Enigma Software Group USA, LLC - Syarat Tawaran Diskaun

Semakan Terakhir: 21 Mac 2019

1.1 Dari semasa ke semasa, kami mungkin menawarkan tawaran diskaun istimewa supaya pengguna boleh mengakses dan mencuba ciri premium / berbayar tertentu atau ciri dan kandungan lain salah satu produk kami untuk tempoh masa tertentu seperti yang ditentukan oleh kami. Tawaran diskaun istimewa disediakan oleh Enigma Software Group USA, LLC kepada pengguna baharu dan bekas yang layak. Terma dan syarat khusus (termasuk harga dan tempoh) yang berkaitan dengan tawaran diskaun mungkin muncul di tapak web kami, semasa pendaftaran, atau dalam mesej/surat-menyurat lain yang kami hantar. Semua terma dan syarat yang berkaitan dengan tawaran diskaun ini digabungkan melalui rujukan ke dalam Perjanjian anda dengan kami dan mengikat di sisi undang-undang.
1.2 Dengan menggunakan tawaran diskaun istimewa, anda: (a) mengakui dan bersetuju dengan Perjanjian Lesen Pengguna Akhir kami, Dasar Privasi kami, dan Syarat Tawaran Diskaun Khas ini, serta terma dan dasar kami yang lain, yang semuanya ditetapkan di tapak web kami www.enigmasoftware .com ; dan (b) bersetuju untuk menggunakan maklumat yang anda serahkan kepada kami mengikut Dasar Privasi kami.
1.3 Tawaran diskaun istimewa bermula apabila anda mengaktifkan tawaran. Jika anda tidak mahu meneruskan sebarang ciri premium/berbayar, anda mesti membatalkan langganan berbayar anda sebelum tamat sebarang tempoh tawaran. Kami akan mengebil kaedah pembayaran pilihan anda untuk yuran langganan aplikasi pada penghujung tempoh tawaran secara berulang jika anda tidak membatalkan langganan anda sebelum tamat tempoh tawaran.
1.4 Kami berhak untuk menentukan kelayakan untuk tawaran diskaun mengikut budi bicara kami sendiri. Untuk mengaktifkan sebarang tawaran, anda mungkin perlu menyerahkan maklumat tertentu yang kami perlukan semasa mendaftar. Kami mungkin menggunakan maklumat seperti alamat, e-mel, maklumat pembayaran, pengecam peranti, ID perkakasan dan alamat IP untuk membantu kami menentukan kelayakan.
1.5 Jika anda mempunyai langganan sedia ada atau baru-baru ini kepada produk atau perkhidmatan, anda tidak layak untuk tawaran diskaun ini. Untuk membantu mencegah penyalahgunaan, kami mungkin mengehadkan tempoh tawaran diskaun atau mengehadkan kelayakan. Jika kami menentukan bahawa penyalahgunaan berlaku atau pengguna tidak layak, kami boleh membatalkan tawaran diskaun dan menggantung akses pengguna kepada produk dan perkhidmatan kami. Mengikut budi bicara kami, kami boleh menarik balik, membatalkan atau menukar kandungan atau ciri tawaran diskaun (atau syarat tawaran diskaun istimewa ini) pada bila-bila masa dengan memberikan notis dan tanpa liabiliti kepada anda.
1.6 Anda hanya boleh mendapat manfaat daripada tawaran diskaun istimewa sekali. Tawaran diskaun adalah peribadi dan tidak boleh dipindah milik. Anda tidak boleh menebus tawaran diskaun dengan wang tunai. Tawaran diskaun tersedia untuk tempoh masa yang ditetapkan oleh kami mengikut budi bicara kami sendiri. Tawaran diskaun tidak boleh digunakan bersama mana-mana tawaran lain dan mungkin tidak tersedia kepada semua pengguna di semua rantau atau semua negara.

Kumpulan Perisian Enigma USA, LLC
2803 Teluk ke Bay Blvd
Suite #446, Clearwater
FL 33759
USA

Memuatkan...