Threat Database Ransomware Proxima Ransomware

Proxima Ransomware

Proxima е ransomware заплаха, която криптира данни с намерението да поиска откуп за декриптиране. Когато се изпълнява Proxima Ransomware, той криптира файловете и добавя разширение „.proxima“ към техните оригинални файлови имена. Например, файл с име „1.png“ стана „1.png.proxima“ след криптиране, докато „2.png“ стана „2.png.proxima“ и т.н.

След като процесът на криптиране приключи, Proxima пуска бележка за откуп на работния плот на нарушеното устройство, изисквайки откуп. Това съобщение, наречено „Proxima_Readme.txt“, очертава искането за откуп и предоставя инструкции как жертвата може да плати, за да получи ключа за дешифриране. Жертвите са предупредени, че неизпълнението на искането за откуп може да доведе до трайна загуба на техните данни. От решаващо значение е жертвата да не плаща откупа, да съобщи за инцидента на съответните органи и да потърси професионална помощ за премахване на софтуера за откуп.

Изискванията на Proxima Ransomware

Според бележката за откуп на Proxima файловете на жертвите са криптирани и събрани и те трябва да платят откуп, за да извлекат данните си и да предотвратят изтичането им в хакерски форуми или блогове. Бележката също така призовава жертвата да се свърже с нападателите и да изпрати малък криптиран файл, който не съдържа ценна информация, което им позволява да тестват процеса на декриптиране безплатно.

Жертвите също са предупредени да не преименуват или модифицират криптираните файлове и да използват инструменти за възстановяване на трети страни, тъй като това може да доведе до трайна загуба на данни. Въз основа на задълбочени изследвания на инфекции с рансъмуер, обикновено е невъзможно да се дешифрират файлове без участието на киберпрестъпници, с изключение на няколко изключения, като например слабо развити програми от типа на рансъмуер.

Трябва да знаете, че дори ако жертвите платят откупа, те може да не получат ключовете за дешифриране или инструментите, от които се нуждаят, за да извлекат данните си. Поради това силно се препоръчва да не отговаряте на исканията за откуп, тъй като това подкрепя незаконни дейности и може да насърчи по-нататъшни атаки.

Най-добрите начини да защитите вашето устройство от заплахи като рансъмуера Proxima

За да защитят най-добре компютърните си системи от рансъмуер инфекции, потребителите трябва да възприемат проактивен подход, който съчетава превантивни мерки и ефективни стратегии за реагиране.

Първо, потребителите трябва да се уверят, че техните системи са актуализирани с най-новите корекции и актуализации за сигурност. Това включва както операционната система, така и всеки инсталиран софтуер. Освен това те също трябва да прилагат стабилни мерки за киберсигурност, като защитни стени, софтуер против зловреден софтуер и системи за откриване на проникване, за да открият и предотвратят злонамерена дейност.

Потребителите трябва да бъдат внимателни, когато отварят прикачени файлове към имейл или кликват върху връзки, особено ако източникът е неизвестен или подозрителен. Важно е да бъдете бдителни и да проверявате легитимността на източника, преди да изтеглите или отворите който и да е файл. Освен това е препоръчително редовно да създавате защитени резервни копия на основни данни, за предпочитане чрез офлайн или базирани на облак решения за архивиране.

В случай на инфекция с рансъмуер е изключително важно да действате бързо и да изолирате засегнатата система от мрежата, за да предотвратите разпространението на зловреден софтуер. Докладването на инцидента на правоприлагащите органи и търсенето на професионална помощ е силно препоръчително, тъй като опитът да премахнете злонамерения софтуер сами може да доведе до допълнителни щети.

Като цяло ефективната защита срещу рансъмуер инфекции изисква многопластов подход, който съчетава превантивни мерки, като актуализации на защитата и архивиране, с бърз и ефективен план за реакция. Като следват тези най-добри практики, потребителите могат значително да намалят риска да станат жертва на атака на ransomware.

Съобщението на Proxima Ransomware за искане на откуп е:

'[~] Proxima Ransomware

>>> What's happened?

ALL YOUR FILES ARE STOLEN AND ENCRYPTED.

To recovery your data and not to allow data leakage, it is possible only through purchase of a private key from us.

>>> What guarantees?

Before paying you can send us a small-sized file (a non-important file), and we will decrypt it for free as guarantee.

>> How will the decryption process proceed after payment?

After payment, we will send you our decryption program + detailed instructions for use. With this program, you will be able to decrypt all your files.

If some files has encrypted but not renamed; these files will be restored after the decryption procedure is completed.

>>> CONTACT US:

Please write an email to: mikel@onionmail.org and mikel@cyberfear.com

Write this ID in the title of your message: -

>>> ATTENTION!

Do not rename or modify encrypted files.

Do not try to decrypt using third party software, it may cause permanent data loss.

Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price(they add their fee to our).

We use hybrid encryption, no one can restore your files except us.

remember to hurry up, as your email address may not be available for very long.

All your stolen data will be loaded into cybercriminal forums/blogs if you do not pay ransom.'

Тенденция

Най-гледан

Зареждане...