SpyHunter ਦੇ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ

SpyHunter ਦੇ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਮਾਡਲ ਦਾ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤਾ ਵੇਰਵਾ, ਜੋ ਕਿ SpyHunter Pro, SpyHunter Basic ਅਤੇ SpyHunter for Mac, ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ SpyHunter ਵੈੱਬ ਸੁਰੱਖਿਆ (SpyHunter Pro, SpyHunter Basic ਅਤੇ SpyHunter for Mac ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ ਉਪਲਬਧ ਦੋਨਾਂ ਸੰਸਕਰਣਾਂ ਸਮੇਤ) 'ਤੇ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਸੰਸਕਰਣ) (ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ, ਸਭ ਨੂੰ ਸਮੂਹਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ "SpyHunter" ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ), ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (PUPs), ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ IP ਪਤੇ, ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਅਤੇ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਵਰਤੇ ਗਏ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਨ ਲਈ ਪੇਸ਼ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ। ਕਮਜ਼ੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ।

ਇੱਕ ਆਮ ਪ੍ਰਸਤਾਵ ਦੇ ਰੂਪ ਵਿੱਚ, ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਸਪਾਈਵੇਅਰ, ਐਡਵੇਅਰ, ਟਰੋਜਨ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਕੀੜੇ, ਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਰੂਟਕਿਟਸ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਮਾਲਵੇਅਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇੱਕ ਸੁਰੱਖਿਆ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਨੂੰ ਜਿੰਨੀ ਜਲਦੀ ਹੋ ਸਕੇ ਸਿਸਟਮ ਤੋਂ ਹਟਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।

ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹੋਰ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਅਕਸਰ ਸੰਬੋਧਿਤ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (PUPs) ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ IP ਪਤੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਕ PUP ਇੱਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਣਚਾਹੇ ਸਮਝ ਸਕਦਾ ਹੈ (ਭਾਵੇਂ ਇੱਕ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਇਸਨੂੰ ਵਰਤਣਾ ਜਾਰੀ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਹੈ)। PUPs ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈੱਬ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰਾਂ ਵਿੱਚ ਟੂਲਬਾਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨਾ, ਵਿਗਿਆਪਨ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਨਾ, ਅਤੇ ਡਿਫੌਲਟ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਹੋਮਪੇਜ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਖੋਜ ਇੰਜਣ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ। PUPs ਸਿਸਟਮ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਸੁਸਤੀ, ਕਰੈਸ਼, ਸੁਰੱਖਿਆ ਉਲੰਘਣਾਵਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸਮੱਸਿਆਵਾਂ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ IP ਪਤੇ ਮਾਲਵੇਅਰ, ਵਾਇਰਸ, ਟਰੋਜਨ, ਕੀਲੌਗਰਸ, ਅਤੇ/ਜਾਂ PUPs ਨੂੰ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ IP ਪਤੇ ਫਿਸ਼ਿੰਗ, ਡਾਟਾ ਚੋਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਘੁਟਾਲਿਆਂ ਜਾਂ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਵੀ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਕੂਕੀਜ਼ ਬਾਰੇ ਕੁਝ ਬਹਿਸ ਹੋਈ ਹੈ ਅਤੇ ਉਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਹੈ, ਜਿਸ ਲਈ ਉਹ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਮੁੱਦੇ ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਜੋਖਮਾਂ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਿਆ ਗਿਆ ਹੈ। ਕੂਕੀਜ਼, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਡਿਵੈਲਪਰ ਦੇ ਡਿਜ਼ਾਈਨ ਕੀਤੇ ਉਦੇਸ਼ਾਂ 'ਤੇ ਨਿਰਭਰ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਤੁਹਾਡੀ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਵੈੱਬ ਸਰਫ ਕਰਦੇ ਹੋ। ਕੂਕੀ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਵਾਲੀ ਕੰਪਨੀ ਦੁਆਰਾ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਉਪਭੋਗਤਾ ਆਪਣੀ ਔਨਲਾਈਨ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੂੰ ਬਣਾਈ ਰੱਖਣ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕਿਉਂਕਿ ਕੁਝ ਉਪਭੋਗਤਾ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮੁੱਦੇ ਵਜੋਂ ਦੇਖਦੇ ਹਨ, ਸਪਾਈਹੰਟਰ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਕੁਝ ਕੁਕੀਜ਼ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਰੀਆਂ ਨਹੀਂ। SpyHunter ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੀਆਂ ਗਈਆਂ ਕੂਕੀਜ਼ ਲਈ, ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਕੋਲ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿਅਕਤੀਗਤ ਸਿਸਟਮਾਂ 'ਤੇ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦੇਣ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਨਿੱਜੀ ਤਰਜੀਹਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਦਾ ਵਿਕਲਪ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

EnigmaSoft ਮਸ਼ੀਨ-ਅਧਾਰਿਤ ਸਥਿਰ ਅਤੇ ਗਤੀਸ਼ੀਲ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਹਿਯੂਰਿਸਟਿਕਸ ਅਤੇ ਭਵਿੱਖਬਾਣੀ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਸਿਧਾਂਤ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ, ਆਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ ਮੈਟ੍ਰਿਕਸ ਅਤੇ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦੇ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਬਣਤਰ ਦਾ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਕਰਨ ਲਈ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਹਨਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਮਲਕੀਅਤ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦੁਆਰਾ, EnigmaSoft ਵਸਤੂਆਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਵਿੱਚ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਮਾਲਵੇਅਰ, PUPs ਅਤੇ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਮੁੱਦਿਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਉਣ, ਬਲਾਕ ਕਰਨ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ ਲਈ ਆਈਟਮਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਲਈ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ।

ਕੁਝ ਹੋਰ ਐਂਟੀ-ਮਾਲਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, EnigmaSoft ਨੇ ਵੀ ਮਾਣਯੋਗ ਤੀਜੀ-ਧਿਰ ਵਿਰੋਧੀ ਮਾਲਵੇਅਰ ਖੋਜ ਸਰੋਤਾਂ ਤੋਂ ਉਪਲਬਧ ਆਪਣੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਲਈ ਮਿਆਰਾਂ, ਅੱਪਡੇਟ ਡੇਟਾ, ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, EnigmaSoft AppEsteem, Inc. ਦੁਆਰਾ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਅਤੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ, AppEsteem's ACRs ("AppEsteem ਸਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਮਾਪਦੰਡ) ਸਮੇਤ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਉਦਾਹਰਨ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ, EnigmaSoft ਐਂਟੀ-ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਗੱਠਜੋੜ ਦੁਆਰਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵਿਕਸਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਜੋਖਮ ਮਾਡਲ ਤੋਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੰਬੰਧਿਤ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚਾਰਦਾ ਹੈ। ("ASC") ਇਸਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਸੈੱਟ ਕਰਨ ਦੇ ਸਬੰਧ ਵਿੱਚ, ASC ਦੇ ਜੋਖਮ ਮਾਡਲ ਦੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਮੂਲ ਭਾਗਾਂ ਸਮੇਤ। EnigmaSoft ਨੇ ਆਪਣੀ ਤਕਨੀਕੀ ਮੁਹਾਰਤ ਦੇ ਅਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ SpyHunter ਥ੍ਰੇਟ ਅਸੈਸਮੈਂਟ ਮਾਪਦੰਡ ਨੂੰ ਵਧਾ ਦਿੱਤਾ ਹੈ , ਇਹ ਮਾਲਵੇਅਰ ਜੋਖਮਾਂ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੇ ਅਨੁਭਵ ਦੀ ਖੋਜ ਅਤੇ ਅੱਪਡੇਟ ਜਾਰੀ ਰੱਖ ਰਿਹਾ ਹੈ। EnigmaSoft ਦੇ ਖਾਸ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਕਸਿਤ ਕਰਨ ਲਈ। EnigmaSoft ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਬਣਾਉਣ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਇੱਕ ਸਮੂਹ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕੀਤੀ ਹੈ ਜੋ EnigmaSoft ਦੁਆਰਾ SpyHunter ਲਈ ਐਗਜ਼ੀਕਿਊਟੇਬਲ ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਹੋਰ ਵਸਤੂਆਂ ਦਾ ਵਰਗੀਕਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਤੇ/ਜਾਂ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਖਤਰੇ ਜਾਂ ਇਤਰਾਜ਼ਯੋਗ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਲਗਾਤਾਰ ਵਿਕਸਿਤ ਹੋ ਰਹੇ ਹਨ ing ਅਤੇ ਅਨੁਕੂਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਅਸੀਂ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਲਗਾਤਾਰ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਆਪਣੇ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਡਲ ਨੂੰ ਮੁੜ ਮੁਲਾਂਕਣ ਅਤੇ ਮੁੜ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਨਵੀਆਂ ਬੁਰੀਆਂ ਪ੍ਰਥਾਵਾਂ ਖੋਜੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਇਹ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਡੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਖਾਸ ਤੌਰ 'ਤੇ ਇਹ:

 • ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਖਤਰਨਾਕ ਜਾਂ ਅਣਚਾਹੀਆਂ ਤਕਨੀਕਾਂ ਰੱਖਣ ਦੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ ਆਮ ਸ਼ਬਦਾਵਲੀ ਅਤੇ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਰੂਪਰੇਖਾ;
 • ਉਹਨਾਂ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਤਾਂ ਜੋ ਸਾਡੇ ਇੰਜੀਨੀਅਰ, ਸਾਡੇ ਟੈਕਨੀਸ਼ੀਅਨ, ਇੰਟਰਨੈਟ ਉਪਭੋਗਤਾ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਗਾਹਕਾਂ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਫੈਸਲੇ ਲੈਣ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਬਿਹਤਰ ਸਮਝ ਹੋਵੇ; ਅਤੇ
 • ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਅਤੇ IP ਪਤਿਆਂ ਨੂੰ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰਨ ਲਈ EnigmaSoft ਦੁਆਰਾ ਵਰਤੀਆਂ ਜਾਣ ਵਾਲੀਆਂ ਪਹੁੰਚਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ।

ਨੋਟ: ਸਾਡਾ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਵਿਵਹਾਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮਾਪਦੰਡ ਮੁੱਖ ਕਾਰਕ ਹਨ ਜੋ EnigmaSoft ਇੱਕ ਨਿਰਧਾਰਨ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦਾ ਹੈ , ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਹਰ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹਰ ਮੌਕੇ ਵਿੱਚ ਲਾਗੂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਅਨੁਸਾਰ, ਅਸੀਂ ਮਾਪਦੰਡਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਜਾਂ ਇੱਕ ਉਪ ਸਮੂਹ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦਾ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ , ਨਾਲ ਹੀ ਵਾਧੂ ਕਾਰਕ - ਇਹ ਸਭ ਸਾਡੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵਧੀਆ ਸੁਰੱਖਿਆ ਦੇ ਟੀਚੇ ਨਾਲ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਜੋਖਮ ਵਿਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਗੀ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਘਟੇਗੀ। ਦੁਰਲੱਭ ਸਥਿਤੀਆਂ ਵਿੱਚ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਇੱਕ ਉਪਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪੈ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਉਹ ਪਹਿਲੂ ਰੱਖਦਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਲੇਬਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ; ਇਸ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਸਲਾਹ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ SpyHunter ਨਾਲ ਸਕੈਨ ਚਲਾਉਂਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਪਣੇ ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੀਆਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਜਾਂਚ ਕਰੋ।

1. ਮਾਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਮਾਪਦੰਡ ਜੋਖਮ-ਮਾਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਆਮ ਵਿਧੀ ਹੈ ਜੋ EnigmaSoft ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਵਰਗੀਕਰਨ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ:

 1. ਵਰਤੀ ਗਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾਓ
 2. ਪ੍ਰਭਾਵ ਦੇ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰੋ ਅਤੇ ਖੋਜ ਕਰੋ
 3. ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
 4. ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਮਾਪੋ
 5. ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਕਿ ਕੀ ਵਰਗੀਕਰਣ ਅਤੇ ਪੱਧਰ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ, ਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ, ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਵਿਰੁੱਧ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲੋ

ਨੋਟ: EnigmaSoft ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਪੈਮਾਨੇ 'ਤੇ ਤੋਲਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਜੋੜਦਾ ਹੈ, ਜਿਸਨੂੰ ਖ਼ਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਪਰਿਭਾਸ਼ਿਤ ਕਰਾਂਗੇ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਅਜਿਹਾ ਵਿਵਹਾਰ ਮੂਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ 'ਬੰਦ' ਹੋਵੇ। ਅਜਿਹੇ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਜਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਵਜੋਂ ਖੋਜ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਇੱਕ ਘੱਟ ਚੇਤਾਵਨੀ ਪੱਧਰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

2. ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਦੀ ਸੰਖੇਪ ਜਾਣਕਾਰੀ

ਮਾਲਵੇਅਰ ਅਤੇ ਹੋਰ ਸੰਭਾਵੀ ਅਣਚਾਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ (PUPs) ਵਿੱਚ ਵਿਭਿੰਨ ਵਿਭਿੰਨਤਾਵਾਂ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਕਰ ਸਕਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ 'ਤੇ ਧਿਆਨ ਕੇਂਦਰਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:

 1. ਗੋਪਨੀਯਤਾ - ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਜਾਂ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਐਕਸੈਸ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ, ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਵੇਗਾ, ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ ਪਵੇਗਾ:
  1. ਧੋਖਾਧੜੀ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਦੀ ਚੋਰੀ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਕਰਨਾ
  2. ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਦਾ ਨੁਕਸਾਨ
  3. ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਟਰੈਕਿੰਗ
 2. ਸੁਰੱਖਿਆ - ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਸਿਸਟਮ ਅਖੰਡਤਾ ਲਈ ਖਤਰੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
  1. ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਹਮਲੇ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਇਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
  2. ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾ ਕੇ ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਖਤਰੇ ਵਿੱਚ ਪਾਉਣਾ
  3. ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਕੰਪਿਊਟਰ ਸਰੋਤਾਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ
  4. ਉਪਭੋਗਤਾ ਤੋਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਣਾ
  5. ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ ਹਮਲਿਆਂ ਦੇ ਅਧੀਨ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨਾਲ ਸਮਝੌਤਾ ਕਰਨਾ
 3. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ - ਕੰਪਿਊਟਰ ਨੂੰ ਤਰਜੀਹੀ ਢੰਗ ਨਾਲ ਵਰਤਣ ਦੀ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਯੋਗਤਾ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਕਰਨਾ, ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਰੁਕਾਵਟ ਦੇ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ:
  1. ਅਚਾਨਕ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਨਾ
  2. ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ
  3. ਸਿਸਟਮ ਅਸਥਿਰਤਾ ਬਣਾਉਣਾ ਜਾਂ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਨੂੰ ਹੌਲੀ ਕਰਨਾ

ਇਹ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਆਪਸੀ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉਪਰੋਕਤ ਉਦਾਹਰਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਇਸਦੀ ਬਜਾਏ, ਇਹ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਉਹਨਾਂ ਆਮ ਖੇਤਰਾਂ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀਆਂ ਹਨ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਉਹ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰਦੇ ਹਨ - ਸੰਖੇਪ ਵਿੱਚ, ਆਮ ਭਾਸ਼ਾ ਵਿੱਚ - ਉਹਨਾਂ ਉਪਯੋਗਕਰਤਾਵਾਂ ਉੱਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਜਿਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸੀਂ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ।

ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, SpyHunter ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਪਤਾ ਲਗਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਫਲੈਗ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ, SpyHunter ਇਹ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਸਦਾ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਗੋਪਨੀਯਤਾ 'ਤੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਨਾ ਕਿ ਅੰਡਰਲਾਈੰਗ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਦੇ ਵੇਰਵਿਆਂ ਦੀ ਵਿਆਖਿਆ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ (ਜਿਸ ਦਾ ਵਰਣਨ ਸਾਡੀ ਵੈਬਸਾਈਟ 'ਤੇ ਉਪਲਬਧ ਵਧੇਰੇ ਵਿਆਪਕ ਲਿਖਤ ਵਿੱਚ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ)। ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਹੋਰ ਵਰਣਨ ਕਰਨ ਲਈ, ਅਸੀਂ ਹਰੇਕ ਜੋਖਮ ਸ਼੍ਰੇਣੀ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਦਰਜਾ ਦੇਣਾ ਚੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਅਸੀਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਆਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਿੰਗਲ ਰੇਟਿੰਗ ਵਿੱਚ ਮਿਲਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।

3. ਜੋਖਮ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ

ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ - ਕਿਸੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਵਜੋਂ ਪਛਾਣਨ ਜਾਂ ਨਹੀਂ, ਇਸ ਬਾਰੇ ਅੰਤਿਮ ਨਿਰਧਾਰਨ ਲਈ ਸਾਡੀ ਖੋਜ, ਅਨੁਭਵ ਅਤੇ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਸਾਡੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 'ਤੇ ਨਿਰਣਾਇਕ ਕਾਲ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜੋਖਮ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਮੁੱਖ ਵਿਚਾਰ ਹਨ:

 1. ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ/ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ: ਡਾਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨ ਵਰਗੀਆਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਅਤੇ ਗਤੀਵਿਧੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸੰਦਰਭ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਨੁਕਸਾਨਦੇਹ ਜਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਫੈਸਲਾ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਵਧਾਉਣ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੋਵਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ।
 2. ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ: ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਇੱਕ ਸੰਕੇਤ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦਾ ਕੁਝ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਸੰਦਰਭ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਫੈਸਲਾ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਘੱਟ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ, ਆਪਣੇ ਆਪ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਨਾ ਬਣ ਸਕਣ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਹੋਰ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਸੁਮੇਲ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤਾਂ ਉਹ ਖੋਜ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਇੰਨੇ ਪ੍ਰਭਾਵਸ਼ਾਲੀ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਨਾ। EnigmaSoft ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਇਸ ਕਿਸਮ ਦੇ ਵਿਹਾਰਾਂ ਵਾਲੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾਂ ਸੁਚੇਤ ਕਰਨ ਦੀ ਚੋਣ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ।
 3. ਉਦੇਸ਼, ਇਕਸਾਰ ਨਿਯਮਾਂ ਲਈ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰੋ: ਹੇਠਾਂ ਦੱਸੇ ਗਏ ਕਾਰਕ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਦੇਸ਼ਪੂਰਨ ਅਤੇ ਨਿਰੰਤਰ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਲਈ ਆਸਾਨ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੇਟਿਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਿਰਧਾਰਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਕਾਰਕ ਫਿਰ ਵੀ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਧੋਖੇਬਾਜ਼ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ)। ਇਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਆਪਣੀਆਂ ਅੰਦਰੂਨੀ ਖਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨੀਤੀਆਂ ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਪ੍ਰਭਾਵ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਜੋਖਮ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਹੈ ਜੋ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਵਧਾਉਂਦੇ ਹਨ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੁਆਰਾ ਪੇਸ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਖ਼ਤਰੇ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਨ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਦੇ ਹਨ।
 4. ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਲੇਖਕਾਂ ਲਈ ਆਮ ਸਲਾਹ ਜੋ SpyHunter ਜਾਂ ਸਾਡੀਆਂ ਔਨਲਾਈਨ ਡਾਟਾਬੇਸ ਸਾਈਟਾਂ ਦੁਆਰਾ ਖੋਜੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਬਚਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ:
  1. ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਕਰੋ
  2. ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰੋ

4. ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ("ਮਾੜੇ ਵਿਵਹਾਰ")

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਉਹ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਜਾਂ ਵਿਘਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਵਿਹਾਰ ਲੋੜੀਂਦਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵਿਅਕਤੀਗਤਕਰਨ ਲਈ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ, ਪਰ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਅਜੇ ਵੀ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਜੋਖਮਾਂ ਨੂੰ ਉਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਕੇ ਘੱਟ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ।

ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ, ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਇੰਨਾ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇੱਕ ਵਿਕਰੇਤਾ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਬਾਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰਨਾ ਯਕੀਨੀ ਬਣਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ, ਭਾਵੇਂ ਆਮ ਸਹਿਮਤੀ EULA /TOS ਜਾਂ ਹੋਰ ਸਾਧਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ। ਇਹ ਕੁਝ ਖਾਸ ਨਿਗਰਾਨੀ ਜਾਂ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸਾਧਨਾਂ ਲਈ ਕੇਸ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। (ਉਪਭੋਗਤਾ ਜੋ ਇਹ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਨ ਉਹ ਸਪੱਸ਼ਟ ਚੇਤਾਵਨੀਆਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜਿਹੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਗੇ ਅਤੇ ਸੂਚਿਤ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇਣਗੇ।) ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ" ਸਵੈਚਲਿਤ ਖੋਜ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਕੋਈ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੋਵੇ।

ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕ ਮਾਮੂਲੀ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਆਪ ਖੋਜਣ ਦੀ ਵਾਰੰਟੀ ਦੇਣ ਲਈ ਕਾਫ਼ੀ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਹਾਲਾਂਕਿ, ਘੱਟ ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦੋ ਸਮਾਨ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਵੱਖ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਮਦਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਜੋੜਿਆ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਜੇ ਕਾਫ਼ੀ ਘੱਟ-ਜੋਖਮ ਵਾਲੇ ਵਿਵਹਾਰ ਮੌਜੂਦ ਹਨ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜੋਖਮ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਕਈ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪੁਸ਼ਟੀ ਕੀਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਫੀਡਬੈਕ ਦੀ ਜਾਂਚ, ਮਾਲਵੇਅਰ, ਧਮਕੀਆਂ ਅਤੇ/ਜਾਂ PUPs ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਉਪਲਬਧ ਆਮ ਸਰੋਤ, ਸੇਵਾ ਦੀਆਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ("TOS") ਸਮਝੌਤੇ, ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲਾਇਸੈਂਸ ਸਮਝੌਤੇ ("EULA") ਜਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਦੇ ਸਮੇਂ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਨੀਤੀਆਂ।

ਅਸੀਂ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਮੁੱਖ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਿੱਚ ਮੌਜੂਦ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਦਰਜਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਪਰ ਅਸੀਂ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀਆਂ ਦੀ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਜਾਂਚ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟ ਕਰੋ ਕਿ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਵਿਧੀ ਸਿਰਫ਼ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਸਗੋਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਵਿਤਰਕ ਦੁਆਰਾ ਅਤੇ ਕੁਝ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵੰਡ ਮਾਡਲ ਦੁਆਰਾ ਵੀ ਬਦਲਦੀ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਘੁਸਪੈਠ, ਗੁਪਤ ਜਾਂ ਸ਼ੋਸ਼ਣਕਾਰੀ ਸਥਾਪਨਾ ਦੇਖੀ ਗਈ ਹੈ, ਇਸ ਤੱਥ ਨੂੰ ਸਾਡੀ ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਦੁਆਰਾ ਧਿਆਨ ਵਿੱਚ ਰੱਖਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਹੋਣ 'ਤੇ ਸਾਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਸਮੱਸਿਆ ਵਾਲੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਕੁਦਰਤੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਵਧੇਰੇ ਪ੍ਰਭਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵਧੇਰੇ ਗੰਭੀਰਤਾ ਨਾਲ ਇਲਾਜ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਾਲ ਹੀ, ਕਿਸੇ ਵਿਵਹਾਰ ਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਇਸ ਗੱਲ 'ਤੇ ਵੀ ਵੱਖਰਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਕਿ ਕੀ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਚਿੰਤਾ ਦੇ ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨਾਲ ਜੋੜਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਅਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੁਆਰਾ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਬਾਰੇ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਵਿੱਚ ਸੂਚੀ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਸੰਯੁਕਤ ਸਮੂਹ ਹੈ ਜਿਸਨੂੰ EnigmaSoft ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤੋਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ। ਨੋਟ: ਜੇਕਰ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੀ ਕਾਨੂੰਨੀ ਕੰਪਨੀ ਜਾਂ ਇਕਾਈ ਸਿਰਫ਼ CIS (ਆਜ਼ਾਦ ਰਾਜਾਂ ਦਾ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ), ਪੀਆਰਸੀ (ਪੀਪਲਜ਼ ਰੀਪਬਲਿਕ ਆਫ਼ ਚਾਈਨਾ), ਜਾਂ NAM (ਗੈਰ-ਗਠਜੋੜ ਅੰਦੋਲਨ) ਦੇਸ਼ਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਵਾਸ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਕਾਨੂੰਨੀ ਸੰਸਥਾਵਾਂ ਜਾਂ ਕੰਪਨੀ ਦਾ ਨਿਵਾਸ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਸੰਯੁਕਤ ਰਾਜ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਦੇਸ਼, ਯੂਰਪੀਅਨ ਯੂਨੀਅਨ, ਅਤੇ ਰਾਸ਼ਟਰਮੰਡਲ (ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਯੂ.ਕੇ., ਕੈਨੇਡਾ, ਆਸਟ੍ਰੇਲੀਆ, ਨਿਊਜ਼ੀਲੈਂਡ, ਹਾਂਗਕਾਂਗ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਚੋਟੀ ਦੇ ਪ੍ਰਤੀ ਵਿਅਕਤੀ ਮੈਂਬਰ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ), ਅਸੀਂ ਇਹ ਨਿਰਧਾਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਦਾ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਉੱਚਾ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਅਤੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਡੇਟਾਬੇਸ ਅਤੇ ਵੈੱਬਸਾਈਟਾਂ ਵਿੱਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਉਤਪਾਦਾਂ ਅਤੇ ਸੇਵਾਵਾਂ ਨੂੰ ਖਤਰਨਾਕ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਵਜੋਂ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸਿਰਫ਼ CIS, PRC, ਅਤੇ NAM ਵਿੱਚ ਸਥਿਤ ਦੇਸ਼ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪੱਛਮੀ ਕਾਨੂੰਨਾਂ ਅਤੇ ਉਨ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਕਾਨੂੰਨ ਲਾਗੂ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਏਜੰਸੀਆਂ ਦੀ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਹਨ।

5. ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ("ਚੰਗੇ ਵਿਵਹਾਰ")

ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਹੇਠਾਂ ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਵਿੱਚ ਵਧੇਰੇ ਵਿਸਥਾਰ ਵਿੱਚ ਚਰਚਾ ਕੀਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਕੁਝ ਪੱਧਰ ਦੇ ਨੋਟਿਸ, ਸਹਿਮਤੀ, ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨੂੰ ਘਟਾ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਕੁਝ ਵਿਵਹਾਰ ਅਜਿਹੇ ਉੱਚ-ਪੱਧਰੀ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਸਹਿਮਤੀ ਦਾ ਕੋਈ ਪੱਧਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਅਜਿਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਬਾਰੇ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇਵਾਂਗੇ।

ਇਹ ਨੋਟ ਕਰਨਾ ਮਹੱਤਵਪੂਰਨ ਹੈ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਪ੍ਰਤੀ-ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ। ਜੇਕਰ ਇੱਕ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਕਈ ਜੋਖਮ ਭਰੇ ਵਿਵਹਾਰ ਹਨ, ਤਾਂ ਹਰੇਕ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਅਨੁਭਵ ਲਈ ਵੱਖਰੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜਾਂਚ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।

ਹਾਲਾਂਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ਾਂ ਮਦਦਗਾਰ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਕੁਝ ਅਭਿਆਸ EnigmaSoft ਨੂੰ ਵਧੇਰੇ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਨਾਲ ਸਿੱਟਾ ਕੱਢਣ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦੇ ਹਨ ਕਿ ਉਪਭੋਗਤਾ ਸਮਝਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਵਾਲ ਵਿੱਚ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰ ਲਈ ਸਹਿਮਤੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਵਜ਼ਨ ਦੇ ਪੱਧਰ ( ਪੱਧਰ 1, ਪੱਧਰ 2, ਅਤੇ ਪੱਧਰ 3 ) ਸਹਿਮਤੀ ਵਿਹਾਰਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਅਨੁਸਾਰੀ ਕ੍ਰਮ ਦਰਸਾਉਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਚਤ ਵਜੋਂ ਦੇਖਿਆ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਲੈਵਲ 1 ਘੱਟ ਸਰਗਰਮ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਕਿ ਲੈਵਲ 3 ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਸਰਗਰਮ ਅਤੇ, ਇਸਲਈ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਚੇ ਪੱਧਰ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ।

ਸਹਿਮਤੀ ਨੂੰ ਜੋਖਮ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕਰਨ ਦੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਦਾਹਰਨ ਲਈ, ਸੈਕਸ਼ਨ 6 ਵਿੱਚ ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ, "ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰ" ਸ਼ਬਦ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਗਤੀਵਿਧੀ ਜਾਂ ਤਕਨਾਲੋਜੀ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਲਈ ਇੱਕ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ ਜੇਕਰ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਡੇਟਾ ਇਕੱਠਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਸਿਸਟਮ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਣਾ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਵਿੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਸ਼ਾਮਲ ਹਨ ਜੋ EnigmaSoft ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਦੇ ਮੈਂਬਰ ਮੁਲਾਂਕਣ ਕੀਤੇ ਜਾ ਰਹੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਦੇ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਤਿਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਰ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਅਸੀਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਤਾਂਲ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਫਾਰਮੂਲੇ ਵਿੱਚ ਫਿੱਟ ਦੇਖਦੇ ਹਾਂ।

6. ਅੰਤਮ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ("ਖਤਰੇ ਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ")

EnigmaSoft ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਉੱਪਰ ਦੱਸੇ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ, ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਸੰਤੁਲਿਤ ਕਰਕੇ ਅੰਤਮ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ਜਾਂ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਨੂੰ ਨਿਰਧਾਰਤ ਕਰਦਾ ਹੈ। ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ, EnigmaSoft ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਹੋਰ ਵਿਕਰੇਤਾਵਾਂ ਦੇ ਨਿਰਧਾਰਨ ਨਾਲੋਂ ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਵਿਕਾਸਕਾਰ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਜੋਖਮ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਘੱਟ ਤੋਂ ਘੱਟ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕਰਕੇ ਆਪਣੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਉੱਚ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਸਕੋਰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨ ਤੋਂ ਬਚ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਦੁਬਾਰਾ ਫਿਰ, ਹਾਲਾਂਕਿ, ਕੁਝ ਜੋਖਮ ਇੰਨੇ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਹਿਮਤੀ ਪੱਧਰ ਦੀ ਪਰਵਾਹ ਕੀਤੇ ਬਿਨਾਂ, EnigmaSoft ਹਮੇਸ਼ਾ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਭਾਵਾਂ ਬਾਰੇ ਸੂਚਿਤ ਕਰੇਗਾ।

ਜੋਖਮ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਇੱਕ ਜੀਵਤ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਹੈ ਅਤੇ ਨਵੇਂ ਵਿਵਹਾਰ ਅਤੇ ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਦੇ ਉਭਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਮੇਂ ਦੇ ਨਾਲ ਬਦਲ ਜਾਵੇਗੀ। ਵਰਤਮਾਨ ਵਿੱਚ, ਅੰਤਮ ਧਮਕੀ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਜੋ ਅਸੀਂ SpyHunter ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਿਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੇ ਔਨਲਾਈਨ ਡੇਟਾਬੇਸ ਵਿੱਚ, ਇਸ ਦਸਤਾਵੇਜ਼ ਵਿੱਚ ਵਰਣਿਤ "ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਕ/ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ" ਦੇ ਵਿਸ਼ਲੇਸ਼ਣ ਅਤੇ ਸਬੰਧਾਂ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਵਸਤੂ ਦਾ ਨਿਰਧਾਰਤ ਗੰਭੀਰਤਾ ਪੱਧਰ ਮਾਡਲਿੰਗ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਤੋਂ 0 ਤੋਂ 10 ਤੱਕ ਦੇ ਸਕੋਰ 'ਤੇ ਅਧਾਰਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।

ਹੇਠਾਂ ਦਿੱਤੀ ਸੂਚੀ ਹਰੇਕ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦਾ ਵਰਣਨ ਕਰਦੀ ਹੈ SpyHunter ਵਰਤਦਾ ਹੈ। ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਮੁਲਾਂਕਣ ਦੇ ਪੱਧਰ ਹੇਠ ਲਿਖੇ ਅਨੁਸਾਰ ਹਨ:

 1. ਅਣਜਾਣ , ਇਸਦਾ ਮੁਲਾਂਕਣ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ।
 2. ਸੁਰੱਖਿਅਤ , 0 ਦਾ ਸਕੋਰ: ਇਹ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਅਤੇ ਭਰੋਸੇਮੰਦ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹਨ, ਸਾਡੇ ਉਪਲਬਧ ਗਿਆਨ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਜੋ ਅਸੀਂ ਸਮਝਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕੋਈ ਜੋਖਮ ਕਾਰਕ ਨਹੀਂ ਹਨ ਅਤੇ ਉੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਕਾਰਕ ਪੱਧਰ ਹਨ। SAFE ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਵਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹਨ:
  1. ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ
   • ਡਾਊਨਲੋਡ ਦੁਆਰਾ ਵੰਡਿਆ ਗਿਆ, ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਲੇਬਲ ਕੀਤੇ ਪੈਕੇਜਾਂ ਵਿੱਚ, ਅਤੇ ਸਹਿਯੋਗੀ ਪੱਧਰ 3 ਦੁਆਰਾ ਬੰਡਲ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ
   • ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਐਕਟੀਵੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਪੱਧਰ 3 ਖਰੀਦ
   • ਇੱਕ ਸਪਸ਼ਟ, ਸਪਸ਼ਟ ਸੈੱਟਅੱਪ ਅਨੁਭਵ ਹੈ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਲੈਵਲ 3 ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ
   • ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰਾਂ ਨੂੰ EULA /TOS ਪੱਧਰ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ
   • ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ ਦਾ ਹਿੱਸਾ ਹਨ (ਭਾਵ, ਇੱਕ ਈਮੇਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਨ ਦੀ ਉਮੀਦ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ) ਪੱਧਰ 3
   • ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲੈਵਲ 2 ਤੋਂ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
   • ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਲੈਵਲ 3 ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
   • ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਅੱਪਡੇਟ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ
   • ਪੈਸਿਵ ਟੈਕਨਾਲੋਜੀ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟ੍ਰੈਕਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਪੱਧਰ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ
  2. ਬੰਡਲਡ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ (ਵੱਖਰੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਜੋ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣਗੇ)
   • ਸਾਰੇ ਬੰਡਲ ਕੀਤੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ EULA /TOS ਪੱਧਰ 2 ਦੇ ਬਾਹਰ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਬੁਲਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਪ੍ਰਮੁੱਖਤਾ ਨਾਲ ਪ੍ਰਗਟ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ।
   • ਵਰਤੋਂਕਾਰ ਬੰਡਲਡ ਕੰਪੋਨੈਂਟ ਲੈਵਲ 2 ਦੀ ਸਮੀਖਿਆ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਔਪਟ-ਆਊਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ
   • ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੰਡਲ ਕੀਤੇ ਹਿੱਸੇ ਲੈਵਲ 3 ਲਈ ਚੋਣ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ
  3. ਦਿੱਖ (ਰਨ-ਟਾਈਮ)
   • ਫਾਈਲਾਂ ਅਤੇ ਡਾਇਰੈਕਟਰੀਆਂ ਵਿੱਚ ਉਦਯੋਗ ਦੇ ਮਾਪਦੰਡਾਂ (ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ, ਉਤਪਾਦ, ਫਾਈਲ ਸੰਸਕਰਣ, ਕਾਪੀਰਾਈਟ, ਆਦਿ) ਪੱਧਰ 1 ਦੇ ਅਨੁਸਾਰ ਸਪਸ਼ਟ, ਪਛਾਣਯੋਗ ਨਾਮ ਅਤੇ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹਨ
   • ਫਾਈਲਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕ ਦੁਆਰਾ ਇੱਕ ਨਾਮਵਰ ਅਥਾਰਟੀ ਲੈਵਲ 2 ਤੋਂ ਇੱਕ ਵੈਧ ਡਿਜੀਟਲ ਦਸਤਖਤ ਨਾਲ ਡਿਜੀਟਲ ਰੂਪ ਵਿੱਚ ਹਸਤਾਖਰ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮਾਮੂਲੀ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਇਹ ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ (ਟ੍ਰੇ ਆਈਕਨ, ਬੈਨਰ, ਆਦਿ) ਪੱਧਰ 2
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਸਰਗਰਮ ਹੋਣ 'ਤੇ ਮੁੱਖ ਸੰਕੇਤ ਹੁੰਦੇ ਹਨ (ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਵਿੰਡੋ, ਡਾਇਲਾਗ ਬਾਕਸ, ਆਦਿ) ਪੱਧਰ 3
  4. ਕੰਟਰੋਲ (ਰਨ-ਟਾਈਮ)
   • ਸਪਾਂਸਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਿਰਫ਼ ਉਦੋਂ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਹਨ ਜਦੋਂ ਸਪਾਂਸਰ ਕੀਤਾ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪੱਧਰ 2 ਕਿਰਿਆਸ਼ੀਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ
   • ਪੱਧਰ 2 ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਣ ਜਾਂ ਬਚਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਪਸ਼ਟ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ (ਭਾਵ, ਇੱਕ ਆਈਕਨ 'ਤੇ ਦੋ ਵਾਰ ਕਲਿੱਕ ਕਰੋ) ਪੱਧਰ 3
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਵੈਚਲਿਤ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਔਪਟ-ਇਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਜਾਂ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਲੈਵਲ 3 ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੋਵੇ, ਸ਼ੁਰੂਆਤੀ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਦਾ ਉਚਿਤ ਖੁਲਾਸਾ ਕਰਦਾ ਹੈ।
  5. ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਹਟਾਉਣਾ
   • ਇੱਕ ਜਾਣੇ-ਪਛਾਣੇ ਸਥਾਨ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ/ਹਟਾਓ") ਪੱਧਰ 2 ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸਿੱਧਾ, ਕਾਰਜਸ਼ੀਲ ਅਨਇੰਸਟਾਲਰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਕਰਦਾ ਹੈ
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਨਇੰਸਟਾਲਰ ਸਾਰੇ ਬੰਡਲ ਕੀਤੇ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ ਪੱਧਰ 2
 3. ਘੱਟ , 1 ਤੋਂ 3 ਦਾ ਸਕੋਰ: ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੋਪਨੀਯਤਾ ਦੇ ਜੋਖਮਾਂ ਦਾ ਸਾਹਮਣਾ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਉਹ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਦੂਜੇ ਸਰਵਰਾਂ ਨੂੰ ਸਿਰਫ਼ ਗੈਰ-ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਡੇਟਾ ਵਾਪਸ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਅਤੇ ਘੁਸਪੈਠ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਦਿਖਾ ਸਕਦੇ ਹਨ ਜੋ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਤੋਂ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਵਜੋਂ ਸਪੱਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਹ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਹੋਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨਾਲੋਂ ਵਧੇਰੇ ਮੁਸ਼ਕਲ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਦੌਰਾਨ ਕੋਈ EULA /TOS ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇਗਾ। ਜੇਕਰ ਇਹਨਾਂ ਘੱਟ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਕੋਲ ਉੱਚ ਪੱਧਰੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕ ਹਨ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸੁਰੱਖਿਅਤ ਵਜੋਂ ਦੁਬਾਰਾ ਵਰਗੀਕ੍ਰਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਘੱਟ ਧਮਕੀ ਪੱਧਰ ਦੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
  1. ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਕਿਸੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਆਈਕਨ, ਟੂਲਬਾਰ ਜਾਂ ਵਿੰਡੋ - ਲੋਅ
   • ਕੋਈ ਸੰਕੇਤ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸਟੈਂਡਅਲੋਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਟਾਸਕਬਾਰ, ਵਿੰਡੋ ਜਾਂ ਟਰੇ ਆਈਕਨ - ਘੱਟ
  2. ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਡਾਟਾ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਿਸਦੀ ਵਰਤੋਂ ਔਫਲਾਈਨ ਅਤੇ ਔਨਲਾਈਨ ਉਪਭੋਗਤਾ ਵਿਵਹਾਰ ਨੂੰ ਟਰੈਕ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਅਤੇ ਨਾਲ ਹੀ ਹੋਰ ਕਿਸਮ ਦੇ ਡੇਟਾ ਜੋ ਸੰਵੇਦਨਸ਼ੀਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਪਰ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਨਹੀਂ - ਘੱਟ
   • ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਨ ਲਈ ਟਰੈਕਿੰਗ ਕੂਕੀਜ਼ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਘੱਟ
  3. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ: ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਸਪਸ਼ਟ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਨਾਲ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨਾ - ਘੱਟ
   • ਸੈਟਿੰਗਾਂ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਮਨਪਸੰਦ, ਆਈਕਨ, ਸ਼ਾਰਟਕੱਟ, ਆਦਿ - ਘੱਟ
   • ਸਿਸਟਮ ਦੀ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਗੈਰ-ਸਟੈਂਡਰਡ ਵਿਧੀ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਦੂਜੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਨਾਲ ਜੁੜਦਾ ਹੈ - ਘੱਟ
  4. ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਅਣਇੰਸਟੌਲਰ ਵਾਰ-ਵਾਰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਨੂੰ ਬੈਜਰ ਜਾਂ ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਘੱਟ
 4. ਮੀਡੀਅਮ , 4 ਤੋਂ 6 ਦਾ ਸਕੋਰ: ਇਹਨਾਂ ਖ਼ਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਜਿਹੀਆਂ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ ਜੋ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਖਤਰਨਾਕ, ਅਤੇ/ਜਾਂ ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਸੁਵਿਧਾ ਦਾ ਕਾਰਨ ਬਣ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅੰਤਮ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ ਜਾਣਕਾਰੀ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਜਾਂ ਮਾਲਵੇਅਰ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ਕਾਂ ਜਾਂ ਪਛਾਣ ਚੋਰਾਂ ਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਵੈਬ ਸਰਫਿੰਗ ਆਦਤਾਂ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਨ। ਉੱਚ ਸਹਿਮਤੀ ਵਾਲੇ ਕਾਰਕਾਂ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ, ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਖਤਰਨਾਕ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਡਿਵੈਲਪਰਾਂ ਦੇ ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਤੰਗ ਕਰਨ ਵਾਲੇ, ਜਾਂ ਨਾਪਾਕ ਅਭਿਆਸਾਂ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਖੋਜਦੇ ਹਾਂ ਅਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਟਾ ਦਿੰਦੇ ਹਾਂ। ਇਸ ਦਰਮਿਆਨੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ ਦੀਆਂ ਖਾਸ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਹਨ:
  1. ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਸਾੱਫਟਵੇਅਰ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਸਹਿਮਤੀ, ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਅੱਪਡੇਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਅੱਪਡੇਟ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ , ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਮਾਧਿਅਮ
  2. ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੱਚ ਅਧੂਰੀ ਜਾਂ ਗਲਤ ਪਛਾਣ ਜਾਣਕਾਰੀ ਹੈ - ਮਾਧਿਅਮ
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਜਿਹੇ ਟੂਲਸ ਨਾਲ ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਹੈ ਜੋ ਇਸਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨਾ ਮੁਸ਼ਕਲ ਬਣਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪੈਕਰ - ਮੀਡੀਅਮ
  3. ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਨੈੱਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਟੀਚਾ ਹੜ੍ਹ - ਮੱਧਮ
  4. ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਨਿੱਜੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਇਸਨੂੰ ਸਥਾਨਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਟੋਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਮੀਡੀਅਮ
   • ਆਪਹੁਦਰੇ ਉਪਭੋਗਤਾ ਡੇਟਾ ਨੂੰ ਅਪਲੋਡ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਕੁਝ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਨ - ਮੱਧਮ
  5. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ: ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਅਪ੍ਰਤੱਖ ਜਾਂ ਅਸਿੱਧੇ ਤੌਰ 'ਤੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਇੱਕ ਲੇਬਲ ਵਾਲਾ ਪੌਪ-ਅਪ) ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹਨ - ਮੀਡੀਅਮ
   • ਸੈਟਿੰਗਾਂ: ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ (ਗਲਤੀ ਪੰਨਾ, ਮੁੱਖ ਪੰਨਾ, ਖੋਜ ਪੰਨਾ, ਆਦਿ) ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ ਪੰਨਿਆਂ ਜਾਂ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ - ਮਾਧਿਅਮ
   • ਸਿਸਟਮ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਅਕਸਰ ਸਿਸਟਮ ਅਸਥਿਰਤਾ ਪੈਦਾ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ, ਅਤੇ ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਿਵਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਰੋਤਾਂ (CPU, ਮੈਮੋਰੀ, ਡਿਸਕ, ਹੈਂਡਲਜ਼, ਬੈਂਡਵਿਡਥ) ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ - ਮੱਧਮ
  6. ਗੈਰ-ਪ੍ਰੋਗਰਾਮੈਟਿਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਸ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ
   • ਅਪਮਾਨਜਨਕ ਭਾਸ਼ਾ ਅਤੇ ਸਮੱਗਰੀ ਨੂੰ ਸ਼ਾਮਲ ਜਾਂ ਵੰਡਦਾ ਹੈ - ਮਾਧਿਅਮ
   • ਇਸ ਵਿੱਚ ਵਿਗਿਆਪਨ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਅਤੇ 13 ਸਾਲ ਤੋਂ ਘੱਟ ਉਮਰ ਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਦੁਆਰਾ ਤਿਆਰ ਕੀਤੇ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ 'ਤੇ ਨਿਸ਼ਾਨਾ ਬਣਾਏ ਗਏ, ਜਾਂ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਰਤੇ ਗਏ ਵੈਬ ਸਾਈਟਾਂ 'ਤੇ ਜਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦੁਆਰਾ ਸਥਾਪਤ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ - ਮਾਧਿਅਮ
   • ਗੁੰਮਰਾਹਕੁੰਨ, ਭੰਬਲਭੂਸੇ ਵਾਲੇ, ਧੋਖੇਬਾਜ਼, ਜਾਂ ਜ਼ਬਰਦਸਤੀ ਟੈਕਸਟ ਜਾਂ ਗ੍ਰਾਫਿਕਸ, ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਾਫਟਵੇਅਰ ਸਥਾਪਤ ਕਰਨ ਜਾਂ ਚਲਾਉਣ ਜਾਂ ਕਾਰਵਾਈਆਂ ਕਰਨ ਲਈ ਪ੍ਰੇਰਿਤ ਕਰਨ, ਮਜਬੂਰ ਕਰਨ ਜਾਂ ਹੋਰ ਝੂਠੇ ਦਾਅਵਿਆਂ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਕਿਸੇ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ 'ਤੇ ਕਲਿੱਕ ਕਰਨਾ) - ਮਾਧਿਅਮ
  7. ਹੋਰ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ , ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਮਾਧਿਅਮ
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅਣਅਧਿਕਾਰਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਸੀਰੀਅਲ ਨੰਬਰ/ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੁੰਜੀਆਂ ਤਿਆਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਮੀਡੀਅਮ
 5. ਉੱਚ , 7 ਤੋਂ 10 ਦਾ ਸਕੋਰ: ਇਹਨਾਂ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰਾਂ 'ਤੇ, EnigmaSoft ਜੋਖਮ ਮੁਲਾਂਕਣ ਟੀਮ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਕਾਰਕਾਂ 'ਤੇ ਵਿਚਾਰ ਨਹੀਂ ਕਰੇਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਅੰਤ-ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਅਤੇ ਇੰਟਰਨੈਟ ਭਾਈਚਾਰੇ ਲਈ ਵੱਡੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਗੰਭੀਰ ਜੋਖਮ ਪੇਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਨ। ਇਸ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਵਿੱਚ ਕੀਲੌਗਰਸ, ਟਰੋਜਨ, ਰੈਨਸਮਵੇਅਰ, ਰੂਟਕਿਟਸ, ਕੀੜੇ, ਬੋਟਨੈੱਟ-ਸਿਰਜਣ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ, ਡਾਇਲਰ, ਵਾਇਰਸ, ਅਤੇ ਠੱਗ ਐਂਟੀ-ਸਪਾਈਵੇਅਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੇ ਰੂਪ ਸ਼ਾਮਲ ਹੁੰਦੇ ਹਨ। ਇੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਦੀਆਂ ਵਿਹਾਰਕ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ਤਾਵਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਸੂਚੀ ਹੈ ਜੋ ਅਸੀਂ ਉੱਚ ਪੱਧਰ ਦੇ ਖਤਰੇ ਦੇ ਪੱਧਰ 'ਤੇ ਸ਼੍ਰੇਣੀਬੱਧ ਕਰਦੇ ਹਾਂ:
  1. ਸਥਾਪਨਾ ਅਤੇ ਵੰਡ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਪ੍ਰਤੀਕ੍ਰਿਤੀ ਵਿਵਹਾਰ (ਮਾਸ-ਮੇਲਿੰਗ, ਵਰਮਿੰਗ, ਜਾਂ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੀ ਵਾਇਰਲ ਰੀ-ਡਿਸਟ੍ਰੀਬਿਊਸ਼ਨ) - ਉੱਚ
   • ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਸਪੱਸ਼ਟ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਅਣਡਿੱਠ ਕਰਨਾ, ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਰੱਦ ਕਰਨ ਲਈ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਬੇਨਤੀ, ਡ੍ਰਾਈਵ-ਬਾਈ ਇੰਸਟਾਲੇਸ਼ਨ, ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨ ਲਈ ਸੁਰੱਖਿਆ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਬੰਡਲ ਦੇ ਹਿੱਸੇ ਵਜੋਂ ਨੋਟਿਸ ਜਾਂ ਚੇਤਾਵਨੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ ਇੰਸਟਾਲ ਕਰਨਾ (ਨੋਟ : ਉੱਚ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਇਸ ਆਈਟਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋਖਮ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਥਾਪਿਤ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਖਾਸ ਭਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ।) - ਉੱਚ
   • ਹੋਰ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ, ਪ੍ਰਤੀਯੋਗੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਅਤੇ ਸੁਰੱਖਿਆ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮਾਂ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਦਾ ਹੈ , ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਦੇ ਡਾਉਨਲੋਡਸ, ਨਾਲ ਬੰਡਲ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੰਭਾਵੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਅਣਚਾਹੇ ਵਿਵਹਾਰ ਵਾਲੇ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯਾਦ-ਸੂਚਨਾ: ਉੱਚ ਦੀ ਰੇਟਿੰਗ ਇਸ ਆਈਟਮ ਅਤੇ ਇਸਦੇ ਅਨੁਸਾਰੀ ਜੋਖਮ ਲਈ ਇੱਕ ਆਮ ਰੇਟਿੰਗ ਨੂੰ ਦਰਸਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਪ੍ਰਭਾਵ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਆਈਟਮਾਂ ਦੀ ਸੰਖਿਆ ਦੇ ਅਧਾਰ ਤੇ ਖਾਸ ਭਾਰ ਵੱਖ-ਵੱਖ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। .) - ਉੱਚ
  2. ਪਛਾਣ ਅਤੇ ਨਿਯੰਤਰਣ, ਸਮੇਤ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਪੌਲੀਮੋਰਫਿਕ ਜਾਂ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਨਾਮ ਵਾਲੀਆਂ ਫਾਈਲਾਂ ਜਾਂ ਰਜਿਸਟਰੀ ਕੁੰਜੀਆਂ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ , ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
  3. ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੇ ਨੈਟਵਰਕ ਟ੍ਰੈਫਿਕ ਨੂੰ ਪ੍ਰੌਕਸੀ, ਰੀਡਾਇਰੈਕਟ ਜਾਂ ਰੀਲੇਅ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਨੈਟਵਰਕਿੰਗ ਸਟੈਕ ਨੂੰ ਸੋਧਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਡੋਮੇਨ ਸੰਦਰਭ ਨੂੰ ਮੋੜਨ ਲਈ "ਹੋਸਟ" ਫਾਈਲ ਬਣਾਉਂਦਾ ਜਾਂ ਸੋਧਦਾ ਹੈ , ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
   • ਡਿਫੌਲਟ ਨੈੱਟਵਰਕਿੰਗ ਸੈਟਿੰਗਾਂ (ਬ੍ਰਾਡਬੈਂਡ, ਟੈਲੀਫੋਨੀ, ਵਾਇਰਲੈੱਸ, ਆਦਿ) ਨੂੰ ਬਿਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
   • ਫ਼ੋਨ ਨੰਬਰ ਡਾਇਲ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜਾਂ ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਖੁੱਲ੍ਹੇ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਰੱਖਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਪ੍ਰੀਮੀਅਮ ਦਰ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ 2x ਸਾਧਾਰਨ ਦਰ) 'ਤੇ ਜੁੜਨ ਲਈ ਡਿਫੌਲਟ ਇੰਟਰਨੈਟ ਕਨੈਕਸ਼ਨ ਬਦਲਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਉਪਭੋਗਤਾ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਜਾਂ ਗਿਆਨ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਈਮੇਲ, IM, ਅਤੇ IRC ਸਮੇਤ ਸੰਚਾਰ ਭੇਜਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
  4. ਡੇਟਾ ਸੰਗ੍ਰਹਿ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ , ਬਿਨਾਂ ਕਿਸੇ ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਡੇਟਾ ਪ੍ਰਸਾਰਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ (ਯਾਦ-ਸੂਚਨਾ: ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਨਿੱਜੀ ਤੌਰ 'ਤੇ ਪਛਾਣਨ ਯੋਗ ਡੇਟਾ ਦਾ ਸੰਚਾਰ ਨੋਟਿਸ ਦੇ ਨਾਲ ਸਵੀਕਾਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕਦਾ ਹੈ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ) - ਉੱਚ
   • ਸੰਚਾਰ ਨੂੰ ਰੋਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਈਮੇਲ ਜਾਂ IM ਗੱਲਬਾਤ , ਬਿਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੈ (ਯਾਦ-ਸੂਚਨਾ: ਤਕਨਾਲੋਜੀਆਂ ਨਿਰਪੱਖ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਅਤੇ ਦੁਰਵਿਵਹਾਰ ਕੀਤੇ ਜਾਣ 'ਤੇ ਉਹ ਸਿਰਫ ਉੱਚ-ਜੋਖਮ ਦਾ ਕਾਰਕ ਬਣ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਸੰਚਾਰਾਂ ਦੀ ਰੁਕਾਵਟ ਸਵੀਕਾਰਯੋਗ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ। , ਢੁਕਵੇਂ ਹਾਲਾਤਾਂ ਵਿੱਚ, ਨੋਟਿਸ ਅਤੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਾਲ) - ਉੱਚ
  5. ਕੰਪਿਊਟਰ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਯੂਜ਼ਰ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਿਸਟਮ ਟੂਲਸ ਤੋਂ ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੰਡੋਜ਼, ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਨੂੰ ਲੁਕਾਉਂਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਫਾਈਲਾਂ, ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ, ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿੰਡੋਜ਼ ਜਾਂ ਹੋਰ ਜਾਣਕਾਰੀ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਇਨਕਾਰ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਰਿਮੋਟ ਉਪਭੋਗਤਾਵਾਂ ਨੂੰ ਸਿਸਟਮ (ਫਾਇਲਾਂ, ਰਜਿਸਟਰੀ ਐਂਟਰੀਆਂ, ਹੋਰ ਡੇਟਾ) ਨੂੰ ਬਦਲਣ ਜਾਂ ਐਕਸੈਸ ਕਰਨ ਦੀ ਆਗਿਆ ਦਿੰਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਹੋਸਟ ਸੁਰੱਖਿਆ ਨੂੰ ਬਾਈਪਾਸ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ (ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਅਧਿਕਾਰ ਉੱਚਾਈ, ਕ੍ਰੈਡੈਂਸ਼ੀਅਲ ਸਪੂਫਿੰਗ, ਪਾਸਵਰਡ ਕਰੈਕਿੰਗ, ਆਦਿ) - ਉੱਚ
   • ਰਿਮੋਟ ਪਾਰਟੀਆਂ ਨੂੰ ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਕਰਨ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ , ਸਿਵਾਏ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜਿੱਥੇ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
   • ਹੋਸਟ 'ਤੇ ਜਾਂ ਨੈੱਟਵਰਕ 'ਤੇ ਕਿਤੇ ਹੋਰ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਦਾ ਸ਼ੋਸ਼ਣ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਕੰਪਿਊਟਰ 'ਤੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਦੀ ਇਜਾਜ਼ਤ ਦਿੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆ ਬਣਾਉਣਾ, ਕੰਪਿਊਟਰ ਰਾਹੀਂ ਸਪੈਮ ਭੇਜਣਾ, ਜਾਂ ਤੀਜੀ ਧਿਰ 'ਤੇ ਹਮਲੇ ਕਰਨ ਲਈ ਕੰਪਿਊਟਰ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨਾ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ - ਉੱਚ
   • ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਨੂੰ ਅਸਮਰੱਥ ਬਣਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਐਂਟੀਵਾਇਰਸ ਜਾਂ ਫਾਇਰਵਾਲ ਸੌਫਟਵੇਅਰ - ਉੱਚ
   • ਸੁਰੱਖਿਆ ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਨੂੰ ਘਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਬ੍ਰਾਊਜ਼ਰ, ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ, ਜਾਂ ਓਪਰੇਟਿੰਗ ਸਿਸਟਮ ਵਿੱਚ - ਉੱਚ
   • ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਰਿਮੋਟ ਕੰਟਰੋਲ ਲਈ ਸਹਾਇਕ ਹੈ, ਸਵੈ-ਅੱਪਡੇਟ ਤੋਂ ਪਰੇ - ਉੱਚ
  6. ਉਪਭੋਗਤਾ ਅਨੁਭਵ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਬਾਜ਼ੀ: ਬਾਹਰੀ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਿਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਜੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਰੋਤ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਨਹੀਂ ਹਨ (ਇਸ ਵਿੱਚ ਔਨਲਾਈਨ ਸਮੱਗਰੀ ਨਾਲ ਸਬੰਧਤ ਇਸ਼ਤਿਹਾਰ ਸ਼ਾਮਲ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ ਹਨ ਜੋ ਉਪਭੋਗਤਾ ਜਾਣਬੁੱਝ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਵੈਬ ਪੇਜ)। ਇਸ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ, ਵੈਬ ਪੇਜ ਦੀ ਸਮਗਰੀ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਜਾਂ ਬਦਲਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਖੋਜ ਨਤੀਜੇ ਜਾਂ ਲਿੰਕ , ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਲੋੜੀਂਦਾ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
   • ਸੈਟਿੰਗਾਂ: ਉਪਭੋਗਤਾ ਨਿਯੰਤਰਣ ਨੂੰ ਘਟਾਉਣ ਲਈ ਫਾਈਲਾਂ, ਸੈਟਿੰਗਾਂ ਜਾਂ ਪ੍ਰਕਿਰਿਆਵਾਂ ਨੂੰ ਬਦਲਦਾ ਹੈ , ਬਿਨਾਂ ਖੁਲਾਸਾ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ, ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਤਹਿਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
   • ਸਿਸਟਮ ਇਕਸਾਰਤਾ: ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਲੋੜੀਂਦੇ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਣ ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ, ਖੁਲਾਸੇ ਅਤੇ/ਜਾਂ ਸਹਿਮਤੀ ਦੇ ਬਿਨਾਂ , ਸਿਸਟਮ ਕਾਰਜਕੁਸ਼ਲਤਾ (ਸੱਜਾ-ਕਲਿੱਕ ਵਿਵਹਾਰ, ਸਿਸਟਮ ਟੂਲਸ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਕਰਨ ਦੀ ਯੋਗਤਾ, ਆਦਿ) ਵਿੱਚ ਅਯੋਗ ਜਾਂ ਦਖਲਅੰਦਾਜ਼ੀ ਕਰਦਾ ਹੈ - ਉੱਚ
  7. ਹਟਾਉਣਾ, ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਸ਼ਾਮਲ ਹੈ ਪਰ ਇਹਨਾਂ ਤੱਕ ਸੀਮਿਤ ਨਹੀਂ:
   • ਸਵੈ-ਚੰਗਾ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵਿਵਹਾਰ ਜੋ ਹਟਾਉਣ ਜਾਂ ਇਸਦੇ ਭਾਗਾਂ ਵਿੱਚ ਤਬਦੀਲੀਆਂ ਤੋਂ ਬਚਾਅ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਅਣਇੰਸਟੌਲਰ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਲਈ ਅਸਾਧਾਰਨ, ਗੁੰਝਲਦਾਰ ਜਾਂ ਥਕਾਵਟ ਵਾਲੇ ਦਸਤੀ ਕਦਮਾਂ ਦੀ ਲੋੜ ਹੁੰਦੀ ਹੈ , ਸਿਵਾਏ ਜਿੱਥੇ ਸਾਡੇ ਮਾਡਲ ਦੇ ਅਧੀਨ ਜ਼ਰੂਰੀ ਜਾਂ ਉਚਿਤ ਹੋਵੇ - ਉੱਚ
   • ਅਨਇੰਸਟਾਲਰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਕਾਰਜਾਤਮਕ ਤੌਰ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਹਟਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਰੀਬੂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੰਪੋਨੈਂਟਾਂ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਛੱਡਣਾ, ਬੰਡਲ ਕੀਤੇ ਐਪਲੀਕੇਸ਼ਨਾਂ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਾ ਕਰਨਾ, ਜਾਂ ਚੁੱਪਚਾਪ ਕੰਪੋਨੈਂਟਸ ਨੂੰ ਮੁੜ ਸਥਾਪਿਤ ਕਰਨਾ - ਉੱਚ
   • ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਸਥਾਈ ਤੌਰ 'ਤੇ ਰੋਕਣ, ਅਸਮਰੱਥ ਜਾਂ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ ਲਈ ਇੱਕ ਆਸਾਨ, ਮਿਆਰੀ ਤਰੀਕਾ ਪ੍ਰਦਾਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ (ਜਿਵੇਂ ਕਿ "ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਸ਼ਾਮਲ ਕਰੋ/ਹਟਾਓ" ਜਾਂ ਬਰਾਬਰ) - ਉੱਚ
   • ਹੋਰ ਜੋਖਮ ਵਿਹਾਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਬੰਡਲ ਜਾਂ ਬਾਅਦ ਵਿੱਚ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਗਏ ਸੌਫਟਵੇਅਰ ਭਾਗਾਂ ਨੂੰ ਅਣਇੰਸਟੌਲ ਕਰਨ ਦੀ ਪੇਸ਼ਕਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ - ਉੱਚ
ਲੋਡ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ...