Enigma Software Group USA, LLC - Vilkår for rabattilbud

Sidst revideret: 21. marts 2019

1.1 Fra tid til anden kan vi tilbyde et særligt rabattilbud, så brugere kan få adgang til og prøve bestemte premium-/betalte funktioner eller andre funktioner og indhold af et af vores produkter i bestemte perioder, som bestemt af os. Særlige rabattilbud stilles til rådighed af Enigma Software Group USA, LLC til kvalificerede nye og tidligere brugere. Specifikke vilkår og betingelser (inklusive priser og varighed) relateret til rabattilbuddet kan forekomme på vores hjemmeside, under tilmelding eller i andre meddelelser/korrespondance, vi sender. Alle disse vilkår og betingelser vedrørende rabattilbuddet er indarbejdet ved henvisning i din aftale med os og er juridisk bindende.
1.2 Ved at bruge et særligt rabattilbud: (a) anerkender og accepterer du vores slutbrugerlicensaftale , vores privatlivspolitik og disse vilkår for særlige rabattilbud og vores andre vilkår og politikker, som alle er angivet på vores hjemmeside www.enigmasoftware .com ; og (b) samtykke til brug af de oplysninger, du sender til os i overensstemmelse med vores privatlivspolitik.
1.3 Det særlige rabattilbud starter, når du aktiverer tilbuddet. Hvis du ikke ønsker at fortsætte med nogen premium/betalte funktioner, skal du annullere dit betalte abonnement inden udgangen af en tilbudsperiode. Vi fakturerer din foretrukne betalingsmetode for ansøgningsabonnementsgebyret i slutningen af tilbudsperioden på en tilbagevendende basis, hvis du ikke opsiger dit abonnement inden udløbet af tilbudsperioden.
1.4 Vi forbeholder os retten til at bestemme berettigelse til rabattilbuddet efter eget skøn. For at aktivere ethvert tilbud skal du muligvis indsende visse oplysninger, vi har brug for ved tilmelding. Vi kan bruge oplysninger såsom adresse, e-mail, betalingsoplysninger, enheds-id, hardware-id og IP-adresse til at hjælpe os med at bestemme berettigelse.
1.5 Hvis du har et eksisterende eller nyligt abonnement på et produkt eller en tjeneste, er du ikke berettiget til dette rabattilbud. For at hjælpe med at forhindre misbrug kan vi begrænse varigheden af rabattilbuddet eller begrænse berettigelsen. Hvis vi fastslår, at der forekommer misbrug, eller at en bruger ikke er kvalificeret, kan vi tilbagekalde rabattilbuddet og suspendere en brugers adgang til vores produkter og tjenester. Efter vores skøn kan vi til enhver tid trække tilbage, annullere eller ændre indholdet eller funktionerne i et rabattilbud (eller disse særlige rabattilbudsvilkår) ved at give varsel og uden ansvar over for dig.
1.6 Du kan kun nyde godt af det særlige rabattilbud én gang. Rabattilbud er personlige og kan ikke overdrages. Du kan ikke indløse rabattilbud til kontanter. Rabattilbud er tilgængelige i de tidsperioder, der er fastsat af os efter vores eget skøn. Rabattilbud kan ikke bruges sammen med andre tilbud og er muligvis ikke tilgængelige for alle brugere i alle regioner eller alle lande.

Enigma Software Group USA, LLC
2803 Gulf to Bay Blvd
Suite #446, Clearwater
FL 33759
USA

Indlæser...