SMSControllo Malware

SMSControllo Malware

SMSControllo Malware është një kërcënim i sistemit operativ Android që mund të marrë kontrollin e mesazheve SMS në një pajisje Android dhe t'i vjedhë ato në mënyrë që ato të dërgohen me bashkëngjitje me qëllim të keq.

Ndërsa SMSControllo Malware gjendet kryesisht në pajisjet e cenueshme Android, mund të jetë një kërcënim serioz që prek sistemet ose kompjuterët e tjerë pasi mesazhi SMS mund të përmbajë bashkëngjitje ose lidhje agresive malware. Ata që përdorin pajisje Android dhe dyshojnë për kërcënimin SMSControllo Malware duhet të ndërmarrin veprime të menjëhershme për të korrigjuar kërcënimin dhe për ta hequr atë. Në disa raste, restaurimi i pajisjes suaj Android mund të mjaftojë për ta hequr atë nga SMSControllo Malware.

Po ngarkohet...