Όροι Προσφοράς Περιορισμένης Έκπτωσης EnigmaSoft

Τελευταία αναθεώρηση: 21 Μαρτίου 2019

1.1 Κατά καιρούς, ενδέχεται να προσφέρουμε μια ειδική προσφορά έκπτωσης, ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν πρόσβαση και να δοκιμάσουν συγκεκριμένες λειτουργίες premium / επί πληρωμή ή άλλες λειτουργίες και περιεχόμενο ενός από τα προϊόντα μας για ορισμένες χρονικές περιόδους όπως καθορίζονται από εμάς. Οι ειδικές εκπτωτικές προσφορές διατίθενται από την EnigmaSoft Limited σε νέους και πρώην χρήστες που πληρούν τις προϋποθέσεις. Συγκεκριμένοι όροι και προϋποθέσεις (συμπεριλαμβανομένης της τιμολόγησης και της διάρκειας) που σχετίζονται με την προσφορά έκπτωσης ενδέχεται να εμφανίζονται στον ιστότοπό μας, κατά την εγγραφή ή σε άλλα μηνύματα/αλληλογραφία που στέλνουμε. Όλοι αυτοί οι όροι και προϋποθέσεις σχετικά με την προσφορά έκπτωσης ενσωματώνονται με αναφορά στη Συμφωνία σας μαζί μας και είναι νομικά δεσμευτικοί.
1.2 Χρησιμοποιώντας μια ειδική προσφορά έκπτωσης: (α) αναγνωρίζετε και συμφωνείτε με τη Συμφωνία Άδειας Χρήσης Τελικού Χρήστη , την Πολιτική Απορρήτου μας , αυτούς τους Όρους Προσφοράς Ειδικής Έκπτωσης και τους άλλους όρους και τις πολιτικές μας, οι οποίοι ορίζονται όλοι στον ιστότοπό μας www.enigmasoftware.com ; και (β) συναινείτε στη χρήση των πληροφοριών που μας υποβάλλετε σύμφωνα με την Πολιτική Απορρήτου μας.
1.3 Η ειδική προσφορά έκπτωσης ξεκινά όταν ενεργοποιήσετε την προσφορά. Εάν δεν θέλετε να συνεχίσετε με λειτουργίες premium / επί πληρωμή, πρέπει να ακυρώσετε τη συνδρομή επί πληρωμή πριν από το τέλος οποιασδήποτε περιόδου προσφοράς. Θα χρεώνουμε την προτιμώμενη μέθοδο πληρωμής για τη συνδρομή της εφαρμογής στο τέλος της περιόδου προσφοράς σε επαναλαμβανόμενη βάση, εάν δεν ακυρώσετε τη συνδρομή σας πριν από το τέλος της περιόδου προσφοράς.
1.4 Διατηρούμε το δικαίωμα να καθορίσουμε την καταλληλότητα για την προσφορά έκπτωσης κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Για να ενεργοποιήσετε οποιαδήποτε προσφορά μπορεί να χρειαστεί να υποβάλετε ορισμένες πληροφορίες που απαιτούμε κατά την εγγραφή. Ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε πληροφορίες όπως διεύθυνση, email, στοιχεία πληρωμής, αναγνωριστικό συσκευής, αναγνωριστικό υλικού και διεύθυνση IP για να μας βοηθήσουν να προσδιορίσουμε την καταλληλότητα.
1.5 Εάν έχετε μια υπάρχουσα ή πρόσφατη συνδρομή σε ένα προϊόν ή μια υπηρεσία, δεν πληροίτε τις προϋποθέσεις για αυτήν την προσφορά έκπτωσης. Για να αποτρέψουμε την κατάχρηση, ενδέχεται να περιορίσουμε τη διάρκεια της προσφοράς έκπτωσης ή να περιορίσουμε την καταλληλότητα. Εάν διαπιστώσουμε ότι υπάρχει κατάχρηση ή ότι ένας χρήστης δεν είναι κατάλληλος, ενδέχεται να ανακαλέσουμε την προσφορά έκπτωσης και να αναστείλουμε την πρόσβαση ενός χρήστη στα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας. Κατά τη διακριτική μας ευχέρεια, μπορούμε να αποσύρουμε, να ακυρώσουμε ή να αλλάξουμε το περιεχόμενο ή τις δυνατότητες μιας προσφοράς έκπτωσης (ή αυτούς τους όρους ειδικής προσφοράς έκπτωσης) ανά πάσα στιγμή, παρέχοντας ειδοποίηση και χωρίς ευθύνη προς εσάς.
1.6 Μπορείτε να επωφεληθείτε από την ειδική προσφορά έκπτωσης μόνο μία φορά. Οι προσφορές έκπτωσης είναι προσωπικές και δεν μεταβιβάζονται. Δεν μπορείτε να εξαργυρώσετε προσφορές έκπτωσης με μετρητά. Οι εκπτωτικές προσφορές είναι διαθέσιμες για τις χρονικές περιόδους που ορίζονται από εμάς κατά την απόλυτη διακριτική μας ευχέρεια. Οι προσφορές έκπτωσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε συνδυασμό με οποιαδήποτε άλλη προσφορά και ενδέχεται να μην είναι διαθέσιμες σε όλους τους χρήστες σε όλες τις περιοχές ή όλες τις χώρες.

EnigmaSoft Limited
1 Castle Street, 3ος όροφος
Δουβλίνο 2
Ιρλανδία, D02 XD82