Computer Security Kërcënimet e shumta që synojnë sistemet e zgjedhjeve...

Kërcënimet e shumta që synojnë sistemet e zgjedhjeve shtetërore dhe lokale e shtyjnë Agjencinë e Sigurisë Kibernetike të SHBA-së të rrisë sigurinë

Agjencia Amerikane e Sigurisë Kibernetike dhe Sigurisë së Infrastrukturës (CISA) ka iniciuar një strategji proaktive për të rritur sigurinë zgjedhore në mbarë vendin, veçanërisht duke synuar të përforcojë mbështetjen për zyrat lokale dhe të rrënjos besimin tek votuesit në lidhje me sigurinë dhe saktësinë e zgjedhjeve të ardhshme presidenciale. Agjencia po prezanton një program të ri, iniciativën e këshilltarëve për sigurinë zgjedhore, e cila do t'i paraqitet Shoqatës Kombëtare të Drejtorëve të Zgjedhjeve Shtetërore dhe Shoqatës Kombëtare të Sekretarëve të Shtetit gjatë takimeve të tyre vjetore.

Zyrtarët shtetërorë dhe lokalë të zgjedhjeve përballen me një mori sfidash sigurie, duke përfshirë sulme të mundshme kibernetike nga entitete të huaja, sulme me ransomware mbi sistemet kompjuterike dhe shpërndarjen e dezinformatave zgjedhore, gjë që ka çuar në ngacmime të zyrtarëve dhe minuar besimin e publikut. Incidentet e fundit të tilla si thirrjet robotike të gjeneruara nga AI në New Hampshire dhe një sulm kibernetik në Fulton County, Georgia, nxjerrin në pah urgjencën e forcimit të masave të sigurisë zgjedhore.

Programi CISA përfshin rekrutimin e dhjetë profesionistëve me përvojë në fushën e zgjedhjeve, të pozicionuar në mënyrë strategjike në të gjithë vendin. Këta këshilltarë do të plotësojnë stafin ekzistues të ngarkuar me kryerjen e vlerësimeve të sigurisë kibernetike dhe të sigurisë fizike për zyrat zgjedhore sipas kërkesës. Vetë themelimi i CISA-s pasoi zgjedhjet e vitit 2016, të shënuara nga përpjekjet për ndërhyrje ruse, duke nxitur njohjen e sistemeve zgjedhore si infrastrukturë kritike që meritojnë mbështetje të shtuar federale.

Jen Easterly, Drejtore e CISA, njoftoi nisjen e programit në një takim të drejtorëve të zgjedhjeve shtetërore në Karolinën e Jugut, duke theksuar fokusin e tij ekskluziv te zgjedhjet dhe rëndësinë e të kuptuarit të kompleksiteteve unike dhe nevojave të sigurisë të çdo juridiksioni. Këshilltarët e rinj, duke përfshirë individë me përvojë të gjerë në administrimin e zgjedhjeve shtetërore, janë të gatshëm të ofrojnë mbështetje jetike për zyrtarët zgjedhorë në mbarë vendin.

Zyrtarët e zgjedhjeve shtetërore kanë shprehur vlerësimin për ndihmën shtesë nga CISA, duke njohur përpjekjet bashkëpunuese të nevojshme për të forcuar infrastrukturën e sigurisë kibernetike kundër ndërhyrjeve me qëllim të keq. Angazhimi ndërmjet CISA dhe autoriteteve shtetërore shihet si një hap vendimtar përpara në ruajtjen e integritetit të procesit zgjedhor.

Bashkëpunimi midis CISA dhe organeve shtetërore zgjedhore nënvizon një qasje proaktive për të adresuar kërcënimet në zhvillim dhe për të forcuar besimin në sistemin zgjedhor, duke theksuar rëndësinë e partneritetit dhe shkëmbimit të ekspertizës në garantimin e sigurisë zgjedhore.

Po ngarkohet...