Threat Database Ransomware Proxima Ransomware

Proxima Ransomware

Proxima je ransomvérová hrozba, ktorá šifruje dáta s úmyslom požadovať výkupné za dešifrovanie. Keď sa Proxima Ransomware spustí, zašifruje súbory a k ich pôvodným názvom súborov pridá príponu „.proxima“. Napríklad súbor s názvom „1.png“ sa po zašifrovaní zmenil na „1.png.proxima“, zatiaľ čo „2.png“ sa zmenil na „2.png.proxima“ atď.

Po dokončení procesu šifrovania Proxima umiestni výkupné na plochu narušeného zariadenia a požaduje výkupné. Táto správa s názvom „Proxima_Readme.txt“ popisuje požiadavku na výkupné a poskytuje pokyny, ako môže obeť zaplatiť za prijatie dešifrovacieho kľúča. Obete sú varované, že nesplnenie požiadavky na výkupné môže viesť k trvalej strate ich údajov. Pre obeť je kľúčové nezaplatiť výkupné, nahlásiť incident príslušným orgánom a vyhľadať odbornú pomoc na odstránenie ransomvéru.

Požiadavky Proxima Ransomware

Podľa oznámenia o výkupnom spoločnosti Proxima boli súbory obetí zašifrované a zhromaždené a musia zaplatiť výkupné, aby získali svoje údaje a zabránili ich úniku na fórach alebo blogoch hackerov. Poznámka tiež vyzýva obeť, aby kontaktovala útočníkov a poslala malý zašifrovaný súbor, ktorý neobsahuje cenné informácie, čo im umožní bezplatne otestovať proces dešifrovania.

Obete sú tiež varované pred premenovaním alebo úpravou zašifrovaných súborov a používaním nástrojov na obnovu od tretích strán, pretože to môže viesť k trvalej strate údajov. Na základe rozsiahleho výskumu ransomvérových infekcií je zvyčajne nemožné dešifrovať súbory bez zapojenia kyberzločincov, s výnimkou niekoľkých výnimiek, ako sú slabo vyvinuté programy typu ransomware.

Mali by ste vedieť, že aj keď obete zaplatia výkupné, nemusia dostať dešifrovacie kľúče alebo nástroje, ktoré potrebujú na získanie svojich údajov. Preto sa dôrazne neodporúča spĺňať požiadavky na výkupné, pretože to podporuje nezákonné aktivity a môže podnietiť ďalšie útoky.

Najlepšie spôsoby ochrany vášho zariadenia pred hrozbami, ako je Proxima Ransomware

Na čo najlepšiu ochranu svojich počítačových systémov pred ransomvérovými infekciami by používatelia mali prijať proaktívny prístup, ktorý kombinuje preventívne opatrenia a efektívne stratégie reakcie.

Po prvé, používatelia by sa mali uistiť, že ich systémy sú aktualizované pomocou konečných bezpečnostných záplat a aktualizácií. To zahŕňa operačný systém a akýkoľvek nainštalovaný softvér. Okrem toho by mali implementovať robustné opatrenia kybernetickej bezpečnosti, ako sú brány firewall, softvér na ochranu pred škodlivým softvérom a systémy na detekciu narušenia, s cieľom odhaliť a zabrániť škodlivej činnosti.

Používatelia musia byť opatrní pri otváraní e-mailových príloh alebo klikaní na odkazy, najmä ak je zdroj neznámy alebo podozrivý. Pred stiahnutím alebo otvorením akéhokoľvek súboru je nevyhnutné byť ostražitý a skontrolovať oprávnenosť zdroja. Okrem toho je vhodné pravidelne vytvárať bezpečné zálohy základných údajov, najlepšie pomocou offline alebo cloudových zálohovacích riešení.

V prípade infekcie ransomvérom je dôležité rýchlo konať a izolovať postihnutý systém od siete, aby sa zabránilo šíreniu malvéru. Dôrazne sa odporúča nahlásiť incident orgánom činným v trestnom konaní a vyhľadať odbornú pomoc, pretože pokus o odstránenie škodlivého softvéru svojpomocne môže viesť k ďalším škodám.

Celkovo si efektívna ochrana pred ransomvérovými infekciami vyžaduje viacvrstvový prístup, ktorý kombinuje preventívne opatrenia, ako sú bezpečnostné aktualizácie a zálohy, s rýchlym a efektívnym plánom reakcie. Dodržiavaním týchto osvedčených postupov môžu používatelia výrazne znížiť riziko, že sa stanú obeťou útoku ransomvéru.

Správa požadujúca výkupné od Proxima Ransomware je:

'[~] Proxima Ransomware

>>> What's happened?

ALL YOUR FILES ARE STOLEN AND ENCRYPTED.

To recovery your data and not to allow data leakage, it is possible only through purchase of a private key from us.

>>> What guarantees?

Before paying you can send us a small-sized file (a non-important file), and we will decrypt it for free as guarantee.

>> How will the decryption process proceed after payment?

After payment, we will send you our decryption program + detailed instructions for use. With this program, you will be able to decrypt all your files.

If some files has encrypted but not renamed; these files will be restored after the decryption procedure is completed.

>>> CONTACT US:

Please write an email to: mikel@onionmail.org and mikel@cyberfear.com

Write this ID in the title of your message: -

>>> ATTENTION!

Do not rename or modify encrypted files.

Do not try to decrypt using third party software, it may cause permanent data loss.

Decryption of your files with the help of third parties may cause increased price(they add their fee to our).

We use hybrid encryption, no one can restore your files except us.

remember to hurry up, as your email address may not be available for very long.

All your stolen data will be loaded into cybercriminal forums/blogs if you do not pay ransom.'

Trendy

Najviac videné

Načítava...