Computer Security Flera hot riktade mot statliga och lokala valsystem får...

Flera hot riktade mot statliga och lokala valsystem får USA:s cybersäkerhetsbyrå att öka säkerheten

Den amerikanska byrån för cybersäkerhet och infrastruktursäkerhet (CISA) har initierat en proaktiv strategi för att förbättra valsäkerheten över hela landet, särskilt som syftar till att stärka stödet för lokala kontor och ingjuta förtroende hos väljarna angående säkerheten och noggrannheten i det kommande presidentvalet. Myndigheten inför ett nytt program, initiativet valsäkerhetsrådgivare, som kommer att presenteras för Riksförbundet av Statsvaldirektörer och Riksförbundet Statssekreterare under deras årsmöten.

Statliga och lokala valtjänstemän konfronteras med en myriad av säkerhetsutmaningar, inklusive potentiella cyberattacker från utländska enheter, ransomware-angrepp på datorsystem och spridning av felaktig information om val, vilket har lett till trakasserier av tjänstemän och undergrävt allmänhetens förtroende. Nya incidenter som AI-genererade robocall i New Hampshire och en cyberattack mot Fulton County, Georgia, visar att det är brådskande att stärka valsäkerhetsåtgärder.

CISA-programmet innebär rekrytering av tio erfarna yrkesverksamma inom valområdet, strategiskt placerade över hela landet. Dessa rådgivare kommer att komplettera befintlig personal med uppgift att utföra cybersäkerhet och fysiska säkerhetsbedömningar för valkontor på begäran. Inrättandet av CISA självt följde valet 2016, präglat av ryska inblandningsförsök, vilket ledde till erkännandet av valsystem som kritisk infrastruktur som förtjänar utökat federalt stöd.

Jen Easterly, chef för CISA, tillkännagav programmets lansering vid ett möte med delstatsvalchefer i South Carolina, och betonade dess exklusiva fokus på val och vikten av att förstå de unika komplexiteten och säkerhetsbehoven i varje jurisdiktion. De nya rådgivarna, inklusive personer med lång erfarenhet av statlig valadministration, är redo att ge ett viktigt stöd till valtjänstemän över hela landet.

Statliga valtjänstemän har uttryckt uppskattning för den ytterligare hjälpen från CISA, och erkänner det samarbete som krävs för att stärka cybersäkerhetsinfrastrukturen mot skadlig störning. Engagemanget mellan CISA och statliga myndigheter ses som ett avgörande steg framåt för att säkerställa integriteten i valprocessen.

Samarbetet mellan CISA och statliga valorgan understryker ett proaktivt tillvägagångssätt för att ta itu med föränderliga hot och stärka förtroendet för valsystemet, och betonar vikten av partnerskap och expertutbyte för att säkerställa valsäkerhet.

Läser in...