Computer Security Eyalet ve Yerel Seçim Sistemlerine Yönelik Çok Sayıda...

Eyalet ve Yerel Seçim Sistemlerine Yönelik Çok Sayıda Tehdit, ABD Siber Güvenlik Kurumu'nu Güvenliği Artırmaya Yönlendiriyor

ABD Siber Güvenlik ve Altyapı Güvenliği Ajansı (CISA), özellikle yerel ofislere verilen desteği güçlendirmeyi ve yaklaşan başkanlık seçimlerinin güvenliği ve doğruluğu konusunda seçmenlere güven aşılamayı hedefleyerek ülke çapında seçim güvenliğini artırmak için proaktif bir strateji başlattı. Ajans, Ulusal Eyalet Seçim Direktörleri Birliği ve Ulusal Dışişleri Bakanları Birliği'ne yıllık toplantılarında sunulacak olan seçim güvenliği danışmanı girişimi adında yeni bir program sunuyor.

Eyalet ve yerel seçim yetkilileri, yabancı kuruluşlardan gelebilecek olası siber saldırılar, bilgisayar sistemlerine yönelik fidye yazılım saldırıları ve yetkililerin taciz edilmesine ve halkın güveninin zedelenmesine yol açan seçimle ilgili yanlış bilgilerin yayılması da dahil olmak üzere çok sayıda güvenlik sorunuyla karşı karşıyadır. New Hampshire'da yapay zeka tarafından oluşturulan otomatik çağrılar ve Fulton County, Georgia'ya yapılan siber saldırı gibi son olaylar, seçim güvenliği önlemlerinin güçlendirilmesinin aciliyetini vurguluyor.

CISA programı, seçim alanında ülke genelinde stratejik olarak konumlandırılmış on deneyimli profesyonelin işe alınmasını içermektedir. Bu danışmanlar, talep üzerine seçim ofisleri için siber güvenlik ve fiziksel güvenlik değerlendirmeleri yürütmekle görevli mevcut personeli tamamlayacak. CISA'nın kuruluşu, Rusya'nın müdahale girişimleriyle damgasını vuran 2016 seçimlerinin ardından geldi ve seçim sistemlerinin, gelişmiş federal desteği hak eden kritik altyapı olarak tanınmasına yol açtı.

CISA Direktörü Jen Easterly, Güney Carolina'da eyalet seçim direktörlerinin katıldığı bir toplantıda programın başlatıldığını duyurdu ve programın yalnızca seçimlere odaklandığını ve her yargı bölgesinin benzersiz karmaşıklıklarını ve güvenlik ihtiyaçlarını anlamanın önemini vurguladı. Eyalet seçim idaresinde geniş deneyime sahip kişilerin de aralarında yer aldığı yeni danışmanlar, ülke çapındaki seçim yetkililerine hayati destek sağlamaya hazırlanıyor.

Eyalet seçim yetkilileri, siber güvenlik altyapısını kötü niyetli müdahalelere karşı güçlendirmek için gerekli işbirlikçi çabayı kabul ederek, CISA'nın sağladığı ek yardımdan dolayı takdirlerini dile getirdi. CISA ile devlet yetkilileri arasındaki etkileşim, seçim sürecinin bütünlüğünün korunmasında ileriye doğru atılmış önemli bir adım olarak görülüyor.

CISA ve eyalet seçim organları arasındaki işbirliği, gelişen tehditlere karşı proaktif bir yaklaşımın altını çiziyor ve seçim sistemine olan güveni artırıyor; seçim güvenliğinin sağlanmasında ortaklık ve uzmanlık alışverişinin önemini vurguluyor.

Yükleniyor...