Computer Security Useat osavaltioiden ja paikallisiin vaalijärjestelmiin...

Useat osavaltioiden ja paikallisiin vaalijärjestelmiin kohdistuvat uhkat saavat Yhdysvaltain kyberturvallisuusviraston lisäämään turvallisuutta

Yhdysvaltain kyberturvallisuus- ja infrastruktuuriturvavirasto (CISA) on käynnistänyt ennakoivan strategian vaaliturvallisuuden parantamiseksi kaikkialla maassa. Tavoitteena on erityisesti vahvistaa tukea paikallisille toimistoille ja herättää äänestäjien luottamusta tulevien presidentinvaalien turvallisuuteen ja tarkkuuteen. Virasto ottaa käyttöön uuden ohjelman, Vaaliturvallisuusneuvoja-aloitteen, joka esitellään Valtion vaalijohtajien liitolle ja Valtiosihteeriliitolle vuosikokouksissaan.

Osavaltioiden ja paikallisten vaalien virkamiehet kohtaavat lukemattomia turvallisuushaasteita, mukaan lukien mahdolliset ulkomaisten tahojen kyberhyökkäykset, tietokonejärjestelmiin kohdistuvat lunnasohjelmahyökkäykset ja vaalien väärien tietojen levittäminen, mikä on johtanut virkamiesten häirintään ja heikentänyt yleisön luottamusta. Viimeaikaiset tapahtumat, kuten tekoälyn luomat robottipuhelut New Hampshiressa ja kyberhyökkäys Fulton Countyyn Georgiassa, korostavat vaalien turvatoimien kiireellistä vahvistamista.

CISA-ohjelmassa rekrytoidaan kymmenen kokenutta vaalialan ammattilaista, jotka sijaitsevat strategisesti eri puolilla maata. Nämä neuvojat täydentävät nykyistä henkilökuntaa, jonka tehtävänä on suorittaa vaalitoimistojen kyberturvallisuus- ja fyysisen turvallisuuden arviointeja pyynnöstä. Itse CISA:n perustaminen seurasi vuoden 2016 vaaleja, joita leimasivat Venäjän sekaantumisyritykset, minkä vuoksi vaalijärjestelmät tunnustettiin kriittiseksi infrastruktuuriksi, joka ansaitsee tehostettua liittovaltion tukea.

CISA:n johtaja Jen Easterly ilmoitti ohjelman käynnistämisestä osavaltioiden vaalijohtajien kokouksessa Etelä-Carolinassa ja korosti sen keskittymistä yksinomaan vaaleihin ja kunkin lainkäyttöalueen ainutlaatuisten monimutkaisten ja turvallisuustarpeiden ymmärtämisen tärkeyttä. Uudet neuvonantajat, mukaan lukien henkilöt, joilla on laaja kokemus osavaltion vaalihallinnosta, ovat valmiita tarjoamaan elintärkeää tukea vaalivirkailijoille valtakunnallisesti.

Osavaltioiden vaalivirkailijat ovat ilmaisseet arvostavansa CISA:n lisäapua ja tunnustavat yhteistyön, joka on tarpeen kyberturvallisuusinfrastruktuurin vahvistamiseksi haitallisilta häiriöiltä. CISA:n ja valtion viranomaisten välistä yhteistyötä pidetään tärkeänä askeleena vaaliprosessin eheyden turvaamisessa.

CISA:n ja osavaltioiden vaalielinten yhteistyö korostaa ennakoivaa lähestymistapaa kehittyviin uhkiin puuttumiseksi ja luottamusta vaalijärjestelmää kohtaan korostaen kumppanuuden ja asiantuntemuksen vaihdon merkitystä vaaliturvallisuuden varmistamisessa.

Ladataan...