Dodatna določila in pogoji za SpyHunter 5 in SpyHunter za Mac

OBVESTILO O AVTORSKIH PRAVICAH

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Vse pravice pridržane.

Koda tretjih oseb se lahko združi ali distribuira z lastniško in avtorsko zaščiteno programsko opremo EnigmaSoft. Obvestila o avtorskih pravicah in licenčni pogoji za takšno kodo tretje osebe so podrobno opisani spodaj.

DISTRIBUCIJA IZVORNE KODE

Določene licence tretjih oseb lahko zahtevajo distribucijo ustrezne izvorne kode.

Celotno ustrezno izvorno kodo lahko dobite od nas za obdobje treh let po naši zadnji ponudbi tega izdelka, tako da pošljete denarno nakaznico ali ček za 5 € na:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: Ponudba skladnosti z GPL
1 Grajska ulica
Dublin D02 XD82
IRSKA

Prosimo, da v opomno vrstico vašega plačila napišete "Vir skladnosti z GPL". Ta ponudba velja za vsakogar, ki prejme te informacije.

SEZNAM KOMPONENT NA IZDELEK

Seznam licenc tretjih oseb za posamezne izdelke:

IZDELEK (KOMPONENTE)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl in Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; GNU C Library; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Net License; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /vključi/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter za Mac (LevelDB; Libarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; in Zlib)

OBVESTILA O AVTORSKIH PRAVICAH IN LICENČNI POGOJI KOMPONENT TRETJIH OSEB

4.4BSD

Vsa dokumentacija in programska oprema, vključena v izdaji 4.4BSD in 4.4 BSD-Lite, je zaščitena z avtorskimi pravicami The Regents of the University of California.

Avtorska pravica 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. [Ta pogoj je bil odstranjen; glej https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Niti ime univerze niti imena njenih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJAJO REGENTI IN SODELAVCI "TAKŠNO, KOT JE" IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN SE ODPOVEDUJEJO. REGENTI ALI SODELAVCI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA). POSLOVNA PREKINITEV), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTANE IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

BIND 4.9.5

Koda razreševalnika DNS, vzeta iz BIND 4.9.5, je avtorsko zaščitena s strani UC Berkeley in Digital Equipment Corporation. Deli DEC so pod naslednjo licenco:

Deli Copyright (C) 1993 Digital Equipment Corporation.

Podeljuje se dovoljenje za uporabo, kopiranje, spreminjanje in distribucijo te programske opreme za kateri koli namen z ali brez plačila, pod pogojem, da sta zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju prikazana v vseh izvodih in da se ime Digital Equipment Corporation ne uporablja v oglaševanje ali oglaševanje v zvezi z distribucijo dokumenta ali programske opreme brez posebnega pisnega predhodnega dovoljenja.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", IN DIGITAL EQUIPMENT CORP. ZAVRAČA VSAKA JAMSTVA V ZVEZI S TO PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI NAZNAČENIMI GARANCIJAMI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI. DIGITAL EQUIPMENT CORPORATION V NOBENEM PRIMERU NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, NEPOSREDNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI BI IZVEDLA IZ IZGUBE UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA, BODISI ZARADI POGODBE, MALOMARNOSTI ALI DRUGEGA ŠKODNJSTVA ALI V POVEZAVI Z UPORABO ALI DELOVANJEM TE PROGRAMSKE OPREME.

Avtorske pravice za dele (C) UC Berkeley

Avtorska pravica 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. [Ta pogoj je bil odstranjen; glej https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Niti ime univerze niti imena njenih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJAJO REGENTI IN SODELAVCI "TAKŠNO, KOT JE" IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN SE ODPOVEDUJEJO. REGENTI ALI SODELAVCI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA). POSLOVNA PREKINITEV), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTANE IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Pospešek

Brezplačno se dovoljuje kateri koli osebi ali organizaciji, ki pridobi kopijo programske opreme in spremljajoče dokumentacije, ki jo zajema ta licenca (»programska oprema«), za uporabo, reprodukcijo, prikazovanje, distribucijo, izvajanje in prenos programske opreme ter za pripravo izpeljanih del programske opreme in dovolitev tretjim osebam, ki jim je programska oprema dobavljena, da to storijo, vse ob upoštevanju naslednjega:

Obvestila o avtorskih pravicah v programski opremi in tej celotni izjavi, vključno z zgornjo podelitvijo licence, to omejitvijo in naslednjo zavrnitvijo odgovornosti, morajo biti delno ali v celoti vključene v vse kopije programske opreme in vsa izpeljana dela programske opreme, razen če kopije ali izpeljana dela so izključno v obliki strojno izvedljive objektne kode, ki jo generira procesor izvornega jezika.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN, LASTNIŠTVO IN NEKRŠITEV. IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC ALI KDO BI DISTRIBUIRAL PROGRAMSKO OPREMO, V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJAJO ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO ALI DRUGO ODGOVORNOST, BODISI V POGODBI, ODŠKODNIH PRAVICAH ALI DRUGAČEH, KI IZHAJAJO IZ PROGRAMSKE OPREME ALI V POVEZAVI Z njo ALI UPORABO ALI DRUGIH POSLOV V PROGRAMI.

Botan

Avtorske pravice (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJA(-O) AVTOR(I) "TAKŠNO, KOT JE" IN KAKRŠNE KOLI IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, SE ODPOVEDUJEJO. V NOBENEM PRIMERU AVTOR(-I) ALI SODELAVEC(-I) NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKI ALI DOBIČEK; ALI PREKINITEV POSLOVANJA), NE glede na to, KI JE POVZROČEN IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNIŠTVU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHAJA IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE OBVEŠČAN MOŽNOST TAKŠNE ŠKODE.

*7-Zip

Vsakdo lahko svobodno kopira, spreminja, objavlja, uporablja, sestavlja, prodaja ali distribuira izvirno kodo LZMA SDK, bodisi v obliki izvorne kode bodisi kot prevedena binarna datoteka, za kateri koli namen, komercialen ali nekomercialen, in na kakršen koli način.

Curl in Libcurl

Avtorske pravice (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se in številni sodelavci, glejte datoteko HVALA.

Vse pravice pridržane.

Podeljuje se dovoljenje za uporabo, kopiranje, spreminjanje in distribucijo te programske opreme za kateri koli namen z ali brez plačila, pod pogojem, da sta zgornja obvestila o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju prikazana v vseh izvodih.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV PRAVIC TRETJIH OSEB. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODNINE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI ZARADI POGODBE, KRŠKE ALI DRUGAČE, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIMI POSLI V PROGRAMSKA OPREMA.

Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov s to programsko opremo brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

BusyBox

Ta programska oprema lahko vključuje BusyBox, ki je licenciran pod splošno javno licenco GNU različice 2, katere kopija je skupaj z izvorno kodo za BusyBox na voljo na http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Izvor te programske opreme ne sme biti napačno predstavljen; ne smete trditi, da ste napisali izvirno programsko opremo. Če uporabljate to programsko opremo v izdelku, bi bila potrditev v dokumentaciji izdelka hvaležna, vendar ni obvezna.
 3. Spremenjene izvorne različice morajo biti kot take jasno označene in se ne smejo napačno predstavljati kot izvirna programska oprema.
 4. Imena avtorja se ne sme uporabljati za podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

AVTOR PONUJA TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. AVTOR V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA ALI POSLOVNEGA PREKIDA ) NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ŠKODNIŠTVU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZVIJA IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 različica 1.0.6 z dne 6. septembra 2010

CppSQLite

Avtorske pravice (C) 2004 Rob Groves. Vse pravice pridržane.

rob.groves@btinternet.com

Podeljuje se dovoljenje za uporabo, kopiranje, spreminjanje in distribucijo te programske opreme in njene dokumentacije za kateri koli namen, brez plačila in brez pisne pogodbe, pod pogojem, da so zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta odstavek in naslednja dva odstavka prikazani v vseh izvodih , modifikacije in distribucije.

AVTOR V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA NOBENI STRANI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, POSEBNO, NAKLJUČNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO, VKLJUČNO Z IZGUBO DOBIČKA, KI IZHAJA ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME IN NJENE DOKUMENTACIJE, TUDI ČE JE BIL AVTOR OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

AVTOR IZREČNO ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI JAMSTVO, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. PROGRAMSKA OPREMA IN SPREMNA DOKUMENTACIJA, ČE OBSTAJA, KI JE TUKAJ NA VOLJO, JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE". AVTOR NI DOLŽAN ZAGOTAVLJATI VZDRŽEVANJA, PODPORE, POSODOBITEV, IZBOLJŠAV ALI SPREMEMB.

Preslikava naprav

Ta programska oprema lahko vključuje napravo za preslikavo naprav, ki je licencirana pod licenco GNU Lesser General Public License različice 2.1 in GNU General Public License različice 2.

Copyright (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Copyright (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Ta programska oprema lahko vključuje dmraid (orodje in knjižnica RAID za preslikavo naprav), ki je licencirana pod GNU Lesser General Public License Version 2.1, GNU General Public License Version 2 in spodaj navedenimi licencami, katerih kopije skupaj z izvorno kodo za dmraid so na voljo na http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C) avtorske pravice 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane.

navzgor LICENCA

****

Avtorske pravice (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Avtorske pravice (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Avtorske pravice (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Vse pravice pridržane.

Vse pravice pridržane.

Ta koda dmraid je brezplačna programska oprema; lahko ga naprej distribuirate in/ali spreminjate pod pogoji splošne javne licence GNU, kot jo je objavila Free Software Foundation; različico 2 licence ali (po vaši izbiri) katero koli kasnejšo različico.

dmraid se distribuira v upanju, da bo koristen, vendar BREZ VSAKEGA JAMSTVA; brez implicitnega jamstva o PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Za več podrobnosti si oglejte splošno javno licenco GNU.

Skupaj s to kodo dmraid bi morali prejeti kopijo GNU (Lesser) General Public License; če ne, pišite na Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, ZDA.

****

V sistemih Ubuntu/Debian GNU/Linux lahko celotno besedilo splošne javne licence GNU najdete v '/usr/share/common-licenses/GPL'. Celotno besedilo manjše splošne javne licence GNU lahko najdete v '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Embalaža Debian je © 2008, Giuseppe Iuculano in je licencirana pod GPL, glejte '/usr/share/common-licenses/GPL'.

VAROVALKA

Ta programska oprema lahko vključuje FUSE, ki je licenciran pod licenco GNU Lesser General Public License različice 2 in GNU General Public License različice 2.

Avtorske pravice 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Ta programska oprema je morda uporabljala zbirko prevajalnika GNU (GCC), ki je licencirana pod GNU General Public License različica 3, GCC Runtime Library Exception različica 3.1 in spodaj navedenimi licencami, katerih kopije so skupaj z izvorno kodo za GCC na voljo na http://gcc.gnu.org/. (licence so na voljo na ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC je avtorska pravica (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 2000, 2001, 2002, 2003, 2004, 2006, 2005, 2008, 2009 Free Software Foundation, Inc.

GCC je brezplačna programska oprema; lahko ga naprej distribuirate in/ali spreminjate pod pogoji splošne javne licence GNU, kot jo je objavila Free Software Foundation; različico 3 ali (po vaši izbiri) katero koli kasnejšo različico.

GCC se distribuira v upanju, da bo uporaben, vendar BREZ VSAKEGA JAMSTVA; brez implicitnega jamstva o PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Za več podrobnosti si oglejte splošno javno licenco GNU.
Datoteke, ki imajo klavzule o izjemah, so licencirane pod pogoji GNU General Public License; različico 3 ali (po vaši izbiri) katero koli kasnejšo različico.

V sistemih Debian GNU/Linux je celotno besedilo splošne javne licence GNU v '/usr/share/common-licenses/GPL', različica 3 te licence v '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Naslednje izvajalne knjižnice so licencirane pod pogoji splošne javne licence GNU (v3 ali novejša) z različico 3.1 GCC Runtime Library Exception.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/odvijanje*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Podporna knjižnica libgnat-4.4 Ada in knjižnica libgnatvsn.
 • Različne konfiguracijske datoteke v gcc/config/, ki se uporabljajo v izvajalnih knjižnicah

V nasprotju s tem je libgnatprj licenciran pod pogoji čiste splošne javne licence GNU.

Knjižnica libgcj je licencirana pod pogoji GNU General Public License, s posebno izjemo:

Statično ali dinamično povezovanje te knjižnice z drugimi moduli pomeni kombinirano delo, ki temelji na tej knjižnici. Tako določila in pogoji splošne javne licence GNU pokrivajo celotno kombinacijo.

Kot posebna izjema vam imetniki avtorskih pravic te knjižnice dovolijo, da povežete to knjižnico z neodvisnimi moduli za izdelavo izvršljive datoteke, ne glede na licenčne pogoje teh neodvisnih modulov, ter za kopiranje in distribucijo nastale izvedljive datoteke pod pogoji po vaši izbiri, pod pogojem, da za vsak povezan neodvisni modul izpolnjujete tudi pogoje in določila licence za ta modul. Neodvisni modul je modul, ki ne izhaja iz te knjižnice ali temelji na njej. Če spremenite to knjižnico, lahko to izjemo razširite na svojo različico knjižnice, vendar tega niste dolžni storiti. Če tega ne želite storiti, izbrišite to izjavo o izjemi iz svoje različice.

Knjižnica GNU C

Ta programska oprema lahko vključuje knjižnico GNU C, ki je licencirana pod licenco GNU Lesser General Public License različice 2.1, GNU General Public License različice 2, in spodaj navedene licence, katerih kopije so skupaj z izvorno kodo za knjižnico GNU C na voljo na http://www.gnu.org/software/libc/.

Avtorske pravice (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Ta programska oprema lahko vključuje Grub4Dos, ki je licenciran pod splošno javno licenco GNU različice 2, katere kopija je skupaj z izvorno kodo za Grub4Dos na voljo na https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Datoteka if_ppp.h je pod naslednjo licenco CMU:

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. Niti ime univerze niti imena njenih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJAJO UNIVERZA CARNEGIE MELLON IN SODELAVCI "TAKŠNO, KOT JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI UNIVERZA ALI SODELAVCI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA). POSLOVNA PREKINITEV), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTANE Z UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Licenca Inner Net

Datoteki inet/getnameinfo.c in sysdeps/posix/getaddrinfo.c sta avtorsko zaščiteni (C) Craiga Metza in se distribuirata pod naslednjo licenco:

/* Licenca Inner Net, različica 2.00

Avtorji podeljujejo dovoljenje za ponovno distribucijo in uporabo v izvorni in dvojiški obliki, s spremembo ali brez, programske opreme in dokumentacije, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

0. Če prejmete različico programske opreme, ki je izrecno označena, da ni za nadaljnjo distribucijo (preverite sporočilo o različici in/ali README), vam te različice programske opreme ni dovoljeno na kakršen koli način ali v kakršni koli obliki.

 1. Upoštevati je treba vse pogoje vseh drugih veljavnih avtorskih pravic in licenc.
 2. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti obvestila avtorjev o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 3. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji, reproducirati obvestila o avtorskih pravicah avtorjev, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.
 4. [Imetnik avtorskih pravic je dovolil odstranitev tega člena.]
 5. Niti ime(na) avtorja(-ov) niti imena njegovih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJAJO NJENI AVTORJI IN SODELAVCI "TAKŠNO, KOT JE" IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, SE ODPOVEDUJEJO. AVTORJI ALI SODELAVCI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA). POSLOVNA PREKINITEV), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTANE IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Intel

Naslednja licenca zajema datoteke iz Intelove zbirke »Highly Optimized Mathematical Functions for Itanium«:

Intelova licenčna pogodba

Copyright (c) 2000, Intel Corporation Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

* Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.

* Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

* Imena družbe Intel Corporation ni dovoljeno uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELUJOČI PONUJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. INTEL ALI SODELUJOČI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI POSLOVNEGA DOBIČKA; ALI PREKINITEV), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ŠKODNIŠTVU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTANE Z UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

IZVOZNI ZAKONI: TA LICENCA NE DODAJA NOBENIH OMEJITEV IZVOZNIM ZAKONOM VAŠE PRISTOJNOSTI.

Imetnik licence je odgovoren za upoštevanje vseh izvoznih predpisov, ki veljajo v njegovi jurisdikciji. V skladu s TRENUTNIMI (maj 2000) ameriškimi izvoznimi predpisi je ta programska oprema primerna za izvoz iz ZDA in jo je mogoče prenesti ali drugače izvoziti ali ponovno izvoziti po vsem svetu, RAZEN na destinacije pod embargom ZDA, ki vključujejo Kubo, Irak, Libijo, Severno Korejo, Iran, Sirijo, Sudan , Afganistan in katera koli druga država, za katero so ZDA uvedle embargo na blago in storitve.

JsonCpp

Izvorna koda knjižnice JsonCpp, vključno s spremljajočo dokumentacijo, testi in predstavitvenimi aplikacijami, je licencirana pod naslednjimi pogoji.

Baptiste Lepilleur in avtorji JsonCpp izrecno zavračajo avtorske pravice v vseh jurisdikcijah, ki priznavajo tako zavrnitev odgovornosti. V takih jurisdikcijah je ta programska oprema izdana v javno domeno.

V jurisdikcijah, ki ne priznavajo lastnine javne domene (npr. Nemčija od leta 2010), je ta programska oprema zaščitena z avtorskimi pravicami (c) 2007-2010 avtorjev Baptiste Lepileur in The JsonCpp in je izdana pod pogoji licence MIT (glejte spodaj).

V jurisdikcijah, ki priznavajo lastnino javne domene, se lahko uporabnik te programske opreme odloči, da jo sprejme kot 1) javno domeno, 2) pod pogoji licence MIT (glejte spodaj) ali 3) pod pogoji dvojne javne domene/ Tukaj so opisani licenčni pogoji MIT, po lastni izbiri.

Licenca MIT je približno tako blizu javni domeni, kot je lahko licenca, in je opisana z jasnimi in jedrnatimi izrazi na:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Celotno besedilo licence MIT je naslednje:

Copyright (c) 2007-2010 Baptiste Lepileur in avtorji JsonCpp

S tem se vsem osebam, ki pridobijo kopijo te programske opreme in pripadajočih dokumentacijskih datotek ("programska oprema"), brezplačno podeli dovoljenje za poslovanje s programsko opremo brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja , objavljati, distribuirati, podlicencirati in/ali prodajati kopije programske opreme ter dovoliti osebam, ki jim je bila programska oprema dobavljena, da to počnejo, pod naslednjimi pogoji:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju bosta vključena v vse kopije ali znatne dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODNINE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI ZARADI POGODBE, KRŠKE ALI DRUGAČE, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIMI POSLI V PROGRAMSKA OPREMA.

Licenca MIT je združljiva tako z GPL kot s komercialno programsko opremo, kar eni daje vse pravice javne domene z manjšo nadlogo, da morate ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in besedilo licence v izvorni kodi. Upoštevajte tudi, da lahko s sprejemom "licence" javne domene ponovno licencirate svojo kopijo s katero koli licenco. Razen kot je navedeno v tem obvestilu, se ime imetnika avtorskih pravic ne sme uporabljati v oglaševanju ali kako drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov s to programsko opremo brez predhodnega pisnega dovoljenja imetnika avtorskih pravic.

Klibc.utils

Ta programska oprema lahko vključuje Klibc.utils, ki je licenciran pod GNU General Public License Version 2 in pod licenco, navedeno spodaj.

Avtorske pravice 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Copyright (c) 2004-2006 Regenti Univerze v Kaliforniji. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. Niti ime univerze niti imena njenih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJAJO REGENTI IN SODELAVCI "TAKŠNO, KOT JE" IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN SE ODPOVEDUJEJO. REGENTI ALI SODELAVCI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA). POSLOVNA PREKINITEV), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTANE IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Avtorji LevelDB. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

* Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.

* Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

* Niti ime Google Inc. niti imena njegovih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELUJOČI PONUJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI SODELUJOČI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV; ALI POSLOVNE PREKINITVE), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI DELKTU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHODIL IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Libffi

Ta programska oprema lahko vključuje knjižnico libffi, za katero veljajo naslednje avtorske pravice in dovoljenja:

Avtorske pravice (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc in drugi (za podrobnosti glejte izvorne datoteke)

S tem se vsem osebam, ki pridobijo kopijo te programske opreme in pripadajočih dokumentacijskih datotek ("programska oprema"), brezplačno podeli dovoljenje za poslovanje s programsko opremo brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja , objavljati, distribuirati, podlicencirati in/ali prodajati kopije programske opreme ter dovoliti osebam, ki jim je bila programska oprema dobavljena, da to počnejo, pod naslednjimi pogoji:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju bosta vključena v vse kopije ali znatne dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODNINE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI ZARADI POGODBE, KRŠKE ALI DRUGAČE, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIMI POSLI V PROGRAMSKA OPREMA.

LevelDB

Copyright (c) 2011 Avtorji LevelDB. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

* Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.

* Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

* Niti ime Google Inc. niti imena njegovih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELUJOČI PONUJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI SODELUJOČI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV; ALI POSLOVNE PREKINITVE), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI DELKTU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHODIL IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Libarchive

Archive_entry.h:

Avtorske pravice (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Avtorske pravice (c) 2016 Martin Matuška
Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJA AVTOR(I) ''TAKŠNO, KAKRŠNO JE'' IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN SE ODPOVEDUJEJO.

AVTOR(I) V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI POSLOVNE PREKINITVE), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI DELKTU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHODIL IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Arhiv.h:

Avtorske pravice (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

TO PROGRAMSKO OPREMO JE NA ZAGOTAVLJANJE AVTORJA(-I) ''TAKŠNO, KAKRŠNO JE'' IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN SE ODPOVEDUJEJO.

AVTOR(I) V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI POSLOVNE PREKINITVE), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI DELKTU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHODIL IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

LibLIEF

Licenca Apache
Različica 2.0, januar 2004
http://www.apache.org/licenses/

DOLOČILA IN POGOJI ZA UPORABO, RAZMNOŽEVANJE IN DISTRIBUCIJO

1. Definicije.

"Licenca" pomeni določila in pogoje za uporabo, reprodukcijo in distribucijo, kot so opredeljeni v razdelkih 1 do 9 tega dokumenta.

"Dajalec licence" pomeni lastnika avtorskih pravic ali subjekt, ki ga pooblasti lastnik avtorskih pravic, ki podeljuje licenco.

"Pravna oseba" pomeni zvezo delujočega subjekta in vseh drugih subjektov, ki nadzirajo, so pod nadzorom tega subjekta ali so pod skupnim nadzorom s tem subjektom. Za namene te definicije "nadzor" pomeni (i) moč, neposredno ali posredno, za usmerjanje ali upravljanje takega subjekta, bodisi s pogodbo ali drugače, ali (ii) lastništvo petdeset odstotkov (50 %) oz. več odprtih delnic ali (iii) dejanskega lastništva takega subjekta.

"Vi" (ali "Vaš") pomeni posameznika ali pravno osebo, ki uporablja dovoljenja, podeljena s to licenco.

»Izvorni« obrazec pomeni prednostno obliko za spreminjanje, vključno z izvorno kodo programske opreme, virom dokumentacije in konfiguracijskimi datotekami, vendar ne omejeno nanje.

Oblika »predmet« pomeni katero koli obliko, ki izhaja iz mehanskega preoblikovanja ali prevoda izvorne oblike, vključno, vendar ne omejeno na prevedeno objektno kodo, ustvarjeno dokumentacijo in pretvorbe v druge vrste medijev.

"Delo" pomeni avtorsko delo, bodisi v izvorni ali predmetni obliki, ki je na voljo v skladu z licenco, kot je označeno z obvestilom o avtorskih pravicah, ki je vključeno ali priloženo delu (primer je naveden v spodnjem dodatku).

"Izpeljana dela" pomenijo vsako delo, bodisi v obliki vira ali predmeta, ki temelji na delu (ali je izpeljano iz njega) in za katerega uredniške revizije, opombe, izboljšave ali druge spremembe predstavljajo kot celoto izvirno delo avtorstva. Za namene te licence Izpeljana dela ne vključujejo del, ki jih je mogoče ločiti od ali zgolj povezati (ali vezati z imenom) na vmesnike Dela in Izpeljanih del.

"Prispevek" pomeni vsako avtorsko delo, vključno z izvirno različico dela in kakršnimi koli spremembami ali dodatki k temu delu ali njegovim izpeljanim delom, ki ga je lastnik avtorskih pravic ali posameznik ali posameznik namenoma predložil dajalcu licence za vključitev v delo. Pravna oseba, pooblaščena za predložitev v imenu lastnika avtorskih pravic. Za namene te definicije "predloženo" pomeni kakršno koli elektronsko, ustno ali pisno sporočilo, poslano dajalcu licence ali njegovim predstavnikom, vključno, vendar ne omejeno na sporočilo na elektronskih poštnih seznamih, sistemih za nadzor izvorne kode in sistemih za sledenje težavam, ki jih upravlja dajalec licence ali v njegovem imenu za namen razprave in izboljšave dela, vendar izključuje komunikacijo, ki jo lastnik avtorskih pravic vidno označi ali drugače pisno označi kot "Ni prispevek".

"Sodelavec" pomeni dajalca licence in katerega koli posameznika ali pravno osebo, v imenu katerega je dajalec licence prejel prispevek in ga pozneje vključil v delo.

2. Podelitev licence za avtorske pravice.

V skladu z določili in pogoji te licence vam vsak sodelavec podeljuje trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brezplačno, nepreklicno avtorsko licenco za reprodukcijo, pripravo izpeljank, javno prikazovanje, javno izvajanje, podlicencirajo in distribuirajo delo in taka izpeljana dela v obliki vira ali predmeta.

3. Podelitev patentne licence.

V skladu z določili in pogoji te licence vam vsak sodelavec podeljuje trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brezplačno, nepreklicno (razen kot je navedeno v tem razdelku) patentno licenco za izdelavo, izdelavo, uporabo, ponudbo za prodajo, prodajo, uvoz in drugačen prenos dela, pri čemer taka licenca velja samo za tiste patentne zahtevke, ki jih lahko licencira tak sodelavec in so nujno kršene z njihovimi prispevki samimi ali s kombinacijo njihovih prispevkov z Delo, h kateremu so bili taki prispevki predloženi. Če začnete patentni spor proti kateremu koli subjektu (vključno z nasprotno tožbo ali nasprotno tožbo v tožbi), ki trdi, da delo ali prispevek, vključen v delo, predstavlja neposredno ali sodelujočo kršitev patenta, potem vse patentne licence, ki so vam podeljene v skladu s to licenco za to Delo se zaključi z dnem vložitve takega pravdnega postopka.

4. Prerazporeditev.

Kopije dela ali njegovih izpeljank lahko reproducirate in distribuirate v katerem koli mediju, s spremembami ali brez njih ter v obliki vira ali predmeta, pod pogojem, da izpolnjujete naslednje pogoje:

Vsem drugim prejemnikom dela ali izpeljanih del morate dati kopijo te licence; in

Poskrbeti morate, da imajo vse spremenjene datoteke vidna obvestila, ki navajajo, da ste datoteke spremenili; in

V izvorni obliki katerega koli Izpeljanega dela, ki ga distribuirate, morate obdržati vsa obvestila o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in pripisu iz Izvorne oblike dela, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del Izpeljanega dela; in Če delo vključuje besedilno datoteko »OBVESTILO« kot del svoje distribucije, morajo vsa izpeljana dela, ki jih distribuirate, vsebovati berljivo kopijo obvestil o pripisu, ki jih vsebuje taka datoteka OBVESTILO, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del Izpeljana dela, na vsaj enem od naslednjih mest: znotraj besedilne datoteke OBVESTILA, ki se distribuira kot del Izpeljanih del; v izvornem obrazcu ali dokumentaciji, če je na voljo skupaj z izpeljanimi deli; ali v prikazu, ki ga ustvarijo izpeljanke, če in kjer koli se takšna obvestila tretjih oseb običajno pojavijo. Vsebina datoteke NOTICE je zgolj informativne narave in ne spreminja licence. Svoja obvestila o pripisu lahko dodate znotraj Izpeljanih del, ki jih distribuirate, zraven ali kot dodatek k besedilu OBVESTILA iz Dela, pod pogojem, da takih dodatnih obvestil o pripisu ni mogoče razlagati kot spreminjanje licence. Svojim spremembam lahko dodate lastno izjavo o avtorskih pravicah in lahko zagotovite dodatne ali drugačne licenčne pogoje za uporabo, reprodukcijo ali distribucijo vaših sprememb ali za katero koli takšno izpeljanko kot celoto, pod pogojem, da vaša uporaba, reprodukcija in distribucija Delo sicer izpolnjuje pogoje, navedene v tej licenci.

5. Predložitev prispevkov.

Razen če izrecno ne navedete drugače, bo vsak prispevek, ki ste ga namenoma predložili dajalcu licence za vključitev v delo, pod pogoji te licence, brez dodatnih določil ali pogojev. Ne glede na zgoraj navedeno nič v tem dokumentu ne bo nadomestilo ali spremenilo pogojev katere koli ločene licenčne pogodbe, ki ste jo sklenili z dajalcem licence glede takih prispevkov.

6. Blagovne znamke.

Ta licenca ne podeljuje dovoljenja za uporabo trgovskih imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk ali imen izdelkov dajalca licence, razen kot je potrebno za razumno in običajno uporabo pri opisovanju izvora dela in reprodukciji vsebine datoteke NOTICE.

7. Zavrnitev garancije.

Razen če to zahteva veljavna zakonodaja ali če je tako pisno dogovorjeno, dajalec licence zagotovi delo (in vsak sodelavec zagotovi svoje prispevke) na podlagi "TAKŠNEGA, KAKRŠNO JE", BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV ALI POGOJEV, izrecnih ali implicitnih, vključno z, brez omejitev, kakršnimi koli garancije ali pogoje LASTNIŠTVA, NEKRŠITVE, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Sami ste odgovorni za ugotavljanje primernosti uporabe ali redistribucije dela in prevzemate vsa tveganja, povezana z vašim izvajanjem dovoljenj v okviru te licence.

8. Omejitev odgovornosti.

V nobenem primeru in v skladu z nobeno pravno teorijo, ne glede na to, ali gre za odškodninsko odgovornost (vključno z malomarnostjo), pogodbo ali drugače, razen če to zahteva veljavna zakonodaja (kot so naklepna in hudo malomarna dejanja) ali dogovorjeno v pisni obliki, vam noben sodelavec ne odgovarja za škodo, vključno z neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično škodo kakršnega koli značaja, ki izhaja iz te licence ali zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe dela (vključno z, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgube dobrega imena, ustavitve dela , okvara ali okvara računalnika ali kakršna koli druga komercialna škoda ali izguba), tudi če je bil tak sodelavec obveščen o možnosti take škode.

9. Sprejemanje garancije ali dodatne odgovornosti.

Med redistribucijo dela ali njegovih izpeljank se lahko odločite ponuditi in zaračunati pristojbino za sprejem podpore, garancije, odškodnine ali drugih obveznosti in/ali pravic glede odgovornosti v skladu s to licenco. Vendar pa lahko pri sprejemanju takšnih obveznosti delujete samo v svojem imenu in na lastno odgovornost, ne v imenu katerega koli drugega sodelavca, in le če se strinjate, da boste vsakega sodelujočega odškodninili, branili in ga odzvali od odgovornosti za kakršno koli odgovornost, ki jo ima, ali terjatve, uveljavljene zoper takega sodelavca zaradi vašega sprejema kakršnega koli takega jamstva ali dodatne odgovornosti.

LibYara

Avtorske pravice (c) 2007-2016. Avtorji YARA. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. Niti ime imetnika avtorskih pravic niti imena njegovih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELUJOČI PONUJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. IMETNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI SODELUJOČI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO DOBIČKA UPORABE, PODATKOV; ALI POSLOVNE PREKINITVE), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI DELKTU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHODIL IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

LibSELinux

Ta programska oprema lahko vključuje paket libselinux Debian, ki je licenciran pod splošno javno licenco GNU različice 2. Več informacij o paketu Debian je na voljo na http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Avtorske pravice 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Copyright (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Copyright (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Copyright (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Avtorske pravice (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Ta knjižnica je brezplačna programska oprema; lahko ga naprej distribuirate in/ali spreminjate pod pogoji GNU Lesser General Public License, kot ga je objavila Free Software Foundation; različico 2.1 licence ali (po vaši izbiri) katero koli kasnejšo različico.

Ta knjižnica se distribuira v upanju, da bo uporabna, vendar BREZ VSAKEGA JAMSTVA; brez implicitnega jamstva o PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Za več podrobnosti si oglejte manjšo splošno javno licenco GNU.

Libx86

Ta programska oprema lahko vključuje paket libx86, ki je licenciran pod spodaj navedenimi licencami.

Datoteke: debian/*

Avtorske pravice: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Licenca: MIT

Datoteke: *

Avtorske pravice: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Licenca: MIT

Datoteke: x86emu/*

Avtorske pravice: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Licenca: drugo

Dovoljenje za uporabo, kopiranje, spreminjanje, distribucijo in prodajo te programske opreme in njene dokumentacije za kateri koli namen je s tem podeljeno brezplačno, pod pogojem, da je zgornje obvestilo o avtorskih pravicah prikazano v vseh izvodih in da sta tako obvestilo o avtorskih pravicah kot to obvestilo o dovoljenju prikazana v spremni dokumentaciji , in da se imena avtorjev ne uporabljajo v oglaševanju ali oglaševanju v zvezi z distribucijo programske opreme brez posebnega pisnega predhodnega dovoljenja. Avtorji ne dajejo nobenih zagotovil o primernosti te programske opreme za kateri koli namen. Na voljo je "takšen kot je" brez izrecnega ali implicitnega jamstva.

AVTORJI ZAVRAČAJO VSAKA JAMSTVA V ZVEZI S TO PROGRAMSKO OPREMO, VKLJUČNO Z VSEMI POSREDNIMI JAMSTVI GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN USTREZNOSTI, V NOBENEM PRIMERU AVTORJI NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI POSEBNO, POSREDNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO ALI KAKRŠNO KOLI POSLEDICO ŠKODE ALI DOBIČKA, KAKRŠNEGA KORISNEGA. BODISI V POGODBENI DEJANJU, MALOMARNOSTI ALI DRUGEM ŠKODNETNEM DEJANJU, KI IZHAJA IZ ALI V POVEZAVI Z UPORABO ALI DELOVANJEM TE PROGRAMSKE OPREME.

Licenca: MIT

S tem se vsem osebam, ki pridobijo kopijo te programske opreme in pripadajočih dokumentacijskih datotek ("programska oprema"), brezplačno podeli dovoljenje za poslovanje s programsko opremo brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja , objavljati, distribuirati, podlicencirati in/ali prodajati kopije programske opreme ter dovoliti osebam, ki jim je bila programska oprema dobavljena, da to počnejo, pod naslednjimi pogoji:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju bosta vključena v vse kopije ali znatne dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. JOSH VANDERHOOF V NOBENEM PRIMERU NI ODGOVOREN ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODNINE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBENIH DEJANJIH, ODŠKODNIKAH ALI DRUGAČEH, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIH POSLOV V PROGRAMI.

Jedro Linuxa

Ta programska oprema lahko vključuje jedro Linuxa, ki je licencirano pod splošno javno licenco GNU različice 2, katere kopija je skupaj z izvorno kodo za različico jedra Linux na voljo na http://git.kernel.org/.

Lua

Avtorske pravice © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

S tem se vsem osebam, ki pridobijo kopijo te programske opreme in pripadajočih dokumentacijskih datotek ("programska oprema"), brezplačno podeli dovoljenje za poslovanje s programsko opremo brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja , objavljati, distribuirati, podlicencirati in/ali prodajati kopije programske opreme ter dovoliti osebam, ki jim je bila programska oprema dobavljena, da to počnejo, pod naslednjimi pogoji:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju bosta vključena v vse kopije ali znatne dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODNINE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI ZARADI POGODBE, KRŠKE ALI DRUGAČE, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIMI POSLI V PROGRAMSKA OPREMA.

Mach

Naslednja licenca CMU pokriva nekatere podporne kode za Mach, ki izhajajo iz Mach 3.0: Operacijski sistem Mach

Avtorske pravice (C) 1991, 1990, 1989 Univerza Carnegie Mellon. Vse pravice pridržane.

Podeljuje se dovoljenje za uporabo, kopiranje, spreminjanje in distribucijo te programske opreme in njene dokumentacije pod pogojem, da sta obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju prikazana v vseh kopijah programske opreme, izpeljanih delih ali spremenjenih različicah in vseh njihovih delih ter da oboje obvestila se pojavijo v spremni dokumentaciji.

CARNEGIE MELLON DOVOLJUJE BREZPLAČNO UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME V NJENEM STANJU "KOT JE". CARNEGIE MELLON ZAVRAČA KAKRŠNO KOLI ODGOVORNOST ZA KAKRŠNO KOLI ŠKODO, KI BI POSTAVILA ZARADI UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME.

Carnegie Mellon prosi uporabnike te programske opreme, da se vrnejo na
Koordinator distribucije programske opreme
Šola računalništva
Univerza Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
ali Software.Distribution@CS.CMU.EDU kakršne koli izboljšave ali razširitve, ki jih naredijo, in podelijo Carnegie Mellon pravice do redistribucije teh sprememb.

Ncurses

Ta programska oprema lahko vključuje knjižnico ncurses, za katero veljajo naslednje avtorske pravice in dovoljenja: Copyright (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Dovoljenje je brezplačno podeljeno vsaki osebi, ki pridobi kopijo te programske opreme in povezanih dokumentacijskih datotek (»programska oprema«), za ravnanje s programsko opremo brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja, objave, distribucije, distribucije s spremembami, podlicenciranja in/ali prodaje kopij programske opreme in omogočiti osebam, ki jim je programska oprema dana, da to storijo pod naslednjimi pogoji:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju bosta vključena v vse kopije ali znatne dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZGORNJI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODO ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBENI DEJAVNOSTI, ODŠKODNIKA ALI DRUGAČE, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIH POSLOV V PROGRAMSKI OPREMI .

Razen kot je vsebovano v tem obvestilu, se imena zgoraj navedenih imetnikov avtorskih pravic ne smejo uporabljati v oglaševanju ali drugače za spodbujanje prodaje, uporabe ali drugih poslov s to programsko opremo brez predhodnega pisnega dovoljenja.

NTFS-3G

Ta programska oprema lahko vključuje gonilnik NTFS-3G, ki je licenciran pod GNU General Public License Version 2 in GNU LIBRARY GENERAL PUBLIC LICENSE, katerih kopije so skupaj z izvorno kodo za NTFS-3G na voljo na https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/KOPIRANJE
Avtorske pravice: (C) 2000-2006 ntfs-3g razvojna skupina

Embalaža Debian je avtorska pravica (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) in je licencirana pod GPL, glejte zgoraj.

OpenSSL

Avtorske pravice (c) 1998-2017 Projekt OpenSSL. Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. Vsa reklamna gradiva, ki omenjajo funkcije ali uporabo te programske opreme, morajo vsebovati naslednjo potrditev:
  "Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Imen "OpenSSL Toolkit" in "OpenSSL Project" se ne smeta uporabljati za odobravanje ali promocijo izdelkov, izpeljanih iz te programske opreme, brez predhodnega pisnega dovoljenja. Za pisno dovoljenje se obrnite na openssl-core@openssl.org.
 5. Izdelki, ki izhajajo iz te programske opreme, se ne smejo imenovati "OpenSSL" niti se "OpenSSL" ne sme pojaviti v njihovih imenih brez predhodnega pisnega dovoljenja projekta OpenSSL.
 6. Prerazporeditve v kakršni koli obliki morajo ohraniti naslednjo potrditev:

"Ta izdelek vključuje programsko opremo, ki jo je razvil OpenSSL Project za uporabo v OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

TO PROGRAMSKO OPREMO JE NA VOLJO PROJEKT OpenSSL "TAKŠNA, KAKRŠNA JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. PROJEKT OpenSSL ALI NJEGOVI SODELAVCI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO DOBIČKA UPORABE, PODATKOV, ; ALI PREKINITEV POSLOVANJA), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI KAKOR NASTANE IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE .

RapidJSON

Tencent z veseljem podpira odprtokodno skupnost z omogočanjem RapidJSON.

Avtorske pravice (C) 2015 THL A29 Limited, podjetje Tencent, in Milo Yip. Vse pravice pridržane.

Če ste prenesli kopijo binarne datoteke RapidJSON iz Tencenta, upoštevajte, da je binarna datoteka RapidJSON licencirana pod licenco MIT.

Če ste prenesli kopijo izvorne kode RapidJSON iz Tencenta, upoštevajte, da je izvorna koda RapidJSON licencirana pod licenco MIT, razen za spodaj navedene komponente tretjih oseb, za katere veljajo drugačni licenčni pogoji. Vaša integracija RapidJSON v vaše lastne projekte bo morda zahtevala skladnost z licenco MIT, pa tudi z drugimi licencami, ki veljajo za komponente tretjih oseb, vključene v RapidJSON. Da bi se izognili problematični licenci JSON v svojih projektih, je dovolj, da izključite imenik bin/jsonchecker/, saj je to edina koda pod licenco JSON.

Kopija licence MIT je vključena v to datoteko.

Druge odvisnosti in licence:

Odprtokodna programska oprema, licencirana pod licenco BSD:

-------------------------------------------------- ------------------

Vrste msint r29

Avtorske pravice (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

* Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.

* Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

* Niti ime imetnika avtorskih pravic niti imena njegovih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJAJO REGENTI IN SODELAVCI, ,,TAKŠNA, KAKRŠNA JE'', IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN, SE ODPOVEDUJEJO. REGENTI IN SODELAVCI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA). POSLOVNA PREKINITEV), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN NASTANE IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Odprtokodna programska oprema, licencirana pod licenco JSON:

-------------------------------------------------- ------------------

json.org

Avtorske pravice (c) 2002 JSON.org
Vse pravice pridržane.

JSON_checker

Avtorske pravice (c) 2002 JSON.org
Vse pravice pridržane.

Pogoji licence JSON:

-------------------------------------------------- -

S tem se vsem osebam, ki pridobijo kopijo te programske opreme in pripadajočih dokumentacijskih datotek ("programska oprema"), brezplačno podeli dovoljenje za poslovanje s programsko opremo brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja , objavljati, distribuirati, podlicencirati in/ali prodajati kopije programske opreme ter dovoliti osebam, ki jim je bila programska oprema dobavljena, da to počnejo, pod naslednjimi pogoji:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju bosta vključena v vse kopije ali znatne dele programske opreme.

Programska oprema se uporablja za dobro, ne za zlo.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODNINE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI ZARADI POGODBE, KRŠKE ALI DRUGAČE, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIMI POSLI V PROGRAMSKA OPREMA.

Pogoji licence MIT:

-------------------------------------------------- ------------------

S tem se vsem osebam, ki pridobijo kopijo te programske opreme in pripadajočih dokumentacijskih datotek ("programska oprema"), brezplačno podeli dovoljenje za poslovanje s programsko opremo brez omejitev, vključno brez omejitev s pravicami do uporabe, kopiranja, spreminjanja, združevanja , objavljati, distribuirati, podlicencirati in/ali prodajati kopije programske opreme ter dovoliti osebam, ki jim je bila programska oprema dobavljena, da to počnejo, pod naslednjimi pogoji:

Zgornje obvestilo o avtorskih pravicah in to obvestilo o dovoljenju bosta vključena v vse kopije ali znatne dele programske opreme.

PROGRAMSKA OPREMA JE NA VOLJO "TAKŠNA, KOT JE", BREZ KAKRŠNEGA KOLI JAMSTVA, IZRECNEGA ALI POSREDNEGA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA GARANCIJE ZA PRODAJO, PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN IN NEKRŠITEV. AVTORJI ALI IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNE KOLI ZAHTEVKE, ŠKODNINE ALI DRUGE ODGOVORNOSTI, BODISI ZARADI POGODBE, KRŠKE ALI DRUGAČE, KI IZHAJAJO IZ, IZ ALI V POVEZAVI Z PROGRAMSKO OPREMO ALI UPORABO ALI DRUGIMI POSLI V PROGRAMSKA OPREMA.

Simdjson

Licenca Apache

Različica 2.0, januar 2004

http://www.apache.org/licenses/

DOLOČILA IN POGOJI ZA UPORABO, RAZMNOŽEVANJE IN DISTRIBUCIJO

1. Definicije.

"Licenca" pomeni določila in pogoje za uporabo, reprodukcijo in distribucijo, kot so opredeljeni v razdelkih 1 do 9 tega dokumenta.

"Dajalec licence" pomeni lastnika avtorskih pravic ali subjekt, ki ga pooblasti lastnik avtorskih pravic, ki podeljuje licenco.

"Pravna oseba" pomeni zvezo delujočega subjekta in vseh drugih subjektov, ki nadzirajo, so pod nadzorom tega subjekta ali so pod skupnim nadzorom s tem subjektom. Za namene te definicije "nadzor" pomeni (i) moč, neposredno ali posredno, za usmerjanje ali upravljanje takega subjekta, bodisi s pogodbo ali drugače, ali (ii) lastništvo petdeset odstotkov (50 %) oz. več odprtih delnic ali (iii) dejanskega lastništva takega subjekta.

"Vi" (ali "Vaš") pomeni posameznika ali pravno osebo, ki uporablja dovoljenja, podeljena s to licenco.

»Izvorni« obrazec pomeni prednostno obliko za spreminjanje, vključno z izvorno kodo programske opreme, virom dokumentacije in konfiguracijskimi datotekami, vendar ne omejeno nanje.

Oblika »predmet« pomeni katero koli obliko, ki izhaja iz mehanskega preoblikovanja ali prevoda izvorne oblike, vključno, vendar ne omejeno na prevedeno objektno kodo, ustvarjeno dokumentacijo in pretvorbe v druge vrste medijev.

"Delo" pomeni avtorsko delo, bodisi v izvorni ali predmetni obliki, ki je na voljo v skladu z licenco, kot je označeno z obvestilom o avtorskih pravicah, ki je vključeno ali priloženo delu (primer je naveden v spodnjem dodatku).

"Izpeljana dela" pomenijo vsako delo, bodisi v obliki vira ali predmeta, ki temelji na delu (ali je izpeljano iz njega) in za katerega uredniške revizije, opombe, izboljšave ali druge spremembe predstavljajo kot celoto izvirno delo avtorstva. Za namene te licence Izpeljana dela ne vključujejo del, ki jih je mogoče ločiti od ali zgolj povezati (ali vezati z imenom) na vmesnike Dela in Izpeljanih del.

"Prispevek" pomeni vsako avtorsko delo, vključno z izvirno različico dela in kakršnimi koli spremembami ali dodatki k temu delu ali njegovim izpeljanim delom, ki ga je lastnik avtorskih pravic ali posameznik ali posameznik namenoma predložil dajalcu licence za vključitev v delo. Pravna oseba, pooblaščena za predložitev v imenu lastnika avtorskih pravic. Za namene te definicije "predloženo" pomeni kakršno koli elektronsko, ustno ali pisno sporočilo, poslano dajalcu licence ali njegovim predstavnikom, vključno, vendar ne omejeno na sporočilo na elektronskih poštnih seznamih, sistemih za nadzor izvorne kode in sistemih za sledenje težavam, ki jih upravlja dajalec licence ali v njegovem imenu za namen razprave in izboljšave dela, vendar izključuje komunikacijo, ki jo lastnik avtorskih pravic vidno označi ali drugače pisno označi kot "Ni prispevek".

"Sodelavec" pomeni dajalca licence in katerega koli posameznika ali pravno osebo, v imenu katerega je dajalec licence prejel prispevek in ga pozneje vključil v delo.

2. Podelitev licence za avtorske pravice.

V skladu z določili in pogoji te licence vam vsak sodelavec podeljuje trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brezplačno, nepreklicno avtorsko licenco za reprodukcijo, pripravo izpeljank, javno prikazovanje, javno izvajanje, podlicencirajo in distribuirajo delo in taka izpeljana dela v obliki vira ali predmeta.

3. Podelitev patentne licence.

V skladu z določili in pogoji te licence vam vsak sodelavec podeljuje trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brezplačno, nepreklicno (razen kot je navedeno v tem razdelku) patentno licenco za izdelavo, izdelavo, uporabo, ponudbo za prodajo, prodajo, uvoz in drugačen prenos dela, pri čemer taka licenca velja samo za tiste patentne zahtevke, ki jih lahko licencira tak sodelavec in so nujno kršene z njihovimi prispevki samimi ali s kombinacijo njihovih prispevkov z Delo, h kateremu so bili taki prispevki predloženi. Če začnete patentni spor proti kateremu koli subjektu (vključno z nasprotno tožbo ali nasprotno tožbo v tožbi), ki trdi, da delo ali prispevek, vključen v delo, predstavlja neposredno ali sodelujočo kršitev patenta, potem vse patentne licence, ki so vam podeljene v skladu s to licenco za to Delo se zaključi z dnem vložitve takega pravdnega postopka.

4. Prerazporeditev.

Kopije dela ali njegovih izpeljank lahko reproducirate in distribuirate v katerem koli mediju, s spremembami ali brez njih ter v obliki vira ali predmeta, pod pogojem, da izpolnjujete naslednje pogoje:

Vsem drugim prejemnikom dela ali izpeljanih del morate dati kopijo te licence; in

Poskrbeti morate, da imajo vse spremenjene datoteke vidna obvestila, ki navajajo, da ste datoteke spremenili; in

V izvorni obliki katerega koli Izpeljanega dela, ki ga distribuirate, morate obdržati vsa obvestila o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in pripisu iz Izvorne oblike dela, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del Izpeljanega dela; in Če delo vključuje besedilno datoteko »OBVESTILO« kot del svoje distribucije, morajo vsa izpeljana dela, ki jih distribuirate, vsebovati berljivo kopijo obvestil o pripisu, ki jih vsebuje taka datoteka OBVESTILO, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del Izpeljana dela, na vsaj enem od naslednjih mest: znotraj besedilne datoteke OBVESTILA, ki se distribuira kot del Izpeljanih del; v izvornem obrazcu ali dokumentaciji, če je na voljo skupaj z izpeljanimi deli; ali v prikazu, ki ga ustvarijo izpeljanke, če in kjer koli se takšna obvestila tretjih oseb običajno pojavijo. Vsebina datoteke NOTICE je zgolj informativne narave in ne spreminja licence. Svoja obvestila o pripisu lahko dodate znotraj Izpeljanih del, ki jih distribuirate, zraven ali kot dodatek k besedilu OBVESTILA iz Dela, pod pogojem, da takih dodatnih obvestil o pripisu ni mogoče razlagati kot spreminjanje licence. Svojim spremembam lahko dodate lastno izjavo o avtorskih pravicah in lahko zagotovite dodatne ali drugačne licenčne pogoje za uporabo, reprodukcijo ali distribucijo vaših sprememb ali za katero koli takšno izpeljanko kot celoto, pod pogojem, da vaša uporaba, reprodukcija in distribucija Delo sicer izpolnjuje pogoje, navedene v tej licenci.

5. Predložitev prispevkov.

Razen če izrecno ne navedete drugače, bo vsak prispevek, ki ste ga namenoma predložili dajalcu licence za vključitev v delo, pod pogoji te licence, brez dodatnih določil ali pogojev. Ne glede na zgoraj navedeno nič v tem dokumentu ne bo nadomestilo ali spremenilo pogojev katere koli ločene licenčne pogodbe, ki ste jo sklenili z dajalcem licence glede takih prispevkov.

6. Blagovne znamke.

Ta licenca ne podeljuje dovoljenja za uporabo trgovskih imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk ali imen izdelkov dajalca licence, razen kot je potrebno za razumno in običajno uporabo pri opisovanju izvora dela in reprodukciji vsebine datoteke NOTICE.

7. Zavrnitev garancije.

Razen če to zahteva veljavna zakonodaja ali če je tako pisno dogovorjeno, dajalec licence zagotovi delo (in vsak sodelavec zagotovi svoje prispevke) na podlagi "TAKŠNEGA, KAKRŠNO JE", BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV ALI POGOJEV, izrecnih ali implicitnih, vključno z, brez omejitev, kakršnimi koli garancije ali pogoje LASTNIŠTVA, NEKRŠITVE, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Sami ste odgovorni za ugotavljanje primernosti uporabe ali redistribucije dela in prevzemate vsa tveganja, povezana z vašim izvajanjem dovoljenj v okviru te licence.

8. Omejitev odgovornosti.

V nobenem primeru in v skladu z nobeno pravno teorijo, ne glede na to, ali gre za odškodninsko odgovornost (vključno z malomarnostjo), pogodbo ali drugače, razen če to zahteva veljavna zakonodaja (kot so naklepna in hudo malomarna dejanja) ali dogovorjeno v pisni obliki, vam noben sodelavec ne odgovarja za škodo, vključno z neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično škodo kakršnega koli značaja, ki izhaja iz te licence ali zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe dela (vključno z, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgube dobrega imena, ustavitve dela , okvara ali okvara računalnika ali kakršna koli druga komercialna škoda ali izguba), tudi če je bil tak sodelavec obveščen o možnosti take škode.

9. Sprejemanje garancije ali dodatne odgovornosti.

Med redistribucijo dela ali njegovih izpeljank se lahko odločite, da ponudite in zaračunate pristojbino za sprejem podpore, garancije, odškodnine ali drugih obveznosti in/ali pravic glede odgovornosti v skladu s to licenco. Vendar pa lahko pri sprejemanju takšnih obveznosti delujete le v svojem imenu in na lastno odgovornost, ne v imenu katerega koli drugega sodelavca, in samo če se strinjate, da boste vsakega sodelujočega odškodninili, branili in ga odškodninili za kakršno koli odgovornost, ki jo ima, ali terjatve, uveljavljene zoper takega sodelavca zaradi vašega sprejema kakršnega koli takega jamstva ali dodatne odgovornosti.

QT

QT je na voljo pod licenco GNU Lesser General Public License različice 3. Zbirka orodij QT je avtorska pravica © 2016. QT Company Ltd. in drugi sodelavci.

GNU Lesser General Public License različica tri je na voljo na https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplication

Avtorska pravica (C) 2013 Digia Plc in/ali njena podružnica(-e).

Kontakt: https://www.qt.io/terms-conditions/

Ta programska oprema je del komponente QT Solutions.

To datoteko lahko uporabljate pod pogoji licence BSD, kot sledi:

»Prerazporeditev in uporaba v izvorni in binarni obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• Redistribucije izvorne kode morajo ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.

• Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

• Niti imena Digia Plc in njenih podružnic(-ij) niti imen njenih sodelavcev se ne sme uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELUJOČI PONUJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI SODELUJOČI V NOBENEM PRIMERU NE BODO ODGOVORNI ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO DOBIČKA, PODATKOV; ALI POSLOVNE PREKINITVE), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI KAKOR NASTANE IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

Ponatis jedra

Licenca Apache
Različica 2.0, januar 2004
http://www.apache.org/licenses/

DOLOČILA IN POGOJI ZA UPORABO, RAZMNOŽEVANJE IN DISTRIBUCIJO

1. Definicije.

"Licenca" pomeni določila in pogoje za uporabo, reprodukcijo in distribucijo, kot so opredeljeni v razdelkih 1 do 9 tega dokumenta.

"Dajalec licence" pomeni lastnika avtorskih pravic ali subjekt, ki ga pooblasti lastnik avtorskih pravic, ki podeljuje licenco.

"Pravna oseba" pomeni zvezo delujočega subjekta in vseh drugih subjektov, ki nadzirajo, so pod nadzorom tega subjekta ali so pod skupnim nadzorom s tem subjektom. Za namene te definicije "nadzor" pomeni (i) moč, neposredno ali posredno, za usmerjanje ali upravljanje takega subjekta, bodisi s pogodbo ali drugače, ali (ii) lastništvo petdeset odstotkov (50 %) oz. več odprtih delnic ali (iii) dejanskega lastništva takega subjekta.

"Vi" (ali "Vaš") pomeni posameznika ali pravno osebo, ki uporablja dovoljenja, podeljena s to licenco.

»Izvorni« obrazec pomeni prednostno obliko za spreminjanje, vključno z izvorno kodo programske opreme, virom dokumentacije in konfiguracijskimi datotekami, vendar ne omejeno nanje.

Obrazec »predmet« pomeni kakršno koli obliko, ki izhaja iz mehanskega preoblikovanja ali prevoda izvorne oblike, vključno, vendar ne omejeno na prevedeno objektno kodo, ustvarjeno dokumentacijo in pretvorbe v druge vrste medijev.

"Delo" pomeni avtorsko delo, bodisi v izvorni ali predmetni obliki, ki je na voljo v skladu z licenco, kot je označeno z obvestilom o avtorskih pravicah, ki je vključeno ali priloženo delu (primer je naveden v spodnjem dodatku).

"Izpeljana dela" pomenijo vsako delo, bodisi v obliki vira ali predmeta, ki temelji na delu (ali je izpeljano iz njega) in za katerega uredniške revizije, opombe, izboljšave ali druge spremembe predstavljajo kot celoto izvirno delo avtorstva. Za namene te licence Izpeljana dela ne vključujejo del, ki jih je mogoče ločiti od ali zgolj povezati (ali vezati z imenom) na vmesnike Dela in Izpeljanih del.

"Prispevek" pomeni vsako avtorsko delo, vključno z izvirno različico dela in kakršnimi koli spremembami ali dodatki k temu delu ali njegovim izpeljanim delom, ki ga je lastnik avtorskih pravic ali posameznik ali posameznik namenoma predložil dajalcu licence za vključitev v delo. Pravna oseba, pooblaščena za predložitev v imenu lastnika avtorskih pravic. Za namene te definicije "predloženo" pomeni kakršno koli elektronsko, ustno ali pisno sporočilo, poslano dajalcu licence ali njegovim predstavnikom, vključno, vendar ne omejeno na sporočilo na elektronskih poštnih seznamih, sistemih za nadzor izvorne kode in sistemih za sledenje težavam, ki jih upravlja dajalec licence ali v njegovem imenu za namen razprave in izboljšave dela, vendar izključuje komunikacijo, ki jo lastnik avtorskih pravic vidno označi ali drugače pisno označi kot "Ni prispevek".

"Sodelavec" pomeni dajalca licence in katerega koli posameznika ali pravno osebo, v imenu katerega je dajalec licence prejel prispevek in ga pozneje vključil v delo.

2. Podelitev licence za avtorske pravice.

V skladu z določili in pogoji te licence vam vsak sodelavec podeljuje trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brezplačno, nepreklicno avtorsko licenco za reprodukcijo, pripravo izpeljank, javno prikazovanje, javno izvajanje, podlicencirajo in distribuirajo delo in taka izpeljana dela v obliki vira ali predmeta.

3. Podelitev patentne licence.

V skladu z določili in pogoji te licence vam vsak sodelavec podeljuje trajno, svetovno, neizključno, brezplačno, brezplačno, nepreklicno (razen kot je navedeno v tem razdelku) patentno licenco za izdelavo, izdelavo, uporabo, ponudbo za prodajo, prodajo, uvoz in drugačen prenos dela, pri čemer taka licenca velja samo za tiste patentne zahtevke, ki jih lahko licencira tak sodelavec in so nujno kršene z njihovimi prispevki samimi ali s kombinacijo njihovih prispevkov z Delo, h kateremu so bili taki prispevki predloženi. Če začnete patentni spor proti kateremu koli subjektu (vključno z nasprotno tožbo ali nasprotno tožbo v tožbi), ki trdi, da delo ali prispevek, vključen v delo, predstavlja neposredno ali sodelujočo kršitev patenta, potem vse patentne licence, ki so vam podeljene v skladu s to licenco za to Delo se zaključi z dnem vložitve takega pravdnega postopka.

4. Prerazporeditev.

Kopije dela ali njegovih izpeljank lahko reproducirate in distribuirate v katerem koli mediju, s spremembami ali brez njih ter v obliki vira ali predmeta, pod pogojem, da izpolnjujete naslednje pogoje:

Vsem drugim prejemnikom dela ali izpeljanih del morate dati kopijo te licence; in

Poskrbeti morate, da imajo vse spremenjene datoteke vidna obvestila, ki navajajo, da ste datoteke spremenili; in

V izvorni obliki katerega koli Izpeljanega dela, ki ga distribuirate, morate obdržati vsa obvestila o avtorskih pravicah, patentih, blagovnih znamkah in pripisu iz Izvorne oblike dela, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del Izpeljanega dela; in Če delo vključuje besedilno datoteko »OBVESTILO« kot del svoje distribucije, morajo vsa izpeljana dela, ki jih distribuirate, vsebovati berljivo kopijo obvestil o pripisu, ki jih vsebuje taka datoteka OBVESTILO, razen tistih obvestil, ki se ne nanašajo na noben del Izpeljana dela, na vsaj enem od naslednjih mest: znotraj besedilne datoteke OBVESTILA, ki se distribuira kot del Izpeljanih del; v izvornem obrazcu ali dokumentaciji, če je na voljo skupaj z izpeljanimi deli; ali v prikazu, ki ga ustvarijo izpeljanke, če in kjer koli se takšna obvestila tretjih oseb običajno pojavijo. Vsebina datoteke NOTICE je zgolj informativne narave in ne spreminja licence. Svoja obvestila o pripisu lahko dodate znotraj Izpeljanih del, ki jih distribuirate, zraven ali kot dodatek k besedilu OBVESTILA iz Dela, pod pogojem, da takih dodatnih obvestil o pripisu ni mogoče razlagati kot spreminjanje licence. Svojim spremembam lahko dodate lastno izjavo o avtorskih pravicah in lahko zagotovite dodatne ali drugačne licenčne pogoje za uporabo, reprodukcijo ali distribucijo vaših sprememb ali za katero koli takšno izpeljanko kot celoto, pod pogojem, da vaša uporaba, reprodukcija in distribucija Delo sicer izpolnjuje pogoje, navedene v tej licenci.

5. Oddaja prispevkov.

Razen če izrecno ne navedete drugače, bo vsak prispevek, ki ste ga namenoma predložili dajalcu licence za vključitev v delo, pod pogoji te licence, brez dodatnih določil ali pogojev. Ne glede na zgoraj navedeno nič v tem dokumentu ne bo nadomestilo ali spremenilo pogojev katere koli ločene licenčne pogodbe, ki ste jo sklenili z dajalcem licence glede takih prispevkov.

6. Blagovne znamke.

Ta licenca ne podeljuje dovoljenja za uporabo trgovskih imen, blagovnih znamk, storitvenih znamk ali imen izdelkov dajalca licence, razen kot je potrebno za razumno in običajno uporabo pri opisovanju izvora dela in reprodukciji vsebine datoteke NOTICE.

7. Zavrnitev garancije.

Razen če to zahteva veljavna zakonodaja ali če je tako pisno dogovorjeno, dajalec licence zagotovi delo (in vsak sodelavec zagotovi svoje prispevke) na podlagi "TAKŠNEGA, KAKRŠNO JE", BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV ALI POGOJEV, izrecnih ali implicitnih, vključno z, brez omejitev, kakršnimi koli garancije ali pogoje LASTNIŠTVA, NEKRŠITVE, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Sami ste odgovorni za ugotavljanje primernosti uporabe ali redistribucije dela in prevzemate vsa tveganja, povezana z vašim izvajanjem dovoljenj v okviru te licence.

8. Omejitev odgovornosti.

V nobenem primeru in v skladu z nobeno pravno teorijo, ne glede na to, ali gre za odškodninsko odgovornost (vključno z malomarnostjo), pogodbo ali drugače, razen če to zahteva veljavna zakonodaja (kot so naklepna in hudo malomarna dejanja) ali dogovorjeno v pisni obliki, vam noben sodelavec ne odgovarja za škodo, vključno z neposredno, posredno, posebno, naključno ali posledično škodo kakršnega koli značaja, ki izhaja iz te licence ali zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe dela (vključno z, vendar ne omejeno na škodo zaradi izgube dobrega imena, ustavitve dela , okvara ali okvara računalnika ali kakršna koli druga komercialna škoda ali izguba), tudi če je bil tak sodelavec obveščen o možnosti take škode.

9. Sprejemanje garancije ali dodatne odgovornosti.

Med redistribucijo dela ali njegovih izpeljank se lahko odločite ponuditi in zaračunati pristojbino za sprejem podpore, garancije, odškodnine ali drugih obveznosti in/ali pravic glede odgovornosti v skladu s to licenco. Vendar pa lahko pri sprejemanju takšnih obveznosti delujete samo v svojem imenu in na lastno odgovornost, ne v imenu katerega koli drugega sodelavca, in le če se strinjate, da boste vsakega sodelujočega odškodninili, branili in ga odzvali od odgovornosti za kakršno koli odgovornost, ki jo ima, ali terjatve, uveljavljene zoper takega sodelavca zaradi vašega sprejema kakršnega koli takega jamstva ali dodatne odgovornosti.

SQLCipher

Avtorske pravice (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

• Redistribucije izvorne kode morajo ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti.

• Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.

• Niti ime ZETETIC LLC niti imena njegovih sodelavcev se ne smejo uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

TO PROGRAMSKO OPREMO PONUJA ZETETIC LLC "TAKŠNO, KAKŠNA JE" IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA ZA PRODAJO IN PRIMERNOST ZA DOLOČEN NAMEN. V NOBENEM PRIMERU DRUŽBA ZETETIC LLC NE BO ODGOVORNA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA; ALI POSLOVNEGA INTERMEDA ) NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI IZHAJA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

SQLite

Vso kodo in dokumentacijo v SQLite so avtorji namenili javnosti. Vsi avtorji kode in predstavniki podjetij, za katere delajo, so podpisali zaprisežene izjave, s katerimi svoje prispevke posvečajo javnosti, izvirniki teh podpisanih zapriseženih izjav pa so shranjeni v požarnem varovalu v glavnih pisarnah Hwaci. Vsakdo lahko svobodno kopira, spreminja, objavlja, uporablja, sestavlja, prodaja ali distribuira izvirno kodo SQLite, bodisi v obliki izvorne kode bodisi kot prevedena binarna datoteka, za kateri koli namen, komercialen ali nekomercialen, in na kakršen koli način.

Sun RPC

Avtorska pravica (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC je izdelek Sun Microsystems, Inc. in je na voljo za neomejeno uporabo pod pogojem, da je ta legenda vključena na vse tračne medije in kot del programske opreme v celoti ali delno. Uporabniki lahko brezplačno kopirajo ali spreminjajo Sun RPC, vendar niso pooblaščeni za licenciranje ali distribucijo komur koli drugemu, razen kot del izdelka ali programa, ki ga je razvil uporabnik.

SUN RPC JE NA VOLJO TAKŠEN, KOT JE, BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV, VKLJUČNO Z GARANCIJAMI GLEDE OBLIKOVANJA, PRIMERNOSTI ZA PRODAJO IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN ALI IZHAJANJE IZ POSLOVANJA, UPORABE ALI TRGOVSKE PRAKSE.

Sun RPC je na voljo brez podpore in brez kakršnih koli obveznosti s strani Sun Microsystems, Inc., da pomaga pri njegovi uporabi, popravku, spreminjanju ali izboljšavi.

SUN MICROSYSTEMS, INC. NE PRENOSI NOBENE ODGOVORNOSTI GLEDE KRŠITVE AVTORSKIH PRAVIC, POSLOVNIH SKRIVNOSTI ALI KAKRŠNEGA KOLI PATENTA S STRANI SUN RPC ALI KAKRŠNEGA KOLI NJIHOVEGA DELA.

Sun Microsystems, Inc. v nobenem primeru ne bo odgovoren za izgubljeni prihodek ali dobiček ali drugo posebno, posredno in posledično škodo, tudi če je bil Sun obveščen o možnosti take škode.

Ubuntu

Ta programska oprema lahko vključuje Ubuntu, ki je licenciran pod splošno javno licenco GNU različice 2, katere kopija je skupaj z izvorno kodo za Ubuntu na voljo na http://www.ubuntu.com/.

Udev

Avtorske pravice (c) 2013, Sam Truzjan

Vse pravice pridržane.

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 • Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti.
 • Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 • Niti imena Sama Truzjana niti imen drugih sodelavcev se ne sme uporabljati za odobritev ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

IMETNIKI AVTORSKIH PRAVIC IN SODELUJOČI PONUJAJO TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN VSE IZRECNE ALI NAZNAČENE GARANCIJE, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENE GARANCIJE GLEDE PRODAJE IN PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. LASTNIK AVTORSKIH PRAVIC ALI SODELUJOČI V NOBENEM PRIMERU NISO ODGOVORNI ZA NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO DOBIČKA ALI PODATKOV; ALI POSLOVNE PREKINITVE), NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI DELKTU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI BI NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZHODIL IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE JE BILA OBVEŠČENA O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

UPX/UPL

UPX in UCL sta avtorsko zaščiteni programski opremi. Vse pravice ostajajo avtorji.

UPX je Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX je Copyright (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL je Copyright (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

SPLOŠNA JAVNA LICENCA GNU

UPX in knjižnica UCL sta brezplačna programska oprema; lahko jih naprej distribuirate in/ali spreminjate pod pogoji splošne javne licence GNU, kot jo je objavila Free Software Foundation; različico 2 licence ali (po vaši izbiri) katero koli kasnejšo različico.

UPX in UCL se distribuirata v upanju, da bosta uporabna, vendar BREZ VSAKEGA JAMSTVA; brez implicitnega jamstva o PRIMERNOSTI ZA PRODAJO ali PRIMERNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN. Za več podrobnosti si oglejte splošno javno licenco GNU.

POSEBNA IZJEMA ZA STISNENE IZVEDBE

Škrbina, ki je vdelana v vsak stisnjen program UPX, je del UPX in UCL in vsebuje kodo, ki je zaščitena z našimi avtorskimi pravicami. Pogoji splošne javne licence GNU še vedno veljajo, saj je stiskanje programa posebna oblika povezovanja z našo škrbino.

Markus FXJ Oberhumer in Laszlo Molnar vam podeljujeta posebno dovoljenje za prosto uporabo in distribucijo vseh stisnjenih programov UPX (vključno s komercialnimi), ob upoštevanju naslednjih omejitev:

 1. Svoj program morate stisniti s popolnoma nespremenjeno različico UPX; bodisi z našo predhodno prevedeno različico ali (po vaši izbiri) s samoprevedeno različico nespremenjenih virov UPX, kot jih distribuiramo mi.
 2. To tudi pomeni, da mora biti škrbina UPX popolnoma nespremenjena, tj. škrbina, vdelana v vaš stisnjen program, mora biti bajtno enaka škrbini, ki jo ustvari uradna nespremenjena različica UPX.
 3. Dekompresor in katero koli drugo kodo iz škrbine mora uporabiti izključno nespremenjena škrbina UPX za dekompresijo vašega programa ob zagonu programa. Nobenega dela škrbine ne smete brati, kopirati, klicati ali kako drugače uporabljati ali dostopati s strani vašega programa.

WTL

WTL je licenciran v skladu z Microsoftovo javno licenco (MS-PL).

Ta licenca ureja uporabo priložene programske opreme. Če uporabljate programsko opremo, sprejemate to licenco. Če ne sprejmete licence, ne uporabljajte programske opreme.

1. Definicije

Izrazi "razmnoževanje", "razmnoževanje", "izpeljana dela" in "distribucija" imajo tukaj enak pomen kot v zakonu ZDA o avtorskih pravicah.

"Prispevek" je izvirna programska oprema ali kakršni koli dodatki ali spremembe programske opreme.

"Sodelavec" je vsaka oseba, ki distribuira svoj prispevek pod to licenco.

"Licencirani patenti" so avtorjevi patentni zahtevki, ki se glasijo neposredno na njegov prispevek.

2. Podelitev pravic

(A) Podelitev avtorskih pravic – V skladu s pogoji te licence, vključno z licenčnimi pogoji in omejitvami v razdelku 3, vam vsak sodelavec podeli neizključno, svetovno in brezplačno licenco za avtorske pravice za reprodukcijo njegovega prispevka, pripravo izpeljank njegovega prispevek in distribuirati njegov prispevek ali vsa izpeljana dela, ki jih ustvarite.

(B) Podelitev patenta – V skladu s pogoji te licence, vključno z licenčnimi pogoji in omejitvami v razdelku 3, vam vsak sodelavec podeljuje neizključno, svetovno brezplačno licenco v okviru svojih licenčnih patentov za izdelavo, izdelavo, uporabo , prodajati, ponujati v prodajo, uvažati in/ali drugače razpolagati s svojim prispevkom v programski opremi ali izpeljanimi deli prispevka v programski opremi.

3. Pogoji in omejitve

(A) Brez licence za blagovno znamko – Ta licenca vam ne podeljuje pravic do uporabe imena, logotipa ali blagovne znamke katerega koli sodelavca.

(B) Če proti kateremu koli sodelavcu vložite patentni zahtevek zaradi patentov, za katere trdite, da jih je programska oprema kršila, vaša patentna licenca takega sodelavca samodejno preneha veljati.

(C) Če distribuirate kateri koli del programske opreme, morate ohraniti vse avtorske pravice, patente, blagovne znamke in obvestila o avtorstvu, ki so prisotna v programski opremi.

(D) Če distribuirate kateri koli del programske opreme v obliki izvorne kode, lahko to storite le pod to licenco, tako da svoji distribuciji vključite celotno kopijo te licence. Če distribuirate kateri koli del programske opreme v obliki prevedene ali objektne kode, lahko to storite le pod licenco, ki je v skladu s to licenco.

(E) Programska oprema je licencirana »kot je«. Tveganje uporabe nosite sami. Sodelujoči ne dajejo izrecnih jamstev, zagotovil ali pogojev. Morda imate dodatne potrošniške pravice v skladu z lokalnimi zakoni, ki jih ta licenca ne more spremeniti. V obsegu, ki ga dovoljuje vaša lokalna zakonodaja, sodelujoči izključujejo implicitna jamstva glede primernosti za prodajo, primernosti za določen namen in nekršitve.

UnRAR

UnRAR - brezplačen pripomoček za arhive RAR

Licenca za uporabo in distribucijo BREZPLAČNE prenosne različice

Izvorna koda pripomočka UnRAR je brezplačna. To pomeni:

 1. Vse avtorske pravice za RAR in pripomoček UnRAR so v izključni lasti avtorja - Alexander Roshal.
 2. Izvorno kodo UnRAR je mogoče uporabiti v kateri koli programski opremi za brezplačno obdelavo arhivov RAR brez omejitev, vendar je ni mogoče uporabiti za razvoj RAR (WinRAR) združljivega arhivarja in za ponovno ustvarjanje algoritma za stiskanje RAR, ki je zaščiten. Distribucija spremenjene izvorne kode UnRAR v ločeni obliki ali kot del druge programske opreme je dovoljena pod pogojem, da je celotno besedilo tega odstavka, začenši z besedami "izvorna koda UnRAR", vključeno v licenco ali v dokumentacijo, če licenca ni na voljo, in v komentarjih izvorne kode nastalega paketa.
 3. Pripomoček UnRAR se lahko prosto distribuira. UnRAR je dovoljeno distribuirati znotraj drugih programskih paketov.
 4. ARHIVAR RAR IN PRIPOMOČEK UnRAR STA DISTRIBUIRANA "TAKŠNA, KOT STA". NOBENO JAMSTVO NI IZRECNO ALI POSREDNO. UPORABLJATE NA LASTNO ODGOVORNOST. AVTOR NE BO ODGOVOREN ZA IZGUBO PODATKOV, ŠKODO, IZGUBO DOBIČKA ALI KAKRŠNEKOLI DRUGE IZGUBE MED UPORABO ALI ZLATA UPORABO TE PROGRAMSKE OPREME.
 5. Namestitev in uporaba pripomočka UnRAR pomeni sprejemanje teh pogojev in določil licence.
 6. Če se ne strinjate s pogoji licence, morate odstraniti datoteke UnRAR iz svojih pomnilniških naprav in prenehati uporabljati pripomoček.

Hvala za vaše zanimanje za RAR in UnRAR.

Aleksander L. Roshal

XMLParser

Avtorske pravice (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Licenciran pod licenco Apache, različica 2.0 ("licenca"); te datoteke ne smete uporabljati, razen v skladu z licenco. Kopijo licence lahko dobite na http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Razen če to zahteva veljavna zakonodaja ali če ni pisno dogovorjeno, se programska oprema, distribuirana pod licenco, distribuira na podlagi "TAKŠNA, KAKRŠNA JE" BREZ KAKRŠNIH KOLI JAMSTEV ALI POGOJEV, izrecnih ali implicitnih. Glejte licenco za dovoljenja in omejitve, ki urejajo določen jezik v okviru licence.

Zlib

Avtorske pravice (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly in Mark Adler

Ta programska oprema je na voljo "takšna, kot je", brez kakršnega koli izrecnega ali implicitnega jamstva. Avtorji v nobenem primeru ne bodo odgovorni za kakršno koli škodo, ki bi nastala zaradi uporabe te programske opreme.

Vsakdo ima dovoljenje za uporabo te programske opreme za kakršne koli namene, vključno s komercialnimi aplikacijami, ter za njeno spreminjanje in nadaljnjo distribucijo, ob upoštevanju naslednjih omejitev:

 1. Izvor te programske opreme ne sme biti napačno predstavljen; ne smete trditi, da ste napisali izvirno programsko opremo. Če uporabljate to programsko opremo v izdelku, bi bila potrditev v dokumentaciji izdelka hvaležna, vendar ni obvezna.
 2. Spremenjene izvorne različice morajo biti kot take jasno označene in se ne smejo napačno predstavljati kot izvirna programska oprema.
 3. Tega obvestila ni dovoljeno odstraniti ali spremeniti iz katere koli izvorne distribucije.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Modifikacija za Unzip za Zip64

Avtorske pravice (c) 1990-2009 Info-ZIP. Vse pravice pridržane.

Za namene te avtorske pravice in licence je "Info-ZIP" opredeljen kot naslednji niz posameznikov:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Ta programska oprema je na voljo "takšna, kot je", brez kakršnega koli jamstva, izrecnega ali implicitnega. V nobenem primeru Info-ZIP ali njegovi sodelavci ne bodo odgovorni za kakršno koli neposredno, posredno, naključno, posebno ali posledično škodo, ki bi nastala zaradi uporabe ali nezmožnosti uporabe te programske opreme.

Vsakomur je dovoljeno uporabljati to programsko opremo za kakršne koli namene, vključno s komercialnimi aplikacijami, ter jo spreminjati in prosto distribuirati, ob upoštevanju zgornje izjave o zavrnitvi odgovornosti in naslednjih omejitev:

1. Nadaljnja distribucija izvorne kode (v celoti ali delno) mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, definicijo, zavrnitev odgovornosti in ta seznam pogojev.

2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki (prevedene izvedljive datoteke in knjižnice) morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, definicijo, zavrnitev odgovornosti in ta seznam pogojev v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, priloženem distribuciji. Dodatna dokumentacija ni potrebna za izvršljive datoteke, kjer jih ponuja možnost licence ukazne vrstice in je opomba v zvezi s to možnostjo v zagonski pasici izvedljive datoteke.
Edina izjema od tega pogoja je redistribucija standardne binarne datoteke UnZipSFX (vključno s SFXWiz) kot dela samorazpakirnega arhiva; ki je dovoljeno brez vključitve te licence, če običajna pasica SFX ni odstranjena iz binarne datoteke ali onemogočena.

1. Spremenjene različice – vključno, vendar ne omejeno na, vrata za nove operacijske sisteme, obstoječa vrata z novimi grafičnimi vmesniki, različice s spremenjeno ali dodano funkcionalnostjo ter dinamične, deljene ali statične različice knjižnic, ki niso iz Info-ZIP – morajo biti jasno označen kot tak in se ne sme napačno predstavljati kot izvirni vir ali, če je binarni, preveden iz izvirnega vira. Takih spremenjenih različic prav tako ne smete napačno predstavljati kot izdaje Info-ZIP--vključno, vendar ne omejeno na, označevanje spremenjenih različic z imeni "Info-ZIP" (ali katero koli njihovo različico, vključno z, vendar ne omejeno na, drugačnimi velike črke), »Pocket UnZip«, »WiZ« ali »MacZip« brez izrecnega dovoljenja Info-ZIP. Takšnim spremenjenim različicam je poleg tega prepovedana lažna uporaba e-poštnih naslovov Zip-Bugs ali Info-ZIP ali URL-jev Info-ZIP, na primer nakazovanje, da bo Info-ZIP zagotovil podporo za spremenjene različice.

2. Info-ZIP si pridržuje pravico do uporabe imen "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip," in "MacZip" za svoje lastna koda in binarne izdaje.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Copyright (C) 2006 IBM, vse pravice pridržane.

Napisali Darrick Wong , James Simshaw in Adam DiCarlo

Avtorske pravice (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane

LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Avtorske pravice (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane

Copyright (C) 2007 Intel Corporation. Vse pravice pridržane.

november 2007 - dodatki za Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Avtorske pravice (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Vse pravice pridržane
Avtorske pravice (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane
LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Copyright (C) 2004 NVidia Corporation. Vse pravice pridržane.
Avtorske pravice (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane
LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Avtorske pravice (C) 2005-2006 IBM, Vse pravice pridržane.
Napisali Darrick Wong , James Simshaw in Adam DiCarlo
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Vse pravice pridržane
LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Copyright (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Vse pravice pridržane.
dmraid razširitve:
Avtorska pravica (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Copyright (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
dmraid razširitve:
Avtorska pravica (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane
Avtorji: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Copyright (c) 2000,2001 Søren Schmidt Vse pravice pridržane.
spremembe dmraid:

Avtorske pravice (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane

LICENCA:

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti, brez sprememb, takoj na začetku datoteke.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. Imena avtorja se ne sme uporabljati za podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

AVTOR PONUJA TO PROGRAMSKO OPREMO "TAKŠNO, KOT JE" IN KAKRŠNA KOLI IZRECNA ALI NAZNAČENA JAMSTVA, VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA, NAZNAČENA JAMSTVA GLEDE PRODAJE IN USTREZNOSTI ZA DOLOČEN NAMEN SE ODPOVEDUJEJO. AVTOR V NOBENEM PRIMERU NE ODGOVARJA ZA KAKRŠNO KOLI NEPOSREDNO, POSREDNO, NAKLJUČNO, POSEBNO, EKSEMPLARNO ALI POSLEDIČNO ŠKODO (VKLJUČNO, VENDAR NE OMEJENO NA NABAVO NADOMESTNEGA BLAGA ALI STORITEV; IZGUBO UPORABE, PODATKOV ALI DOBIČKA ALI POSLOVNEGA PREPADA. ) NE glede na to, KI JE POVZROČENA IN NA KAKRŠNI KOLI TEORIJI ODGOVORNOSTI, BODISI V POGODBI, OBVEZNI ODGOVORNOSTI ALI ODŠKODNEM ODŠKODU (VKLJUČNO Z MALOMARNOSTJO ALI DRUGAČEM), KI IZHAJA NA KAKRŠEN KOLI NAČIN IZ UPORABE TE PROGRAMSKE OPREME, TUDI ČE BI BIL OBVEŠČEN O MOŽNOSTI TAKŠNE ŠKODE.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Copyright (c) 2005-2006 IBM (dejanske spremembe kode Darricka Wonga)

Avtorske pravice (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Vse pravice pridržane.

LICENCA:

Nadaljnja distribucija in uporaba v izvorni in dvojiški obliki, s spremembami ali brez njih, sta dovoljeni, če so izpolnjeni naslednji pogoji:

 1. Nadaljnja distribucija izvorne kode mora ohraniti zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo izjavo o zavrnitvi odgovornosti, brez sprememb, takoj na začetku datoteke.
 2. Nadaljnje distribucije v binarni obliki morajo reproducirati zgornje obvestilo o avtorskih pravicah, ta seznam pogojev in naslednjo zavrnitev odgovornosti v dokumentaciji in/ali drugem gradivu, ki je priloženo distribuciji.
 3. Imena avtorja se ne sme uporabljati za podporo ali promocijo izdelkov, ki izhajajo iz te programske opreme, brez posebnega predhodnega pisnega dovoljenja.

Druga možnost je, da se ta programska oprema distribuira pod pogoji splošne javne licence GNU ("GPL") različice 2, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Avtorske pravice (C) 2005-2006 IBM, Vse pravice pridržane.
Napisal Darrick Wong
Copyright (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Vse pravice pridržane
LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Avtorske pravice (C) 2005-2006 IBM, Vse pravice pridržane.
Napisal James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Copyright (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Vse pravice pridržane
LICENCA: GPL, glejte spodaj

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Avtorske pravice (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Vse pravice pridržane
Avtorske pravice (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Vse pravice pridržane
LICENCA: GPL, glejte spodaj
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LICENCA: GPL, glejte spodaj

RAZNI POGOJI INTELEKTUALNE LASTNINE

Mac je blagovna znamka družbe Apple Inc., registrirana v ZDA in drugih državah.

Nalaganje...