Computer Security Pelbagai Ancaman Ditujukan kepada Sistem Pilihan Raya...

Pelbagai Ancaman Ditujukan kepada Sistem Pilihan Raya Negeri dan Tempatan Mendorong Agensi Keselamatan Siber AS untuk Meningkatkan Keselamatan

Agensi Keselamatan Siber dan Infrastruktur AS (CISA) telah memulakan strategi proaktif untuk meningkatkan keselamatan pilihan raya di seluruh negara, terutamanya bertujuan untuk mengukuhkan sokongan untuk pejabat tempatan dan menanamkan keyakinan kepada pengundi mengenai keselamatan dan ketepatan pilihan raya presiden yang akan datang. Agensi itu memperkenalkan program baharu, inisiatif penasihat keselamatan pilihan raya, yang akan dibentangkan kepada Persatuan Kebangsaan Pengarah Pilihan Raya Negeri dan Persatuan Kebangsaan Setiausaha Negara semasa mesyuarat tahunan mereka.

Pegawai pilihan raya negeri dan tempatan berhadapan dengan pelbagai cabaran keselamatan, termasuk potensi serangan siber daripada entiti asing, serangan perisian tebusan pada sistem komputer, dan penyebaran maklumat salah pilihan raya, yang telah membawa kepada gangguan terhadap pegawai dan menjejaskan kepercayaan orang ramai. Insiden baru-baru ini seperti robocall yang dijana AI di New Hampshire dan serangan siber di Fulton County, Georgia, menyerlahkan keperluan mendesak untuk memperkukuh langkah keselamatan pilihan raya.

Program CISA melibatkan pengambilan sepuluh profesional berpengalaman dalam bidang pilihan raya, diposisikan secara strategik di seluruh negara. Penasihat ini akan melengkapkan kakitangan sedia ada yang ditugaskan untuk menjalankan penilaian keselamatan siber dan keselamatan fizikal untuk pejabat pilihan raya atas permintaan. Penubuhan CISA sendiri mengikuti pilihan raya 2016, ditandai dengan percubaan campur tangan Rusia, mendorong pengiktirafan sistem pilihan raya sebagai infrastruktur kritikal yang layak mendapat sokongan persekutuan yang dipertingkatkan.

Jen Easterly, Pengarah CISA, mengumumkan pelancaran program itu pada mesyuarat pengarah pilihan raya negeri di South Carolina, menekankan tumpuan eksklusifnya pada pilihan raya dan kepentingan memahami kerumitan unik dan keperluan keselamatan setiap bidang kuasa. Penasihat baharu itu, termasuk individu yang berpengalaman luas dalam pentadbiran pilihan raya negeri, bersedia untuk memberikan sokongan penting kepada pegawai pilihan raya di seluruh negara.

Pegawai pilihan raya negeri telah menyatakan penghargaan atas bantuan tambahan daripada CISA, mengiktiraf usaha kerjasama yang diperlukan untuk mengukuhkan infrastruktur keselamatan siber terhadap gangguan berniat jahat. Penglibatan antara CISA dan pihak berkuasa negeri dilihat sebagai langkah penting ke hadapan dalam menjaga integriti proses pilihan raya.

Kerjasama antara CISA dan badan pilihan raya negeri menggariskan pendekatan proaktif untuk menangani ancaman yang berkembang dan meningkatkan keyakinan dalam sistem pilihan raya, menekankan kepentingan perkongsian dan pertukaran kepakaran dalam memastikan keselamatan pilihan raya.

Memuatkan...