Κακόβουλο λογισμικό SMSControllo

Κακόβουλο λογισμικό SMSControllo

Το SMSControllo Malware είναι μια απειλή του λειτουργικού συστήματος Android που μπορεί να πάρει τον έλεγχο των μηνυμάτων SMS σε μια συσκευή Android και να τα κλέψει, ώστε να μπορούν να σταλούν με κακόβουλα συνημμένα.

Ενώ το SMSControllo Malware βρίσκεται κυρίως σε ευάλωτες συσκευές Android, θα μπορούσε να είναι μια σοβαρή απειλή που επηρεάζει άλλα συστήματα ή υπολογιστές καθώς το μήνυμα SMS μπορεί να περιέχει επιθετικά συνημμένα ή συνδέσμους κακόβουλου λογισμικού. Όσοι χρησιμοποιούν συσκευές Android και υποψιάζονται την απειλή SMSControllo Malware θα πρέπει να λάβουν άμεσα μέτρα για να διορθώσουν την απειλή και να την αφαιρέσουν. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η επαναφορά της συσκευής σας Android μπορεί να αρκεί για να την απαλλάξετε από κακόβουλο λογισμικό SMSControllo.

Loading...