Computer Security Liczne zagrożenia wymierzone w stanowe i lokalne systemy...

Liczne zagrożenia wymierzone w stanowe i lokalne systemy wyborcze skłaniają amerykańską Agencję ds. Cyberbezpieczeństwa do zwiększenia bezpieczeństwa

Amerykańska Agencja ds. Bezpieczeństwa Cyberbezpieczeństwa i Infrastruktury (CISA) zainicjowała proaktywną strategię mającą na celu zwiększenie bezpieczeństwa wyborów w całym kraju, mającą w szczególności na celu wzmocnienie wsparcia dla lokalnych urzędów i wzbudzenie zaufania wyborców co do bezpieczeństwa i prawidłowości nadchodzących wyborów prezydenckich. Agencja wprowadza nowy program – inicjatywę doradców ds. bezpieczeństwa wyborów, która zostanie przedstawiona Krajowemu Stowarzyszeniu Stanowych Dyrektorów ds. Wyborów i Krajowemu Stowarzyszeniu Sekretarzy Stanu podczas ich corocznych spotkań.

Urzędnicy ds. wyborów stanowych i lokalnych stoją w obliczu niezliczonych wyzwań związanych z bezpieczeństwem, w tym potencjalnych cyberataków ze strony podmiotów zagranicznych, ataków oprogramowania ransomware na systemy komputerowe oraz rozpowszechniania dezinformacji wyborczej, co doprowadziło do nękania urzędników i podważenia zaufania publicznego. Niedawne incydenty, takie jak automatyczne połączenia telefoniczne generowane przez sztuczną inteligencję w New Hampshire i cyberatak na hrabstwo Fulton w stanie Georgia, podkreślają pilną potrzebę wzmocnienia środków bezpieczeństwa wyborów.

Program CISA zakłada rekrutację dziesięciu doświadczonych specjalistów w dziedzinie wyborów, strategicznie rozmieszczonych na terenie całego kraju. Doradcy ci będą uzupełniać obecny personel, którego zadaniem będzie przeprowadzanie na żądanie ocen cyberbezpieczeństwa i bezpieczeństwa fizycznego biur wyborczych. Samo utworzenie CISA nastąpiło po wyborach w 2016 r., naznaczonych próbami rosyjskiej ingerencji, co doprowadziło do uznania systemów wyborczych za infrastrukturę krytyczną zasługującą na zwiększone wsparcie federalne.

Jen Easterly, dyrektor CISA, ogłosiła uruchomienie programu na spotkaniu dyrektorów ds. wyborów stanowych w Karolinie Południowej, podkreślając jego wyłączne skupienie się na wyborach oraz znaczenie zrozumienia wyjątkowej złożoności i potrzeb w zakresie bezpieczeństwa każdej jurysdykcji. Nowi doradcy, w tym osoby z dużym doświadczeniem w stanowej administracji wyborczej, będą gotowi zapewnić istotne wsparcie urzędnikom wyborczym w całym kraju.

Stanowi urzędnicy ds. wyborów wyrazili uznanie dla dodatkowej pomocy ze strony CISA, doceniając wspólny wysiłek niezbędny do wzmocnienia infrastruktury cyberbezpieczeństwa przed złośliwymi ingerencjami. Zaangażowanie CISA i władz państwowych jest postrzegane jako kluczowy krok naprzód w zapewnianiu integralności procesu wyborczego.

Współpraca między CISA a stanowymi organami wyborczymi podkreśla proaktywne podejście do eliminowania zmieniających się zagrożeń i zwiększania zaufania do systemu wyborczego, podkreślając znaczenie partnerstwa i wymiany wiedzy specjalistycznej w zapewnianiu bezpieczeństwa wyborów.

Ładowanie...