Threat Database Ransomware Ransomware Proxima

Ransomware Proxima

Proxima to zagrożenie ransomware, które szyfruje dane z zamiarem zażądania okupu za odszyfrowanie. Po uruchomieniu Proxima Ransomware szyfruje pliki i dodaje rozszerzenie „.proxima” do ich oryginalnych nazw plików. Na przykład plik o nazwie „1.png” po zaszyfrowaniu stał się „1.png.proxima”, a „2.png” stał się „2.png.proxima” i tak dalej.

Po zakończeniu procesu szyfrowania Proxima upuszcza żądanie okupu na pulpicie zaatakowanego urządzenia, żądając okupu. Ta wiadomość, zwana „Proxima_Readme.txt”, przedstawia żądanie okupu i zawiera instrukcje, w jaki sposób ofiara może zapłacić, aby otrzymać klucz odszyfrowywania. Ofiary są ostrzegane, że niezastosowanie się do żądania okupu może skutkować trwałą utratą danych. Bardzo ważne jest, aby ofiara nie zapłaciła okupu, zgłosiła incydent odpowiednim organom i zwróciła się o profesjonalną pomoc w usunięciu oprogramowania ransomware.

Żądania Proxima Ransomware

Zgodnie z żądaniem okupu od Proximy, pliki ofiar zostały zaszyfrowane i zebrane, a ofiary muszą zapłacić okup, aby odzyskać swoje dane i zapobiec ich wyciekowi na forach lub blogach hakerów. Notatka nakłania również ofiarę do skontaktowania się z atakującymi i przesłania małego zaszyfrowanego pliku, który nie zawiera cennych informacji, co pozwoli im bezpłatnie przetestować proces deszyfrowania.

Ofiary są również ostrzegane przed zmienianiem nazw lub modyfikowaniem zaszyfrowanych plików oraz używaniem narzędzi do odzyskiwania danych innych firm, ponieważ może to spowodować trwałą utratę danych. Na podstawie szeroko zakrojonych badań nad infekcjami ransomware odszyfrowanie plików bez udziału cyberprzestępców jest zwykle niemożliwe, z wyjątkiem kilku wyjątków, takich jak słabo rozwinięte programy typu ransomware.

Powinieneś wiedzieć, że nawet jeśli ofiary zapłacą okup, mogą nie otrzymać kluczy deszyfrujących lub narzędzi potrzebnych do odzyskania swoich danych. Dlatego zdecydowanie odradza się spełnianie żądań okupu, ponieważ wspiera to nielegalne działania i może zachęcać do dalszych ataków.

Najlepsze sposoby ochrony urządzenia przed zagrożeniami takimi jak Proxima Ransomware

Aby jak najlepiej chronić swoje systemy komputerowe przed infekcjami ransomware, użytkownicy powinni przyjąć proaktywne podejście, które łączy środki zapobiegawcze i skuteczne strategie reagowania.

Po pierwsze, użytkownicy powinni upewnić się, że ich systemy są aktualizowane za pomocą najlepszych poprawek i aktualizacji zabezpieczeń. Dotyczy to zarówno systemu operacyjnego, jak i zainstalowanego oprogramowania. Ponadto powinni również wdrożyć solidne środki bezpieczeństwa cybernetycznego, takie jak zapory ogniowe, oprogramowanie chroniące przed złośliwym oprogramowaniem i systemy wykrywania włamań, aby wykrywać złośliwe działania i zapobiegać im.

Użytkownicy muszą zachować ostrożność podczas otwierania załączników wiadomości e-mail lub klikania łączy, zwłaszcza jeśli źródło jest nieznane lub podejrzane. Należy zachować czujność i sprawdzić legalność źródła przed pobraniem lub otwarciem jakiegokolwiek pliku. Ponadto zaleca się regularne tworzenie bezpiecznych kopii zapasowych niezbędnych danych, najlepiej przy użyciu rozwiązań do tworzenia kopii zapasowych w trybie offline lub w chmurze.

W przypadku infekcji ransomware bardzo ważne jest, aby działać szybko i odizolować zainfekowany system od sieci, aby zapobiec rozprzestrzenianiu się złośliwego oprogramowania. Zgłoszenie incydentu organom ścigania i zwrócenie się o profesjonalną pomoc jest wysoce zalecane, ponieważ próba samodzielnego usunięcia złośliwego oprogramowania może doprowadzić do dalszych szkód.

Ogólnie rzecz biorąc, skuteczna ochrona przed infekcjami ransomware wymaga wielowarstwowego podejścia, które łączy środki zapobiegawcze, takie jak aktualizacje zabezpieczeń i kopie zapasowe, z szybkim i skutecznym planem reagowania. Postępując zgodnie z tymi najlepszymi praktykami, użytkownicy mogą znacznie zmniejszyć ryzyko stania się ofiarą ataku ransomware.

Żądająca okupu wiadomość od Proxima Ransomware brzmi:

'[~] Proxima Ransomware

>>> What's happened?

ALL YOUR FILES ARE STOLEN AND ENCRYPTED.

To recovery your data and not to allow data leakage, it is possible only through purchase of a private key from us.

>>> What guarantees?

Before paying you can send us a small-sized file (a non-important file), and we will decrypt it for free as guarantee.

>> How will the decryption process proceed after payment?

After payment, we will send you our decryption program + detailed instructions for use. With this program, you will be able to decrypt all your files.

If some files has encrypted but not renamed; these files will be restored after the decryption procedure is completed.

>>> CONTACT US:

Please write an email to: mikel@onionmail.org and mikel@cyberfear.com

Write this ID in the title of your message: -

>>> ATTENTION!

Do not rename or modify encrypted files.

Do not try to decrypt using third party software, it may cause permanent data loss.

Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price(they add their fee to our).

We use hybrid encryption, no one can restore your files except us.

remember to hurry up, as your email address may not be available for very long.

All your stolen data will be loaded into cybercriminal forums/blogs if you do not pay ransom.'

Popularne

Najczęściej oglądane

Ładowanie...