EnigmaSoft ਲਿਮਟਿਡ ਛੂਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ

ਪਿਛਲੀ ਵਾਰ ਸੋਧਿਆ ਗਿਆ: ਮਾਰਚ 21, 2019

1.1 ਸਮੇਂ-ਸਮੇਂ 'ਤੇ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਿਸ਼ਚਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਾਸ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ / ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਜਾਂ ਹੋਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਇੱਕ ਦੀਆਂ ਸਮੱਗਰੀਆਂ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਅਤੇ ਅਜ਼ਮਾ ਸਕਣ। EnigmaSoft Limited ਦੁਆਰਾ ਯੋਗ ਨਵੇਂ ਅਤੇ ਸਾਬਕਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਉਪਲਬਧ ਕਰਵਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਖਾਸ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ (ਕੀਮਤ ਅਤੇ ਮਿਆਦ ਸਮੇਤ) ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ, ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਦੌਰਾਨ, ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਭੇਜੇ ਗਏ ਹੋਰ ਸੁਨੇਹਿਆਂ/ਪੱਤਰ-ਪੱਤਰ ਵਿੱਚ ਦਿਖਾਈ ਦੇ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਹ ਸਾਰੇ ਨਿਯਮ ਅਤੇ ਸ਼ਰਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੇ ਇਕਰਾਰਨਾਮੇ ਵਿੱਚ ਸੰਦਰਭ ਦੁਆਰਾ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਕਾਨੂੰਨੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਾਬੰਦ ਹਨ।
1.2 ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਕੇ ਤੁਸੀਂ: (a) ਸਾਡੇ ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਈਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ , ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ , ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੂਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੀਆਂ ਹੋਰ ਸ਼ਰਤਾਂ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਸਵੀਕਾਰ ਕਰੋ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤ ਹੋਵੋ, ਜੋ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ www.enigmasoftware.com 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੀਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ; ਅਤੇ (ਬੀ) ਸਾਡੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਸਾਨੂੰ ਸੌਂਪੀ ਗਈ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ।
1.3 ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਸ਼ੁਰੂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ / ਅਦਾਇਗੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨਾਲ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਅਦਾਇਗੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਤੁਸੀਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੀ ਸਮਾਪਤੀ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੀ ਗਾਹਕੀ ਨੂੰ ਰੱਦ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਆਵਰਤੀ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਦੇ ਅੰਤ 'ਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਗਾਹਕੀ ਫੀਸ ਲਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤਰਜੀਹੀ ਭੁਗਤਾਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਬਿੱਲ ਦੇਵਾਂਗੇ।
1.4 ਅਸੀਂ ਆਪਣੀ ਪੂਰੀ ਮਰਜ਼ੀ ਨਾਲ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਦਾ ਅਧਿਕਾਰ ਰਾਖਵਾਂ ਰੱਖਦੇ ਹਾਂ। ਕਿਸੇ ਵੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਕਰਨ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੁਝ ਖਾਸ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਰਾਉਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਸਾਨੂੰ ਸਾਈਨ-ਅੱਪ ਕਰਨ ਵੇਲੇ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਯੋਗਤਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪਤਾ, ਈਮੇਲ, ਭੁਗਤਾਨ ਜਾਣਕਾਰੀ, ਡਿਵਾਈਸ ਪਛਾਣਕਰਤਾ, ਹਾਰਡਵੇਅਰ ID, ਅਤੇ IP ਪਤੇ ਵਰਗੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
1.5 ਜੇਕਰ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਕਿਸੇ ਉਤਪਾਦ ਜਾਂ ਸੇਵਾ ਦੀ ਮੌਜੂਦਾ ਜਾਂ ਹਾਲੀਆ ਗਾਹਕੀ ਹੈ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇਸ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਲਈ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਅਸੀਂ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀ ਮਿਆਦ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੀਮਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਜੇਕਰ ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਜਾਂ ਕੋਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਯੋਗ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਤੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਨੂੰ ਮੁਅੱਤਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਮੇਂ ਨੋਟਿਸ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਅਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦਿੱਤੇ ਬਿਨਾਂ ਛੂਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ (ਜਾਂ ਇਹਨਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ) ਦੀ ਸਮੱਗਰੀ ਜਾਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜਾਂ ਬਦਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
1.6 ਤੁਸੀਂ ਸਿਰਫ਼ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਛੋਟ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦਾ ਲਾਭ ਲੈ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨਿੱਜੀ ਹਨ ਅਤੇ ਗੈਰ-ਤਬਾਦਲਾਯੋਗ ਹਨ। ਤੁਸੀਂ ਨਕਦ ਲਈ ਛੋਟ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਰੀਡੀਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਛੂਟ ਦੀਆਂ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਸਾਡੇ ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਸਮੇਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਵਿਵੇਕ ਨਾਲ ਉਪਲਬਧ ਹਨ। ਛੂਟ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਦੇ ਨਾਲ ਜੋੜ ਕੇ ਨਹੀਂ ਵਰਤਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਖੇਤਰਾਂ ਜਾਂ ਸਾਰੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਉਪਲਬਧ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਏਨਿਗਮਾਸਾਫਟ ਲਿਮਿਟੇਡ
1 ਕੈਸਲ ਸਟ੍ਰੀਟ, ਤੀਜੀ ਮੰਜ਼ਿਲ
ਡਬਲਿਨ 2
ਆਇਰਲੈਂਡ, D02 XD82