și conversiile în alte tipuri de media.

„Lucrare” înseamnă lucrarea de autor, fie sub formă de sursă sau de obiect, pusă la dispoziție în temeiul licenței, așa cum este indicat de o notificare privind drepturile de autor care este inclusă în sau atașată lucrării (un exemplu este oferit în Anexa de mai jos).

„Lucrări derivate” înseamnă orice lucrare, sub formă de sursă sau de obiect, care se bazează pe (sau derivă din) lucrare și pentru care revizuirile editoriale, adnotările, elaborările sau alte modificări reprezintă, în ansamblu, o lucrare originală. de autor. În sensul acestei Licențe, Lucrările Derivate nu vor include lucrări care rămân separabile de sau care se leagă pur și simplu (sau se leagă prin nume) la interfețele Lucrării și Lucrările Derivate ale acestora.

„Contribuție” înseamnă orice lucrare de autor, inclusiv versiunea originală a Lucrării și orice modificări sau completări la lucrarea respectivă sau la lucrările derivate ale acesteia, care este transmisă în mod intenționat Licențiatorului pentru a fi inclusă în Lucrare de către proprietarul drepturilor de autor sau de către o persoană sau Persoană juridică autorizată să trimită în numele proprietarului drepturilor de autor. În sensul acestei definiții, „trimis” înseamnă orice formă de comunicare electronică, verbală sau scrisă trimisă Licențiatorului sau reprezentanților săi, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicarea pe listele de corespondență electronice, sistemele de control al codului sursă și sistemele de urmărire a emisiunilor care sunt gestionate de, sau în numele acestuia, în scopul de a discuta și îmbunătăți Lucrarea, dar excluzând comunicarea care este marcată în mod evident sau desemnată în scris de către proprietarul dreptului de autor drept „Nu este o contribuție”.

„Contribuitor” înseamnă Licențiatorul și orice persoană fizică sau entitate juridică în numele căreia o Contribuție a fost primită de către Licențiator și ulterior încorporată în Lucrare.

2. Acordarea licenței pentru drepturi de autor.

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestei licențe, fiecare Contributor vă acordă prin prezenta o licență de drept de autor perpetuă, la nivel mondial, neexclusivă, fără taxe, fără drepturi de autor, irevocabilă pentru a reproduce, pregăti lucrări derivate, afișa public, executa public, sublicență și distribuie Lucrarea și astfel de Lucrări Derivate în formă Sursă sau Obiect.

3. Acordarea licenței de brevet.

Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentei licențe, fiecare Contributor vă acordă prin prezenta o licență de brevet perpetuă, la nivel mondial, neexclusiv, fără taxe, fără redevență, irevocabilă (cu excepția celor menționate în această secțiune) pentru a face, au făcut, să utilizeze, să ofere să vândă, să vândă, să importe și să transfere în alt mod Lucrarea, în cazul în care o astfel de licență se aplică numai acelor revendicări de brevet licențiate de către un astfel de Colaborator, care sunt în mod necesar încălcate doar de Contribuția(ele) lor sau prin combinarea Contribuției(lor) cu Lucrarea la care au fost depuse astfel de Contribuții. Dacă inițiați un litigiu privind brevetele împotriva oricărei entități (inclusiv o cerere încrucișată sau o cerere reconvențională într-un proces) care susține că Lucrarea sau o Contribuție încorporată în Lucrare constituie o încălcare directă sau contributivă a brevetului, atunci orice licență de brevet care ți-a fost acordată în temeiul acestei licențe pentru aceea Lucrările se vor încheia de la data la care acest litigiu este depus.

4. Redistribuire.

Puteți reproduce și distribui copii ale Lucrării sau lucrărilor derivate ale acesteia pe orice suport, cu sau fără modificări și sub formă de sursă sau obiect, cu condiția să îndepliniți următoarele condiții:

Trebuie să oferiți oricăror altor destinatari ai Lucrării sau Lucrărilor Derivate o copie a acestei Licențe; și

Trebuie să faceți ca orice fișiere modificate să aibă notificări proeminente care să arate că ați modificat fișierele; și

Trebuie să păstrați, în forma sursă a oricărei lucrări derivate pe care le distribuiți, toate notificările privind drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și atribuirea din forma sursă a lucrării, excluzând acele notificări care nu se referă la nicio parte a lucrărilor derivate; și Dacă Lucrarea include un fișier text „NOTIFICARE” ca parte a distribuției sale, atunci orice Lucrări derivate pe care le distribuiți trebuie să includă o copie lizibilă a notificărilor de atribuire conținute în acest fișier NOTIFICARE, excluzând acele notificări care nu se referă la nicio parte a Lucrările Derivate, în cel puțin unul dintre următoarele locuri: într-un fișier text NOTICE distribuit ca parte a Lucrărilor Derivate; în formularul sau documentația Sursă, dacă sunt furnizate împreună cu Lucrările derivate; sau, în cadrul unui afișaj generat de Lucrările derivate, dacă și oriunde apar în mod normal astfel de notificări ale terților. Conținutul fișierului NOTICE are doar scop informativ și nu modifică Licența. Puteți adăuga propriile notificări de atribuire în Lucrările derivate pe care le distribuiți, alături de textul NOTIFICARE din Lucru sau ca un addendum la textul NOTIFICARE din Lucrare, cu condiția ca astfel de notificări suplimentare de atribuire să nu poată fi interpretate ca o modificare a Licenței. Puteți adăuga propria declarație privind drepturile de autor la modificările Dvs. și puteți furniza termeni și condiții de licență suplimentare sau diferite pentru utilizarea, reproducerea sau distribuirea modificărilor Dvs. sau pentru orice astfel de Lucrări derivate în ansamblu, cu condiția utilizării, reproducerii și distribuției dvs. În caz contrar, lucrarea respectă condițiile menționate în această licență.

5. Depunerea contribuțiilor.

Cu excepția cazului în care declarați în mod explicit altfel, orice Contribuție trimisă în mod intenționat pentru a fi inclusă în Lucrare de către Dvs. Licențiatorului va fi în conformitate cu termenii și condițiile acestei Licențe, fără niciun termen sau condiții suplimentare. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nimic din prezentul document nu va înlocui sau modifica termenii oricărui acord de licență separat pe care l-ați încheiat cu Licențiatorul cu privire la aceste Contribuții.

6. Mărci comerciale.

Această Licență nu acordă permisiunea de a utiliza numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau denumirile de produse ale Licențiatorului, cu excepția cazului în care este necesar pentru utilizarea rezonabilă și obișnuită în descrierea originii Lucrării și reproducerea conținutului fișierului NOTIFICARE.

7. Declinarea răspunderii privind garanția.

Cu excepția cazului în care este cerut de legea aplicabilă sau este convenit în scris, Licențiatorul furnizează Lucrarea (și fiecare Colaborator își oferă Contribuțiile) „CA AȘA ESTE”, FĂRĂ GARANȚII SAU CONDIȚII DE NICIUN FEL, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, orice garanții sau condiții de TITLUL, NEÎNCĂLCAREA, VANTABILITATEA sau ADEPTEnța PENTRU UN ANUMIT SCOP. Sunteți singurul responsabil pentru determinarea oportunității utilizării sau redistribuirii Lucrării și vă asumați orice riscuri asociate cu exercitarea de către dvs. a permisiunilor conform acestei Licențe.

8. Limitarea răspunderii.

În nici un caz și în nicio teorie juridică, fie în caz de delict (inclusiv neglijență), contract sau altfel, cu excepția cazului în care este cerut de legea aplicabilă (cum ar fi acte deliberate și de neglijență gravă) sau dacă este convenit în scris, orice Contributor nu va fi răspunzător față de Dvs. daune, inclusiv orice daune directe, indirecte, speciale, incidentale sau consecvente, de orice caracter, care rezultă ca urmare a acestei Licențe sau din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Lucrarea (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de bunăvoință, oprirea lucrului). , defecțiune sau defecțiune a computerului sau orice alte daune sau pierderi comerciale), chiar dacă acest Contributor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

9. Acceptarea garanției sau a răspunderii suplimentare.

În timpul redistribuirii Lucrării sau Lucrărilor Derivate ale acestora, puteți alege să oferiți și să percepeți o taxă pentru acceptarea suportului, garanției, despăgubirilor sau a altor obligații de răspundere și/sau drepturi în concordanță cu această Licență. Cu toate acestea, acceptând astfel de obligații, puteți acționa numai în nume propriu și pe singura Dvs. responsabilitate, nu în numele oricărui alt Colaborator și numai dacă sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să lăsați fiecare Colaborator fără răspundere pentru orice răspundere asumată de, sau pretenții formulate împotriva unui astfel de Contributor din cauza acceptării de către dvs. a unei astfel de garanții sau răspunderi suplimentare.

QT

QT este disponibil sub licența publică generală GNU Lesser versiunea 3. Setul de instrumente QT este Copyright © 2016. The QT Company Ltd. și alți contribuitori.

GNU Lesser General Public License versiunea trei este disponibilă la https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplication

Copyright (C) 2013 Digia Plc și/sau filialele acesteia.

Contact: https://www.qt.io/terms-conditions/

Acest software face parte din componenta QT Solutions.

Puteți utiliza acest fișier în conformitate cu termenii licenței BSD, după cum urmează:

„Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

• Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea privind drepturile de autor de mai sus, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.

• Redistribuțiile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

• Nici numele Digia Plc și Filialele sale, nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂRUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU CONTRIBUTORII NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE, PIERDERI DE PROFIT DE UTILIZARE DE SERVICII; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALLT MOD) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT CONSULTAT.

Retipărește Core

Licență Apache
Versiunea 2.0, ianuarie 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMENI ȘI CONDIȚII DE UTILIZARE, REPRODUCERE ȘI DISTRIBUȚIE

1. Definiții.

„Licență” înseamnă termenii și condițiile de utilizare, reproducere și distribuție, așa cum sunt definite de secțiunile 1 până la 9 din acest document.

„Licențiator” înseamnă proprietarul drepturilor de autor sau entitatea autorizată de proprietarul drepturilor de autor care acordă Licența.

„Persoană juridică” înseamnă uniunea dintre entitatea care acționează și toate celelalte entități care controlează, sunt controlate de sau se află sub control comun cu acea entitate. În sensul acestei definiții, „control” înseamnă (i) puterea, directă sau indirectă, de a determina conducerea sau conducerea unei astfel de entități, fie prin contract sau altfel, sau (ii) deținerea de cincizeci la sută (50%) sau mai multe acțiuni în circulație sau (iii) proprietatea efectivă a unei astfel de entități.

„Dvs.” (sau „Dvs.”) înseamnă o persoană fizică sau entitate juridică care exercită permisiunile acordate prin această Licență.

Formularul „Sursă” înseamnă forma preferată pentru efectuarea modificărilor, inclusiv, dar fără a se limita la codul sursă al software-ului, sursa documentației și fișierele de configurare.

Formularul „Obiect” înseamnă orice formă rezultată din transformarea mecanică sau traducerea unui formular Sursă, inclusiv, dar fără a se limita la codul obiect compilat, documentația generată și conversiile în alte tipuri de media.

„Lucrare” înseamnă lucrarea de autor, fie sub formă de sursă sau de obiect, pusă la dispoziție în temeiul licenței, așa cum este indicat de o notificare privind drepturile de autor care este inclusă în sau atașată lucrării (un exemplu este oferit în Anexa de mai jos).

„Lucrări derivate” înseamnă orice lucrare, sub formă de sursă sau de obiect, care se bazează pe (sau derivă din) lucrare și pentru care revizuirile editoriale, adnotările, elaborările sau alte modificări reprezintă, în ansamblu, o lucrare originală. de autor. În sensul acestei Licențe, Lucrările Derivate nu vor include lucrări care rămân separabile de sau care se leagă pur și simplu (sau se leagă prin nume) la interfețele Lucrării și Lucrările Derivate ale acestora.

„Contribuție” înseamnă orice lucrare de autor, inclusiv versiunea originală a Lucrării și orice modificări sau completări la lucrarea respectivă sau la lucrările derivate ale acesteia, care este transmisă în mod intenționat Licențiatorului pentru a fi inclusă în Lucrare de către proprietarul drepturilor de autor sau de către o persoană sau Persoană juridică autorizată să trimită în numele proprietarului drepturilor de autor. În sensul acestei definiții, „trimis” înseamnă orice formă de comunicare electronică, verbală sau scrisă trimisă Licențiatorului sau reprezentanților săi, inclusiv, dar fără a se limita la, comunicarea pe listele de corespondență electronice, sistemele de control al codului sursă și sistemele de urmărire a emisiunilor care sunt gestionate de, sau în numele acestuia, în scopul de a discuta și îmbunătăți Lucrarea, dar excluzând comunicarea care este marcată în mod evident sau desemnată în scris de către proprietarul dreptului de autor drept „Nu este o contribuție”.

„Contribuitor” înseamnă Licențiatorul și orice persoană fizică sau entitate juridică în numele căreia o Contribuție a fost primită de către Licențiator și ulterior încorporată în Lucrare.

2. Acordarea licenței pentru drepturi de autor.

Sub rezerva termenilor și condițiilor acestei licențe, fiecare Contributor vă acordă prin prezenta o licență de drept de autor perpetuă, la nivel mondial, neexclusivă, fără taxe, fără drepturi de autor, irevocabilă pentru a reproduce, pregăti lucrări derivate, afișa public, executa public, sublicență și distribuie Lucrarea și astfel de Lucrări Derivate în formă Sursă sau Obiect.

3. Acordarea licenței de brevet.

Sub rezerva termenilor și condițiilor prezentei licențe, fiecare Contributor vă acordă prin prezenta o licență de brevet perpetuă, la nivel mondial, neexclusiv, fără taxe, fără redevență, irevocabilă (cu excepția celor menționate în această secțiune) pentru a face, au făcut, să utilizeze, să ofere să vândă, să vândă, să importe și să transfere în alt mod Lucrarea, în cazul în care o astfel de licență se aplică numai acelor revendicări de brevet licențiate de către un astfel de Colaborator, care sunt în mod necesar încălcate doar de Contribuția(ele) lor sau prin combinarea Contribuției(lor) cu Lucrarea la care au fost depuse astfel de Contribuții. Dacă inițiați un litigiu privind brevetele împotriva oricărei entități (inclusiv o cerere încrucișată sau o cerere reconvențională într-un proces) care susține că Lucrarea sau o Contribuție încorporată în Lucrare constituie o încălcare directă sau contributivă a brevetului, atunci orice licență de brevet care ți-a fost acordată în temeiul acestei licențe pentru aceea Lucrările se vor încheia de la data la care acest litigiu este depus.

4. Redistribuire.

Puteți reproduce și distribui copii ale Lucrării sau lucrărilor derivate ale acesteia pe orice suport, cu sau fără modificări și sub formă de sursă sau obiect, cu condiția să îndepliniți următoarele condiții:

Trebuie să oferiți oricăror altor destinatari ai Lucrării sau Lucrărilor Derivate o copie a acestei Licențe; și

Trebuie să faceți ca orice fișiere modificate să aibă notificări proeminente care să arate că ați modificat fișierele; și

Trebuie să păstrați, în forma sursă a oricărei lucrări derivate pe care le distribuiți, toate notificările privind drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și atribuirea din forma sursă a lucrării, excluzând acele notificări care nu se referă la nicio parte a lucrărilor derivate; și Dacă Lucrarea include un fișier text „NOTIFICARE” ca parte a distribuției sale, atunci orice Lucrări derivate pe care le distribuiți trebuie să includă o copie lizibilă a notificărilor de atribuire conținute în acest fișier NOTIFICARE, excluzând acele notificări care nu se referă la nicio parte a Lucrările Derivate, în cel puțin unul dintre următoarele locuri: într-un fișier text NOTICE distribuit ca parte a Lucrărilor Derivate; în formularul sau documentația Sursă, dacă sunt furnizate împreună cu Lucrările derivate; sau, în cadrul unui afișaj generat de Lucrările derivate, dacă și oriunde apar în mod normal astfel de notificări ale terților. Conținutul fișierului NOTICE are doar scop informativ și nu modifică Licența. Puteți adăuga propriile notificări de atribuire în Lucrările derivate pe care le distribuiți, alături de textul NOTIFICARE din Lucru sau ca un addendum la textul NOTIFICARE din Lucrare, cu condiția ca astfel de notificări suplimentare de atribuire să nu poată fi interpretate ca o modificare a Licenței. Puteți adăuga propria declarație privind drepturile de autor la modificările Dvs. și puteți furniza termeni și condiții de licență suplimentare sau diferite pentru utilizarea, reproducerea sau distribuirea modificărilor Dvs. sau pentru orice astfel de Lucrări derivate în ansamblu, cu condiția utilizării, reproducerii și distribuției dvs. În caz contrar, lucrarea respectă condițiile menționate în această licență.

5. Depunerea contribuțiilor.

Cu excepția cazului în care declarați în mod explicit altfel, orice Contribuție trimisă în mod intenționat pentru a fi inclusă în Lucrare de către Dvs. Licențiatorului va fi în conformitate cu termenii și condițiile acestei Licențe, fără niciun termen sau condiții suplimentare. Fără a aduce atingere celor de mai sus, nimic din prezentul document nu va înlocui sau modifica termenii oricărui acord de licență separat pe care l-ați încheiat cu Licențiatorul cu privire la aceste Contribuții.

6. Mărci comerciale.

Această Licență nu acordă permisiunea de a utiliza numele comerciale, mărcile comerciale, mărcile de servicii sau denumirile de produse ale Licențiatorului, cu excepția cazului în care este necesar pentru utilizarea rezonabilă și obișnuită în descrierea originii Lucrării și reproducerea conținutului fișierului NOTIFICARE.

7. Declinarea răspunderii privind garanția.

Cu excepția cazului în care este cerut de legea aplicabilă sau este convenit în scris, Licențiatorul furnizează Lucrarea (și fiecare Colaborator își oferă Contribuțiile) „CA AȘA ESTE”, FĂRĂ GARANȚII SAU CONDIȚII DE NICIUN FEL, exprese sau implicite, inclusiv, fără limitare, orice garanții sau condiții de TITLUL, NEÎNCĂLCAREA, VANTABILITATEA sau ADEPTEnța PENTRU UN ANUMIT SCOP. Sunteți singurul responsabil pentru determinarea oportunității utilizării sau redistribuirii Lucrării și vă asumați orice riscuri asociate cu exercitarea de către dvs. a permisiunilor conform acestei Licențe.

8. Limitarea răspunderii.

În nici un caz și în nicio teorie juridică, fie în caz de delict (inclusiv neglijență), contract sau altfel, cu excepția cazului în care este cerut de legea aplicabilă (cum ar fi acte deliberate și de neglijență gravă) sau dacă este convenit în scris, orice Contributor nu va fi răspunzător față de Dvs. daune, inclusiv orice daune directe, indirecte, speciale, incidentale sau consecvente, de orice caracter, care rezultă ca urmare a acestei Licențe sau din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza Lucrarea (inclusiv, dar fără a se limita la, daune pentru pierderea de bunăvoință, oprirea lucrului). , defecțiune sau defecțiune a computerului sau orice alte daune sau pierderi comerciale), chiar dacă acest Contributor a fost informat cu privire la posibilitatea unor astfel de daune.

9. Acceptarea garanției sau a răspunderii suplimentare.

În timpul redistribuirii Lucrării sau Lucrărilor Derivate ale acestora, puteți alege să oferiți și să percepeți o taxă pentru acceptarea suportului, garanției, despăgubirilor sau a altor obligații de răspundere și/sau drepturi în concordanță cu această Licență. Cu toate acestea, acceptând astfel de obligații, puteți acționa numai în nume propriu și pe singura Dvs. responsabilitate, nu în numele oricărui alt Colaborator și numai dacă sunteți de acord să despăgubiți, să apărați și să lăsați fiecare Colaborator fără răspundere pentru orice răspundere asumată de, sau pretenții formulate împotriva unui astfel de Contributor din cauza acceptării de către dvs. a unei astfel de garanții sau răspundere suplimentară.

SQLCipher

Drepturi de autor (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

• Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.

• Redistribuțiile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.

• Nici numele ZETETIC LLC și nici numele colaboratorilor săi nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE ZETETIC LLC „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚIILE IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ ZETETIC LLC NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUS, DAR FĂRĂ A SE LIMITĂ LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII DE SUBSTITUT; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE SAU PROFIT DE AFACERI; ) ORIENTA CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICITĂ (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTE MODALITĂȚI) RESULTATE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SUNT AVISAT DE POSIBILITATEA.

SQLite

Tot codul și documentația din SQLite au fost dedicate domeniului public de către autori. Toți autorii codului și reprezentanții companiilor pentru care lucrează, au semnat declarații pe propria răspundere dedicându-și contribuțiile domeniului public, iar originalele acelor declarații pe propria răspundere semnate sunt depozitate într-un seif de incendiu la birourile principale din Hwaci. Oricine este liber să copieze, să modifice, să publice, să utilizeze, să compilați, să vândă sau să distribuie codul original SQLite, fie sub formă de cod sursă, fie ca binar compilat, pentru orice scop, comercial sau necomercial și prin orice mijloc.

Sun RPC

Drepturi de autor (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC este un produs al Sun Microsystems, Inc. și este oferit pentru utilizare nerestricționată, cu condiția ca această legendă să fie inclusă pe toate mediile de bandă și ca parte a programului software, în întregime sau parțial. Utilizatorii pot copia sau modifica Sun RPC fără taxă, dar nu sunt autorizați să îl licențieze sau să îl distribuie către altcineva decât ca parte a unui produs sau program dezvoltat de utilizator.

SUN RPC ESTE OFERIT CA ATARE FĂRĂ NICIUN GARANȚIE DE NICIUN FEL, INCLUSIV GARANȚIA DE DESIGN, VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SAU DERIVĂ DIN UN CURS DE TRATARE, UTILIZARE SAU PRACTICĂ COMERȚIALĂ.

Sun RPC este furnizat fără suport și fără nicio obligație din partea Sun Microsystems, Inc. de a ajuta la utilizarea, corectarea, modificarea sau îmbunătățirea acestuia.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NU VA ARE RESPONSABILITATE CU PRIVIRE LA ÎNCĂLCAREA DREPTURILOR DE AUTOR, A SECRETELOR COMERCIALE SAU A ORICE BREVET DE CĂTRE SUN RPC SAU ORICE PARTE A ACESTORA.

În niciun caz Sun Microsystems, Inc. nu va fi răspunzătoare pentru orice pierdere de venituri sau profituri sau alte daune speciale, indirecte și consecutive, chiar dacă Sun a fost anunțat despre posibilitatea unor astfel de daune.

Ubuntu

Acest Software poate include Ubuntu, care este licențiat conform Licenței Publice Generale GNU Versiunea 2, a cărei copie împreună cu codul sursă pentru Ubuntu este disponibilă la http://www.ubuntu.com/.

Udev

Drepturi de autor (c) 2013, Sam Truzjan

Toate drepturile rezervate.

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 • Redistribuirea codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii.
 • Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 • Nici numele lui Sam Truzjan, nici numele altor colaboratori nu pot fi folosite pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE DEȚINĂTORII DE DREPTURI DE AUTOR ȘI DE CONTRIBUITORI „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚII EXPRESE SAU IMPLICITE, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ DEȚINĂRUL DREPTURILOR DE AUTOR SAU CONTRIBUTORII NU VA FI RESPONSABILĂ PENTRU ORICE DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIONAREA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE, PIERDERI DE PROFIT DE UTILIZARE DE SERVICII; SAU ÎNTRERUPEREA AFACERII) ORICARE CAUZATE ȘI PENTRU ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACTUL, RĂSPUNDEREA STRICTĂ SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALLT MOD) DECORIT ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ SE SUNT CONSULTAT.

UPX/UPL

UPX și UCL sunt software protejat prin drepturi de autor. Toate drepturile rămân în proprietatea autorilor.

UPX este Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX este Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL este Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

LICENȚĂ PUBLICĂ GENERALĂ GNU

UPX și biblioteca UCL sunt software liber; le puteți redistribui și/sau modifica în conformitate cu termenii Licenței Publice Generale GNU, așa cum sunt publicate de Free Software Foundation; fie versiunea 2 a Licenței, fie (la alegerea dvs.) orice versiune ulterioară.

UPX și UCL sunt distribuite în speranța că vor fi utile, dar FĂRĂ NICIO GARANȚIE; fără nici măcar garanția implicită de VANTABILITATE sau ADECVARE PENTRU UN ANUMIT SCOP. Consultați Licența publică generală GNU pentru mai multe detalii.

EXCEPȚIE SPECIALĂ PENTRU EXECUTABILE COMPRESATE

Stub-ul care este încorporat în fiecare program comprimat UPX face parte din UPX și UCL și conține cod care se află sub dreptul nostru de autor. Termenii licenței publice generale GNU încă se aplică, deoarece comprimarea unui program este o formă specială de conectare cu stub-ul nostru.

Prin prezenta, Markus FXJ Oberhumer și Laszlo Molnar vă acordă permisiunea specială de a utiliza și distribui liber toate programele comprimate UPX (inclusiv cele comerciale), sub rezerva următoarelor restricții:

 1. Trebuie să vă comprimați programul cu o versiune UPX complet nemodificată; fie cu versiunea noastră precompilată, fie (la opțiunea dvs.) cu o versiune autocompilată a surselor UPX nemodificate, așa cum sunt distribuite de noi.
 2. Acest lucru implică, de asemenea, că stub-ul UPX trebuie să fie complet nemodificat, adică stub-ul încorporat în programul dvs. comprimat trebuie să fie identic în octet cu stub-ul care este produs de versiunea oficială UPX nemodificată.
 3. Decompresorul și orice alt cod din stub trebuie să fie folosite exclusiv de stub-ul UPX nemodificat pentru a vă decomprima programul la pornirea programului. Nicio parte a stub-ului nu poate fi citită, copiată, apelată sau utilizată sau accesată în alt mod de către programul dumneavoastră.

WTL

WTL este licențiat în conformitate cu Licența Publică Microsoft (MS-PL).

Această licență guvernează utilizarea software-ului însoțitor. Dacă utilizați software-ul, acceptați această licență. Dacă nu acceptați licența, nu utilizați software-ul.

1. Definiții

Termenii „reproducere”, „reproducere”, „opere derivate” și „distribuire” au același înțeles ca în legea drepturilor de autor din SUA.

O „contribuție” este software-ul original sau orice completări sau modificări aduse software-ului.

Un „contribuitor” este orice persoană care își distribuie contribuția în baza acestei licențe.

„Bretele cu licență” sunt revendicările de brevet ale unui contributor care citesc direct despre contribuția acestuia.

2. Acordarea drepturilor

(A) Acordarea drepturilor de autor - Sub rezerva termenilor acestei licențe, inclusiv condițiilor și limitărilor de licență din secțiunea 3, fiecare contributor vă acordă o licență de drept de autor neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor pentru a-și reproduce contribuția, a pregăti lucrări derivate ale sale. contribuția și distribuiți contribuția acesteia sau orice lucrări derivate pe care le creați.

(B) Acordarea de brevet - Sub rezerva termenilor acestei licențe, inclusiv condițiilor și limitărilor de licență din secțiunea 3, fiecare contributor vă acordă o licență neexclusivă, la nivel mondial, fără drepturi de autor în baza brevetelor sale licențiate pentru a face, a făcut, a utiliza , vinde, oferă spre vânzare, import și/sau în alt mod dispune de contribuția sa în software sau lucrările derivate ale contribuției în software.

3. Condiții și limitări

(A) Fără licență de marcă comercială - Această licență nu vă acordă drepturi de a utiliza numele, logo-ul sau mărcile comerciale ale niciunui colaborator.

(B) Dacă depuneți o cerere de brevet împotriva oricărui colaborator asupra brevetelor despre care pretindeți că sunt încălcate de software, licența dvs. de brevet de la un astfel de colaborator la software se încheie automat

(C) Dacă distribuiți orice parte a software-ului, trebuie să păstrați toate notificările privind drepturile de autor, brevetele, mărcile comerciale și atribuirea care sunt prezente în software.

(D) Dacă distribuiți orice parte a software-ului sub formă de cod sursă, puteți face acest lucru numai sub această licență, incluzând o copie completă a acestei licențe împreună cu distribuția dvs. Dacă distribuiți orice parte a software-ului în formă compilată sau cod obiect, puteți face acest lucru numai sub o licență care respectă această licență.

(E) Software-ul este licențiat „ca atare”. Ai riscul de a-l folosi. Colaboratorii nu oferă garanții, garanții sau condiții exprese. Este posibil să aveți drepturi suplimentare de consumator în conformitate cu legile locale, pe care această licență nu le poate modifica. În măsura permisă de legile dvs. locale, colaboratorii exclud garanțiile implicite de vandabilitate, potrivire pentru un anumit scop și neîncălcare.

UnRAR

UnRAR - utilitar gratuit pentru arhivele RAR

Licență pentru utilizarea și distribuirea versiunii portabile GRATUITE

Codul sursă al utilitarului UnRAR este gratuit. Acest lucru înseamnă:

 1. Toate drepturile de autor asupra RAR și a utilitarului UnRAR sunt deținute exclusiv de autor - Alexander Roshal.
 2. Codul sursă UnRAR poate fi folosit în orice software pentru a gestiona arhivele RAR fără limitări, în mod gratuit, dar nu poate fi folosit pentru a dezvolta arhivare compatibile RAR (WinRAR) și pentru a recrea algoritmul de compresie RAR, care este proprietar. Este permisă distribuirea codului sursă UnRAR modificat într-o formă separată sau ca parte a unui alt software, cu condiția ca textul integral al acestui paragraf, începând cu cuvintele „Cod sursă UnRAR”, să fie inclus în licență sau în documentație, dacă licența nu este disponibilă, și în comentariile codului sursă ale pachetului rezultat.
 3. Utilitarul UnRAR poate fi distribuit gratuit. Este permisă distribuirea UnRAR în interiorul altor pachete software.
 4. ARHIVARUL RAR ȘI UTILITATEA UnRAR SUNT DISTRIBUITE „CA AȚIE”. NICIO GARANȚIE DE NICIUN FEL ESTE EXPRIMĂ SAU IMPLICITĂ. UTILIZAȚI PE PROPRIU RISC. AUTORUL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU PIERDERE DE DATE, DAUNE, PIERDERE DE PROFIT SAU ORICE ALT FEL DE PIERDERE ÎN CAZUL UTILIZAREA SAU A ACESTUI SOFTWARE.
 5. Instalarea și utilizarea utilitarului UnRAR înseamnă acceptarea acestor termeni și condiții ale licenței.
 6. Dacă nu sunteți de acord cu termenii licenței, trebuie să eliminați fișierele UnRAR de pe dispozitivele de stocare și să încetați să utilizați utilitarul.

Vă mulțumim pentru interesul acordat RAR și UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Drepturi de autor (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licențiat sub Licența Apache, Versiunea 2.0 („Licența”); nu puteți utiliza acest fișier decât în conformitate cu Licența. Puteți obține o copie a licenței de la http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Cu excepția cazului în care legea aplicabilă este cerută sau este convenit în scris, software-ul distribuit în baza Licenței este distribuit „CA AȘA ESTE”, FĂRĂ GARANȚII SAU CONDIȚII DE NICIUN FEL, exprese sau implicite. Consultați Licența pentru limba specifică care guvernează permisiunile și limitările din Licență.

Zlib

Copyright (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly și Mark Adler

Acest software este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție explicită sau implicită. În niciun caz, autorii nu vor fi făcuți răspunzători pentru orice daune rezultate din utilizarea acestui software.

Se acordă oricui permisiunea de a utiliza acest software în orice scop, inclusiv aplicații comerciale, și de a-l modifica și redistribui liber, sub rezerva următoarelor restricții:

 1. Originea acestui software nu trebuie denaturată; nu trebuie să pretindeți că ați scris software-ul original. Dacă utilizați acest software într-un produs, o confirmare în documentația produsului ar fi apreciată, dar nu este necesară.
 2. Versiunile sursă modificate trebuie să fie clar marcate ca atare și nu trebuie să fie denaturate ca fiind software-ul original.
 3. Această notificare nu poate fi eliminată sau modificată din nicio sursă de distribuție.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modificare pentru Unzip pentru Zip64

Copyright (c) 1990-2009 Info-ZIP. Toate drepturile rezervate.

În sensul acestui drept de autor și licență, „Info-ZIP” este definit ca următorul set de persoane:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Acest software este furnizat „ca atare”, fără nicio garanție, expresă sau implicită. În niciun caz Info-ZIP sau colaboratorii săi nu vor fi făcuți la răspundere pentru orice daune directe, indirecte, incidentale, speciale sau consecvente care decurg din utilizarea sau incapacitatea de a utiliza acest software.

Se acordă oricui permisiunea de a utiliza acest software în orice scop, inclusiv aplicații comerciale, și de a-l modifica și redistribui în mod liber, sub rezerva declinului de responsabilitate de mai sus și a următoarelor restricții:

1. Redistribuirile codului sursă (în întregime sau parțial) trebuie să păstreze notificarea privind drepturile de autor de mai sus, definiția, declinarea răspunderii și această listă de condiții.

2. Redistribuirile în formă binară (executabile compilate și biblioteci) trebuie să reproducă notificarea de copyright de mai sus, definiția, declinarea răspunderii și această listă de condiții în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția. Documentația suplimentară nu este necesară pentru executabilele unde o opțiune de licență de linie de comandă le oferă și o notă cu privire la această opțiune este în bannerul de pornire al executabilului.
Singura excepție de la această condiție este redistribuirea unui fișier binar standard UnZipSFX (inclusiv SFXWiz) ca parte a unei arhive cu auto-extragere; care este permis fără includerea acestei licențe, atâta timp cât bannerul SFX normal nu a fost eliminat din binar sau dezactivat.

1. Versiunile modificate – inclusiv, dar fără a se limita la, porturi pentru noi sisteme de operare, porturi existente cu interfețe grafice noi, versiuni cu funcționalități modificate sau adăugate și versiuni de bibliotecă dinamice, partajate sau statice care nu sunt din Info-ZIP – trebuie să fie marcate clar ca atare și să nu fie denaturate ca fiind sursa originală sau, dacă sunt binar, compilate din sursa originală. De asemenea, astfel de versiuni modificate nu trebuie denaturate ca fiind versiuni Info-ZIP - inclusiv, dar fără a se limita la, etichetarea versiunilor modificate cu numele „Info-ZIP” (sau orice variație a acestora, inclusiv, dar fără a se limita la, diferite majuscule), „Pocket UnZip”, „WiZ” sau „MacZip” fără permisiunea explicită a Info-ZIP. Astfel de versiuni modificate sunt, de asemenea, interzise de la utilizarea falsă a Zip-Bugs sau a adreselor de e-mail Info-ZIP sau a URL-urilor Info-ZIP, astfel încât să implice că Info-ZIP va oferi suport pentru versiunile modificate.

2. Info-ZIP își rezervă dreptul de a utiliza numele „Info-ZIP”, „Zip”, „UnZip”, „UnZipSFX”, „WiZ”, „Pocket UnZip”, „Pocket Zip” și „MacZip” pentru sursă proprie și versiuni binare.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, toate drepturile rezervate.

Scrisă de Darrick Wong , James Simshaw și Adam DiCarlo

Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate

LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Toate drepturile rezervate.

Noiembrie 2007 - adăugiri pentru Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Toate drepturile rezervate
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Drepturi de autor (C) 2004 NVidia Corporation. Toate drepturile rezervate.
Copyright (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Toate drepturile rezervate.
Scrisă de Darrick Wong , James Simshaw și Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Toate drepturile rezervate
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Drepturi de autor (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Toate drepturile rezervate.
extensii dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
extensii dmraid:
Copyright (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate
Autori: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam la intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis la intel dot com >
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Toate drepturile rezervate.
modificări dmraid:

Copyright (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate

LICENȚĂ:

Redistribuirea și utilizarea în forme sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii, fără modificări, imediat la începutul fișierului.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. Numele autorului nu poate fi folosit pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

ACEST SOFTWARE ESTE OFERIT DE AUTOR „CA AȘA ESTE” ȘI ORICE GARANȚIE EXPRESĂ SAU IMPLICITĂ, INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, GARANȚII IMPLICITE DE VANTABILITATE ȘI ADECVENȚĂ PENTRU UN ANUMIT SCOP, SUNT RENUNCIATE. ÎN NICIO CAZ AUTORUL NU VA FI RESPONSABIL PENTRU NICIO DAUNE DIRECTE, INDIRECTE, INCIDENTALE, SPECIALE, EXEMPLARE SAU CONSECUȚIONALE (INCLUSIV, DAR FĂRĂ A SE LIMITA LA, ACHIZIȚIA DE BUNURI SAU SERVICII SUBSTITUTE; PIERDERE DE UTILIZARE, DATE SAU PROFIT DE AFACERI; ) Oricum ar fi cauzat și cu privire la ORICE TEORIE A RĂSPUNDERII, FIEA ÎN CONTRACT, RESPONSABILITATE STRICTĂ, SAU DELICIT (INCLUSIV NEGLIGENȚA SAU ALTA MOD) RESULTATE ÎN ORICE MOD DIN UTILIZAREA ACESTUI SOFTWARE, CHIAR DACĂ Anunțul de posibilitate.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (modificări reale ale codului de către Darrick Wong)

Drepturi de autor (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Toate drepturile rezervate.

LICENȚĂ:

Redistribuirea și utilizarea sub formă sursă și binară, cu sau fără modificare, sunt permise cu condiția îndeplinirii următoarelor condiții:

 1. Redistribuirile codului sursă trebuie să păstreze notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii, fără modificări, imediat la începutul fișierului.
 2. Redistribuirile în formă binară trebuie să reproducă notificarea de mai sus privind drepturile de autor, această listă de condiții și următoarea declinare a răspunderii în documentația și/sau alte materiale furnizate odată cu distribuția.
 3. Numele autorului nu poate fi folosit pentru a susține sau promova produse derivate din acest software fără permisiunea scrisă prealabilă specifică.

Alternativ, acest software poate fi distribuit în conformitate cu termenii GNU General Public License ("GPL") versiunea 2, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Toate drepturile rezervate.
Scrisă de Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Toate drepturile rezervate
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Copyright (C) 2005-2006 IBM, Toate drepturile rezervate.
Scrisă de James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Toate drepturile rezervate
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Copyright (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Toate drepturile rezervate
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Toate drepturile rezervate
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENȚĂ: GPL, vezi mai jos

TERMENI DIVERSI DE PROPRIETATE INTELECTUALĂ

Mac este o marcă comercială a Apple Inc., înregistrată în SUA și în alte țări.

Se încarcă...