Threat Database Ransomware Proxima Ransomware

Proxima Ransomware

Proxima është një kërcënim ransomware që kodon të dhënat me synimin për të kërkuar një shpërblim për deshifrim. Kur ekzekutohet Proxima Ransomware, ai kodon skedarët dhe shton një shtesë '.proxima' në emrat e tyre origjinalë të skedarëve. Për shembull, një skedar i quajtur '1.png' u bë '1.png.proxima' pas enkriptimit, ndërsa '2.png' u bë '2.png.proxima' e kështu me radhë.

Pas përfundimit të procesit të enkriptimit, Proxima lëshon një shënim shpërblimi në desktopin e pajisjes së shkelur, duke kërkuar një shpërblim. Ky mesazh, i quajtur "Proxima_Readme.txt", përshkruan kërkesën për shpërblim dhe jep udhëzime se si viktima mund të paguajë për të marrë çelësin e deshifrimit. Viktimat paralajmërohen se mospërmbushja e kërkesës për shpërblim mund të rezultojë në humbjen e përhershme të të dhënave të tyre. Është thelbësore që viktima të mos paguajë shpërblimin, të raportojë incidentin tek autoritetet përkatëse dhe të kërkojë ndihmë profesionale për të hequr ransomware.

Kërkesat e Proxima Ransomware

Sipas shënimit të shpërblimit të Proxima, skedarët e viktimave janë koduar dhe mbledhur, dhe ata duhet të paguajnë një shpërblim për të rimarrë të dhënat e tyre dhe për të parandaluar rrjedhjen e tyre në forumet apo bloget e hakerëve. Shënimi gjithashtu nxit viktimën të kontaktojë sulmuesit dhe të dërgojë një skedar të vogël të koduar që nuk përmban informacion të vlefshëm, duke i lejuar ata të testojnë procesin e deshifrimit pa pagesë.

Viktimat gjithashtu paralajmërohen kundër riemërtimit ose modifikimit të skedarëve të enkriptuar dhe përdorimit të mjeteve të rikuperimit të palëve të treta pasi një gjë e tillë mund të rezultojë në humbje të përhershme të të dhënave. Bazuar në kërkime të gjera për infeksionet e ransomware, zakonisht është e pamundur të deshifrohen skedarët pa përfshirjen e kriminelëve kibernetikë, me përjashtim të disa përjashtimeve, siç janë programet e tipit ransomware të zhvilluara dobët.

Duhet të dini se edhe nëse viktimat paguajnë shpërblimin, ata mund të mos marrin çelësat e deshifrimit ose mjetet që u nevojiten për të tërhequr të dhënat e tyre. Prandaj, këshillohet fuqimisht kundër përmbushjes së kërkesave për shpërblesë, pasi kjo mbështet aktivitetet e paligjshme dhe mund të inkurajojë sulme të mëtejshme.

Mënyrat më të mira për të mbrojtur pajisjen tuaj nga kërcënimet si Proxima Ransomware

Për të mbrojtur më së miri sistemet e tyre kompjuterike nga infeksionet e ransomware, përdoruesit duhet të miratojnë një qasje proaktive që kombinon masat parandaluese dhe strategjitë efektive të reagimit.

Së pari, përdoruesit duhet të sigurojnë që sistemet e tyre të përditësohen me arnimet dhe përditësimet më të fundit të sigurisë. Kjo përfshin si sistemin operativ ashtu edhe çdo softuer të instaluar. Përveç kësaj, ata gjithashtu duhet të zbatojnë masa të forta të sigurisë kibernetike, të tilla si muret e zjarrit, softuerët kundër malware dhe sistemet e zbulimit të ndërhyrjeve, për të zbuluar dhe parandaluar aktivitetin keqdashës.

Përdoruesit duhet të tregojnë kujdes kur hapin bashkëngjitjet e postës elektronike ose klikojnë në lidhje, veçanërisht nëse burimi është i panjohur ose i dyshimtë. Është thelbësore të jeni vigjilentë dhe të kontrolloni legjitimitetin e burimit përpara se të shkarkoni ose hapni ndonjë skedar. Për më tepër, këshillohet që rregullisht të krijoni kopje rezervë të sigurt të të dhënave thelbësore, mundësisht duke përdorur zgjidhje rezervë offline ose të bazuara në cloud.

Në rast të një infeksioni ransomware, është thelbësore të veproni shpejt dhe të izoloni sistemin e prekur nga rrjeti për të parandaluar përhapjen e malware. Raportimi i incidentit te organet e zbatimit të ligjit dhe kërkimi i ndihmës profesionale rekomandohet shumë, pasi përpjekja për të hequr vetë malware mund të çojë në dëme të mëtejshme.

Në përgjithësi, mbrojtja efektive kundër infeksioneve të ransomware kërkon një qasje me shumë shtresa që kombinon masat parandaluese, të tilla si përditësimet e sigurisë dhe kopjet rezervë, me një plan reagimi të shpejtë dhe efikas. Duke ndjekur këto praktika më të mira, përdoruesit mund të zvogëlojnë ndjeshëm rrezikun për t'u bërë viktimë e një sulmi ransomware.

Mesazhi i Proxima Ransomware që kërkon shpërblesë është:

'[~] Proxima Ransomware

>>> What's happened?

ALL YOUR FILES ARE STOLEN AND ENCRYPTED.

To recovery your data and not to allow data leakage, it is possible only through purchase of a private key from us.

>>> What guarantees?

Before paying you can send us a small-sized file (a non-important file), and we will decrypt it for free as guarantee.

>> How will the decryption process proceed after payment?

After payment, we will send you our decryption program + detailed instructions for use. With this program, you will be able to decrypt all your files.

If some files has encrypted but not renamed; these files will be restored after the decryption procedure is completed.

>>> CONTACT US:

Please write an email to: mikel@onionmail.org and mikel@cyberfear.com

Write this ID in the title of your message: -

>>> ATTENTION!

Do not rename or modify encrypted files.

Do not try to decrypt using third party software, it may cause permanent data loss.

Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price(they add their fee to our).

We use hybrid encryption, no one can restore your files except us.

remember to hurry up, as your email address may not be available for very long.

All your stolen data will be loaded into cybercriminal forums/blogs if you do not pay ransom.'

Në trend

Më e shikuara

Po ngarkohet...