SpyHunter 5 dan SpyHunter untuk Mac Terma dan Syarat Tambahan

NOTIS HAK CIPTA

© 2017-2022 EnigmaSoft Ltd. Hak cipta terpelihara.

Kod pihak ketiga mungkin diagregatkan atau diedarkan dengan perisian proprietari dan berhak cipta EnigmaSoft. Notis hak cipta dan syarat lesen untuk kod pihak ketiga tersebut diperincikan di bawah.

AGIHAN KOD SUMBER

Lesen pihak ketiga tertentu mungkin memerlukan pengedaran kod sumber yang sepadan.

Anda boleh mendapatkan kod sumber lengkap yang sepadan daripada kami untuk tempoh tiga tahun selepas peruntukan terakhir kami produk ini dengan menghantar kiriman wang atau cek sebanyak €5 kepada:

EnigmaSoft Ltd.
Attn: Tawaran Pematuhan GPL
1 Jalan Istana
Dublin D02 XD82
IRELAND

Sila tulis "Sumber Pematuhan GPL" dalam baris memo pembayaran anda. Tawaran ini sah kepada sesiapa sahaja yang menerima maklumat ini.

SENARAI KOMPONEN SETIAP PRODUK

Senarai lesen komponen pihak ketiga bagi setiap produk:

PRODUK (KOMPONEN)

SpyHunter 5 (4.4BSD; BIND 4.9.5; Boost; Botan; *7-Zip; Curl and Libcurl; BusyBox; Bzip2; CppSQLite; Device Mapper; Dmraid; FUSE; GCC; Perpustakaan GNU C; Grub4Dos; IF_PPP.h; Inner Lesen Bersih; Intel; JsonCpp; Klibc.utils; LevelDB; Libffi; LibSELinux; Libsepol; Libx86; Linux Kernel; Lua; Mach; Ncurses; NTFS-3G; OpenSSL; RapidJSON; Simdjson; SQLite; Sun RPC; Ubuntu; Udev; UPX /UPL; WTL; UnRAR; XMLParser; Zlib; 1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c; 1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c; 1.0.0.rc15/lib/format/format .c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c; 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h; 1.0.0 .rc15/lib/misc/misc.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c; 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c; 1.0.0.rc15/tools/commands.c ; 1.0.0.rc15/tools/commands.h; 1.0.0.rc15/tools/toollib.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/list .h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h; 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h; 1.0.0.rc15 /include/dmra id/format.h; 1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h; 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c; 1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h)

SpyHunter untuk Mac (LevelDB; Liarchive, LibLIEF; LibYara; QT; QTsingleapplication; SQLCipher; SQLite; dan Zlib)

NOTIS HAK CIPTA KOMPONEN PIHAK KETIGA DAN SYARAT LESEN

4.4BSD

Semua dokumentasi dan perisian yang disertakan dalam 4.4BSD dan 4.4 BSD-Lite Releases adalah hak cipta oleh The Regents of the University of California.

Hak Cipta 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. [Keadaan ini telah dikeluarkan; lihat https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Nama Universiti mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH BURUH-BURUH DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. DALAM KEADAAN APA PUN BURUK ATAU PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI, KEHILANGAN, PENGGUNAAN GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAU CARA CARANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA KELUAR DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DAHSYAT.

IKAT 4.9.5

Kod penyelesai DNS, diambil daripada BIND 4.9.5, dilindungi hak cipta oleh UC Berkeley dan oleh Digital Equipment Corporation. Bahagian DEC adalah di bawah lesen berikut:

Hak Cipta Bahagian (C) 1993 oleh Digital Equipment Corporation.

Kebenaran untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai dan mengedar perisian ini untuk sebarang tujuan dengan atau tanpa bayaran adalah dengan ini diberikan, dengan syarat bahawa notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini muncul dalam semua salinan, dan bahawa nama Digital Equipment Corporation tidak digunakan dalam pengiklanan atau publisiti yang berkaitan dengan pengedaran dokumen atau perisian tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN DIGITAL EQUIPMENT CORP. MENAFIKAN SEMUA WARANTI BERKENAAN PERISIAN INI, TERMASUK SEMUA WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN. PERBADANAN PERALATAN DIGITAL TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG KEROSAKAN KHAS, LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG ATAU AKIBAT ATAU SEBARANG KEROSAKAN AKIBAT KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA ATAU KEUNTUNGAN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAKTOR LAIN. ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PRESTASI PERISIAN INI.

Hak Cipta Bahagian (C) oleh UC Berkeley

Hak Cipta 1979, 1980, 1983, 1986, 1988, 1989, 1991, 1992, 1993, 1994 Regents of the University of California. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. [Keadaan ini telah dikeluarkan; lihat https://www.freebsd.org/copyright/license.html]
 4. Nama Universiti mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH BURUH-BURUH DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. DALAM KEADAAN APA PUN BURUK ATAU PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI, KEHILANGAN, PENGGUNAAN GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAU CARA CARANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA KELUAR DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DAHSYAT.

Galakan

Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang atau organisasi yang mendapatkan salinan perisian dan dokumentasi yang disertakan bersama lesen ini ("Perisian") untuk menggunakan, mengeluarkan semula, memaparkan, mengedar, melaksanakan dan menghantar Perisian, dan untuk menyediakan Karya terbitan Perisian, dan untuk membenarkan pihak ketiga yang menyediakan Perisian untuk berbuat demikian, semuanya tertakluk kepada perkara berikut:

Notis hak cipta dalam Perisian dan keseluruhan pernyataan ini, termasuk pemberian lesen di atas, sekatan ini dan penafian berikut, mesti disertakan dalam semua salinan Perisian, secara keseluruhan atau sebahagian, dan semua karya terbitan Perisian, melainkan jika sedemikian salinan atau karya terbitan adalah semata-mata dalam bentuk kod objek boleh laksana mesin yang dijana oleh pemproses bahasa sumber.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, TAJUK DAN BUKAN PELANGGARAN. DALAM APA CARA PEMEGANG HAK CIPTA ATAU SESIAPA SAJA YANG MENGEDARKAN PERISIAN INI TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, LUAR ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN PERISIAN YANG LAIN.

Botan

Hak Cipta (C) 1999-2011 Jack Lloyd

2001 Peter J Jones
2004-2007 Justin Karneges
2004 Vaclav Ovsik
2005 Matthew Gregan
2005-2006 Matt Johnston
2006 Luca Piccarreta
2007 Yves Jerschow
2007-2008 FlexSecure GmbH
2007-2008 Technische Universitat Darmstadt
2007-2008 Falko Strenzke
2007-2008 Martin Doering
2007 Manuel Hartl
2007 Christoph Ludwig
2007 Patrick Sona
2010 Olivier de Gaalon

Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PENULIS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ADALAH DITOLAK. DALAM KEADAAN APA-APA PENULIS ATAU PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, ISTIMEWA, TEladan ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN PENGGANTI ATAU KEHILANGAN PERKHIDMATAN; DATA, ATAU KEUNTUNGAN; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN AGAIMANA CARANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT, ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM MANA-MANA CARA KELUAR DARIPADA PENGGUNAAN PERANG INI, EDVEN INI. KEMUNGKINAN KEROSAKAN TERSEBUT.

*7-Zip

Sesiapa sahaja bebas untuk menyalin, mengubah suai, menerbitkan, menggunakan, menyusun, menjual atau mengedarkan kod SDK LZMA asal, sama ada dalam bentuk kod sumber atau sebagai binari yang disusun, untuk sebarang tujuan, komersial atau bukan komersial, dan dengan apa-apa cara.

Curl dan Libcurl

Hak Cipta (c) 1996 - 2017, Daniel Stenberg, daniel@haxx.se, dan ramai penyumbang, lihat fail THANKS.

Hak cipta terpelihara.

Kebenaran untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, dan mengedarkan perisian ini untuk sebarang tujuan dengan atau tanpa bayaran dengan ini diberikan, dengan syarat notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini muncul dalam semua salinan.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN HAK PIHAK KETIGA. DALAM APA PUN PENGARANG ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN YANG LAIN. PERISIAN.

Kecuali seperti yang terkandung dalam notis ini, nama pemegang hak cipta tidak boleh digunakan dalam pengiklanan atau sebaliknya untuk mempromosikan penjualan, penggunaan atau urusan lain dalam Perisian ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak cipta.

BusyBox

Perisian ini mungkin termasuk BusyBox yang dilesenkan di bawah GNU General Public License Versi 2, salinannya bersama-sama dengan kod sumber untuk BusyBox boleh didapati di http://busybox.net/.

Bzip2

(C) 1996-2010 Julian R Seward. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Asal perisian ini tidak boleh disalah nyatakan; anda tidak boleh mendakwa bahawa anda menulis perisian asal. Jika anda menggunakan perisian ini dalam produk, pengakuan dalam dokumentasi produk akan dihargai tetapi tidak diperlukan.
 3. Versi sumber yang diubah mesti ditandakan dengan jelas dan tidak boleh disalahtafsirkan sebagai perisian asal.
 4. Nama pengarang tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PENULIS "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. PENULIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI; KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA, ATAU PERNIAGAAN ) WALAU BAGAIMANAPUN MENYEBABKAN DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT, ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) YANG TIMBUL DALAM MANA-MANA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIMAKSUDKAN KEMUNGKINAN TERSEBUT.

Julian Seward, jseward@bzip.org bzip2/libbzip2 versi 1.0.6 pada 6 September 2010

CppSQLite

Hak Cipta (C) 2004 Rob Groves. Hak cipta terpelihara.

rob.groves@btinternet.com

Kebenaran untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai dan mengedar perisian ini dan dokumentasinya untuk sebarang tujuan, tanpa bayaran, dan tanpa perjanjian bertulis, dengan ini diberikan, dengan syarat notis hak cipta di atas, perenggan ini dan dua perenggan berikut muncul dalam semua salinan , pengubahsuaian dan pengedaran.

PENULIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB KEPADA MANA-MANA PIHAK ATAS KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, KHAS, SAMPINGAN ATAU SAMPINGAN, TERMASUK KEHILANGAN KEUNTUNGAN, YANG TIMBUL DARIPADA PENGGUNAAN PERISIAN INI DAN DOKUMENTASINYA, WALAUPUN PENULIS ADALAH KEROSAKAN TERSEBUT.

PENULIS MENAFIKAN SECARA KHUSUS SEBARANG WARANTI, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. PERISIAN DAN DOKUMENTASI IRINGAN, JIKA ADA, DISEDIAKAN DI BAWAH INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". PENULIS TIDAK ADA KEWAJIPAN UNTUK MEMBERIKAN PENYELENGGARAAN, SOKONGAN, KEMASKINI, PENINGKATAN ATAU PENGUBAHSUAIAN.

Pemeta Peranti

Perisian ini mungkin termasuk pemeta peranti yang dilesenkan di bawah GNU Lesser General Public License Versi 2.1 dan GNU General Public License Versi 2.

Hak Cipta (C) 2001-2004 Sistina Software (UK) Limited.

Hak Cipta (C) 2004 Red Hat, Inc.

Dmraid

Perisian ini mungkin termasuk dmraid (alat RAID pemeta peranti dan perpustakaan) yang dilesenkan di bawah Lesen Awam Awam Kecil GNU Versi 2.1, Lesen Awam Umum GNU Versi 2, dan lesen yang disenaraikan di bawah, salinannya bersama-sama dengan kod sumber untuk dmraid boleh didapati di http://people.redhat.com/heinzm/sw/dmraid/readme

(C)hak cipta 2004-2011 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara.

LESEN huluan

****

Hak Cipta (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.

Hak Cipta (C) 2006 Darrick Wong, James Simshaw, Adam DiCarlo IBM.

Hak Cipta (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Hak Cipta (C) 2004 NVidia Corporation. Hak cipta terpelihara.

Hak cipta terpelihara.

Kod dmraid ini adalah perisian percuma; anda boleh mengedarkan semula dan/atau mengubahnya di bawah syarat-syarat Lesen Awam Am GNU seperti yang diterbitkan oleh Yayasan Perisian Percuma; sama ada versi 2 Lesen, atau (mengikut pilihan anda) mana-mana versi kemudian.

dmraid diedarkan dengan harapan ia akan berguna, tetapi TANPA SEBARANG WARANTI; tanpa jaminan tersirat KEBOLEHPERDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Lihat Lesen Awam Am GNU untuk butiran lanjut.

Anda sepatutnya telah menerima salinan Lesen Awam Umum GNU (Lesser) bersama-sama dengan kod dmraid ini; jika tidak, tulis kepada Free Free Software Foundation, Inc., 51 Franklin St, Fifth Floor, Boston, MA 02110-1301, USA.

****

Pada sistem Ubuntu/Debian GNU/Linux, teks lengkap GNU General Public License boleh didapati dalam '/usr/share/common-licenses/GPL'. Teks lengkap Lesen Awam Rendah GNU boleh didapati dalam '/usr/share/common-licenses/LGPL'.

Pembungkusan Debian ialah © 2008, Giuseppe Iuculano dan dilesenkan di bawah GPL, lihat '/usr/share/common-licenses/GPL'.

FIUS

Perisian ini mungkin termasuk FUSE yang dilesenkan di bawah GNU Lesser General Public License Versi 2 dan GNU General Public License Versi 2.

Hak Cipta 2001-2006 Miklos Szeredi

GCC

Perisian ini mungkin telah menggunakan koleksi pengkompil GNU (GCC) yang dilesenkan di bawah GNU General Public License versi 3, GCC Runtime Library Exception versi 3.1 dan lesen yang disenaraikan di bawah, salinannya, bersama-sama dengan kod sumber untuk GCC, tersedia. di http://gcc.gnu.org/. (lesen tersedia di ftp://ftp.fu-berlin.de/unix/NetBSD/NetBSD-release 6/src/external/gpl3/gcc/dist/libgcc/config/libbid/_addsub_sd.c)

GCC ialah Hak Cipta (C) 1986, 1987, 1988, 1989, 1990, 1991, 1992, 1993, 1994, 1995, 1996, 1997, 1998, 1999, 20, 20, 20, 2000, 2000, 2000, 2000, 2000 2008, 2009 Yayasan Perisian Percuma, Inc.

GCC ialah perisian percuma; anda boleh mengedarkannya semula dan/atau mengubah suainya di bawah syarat-syarat Lesen Awam Am GNU seperti yang diterbitkan oleh Yayasan Perisian Percuma; sama ada versi 3, atau (mengikut pilihan anda) mana-mana versi kemudian.

GCC diedarkan dengan harapan ia berguna, tetapi TANPA SEBARANG WARANTI; tanpa jaminan tersirat KEBOLEHPERDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Lihat Lesen Awam Am GNU untuk butiran lanjut.
Fail yang mempunyai klausa pengecualian dilesenkan di bawah syarat Lesen Awam Am GNU; sama ada versi 3, atau (mengikut pilihan anda) mana-mana versi kemudian.

Pada sistem Debian GNU/Linux, teks lengkap GNU General Public License adalah dalam '/usr/share/common-licenses/GPL', versi 3 lesen ini dalam '/usr/share/common-licenses/GPL-3 '.

Pustaka masa jalan berikut dilesenkan di bawah syarat Lesen Awam Umum GNU (v3 atau lebih baru) dengan versi 3.1 Pengecualian Pustaka Masa Jalan GCC.

 • libgcc (libgcc/, gcc/libgcc2.[ch], gcc/unwind*, gcc/gthr*, gcc/coretypes.h, gcc/crtstuff.c, gcc/defaults.h, gcc/dwarf2.h, gcc/emults .c, gcc/gbl-ctors.h, gcc/gcov-io.h, gcc/libgcov.c, gcc/tsystem.h, gcc/typeclass.h).
 • libdecnumber
 • libgomp
 • libssp
 • libstdc++-v3
 • libobjc
 • libmudflap
 • libgfortran
 • Pustaka sokongan libgnat-4.4 Ada dan perpustakaan libgnatvsn.
 • Pelbagai fail konfigurasi dalam gcc/config/ digunakan dalam perpustakaan runtime

Sebaliknya, libgnatprj dilesenkan di bawah syarat Lesen Awam Am GNU tulen.

Pustaka libgcj dilesenkan di bawah syarat Lesen Awam Am GNU, dengan pengecualian khas:

Memautkan perpustakaan ini secara statik atau dinamik dengan modul lain sedang membuat kerja gabungan berdasarkan perpustakaan ini. Oleh itu, terma dan syarat Lesen Awam Am GNU meliputi keseluruhan gabungan.

Sebagai pengecualian khas, pemegang hak cipta perpustakaan ini memberi anda kebenaran untuk memautkan pustaka ini dengan modul bebas untuk menghasilkan boleh laku, tanpa mengira syarat lesen modul bebas ini, dan untuk menyalin dan mengedarkan boleh laku yang terhasil di bawah syarat pilihan anda, dengan syarat anda juga memenuhi, untuk setiap modul bebas yang dipautkan, terma dan syarat lesen modul tersebut. Modul bebas ialah modul yang tidak diperoleh daripada atau berdasarkan perpustakaan ini. Jika anda mengubah suai pustaka ini, anda boleh melanjutkan pengecualian ini kepada versi pustaka anda, tetapi anda tidak bertanggungjawab untuk berbuat demikian. Jika anda tidak mahu berbuat demikian, padamkan pernyataan pengecualian ini daripada versi anda.

Perpustakaan GNU C

Perisian ini mungkin termasuk pustaka GNU C yang dilesenkan di bawah GNU Lesser General Public License Versi 2.1, GNU General Public License Versi 2, dan lesen yang disenaraikan di bawah, salinannya bersama-sama dengan kod sumber untuk perpustakaan GNU C tersedia di http://www.gnu.org/software/libc/.

Hak Cipta (C) 1991,92,93,94,95,96,97,98,99,2000,2001,2002,2003,2004,2005, 2006,2007,2008 Free Software Foundation, Inc.

Grub4Dos

Perisian ini mungkin termasuk Grub4Dos yang dilesenkan di bawah GNU General Public License Versi 2, salinannya bersama-sama dengan kod sumber untuk Grub4Dos boleh didapati di https://sourceforge.net/projects/grub4dos/

IF_PPP.h

Fail if_ppp.h berada di bawah lesen CMU berikut:

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. Nama Universiti mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH UNIVERSITI CARNEGIE MELLON DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" SERTA MANA-MANA WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. UNIVERSITI ATAU PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU KEROSAKAN AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANG ATAU PEROLEHAN PENGGANTI, KEHILANGAN, KEHILANGAN; GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAU CARA CARANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA KELUAR DARIPADA PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN TERSEBUT DIBENARKAN.

Lesen Bersih Dalaman

Fail inet/getnameinfo.c dan sysdeps/posix/getadrinfo.c adalah hak cipta (C) oleh Craig Metz dan diedarkan di bawah lesen berikut:

/* Lesen Bersih Dalaman, Versi 2.00

Pengarang memberikan kebenaran untuk pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, perisian dan dokumentasi dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

0. Jika anda menerima versi perisian yang dilabel secara khusus sebagai bukan untuk pengedaran semula (semak mesej versi dan/atau README), anda tidak dibenarkan untuk mengedarkan semula versi perisian itu dalam apa jua cara atau bentuk.

 1. Semua syarat semua hak cipta dan lesen lain yang berkenaan mesti dipatuhi.
 2. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta pengarang, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 3. Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta pengarang, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 4. [Pemegang hak cipta telah membenarkan penghapusan klausa ini.]
 5. Nama pengarang mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PENGARANG DAN PENYUMBANGNYA "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. DALAM APA APA PUN PENGARANG ATAU PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI, KEHILANGAN, KEHILANGAN; GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAU CARA CARANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA KELUAR DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DAHSYAT.

Intel

Lesen berikut meliputi fail daripada koleksi "Fungsi Matematik yang Sangat Dioptimumkan untuk Itanium" Intel:

Perjanjian Lesen Intel

Hak Cipta (c) 2000, Intel Corporation Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

* Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.

* Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

* Nama Intel Corporation tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. INTEL ATAU PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI; KEHILANGAN, PENGGUNAAN, PERKHIDMATAN; KEHILANGAN, PENGGUNAAN, DATA. GANGGUAN) WALAUPUN ADALAH PUNCA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM MANA-MANA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN TIDAK DIBERITAHU OLEH INI.

UNDANG-UNDANG EKSPORT: LESEN INI TIDAK MENAMBAHKAN SEKATAN KEPADA UNDANG-UNDANG EKSPORT BIDANG KUASA ANDA.

Adalah menjadi tanggungjawab pemegang lesen untuk mematuhi mana-mana peraturan eksport yang terpakai dalam bidang kuasa pemegang lesen. Di bawah peraturan eksport AS SEMASA (Mei 2000) perisian ini layak untuk dieksport dari AS dan boleh dimuat turun oleh atau sebaliknya dieksport atau dieksport semula ke seluruh dunia KECUALI ke destinasi sekatan AS yang termasuk Cuba, Iraq, Libya, Korea Utara, Iran, Syria, Sudan , Afghanistan dan mana-mana negara lain yang AS telah mengembargo barangan dan perkhidmatan.

JsonCpp

Kod sumber perpustakaan JsonCpp, termasuk dokumentasi, ujian dan aplikasi demonstrasi yang disertakan, dilesenkan di bawah syarat berikut.

Baptiste Lepilleur dan The JsonCpp Authors secara jelas menafikan hak cipta dalam semua bidang kuasa yang mengiktiraf penafian sedemikian. Dalam bidang kuasa sedemikian, perisian ini dikeluarkan ke Domain Awam.

Dalam bidang kuasa yang tidak mengiktiraf harta Domain Awam (cth. Jerman pada 2010), perisian ini adalah Hak Cipta (c) 2007-2010 oleh Baptiste Lepilleur dan The JsonCpp Authors, dan dikeluarkan di bawah syarat Lesen MIT (lihat di bawah).

Dalam bidang kuasa yang mengiktiraf harta Domain Awam, pengguna perisian ini boleh memilih untuk menerimanya sama ada sebagai 1) Domain Awam, 2) di bawah syarat Lesen MIT (lihat di bawah), atau 3) di bawah syarat dwi Domain Awam/ Syarat Lesen MIT diterangkan di sini, seperti yang mereka pilih.

Lesen MIT adalah hampir sama dengan Domain Awam seperti yang boleh diperolehi oleh lesen, dan diterangkan dalam istilah yang jelas dan ringkas di:

http://en.wikipedia.org/wiki/MIT_License

Teks penuh Lesen MIT berikut:

Hak Cipta (c) 2007-2010 Baptiste Lepilleur dan Pengarang JsonCpp

Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang yang mendapatkan salinan perisian ini dan fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian"), untuk berurusan dengan Perisian tanpa sekatan, termasuk tanpa had hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan , menerbitkan, mengedar, mensublesenkan, dan/atau menjual salinan Perisian, dan membenarkan orang yang diberikan Perisian untuk berbuat demikian, tertakluk kepada syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. DALAM APA PUN PENGARANG ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN YANG LAIN. PERISIAN.

Lesen MIT serasi dengan kedua-dua perisian GPL dan komersial, memberikan satu semua hak Domain Awam dengan gangguan kecil yang diperlukan untuk menyimpan notis hak cipta dan teks lesen di atas dalam kod sumber. Ambil perhatian juga bahawa dengan menerima "lesen" Domain Awam anda boleh melesenkan semula salinan anda menggunakan apa-apa lesen yang anda suka. Kecuali seperti yang terkandung dalam notis ini, nama pemegang hak cipta tidak boleh digunakan dalam pengiklanan atau sebaliknya untuk mempromosikan penjualan, penggunaan atau urusan lain dalam Perisian ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu daripada pemegang hak cipta.

Klibc.utils

Perisian ini mungkin termasuk Klibc.utils yang dilesenkan di bawah GNU General Public License Versi 2 dan di bawah lesen yang disenaraikan di bawah.

Hak Cipta 2004-2006 H. Peter Anvin hpa@zytor.com

Hak Cipta (c) 2004-2006 The Regents of the University of California. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. Nama Universiti mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH BURUH-BURUH DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. DALAM KEADAAN APA PUN BURUK ATAU PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI, KEHILANGAN, PENGGUNAAN GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAU CARA CARANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA KELUAR DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DAHSYAT.

LevelDB

Hak Cipta (c) 2011 The LevelDB Authors. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

* Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.

* Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

* Nama Google Inc. mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KEADAAN TIDAK AKAN PEMILIK HAK CIPTA ATAU PENYUMBANG AKAN TANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan, ATAU KEROSAKAN AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN PENGGANTI, PERKHIDMATAN; DATA PERKHIDMATAN; PERKHIDMATAN; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN BAGAI CARA ADANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIDAPATI TERHADAP PENYELESAIAN.

Libffi

Perisian ini mungkin termasuk perpustakaan libffi yang tertakluk kepada hak cipta dan kebenaran berikut:

Hak Cipta (c) 1996-2014 Anthony Green, Red Hat, Inc dan lain-lain (Lihat fail sumber untuk butiran)

Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang yang mendapatkan salinan perisian ini dan fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian"), untuk berurusan dengan Perisian tanpa sekatan, termasuk tanpa had hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan , menerbitkan, mengedar, mensublesenkan, dan/atau menjual salinan Perisian, dan membenarkan orang yang diberikan Perisian untuk berbuat demikian, tertakluk kepada syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. DALAM APA PUN PENGARANG ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN YANG LAIN. PERISIAN.

LevelDB

Hak Cipta (c) 2011 The LevelDB Authors. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

* Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.

* Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

* Nama Google Inc. mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KEADAAN TIDAK AKAN PEMILIK HAK CIPTA ATAU PENYUMBANG AKAN TANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan, ATAU KEROSAKAN AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN PENGGANTI, PERKHIDMATAN; DATA PERKHIDMATAN; PERKHIDMATAN; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN BAGAI CARA ADANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIDAPATI TERHADAP PENYELESAIAN.

Libarchive

Archive_entry.h:

Hak Cipta (c) 2003-2008 Tim Kientzle
Hak Cipta (c) 2016 Martin Matuska
Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PENULIS ''SEADA ADANYA'' DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK.

PENULIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI; KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEUNTUNGAN, DATA; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN BAGAI CARA ADANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIDAPATI TERHADAP PENYELESAIAN.

Arkib.h:

Hak Cipta (c) 2003-2010 Tim Kientzle
Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PENULIS ''SEADA ADANYA'' DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK.

PENULIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANG ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI; KEHILANGAN PENGGUNAAN, KEUNTUNGAN, DATA; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN BAGAI CARA ADANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIDAPATI TERHADAP PENYELESAIAN.

LibLIEF

Lesen Apache
Versi 2.0, Januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMA DAN SYARAT UNTUK PENGGUNAAN, PENGELUARAN SEMULA DAN PENGEDARAN

1. Definisi.

"Lesen" bermaksud terma dan syarat untuk penggunaan, pengeluaran semula dan pengedaran seperti yang ditakrifkan oleh Seksyen 1 hingga 9 dokumen ini.

"Pemberi Lesen" bermaksud pemilik hak cipta atau entiti yang diberi kuasa oleh pemilik hak cipta yang memberikan Lesen.

"Entiti Undang-undang" bermaksud kesatuan entiti yang bertindak dan semua entiti lain yang mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan entiti tersebut. Bagi maksud takrif ini, "kawalan" bermaksud (i) kuasa, langsung atau tidak langsung, untuk menyebabkan arahan atau pengurusan entiti tersebut, sama ada melalui kontrak atau sebaliknya, atau (ii) pemilikan lima puluh peratus (50%) atau lebih banyak saham tertunggak, atau (iii) pemilikan benefisial entiti tersebut.

"Anda" (atau "Anda") bermaksud individu atau Entiti Undang-undang yang menggunakan kebenaran yang diberikan oleh Lesen ini.

Borang "Sumber" bermaksud borang pilihan untuk membuat pengubahsuaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod sumber perisian, sumber dokumentasi dan fail konfigurasi.

Borang "Objek" hendaklah bermaksud sebarang bentuk yang terhasil daripada transformasi mekanikal atau terjemahan borang Sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod objek yang disusun, dokumentasi yang dijana dan penukaran kepada jenis media lain.

"Kerja" bermaksud karya pengarang, sama ada dalam bentuk Sumber atau Objek, yang disediakan di bawah Lesen, seperti yang ditunjukkan oleh notis hak cipta yang disertakan dalam atau dilampirkan pada karya tersebut (contoh disediakan dalam Lampiran di bawah).

"Karya Terbitan" hendaklah bermaksud apa-apa karya, sama ada dalam bentuk Sumber atau Objek, yang berdasarkan (atau diperoleh daripada) Karya dan untuknya semakan editorial, anotasi, perincian atau pengubahsuaian lain mewakili, secara keseluruhannya, karya asli kepengarangan. Bagi tujuan Lesen ini, Karya Terbitan tidak boleh termasuk karya yang masih boleh dipisahkan daripada, atau hanya memaut (atau diikat dengan nama) kepada antara muka, Karya dan Karya Terbitannya.

"Sumbangan" bermaksud apa-apa karya pengarang, termasuk versi asal Karya dan apa-apa pengubahsuaian atau tambahan pada Karya atau Karya Terbitan itu, yang dengan sengaja diserahkan kepada Pemberi Lesen untuk dimasukkan ke dalam Karya oleh pemilik hak cipta atau oleh individu atau Entiti Undang-undang diberi kuasa untuk menyerahkan bagi pihak pemilik hak cipta. Untuk tujuan takrif ini, "diserahkan" bermaksud sebarang bentuk komunikasi elektronik, lisan atau bertulis yang dihantar kepada Pemberi Lesen atau wakilnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada komunikasi pada senarai mel elektronik, sistem kawalan kod sumber dan sistem penjejakan isu yang diuruskan oleh, atau bagi pihak, Pemberi Lesen untuk tujuan membincangkan dan menambah baik Karya, tetapi tidak termasuk komunikasi yang ditandakan secara jelas atau sebaliknya ditetapkan secara bertulis oleh pemilik hak cipta sebagai "Bukan Sumbangan."

"Penyumbang" bermaksud Pemberi Lesen dan mana-mana individu atau Entiti Undang-undang bagi pihaknya Sumbangan telah diterima oleh Pemberi Lesen dan kemudiannya diperbadankan dalam Kerja.

2. Pemberian Lesen Hak Cipta.

Tertakluk kepada terma dan syarat Lesen ini, setiap Penyumbang dengan ini memberikan kepada Anda lesen hak cipta yang kekal, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tanpa caj, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik untuk menghasilkan semula, menyediakan Karya Terbitan, dipamerkan secara umum, dilaksanakan secara terbuka, sublesen, dan mengedarkan Karya dan Karya Terbitan tersebut dalam bentuk Sumber atau Objek.

3. Pemberian Lesen Paten.

Tertakluk kepada terma dan syarat Lesen ini, setiap Penyumbang dengan ini memberikan kepada Anda lesen paten yang kekal, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tanpa caj, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik (kecuali seperti yang dinyatakan dalam bahagian ini) untuk membuat, telah membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual, mengimport, dan sebaliknya memindahkan Karya, di mana lesen tersebut hanya terpakai kepada tuntutan paten yang boleh dilesenkan oleh Penyumbang tersebut yang semestinya dilanggar oleh Sumbangan mereka sahaja atau dengan gabungan Sumbangan mereka dengan Karya yang Sumbangan tersebut telah diserahkan. Jika Anda memulakan litigasi paten terhadap mana-mana entiti (termasuk tuntutan balas atau tuntutan balas dalam tuntutan mahkamah) yang mendakwa bahawa Karya atau Sumbangan yang digabungkan dalam Karya merupakan pelanggaran paten langsung atau sumbangan, maka mana-mana lesen paten yang diberikan kepada Anda di bawah Lesen ini untuk itu Kerja hendaklah ditamatkan pada tarikh litigasi tersebut difailkan.

4. Pengagihan semula.

Anda boleh mengeluarkan semula dan mengedarkan salinan Karya atau Karya Terbitannya dalam sebarang medium, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dan dalam bentuk Sumber atau Objek, dengan syarat Anda memenuhi syarat berikut:

Anda mesti memberi mana-mana penerima lain Karya atau Karya Terbitan salinan Lesen ini; dan

Anda mesti menyebabkan mana-mana fail yang diubah suai membawa notis penting yang menyatakan bahawa Anda telah menukar fail tersebut; dan

Anda mesti mengekalkan, dalam bentuk Sumber mana-mana Karya Terbitan yang Anda edarkan, semua hak cipta, paten, tanda dagangan dan notis atribusi daripada bentuk Sumber Karya, tidak termasuk notis yang tidak berkaitan dengan mana-mana bahagian Karya Terbitan; dan Jika Karya tersebut menyertakan fail teks "NOTIS" sebagai sebahagian daripada pengedarannya, maka mana-mana Karya Terbitan yang Anda edarkan mesti menyertakan salinan boleh dibaca notis atribusi yang terkandung dalam fail NOTIS tersebut, tidak termasuk notis yang tidak berkaitan dengan mana-mana bahagian Karya Terbitan, di sekurang-kurangnya satu daripada tempat berikut: dalam fail teks NOTIS yang diedarkan sebagai sebahagian daripada Karya Terbitan; dalam borang Sumber atau dokumentasi, jika disediakan bersama-sama dengan Karya Terbitan; atau, dalam paparan yang dijana oleh Derivative Works, jika dan di mana-mana sahaja notis pihak ketiga tersebut biasanya muncul. Kandungan fail NOTIS adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak mengubah suai Lesen. Anda boleh menambah notis atribusi Anda sendiri dalam Karya Terbitan yang Anda edarkan, bersama atau sebagai tambahan kepada teks NOTIS daripada Karya, dengan syarat notis atribusi tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai mengubah suai Lesen. Anda boleh menambah penyata hak cipta Anda sendiri pada pengubahsuaian Anda dan boleh memberikan terma dan syarat lesen tambahan atau berbeza untuk penggunaan, pengeluaran semula atau pengedaran pengubahsuaian Anda, atau untuk mana-mana Karya Terbitan tersebut secara keseluruhan, dengan syarat penggunaan, pengeluaran semula dan pengedaran Anda Kerja sebaliknya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Lesen ini.

5. Penyerahan Sumbangan.

Melainkan Anda menyatakan sebaliknya secara eksplisit, sebarang Sumbangan yang sengaja diserahkan untuk dimasukkan ke dalam Karya oleh Anda kepada Pemberi Lesen adalah di bawah terma dan syarat Lesen ini, tanpa sebarang terma atau syarat tambahan. Walau apa pun perkara di atas, tiada apa pun di sini akan menggantikan atau mengubah suai terma mana-mana perjanjian lesen berasingan yang mungkin telah anda laksanakan dengan Pemberi Lesen berkenaan dengan Sumbangan tersebut.

6. Tanda dagangan.

Lesen ini tidak memberikan kebenaran untuk menggunakan nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau nama produk Pemberi Lesen, kecuali seperti yang diperlukan untuk kegunaan yang munasabah dan lazim dalam menerangkan asal usul Karya dan menghasilkan semula kandungan fail NOTIS.

7. Penafian Waranti.

Melainkan diperlukan oleh undang-undang yang terpakai atau dipersetujui secara bertulis, Pemberi Lesen menyediakan Karya tersebut (dan setiap Penyumbang memberikan Sumbangannya) pada ASAS "SEDIA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU SYARAT SEBARANG JENIS, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tanpa had, sebarang waranti atau syarat TAJUK, TANPA PELANGGARAN, KEBOLEHPERDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan kesesuaian menggunakan atau mengagihkan semula Kerja dan menanggung sebarang risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan kebenaran Anda di bawah Lesen ini.

8. Had Liabiliti.

Dalam apa jua keadaan dan tanpa teori undang-undang, sama ada dalam tort (termasuk kecuaian), kontrak, atau sebaliknya, melainkan dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai (seperti tindakan yang sengaja dan cuai teramat) atau dipersetujui secara bertulis, mana-mana Penyumbang bertanggungjawab kepada Anda untuk ganti rugi, termasuk apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit daripada sebarang sifat yang timbul akibat daripada Lesen ini atau daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Kerja (termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi kerana kehilangan muhibah, pemberhentian kerja , kegagalan atau kerosakan komputer, atau mana-mana dan semua kerosakan atau kerugian komersial lain), walaupun jika Penyumbang tersebut telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

9. Menerima Waranti atau Liabiliti Tambahan.

Semasa mengagihkan semula Karya atau Karya Terbitannya, Anda boleh memilih untuk menawarkan, dan mengenakan bayaran untuk, penerimaan sokongan, waranti, indemniti, atau obligasi dan/atau hak liabiliti lain yang konsisten dengan Lesen ini. Walau bagaimanapun, dalam menerima kewajipan tersebut, Anda boleh bertindak hanya bagi pihak Anda sendiri dan atas tanggungjawab Anda sendiri, bukan bagi pihak mana-mana Penyumbang lain, dan hanya jika Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan setiap Penyumbang tidak berbahaya untuk sebarang liabiliti yang ditanggung oleh, atau tuntutan yang ditegaskan terhadap, Penyumbang tersebut kerana anda menerima sebarang waranti atau liabiliti tambahan sedemikian.

LibYara

Hak Cipta (c) 2007-2016. Pengarang YARA. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. Nama pemegang hak cipta mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KEADAAN TIDAK AKAN PEMEGANG HAK CIPTA ATAU PENYUMBANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan ATAU KEROSAKAN AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN PENGGANTI, PERKHIDMATAN; DATA, PERKHIDMATAN; PERKHIDMATAN; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN BAGAI CARA ADANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIDAPATI DARI SENDIRI.

LibSELinux

Perisian ini mungkin termasuk pakej libselinux Debian yang dilesenkan di bawah GNU General Public License Versi 2. Maklumat lanjut tentang pakej Debian tersedia di http://metadata.ftp-master.debian.org/changelogs/main/libs/libselinux /libselinux_2.7-2_copyright.
Hak Cipta 2005, 2006, Manoj Srivastava

Libsepol

Hak Cipta (C) 2003, 2004 Stephen Smalley

Hak Cipta (C) 2003, 2004 Red Hat, Inc.

Hak Cipta (C) 2004, 2005 Trusted Computer Solutions, Inc.

Hak Cipta (C) 2003, 2004, 2005 Tresys Technology, LLC

Perpustakaan ini adalah perisian percuma; anda boleh mengedarkannya semula dan/atau mengubah suainya di bawah syarat-syarat Lesen Awam Rendah GNU seperti yang diterbitkan oleh Yayasan Perisian Percuma; sama ada versi 2.1 Lesen, atau (mengikut pilihan anda) mana-mana versi kemudian.

Perpustakaan ini diedarkan dengan harapan ia akan berguna, tetapi TANPA SEBARANG WARANTI; tanpa jaminan tersirat KEBOLEHPERDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Lihat Lesen Awam Am Rendah GNU untuk butiran lanjut.

Libx86

Perisian ini mungkin termasuk pakej libx86 yang dilesenkan di bawah lesen yang disenaraikan di bawah.

Fail: debian/*

Hak Cipta: © 2008, David Paleino d.paleino@gmail.com

© 2006, Matthew Garrett mjg59@srcf.ucam.org

Lesen: MIT

Fail: *

Hak Cipta: © 2005-2006, Matthew Garrett

© 2005-2006, Jonathan McDowell

© 1998, Josh Vanderhoof

Lesen: MIT

Fail: x86emu/*

Hak Cipta: © 1999, Egbert Eich

© David Mosberger-Tang

© 1996-1999, SciTech Software, Inc.

Lesen: lain-lain

Kebenaran untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, mengedar dan menjual perisian ini dan dokumentasinya untuk sebarang tujuan dengan ini diberikan tanpa bayaran, dengan syarat bahawa notis hak cipta di atas muncul dalam semua salinan dan kedua-dua notis hak cipta dan notis kebenaran ini dipaparkan dalam dokumentasi sokongan , dan bahawa nama pengarang tidak digunakan dalam pengiklanan atau publisiti yang berkaitan dengan pengedaran perisian tanpa kebenaran bertulis yang khusus terlebih dahulu. Penulis tidak membuat pernyataan tentang kesesuaian perisian ini untuk sebarang tujuan. Ia disediakan "seadanya" tanpa jaminan nyata atau tersirat.

PENULIS MENAFIKAN SEMUA WARANTI BERKENAAN PERISIAN INI, TERMASUK SEMUA WARANTI TERSIRAT TENTANG KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN, DALAM APA JUGA PENGARANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KHAS, TIDAK LANGSUNG ATAU AKIBAT KEROSAKAN SEBARANG KEROSAKAN ATAU KEROSAKAN SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, KECUAIAN ATAU TINDAKAN LAIN YANG LAIN, TIMBUL DARIPADA ATAU BERKAITAN DENGAN PENGGUNAAN ATAU PRESTASI PERISIAN INI.

Lesen: MIT

Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang yang mendapatkan salinan perisian ini dan fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian"), untuk berurusan dengan Perisian tanpa sekatan, termasuk tanpa had hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan , menerbitkan, mengedar, mensublesenkan, dan/atau menjual salinan Perisian, dan membenarkan orang yang diberikan Perisian untuk berbuat demikian, tertakluk kepada syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. JOSH VANDERHOOF TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN ATAU PERISIAN YANG LAIN.

Linux Kernel

Perisian ini mungkin termasuk kernel Linux yang dilesenkan di bawah GNU General Public License Version 2, salinannya bersama-sama dengan kod sumber untuk versi kernel Linux tersedia di http://git.kernel.org/.

Lua

Hak Cipta © 1994–2017 Lua.org, PUC-Rio.

Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang yang mendapatkan salinan perisian ini dan fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian"), untuk berurusan dengan Perisian tanpa sekatan, termasuk tanpa had hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan , menerbitkan, mengedar, mensublesenkan, dan/atau menjual salinan Perisian, dan membenarkan orang yang diberikan Perisian untuk berbuat demikian, tertakluk kepada syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. DALAM APA PUN PENGARANG ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN YANG LAIN. PERISIAN.

Mach

Lesen CMU berikut meliputi beberapa kod sokongan untuk Mach, yang diperoleh daripada Mach 3.0: Sistem Pengendalian Mach

Hak Cipta (C) 1991, 1990, 1989 Universiti Carnegie Mellon. Hak cipta terpelihara.

Kebenaran untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai dan mengedarkan perisian ini dan dokumentasinya dengan ini diberikan, dengan syarat kedua-dua notis hak cipta dan notis kebenaran ini muncul dalam semua salinan perisian, karya terbitan atau versi diubah suai, dan mana-mana bahagian daripadanya, dan kedua-duanya notis muncul dalam dokumentasi sokongan.

CARNEGIE MELLON MEMBENARKAN PENGGUNAAN PERISIAN INI PERCUMA DALAM KEADAAN "SEBAGAIMANA ADANYA". CARNEGIE MELLON MENAFIKAN SEBARANG LIABILITI DALAM SEBARANG JENIS ATAS SEBARANG KEROSAKAN APA PUN AKIBAT DARIPADA PENGGUNAAN PERISIAN INI.

Carnegie Mellon meminta pengguna perisian ini untuk kembali ke
Penyelaras Pengedaran Perisian
Pusat Pengajian Sains Komputer
Universiti Carnegie Mellon
Pittsburgh PA 15213-3890
atau Software.Distribution@CS.CMU.EDU sebarang penambahbaikan atau pelanjutan yang mereka buat dan memberi Carnegie Mellon hak untuk mengagihkan semula perubahan ini.

Ncurses

Perisian ini mungkin termasuk perpustakaan ncurses yang tertakluk kepada hak cipta dan kebenaran berikut: Hak Cipta (c) 1998-2007, 2008 Free Software Foundation, Inc. Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang yang mendapatkan salinan perisian ini dan fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian"), untuk berurusan dalam Perisian tanpa sekatan, termasuk tanpa had hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan, menerbitkan, mengedar, mengedar dengan pengubahsuaian, sublesen dan/atau menjual salinan Perisian, dan untuk membenarkan orang yang kepadanya Perisian diberikan untuk berbuat demikian, tertakluk kepada syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA," TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. PEMEGANG HAK CIPTA DI ATAS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN LAIN. .

Kecuali seperti yang terkandung dalam notis ini, nama (-nama) pemegang hak cipta di atas tidak boleh digunakan dalam pengiklanan atau sebaliknya untuk mempromosikan penjualan, penggunaan atau urusan lain dalam Perisian ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu.

NTFS-3G

Perisian ini mungkin termasuk pemacu NTFS-3G yang dilesenkan di bawah Lesen Awam Umum GNU Versi 2 dan salinan LESEN AWAM UMUM PERPUSTAKAAN GNU yang bersama-sama dengan kod sumber untuk NTFS-3G boleh didapati di https://sourceforge.net/p /ntfs-3g/ntfs-3g/ci/edge/tree/MENYALIN
Hak Cipta: (C) 2000-2006 ntfs-3g Pasukan Pembangunan

Pembungkusan Debian ialah Hak Cipta (C) 2006-2009 Adam Cécile (Le_Vert) dan dilesenkan di bawah GPL, lihat di atas.

OpenSSL

Hak Cipta (c) 1998-2017 Projek OpenSSL. Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. Semua bahan pengiklanan yang menyebut ciri atau penggunaan perisian ini mesti memaparkan pengakuan berikut:
  "Produk ini termasuk perisian yang dibangunkan oleh Projek OpenSSL untuk digunakan dalam OpenSSL Toolkit. (http://www.openssl.org/)"
 4. Nama "OpenSSL Toolkit" dan "OpenSSL Project" tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis terlebih dahulu. Untuk kebenaran bertulis, sila hubungi openssl-core@openssl.org.
 5. Produk yang diperoleh daripada perisian ini tidak boleh dipanggil "OpenSSL" dan tidak boleh "OpenSSL" muncul dalam nama mereka tanpa kebenaran bertulis daripada Projek OpenSSL terlebih dahulu.
 6. Pengagihan semula dalam apa jua bentuk sekalipun mesti mengekalkan pengakuan berikut:

"Produk ini termasuk perisian yang dibangunkan oleh Projek OpenSSL untuk digunakan dalam OpenSSL Toolkit (http://www.openssl.org/)"

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PROJEK OpenSSL "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI TERNYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. DALAM APA JUGA PROJEK OpenSSL ATAU PENYUMBANGNYA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANG GANTI, PERKHIDMATAN, PERKHIDMATAN; DATA PERKHIDMATAN; ; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN ADALAH MENYEBABKAN DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) YANG TIMBUL DALAM MANA-MANA CARA MENGHABISKAN PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DAMBIL MASANYA .

RapidJSON

Tencent berbesar hati untuk menyokong komuniti sumber terbuka dengan menyediakan RapidJSON.

Hak Cipta (C) 2015 THL A29 Limited, sebuah syarikat Tencent, dan Milo Yip. Hak cipta terpelihara.

Jika anda telah memuat turun salinan binari RapidJSON daripada Tencent, sila ambil perhatian bahawa binari RapidJSON dilesenkan di bawah Lesen MIT.

Jika anda telah memuat turun salinan kod sumber RapidJSON daripada Tencent, sila ambil perhatian bahawa kod sumber RapidJSON dilesenkan di bawah Lesen MIT, kecuali komponen pihak ketiga yang disenaraikan di bawah yang tertakluk pada syarat lesen yang berbeza. Penyepaduan RapidJSON anda ke dalam projek anda sendiri mungkin memerlukan pematuhan dengan Lesen MIT, serta lesen lain yang berkenaan dengan komponen pihak ketiga yang disertakan dalam RapidJSON. Untuk mengelakkan lesen JSON yang bermasalah dalam projek anda sendiri, cukup untuk mengecualikan direktori bin/jsonchecker/, kerana ia adalah satu-satunya kod di bawah lesen JSON.

Salinan Lesen MIT disertakan dalam fail ini.

Kebergantungan dan lesen lain:

Perisian Sumber Terbuka Dilesenkan Di Bawah Lesen BSD:

------------------------------------------------- ------------------

Msinttypes r29

Hak Cipta (c) 2006-2013 Alexander Chemeris
Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

* Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.

* Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

* Nama pemegang hak cipta mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH BURUH-BURUH DAN PENYUMBANG ``SEBAGAIMANA ADANYA'' DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH MENAFIKAN. DALAM APA APA PUN BURUK DAN PENYUMBANG TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI, KEHILANGAN, PENGGUNAAN; GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAU CARA CARANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA KELUAR DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DAHSYAT.

Perisian Sumber Terbuka Dilesenkan Di Bawah Lesen JSON:

------------------------------------------------- ------------------

json.org

Hak Cipta (c) 2002 JSON.org
Hak cipta terpelihara.

JSON_checker

Hak Cipta (c) 2002 JSON.org
Hak cipta terpelihara.

Syarat Lesen JSON:

------------------------------------------------- -

Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang yang mendapatkan salinan perisian ini dan fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian"), untuk berurusan dengan Perisian tanpa sekatan, termasuk tanpa had hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan , menerbitkan, mengedar, mensublesenkan, dan/atau menjual salinan Perisian, dan membenarkan orang yang diberikan Perisian untuk berbuat demikian, tertakluk kepada syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.

Perisian hendaklah digunakan untuk Kebaikan, bukan Kejahatan.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. DALAM APA PUN PENGARANG ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN YANG LAIN. PERISIAN.

Syarat Lesen MIT:

------------------------------------------------- ------------------

Kebenaran dengan ini diberikan, secara percuma, kepada mana-mana orang yang mendapatkan salinan perisian ini dan fail dokumentasi yang berkaitan ("Perisian"), untuk berurusan dengan Perisian tanpa sekatan, termasuk tanpa had hak untuk menggunakan, menyalin, mengubah suai, menggabungkan , menerbitkan, mengedar, mensublesenkan, dan/atau menjual salinan Perisian, dan membenarkan orang yang diberikan Perisian untuk berbuat demikian, tertakluk kepada syarat berikut:

Notis hak cipta di atas dan notis kebenaran ini hendaklah disertakan dalam semua salinan atau sebahagian besar Perisian.

PERISIAN INI DISEDIAKAN "SEBAGAIMANA ADANYA", TANPA SEBARANG JENIS WARANTI, TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA WARANTI KEBOLEHPERDAGANGAN, KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU DAN TANPA PELANGGARAN. DALAM APA PUN PENGARANG ATAU PEMEGANG HAK CIPTA TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG TUNTUTAN, KEROSAKAN ATAU LIABILITI LAIN, SAMA ADA DALAM TINDAKAN KONTRAK, TORT ATAU LAINNYA, TIMBUL DARIPADA, DARI ATAU BERKAITAN DENGAN PERISIAN ATAU PENGGUNAAN YANG LAIN. PERISIAN.

Simdjson

Lesen Apache

Versi 2.0, Januari 2004

http://www.apache.org/licenses/

TERMA DAN SYARAT UNTUK PENGGUNAAN, PENGELUARAN SEMULA DAN PENGEDARAN

1. Definisi.

"Lesen" bermaksud terma dan syarat untuk penggunaan, pengeluaran semula dan pengedaran seperti yang ditakrifkan oleh Seksyen 1 hingga 9 dokumen ini.

"Pemberi Lesen" bermaksud pemilik hak cipta atau entiti yang diberi kuasa oleh pemilik hak cipta yang memberikan Lesen.

"Entiti Undang-undang" bermaksud kesatuan entiti yang bertindak dan semua entiti lain yang mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan entiti tersebut. Bagi maksud takrif ini, "kawalan" bermaksud (i) kuasa, langsung atau tidak langsung, untuk menyebabkan arahan atau pengurusan entiti tersebut, sama ada melalui kontrak atau sebaliknya, atau (ii) pemilikan lima puluh peratus (50%) atau lebih banyak saham tertunggak, atau (iii) pemilikan benefisial entiti tersebut.

"Anda" (atau "Anda") bermaksud individu atau Entiti Undang-undang yang menggunakan kebenaran yang diberikan oleh Lesen ini.

Borang "Sumber" bermaksud borang pilihan untuk membuat pengubahsuaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod sumber perisian, sumber dokumentasi dan fail konfigurasi.

Borang "Objek" hendaklah bermaksud sebarang bentuk yang terhasil daripada transformasi mekanikal atau terjemahan borang Sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod objek yang disusun, dokumentasi yang dijana dan penukaran kepada jenis media lain.

"Kerja" bermaksud karya pengarang, sama ada dalam bentuk Sumber atau Objek, yang disediakan di bawah Lesen, seperti yang ditunjukkan oleh notis hak cipta yang disertakan dalam atau dilampirkan pada karya tersebut (contoh disediakan dalam Lampiran di bawah).

"Karya Terbitan" hendaklah bermaksud apa-apa karya, sama ada dalam bentuk Sumber atau Objek, yang berdasarkan (atau diperoleh daripada) Karya dan untuknya semakan editorial, anotasi, perincian atau pengubahsuaian lain mewakili, secara keseluruhannya, karya asli kepengarangan. Bagi tujuan Lesen ini, Karya Terbitan tidak boleh termasuk karya yang masih boleh dipisahkan daripada, atau hanya memaut (atau diikat dengan nama) kepada antara muka, Karya dan Karya Terbitannya.

"Sumbangan" bermaksud apa-apa karya pengarang, termasuk versi asal Karya dan apa-apa pengubahsuaian atau tambahan pada Karya atau Karya Terbitan itu, yang dengan sengaja diserahkan kepada Pemberi Lesen untuk dimasukkan ke dalam Karya oleh pemilik hak cipta atau oleh individu atau Entiti Undang-undang diberi kuasa untuk menyerahkan bagi pihak pemilik hak cipta. Untuk tujuan takrif ini, "diserahkan" bermaksud sebarang bentuk komunikasi elektronik, lisan atau bertulis yang dihantar kepada Pemberi Lesen atau wakilnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada komunikasi pada senarai mel elektronik, sistem kawalan kod sumber dan sistem penjejakan isu yang diuruskan oleh, atau bagi pihak, Pemberi Lesen untuk tujuan membincangkan dan menambah baik Karya, tetapi tidak termasuk komunikasi yang ditandakan secara jelas atau sebaliknya ditetapkan secara bertulis oleh pemilik hak cipta sebagai "Bukan Sumbangan."

"Penyumbang" bermaksud Pemberi Lesen dan mana-mana individu atau Entiti Undang-undang bagi pihaknya Sumbangan telah diterima oleh Pemberi Lesen dan kemudiannya diperbadankan dalam Kerja.

2. Pemberian Lesen Hak Cipta.

Tertakluk kepada terma dan syarat Lesen ini, setiap Penyumbang dengan ini memberikan kepada Anda lesen hak cipta yang kekal, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tanpa caj, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik untuk menghasilkan semula, menyediakan Karya Terbitan, dipamerkan secara umum, dilaksanakan secara terbuka, sublesen, dan mengedarkan Karya dan Karya Terbitan tersebut dalam bentuk Sumber atau Objek.

3. Pemberian Lesen Paten.

Tertakluk kepada terma dan syarat Lesen ini, setiap Penyumbang dengan ini memberikan kepada Anda lesen paten yang kekal, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tanpa caj, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik (kecuali seperti yang dinyatakan dalam bahagian ini) untuk membuat, telah membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual, mengimport, dan sebaliknya memindahkan Karya, di mana lesen tersebut hanya terpakai kepada tuntutan paten yang boleh dilesenkan oleh Penyumbang tersebut yang semestinya dilanggar oleh Sumbangan mereka sahaja atau dengan gabungan Sumbangan mereka dengan Karya yang Sumbangan tersebut telah diserahkan. Jika Anda memulakan litigasi paten terhadap mana-mana entiti (termasuk tuntutan balas atau tuntutan balas dalam tuntutan mahkamah) yang mendakwa bahawa Karya atau Sumbangan yang digabungkan dalam Karya merupakan pelanggaran paten langsung atau sumbangan, maka mana-mana lesen paten yang diberikan kepada Anda di bawah Lesen ini untuk itu Kerja hendaklah ditamatkan pada tarikh litigasi tersebut difailkan.

4. Pengagihan semula.

Anda boleh mengeluarkan semula dan mengedarkan salinan Karya atau Karya Terbitannya dalam sebarang medium, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dan dalam bentuk Sumber atau Objek, dengan syarat Anda memenuhi syarat berikut:

Anda mesti memberi mana-mana penerima lain Karya atau Karya Terbitan salinan Lesen ini; dan

Anda mesti menyebabkan mana-mana fail yang diubah suai membawa notis penting yang menyatakan bahawa Anda telah menukar fail tersebut; dan

Anda mesti mengekalkan, dalam bentuk Sumber mana-mana Karya Terbitan yang Anda edarkan, semua hak cipta, paten, tanda dagangan dan notis atribusi daripada bentuk Sumber Karya, tidak termasuk notis yang tidak berkaitan dengan mana-mana bahagian Karya Terbitan; dan Jika Karya tersebut menyertakan fail teks "NOTIS" sebagai sebahagian daripada pengedarannya, maka mana-mana Karya Terbitan yang Anda edarkan mesti menyertakan salinan boleh dibaca notis atribusi yang terkandung dalam fail NOTIS tersebut, tidak termasuk notis yang tidak berkaitan dengan mana-mana bahagian Karya Terbitan, di sekurang-kurangnya satu daripada tempat berikut: dalam fail teks NOTIS yang diedarkan sebagai sebahagian daripada Karya Terbitan; dalam borang Sumber atau dokumentasi, jika disediakan bersama-sama dengan Karya Terbitan; atau, dalam paparan yang dijana oleh Derivative Works, jika dan di mana-mana sahaja notis pihak ketiga tersebut biasanya muncul. Kandungan fail NOTIS adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak mengubah suai Lesen. Anda boleh menambah notis atribusi Anda sendiri dalam Karya Terbitan yang Anda edarkan, bersama atau sebagai tambahan kepada teks NOTIS daripada Karya, dengan syarat notis atribusi tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai mengubah suai Lesen. Anda boleh menambah penyata hak cipta Anda sendiri pada pengubahsuaian Anda dan boleh memberikan terma dan syarat lesen tambahan atau berbeza untuk penggunaan, pengeluaran semula atau pengedaran pengubahsuaian Anda, atau untuk mana-mana Karya Terbitan tersebut secara keseluruhan, dengan syarat penggunaan, pengeluaran semula dan pengedaran Anda Kerja sebaliknya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Lesen ini.

5. Penyerahan Sumbangan.

Melainkan Anda menyatakan sebaliknya secara eksplisit, sebarang Sumbangan yang sengaja diserahkan untuk dimasukkan ke dalam Karya oleh Anda kepada Pemberi Lesen adalah di bawah terma dan syarat Lesen ini, tanpa sebarang terma atau syarat tambahan. Walau apa pun perkara di atas, tiada apa pun di sini akan menggantikan atau mengubah suai terma mana-mana perjanjian lesen berasingan yang mungkin telah anda laksanakan dengan Pemberi Lesen berkenaan dengan Sumbangan tersebut.

6. Tanda dagangan.

Lesen ini tidak memberikan kebenaran untuk menggunakan nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau nama produk Pemberi Lesen, kecuali seperti yang diperlukan untuk kegunaan yang munasabah dan lazim dalam menerangkan asal usul Karya dan menghasilkan semula kandungan fail NOTIS.

7. Penafian Waranti.

Melainkan diperlukan oleh undang-undang yang terpakai atau dipersetujui secara bertulis, Pemberi Lesen menyediakan Karya tersebut (dan setiap Penyumbang memberikan Sumbangannya) pada ASAS "SEDIA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU SYARAT SEBARANG JENIS, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tanpa had, sebarang waranti atau syarat TAJUK, TANPA PELANGGARAN, KEBOLEHPERDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan kesesuaian menggunakan atau mengagihkan semula Kerja dan menanggung sebarang risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan kebenaran Anda di bawah Lesen ini.

8. Had Liabiliti.

Dalam apa jua keadaan dan tanpa teori undang-undang, sama ada dalam tort (termasuk kecuaian), kontrak, atau sebaliknya, melainkan dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai (seperti tindakan yang sengaja dan cuai teramat) atau dipersetujui secara bertulis, mana-mana Penyumbang bertanggungjawab kepada Anda untuk ganti rugi, termasuk apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit daripada sebarang sifat yang timbul akibat daripada Lesen ini atau daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Kerja (termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi kerana kehilangan muhibah, pemberhentian kerja , kegagalan atau kerosakan komputer, atau mana-mana dan semua kerosakan atau kerugian komersial lain), walaupun jika Penyumbang tersebut telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

9. Menerima Waranti atau Liabiliti Tambahan.

Semasa mengagihkan semula Karya atau Karya Terbitannya, Anda boleh memilih untuk menawarkan, dan mengenakan bayaran untuk, penerimaan sokongan, waranti, indemniti, atau obligasi dan/atau hak liabiliti lain yang konsisten dengan Lesen ini. Walau bagaimanapun, dalam menerima kewajipan tersebut, Anda boleh bertindak hanya bagi pihak Anda sendiri dan atas tanggungjawab Anda sendiri, bukan bagi pihak mana-mana Penyumbang lain, dan hanya jika Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan setiap Penyumbang tidak berbahaya untuk sebarang liabiliti yang ditanggung oleh, atau tuntutan yang ditegaskan terhadap, Penyumbang tersebut kerana anda menerima sebarang waranti atau liabiliti tambahan sedemikian.

QT

QT tersedia di bawah GNU Lesser General Public License versi 3. Kit Alat QT ialah Hak Cipta © 2016. QT Company Ltd. dan penyumbang lain.

GNU Lesser General Public License versi tiga boleh didapati di https://www.gnu.org/licenses/lgpl-3.0.html.

QTsingleapplication

Hak Cipta (C) 2013 Digia Plc dan/atau anak syarikatnya.

Hubungi: https://www.qt.io/terms-conditions/

Perisian ini adalah sebahagian daripada komponen Penyelesaian QT.

Anda boleh menggunakan fail ini di bawah syarat lesen BSD seperti berikut:

"Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

• Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.

• Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

• Nama Digia Plc dan Anak Syarikatnya mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KEADAAN TIDAK AKAN PEMILIK HAK CIPTA ATAU PENYUMBANG AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANG PENGGANTI, PERKHIDMATAN; DATA, PERKHIDMATAN; PERKHIDMATAN; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN BAGAI CARA ADANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIDAPATI DARI SENDIRI.

Cetak semula Teras

Lesen Apache
Versi 2.0, Januari 2004
http://www.apache.org/licenses/

TERMA DAN SYARAT UNTUK PENGGUNAAN, PENGELUARAN SEMULA DAN PENGEDARAN

1. Definisi.

"Lesen" bermaksud terma dan syarat untuk penggunaan, pengeluaran semula dan pengedaran seperti yang ditakrifkan oleh Seksyen 1 hingga 9 dokumen ini.

"Pemberi Lesen" bermaksud pemilik hak cipta atau entiti yang diberi kuasa oleh pemilik hak cipta yang memberikan Lesen.

"Entiti Undang-undang" bermaksud kesatuan entiti yang bertindak dan semua entiti lain yang mengawal, dikawal oleh, atau berada di bawah kawalan bersama dengan entiti tersebut. Bagi maksud takrif ini, "kawalan" bermaksud (i) kuasa, langsung atau tidak langsung, untuk menyebabkan arahan atau pengurusan entiti tersebut, sama ada melalui kontrak atau sebaliknya, atau (ii) pemilikan lima puluh peratus (50%) atau lebih banyak saham tertunggak, atau (iii) pemilikan benefisial entiti tersebut.

"Anda" (atau "Anda") bermaksud individu atau Entiti Undang-undang yang menggunakan kebenaran yang diberikan oleh Lesen ini.

Borang "Sumber" bermaksud borang pilihan untuk membuat pengubahsuaian, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod sumber perisian, sumber dokumentasi dan fail konfigurasi.

Borang "Objek" hendaklah bermaksud sebarang bentuk yang terhasil daripada transformasi mekanikal atau terjemahan borang Sumber, termasuk tetapi tidak terhad kepada kod objek yang disusun, dokumentasi yang dijana dan penukaran kepada jenis media lain.

"Kerja" bermaksud karya pengarang, sama ada dalam bentuk Sumber atau Objek, yang disediakan di bawah Lesen, seperti yang ditunjukkan oleh notis hak cipta yang disertakan dalam atau dilampirkan pada karya tersebut (contoh disediakan dalam Lampiran di bawah).

"Karya Terbitan" hendaklah bermaksud apa-apa karya, sama ada dalam bentuk Sumber atau Objek, yang berdasarkan (atau diperoleh daripada) Karya dan untuknya semakan editorial, anotasi, perincian atau pengubahsuaian lain mewakili, secara keseluruhannya, karya asli kepengarangan. Bagi tujuan Lesen ini, Karya Terbitan tidak boleh termasuk karya yang masih boleh dipisahkan daripada, atau hanya memaut (atau diikat dengan nama) kepada antara muka, Karya dan Karya Terbitannya.

"Sumbangan" bermaksud apa-apa karya pengarang, termasuk versi asal Karya dan apa-apa pengubahsuaian atau tambahan pada Karya atau Karya Terbitan itu, yang dengan sengaja diserahkan kepada Pemberi Lesen untuk dimasukkan ke dalam Karya oleh pemilik hak cipta atau oleh individu atau Entiti Undang-undang diberi kuasa untuk menyerahkan bagi pihak pemilik hak cipta. Untuk tujuan takrif ini, "diserahkan" bermaksud sebarang bentuk komunikasi elektronik, lisan atau bertulis yang dihantar kepada Pemberi Lesen atau wakilnya, termasuk tetapi tidak terhad kepada komunikasi pada senarai mel elektronik, sistem kawalan kod sumber dan sistem penjejakan isu yang diuruskan oleh, atau bagi pihak, Pemberi Lesen untuk tujuan membincangkan dan menambah baik Karya, tetapi tidak termasuk komunikasi yang ditandakan secara jelas atau sebaliknya ditetapkan secara bertulis oleh pemilik hak cipta sebagai "Bukan Sumbangan."

"Penyumbang" bermaksud Pemberi Lesen dan mana-mana individu atau Entiti Undang-undang bagi pihaknya Sumbangan telah diterima oleh Pemberi Lesen dan kemudiannya diperbadankan dalam Kerja.

2. Pemberian Lesen Hak Cipta.

Tertakluk kepada terma dan syarat Lesen ini, setiap Penyumbang dengan ini memberikan kepada Anda lesen hak cipta yang kekal, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tanpa caj, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik untuk menghasilkan semula, menyediakan Karya Terbitan, dipamerkan secara umum, dilaksanakan secara terbuka, sublesen, dan mengedarkan Karya dan Karya Terbitan tersebut dalam bentuk Sumber atau Objek.

3. Pemberian Lesen Paten.

Tertakluk kepada terma dan syarat Lesen ini, setiap Penyumbang dengan ini memberikan kepada Anda lesen paten yang kekal, di seluruh dunia, tidak eksklusif, tanpa caj, bebas royalti, tidak boleh ditarik balik (kecuali seperti yang dinyatakan dalam bahagian ini) untuk membuat, telah membuat, menggunakan, menawarkan untuk menjual, menjual, mengimport, dan sebaliknya memindahkan Karya, di mana lesen tersebut hanya terpakai kepada tuntutan paten yang boleh dilesenkan oleh Penyumbang tersebut yang semestinya dilanggar oleh Sumbangan mereka sahaja atau dengan gabungan Sumbangan mereka dengan Karya yang Sumbangan tersebut telah diserahkan. Jika Anda memulakan litigasi paten terhadap mana-mana entiti (termasuk tuntutan balas atau tuntutan balas dalam tuntutan mahkamah) yang mendakwa bahawa Karya atau Sumbangan yang digabungkan dalam Karya merupakan pelanggaran paten langsung atau sumbangan, maka mana-mana lesen paten yang diberikan kepada Anda di bawah Lesen ini untuk itu Kerja hendaklah ditamatkan pada tarikh litigasi tersebut difailkan.

4. Pengagihan semula.

Anda boleh mengeluarkan semula dan mengedarkan salinan Karya atau Karya Terbitannya dalam sebarang medium, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dan dalam bentuk Sumber atau Objek, dengan syarat Anda memenuhi syarat berikut:

Anda mesti memberi mana-mana penerima lain Karya atau Karya Terbitan salinan Lesen ini; dan

Anda mesti menyebabkan mana-mana fail yang diubah suai membawa notis penting yang menyatakan bahawa Anda telah menukar fail tersebut; dan

Anda mesti mengekalkan, dalam bentuk Sumber mana-mana Karya Terbitan yang Anda edarkan, semua hak cipta, paten, tanda dagangan dan notis atribusi daripada bentuk Sumber Karya, tidak termasuk notis yang tidak berkaitan dengan mana-mana bahagian Karya Terbitan; dan Jika Karya tersebut menyertakan fail teks "NOTIS" sebagai sebahagian daripada pengedarannya, maka mana-mana Karya Terbitan yang Anda edarkan mesti menyertakan salinan boleh dibaca notis atribusi yang terkandung dalam fail NOTIS tersebut, tidak termasuk notis yang tidak berkaitan dengan mana-mana bahagian Karya Terbitan, di sekurang-kurangnya satu daripada tempat berikut: dalam fail teks NOTIS yang diedarkan sebagai sebahagian daripada Karya Terbitan; dalam borang Sumber atau dokumentasi, jika disediakan bersama-sama dengan Karya Terbitan; atau, dalam paparan yang dijana oleh Derivative Works, jika dan di mana-mana sahaja notis pihak ketiga tersebut biasanya muncul. Kandungan fail NOTIS adalah untuk tujuan maklumat sahaja dan tidak mengubah suai Lesen. Anda boleh menambah notis atribusi Anda sendiri dalam Karya Terbitan yang Anda edarkan, bersama atau sebagai tambahan kepada teks NOTIS daripada Karya, dengan syarat notis atribusi tambahan tersebut tidak boleh ditafsirkan sebagai mengubah suai Lesen. Anda boleh menambah penyata hak cipta Anda sendiri pada pengubahsuaian Anda dan boleh memberikan terma dan syarat lesen tambahan atau berbeza untuk penggunaan, pengeluaran semula atau pengedaran pengubahsuaian Anda, atau untuk mana-mana Karya Terbitan tersebut secara keseluruhan, dengan syarat penggunaan, pengeluaran semula dan pengedaran Anda Kerja sebaliknya mematuhi syarat-syarat yang dinyatakan dalam Lesen ini.

5. Penyerahan Sumbangan.

Melainkan Anda menyatakan sebaliknya secara eksplisit, sebarang Sumbangan yang sengaja diserahkan untuk dimasukkan ke dalam Karya oleh Anda kepada Pemberi Lesen adalah di bawah terma dan syarat Lesen ini, tanpa sebarang terma atau syarat tambahan. Walau apa pun perkara di atas, tiada apa pun di sini akan menggantikan atau mengubah suai terma mana-mana perjanjian lesen berasingan yang mungkin telah anda laksanakan dengan Pemberi Lesen berkenaan dengan Sumbangan tersebut.

6. Tanda dagangan.

Lesen ini tidak memberikan kebenaran untuk menggunakan nama dagangan, tanda dagangan, tanda perkhidmatan atau nama produk Pemberi Lesen, kecuali seperti yang diperlukan untuk kegunaan yang munasabah dan lazim dalam menerangkan asal usul Karya dan menghasilkan semula kandungan fail NOTIS.

7. Penafian Waranti.

Melainkan diperlukan oleh undang-undang yang terpakai atau dipersetujui secara bertulis, Pemberi Lesen menyediakan Karya tersebut (dan setiap Penyumbang memberikan Sumbangannya) pada ASAS "SEDIA ADANYA", TANPA JAMINAN ATAU SYARAT SEBARANG JENIS, sama ada secara nyata atau tersirat, termasuk, tanpa had, sebarang waranti atau syarat TAJUK, TANPA PELANGGARAN, KEBOLEHPERDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Anda bertanggungjawab sepenuhnya untuk menentukan kesesuaian menggunakan atau mengagihkan semula Kerja dan menanggung sebarang risiko yang berkaitan dengan pelaksanaan kebenaran Anda di bawah Lesen ini.

8. Had Liabiliti.

Dalam apa jua keadaan dan tanpa teori undang-undang, sama ada dalam tort (termasuk kecuaian), kontrak, atau sebaliknya, melainkan dikehendaki oleh undang-undang yang terpakai (seperti tindakan yang sengaja dan cuai teramat) atau dipersetujui secara bertulis, mana-mana Penyumbang bertanggungjawab kepada Anda untuk ganti rugi, termasuk apa-apa kerosakan langsung, tidak langsung, khas, sampingan atau berbangkit daripada sebarang sifat yang timbul akibat daripada Lesen ini atau daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan Kerja (termasuk tetapi tidak terhad kepada ganti rugi kerana kehilangan muhibah, pemberhentian kerja , kegagalan atau kerosakan komputer, atau mana-mana dan semua kerosakan atau kerugian komersial lain), walaupun jika Penyumbang tersebut telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

9. Menerima Waranti atau Liabiliti Tambahan.

Semasa mengagihkan semula Karya atau Karya Terbitan daripadanya, Anda boleh memilih untuk menawarkan, dan mengenakan bayaran untuk, penerimaan sokongan, waranti, indemniti, atau obligasi dan/atau hak liabiliti lain yang konsisten dengan Lesen ini. Walau bagaimanapun, dalam menerima kewajipan tersebut, Anda boleh bertindak hanya bagi pihak Anda sendiri dan atas tanggungjawab Anda sendiri, bukan bagi pihak mana-mana Penyumbang lain, dan hanya jika Anda bersetuju untuk menanggung rugi, mempertahankan dan memastikan setiap Penyumbang tidak berbahaya untuk sebarang liabiliti yang ditanggung oleh, atau tuntutan yang ditegaskan terhadap, Penyumbang tersebut kerana anda menerima sebarang waranti atau liabiliti tambahan sedemikian.

SQLCipher

Hak Cipta (c) 2008-2012, Zetetic LLC.

Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

• Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.

• Pengedaran semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.

• Nama ZETETIC LLC mahupun nama penyumbangnya tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH ZETETIC LLC "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA MAUPUN TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. ZETETIC LLC TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI; KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA, PERNIAGAAN; ) WALAU BAGAIMANAPUN MENYEBABKAN DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT, ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) YANG TIMBUL DALAM MANA-MANA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIMAKSUDKAN KEMUNGKINAN TERSEBUT.

SQLite

Semua kod dan dokumentasi dalam SQLite telah didedikasikan kepada domain awam oleh pengarang. Semua pengarang kod, dan wakil syarikat tempat mereka bekerja, telah menandatangani afidavit yang mendedikasikan sumbangan mereka kepada domain awam dan asal afidavit yang ditandatangani itu disimpan dalam peti keselamatan di pejabat utama Hwaci. Sesiapa sahaja bebas untuk menyalin, mengubah suai, menerbitkan, menggunakan, menyusun, menjual atau mengedarkan kod SQLite asal, sama ada dalam bentuk kod sumber atau sebagai binari yang disusun, untuk sebarang tujuan, komersial atau bukan komersial, dan dengan apa-apa cara.

RPC Matahari

Hak Cipta (C) 1984, Sun Microsystems, Inc.

Sun RPC ialah produk Sun Microsystems, Inc. dan disediakan untuk penggunaan tanpa had dengan syarat legenda ini disertakan pada semua media pita dan sebagai sebahagian daripada program perisian secara keseluruhan atau sebahagian. Pengguna boleh menyalin atau mengubah suai Sun RPC tanpa caj, tetapi tidak diberi kuasa untuk melesenkan atau mengedarkannya kepada orang lain kecuali sebagai sebahagian daripada produk atau program yang dibangunkan oleh pengguna.

SUN RPC DISEDIAKAN SEADANYA TANPA SEBARANG JENIS WARANTI TERMASUK WARANTI REKA BENTUK, KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU, ATAU TIMBUL DARIPADA KURSUS BERURUSAN, PENGGUNAAN ATAU AMALAN PERDAGANGAN.

Sun RPC disediakan tanpa sokongan dan tanpa sebarang kewajipan di pihak Sun Microsystems, Inc. untuk membantu dalam penggunaan, pembetulan, pengubahsuaian atau peningkatannya.

SUN MICROSYSTEMS, INC. TIDAK AKAN MEMPUNYAI LIABILITI BERKENAAN DENGAN PELANGGARAN HAK CIPTA, RAHSIA PERDAGANGAN ATAU MANA-MANA PATEN OLEH SUN RPC ATAU MANA-MANA BAHAGIANNYA.

Walau apa pun, Sun Microsystems, Inc. tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kehilangan hasil atau keuntungan atau kerosakan khas, tidak langsung dan berbangkit yang lain, walaupun jika Sun telah dinasihatkan tentang kemungkinan kerosakan tersebut.

Ubuntu

Perisian ini mungkin termasuk Ubuntu yang dilesenkan di bawah GNU General Public License Versi 2, salinannya bersama-sama dengan kod sumber untuk Ubuntu boleh didapati di http://www.ubuntu.com/.

Udev

Hak Cipta (c) 2013, Sam Truzjan

Hak cipta terpelihara.

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 • Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut.
 • Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 • Nama Sam Truzjan mahupun nama penyumbang lain tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PEMEGANG HAK CIPTA DAN PENYUMBANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI NYATA ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEHPERDAGANGAN DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. DALAM KEADAAN TIDAK AKAN PEMILIK HAK CIPTA ATAU PENYUMBANG AKAN TANGGUNGJAWAB KE ATAS SEBARANG LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TEladan, ATAU KEROSAKAN AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN PENGGANTI, PERKHIDMATAN; DATA PERKHIDMATAN; PERKHIDMATAN; ATAU GANGGUAN PERNIAGAAN) WALAUPUN BAGAI CARA ADANYA DAN ATAS MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU LAIN-LAIN) YANG TIMBUL DALAM APA-APA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIDAPATI TERHADAP PENYELESAIAN.

UPX/UPL

UPX dan UCL adalah perisian berhak cipta. Semua hak kekal dengan pengarang.

UPX ialah Hak Cipta (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

UPX ialah Hak Cipta (C) 1996-2000 Laszlo Molnar

UCL ialah Hak Cipta (C) 1996-2000 Markus Franz Xaver Johannes Oberhumer

LESEN AWAM AM GNU

UPX dan perpustakaan UCL adalah perisian percuma; anda boleh mengagihkannya semula dan/atau mengubah suainya di bawah syarat-syarat Lesen Awam Am GNU seperti yang diterbitkan oleh Yayasan Perisian Percuma; sama ada versi 2 Lesen, atau (mengikut pilihan anda) mana-mana versi kemudian.

UPX dan UCL diedarkan dengan harapan ia berguna, tetapi TANPA SEBARANG WARANTI; tanpa jaminan tersirat KEBOLEHPERDAGANGAN atau KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU. Lihat Lesen Awam Am GNU untuk butiran lanjut.

PENGECUALIAN KHAS UNTUK PELAKSANAAN MAMPAT

Rintisan yang tertanam dalam setiap program mampat UPX adalah sebahagian daripada UPX dan UCL, dan mengandungi kod yang berada di bawah hak cipta kami. Syarat Lesen Awam Am GNU masih terpakai kerana memampatkan program adalah satu bentuk khas untuk memautkan dengan rintisan kami.

Dengan ini Markus FXJ Oberhumer dan Laszlo Molnar memberi anda kebenaran khas untuk bebas menggunakan dan mengedarkan semua program mampat UPX (termasuk yang komersial), tertakluk kepada sekatan berikut:

 1. Anda mesti memampatkan program anda dengan versi UPX yang tidak diubah suai sepenuhnya; sama ada dengan versi precompiled kami, atau (atas pilihan anda) dengan versi penyusunan sendiri sumber UPX yang tidak diubah suai seperti yang diedarkan oleh kami.
 2. Ini juga membayangkan bahawa rintisan UPX mestilah tidak diubah suai sepenuhnya, iaitu rintisan yang tertanam dalam atur cara mampat anda mestilah sama bait dengan rintisan yang dihasilkan oleh versi UPX rasmi yang tidak diubah suai.
 3. Penyahmampat dan sebarang kod lain daripada rintisan mesti digunakan secara eksklusif oleh rintisan UPX yang tidak diubah suai untuk menyahmampat atur cara anda pada permulaan program. Tiada bahagian rintisan boleh dibaca, disalin, dipanggil atau sebaliknya digunakan atau diakses oleh program anda.

WTL

WTL dilesenkan menurut Microsoft Public License (MS-PL).

Lesen ini mengawal penggunaan perisian yang disertakan. Jika anda menggunakan perisian, anda menerima lesen ini. Jika anda tidak menerima lesen, jangan gunakan perisian tersebut.

1. Definisi

Istilah "menghasilkan semula," "menghasilkan semula," "karya terbitan" dan "pengedaran" mempunyai maksud yang sama di sini seperti di bawah undang-undang hak cipta AS.

"Sumbangan" ialah perisian asal, atau sebarang penambahan atau perubahan pada perisian.

"Penyumbang" ialah mana-mana orang yang mengagihkan sumbangannya di bawah lesen ini.

"Paten berlesen" ialah tuntutan paten penyumbang yang membaca secara langsung pada sumbangannya.

2. Pemberian Hak

(A) Pemberian Hak Cipta- Tertakluk kepada terma lesen ini, termasuk syarat dan had lesen dalam seksyen 3, setiap penyumbang memberi anda lesen hak cipta yang tidak eksklusif, di seluruh dunia, tanpa royalti untuk menghasilkan semula sumbangannya, menyediakan karya terbitan daripadanya. sumbangan, dan mengedarkan sumbangannya atau sebarang karya terbitan yang anda cipta.

(B) Pemberian Paten- Tertakluk kepada terma lesen ini, termasuk syarat dan had lesen dalam seksyen 3, setiap penyumbang memberi anda lesen bukan eksklusif, seluruh dunia, bebas royalti di bawah paten berlesennya untuk membuat, membuat, menggunakan , menjual, menawarkan untuk jualan, mengimport dan/atau sebaliknya melupuskan sumbangannya dalam perisian atau karya terbitan sumbangan dalam perisian.

3. Syarat dan Had

(A) Tiada Lesen Tanda Dagangan - Lesen ini tidak memberikan anda hak untuk menggunakan nama, logo atau tanda dagangan mana-mana penyumbang.

(B) Jika anda membawa tuntutan paten terhadap mana-mana penyumbang ke atas paten yang anda dakwa dilanggar oleh perisian, lesen paten anda daripada penyumbang tersebut kepada perisian akan tamat secara automatik

(C) Jika anda mengedarkan mana-mana bahagian perisian, anda mesti mengekalkan semua hak cipta, paten, tanda dagangan dan notis atribusi yang terdapat dalam perisian.

(D) Jika anda mengedarkan mana-mana bahagian perisian dalam bentuk kod sumber, anda boleh berbuat demikian hanya di bawah lesen ini dengan memasukkan salinan lengkap lesen ini bersama pengedaran anda. Jika anda mengedarkan mana-mana bahagian perisian dalam bentuk kod yang disusun atau objek, anda hanya boleh berbuat demikian di bawah lesen yang mematuhi lesen ini.

(E) Perisian ini dilesenkan "seadanya." Anda menanggung risiko menggunakannya. Penyumbang tidak memberikan jaminan, jaminan atau syarat nyata. Anda mungkin mempunyai hak pengguna tambahan di bawah undang-undang tempatan anda yang tidak boleh diubah oleh lesen ini. Setakat yang dibenarkan di bawah undang-undang tempatan anda, penyumbang mengecualikan jaminan tersirat kebolehdagangan, kesesuaian untuk tujuan tertentu dan bukan pelanggaran.

UnRAR

UnRAR - utiliti percuma untuk arkib RAR

Lesen untuk penggunaan dan pengedaran versi mudah alih PERCUMA

Kod sumber utiliti UnRAR ialah perisian percuma. Ini bermaksud:

 1. Semua hak cipta untuk RAR dan utiliti UnRAR dimiliki secara eksklusif oleh pengarang - Alexander Roshal.
 2. Kod sumber UnRAR boleh digunakan dalam mana-mana perisian untuk mengendalikan arkib RAR tanpa had secara percuma, tetapi tidak boleh digunakan untuk membangunkan arkib yang serasi dengan RAR (WinRAR) dan untuk mencipta semula algoritma pemampatan RAR, yang merupakan proprietari. Pengedaran kod sumber UnRAR yang diubah suai dalam bentuk berasingan atau sebagai sebahagian daripada perisian lain dibenarkan, dengan syarat teks penuh perenggan ini, bermula daripada perkataan "kod sumber UnRAR", disertakan dalam lesen, atau dalam dokumentasi jika lesen tidak tersedia, dan dalam komen kod sumber pakej yang terhasil.
 3. Utiliti UnRAR mungkin diedarkan secara bebas. Ia dibenarkan untuk mengedarkan UnRAR di dalam pakej perisian lain.
 4. ARKIB RAR DAN UTILITI UnRAR DIEDARKAN "SEBAGAIMANA ADANYA". TIADA SEBARANG JENIS WARANTI YANG DINYATAKAN ATAU TERSIRAT. ANDA GUNAKAN ATAS RISIKO ANDA SENDIRI. PENULIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS KEHILANGAN DATA, KEROSAKAN, KEHILANGAN KEUNTUNGAN ATAU SEBARANG JENIS KERUGIAN LAIN SEMASA MENGGUNAKAN ATAU MENYELESAIKAN PERISIAN INI.
 5. Memasang dan menggunakan utiliti UnRAR menandakan penerimaan terma dan syarat lesen ini.
 6. Jika anda tidak bersetuju dengan syarat lesen, anda mesti mengalih keluar fail UnRAR daripada peranti storan anda dan berhenti menggunakan utiliti tersebut.

Terima kasih kerana berminat dengan RAR dan UnRAR.

Alexander L. Roshal

XMLParser

Hak Cipta (c) 2002, Frank Vanden Berghen

Dilesenkan di bawah Lesen Apache, Versi 2.0 ("Lesen"); anda tidak boleh menggunakan fail ini kecuali mematuhi Lesen. Anda boleh mendapatkan salinan Lesen di http://www.apache.org/licenses/LICENSE-2.0.

Melainkan diperlukan oleh undang-undang yang terpakai atau dipersetujui secara bertulis, perisian yang diedarkan di bawah Lesen diedarkan atas ASAS "SEBAGAIMANA ADANYA" TANPA WARANTI ATAU SYARAT APA-APA JENIS, sama ada nyata atau tersirat. Lihat Lesen untuk bahasa tertentu yang mengawal kebenaran dan pengehadan di bawah Lesen.

Zlib

Hak Cipta (C) 1995-2017 Jean-loup Gailly dan Mark Adler

Perisian ini disediakan "seadanya", tanpa sebarang waranti nyata atau tersirat. Walau apa pun, pengarang tidak akan bertanggungjawab ke atas sebarang kerosakan yang timbul daripada penggunaan perisian ini.

Kebenaran diberikan kepada sesiapa sahaja untuk menggunakan perisian ini untuk sebarang tujuan, termasuk aplikasi komersial, dan untuk mengubahnya serta mengedarkannya semula secara bebas, tertakluk kepada sekatan berikut:

 1. Asal perisian ini tidak boleh disalah nyatakan; anda tidak boleh mendakwa bahawa anda menulis perisian asal. Jika anda menggunakan perisian ini dalam produk, pengakuan dalam dokumentasi produk akan dihargai tetapi tidak diperlukan.
 2. Versi sumber yang diubah mesti ditandakan dengan jelas dan tidak boleh disalahtafsirkan sebagai perisian asal.
 3. Notis ini tidak boleh dialih keluar atau diubah daripada mana-mana pengedaran sumber.

Jean-loup Gailly: jloup@gzip.org

Mark Adler: madler@alumni.caltech.edu

Pengubahsuaian untuk Unzip untuk Zip64

Hak Cipta (c) 1990-2009 Info-ZIP. Hak cipta terpelihara.

Untuk tujuan hak cipta dan lesen ini, "Info-ZIP" ditakrifkan sebagai set individu berikut:

Mark Adler, John Bush, Karl Davis, Harald Denker, Jean-Michel Dubois, Jean-loup Gailly, Hunter Goatley, Ed Gordon, Ian Gorman, Chris Herborth, Dirk Haase, Greg Hartwig, Robert Heath, Jonathan Hudson, Paul Kienitz, David Kirschbaum, Johnny Lee, Onno van der Linden, Igor Mandrichenko, Steve P. Miller, Sergio Monesi, Keith Owens, George Petrov, Greg Roelofs, Kai Uwe Rommel, Steve Salisbury, Dave Smith, Steven M. Schweda, Christian Spieler, Cosmin Truta , Antoine Verheijen, Paul von Behren, Rich Wales, Mike White.

Perisian ini disediakan "seadanya," tanpa sebarang jenis waranti, nyata atau tersirat. Dalam apa jua keadaan, Info-ZIP atau penyumbangnya tidak akan bertanggungjawab untuk sebarang kerosakan langsung, tidak langsung, sampingan, khas atau berbangkit yang timbul daripada penggunaan atau ketidakupayaan untuk menggunakan perisian ini.

Kebenaran diberikan kepada sesiapa sahaja untuk menggunakan perisian ini untuk sebarang tujuan, termasuk aplikasi komersial, dan untuk mengubahnya serta mengedarkannya semula secara bebas, tertakluk kepada penafian di atas dan sekatan berikut:

1. Pengagihan semula kod sumber (secara keseluruhan atau sebahagian) mesti mengekalkan notis hak cipta, takrifan, penafian dan senarai syarat di atas.

2. Pengagihan semula dalam bentuk binari (boleh laku dan perpustakaan yang disusun) mesti mengeluarkan semula notis hak cipta, takrifan, penafian dan senarai syarat dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran di atas. Dokumentasi tambahan tidak diperlukan untuk boleh laku di mana pilihan lesen baris arahan menyediakannya dan nota mengenai pilihan ini ada dalam sepanduk permulaan boleh laku.
Satu-satunya pengecualian kepada syarat ini ialah pengagihan semula binari UnZipSFX standard (termasuk SFXWiz) sebagai sebahagian daripada arkib pengekstrakan sendiri; yang dibenarkan tanpa memasukkan lesen ini, selagi sepanduk SFX biasa belum dialih keluar daripada binari atau dilumpuhkan.

1. Versi yang diubah--termasuk, tetapi tidak terhad kepada, port kepada sistem pengendalian baharu, port sedia ada dengan antara muka grafik baharu, versi dengan kefungsian yang diubah suai atau ditambah, dan versi perpustakaan dinamik, dikongsi atau statik bukan daripada Info-ZIP--mesti ditandakan dengan jelas seperti itu dan tidak boleh disalahtafsirkan sebagai sumber asal atau, jika binari, disusun daripada sumber asal. Versi yang diubah sedemikian juga tidak boleh disalahtafsirkan sebagai keluaran Info-ZIP--termasuk, tetapi tidak terhad kepada, pelabelan versi yang diubah dengan nama "Info-ZIP" (atau sebarang variasi daripadanya, termasuk, tetapi tidak terhad kepada, berbeza huruf besar), "Pocket UnZip," "WiZ" atau "MacZip" tanpa kebenaran jelas Info-ZIP. Versi yang diubah seperti itu dilarang lagi daripada menggunakan salah nyata alamat e-mel Zip-Bugs atau Info-ZIP atau URL Info-ZIP, seperti membayangkan Info-ZIP akan memberikan sokongan untuk versi yang diubah.

2. Info-ZIP mengekalkan hak untuk menggunakan nama "Info-ZIP," "Zip," "UnZip," "UnZipSFX," "WiZ," "Pocket UnZip," "Pocket Zip" dan "MacZip" untuknya sumber sendiri dan keluaran binari.

1.0.0.rc15/lib/metadata/reconfig.c:

Hak Cipta (C) 2006 IBM, semua hak terpelihara.

Ditulis oleh Darrick Wong , James Simshaw , dan Adam DiCarlo

Hak Cipta (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara

LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/metadata/metadata.c, 1.0.0.rc15/lib/format/format.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.c, 1.0.0.rc15/lib/device/scsi.c,
1.0.0.rc15/lib/device/scsi.h, 1.0.0.rc15/lib/misc/misc.c,
1.0.0.rc15/lib/activate/activate.c, 1.0.0.rc15/lib/activate/devmapper.c,
1.0.0.rc15/tools/commands.c, 1.0.0.rc15/tools/commands.h,
1.0.0.rc15/tools/toollib.c, 1.0.0.rc15/include/dmraid/lib_context.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/list.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/misc.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/dmraid.h, 1.0.0.rc15/include/dmraid/metadata.h,
1.0.0.rc15/include/dmraid/format.h:

Hak Cipta (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara

Hak Cipta (C) 2007 Intel Corporation. Hak cipta terpelihara.

November, 2007 - tambahan untuk Create, Delete, Rebuild & Raid 10.

LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/metadata/log_ops.c:
Hak Cipta (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Hak cipta terpelihara
Hak Cipta (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara
LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.c:
Hak Cipta (C) 2004 NVidia Corporation. Hak cipta terpelihara.
Hak Cipta (C) 2004-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara
LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.c:
Hak Cipta (C) 2005-2006 IBM, Hak cipta terpelihara.
Ditulis oleh Darrick Wong , James Simshaw , dan Adam DiCarlo
Hak Cipta (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Hak cipta terpelihara
LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/nv.h:
Hak Cipta (C) 2004, 2005 NVidia Corporation. Hak cipta terpelihara.
sambungan dmraid:
Hak Cipta (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH.
LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/isw.h
Hak Cipta (C) 2003, 2004, 2005 Intel Corporation.
sambungan dmraid:
Hak Cipta (C) 2004, 2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara
Pengarang: Boji Tony Kannanthanam < boji dot t dot kannanthanam at intel dot com > Martins Krikis < martins dot krikis at intel dot com >
LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/hpt37x.h:

Hak Cipta (c) 2000,2001 Søren Schmidt Semua hak terpelihara.
pengubahsuaian dmraid:

Hak Cipta (C) 2004,2005 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara

LESEN:

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut, tanpa pengubahsuaian, serta-merta pada permulaan fail.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. Nama pengarang tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

PERISIAN INI DISEDIAKAN OLEH PENGARANG "SEBAGAIMANA ADANYA" DAN SEBARANG WARANTI TERSURAT ATAU TERSIRAT, TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, WARANTI TERSIRAT KEBOLEH DAGANG DAN KESESUAIAN UNTUK TUJUAN TERTENTU ADALAH DITOLAK. PENULIS TIDAK AKAN BERTANGGUNGJAWAB ATAS SEBARANG KEROSAKAN LANGSUNG, TIDAK LANGSUNG, SAMPINGAN, KHAS, TELADAN ATAU AKIBAT (TERMASUK, TETAPI TIDAK TERHAD KEPADA, PEROLEHAN BARANGAN ATAU PERKHIDMATAN PENGGANTI; KEHILANGAN PENGGUNAAN, DATA, ATAU PERNIAGAAN ) WALAU BAGAIMANAPUN MENYEBABKAN DAN MENGENAI MANA-MANA TEORI LIABILITI, SAMA ADA DALAM KONTRAK, LIABILITI KETAT, ATAU TORT (TERMASUK KECUAIAN ATAU SEBALIKNYA) YANG TIMBUL DALAM MANA-MANA CARA DARI PENGGUNAAN PERISIAN INI, WALAUPUN DIMAKSUDKAN KEMUNGKINAN TERSEBUT.

1.0.0.rc15/lib/format/ataraid/asr.h:

Hak Cipta (c) 2005-2006 IBM (perubahan kod sebenar oleh Darrick Wong)

Hak Cipta (c) 2001, 2002, 2004 Adaptec Inc.

Hak cipta terpelihara.

LESEN:

Pengagihan semula dan penggunaan dalam bentuk sumber dan binari, dengan atau tanpa pengubahsuaian, dibenarkan dengan syarat syarat berikut dipenuhi:

 1. Pengagihan semula kod sumber mesti mengekalkan notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut, tanpa pengubahsuaian, serta-merta pada permulaan fail.
 2. Pengagihan semula dalam bentuk binari mesti mengeluarkan semula notis hak cipta di atas, senarai syarat ini dan penafian berikut dalam dokumentasi dan/atau bahan lain yang disediakan bersama pengedaran.
 3. Nama pengarang tidak boleh digunakan untuk menyokong atau mempromosikan produk yang diperoleh daripada perisian ini tanpa kebenaran bertulis khusus terlebih dahulu.

Sebagai alternatif, perisian ini boleh diedarkan di bawah syarat GNU General Public License ("GPL") versi 2, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.c, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_cvt.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.c,
1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_lib.h, 1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_dump.h:
Hak Cipta (C) 2005-2006 IBM, Hak cipta terpelihara.
Ditulis oleh Darrick Wong
Hak Cipta (C) 2006 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Hak cipta terpelihara
LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/lib/format/ddf/ddf1_crc.c:
Hak Cipta (C) 2005-2006 IBM, Hak cipta terpelihara.
Ditulis oleh James Simshaw simshawj@us.ibm.com
Hak Cipta (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen, Red Hat GmbH Hak cipta terpelihara
LESEN: GPL, lihat di bawah

1.0.0.rc15/include/dmraid/reconfig.h:
Hak Cipta (C) 2006 Darrick Wong, IBM. Hak cipta terpelihara
Hak Cipta (C) 2006-2008 Heinz Mauelshagen Red Hat GmbH. Hak cipta terpelihara
LESEN: GPL, lihat di bawah
debian/dmraid-activate:
(c) 2008 Canonical Ltd.
LESEN: GPL, lihat di bawah

PELBAGAI TERMA HARTA INTELEK

Mac ialah tanda dagangan Apple Inc., yang didaftarkan di AS dan negara lain.

Memuatkan...